Tijdschrift
‘Het Land van Ham’ wordt uitgegeven door de Geschied- en Heemkundige Vereniging St.-Lucia en verschijnt trimestrieel. De vereniging stelt zich tot doel het verleden van de oude heerlijkheid Ham te onderzoeken en de resultaten openbaar te maken via haar tijdschrift, publicaties en activiteiten.

‘Het Land van Ham’ wordt veelal gestoffeerd met bijdragen van haar actieve leden, maar staat tevens open voor inzendingen van andere, geïnteresseerde personen.
 

Het verleden wordt zo ruim mogelijk behandeld. Er is geen enkele beperking qua thematiek, noch in de tijd. Enkel de geografische wordt aangehouden.

 

Lid worden?

€ 12,00 per jaar te storten op:

BE70 7845 8617 0925

of

BE06 9799 5511 2222

Vermelding: naam, adres, abonnement LvH en jaartal