Publicaties
Sinds zijn ontstaan in 1979 bracht Heemkunde Ham heel wat (een vijftigtal) boeken en zelfs
CD’s uit over specifieke onderwerpen. Sommige zijn nog verkrijgbaar, andere niet. Via deze link opent U de publicatielijst. 

Verschenen in 2015:

Oostham tijdens de Oorlog 40-45. Het oorlogsdagboek van Henri Jamar. (Heruitgave)
 

Aankopen?

 

Zie bedrag op de inventarislijst. Binnen Ham worden geen verzendingskosten aangerekend.

 

Bedrag te storten op rekeningnummer: BE70 7845 8617 0925, met  vermelding: naam, verzendingsadres, boektitel