Persoonsbladen


 
Hermannus AB HOENSBROECH 1600, geboren circa 1585, overleden op 12-01-1627 te Oostham. Gen.... Nobilis Dns. D. Hermannus an Hoensbroech, cuius corpus hic sepultum in choro requiescqt in santco pacem. RAH Gichten 843-07
26.01.1587 07-100v Mathijs Moons ende die momboirs van Henrick Pleers kinder coopers teghen joncker: joncker Herman Hoen heeren des lants van Ham.
Is gecompareert der Eedelen ende Erentfeste heer ende Joncker: joncker Herman Hoen van Hoensbrouck ende heeft geghicht ende overgetransporteert Mathijs Moons ende den kinder van Henrick Pleers alle alsulcke versterff als den heer aengestorven was nae doot van Lauwreijs Pleers natuerlijck sone van Peeter Pleers saligher. Om ende voir die somme van 50 gls, te betaelen binnen een termijn van eender maent naestcomende.

16.03.1587 07-105r Quijtscheldinghe des heeren van Ham tot behoeff van Peeter Beijns ende zijne borghe.
Compererende voor ons den edele ende gebiedende heer van Ham, namelijck Joncker Herman Hoen, heeft gequijteert Peeter Beijns, eertijts geweest zijne molde rende zijne borghe van alsulcke pachtinghe ende vuerwaerde der wintmolen tot Quamechelen met all sgeens dije aen cleeft.
Gehuwd voor de kerk (1) op 18-03-1601 met Margaretha van BERGHE-van TRIPS, overleden op 28-08-1631.
Gehuwd (2) met Anna Van BOCHOLZ 1600.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Uldaric, geboren circa 1627, overleden circa 1630.
   2.  Guillaume HOEN-AB HOENSBROECK 1600.

Jan Constant Josesphus ABEEL, geboren op 27-11-1909 te Antwerpen, overleden op 03-09-1991 te Kwaadmechelen op 81-jarige leeftijd, begraven op 07-09-1991 te Kwaadmechelen, in pleeggezin Wouters-Van Braband, zoon van Adriaan Josephus ABEEL, fabriekwerker, en Maria Catharina SCHOEMANS.
 
Tess. Anna Catharina ACKX 1800, landbouwster, gedoopt op 04-01-1784 te Deurne-Diest, overleden op 18-05-1865 te Tessenderlo op 81-jarige leeftijd. RAH 730-3609 Not. Henricus Ooms.
26.10.1833 akte 205 (p394): Verkoop door Anna Ackx x Francis Aerts aan Francis Laurens De Leeuw allen wonende te Tessenderlo.
Zij verkoopt een perceel ledigen of onbebouwde grond genaamd heydhoeve Oosterbergen te Deurne voor 100 fr.
Het goed behoort haar toe als voortkomende uit haar ouderlijk erfdeel.

RAH 730-3614 Notaris Henricus Ooms.
21.06.1838 akte 129 (p381):
Verkoop door:
De landbouwers Anna Ackx x Francis Aerts verkoopt aan Francis Laurens De Leeuw doctor in de geneeskunde allen uit Tessenderlo, een perceel weide of dries te Tessenderlo op Schoonhees aan de Bruggenberg voor 300 fr. Het perceel komt uit haar ouderlijk erfdeel.

RAH 730-3618 Notaris Henricus Ooms.
18.07.1842 akte 165 (p465): Openbare verhuring ten aanzoek van:
Bierbrouwer Jan Joseph Decock uit Diest verhuurt aan Francis Lemmens en Anna Ackx de weduwe Francis Aerts beiden uit Tessenderlo, beemden en weiden te Tessenderlo voor 6 jaar en jaarlijks 966 liter koren en 25 fr.
1: een bouwland van 1ha op Varode. Aan Anna Ackx de weduwe Francis Aerts
2: een bouwland van 68 are op Schoonhees. Aan landbouwer Francis Lemmens
3: twee percelen bouwland aan elkanderen gelegen aan de molen. Francis Lemmens
4: een weide van 40 are op Varode. Aan Anna Ackx de weduwe Francis Aerts

RAH 730-3627 Notaris Henricus Ooms.
21.02.1848 akte 45 (p160) Verkoop door:
Anna Ackx weduwe Francis Aerts, landbouwster uit Schoonhees heeft verkocht voor 350 fr uit haar vaderlijk erfdeel aan Carolus Hubertus Beliën priester en kapellaan uit Hasselt, Maria Catharina Beliën grondeigenares x Jan Baptist Schoonbroodt doctor in de geneeskunde, Regina Beliën en Ludovicus Beliën beiden zonder beroep en allen te Tessenderlo wonende:
Een perceel bouwland op Schoonhees Tessenderlo. Sectie C nr 1802.

RAH Erfenisaangiften 1865
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Anna Catharina Ackx.
Aangevers: Dominicus Aerts, Carolina Aerts en Catharina Aerts, landbouwers te Tessenderlo.
2 stukken te Tessenderlo.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-10-1810 te Tessenderlo met Tess. Franciscus AERTS, 28 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Josephus, geboren op 20-01-1811 te Tessenderlo, overleden op 22-02-1843 te Tessenderlo op 32-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Tess. Carolina.
   3.  Tess. Joannes Dominicus, landbouwer, geboren op 08-02-1819 te Tessenderlo, overleden na 1908.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 25-04-1860 te Tessenderlo met Tess. Maria Theresia GIELEN, 34 jaar oud, landbouwster, geboren op 04-12-1825 te Tessenderlo, overleden op 12-02-1886 te Tessenderlo op 60-jarige leeftijd, dochter van Tess. Willem GIELEN 1800, landbouwer(1852), en Tess. Elisabeth VANSEER (Vanzeir) 1800, landbouwster.
   4.  Catharina, geboren op 09-02-1826 te Tessenderlo, overleden op 10-03-1897 om 24.00 uur te Kwaadmechelen op 71-jarige leeftijd, 72 j. oud.

Tess. Arnoldus Lambertus ACKX, dienstknecht,landbouwer(1884), geboren op 07-04-1843 te Deurne-Diest, overleden op 10-12-1913 te Tessenderlo op 70-jarige leeftijd. RAH 730-408 Notaris Ernest Beeckman.
18.12.1884 Akte 105 (f°369) Definitieve toewijzing ten aanzoek van:
In de herberg van de weduwe Vandervoort in Tessenderlo verkoopt Benedictus Jacobs x Constantia Jansen, beiden molenaars wonende in Tessenderlo onroerende goederen hun toebehorende uit hun ouderlijk erfdeel. Goederen onder Tessenderlo gelegen:
1: een bouwland met houtkant op het Schoonhees. Sectie C nrs 904a en 905a.
2: een bouwland met houtkant op het Schoonhees. Sectie C nrs 907a en 908.
3: een moerad, hooiland, bos en land. Sectie C nrs 779,782,783 en 785a.
4: een bouwland ter plaatse Konijnenberg. Sectie B nr 786.
5: een hooiland en bos ter plaatse Geetendonck. Sectie C nrs 548,562 en 563.
6: een hooiland ter plaatse Walkebroeken(?).Sectie C nrs 493 en 494.
7: een bouwland ter plaarse Turkensveld. Sectie B nr 794.
8: een weide ter plaatse Schoonhees. Sectie C nrs 1315b en 1316b.
9: een bouwland met houtkant ter zelfde plaatse. Sectie C nrs 1301 en 1302a.
10: ledige grond en bos ter plaatse Verbrandebos. Sectie C nrs 826c,829b en 831d.
11: een bouwland en bos ter plaatse Molenstraat. Sectie C nrs 1406 en 1407. 12: een weide ter plaatse Waterbroek. Sectie B nr 833c.
13: een bouwland ter plaatse Schoonhees. Sectie C nr 1126b.
Verkocht aan:
Koop 1 en 2: Lambertus Ackx, landbouwer uit Tessenderlo voor 2010 fr.
Koop 3: August Schapmans, landbouwer uit Hulst voor 1400 fr.
Koop 4: Bernardus Cuyvers, landbouwer uit Vorst voor 300 fr. Hij doet deze koop voor madame Eugenia Vandenschrieckn weduwe Franciscus Joseph Schollaert, grondeigenares zonder beroep uit Leuven.
Koop 5: Dominicus Van Oostveld, koophandelaar uit Tessenderlo voor 2010 fr.
Koop 6: Johannes Baptista Schoonbroodt, geneesheer en burgemeester voor 1560 fr.
Koop 7: Louis Reynders-Boonen, landbouwer uit Tessenderlo voor 1410 fr.
Koop 8: Dominicus Van Oostveld, koophandelaar uit Tessenderlo voor 1360 fr.
Koop 9: Johanna Van Gelder, grondeigenares, zonder beroep wonende te Tessenderlo voor 1350 fr.
Koop 10: Ludovicus Janssen, zaakwaarnemer uit Tessenderlo voor 480fr. Hij doet deze koop voor zijn zuster Regina Janssen, zonder beroep.
Koop 11: Alphonse Godelaine, winkelier uit Tessenderlo voor 925 fr.
Koop 12: Augustinus Van Sweevelt, herbergier en landbouwer uit Hulst voor 1875 fr.
Koop 13: Ludovicus Verhaegen, winkelier uit Tessenderlo voor 1840 fr.

RAH 730-409 Notaris Ernest Beeckman.
26.05.1885 Akte 50 (f°192) Openbare verkoop van onroerende goederen ten aanzoek van:
Jules Jansen, grondeigenaar, zonder beroep, wonende te Tessenderlo verkoopt zijn ouderlijk erfdeel voor 2000 fr aan Lambertis Ackx, landbouwer wonende te Hulst, een perceel bouwland in Hulst gelegen. Sectie B nr 944a.

RAH 2000-2073 Notaris Louis Ooms.
06.07.1891 Akte 108 (f295°) Verkoop door:
Lambert Ackx landbouwer uit Tessenderlo verkoopt uit zijn ouderlijk erfdeel aan Livinus Neuskens landbouwer uit Schaffen een stuk land en weide gelegen in Deurne genoemd de Cornelissen voor 900 fr. Sectie B nr 77.

RAH 2000-2092 Notaris Louis Ooms.
12.12.1910 Akte 222 (f°525) Verkoop door:
Frans Meynen en Elisabeth Meynen, landbouwers uit Paal verkopen voor 400 fr aan Lambert Ackx, landbouwer uit Hulst x Colette Saenen een bouwland ter plaatse Tabakshoeven in Tessenderlo, dit uit hun moederlijk erfdeel Theresia Thijs. Sectie B nr 1027.

RAH 2000-2095 Notaris Louis Ooms.
07.01.1913 Akte 7 (f°23) Gift onder levenden door:
Lambert Ackx aan zijn vrouw Coletta Saenen beiden landbouwers wonende in Tessenderlo. Ban het vruchtgebruik haar leven gedurende van alle roerende en onroerende goederen.
Ingeval één of meer kinderen de vermindering mochten vragen, zo zal zij de kans hbben deze goft te brengen op 1/4de in eigendom en 1/4de in vruchtgebruik of op de helft in vruchtgebruik der zelfde roerende en onroerende goederen, enkel voor wat aangaat de kinderen welk de vermindering vragen.
Overleden den 10 december 1913.

07.01.1913 Akte 8 (f°27) Gift onder levenden door:
Coletta Saenen aan haar man Lambert Ackx, landbouwers uit Tessenderlo.

Zoon van Tess. Joannes Baptista ACKX 1800, landbouwer(1853), en Tess. Anna Catharina VANDEWEYER.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22-10-1874 te Tessenderlo met Tess. Maria Coleta SAENEN, 25 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Josephus Ludovicus.
   2.  Tess. Josephus Augustinus, geboren op 03-03-1878 te Tessenderlo, overleden op 10-02-1960 te Diest op 81-jarige leeftijd, begraven op 13-02-1960 te Hulst-Tessenderlo.
Gehuwd met Maria Joanna Constantia REYNDERS (Renders), geboren op 15-01-1885 te Tessenderlo, overleden op 25-10-1962 te Beringen-Mijn Sint-Annakliniek op 77-jarige leeftijd, begraven op 29-10-1962 te Hulst-Tessenderlo.
   3.  Petrus Franciscus Remigius, geboren op 21-10-1879 te Tessenderlo.
   4.  Tess. Maria Catharina, geboren op 27-10-1883 te Tessenderlo, overleden op 20-10-1969 te Tessenderlo op 85-jarige leeftijd, begraven op 23-10-1969 te Hulst-Tessenderlo.
Gehuwd met Alfons VERBOVEN, geboren op 04-03-1879 te Paal, overleden op 30-01-1943 te Hulst-Tessenderlo op 63-jarige leeftijd.
   5.  Maria Leonia, geboren op 24-12-1886 te Tessenderlo, overleden voor 1973.
Gehuwd met Engelbert EGGEN, geboren op 24-08-1892 te Deurne-Diest, overleden op 28-01-1973 te Tienen op 80-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1973 te Deurne-Diest, zoon van Joannes Alphonsus EGGEN en Maria Elisabeth OEYEN (Oyen), landbouwster(1879).
   6.  Tess. Maria Josephina Hubertina, geboren op 03-08-1890 te Tessenderlo, overleden op 15-12-1893 om 14.00 uur te Tessenderlo op 3-jarige leeftijd.

Tess. Benedictus ACKX, handwerker(1881)/dagloner, geboren op 02-08-1828 te Deurne, overleden na 1907. RAH 2000-2089 Notaris Louis Ooms.
16.03.1907 Akte 66 (f°138) Cessie door:
Benedictus Ackx landbouwer x Rosalia Vandebroek, zonder beroep tesamen wonend in Tessenderlo verkopen aan hun respetieve schoonzoon en dochter Louis Seuckens ook genaamd Jan Aloysius, metser, voeger en Maria Ackx, zonder beroep uit Tessenderlo al hun huismeubelen, huisvoorraad, labeurgerief, wassende vruchten te velden.

RAH 2000-2091 Notaris Louis Ooms.
25.10.1909 Akte 198 (f°533) Overdracht door:
1: Benedictus Ackx, landbouwer uit Tessenderlo,
2 A: Regine Ackx, zonder beroep x Judocus Masselmans, landbouwer wonende te Haren bij Brussel, Middelweg.
2 B: Clementine Ackx, zonder beroep x Francois Okeley, werkman wonende in Vorst-Brussel, Avenue George Leclerq,
2C: Pier Ackx, werkman wonende in Rembert lez Michel, Pas de Calais Frankrijk,
2D: Alphonse Ackx, landbouwer wonende in Tessenderlo,
Zij verkopen voor 600 fr aan hun medegerechtigde respectieve dochter en zuster Maria Ackx x Louis Seuckens, landbouwer uit Tessenderlo alle onverdeelde rechten die zij bezitten in een huis met bouwland gelegen op Varode komende oa. uit het moederlijk erfdeel. Sectie C nrs 1799d-1799c-1794a-1797a.

