Onze vereniging
Heemkunde Ham werd in 1979 opgericht naar aanleiding van het volksfeest ‘1000 jaar Ham’ dat een jaar eerder doorging. De oorspronkelijke en nog steeds officiële naam luidt: ‘Geschied- en Heemkundige Vereniging St.-Lucia Ham’ maar thans bezigen we het vlottere ‘Heemkunde Ham’.