Publicaties
Sinds zijn ontstaan in 1979 bracht Heemkunde Ham heel wat (een vijftigtal) boeken en zelfs
CD’s uit over specifieke onderwerpen. Sommige zijn nog verkrijgbaar, andere niet. Via deze link opent U de publicatielijst. 

Verschenen in 2015:

Oostham tijdens de Oorlog 40-45. Het oorlogsdagboek van Henri Jamar. (Heruitgave)
 

Aankopen?

Zie bedrag op de inventarislijst. Binnen Ham of bij afhaling (iedere tweede zaterdag van 9-12u op de oude pastorie in Oostham (Pastoriestraat 5) worden geen verzendingskosten gerekend. In geval van verzending: graag eerst een mailtje…

BE70 7845 8617 0925

of

BE06 9799 5511 2222

 

Vermelding: naam, verzendingsadres, boektitel