Zoon van Tess. Henricus ACKX, landbouwer(1830), en Tess. Joanna SAENEN.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 28-05-1868 te Tessenderlo met Tess. Maria Rosalia VANDENBROECK, 28 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Regina, dienstmeid, geboren op 29-03-1869 te Tessenderlo.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-05-1894 te Evere met Judocus MOSSELMANS, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 05-02-1867 om 17:00 uur te Evere.
   2.  Josephus Alfons (Jozef).
   3.  Petrus Ludovicus, geboren op 23-06-1871 te Tessenderlo.
   4.  Tess. Anna Maria, dagloonster, geboren op 30-06-1873 te Tessenderlo, overleden op 17-02-1950 te Tessenderlo op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-09-1898 te Tessenderlo met Tess. Joannes Aloysius SEUCKENS, 35 jaar oud.
   5.  Tess. Joannes, geboren op 31-01-1876 te Tessenderlo, overleden op 25-06-1898 om 05.00 uur te Tessenderlo op 22-jarige leeftijd.
   6.  Clementina, geboren op 01-02-1881 om 12:00 uur te Tessenderlo (Schoonhees).
Gehuwd met Francois OKELEY.

Tess. Coleta ACKX, landbouwster, geboren op 25-02-1835 te Tessenderlo. RAH 2000-1991 Notaris Albert Ooms.
22.11.1884 Akte 286 (f°546) Verkoop door:
Coletta Ackx huishoudster x Augustinus Oyen, landbouwer beiden uit Lummen, zij heeft verkocht vor 500 fr aan Theresia Ackx, Englebertus Ackx en Josephus Ackx alle drie landbouwers uit Tessenderlo 1/4de deel onverdeeld welk zij bezit in de roerende afhangende van de nalatenschap van wijlen hun vader Joannes Baptista Ackx en Carolina Luyckx hun moeder.
Dochter van Tess. Joannes ACKX 1800, landbouwer, en Tess. Maria Carolina LUYCKX, Landbouwster(1860).
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 26-04-1871 te Tessenderlo met Tess. Augustinus OEYEN, 35 jaar oud, landbouwer, geboren op 09-09-1835 te Deurne-Diest, zoon van Jan Baptist OEYEN, landbouwer, en Tess. Anna Angelica HOYBERGS, landbouwster.
 
Eduardus ACKX, landbouwer, geboren op 23-07-1839 te Deurne, overleden op 30-01-1918 te Deurne-Diest op 78-jarige leeftijd, begraven op 04-02-1918 te Deurne-Diest. RAH 2000-2094 Notaris Louis Ooms.
07.09.1912 Akte 202 (f°534) Testament gemaakt door:
Eduard Ackx landbouwer uit Deurne-Diest x Maria Vanlaerdecker maakt zijn testament als volgt:
Verlangende alle mijne kinderen op dezelfde voet te stellen en willende mijn twee nagenoemde kinderen belonen voor hun trouwe dienst die zij aan mij en aan mijn vrouw bewezen hebben en in de toekomst zullen bewijzen.
Zo schenk ik vooruit en buitendeel aan elk van hen:
Aan mijn zoon Engelbertus Ackx en aan mijn dochter Constantia Ackx een som van 1500 fr binnen de zes maanden na mijn overlijden indien ik aan mijn vrouw Maria Vanlaerdecker overleef en binnen de zes maanden na het overlijden van mijn vrouw voormeld.
Nochtans indien mijn bovengemelde kinderen of één van hen het ouderlijk huis verlaten gedurende mijn leven of gedurende dat van mijn vrouw, indien zij langer leeft dan ik; zo beroof ik hen van het legaat en zal dit moeten aanzien worden als niet gedaan...

RAH 2000-2100 Notaris Louis Ooms.
Akte 187 (f°552) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Charles Vermeesen te Tessenderlo:
1. Maria Elisabeth Ackx, gezegd Elisabeth x Paulus Augustinus Bijlemans, tesamen wonende in Olmen.
2. Maria Virginia Ackx, gezegd Virginia x Joannes Franciscus Bijlemans, gezegd Francis, landbouwers uit Tessenderlo.
3. Maria Constantia Ackx, gezegd Constantia, ongehuwd, landouwster uit Deurne-Diest.
4. Theresia Genoveva Ackx, gezegd Theresia x Josephus Amandus Verboven, gezegd Amandus, landbouwers uit Schaffen.
5. Maria Wivina Ludovica Ackx, zonder beroep x Josephus Bernardus Hubertus Beckers, gezegd Hubert, koster en beiden uit Deurne-Diest.
Zij verkopen in Deurne-Diest onroerende goederen:
1: een boerenwinning met bijgebouwen, bakhuis, boomgaard te Deurne ter platse de drie zillen. Sectie B nrs 35a/2-36b-36c-37b-37b/2.
2: een bouwland aldaar ter plaatse de drie zillen, verdeeld in twee loten. Sectie B nrs 35a.
3: een bouwland aldaar ter plaatse Groenveldekens gelegen. Sectie B nr 38....
In totaal beschreven in 10 artikels...


Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-04-1871 te Deurne-Diest met Maria Philomena Van LAERDECKER (Vanlarken).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth, geboren op 30-04-1872 te Deurne-Diest.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-01-1896 te Deurne-Diest met Paulus Augustinus BYLEMANS, 25 jaar oud.
   2.  Maria Virginia, geboren op 14-08-1873 te Deurne-Diest.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-12-1906 te Deurne-Diest met Joannes Franciscus BYLEMANS (Bijlemans), 34 jaar oud, geboren op 24-09-1872 te Tessenderlo, zoon van Tess. Petrus Henricus BEYLEMANS (Bijlemans), landbouwer, en Tess. Maria Rosalia GRIETEN, landbouwster.
   3.  Maria Constantia, geboren op 18-08-1875 te Deurne, overleden op 29-11-1947 te Schaffen op 72-jarige leeftijd.

Tess. Francisca ACKX, landbouwster, geboren op 29-12-1844 te Deurne-Diest, overleden op 15-12-1924 te Zichem op 79-jarige leeftijd, begraven op 18-12-1924 te Okselaar, 79 jaar 11 maand en 16 dagen. RAH 2000-1992 Notaris Albert Ooms.
15.03.1886 Akte 67 (f°136) Verkoop door:
Francisca Ackx weduwe Petrus Joannes Oosterlynckx nu gehuwd met Cornelius Geyskens landbouwer beiden wonende te Zichem heeft verkocht voor 325 fr aan Frantz Vandenhove grondeigenaar uit Diest een bouwland en houtkant gelegen te Engsbergen ter plaatse genaamd Holsterbeemden. Sectie C nr 185.

Dochter van Tess. Henricus ACKX, landbouwer(1830), en Tess. Joanna SAENEN.
Gehuwd (1) voor 1870 met Petrus Joannes OOSTERLYNCKX, overleden voor 1877.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 08-02-1877 te Tessenderlo, gehuwd voor de kerk op 08-02-1877 te Averbode (getuige(n): Henricus Geyskens en Ludovicus Ackx beide ex Zichem), zie ook Engsbergen met Tess. Cornelius GEYSKENS (Geijskens), 33 jaar oud, landbouwer,dagloner, geboren op 17-09-1843 om 20.00 uur te Zichem, vader is 36 jaar, overleden op 01-06-1900 te Zichem Okselaar op 56-jarige leeftijd, begraven op 02-06-1900 te Averbode, staat vermeld als begraven te Averbode, zoon van Tess. Josephus GEYSKENS (Geskens), dagloner,landbouwer,handwerker, en Tess. Isabella GORIS, dagwerkster,landbouwster,handwerkster,dagloonster.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Ludovicus Eugenius, werkman, geboren op 21-08-1876 te Tessenderlo.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 04-12-1909 te Okselaar (getuige(n): Henricus Geyskens en Felix Gielen) met Maria Rosalia GIELEN, 20 jaar oud.
   2.  Naamloos, geboren op 29-07-1878 om 23.00 uur te Averbode, overleden op 29-07-1878 om 23.00 uur te Averbode, 0 dagen oud, begraven op 31-07-1878 te Averbode.
   3.  Maria Victoria, handwerkster, geboren op 05-11-1880 om 13.00 uur te Zichem, gedoopt te Averbode, overleden op 24-07-1958 te Herselt op 77-jarige leeftijd, begraven op 28-07-1958 te Blauberg.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 15-03-1910 te Okselaar (getuige(n): Henricus Geyskens en Ludovicus Geyskens) met Petrus Van HERCK, 35 jaar oud, geboren op 23-08-1874 te Herselt, overleden op 30-08-1962 te Herselt op 88-jarige leeftijd, begraven op 03-09-1962 te Blauberg. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 11-01-1898 te Averbode (getuige(n): Franciscus Van Herck en Celistinus Sools) met Tess. Rosalia SOOLS, 26 jaar oud, geboren op 23-04-1871 te Testelt, gedoopt te Averbode, overleden op 01-11-1909 te Herselt op 38-jarige leeftijd, begraven op 03-11-1909 te Blauwberg.}
   4.  v Henricus, geboren op 22-10-1882 te Zichem, overleden op 20-10-1952 te Waver op 69-jarige leeftijd, begraven op 23-10-1952 te Okselaar.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-04-1904 te Veerle, gehuwd voor de kerk op 26-04-1904 te Veerle (getuige(n): Ludovicus Geyskens en Vitalus Boeckx) met V Maria Ludovica (Marie) BOECKX, 23 jaar oud, geboren op 11-07-1880 om 09.00 uur te Varendonk, overleden op 27-05-1967 te Averbode op 86-jarige leeftijd, dochter van Benedictus Franciscus BOECKX en Joanna GEUDENS.
   5.  v Maria Francisca Josephina, geboren op 03-01-1886 te Zichem, gedoopt te Averbode, overleden op 30-11-1960 te Veerle op 74-jarige leeftijd, begraven op 03-12-1960 te Veerle.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 30-04-1911 te Okselaar (getuige(n): Ludovicus Geyskens en Felix Willekens) met V Aloysius Alphonsus (Alfons) WILLEKENS, 22 jaar oud, geboren op 23-01-1889 om 19.00 uur te Veerle, gedoopt op 24-01-1889 te Veerle (getuige(n): Carolus Willekens en Dymphna Van Kerckhoven), overleden op 06-01-1959 te Veerle op 69-jarige leeftijd, begraven op 10-01-1959 te Veerle.
   6.  Joannes Baptista.

Tess. Joannes ACKX 1800, landbouwer, gedoopt op 05-07-1794 te Deurne-Diest, overleden op 16-07-1855 te Tessenderlo op 61-jarige leeftijd. RAH Erfenisaangiften
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Joannes Ackx.
Theresia Ackx, Coletta Ackx en Carolina Luyckx, als moeder en voogdesse van hare 2 minderjarige kinderen (Lambertus en Joseph Ackx) alle landbouwster Tessenderlo.
Kad. lggr. Deurne art 170
Kad. lggr Tess art 4, zoon van Joannes Franciscus ACKX en Barbara WUYTS 1800.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 21-06-1832 te Deurne-Diest met Tess. Maria Carolina LUYCKX, 25 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Theresia, geboren op 22-08-1833 te Tessenderlo, overleden op 27-03-1908 om 05:00 uur te Tessenderlo op 74-jarige leeftijd.
   2.  Tess. Coleta.

Tess. Joannes Baptista ACKX 1800, landbouwer(1853), gedoopt op 09-03-1786 te Deurne-Diest, overleden op 27-08-1869 te Deurne-Diest op 83-jarige leeftijd. RAH 730-3612 Notaris Henricus Ooms.
02.01.1836 akte 1 (f°01) Renteconstitutie door:
Jan Baptist Ackx x Anna Catharina Vandeweyer landbouwers uit Deurne leent van het kerkfabriek van Tessenderlo 600 fr met een rente van 30 fr jaarlijks.
Pand:
1: een weide genaamd het Goor gelegen op Schoonhees.
2: een perceel bouwland uit een groter stuk aldaar gelegen.

RAH 730-3628 Notaris Henricus Ooms.
23.03.1849 akte 68 (f°235) Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Winkelier Felix Persoons uit Tessenderlo verkoopt een perceel bouwland te Deurne in de Langstraat. Sectie B nr34.
Het perceel komt uit zijn moederlijk erfdeel krachtens akte van deling verleden voor ons op 25.06.1847.

30.03.1849 akte 78 (f°236) Finale toewijzing van de verkoop uit akte 68:
Verkocht aan Jan Baptist Ackx uit Deurne voor 1120 fr.

RAH 730-3631 Notaris Henricus Ooms.
29.06.1852 akte 169 (f°389) Kwitantie en handlichting door:
Joseph Louis Luyckx als ontvanger en Jan Francis Godelaine, Jan Francis Clerckx als leden van de kerkfabriek van Tessenderlo bekennen ontvangen de hoofdsom van 600 fr van een jaarrente en 15 fr aan intrest ontvangen te hebben Joannes Baptist Ackx x Catharina Vandeweyer landbouwers uit Deurne.
Zulks in aflossing en terugkoping der hoofdsommen en intrest van een jaarrente welke zij aan de kerkfabriek van Tessenderlo verschuldigd zijn blijkens akte van rentconstitutie verlegd voor ons den 02.01.1836.

RAH 730-3632 Notaris Henricus Ooms.
06.04.1853 akte 88 (f°234) Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Domien Vandeweyer, Jan Cornelis x Anna Carolina Vandeweyer landbouwers uit Tessenderlo, Jan Baptist Ackx x Anna Catharina Vandeweyer landbouwers uit Deurne, de drie voornoemden tevens doende voor Maria Theresia Vandeweyer x Joseph Grieten, Francis Vandeweyer allen landbouwers, Elisabeth Vandeweyer x Martinus Vandervoort dagloners, Maria Theresia Vandeweyer x Augustinus Swerts landbouwers, Carolina Pinckx x Francis Wuyts en Catharina Pinckx x Bernard Nuyts allen landbouwers uit Tessenderlo voor de ene helft en Machiel Cams dagmoner uit Tessenderlo als gevolmachtigde van Josephus Vandenbroeck schrijnwerker uit Brussel voor de ander helft verkopen:
1: een perceel bouwland te Tessenderlo op de Laer. Sectie A nr 1124.
2: een perceel bouwland, tuin en lege grond alwaar Joannes Geenen dagloner uit Tessenderlo wonende een huisje heeft opgetimmerd op de Laerbossen. Sectie A nrs 1143, 1144 en 1145. Zoon van Tess. Henricus ACKX (Ax) en Tess. Anna HOUTMEYERS (Maria Catharina).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-01-1818 te Tessenderlo met Tess. Anna Catharina VANDEWEYER, 20 jaar oud, geboren op 21-08-1797 te Tessenderlo, overleden op 14-07-1869 te Deurne-Diest op 71-jarige leeftijd, dochter van Tess. Jan VANDEWEYER 1800 en Tess. Anna Maria AERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Angelina, geboren op 09-03-1829 te Deurne, overleden op 15-01-1861 te Tessenderlo op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-02-1859 te Deurne-Diest met Tess. Josephus Augustinus SCHAPMANS, 22 jaar oud. {Hij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-08-1861 te Tessenderlo met Tess. Maria Lucia Philomena SCHOUMANS (Schommen) 1900, 25 jaar oud.}
   2.  Maria Josephina.
   3.  Tess. Arnoldus Lambertus.

