Voor amper €12,00 per jaar bent U lid van Heemkunde Ham en ontvangt U viermaal per jaar ons tijdschrift 'Het Land van Ham' (steeds 44blz. in full color). 

Rekeningnummers:
BE70 7845 8617 0925
BE06 9799 5511 2222
Bij elke abonnering naam en adres vermelden!