Joannes Henricus ACKX 1800, priester in Maastricht(1838), gedoopt op 19-09-1791 te Tessenderlo, overleden op 20-02-1866 te Maastricht op 74-jarige leeftijd. RAH 730-3614 Notaris Henricus Ooms.
31.08.1838 akte 174 (p480):
Verhuring door:
Francis Laurens De Leeuw uit Tessenderlo als gemachtigde van Joannes Henricus Ackx priester uit Maastricht verhuurt aan Augustinus Grieten uit Vorst:
1: een huis met aanbehoorten te Tessenderlo ontrent de Markt ter plaatse de Russelenberg genaamd
2: een moeshof aldaar gelegen.
3: een gebouw tegenover het huis.
4: een moeshof aan de Rijt te Tessenderlo voor drie jaar en jaarlijks 120 fr.

RAH 730-3619 Notaris Henricus Ooms.
27.01.1843 akte 22 (p66):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Dagloner Machiel Cams uit Tessenderlo, doende voor de Heeren priester en deservitor van en te Voorbeek hertogdom Limbourg Holland Louis Dominicus Clerckx en landbouwer Lambert Smeets uit 's Gravensvoeren, zij verkopen:
1: een boeren huis met aanhorige gebouwen, het gemak uitgezonderd, met de moeshof en bouwland daaraan, gelegen te Engsbergen en groot samen ca 50 are.
2: een perceel bouwland en weide aldaar gelegen en ca 86 are.
3: een perceel bouwland, het hertekensveld, aldaar en ca 50 are.
4: een perceel bouwland, de oude bemd, aldaar en ca 66 are groot.
5: een perceel schaarbos aldaar boven de molen gelegen, groot ca 34 are.
6: een weide of gemeenbroek met schaarbos aldaar op het hannekensbroek gelegen en groot 84 are.
7: een weide of broek, het streepje, aldaar, groot 16 are.
8: een weide, de eschkuylen, te Engsbergen, groot 1.68 ha.
9: een schaarbos en dennenbos te Deurne, ontrent de molen, groot 40 are.
10: een perceel weide te Deurne, groot 40 are.
11: een dennenbos te Deurne opde roeaerde gelegen, groot 16 are.
12: een perceel bouwland en dennenbos te Deurne ontrent Broos zelfs gelegen, groot 1.16 ha.
13: een perceel bouwland en weide, den Teulder, te Hulst gelegen, groot 68 are.
14: een perceel bouwland te Hulst aan Vanderlinden gelegen, groot 66 are.
15: een perceel bouwland te Hulst, ontrent de oude molen gelegen, groot 16 are.
16: een perceel weide of waterbroek op het Waterbroek onder Tessenderlo en ca 34 are groot.

10.02.1843 akte 39 (p70):
Finale toewijzing van de verkoop uit akte 22:
Verkocht aan Hendrik Ackx uit Maastricht voor de som samen van 13190fr. Zoon van Joannes Baptista ACKX en Maria Elisabeth De LEEUW (Deleeuw).
 
Josephus Alfons ACKX (Jozef), dagloner(1903), geboren op 23-06-1871 te Tessenderlo, overleden op 13-05-1939 te Tessenderlo op 67-jarige leeftijd. RAH 2000-2084 Notaris Louis Ooms.
06.02.1901 Akte 25 (f°66) Testament gemaakt door:
Jufrouw Severina Albertine Teunkens, zonder beroep wonende in Vorst Sint Gertrudis maakt haar testament als volgt:
Ik herroep alle voorgaande testamenten, namelijk hetgene ontvangen door den notaris Stroobant van Brussel den 21 mei 1895 en dat ontvangen door notaris Grosemans ook van Brussel den 19 augustus 1897.
Ik wil begraven worden met een lijkdienst ten negen uur, te celebreren in de parochiale kerk, waar ik mijn laatste woonplaats zal hebben.
Ik wil, dat er in zelve kerk zullen gecelebreerd worden vijf gezongen missen.
Ik legateer vooruit en buitendeel aan Alphonse Ackx, landbouwer wonende in Tessenderlo Schoonhees, mijn mobilaire voorwerpen, klederen en linnne, maar niet inbergrepen liggende gelden, renten, aktiën of schuldvorderingen.
Ik stel aan voor mijn algemene legatarissen de volgende personen en ingeval van vooraf overlijden hun wettige afstammelingen, staaksgewijs bij vertegenwoordiging.
Voor 1/4de mijn broer Josephus Teunkens, zonder beroep wonende in Antwerpen, Hollandsestraat, in ht gesticht der zusters de armen.
Voor 1/4de mijn broer Augustinus Teunkens, beenhouwer wonende in Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel, Ribaucourtstraat.
Voor 1/4de Julien Vanparijs x Virginie Vincent, koophandelaars uit sint-Gillis bij Brussel, Jourdanstraat 175.
Voor 1/4de Alphonse Ackx voormeld, zoon van Benedictus Ackx en Rosalia Vandebroeck.
Overleden te Vorst den 28 augustus 1903.

RAH 2000-2085 Notaris Louis Ooms.
15.12.1903 Akte 201 f°468) Overdracht door:
Benedictus Ackx landbouwer x Rosalia Vandebroek tesamen wonende in Tessenderlo verkopen aan hun zoon Alfons Ackx, landbouwer uit Tessenderlo, al hun huismeubelen, huisvoorraad, labeurgeriefn wassende vruchten ter velde, vee, droog hooi in één woord al hun mobilaire fonds.


Zoon van Tess. Benedictus ACKX, handwerker(1881)/dagloner, en Tess. Maria Rosalia VANDENBROECK, handwerkster/dagloonster.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 05-12-1903 te Tessenderlo met Maria Joanna VANDENBROECK, 25 jaar oud, dienstmeid, geboren op 10-06-1878 te Deurne-Diest, overleden op 17-12-1955 te Tessenderlo op 77-jarige leeftijd, begraven op 20-12-1955 te Tessenderlo, dochter van Augustinus VANDENBROECK en Anna Catharina MOONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Benedictus Josephus, geboren op 13-12-1904 te Tessenderlo (gezindte: K.), overleden op 16-11-1969 te Kwaadmechelen op 64-jarige leeftijd, begraven op 25-11-1969 te Genendijk.
Gehuwd met Cecilia Maria STEURS, geboren op 04-02-1902 te Deurne-Diest (gezindte: K.), overleden op 16-04-1979 te Geel op 77-jarige leeftijd, begraven op 19-04-1979 te Kwaadmechelen-Genendijk, dochter van Josephus Alphonsus STEURS en Wivina Van BAEL. {Zij was ook ooit gehuwd met Alphonsus Ludovicus (Alfons) VANDERVOORT, geboren op 29-12-1903 om 03:00 uur te Tessenderlo, overleden op 25-06-1942 te Leuven op 38-jarige leeftijd, verwondingen fabrieksramp Tessenderlo, begraven op 29-06-1942 te Tessenderlo, zoon van Tess. Eugeen Alphons VANDERVOORT, landbouwer, en Tess. Maria Leonia LOOS, landbouwster.}
   2.  Bertha Maria Rosalia, geboren op 09-09-1906 om 08:00 uur te Tessenderlo, overleden op 24-04-1907 om 10:00 uur te Tessenderlo, 227 dagen oud.
   3.  Maria Virginia Clementina, geboren op 18-03-1908 om 22:00 uur te Tessenderlo, overleden op 10-01-1985 te Geel op 76-jarige leeftijd, begraven op 15-01-1985 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk te Tessenderlo met Juul JANSSENS (Jans), geboren op 10-01-1911 te Meerhout, overleden op 22-03-1980 te Mol op 69-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1980 te Kwaadmechelen, zoon van Eugenius Joannes JANSSENS en Maria Dymphna VLEUGELS.
   4.  Andreas Henricus, geboren op 30-10-1909 om 22:00 uur te Tessenderlo, overleden op 27-01-1934 te Tessenderlo op 24-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1934 te Tessenderlo.
   5.  Martha, geboren op 08-12-1914 te Tessenderlo, overleden op 29-04-1993 te Diest op 78-jarige leeftijd.
   6.  Rosa, geboren op 16-02-1918 te Tessenderlo, overleden op 19-05-1996 te Tessenderlo op 78-jarige leeftijd, begraven op 22-05-1996 te Tessenderlo.

Tess. Josephus Ludovicus ACKX, geboren op 06-09-1875 te Tessenderlo. RAH 2000-2095 Notaris Louis Ooms.
04.08.1913 Akte 157 (f°331) Gift onder levenden door:
Colette Saenen x Lambert Ackx, beiden landbouwers wonende in Hulst. Zij doet een gift onder levenden, vooruit en buitendeel aan haar zoon Josephus Ludovicus Ackx dit van een huis, tuin, bouwland en bos gelegen op Schoonhees te Tessenderlo, geschat op 3700 fr. Sectie C nrs 873h-873g- 873d-974a.
Het onroerend goed hoort toe aan haar in volle eigendom als voortkomende uit de erfenis haar ouders Francis Saenen en Caroline Vandervoort, beiden in Tessenderlo overleden.

Zoon van Tess. Arnoldus Lambertus ACKX, dienstknecht,landbouwer(1884), en Tess. Maria Coleta SAENEN, landbouwster.
 
Maria Josepha ACKX, landbouwster, geboren op 28-09-1859 te Deurne. RAH 2000-2089 Notaris Louis Ooms.
09.10.1907 Akte 215 (f°452) Verhuur door:
Constant Ackx en Marie Ackx x Joseph Pieck, landbouwers ut Deurne-Diest verhuren aan Charles Vermeesen, schoenmaker uit Tessenderlo een perceel bouwland te Tessenderlo Schoonhees gelegen. Sectie C nr 1805c en 1806c.
De goederen komen uit het erfdeel van wijlen hun moeder Theresia Ackx.

RAH 2000-2093 Notaris Louis Ooms.
15.06.1911 Akte 126 (f°319) Cessie door:
Constant Ackx, grondeigenaar en Maria Ackx x Joseph Pieck, landbouwers uit Deurne-Diest verkopen aan Ursula Verheyden, veehanderlaarster wonende in Onze-Lieve-Vrouw-Tielt, Brabant, voor wie zich sterk maakt veehandelaar Louis Broeckmans uit Tessenderlo.
Ongeveer twee are oostwaarts uit een perceel gelegen in Tessenderlo. Sectie C nr 1805t.
Het goed komt uit hun moederlijk erfdeel Theresia Ackx in Deurne overleden .


Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 11-07-1895 te Deurne-Diest met Josephus PIECK, 32 jaar oud, geboren op 11-01-1863 te Meldert, zoon van Tess. Henricus Franciscus PIECK, landbouwer, en Tess. Maria Catharina GRIETEN, landbouwster.
 
Tess. Maria Josepha ACKX, landbouwster, geboren op 14-09-1835 te Tessenderlo, overleden op 02-05-1871 te Tessenderlo op 35-jarige leeftijd. RAH 730-3636 Notaris Leonard Ooms.
16.05.1857 Akte 143 (f°304) Verkoop door:
Schoolonderwijzer Pieter Francis Feyen uit Kwaadmechelen verkoopt aan de grondeigenaar Pieter Joseph Belckx uit Eindhout op stam staand dennenbomen gelegen te Kwaadmechelen in de Genebossche bossen voor 300 fr. Sectie B nr 946.

Dochter van Tess. Josephus ACKX en Tess. Maria Theresia SCHOUMANS 1800, dienstmeid(1843).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-02-1857 te Tessenderlo met Tess. Petrus Constantinus CLERCKX, 40 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Dominicus Ignatius.
   2.  Tess. Ludovicus Constantinus.

Maria Josephina ACKX, landbouwster(1885), geboren op 07-12-1834 te Deurne. RAH 730-409 Notaris Ernest Beeckman.
03.02.1885 Akte 12 (f°42) Finale toewijzing ten aanzoek van:
A1: Lambertus Ackx, landbouwer wonende in Tessenderlo.
A2: Maria Josepha Ackx x Franciscus Grootjans, landbouwers, samen wonend te Schaffen.
B1: Catharina Claes, landbouwster wonende te Paal, weduwe Petrus Aerts, vertegenwoordigd door Petrus Jansens, dagloner wonende te Tessenderlo.
B2: Gerardus Aerts, landbouwer.
B3: Louis Aerts, landbouwer.
B4: Coletta Aerts landbouwster.
B5: Carolina Aerts x Louis Linsen, landbouwers.
B6: Carolus Aerts, landbouwer vertegenwoordigd door Remi Aerts.
B7: Remi Aerts, landbouwer.
B8: Johannes Aerts, landbouwer.
B9: Josephus Gaethofs, landbouwer wonende te Paal, handelende als voogd voor Regina Aerts, minderjarige dochter van wijlen Guillielmus Aerts en Livina Gaethofs.
B10: Regina Vandeweyer, landbouwster wonende te Paal, weduwe Josephus Aerts, handelend hier als moeder en voogd van haar minderjarige kinderen: Louis, Remi, Maria en Antoinette Aerts.
Zij verkopen met de vrederechter de onroerende goederen afhangende van de gemeenschap die bestaan heeft tussen wijlen Franciscus Ackx en Regina Aerts, beiden te Deurne overleden.
Een huis met schuur, sta en aanbehoorten, hof, weide en land gelegen te Deurne. Sectie B nrs 230b en 231b.
Verkocht aan Augustinus Vanlaerdecker, landbouwer wonende te Deurne voor 1510 fr. Dochter van Tess. Joannes Baptista ACKX 1800, landbouwer(1853), en Tess. Anna Catharina VANDEWEYER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-08-1867 te Deurne met Petrus Franciscus GROOTJANS, 26 jaar oud, geboren op 28-10-1840 te Schaffen, overleden op 06-03-1899 te Schaffen op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edouard, geboren op 27-05-1868 te Schaffen, overleden op 27-12-1909 te Schaffen op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-02-1893 te Deurne met Elisabeth PIECK, 25 jaar oud, geboren op 03-05-1867 te Meldert, dochter van Tess. Henricus Franciscus PIECK, landbouwer, en Tess. Maria Catharina GRIETEN, landbouwster. {Zij was ook ooit gehuwd met Louis Alphonse Van ZEER.}
   2.  Josephina, geboren op 08-12-1873 te Schaffen, overleden na 1935.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-10-1901 te Tessenderlo met Ludovicus Henricus Van KERCKHOVEN (Vankerkhoven), 31 jaar oud.

Tess. Petrus ACKX 1800, landbouwer(1830), geboren op 04-07-1807 te Tessenderlo, overleden op 07-02-1885 te Deurne-Diest op 77-jarige leeftijd. RAH 730-3631 Notaris Henricus Ooms.
11.05.1852 akte 125 (f°314) Verkoop door:
Petrus Ackx landbouwer en herbergier uit Deurne verkoopt uit zijn ouderlijk erfdeel aan Petrus Van Rompay landbouwer uit Engsbergen een gebouw of kamer met grond en moeshof daaraan, gelegen te Engsbergen voor 100 fr. Sectie D nrs 1283a en 1284.

RAH 730-400 Notaris Ernest Beeckman.
25.07.1876 Akte 132 (f°102) Verkoop door:
Petrus Ackx x Maria Josephina Vansweevelt verkopen een perceel land te Deurne voor de aanleg van de ijzeren weg. Sectie A nrs 290b. Zoon van Tess. Joannes ACKX en Tess. Dorethea VRANCKEN 1800, landbouwster(1830).
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 06-11-1851 te Tessenderlo met Tess. Maria Josepha Van SWEEVELT, 42 jaar oud.
 
Joannes Engelbertus ADANG 1800, grondeigenaar(1880), geboren op 24-02-1828 te Maastricht, overleden op 26-01-1884 te Leopoldsburg op 55-jarige leeftijd. RAH 730-3596 Notaris Joannes Ooms.
17.02.1880 akte 30 (f°98) Openbare verkoop ten aanzoek van:
Englebertus Adang en Josephina Vanderelst beiden grondeigenaars uit Leopoldsburg verkopen te Leopoldsburg afgedaan en op stam staand hout voor 177 fr.

RAH 2000-2009 Notaris Albert Ooms.
07.08.1902 Akte 139 (f°328) Openbare veiling door:
Op het gemeentehuis van Leopoldsborg:
De families en de erfgenamen Jan Englebert Adang-Coomans verkopen in Leopoldsburg heel wat percelen onroerend goed, zowel in naakte eigendom als in vruchtgebruik.
Link: Kadastrale legger Art. 467.
Link: Kadastrale legger Art. 467.

28.08.1902 Akte 146 (f°366) Openbare veiling door:
Op het gemeentehuis van Leopoldsburg:
De families en de erfgenamen Jan Englebert Adang-Coomans verkopen in Leopoldsburg heel wat percelen onroerend goed, zowel in naakte eigendom als in vruchtgebruik.
Dit in de gemeenten:
Leopoldsburg, Heppen, Balen en Oostham.
31: ledige grond van een dennenbos gelegen in de Wolputten te Oostham, groot 18.50 are. Sectie A nr 515.
De goederen komen uit de erfenis van wijlen Jean Englebert Adang, overleden in Leopoldsburg den 26 januari 1884 en volgens zijn testament voor notaris Noteliers te Lier den 26 september 1872.
Verschillende percelen waaronder dit onder 31 zijn niet toegewezen.

Zoon van Melchior Franciscus ADANG, winkelier, en Hermine JEKER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-10-1861 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 24-10-1861 te Oostham (getuige(n): Adang Petrus en Coomans Joannes.) met Francisca COOMANS, 37 jaar oud.
 
Maria Stephania (Stefanie) ADELHOF, geboren op 19-12-1880 te Tessenderlo, overleden op 25-01-1932 te Tessenderlo op 51-jarige leeftijd, begraven op 28-01-1932 te Tessenderlo. RAH 2000-2086 Notaris Louis Ooms.
16.03.1904 Akte 73 (f°191) Verkoop door:
A: Rosalie Heselmans, weduwe Joseph Alderhof, landbouwster.
B1: August Alderhof, briefdrager.
B2: Constan Alderhof, landbouwer.
B3: Antonie Alderhof x Benedictus Rutten, landbouwer en herbergier.
B4: Carolina Alderhof x Alphonse Vandepaer, landbouwer wonende in Tessenderlo.
Zij verkopen aan voor 990 fr Stephanie Alderhof x Louis Geyskens, veehandelaar en herbergier uit Tessenderlo alle rechten hun competerende in een bouwland te Tessenderlo gelegen ter plaatse Koffiemolen. Sectie A nr 990.
Het goed behoort Rosalie Heselmans voor de helft toe als aangekocht in staande huwelijk van de erfgenamen Jan Frans Verbessem, blijkens proces verbaal voor ons notaris den 30 augustus 1894.
En de kinderen ieder voor 1/4de deel als voortskomende uit hun vaderlijk erfdeel.

Dochter van Tess. Josephus ALDELHOF, landbouwer(1878), en Tess. Rosalia HESELMANS, landbouwster.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-01-1901 te Tessenderlo met Franciscus Ludovicus (Louis) GEYSKENS, 23 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theophiel (Fil), veekoopman, geboren op 27-08-1901 te Tessenderlo, overleden op 22-12-1981 te Tessenderlo op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria Virginia Sidonia (Sidonie) LUYTEN, geboren op 01-10-1901 om 03:00 uur te Tessenderlo, overleden op 11-01-1983 te Diest ziekenhuis op 81-jarige leeftijd, begraven op 15-01-1983 te Tessenderlo, dochter van Tess. Petrus Franciscus (Frans) LUYTEN, molenaar, en Tess. Maria Virginia (Virginie) GROOTJANS.
   2.  Josephus Gustavus, geboren op 01-08-1903 om 17:00 uur te Tessenderlo, overleden op 20-03-1934 te Tessenderlo op 30-jarige leeftijd, begraven op 23-03-1934 te Tessenderlo.
Gehuwd met Paulina SMEYERS, overleden na 1934.

Alfons Franciscus ADRIAENS, geboren op 25-03-1902 te Veerle (getuige(n): Franciscus Theys/Victoria Peetermans), z.v.Benedictus Adriaens en Rosalia Theys.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-11-1928 te Tessenderlo, gehuwd voor de kerk te Schoot-Tessenderlo met Paulina Mathilde VERMESEN, 23 jaar oud, geboren op 21-02-1905 om 03:00 uur te Tessenderlo, overleden op 22-04-1984 te Veerle op 79-jarige leeftijd, dochter van Tess. Bernardus VERMEESEN (Vermesen), landbouwer, handwerker(1881), en Tess. Livina LEEUWS, dienstmeid.
 
Tess. Carolina ADRIAENS 1800, landbouwster, geboren op 29-08-1782 te Veerle, overleden op 18-11-1857 te Tessenderlo op 75-jarige leeftijd. RAH Erfenisaangiften 1858
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Anna Carolina Adriaens.
Peer Vanneylen, Maria Elisabeth Grieten als voogdesse 2 minderjarige kinderen van wijlen Joseph Vanneylen die zoon was van de overledene. nml. Augustinus en Carolus Vanneylen.
Francis Vanneylen Veerle.
Kad. lggr Veerle art 314.
Kad. lggr Tess. art 1158.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 12-12-1811 te Veerle (getuige(n): Franciscus Van Neylen en Jacobus Adriaens) met Tess. Petrus Franciscus Van EYLEN (Van Neylen).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Franciscus (Van Eylen/Vanneylen), landbouwer, geboren op 06-02-1815 te Vorst-Kempen, overleden op 22-09-1886 te Veerle op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 31-03-1842 te Tessenderlo met Tess. Regina VANDERLINDEN, 23 jaar oud, geboren op 21-08-1818 te Tessenderlo, overleden op 28-08-1859 te Veerle op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 26-07-1860 te Tessenderlo met Tess. Veronica SEVERENS, 28 jaar oud. {Zij was eerder gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-05-1852 te Tessenderlo met Tess. Joannes SANNEN 1800, 33 jaar oud.}
   2.  Tess. Josephus, geboren op 22-12-1818 te Veerle, gedoopt op 22-12-1818 te Veerle (getuige(n): Petrus Franciscus Steenberghs en Anna Barbara Adriaens), overleden op 03-07-1857 te Tessenderlo op 38-jarige leeftijd, 38j. oud.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-01-1851 te Tessenderlo met Tess. Maria Elisabeth GRIETEN (Vangrieten) 1900, 26 jaar oud. {Zij is later gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28-07-1859 te Tessenderlo met Tess. Karel WOUTERS, 42 jaar oud, geboren op 22-04-1817 te Veerle, overleden op 13-08-1882 te Veerle op 65-jarige leeftijd, zoon van Tess. Joannes Franciscus WOUTERS en Tess. Anna Catharina WOUTERS.}

Gerardus ADRIAENS, landbouwer(1858), geboren op 29-07-1809 te Veerle, gedoopt op 29-07-1809 te Veerle (getuige(n): Franciscus Theys en Anna Adriaens). RAH 730-3637 Notaris Leonard Ooms.
18.02.1858 Akte 54 (f°121) Openbare verhuring door:
Jan Baptist Vanderlinden, Francis Van Nijlen beiden uit Veerle, Benedictus Vanderlinden uit Vorst en Francis Franssen uit Zichem, Francis Houtmeyers allen namens Dymphna Verwimp verhuren aan Gerardus Adriaens voor wie is borg gebleven Jan Francis Wellens beiden uit Tessenderlo, een huis met aanbehoorten, tuin, bouwland en weide alles gelegen in Tessenderlo voor drie jaar en jaarlijks 350 fr. Sectie E nrs 165,166,167,168 en 169. Sectue C nr 2036 en 2037. Sectie E nrs 822,823,824 en 825.


Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 06-09-1844 te Tessenderlo met Coletta WELLENS, 24 jaar oud, geboren op 01-02-1820 te Tessenderlo, dochter van Tess. Franciscus WELLENS (Welles) 1800, landbouwer(1838), en Tess. Joanna HOLLANTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Carolina (Angelina Adriaans), dienstmeid, geboren op 10-11-1850 te Tessenderlo (gezindte: K.), overleden op 24-02-1932 om 07.00 uur te Genendijk op 81-jarige leeftijd, begraven op 27-02-1932 te Genendijk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-04-1880 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 22-04-1880 te Genendijk (K.) (getuige(n): Josephus Noels en Felix Steurs) met Benjamin NOELS 1900, 33 jaar oud.

Jules ADRIAENS, geboren op 30-11-1863 te Leopoldsburg, moeder hier Vens Josephine, zoon van Casimirus ADRIAENS, dagloner/ster, en Josephina CONVENTS (Vens).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-10-1887 te Leopoldsburg met Maria Regina TORDOOR, 24 jaar oud, geboren op 19-11-1862 te Lommel, overleden op 21-05-1942 te Leoopoldsburg op 79-jarige leeftijd, dochter van Joannes Baptista TORDOOR, rondtrekkende koopman, kermis?/landbouwer, en Rosalia VANEERDEWEGH, landbouwster/huishoudster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guillaume, geboren op 24-08-1888 te Leopoldsburg, overleden voor 1989.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-03-1920 te Heppen met Maria Amelia Josephina VERBEECK, 20 jaar oud, geboren op 10-03-1899 om 15:00 uur te Oostham, gedoopt op 11-03-1899 te Oostham (getuige(n): Vaneynde Remigius Olmen en Kimpen Amelia.), overleden op 20-07-1989 te Lommel op 90-jarige leeftijd, dochter van Casimir VERBEECK, landbouwer/handwerker, en Rosalia Van EYNDE, landbouwster, handwerkster.

Petrus ADRIAENS (Oriaens) 1600. RAH Gichten 843-12
15.12.1636 12-451v Mathijs Moens coper tegen Peeter Oriaens.
Op heden zijn gecompareert Matijs Moens ende heeft gecocht van Peeter Oriaens als man ende mombaer zijnder huijsvrouwe Cornelia Stalmans die helffte van een stuck lants genaemt den dries gelegen onder Gerhees. Dat voir die somme van 275 gls, daerboven heeft de voors: cooper noch geset 46 hooghen, lijcoop naer lantcoop, godtspenninck 7 sts, tot een kermis 9 gls, alle oncosten tot last coper.
- O: Reijnier Bosmans.
- W: des heeren straet.
Aldus gedaen ten huijze Anna Heuwis ter pntie van Peeter Maes ende Wauter Convents voor mij ondergeschreven sic signatum Willem Van Rinsburch alias Pauli notaris.
Opden 16.02.1637 verbleven aen Matthijs Moens.
Eodem heeft Peeter Oriaens opdracht ende quitteringe gedaen.
Gehuwd voor de kerk op 01-07-1629 te Oostham (getuige(n): Boomans Jacobus en Ariaens Joannes.) met Cornelia STALMANS, dochter van Peeter STALMANS en Elisabeth KAERTS.
 
Maria Theresia Van AEKEN (Van Aken) 1800, handwerkster, huishoudster(1835), geboren op 29-12-1808 te Kwaadmechelen. RAH 730-3611 Notaris Henricus Ooms.
05.08.1835 akte 179 (p425):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Huishoudster Maria Theresia Van Aken x Hendrik Nijs kleermaker winkelier uit Tessenderlo voor de helft en van dienstmeid Angelina Van Aken uit Olmen voor de andere helft verkopen:
1: een perceel bouwland in Genendijk, groot 60 roeden.
O: Gerard Celen van Vorst.
Z: de straat.
W: Jan Baptist Wouters.
N: Jan Baptist Wouters en Martinus Vandegoor.
2: een bemd te Baal in Tessenderlo, achter Sweevelt molen
De goederen zijn hun aangekomen na de dood van hun oom Jan Geuens overleden te Vorst.

12.08.1835 akte 184 (p427):
Finale toewijzing van de verkoop uit de akte 179.
Verkoop van een perceel bouwland te Kwaadmechelen en een bemd te Tessenderlo.
Het bouwland verkocht aan Martinus Vandegoor landbouwer uit Kwaadmechelen en de bemd aan Angelina Van Aken. Dochter van Joannes Van AEKEN (Van Aken), labeurman, en Anna Catharina Van HEES 1800, labeurster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-06-1831 te Kwaadmechelen met Henricus NIJS 1800, 35 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sophia, geboren op 30-03-1832 te Tessenderlo.
   2.  Peeter Francis, geboren op 06-01-1834 te Tessenderlo, overleden op 11-10-1834 te Tessenderlo, 278 dagen oud.
   3.  Maria Catharina, geboren op 09-08-1835 te Tessenderlo.
   4.  Franciscus Arnoldus, geboren op 09-08-1840 te Tessenderlo, overleden op 12-08-1840 te Tessenderlo, 3 dagen oud.
   5.  Angelina Philomena, geboren op 01-11-1841 te Tessenderlo.
   6.  N.N., geboren op 11-02-1845 te Tessenderlo, overleden op 11-02-1845 te Tessenderlo, 0 dagen oud.
   7.  Leo, geboren op 18-07-1846 te Tessenderlo.

Tess. Joanna Theresia AELBERGHS 1800, landbouwster(1836), gedoopt op 28-05-1794 te Tessenderlo, overleden op 17-05-1853 te Tessenderlo op 58-jarige leeftijd. RAH 730-3612 Notaris Henricus Ooms.
15.01.1836 akte 18 (p50):
Obligatie door:
Landbouwster Maria Theresia Aelberghs weduwe van Hendrik Ambroos Bosmans leent van Isabella Bosmans dienstmeid en vlasspinster haar schoonzuster beiden uit Tessenderlo 200 fr. Hier vertegenwoordigt door haar neef Francis Arnold Bosmans kleermakersgast uit Tessenderlo. Terug te geven binnen de drie jaar tegen 5% intrest.
Pand: onroerend goed haar toebehorende als voortkomende uit haar ouderlijk erfdeel.
Een bemd genaamd de rattendonk bemd in Hulst.

RAH 730-3632 Notaris Henricus Ooms.
06.12.1853 akte 233 (f°668) Verkoop door:
Felix Bosmans en Romanus Bosmans broers en landbouwers uit Tessenderlo verkopen voor 300 fr uit hun ouderlijk erfedeel aan Jan Francis Snoeckx bakker en winkelier uit Tessenderlo een perceel hooiland met schaarbos en boomgewas ter plaats Waterbroek in Tessenderlo. Sectie Bnrs 1135 en 1136.

RAH Erfenisaangiften
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Joanna Theresia Aelberghs.
Felix Bosmans, Romanus Bosmans Tessenderlo zonen.
Goederen te Tessenderlo, dochter van Joannes AELBERGHS en Catharina AERTS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-10-1814 te Tessenderlo met Tess. Henricus Ambrosius BOSMANS, 28 jaar oud, gedoopt op 17-07-1786 te Tessenderlo (getuige(n): Du Chienne Ambrosius en Goris Anna Maria.), overleden op 23-07-1826 te Tessenderlo op 40-jarige leeftijd, zoon van Tess. Arnoldus BOSMANS 1800 en Tess. Maria Theresia WELLENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Felix 1800.
   2.  Tess. Romanus 1800.

Jan AELBRECHTS 1600, geboren voor 1520. RAH Gichten 843-04
23.11.1551 04-75vbis
Opheldinge van Thomas Van Peer ende Marie sijn suster met haeren man Jan Aelberchs.
Soo hebben partijen voirs met recht ontfangen ende opgehouden sulck versterff als hen verstorven is na die doot Geertruijt Cupers.

09.01.1553 04-131v Jan Aelbrechts ende Thomas Van Peer.
Soo heeft Thomans voirs gegicht ende gegoet Jan voirs in een zil broecxs gelegen te Genenbosch.
Gehuwd voor de kerk voor 1551 met Maria Van PEER, geboren voor 1520, dochter van Mathijs Van PEER en Elizabeth Vanden DAEL (Ceulemans, Hoeckmans) 1600.
 
Emerentiana Margareta AELEN 1800, gedoopt op 06-11-1779 te Oostham (getuige(n): Tessens Joannes en Tessens Anna Margareta), overleden op 04-05-1841 te Overpelt op 61-jarige leeftijd. RAH 730-3617 Notaris Henricus Ooms.
30.12.1841 akte 291 (p826):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Anna Catharina Alen uit Diest, Hubert Smeyers en Maria Ludovica Smeyers beiden uit Oostham verkopen twee percelen bouwland en een perceel ledige grond, alles te Oostham gelegen.
1: een perceel bouwland in Geneberg, groot ca 75 are. Dit perceel is belast met een jaarrente van 35 liter koren, verschuldigd aan den armen van Oostham, wiens hoofdsom, onbekend en begroot op 80 fr. Krachtens akte van nieuwen titel voor mij op 15.07.1834. Verkocht aan Joannes Vertessen. (Sectie B nr 125 Art. 377 Pieter Jan Vertessen).
O: de heer doctor Caels. (Sectie B nr 155 Art. 38 Jan Frans Caels).
W: Mathijs Peeters. (Sectie B nr 124 Art.216 Mathijs Peeters).
Z: Lambert Beliën. (Sectie B nr 123 Art. 11 Lambert Beliën).
N: de kinderen Benedicta Tessens. (Sectie B nr 127 Art. 135 Pieter Hendrik Jansen).
2: een perceel bouwland aan de Molenstraat aldaar gelegen; groot 40 are. Verkocht aan Pieter Vliegen organist en aangenomen door Jan Arnold Vliegen beiden uit Beverlo. (Sectie B nr 198 Art. 382 Pieter Vliegen).
N: aan het volgende stuk. (Sectie B nr 199 Art. 382 Pieter Vliegen).
W: Francis Vankrunkelsven. (Sectie B nr 194 Art. 352 Frans Vankrunkelsven).
Z: Hendrik Bosmans. (Sectie B nr 123 Art. 36 Hendrik Bosmans).
O: de Molenstraat.
3: een perceel ledigen grond, aldaar gelegen waar thans dennen op staan, groot 34 are. Verkocht aan Pieter Vliegen organist en aangenomen door Jan Arnold Vliegen beiden uit Beverlo. (Sectie B nr 199 Art. 382 Pieter Vliegen). Hoek Heppensesteenweg - Heikant.
N: Mathijs Peeters. (Sectie B nr 201 Art.216 Mathijs Peeters).
W: de Heer Caels. (Sectie B nr 197 Art. 38 Jan Frans Caels).
Z: het voorgaande stuk. (Sectie B nr 198 Art. 382 Pieter Vliegen).
O: de Molenstraat. (huidige Heikant).
De goederen waren geërfd van Margarita Emerantia Alen, overleden te Overpelt, hun respective zuster en tante. Krachtens akte van testament verleden voor notaris Misotten Overpelt, den 21.03.1838. Dochter van Joannes Henricus AELEN 1700 en Maria Elisabeth BOSMANS 1700.
 
Joannes Henricus AELEN 1700, geboren circa 1750 te Diest, gedoopt te Diest, overleden op 01-10-1788 te Oostham. RAH Gichten 843-33
25.04.1778 33-95r Testament van Maria Boons saliger.
Voor de Nots tot Oostham, gecompareert Anna Maria Boons x Jan Aelen, woonachtigh alhier, sieck te bedde liggende, maakt testament.
- Laet ende maekt aen den armen alhier 5 stuijvers eens.
- Aen haeren man Jan Aelen voorss een parceel landt gelegen tot Genenbergh genaemt den quinten saemen staende hunnen houwelijck, verkregen van Gielis Kelchtermans erfgn, om het selve ten sijnen profijte te vercoopen, te veralineren oft te belasten soo gelieven sal.
- Ietem wilt ende begeert sij dat er sullen gecelebreert worden 60 missen.
- Ietem een parceel landt genaemt den missenmaeckers gelegen aen de grooten wijer onder Quamechelen waer van de wederhellight is afgekomen van Joanna Maria Schoofs aen haeren voorss man voor schuld behoef met last het selve parceel te mogen vercopen.
Aldus gedaen ten huijse van den voorss Jan Aelen in de camer ter pnt van den eerenfesten Heer Zels Advocaet ende den Heer J.L. Jans.

18.05.1778 33-97r Staet van schulden van Jan Aelen.
Voor eerst aen Sr. Reynders van Diest voor wol: 369-0-0
Aen Thresia Van Ganssen van geleverde winckelwaeren: 19-0-0
Aen den nots Van Kerckhoven van geleent gelt ende broeckhuere: 41-0-0.
Aen Hendrick Schuer van twee jaeren huijshueren: 14-0-0
Aen den secretaris van Exel van geleverde winckelwaeren: 77-0-0
Aen den drossard Jans van geleverde wol: 35-0-0.
Aen Gertrudis Maes van geleent gelt 2 fransche ende 2 brabantsche croonen: 19-2-0
Totaal: 719-2-0.
Gedaen door Jan Aelen, welcke sijnen eedt heeft gedaen in handen van onsen mede confrer en secretaris S.M. Convents dat dese voorss schulden altemael waerachtigh sijn naer boorgelesen te sijn in pnt van Jan Boons ende Joseph Van Armen (Van Ermen).

25.05.1778 33-102r Voor Francis Thijs cooper tegens Jan Aelen vercooper nu P.H. Van Kerckhoven cooper.
Conditie proclamatoriaele waer op Joannes Alen woonachtigh tot Oostham ten meestbiedende sal cercoopen parceel lants genaemt den messenmaecker gelegen aen grooten vijver onder Quamechelen ende sulckx uijt cracht wegens testament van schuldbehoef aen hem gemaeckt van wijlen sijne overleden huijsvrouwe Anna Maria Boons, gepasseert voor mij ondergs nots liggende in dato 25.04.1778. ende geapprobeert voor justitie van Ham op den 18.05.1778.
- O en N: Heer pastoor van Ham oft de abdije van Averbode.
- W: Simon Vertessen.
- Z: de heijde oft grooten vijver.
Aldus gedaen ten huijse van Antonisu Daems ontrent de kercke van Quamechelen ter pnt van Antonius Daems ende Jan Engelen.
Eodem verleent aen Francis Thijs voor 312 gls bblx ende heeft seffens sijne coop verbetert met 15 hoogen ter pnt van Guil. Wouters ende Martinus Sullinckx.
Op 26.06.1778 is het voorss parceel wederom op een nieuwf opgeroepen door de cooper in gebreck van betaelinge geblevens is ende niet in staet van aen dese conditie te voldoen, soo is dese conditie andermael voorgelesen ten huijse van Antonius Daems en den palmslagh verleent aen mij ondergs nots als laesten hooger van 250 gls bblx, verbetert met 15 hoogen, ter pnt van Sr. J. H. Ghoos nots, A. Bosmans en Jan Bapt. Vangenechten.
Eodem Arnoldus Bosmans heeft coop verbetert met 1 hoogen, ter pnt van Jan Baptist Vangenechten ende Joannes Francis Boekmans.
Eodem Sr. P.H. Van Kerckhoven desen coop alnoch verbetert met 3 hoogen.

RAH Gichten 843-34
28.08.1778 34-28v Jan Aelen vercooper tegens Guillielmus Wouters cooper.
Joannes B. Aelen x Maria Elisabeth Bosmans vercoopen aen de meestbiedende bempt genaemt den donck gelegen tot Genenberg. Groot 205 r.
- N: Sr. M.P Lebon erfgen.
- Z: het hammerbroeck.
- N: Peeter Schroyen.
- W: Joannes Boons.

21.06.1782 34-146r Jan Alen vercooper teghens Peeter Schaeken.
Joannes Hend. Alen x Maria Elisabeth Bosmans, vercoopen sekeren halven bempdt gelegen tot Genenberg, afgekomen van Margarita Tessens z rende afgedeelt teghens d'erfgn Joannes Tessens scheijende volgens kuijlen teghens de voors erfgn afgesteken.
Zie deijling gepasseert voor mij nots 13.06.1774.
- Z: de beeck.
- N: de voorss erfgn.
- W: Jan Van Schillebeeck.
- O: Jan Provins.
Item een perceel lands gelegen tot Gerhese, groot 272 r, afgekomen van Margarita Bosmans.
- O: Arnoldus Dillen.
- W: Hend. Eyckmans.
- Z: Peer Cuijpers.
- N: de straet.

RAH Gichten 843-35
09.02.1787 35-43 Hend. Mathias Rijnders panden van Jan Alen.
Jan Alen x M. Elisabeth Bossemans de welcke draegen op ten behoeve van den Heer Hend. M. Rijnders een kaerlijxe renthe van 9 gls wesende het capitael 225 gls bbl, welcke sij bekenne op den 09.02.1787 uijt handen van den Heer Rijnders ontfangen te hebben.
Pand: een parceel land gelegen onder Genenbergh.
- O, W en N: de erfgn van Margarita Tessens.
- Z: Balthasar Bleckenberghs.
Aldus gedaen ten woonhuijse van Jan Alen gestaen in de merckt van Oostham ten pnt van den Heer Petrus Convents nots ende Anna Maria Bosmans.

15.06.1787 35-93v Jan Alen vercooper tegens Henricus Sels.
Conditie proclamatoriale waer op Joannes Henricus Alen x Maria Elisabeth Bosmans, sal vercoopen een parceel land en dries afgekomen van Francis Bosmans zlr ende een parceel land ende den clijnen dries afgekomen van Catharina Bosmans alle aen een en neffens elkanderen gelegen tot Esselaer, saemn groot 392 r.
- O: de straet.
- Z: Joannes B. Tessens en Jan B. Van Balen.
- N: Anna Margr. Brem, Wilbort Vrijs en Arnold Vrijs.
- W: Peeter Ooms erfg.
Aldus gedaen ten huijse van Arnoldus Bosmans gestaen in d emerckt van Oostham ter pnt van Peeter Moons en Peeter Janssen.
Eodem Arnoldus Vreijs als leste hooger voor 135 gls, verbetert met 10 hoogen.
Depost eodem Arnoldus Moons gestelt 2 hoogen, ter pnt van Aert Moons en Petrus Janssen.
Arnoldus Vreijs noch gestelt 2 hoogen.
Op 26.06.1787 Henricus Sels molder tot Eexsel nogh 20 hoogen, ter pnt van Anna Marg. Sels en Anna Marg. Claes.

25.06.1787 35-96v Arnoldus Bosmans en Jan Alen gg vercooperen tegens Henr. Zels en Arnold Vreijs coopers.
Conditie in gevolge de welcke Arnoldus Bosmans ende Joannes Alen x Elisabeth Bosmans publieck sullen vercoopen 2 parceelen land alhier onder Langven gelegen, aen hun vercoopers aengestorven naer dood van gewesen Petrus Bosmans en diens tochtersse Elisabeth Theunis, waer van 't eene genaemt 't half bonder.
- O: Peeter Ooms en Henr. Schoofs. N: Arnoldus Vreijs.
en het andere genaemt maribilien.
- O: Paulus Ooms.
- N en W: Jan Vrachten.
- Z: Peeter Henr. Daems slr.
Aldus gedaen ten woonhuijse van Arnold Bosmans gestaen aen de merckt van Oostham ter pnt van Francis Van Rutsven en Peeter Janssen.

Not. Van Kerckhoven volume 4785 item 3 : 1769-1779.
09.12.1775 akte 323: Transpoort Jan Alen tegens Sr. J. De L'Arbre acceptant.

Not. Van Kerckhoven volume 4785 item 3 : 1769-1779.
03.07.1775 akte 312: Transport van rente Jan Alen tegens Sr. J.A. Daems acceptant, inqualitijt als curator der goederen van wijlen den uytlandingen Matt. Lebon. ( rente van 200 gls ten laste van Aert Tessens tot Quamechelen ende op sijns transportanst voors. huysvrouw gedevolveert van wijlen haeren vader Jan B. Boons.

Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 1 : 1780-1785.
16.10.1780 akte 421: Rentcreatie Petrus Guil. Van Kerckhoven rentheffer tegens Joes H. Alen rentgelder.

Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 1 : 1780-1785.
08.03.1780 akte 407: Erfkoop Jan Alen X Maria Elisabeth Bosmans kooper tegens Martinus Heyligen X Maria Elisabeth Binnemans verkooper van huys, clijn huys, camer, stal ende schuere met den hof, verkregen bij koop der erfg. H. Dillen ( 15.09.1775).

Not. Van Kerckhoven volume 4787 item 2 : 1786-1791.
15.06.1787 akte 615: Proclamatoriale conditie Joes Henricus Alen verkooper tegens Arnoldus Vrijs kooper van lant ende dries afgekomen van Francis Bosmans zr., ende lant ende den clijnen dries afgekomen van Catharina Bosmans, alle aen een en neffens elkaer gelegen tot Esselaer onder Oostham.

RAH Schepenbank 35 1787
Jan Alen x Maria Elisabeth Bosmans verkopen aan Henricus Sels.
Gronden afgekomen van Francis Bosmans zlr en Catharina Bosmans tot Esselaer onder Oostham. Zoon van Jan Baptist ALEN en Maria Catharina VANDENWIJNGAERT.
Gehuwd voor de kerk (1) op 15-07-1770 te Oostham (getuige(n): Reynders Franciscus en Deprovins Joanne.) met Anna Maria BOONS 1700, 25 jaar oud.
Gehuwd voor de kerk (2) op 17-01-1779 te Oostham (getuige(n): Hendrickx Francisco en Bockmans Joanne Francisco.) met Maria Elisabeth BOSMANS 1700, 26 jaar oud.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Helena, gedoopt op 09-05-1771 te Oostham (getuige(n): Boons Joe en Schepers M.H. loco Vandenwijngaert M.C.).
Gehuwd met Joannes Baptista VANDERSTUCKEN, landbouwer, gedoopt op 28-10-1772 te Diest, overleden op 04-08-1816 te Diest op 43-jarige leeftijd, zoon van Petrus VANDERSTUCKEN en Maria Elisabeth HUBENS.
   2.  Henricus, gedoopt op 09-04-1773 te Oostham (getuige(n): Schuer Joannes en Boons Maria.).
   3.  Anna Elisabetha, gedoopt op 01-08-1774 te Oostham (getuige(n): Bosmans Arnoldus en Timmermans Anna Gudula.), overleden op 16-03-1778 te Oostham op 3-jarige leeftijd.
   4.  Maria Teresia, gedoopt op 22-12-1776 te Oostham (getuige(n): Scheur Maria Teresia en Reynders Henricus.), overleden op 04-01-1778 te Oostham op 1-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Emerentiana Margareta 1800.
   6.  Dorothea, meid, gedoopt op 07-08-1781 te Oostham (getuige(n): Van Ermen Josephus en Tessens Anna Elisabetha.), overleden op 24-09-1825 om 2 uur te Oostham Plaats op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-02-1810 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 13-02-1810 te Oostham (getuige(n): Schuer Joannes en Schuer Henricus.) met Petrus Joannes SMEYERS 1800, 24 jaar oud.
   7.  Petrus Franciscus, gedoopt op 16-01-1783 te Oostham (getuige(n): Bosmans A. loco RD. Ceurvens P.F. en Zels A. Marg.).
   8.  Maria Catharina (Anna Catharina) 1700.
   9.  Joanna, gedoopt op 05-10-1786 te Oostham (getuige(n): Schuer Joes en Tessens Margareta.), overleden op 05-07-1790 te Oostham op 3-jarige leeftijd.

Maria Catharina AELEN (Anna Catharina) 1700, gedoopt op 21-09-1784 te Oostham (getuige(n): Mommen Mathias en Van de Wijngaert Maria Cath.). Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A2: blz.107
Stukken komen van Margarita Bosmans.
- Een parceel lant tot Gherese genamt de vlaes, 272 r. N. de straet. Nu aen Maria Elis. Bosmans bij succ. Nu aen Catharina Alen bij succ.

RAH 730-3617 Notaris Henricus Ooms.
07.01.1842 akte 7 (p18): Verkoop door:
Winkelierster Anna Catharina Alen uit Diest verkoopt aan schrijnwerker Hubertus Smeyers en Maria Ludovica Smeyers zonder beroep, zus en broer, beiden uit Oostham 1/3de deel in een huis, houtstallen en aanbehoorten met de moeshof daaraan, gelegen te Oostham in de merkt, groot ca 5 are en dit voor de som boven de rente van 7 liter koren, van 450 fr. (Sectie A nrs 1297,1298,1299, Art. 265 Pieter Smeyers).
N: de markt.
Z en W: Arnold Truyens. (Sectie A nrs 1293,1294 Art. 48 Pieter Jan Coomans).
O: een straat.
Dit 1/3de deel blijft bezwaard met een jaarrente van 7 liter koren in voordeel van de kerkfabriek van Oostham, wiens hoofdsom is onbekend, gewaardeerd op 16 fr, krachtens akte van nieuwen titel verlegd voor mij op 26.08.1834.
De verkoopster verklaart dat het aandeel in het onroerend goed haar eigendom is als het te hebben geërfd van Margarita Emerentia Alen, haar zuster, overleden in Overpelt (°06.11.1779 + Overpelt 04.05.1841) , krachtens haar testament verleden voor notaris Missotten te Overpelt op 21.03.1838. Dochter van Joannes Henricus AELEN 1700 en Maria Elisabeth BOSMANS 1700.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1811 te Diest, gehuwd voor de kerk op 01-05-1811 te Diest met Michel Lambert DEWINTER, 27 jaar oud, gedoopt op 03-12-1783 te Diest, zoon van Victor Pascal DEWINTER en Anne LEMMENS.
 
Maria AENDE BERCH 1600. RAH Gichten 843-08
27.06.1600 08-340v Opheldinge Mari Aende Berch Peeters dochter.
Jan Heeren als man ende momboir sijnder huijsvrouw Mari Aende Berch Peeters dochter, heeft gereleveert alsulck versterff als haer vervallen is nae doot des naegelaeten kindts van Anna Daems zaiilger zijns naems ende toenaems onbegrepen, te weten een halff zill broecx gelegen aende hooge gracht.
Gehuwd met Jan HEEREN.
 
Tess. Joanna Theresia Van AERDEWEG (Maria Theresia) 1800, dienstmeid, landbouwster(1833), geboren op 10-10-1799 te Kwaadmechelen, gedoopt op 10-10-1799 te Kwaadmechelen (getuige(n): Rutten Joannes en Van Aerdeweg Anna Helena.), overleden op 15-04-1878 te Kwaadmechelen op 78-jarige leeftijd. RAH 730-3609 Notaris Henricus Ooms.
01.03.1833 akte 50 blz 3609 (112): Voorlopige toewijzing ten aanzoek van Maria Theresia Vanaerdewegh met haren man Pieter Francis Geuens wonende te Kwaadmechelen.
De landbouwers Maria Theresia Vanaerdewegh x Pieter Francis Geuens verkopen een bemd genaamd de Del gelegen te Kwaadmechelen Genebemde. Groot ongeveer 80 roeden.
N: Paul Casimir Rutten.
O: Hendrik Tessens.
Z; de gemeentestraat.
W: een straatje.
De bemd komt uit haar ouderlijk erfdeel.

09.03.1833 akte 62 blz 3609 (113): Finale toewijzing van de koop uit akte nr 50.
De beemd te Kwaadmechelen is verkocht aan Mathijs Vanaerdewegh en aan Paul Rutten uit Beringen, dit voor de som van 1210fr.

RAH 730-3572 Notaris Joannes Ooms.
05.03.1856 akte 37 (f°83) Verkoop door:
Landbouwer Joseph Timmermans x Maria Catharina Stockmans huishoudster wonende te Koersel verkopen aan Bonavatura Geuens schoolonderwijzer uit Tessenderlo, Maria Catharina Geuens, Jan Victor Geuens, Joseph Geuens landbouwers en de minderjarige Maria Louisa Geuens, allen uit Kwaadmechelen een weide gelegen te Gerhoeven voor 1800 fr. Sectie B nr 243.
Het stuk hoort haar toe krachtens akte van deling verlegd voor ons op 28.11.1853.

RAH 730-3636 Notaris Leonard Ooms.
14.01.1857 Akte 13 (f°30) Obligatie door:
Landbouwster Maria Vandervoort de weduwe Francis Vanbaelen erkent 700 fr schuldig te zijn aan landbouwster Maria Theresia Van Aerdewegh vertegenwoordigd door haar zoon Victor Geuens wonende in Kwaadmechelen. Terug te geven binnen de 10 tegen 5% intrest.
Pand: onroerende goederen die haar voor de helft toebehoren.
1: een huis en tuin gelegen te Gerhoeven. Sectie A nrs 155 en 156.
2: een bouwland en weide aldaar gelegen. Sectie A nrs 161 en 162.
3: een hooiland en heide aldaar gelegen. Sectie A nrs 659 en 660.

RAH 730-3647 Notaris Leonard Ooms.
13.07.1868 Akte 212 (f°435) Verkoop door:
Francisca Thones weduwe Rutten zonder beroep uit Wilmaarsdonk verkoopt aan Maria Theresia Van Eerdewegh landbouwster uit Kwaadmechelen een perceel land, bos en dennenbos gelegen te Veldhoven voor 1300 fr. Sectie B nrs 533 en 552a en 145.

RAH 730-3576 Notaris Joannes Ooms.
25.10.1860 akte 176 (f°340) Verkoop door:
Matheus Dominicus Rutten een herbergier uit Beringen verkoopt aan de landbouwster Maria Theresia Van Eerdewegh, afwezig, hier vertegenwoordigd door haar zoon Victor Geuens, molder uit Kwaadmechelen een perceel lege grond te Velthoven voor 20 fr. Sectie B nr 147.

RAH 730-3586 Notaris Joannes Ooms.
28.04.1870 Akte 117 (f°251) Testament gemaakt door:
Maria Theresia Van Eerdewegh weduwe Francis Geuens moldein en landbouwster wonende te Kwaadmechelen, gezond van lichaam maakt haar testament als volgt:
Ik laat en maak vooruit en buiten deel aan mijn twee dochters Maria Catharina Geuens en Maria Petronella Louise Geuens beiden landbouwers en grondeigenaars bij mij te Kwaadmechelen inwonende, in volle eigendom al de zo roerende en mobilaire effecten zo binnen als buiten thans door mij bewoond en gelegen in het dorp van Kwaadmechelen inbegrepen de vruchten staande op landen en weiden door mij thans in labeur.
Met verplichting om binnen het jaar na mijn overlijden te betalen aan mijn kleindochter Maria Helena Theresia Eugenia Geuens minderjarig kind van mijn zoon Bonavature Geuens, overleden te Tessenderlo eens de som van 600 fr.
Nochtans ingeval mijn voorgemelde dispositie door mijn erfgenamen zou betwist worden, zo laat en maak in dat geval aan mijn twee dochters in volle eigendom en tevens vooruit en buitendeel aan ieder van hen eens de som van 1500 fr.

Dochter van Joannes Franciscus Van AERDEWEG 1700, landbouwer, en Anna Helena CLAES, landbouwer.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 18-05-1824 te Kwaadmechelen (getuige(n): Geuens Henrico en Scraeyen Joanne.) met Tess. Petrus Franciscus GEUENS (Geujens) 1800, 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina 1800.
   2.  Regina, geboren op 15-05-1826 te Mol, overleden op 02-05-1836 te Kwaadmechelen (Plaats) op 9-jarige leeftijd.
   3.  Joannes Victor 1800.
   4.  Tess. Bonaventura 1800.
   5.  Petrus Henricus, geboren op 19-01-1831 te Mol, overleden op 24-01-1831 te Mol, 5 dagen oud.
   6.  Josephus, metser, geboren op 09-11-1832 te Kwaadmechelen, gedoopt op 10-11-1832 te Kwaadmechelen (getuige(n): onleesbaar.), overleden op 20-12-1869 te Plaats Kwaadmechelen op 37-jarige leeftijd.
   7.  Petronella Louisa 1800.

Joannes Franciscus Van AERDEWEG 1700, landbouwer, gedoopt op 22-01-1752 te Paal, overleden op 23-04-1816 te Genenbemde op 64-jarige leeftijd. Ghoos731 : Rente 400 gls van Hend. Winrix. Zoon van Cornelius Van AERDEWEGH en Anna Maria LUYTS (Luts).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 20-02-1787 te Beringen met Anna Helena CLAES, landbouwer, gedoopt circa 1760 te Beringen, overleden op 24-02-1810 te Genenbemde, dochter van Joannes Matthias CLAES en Anna Catharina WAUTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina (Van Aerdewegh), labeurster, gedoopt op 20-06-1788 te Kwaadmechelen (getuige(n): Claes Paulus Guilielmus en Luts Maria Cath.), overleden op 16-05-1821 te Genenbemde op 32-jarige leeftijd.
   2.  Maria Theresia (Van Aerdewegh), gedoopt op 01-03-1790 te Kwaadmechelen (getuige(n): Van Aerdewegh Joes Matheus en Claes Maria Theresia.).
   3.  Petrus Henricus (Van Aerdewegh), gedoopt op 05-04-1791 te Kwaadmechelen (getuige(n): Claes Petrus Henri. en Van Aerdewegh Maria Cath.), overleden op 20-12-1792 te Kwaadmechelen op 1-jarige leeftijd.
   4.  Joannes Michael (Van Aerdewegh) 1800.
   5.  Joanes Mathias Van AERDEWEGH 1800.
   6.  Tess. Joanna Theresia (Maria Theresia) 1800.

Joannes Michael Van AERDEWEG (Van Aerdewegh) 1800, gedoopt op 03-11-1792 te Kwaadmechelen (getuige(n): Van Aerdewegh J.Mich. en Blockheus? Cath.Elis.), overleden circa 1831. RAH 730-3607 Notaris Henricus Ooms.
10.05.1831 akte 98 (p210): Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Landbouwer Mathijs Van Aerdewegh, Maria Theresia Van Aerdewegh x Pieter Francis Geuens, grondeigenaars zonder beroep, allen van Kwaadmechelen, landbouwer Matheus Van Aerdewegh van Heusden voor 1/4de deel, landbouwster Maria Catharina Van Aerdewegh van Paal voor 1/4de deel , vlasspinster Maria Theresia Van Aerdewegh van Deurne en Maria Elisabeth Van Aerdewegh x Jan Biers landbouwers van Lummen. Verkoop van een 17 roeden gemeen broek te Paal op het rijssel gemeenbroeck en 70 roeden bemd te Paal ter plaatse de Dikt gelegen.
De stukken zijn hen aangekomen na de dood van Michael Van Aerdewegh te Kwaadmechelen overleden hunnen respectieve broer en oom. Zoon van Joannes Franciscus Van AERDEWEG 1700, landbouwer, en Anna Helena CLAES, landbouwer.
 
Augustienus Van AERDEWEGH, landbouwer, geboren op 10-06-1869 te Kwaadmechelen, gedoopt op 10-06-1869 te Kwaadmechelen (getuige(n): Augustinus Delaruelle en Maria Aloysia Geuens), overleden op 21-12-1955 te Kwaadmechelen op 86-jarige leeftijd, begraven op 24-12-1955 te Kwaadmechelen. RAH 2000-2091 Notaris Louis Ooms.
31.12.1909 Akte 249 (f°679) Lening door:
Augustinus Vanaerdewegh, landbouwer uit Kwaadmechelen bekent 1000 fr schuldig te zijn aan de Spaar- en Leengilde van Kwaadmechelen. Eisbaar binnen de twintig jaar tegen 4% intrest.
Pand:
1: een bos en bouwland in de Zwartenhoek. Sectie A ns 1035-1036.
2: een weide aldaar gelegen. Sectie A nr 1037a.
3: een bouwland aldaar in Genebemde gelegen. Sectie A nr 994b.
4: een weide aldaar gelegen. SectieA nr 881a.
5: een bouwland aldaar in de Dickte gelegen. Sectie A nr 346 e, 345.

RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
29.12.1917 Akte 273 (f°786) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Sidonie Beliën te Kwaadmechelen:
Frans Beliën, rustende onderwijzer wonende in Stokrooie x Maria Regina Amelia Windrix, zonder beroep verkopen:
1: een bouwland gelegen in Gerhoeven, groot 44.10 are. Verkocht aan Augustinus Vanaerdewegh landbouwer uit Kwaadmechelen x Maria Amelia Vandervoort voor 1060 fr. Sectie A nr 566.
Zoon van Casimirus Van AERDEWEGH (Van Eerdewegh), landbouwer, en Maria Regina LARUELLE, landbouwster(1913).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 04-03-1905 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 04-03-1905 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Nijs en Ludovicus Van Aerdewegh) met Maria Amelia VANDERVOORT, 28 jaar oud, landbouwster, geboren op 12-07-1876 te Kwaadmechelen, gedoopt op 13-07-1876 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Zels en Maria Francisca Vandervoort), overleden op 11-04-1967 te Kwaadmechelen op 90-jarige leeftijd, begraven op 15-04-1967 te Kwaadmechelen, dochter van Joannes VANDERVOORT, dienstknecht/landbouwer, en Constantia MOMMEN, landbouwerster(1876,1917).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Regina Henriette, geboren op 10-03-1906 om 13:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 10-03-1906 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Vandervoort en Regina Laruelle), overleden op 31-12-1978 te Beringen op 72-jarige leeftijd, begraven op 05-01-1979 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 29-11-1947 te Kwaadmechelen met Leonardus SCHRAEYEN, 36 jaar oud, geboren op 25-12-1910 om 16:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 26-12-1910 te Kwaadmechelen (getuige(n): Leonardus Schraeyen en Amelia Schraeyen), overleden op 25-08-1983 te Geel op 72-jarige leeftijd, begraven op 30-08-1983 te Kwaadmechelen, zoon van Franciscus Eduardus SCHRAEYEN, landbouwer(1915), en Maria Petronella GILS, landbouwster.
   2.  Elsa Antonia, geboren op 31-10-1907 om 02:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 31-10-1907 te Kwaadmechelen (getuige(n): Julius Vandervoort en Antonia Van Aerdeweg), overleden op 29-03-1993 te Geel op 85-jarige leeftijd, begraven op 02-04-1993 te Kwaadmechelen-Genendijk.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 21-01-1942 te Kwaadmechelen (K.) (getuige(n): R.Rutten en B. Vanaerdewegh) met Cornelius Josephus Gerardus ALAERTS, 37 jaar oud, geboren op 21-01-1905 om 07:30 uur te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 21-01-1905 te Genendijk (getuige(n): Petrus Cor.Machiels en Theresia Heynen ex Veerle), overleden op 20-11-1950 te Ekeren op 45-jarige leeftijd, begraven op 23-11-1950 te Genendijk, zoon van Franciscus Ludovicus ALAERTS, landbouwer(1911), en Maria Josephina MACHIELS (Machiels).

Casimirus Van AERDEWEGH (Van Eerdewegh), landbouwer, geboren op 11-04-1827 te Kwaadmechelen, gedoopt op 11-04-1827 te Kwaadmechelen (getuige(n): Reusen Mathias en Vandervoort Maria Helena.), overleden op 04-02-1901 om 02:00 uur te Kwaadmechelen op 73-jarige leeftijd, begraven op 06-02-1901 te Kwaadmechelen. RAH 730-3635 Notaris Leonard Ooms.
13.03.1856 Akte 106 (f°220) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van de weduwe Swolfs te Tessenderlo in het dorp gelegen verkoopt dagloner Machiel Cams wonende in Tessenderlo doende en zich sterkmakende voor en namens landbouwster Marie Evrarts uit Hees dennenbossen gelegen te Tessenderlo en een dennenbos te Kwaadmechelen gelegen.
1: twee aan elkandere liggende dennenbossen met de grond gelegen op Schoonhees een de Tabakshoef.
2: een dennenbos met de grond gelegen op de Kepkensberg te Kwaadmechelen van 42.40 are. Sectie B nrs 906 en 907.

20.03.1856 Akte 113 (f°221) Finale toewijzing door:
Maria Evrats uit Heers verkoopt aan Martin Winandts uit Diest en aan Casimir Van Aerdewegh en Rosalia Van Aerdewegh allen wonende in Kwaadmechelen een bouwlans en dennenbos te Kwaadmechelen gelegen voor 790 fr.

RAH 2000-2096 Notaris Louis Ooms.
18.04.1914 Akte 110 (f°297) Deling tussen:
1. Joannes Vanaerdewegh, landbouwer en grondeigenaar wonende in Kwaadmechelen en aldaar geboren den 04 februari 1867.
2. Augustinus Vanaerdewegh, landbbouwer en grondeigenaar wonende en geboren in Kwaadmechelen den 10 juni 1869.
3. Dominicus Henri Vanaerdewegh, landbouwer en grondeigenaar wonende en geboren in Kwaadmechelen den 06 juni 1871.
4. Maria Regina Antonia Vanaerdewegh, landbouwster en grondeigenares wonende en geboren te Kwaadmechelen den 22 febrauri 1877.
Zij gaan over tot verdeling van de onroerende goederen afhangende van de erfenis van hun ouders Casimirus Vanaerdewegh den 04 februari 1901 overleden en Maria Regina Laruelle ook aldaar overleden den 12 januari 1913.
Kavel A: aan Dominicus Henricus Vanaerdewegh.
1: een bouwland en dennenbos gelegen te Kwaadmechelen in de Dickte. Sectie A nrs 346-347.
2: een bouwland gelegen in Genebemde. Sectie A nr 879a.
3: een weide aldaar gelegen. Sectie A nr 881a.
4: een huis met tuin en bouwland aldaar gelegen. Sectie A nrs 1004-1005a-1009b-1010a-106-994d-994e.
5: een bouwland aldaar gelegen. Sectie A nr 875a.
6: een dennenbos aldaar in Veldhovenheide gelegen. Sectie B nr 444d/2.
7: een hooiland in Genebemde gelegen. Sectie A nr 862.
8: een hooiland en bos gelegen aldaar. Sectie A nrs 826-827a(?).
9: een weide aldaar gelegen. Sectie A nr 805b.
10: een bouwland aldaar gelegen. Sectie A nr 992d.
11: een dennenbos en bos aldaar gelegen in Genenbos. Sectie B nrs 1227a-1229.
12: een dennenbos en bos aldaar gelegen in de Dickte. Sectie A nrs 13a-14a.
Kavel B: aan Joannes Vanaerdewegh.
1: een weide gelegen te Kwaadmechelen in de Zwartenhoek. Sectie A nr 1037a.
2: een bos gelegen aldaar. Sectie A nr 1035.
3: een bouwland aldaar gelegen. Sectie A nr 1036.
4: een weide aldaar gelegen. Sectie A nr 1033.
5: een weide aldaar gelegen. Sectie A nr 1034.
6: een bos en dennenbos in Genebos gelegen. Sectie B nrs 906-907-905-904-908.
7: een hooiland in Gerhoeven gelegen. Sectie A nrs 729-730.
8: een bouwland in Genebemde gelegen. Sectie A nr 1008a.
9: een weide in Genebemde gelegen. Sectie A nr 1021.
10: een huis met tuin, weide en bouwland in de Zwartenhoek gelegen. Sectie A nrs 1041d-1042a-1045-1044&-1046.
11: een bouwland aldaar gelegen. Sectie A nr 1104.
12: een bouwland aldaar gelegen. Sectie A nr 1106.
13: een weide en bouwland in Veldhoven gelegen. Sectie B nr 582a/2-583b.
Kavel C: aan Augustinus Vanaerdewegh.
1: Een hooiland gelegen te Kwaadmechelen in Gerhoeven. Sectie A nr 554.
2: een bouwland aldaar gelegen. Sectie A nr 696.
3: een bouwland aldaar gelegen. Sectie A nrs 773a-772b.
4: een bouwland aldaar gelegen. Sectie A nr 781
5: een bouwland in Genebemde gelegen. Sectie A nr 924.
6: een dennenbos op Steengroeven gelegen. Sectie B nr 384.
7: een hooiland in Gerhoeven gelegen. Sectie A nr 711.
8: een bouwland aldaar gelegen. Sectie A nrs 499a-499b.
9: een dennenbos aldaar in de Dickte gelegen. Sectie B nr 74-73.
10: een bos, weide, schaapsweide en bouwland gelegen in Veldhoven. Sectie B nrs 719/2-719a-720.
11: een weide en dennenbos in de Dekenshage gelegen. Sectie B nrs 1483-1484a.
12: een bouwland en weide in Gerhoeven gelegen. Sectie A nrs 756-757.
13: een bouwland aldaar gelegen. Sectie A nr 760a.
14: de helft in volle eigendom van een huis en de helft oostwaarts van de tuin. Sectie A nrs 530a/2,527a,529a,530b,530c.
15: een dennenbos en hooiland gelegen in Tessenderlo aan Ouden Brug. Sectie B nrs 1419-1418.
Kavel D: aan Maria Regina Antonia Vanaerdewegh.
1: een dennenbos en bos gelegen te Kwaadmechelen ter plaatse de Dickte. Sectie A nrs 344a-345.
2: een hooiland in Genebemde gelegen. Sectie A nrs 868-870.
3: een bouwland in de Zwartenhoek gelegen. Sectie A nr 1270.
4: een heide aldaar gelegen. Sectie A nr 1337.
5: een dennenbos met bouwland in Veldhoven. Sectie B nrs 148-149-150.
6: een weide en bouwland aldaar gelegen. Sectie A nrs 521a-522/2-522.
7: een hooiland aldaar in Genebemde gelegen. Sectie A nr 845.
8: een hooiland aldaar gelegen. Sectie A nr 856.
9: een bouwland aldaar in Genendijk gelegen. Sectie A 1870e.
10: een heide in Veldhoven gelegen. Sectie B nr 348u.
11: een bos gelegen in Kerkeneiken gelegen. Sectie B nr 1060a.
12: een bos met bouwland aldaar gelegen. Sectie B nrs 973a-974a-975a-976a.
13: een hooiland aldaar in de Gerhoevenheide gelegen. Sectie A nr 135a.
14: een dennenbos in Gerhoeven gelegen. Sectie A nr 490a.
15: een dennenbos aldaar gelegen. Sectie A nr 462k/2.
16: een hooiland aldaar gelegen. Sectie A nr 705.


Zoon van Joanes Mathias Van AERDEWEGH 1800, landbouwer, en Maria Theresia POLLETI (Polletij) 1800, labeurster.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 03-02-1864 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 04-02-1864 te Kwaadmechelen (getuige(n): Delaruelle Augustino en Geuens Josepho.) met Maria Regina LARUELLE, 23 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertiena, geboren op 01-09-1865 te Genenbemde, gedoopt op 01-09-1865 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joseph Geuens en Maria Elisabeth Vandervoort), overleden op 08-10-1865 te Genenbemde Kwaadmechelen, 37 dagen oud.
   2.  Joannes.
   3.  Augustienus.
   4.  Dominicus Henricus (Vanaerdewegh).
   5.  Leonardus Joseph VANAERDEWEGH, geboren op 06-11-1872 te Genenbemde, gedoopt op 06-11-1872 te Kwaadmechelen (getuige(n): Dom. Delaruelle en Maria Theresia Van Aerdewegh), overleden op 17-12-1872 te Genenbemde, 41 dagen oud.
   6.  Maria Eugenia VANAERDEWEGH, geboren op 15-11-1873 te Genenbemde, gedoopt op 16-11-1873 te Kwaadmechelen (getuige(n): Dominicus Delaruelle en Maria Catharina Geuens), overleden op 15-04-1874 te Genenbemde, 151 dagen oud.
   7.  Anselmus, geboren op 28-02-1875 te Genenbemde, gedoopt op 28-02-1875 te Kwaadmechelen (getuige(n): Dominicus Delaruelle en Melania Winderix), overleden op 01-09-1875 te Genenbemde, 185 dagen oud.
   8.  Maria Regina Antoinet.
   9.  Benedictus Alphonsus (Van Eerdewegh), geboren op 27-10-1881 om 16.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 28-10-1881 te Kwaadmechelen (getuige(n): Benedictus Binnemans en Philomena Beliën), overleden op 26-04-1890 om 10.00 uur te Kwaadmechelen op 8-jarige leeftijd, 8 j. oud.

Dominicus Henricus Van AERDEWEGH (Vanaerdewegh), landbouwer(1914), geboren op 06-06-1871 te Kwaadmechelen, gedoopt op 06-06-1871 te Kwaadmechelen (getuige(n): Dominicus Boven en Maria Francisca Delaruelle). PR.Kwa.o = 06.07.1871, overleden op 26-05-1933 te Kwaadmechelen op 61-jarige leeftijd, begraven op 29-05-1933 te Kwaadmechelen. RAH 2000-2090 Notaris Louis Ooms.
31.03.1908 Akte 74 (f°149) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Joseph Thomas te Tessenderlo:
Dame Charlotte Delsulphe, zonder beroep x Henri Thomas, winkelier en grondeigenaar beiden uit Tessenderlo verkopen:
1: een bouwland gelegen te Kwaadmechelen Kerkeneiken. Aangekocht van Ludovica Theunckens x Jospeh Noels, landbouwers uit Kwaadmechelen, blijkens akt verlegd voor ons den 03 augustus 1901, welke Ludovica Theunckens dit bekwam uit haar ouderlijke erfdeel bij akte voor ons den 19 april 1895. Sectie B nr 970d.
2: een hooiland aldaar in Genebos gelegen. Aangekocht van Jules Theunckens, blijkens akte voor ons 03 augustus 1901, welke Ludovica Theunckens dit bekwam uit zijn ouderlijke erfdeel bij akte voor ons den 19 april 1895. Sectie B nr 1263.
3: een bouwland en weide aldaar gelegen ter plaatse Kepkensberg. Als aangekocht van August Roels blijkens akte voor ons den 14 september 1901, welke het van Theresia Vanmol x Joseph Verrees bij akte notaris Ooms Beverlo van 17 mei 1881 kocht. Sectie B nrs 1452c-1452d-1452e-1454c en 1455d.
1: Verkocht aan: Henri Van Eerdewegh, landbouwer uit Kwaadmechelen voor hem en namens zijn zuster en broer Jan en Antonie Van Eerdewegh, allen ongehuwde landbouwers voor 350 fr.
2 en 3: Onverkocht gebleven.

RAH 2000-2098 Notaris Louis Ooms.
06.07.1916 Akte 88 (f°193) Verklaring
Joannes Franciscus Cuyvers, landbouwer wonende in Kwaadmechelen, in de gemeente geboren den 16 juli 1875 welke gebruik makende van het vermogen hem toegestaan in het kohier van lasten van den openbare verkoop hieronder beschreven, van binnen gestelden tijd command te verklaren.
Heeft verklaard gekocht te hebben in naam van Dominicus Henricus Vanaerdewegh, landbouwer, wonende in Kwaadmechelen, in deze gemeente geboren den 06 junu 1871 en gehuwd met Marie Stephania Sels:
Van een bouwland gelegen in Veldhoven voor 560 fr. Sectie B nrs 706c.
In eigen naam heeft hij de percelen onder Veldhoven gekocht voor 450 fr. Sectie B nrs 706b,707a, 707d.

RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
30.11.1917 Akte 253 (f°704) Verkoop door:
Dominicus Henricus Vanaerdewegh, landbouwer uit Kwaadmechelen ° 06 juni 1871 verkoopt voor 400 fr aan Louis Alphonse Geyskens, landbouwer uit Kwaadmechelen x Maria Veronica Gils een perceel ledige bosgrond gelegen ter plaatse Geneboschbemden, groot 26.60 are. Sectie B nrs 1227a-1229.
Het goed is hem toebedeeld uit zijn ouderlijk erfdeel bij akt van deling ontvangen door ons notaris 18 april 1914.

Zoon van Casimirus Van AERDEWEGH (Van Eerdewegh), landbouwer, en Maria Regina LARUELLE, landbouwster(1913).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 22-05-1909 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 22-05-1909 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Van Aerdewegh en Franciscus Sels) met Maria Stephania SELS, 30 jaar oud, geboren op 05-09-1878 te Kwaadmechelen, gedoopt op 05-09-1878 te Kwaadmechelen (getuige(n): Henricus Smolders en Maria Agatha Beliën), overleden op 14-08-1964 te Kwaadmechelen op 85-jarige leeftijd, begraven op 18-08-1964 te Kwaadmechelen, dochter van Ludovicus SELS 1900, landbouwer, en Maria Melania GIELEN, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Antonius (Frans) VANAERDEWEGH, geboren op 20-02-1914 om 10:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 20-02-1914 te Kwaadmechelen (getuige(n): Franciscus Sels en Antonia Van Aerdewegh), overleden op 04-09-1994 te Kwaadmechelen op 80-jarige leeftijd, begraven op 10-09-1994 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 05-09-1942 te Kwaadmechelen (getuige(n): K. Gils en A. Vanaerdewegh) met Maria Antonia Josepha GILS, 30 jaar oud, geboren op 08-12-1911 om 13:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 08-12-1911 te Kwaadmechelen (getuige(n): Josephus Gils en Maria Rutten), overleden op 25-01-2001 te Neerpelt op 89-jarige leeftijd, begraven op 31-01-2001 te Kwaadmechelen, dochter van Joannes Michael GILS, landbouwer(1911), en Maria Juliana RUTTEN, landbouwster.
   2.  Maria Nathalia VANAERDEWEGH, geboren op 28-02-1915 om 06:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 28-02-1915 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Vanaerdewegh en Nathalia Sels).
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 14-10-1950 te Kwaadmechelen met Roger ROBIJNS, 36 jaar oud, geboren op 25-10-1913 te Attenhoven.
   3.  Augustinus Albertus (August) VANAERDEWEGH, geboren op 01-05-1916 om 17:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 02-05-1916 te Kwaadmechelen (getuige(n): August Van Aerdewegh en Philippina Sels ex Oostham), overleden op 18-10-2005 te Kwaadmechelen op 89-jarige leeftijd, begraven op 25-10-2005 te Kwaadmechelen.
Gehuwd met Maria Ludovica (Louise) Van GENECHTEN, geboren op 18-05-1916 te Meerhout, gedoopt op 19-05-1916 te Meerhout-Zittaart (getuige(n): Benedictus Van Genechten en Maria Mondelaers), overleden op 08-02-2006 te Kwaadmechelen op 89-jarige leeftijd, begraven op 14-02-2006 te Kwaadmechelen, dochter van Julianus Van GENECHTEN en Anna Paulina MONDELAERS.
   4.  Gerardus Benedictus (Benedik) VANAERDEWEGH, geboren op 25-08-1917 om 23:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 24-08-1917 te Kwaadmechelen (getuige(n): Benedictus Binnemans en Maria Sels), overleden op 24-01-2006 te Hasselt op 88-jarige leeftijd, begraven op 28-01-2006 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 22-06-1946 te Kwaadmechelen met Maria Fernanda Paulina (Polien) SCHRAEYEN, 22 jaar oud, geboren op 25-04-1924 te Kwaadmechelen, gedoopt op 25-04-1924 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ferdinandus Thijsmans en Paulina Aerts), overleden op 06-12-1979 te Beringen op 55-jarige leeftijd, begraven op 10-12-1979 te Kwaadmechelen, dochter van Joannes Ludovicus SCHRAEYEN, landbouwer(1914), en Clementina Constantia BOONS, landbouwster.
   5.  Maria Amelia Victoria VANAERDEWEGH, geboren op 26-08-1919 om 11:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 26-08-1919 te Kwaadmechelen (getuige(n): Felix Vankrunkelsven en Amelia Vandervoort), overleden op 10-09-1919 om 21:00 uur te Kwaadmechelen, 15 dagen oud.
   6.  Petrus Ludovicus Eugenius VANAERDEWEGH, geboren op 03-02-1922 te Kwaadmechelen, gedoopt op 03-02-1922 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Vermeulen en Eugenia Boets ex Gr-Vorst), overleden op 02-11-1964 te Leuven op 42-jarige leeftijd, begraven op 06-11-1964 te Kwaadmechelen.
Gehuwd met [privacy]. {Zij was ook ooit gehuwd met René VERBRUGGEN, geboren op 15-01-1936 te Tessenderlo-Schoot, overleden op 08-06-2020 te Mol op 84-jarige leeftijd.}

Joanes Mathias Van AERDEWEGH 1800, landbouwer, gedoopt op 08-11-1795 te Kwaadmechelen (getuige(n): Clenaerts Math. en Pluckers A.C. ipv Wouters Fr.), overleden op 21-12-1859 te Genenbemde Kwaadmechelen op 64-jarige leeftijd. RAH 730-3609 Notaris Henricus Ooms.
16.04.1833 akte 90 blz 3609 (196): Voorlopige toewijzing ten aanzoek van Mathijs Vanaerdewegh voor zijne echtgenote Maria Theresia Poleti. Van Pieter Francis Beliën, Josephus Beliën, Augustinus Luyts x Maria Alina Beliën, Jan Francis Tessens allen van Kwaadmechelen, Petrus Reynders x Anna Catharina Tessens uit Paal, de twee laatsten ook voor hunnen broeder Pieter Francis Tessens wonende te Bree en van Maria Christina Beliën uit Tessenderlo.
Zij verkopen:
1: een bemd gelegen inGerhoeven ter plaatse het Elst, groot 25 roeden.
O: het volgende perceel.
Z: de revier de Vliet.
W: Marie Moons.
N: het Elst.
2: een bemd aldaar gelegen, groot 25 roeden.
W: het voorgaand perceel.
N: het Elst of de kerk.
Z: De Vliet.
O: de kinderen Arnold Beliën.
3: een stuk bouwland genaamd den roeberg aldaar gelegen ontrent de kerk, groot een bunder.
O: Paul Laruelle.
Z; Homans.
N en W: de kerk.
4: een perceel bouwland in Genebemde gelegen genaamd Begijnenblok, groot 45 roeden.
O: een straatje.
Z: Jan Andre Boonen.
W: Jan Hieronimus Beliën.
N: Maria Moons.
5: een heydhoeve met houtgewas gelegen op de Steengroef, groot 70 roeden.
O: Jan Baptist Wouters.
W: Gerard Broeckmans.
Z: Mathijs Vanaerdewegh.
De goederen zijn hun bij erfenis aangekomen na de dood van den heer Mathias Winderickx in zijn leven deservitor te Munsterbilzen. Testament van 04.06.1820 gepasseerd Hendrikus Eduardus Hechtermans te Munsterbilzen.

05.11.1836 akte 181 (p445):
Verkoop door:
Paul Casimir Rutten landbouwer uit Beringen verkoopt voor 850 fr aan Mathijs Van Aerdewegh landbouwer uit Kwaadmechelen:
1: de helft onverdeeld of zijn aandeel in een bemd genaamd de Del onder Genebemde gelegen en in het geheel 80 a groot. De andere helft behoort toe aan de koper Mathijs Van Aerdewegh.
N: aan het volgende perceel.
O: de kinderen Hendrik Tessens.
Z: de straat.
W: een straatje.
2: een perceel bouwland en houtgewas, de huyskens genaamd aldaar gelegen groot 44 a.
O; Jan Hieronimus Gillis.
Z: de voornoemde beemd.
W: een straatje.
N: de koper.
De verkoper verklaart dat de goederen hem in volle eigendom toebehoren, te weten het 1ste perceel als dit te hebben verkregen met den koper bij aankoop van Maria Theresia Van Aerdewegh landbouwster te Kwaadmechelen wonende, krachtens akte van finale toewijzing op 09.03.1833.
Het 2de perceel als het te hebben verkregen bij aankop van Paulus Guillielmus Claes van Beringen, krachtens akte gepasseerd voor Jan Arnold Ceyssens notaris Beringen op 30.03.1832.

RAH Erfenisaangiften 1860
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Mathijs Vanaerdewegh Genenbemde.
Aangifte door:
1- Casimirus Vanaerdewegh
2- Maria Rosalia Vanaerdewegh, landbouwers te Kwaadmechelen.
26 stuks te Kwaadmechelen

RAH 730-3609 Notaris Henricus Ooms.
01.03.1833 akte 50 blz 3609 (112): Voorlopige toewijzing ten aanzoek van Maria Theresia Vanaerdewegh met haren man Pieter Francis Geuens wonende te Kwaadmechelen.
De landbouwers Maria Theresia Vanaerdewegh x Pieter Francis Geuens verkopen een bemd genaamd de Del gelegen te Kwaadmechelen Genebemde. Groot ongeveer 80 roeden.
N: Paul Casimir Rutten.
O: Hendrik Tessens.
Z; de gemeentestraat.
W: een straatje.
De bemd komt uit haar ouderlijk erfdeel.

09.03.1833 akte 62 blz 3609 (113): Finale toewijzing van de koop uit akte nr 50.
De beemd te Kwaadmechelen is verkocht aan Mathijs Vanaerdewegh en aan Paul Rutten uit Beringen, dit voor de som van 1210fr.

RAH 730-3643 Notaris Leonard Ooms.
06.08.1864 Akte 192 (f°380) Deling tussen:
De landbouwers Casimir Van Aerdewegh en Maria Rosalia Van Aerdewegh beiden uit Kwaadmechelen verdelen onroerende goederen hun aangekomen door wijlen hun ouders Mathijs Van Aerdewegh en Theresia Polleti overleden te Kwaadmechelen.
Kavel A: aan Maria Rosalia Van Aerdewegh.
1: een perceel hooiland gelegen in Gerhoeven. Sectie A nr 711.
2: een hooiland aldaar in Genebemde. Sectie A nr 868.
3: een bouwland aldaar in de Zwartenhoek gelegen. Sectie A nr 1270.
4: zuidwaarts 67.34 are uit 1.349 ha dennenbos aldaar gelegen op de Steengroef. Sectie B nr 384.
5: een bouwland aldaar in Genebemde gelegen. Sectie A nr 879a.
6: een heide en dennenbos aldaar in de Dickte gelegen. Sectie A nr s 344 en 344a/bis.
7: een hooiland aldaar in Genebemde gelegen. Sectie A nr 870.
8: een bouwland aldaar in Genebemde gelegen. Sectie A nrs 875 en 876.
9: een huis, tuin, gebouw, bouwland in Genebemde gelegen. Sectie A nrs 994a,1008, 1009a ,1010.
10: een huis, tuin, weide, bouwland in Genebemde gelegen Sectie A nrs 881,882,883,884.
11: een weide in de Zwartenhoek gelegen. Sectie A nr 1337.
12: een dennenbos aldaar in Veldhoven gelegen. Sectie B nr 148.
13: een eikenbos gelegen aan Oudenbrug in Tessenderlo. Sectie B nr 1418.
Kavel B: aan Casimir Van Aerdewegh.
1: een perceel bos, bouwland en dennenbos gelegen in Kwaadmechelen in de Dickte, van 1.50 ha groot. Sectie A nrs 345,346 en 347.
2: een hooiland in Gerhoeven van 43.40 are. Sectie A nr 554.
3: een hooiland in Gerhoeven van 49.90 are. Sectie A nr 696.
4: een bouwland in Gerhoeven van 52.60 are. Sectie A nr 779a.
5: een bouwland in Genebemde van 89.10 are. Sectie A nr 924.
6: noordwaarts 67.45 are uit een dennenbos van 1.349 are op de Steengroef gelegen. Sectie B nr 384.
7: een dennenbos en bos in Genebos gelegen van 77 are. Sectie B nrs 905,906 en 907.
8: een weide, bouwland en bos in de Zwartenhoek gelegen van 2.267 ha. Sectie A nrs 1033,1034,1035,1036 en 1037a.
9: een perceel bouwland gelegen te Tessenderlo aan Oudenbrug. Sectie B nr 1419.

Zoon van Joannes Franciscus Van AERDEWEG 1700, landbouwer, en Anna Helena CLAES, landbouwer.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 25-11-1822 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 26-11-1822 te Kwaadmechelen (getuige(n): Beliën Josepho en Aertgeest Joanne Baptista.) met Maria Theresia POLLETI (Polletij) 1800, 32 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henri Josephus VANAERDEWEGH 1800.
   2.  Maria Catharina VANAERDEWEGH, geboren op 09-06-1825 te Genenbemde, gedoopt op 10-06-1825 te Kwaadmechelen (getuige(n): Heyligen Petrus Antonius en Vnaeerdewegh Maria Theresia.), overleden op 29-04-1833 te Genenbemde op 7-jarige leeftijd.
   3.  Casimirus (Van Eerdewegh).
   4.  Pieter Joseph VANAERDEWEGH, geboren op 24-09-1829 te Genenbemde, gedoopt op 24-09-1829 te Kwaadmechelen (getuige(n): Rutten Petrus Mathias ex Beringen en Beliën Maria Dorot.), overleden op 29-04-1833 te Genenbemde op 3-jarige leeftijd.
   5.  Maria Rosalia VANAERDEWEGH 1800.

Joannes Van AERDEWEGH, geboren op 04-02-1867 om 10.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 03-02-1867 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Delaruelle en Maria Rosalia Vanaerdewegh), overleden op 04-11-1941 te Kwaadmechelen op 74-jarige leeftijd, begraven op 07-11-1941 te Kwaadmechelen. RAH 2000-2085 Notaris Louis Ooms.
12.03.1903 Akte 50 (f°123) Verkoop door:
Jules Teunkens, gezegd Theunckens, landbouwer wonende in Genebos Kwaadmechelen verkooptvoor 300 fr aan Henri Vanaerdewegh, landbouwer uit Kwaadmechelen, voor hem en zijn afwezige broers en zuster: Jan, August en Antoinette Vanaerdewegh allen landbouwers uit Kwaadmechelen. Een bouwland en bos gelegen in Kerkeneiken in Kwaadmechelen. Sectie B nrs 977a-977b-978a.
Het goed komt uit zijn ouderlijk erfdeel hem aangedeeld bij akte van deling verlegd voor ons notaris den 19 april 1895.

Zoon van Casimirus Van AERDEWEGH (Van Eerdewegh), landbouwer, en Maria Regina LARUELLE, landbouwster(1913).
 
Maria Regina Antoinet Van AERDEWEGH, landbouwster, geboren op 22-02-1877 te Kwaadmechelen, gedoopt op 22-02-1877 te Kwaadmechelen (getuige(n): Carolus Beliën en Regina Binnemans), overleden op 25-04-1957 te Kwaadmechelen op 80-jarige leeftijd, begraven op 29-04-1957 te Kwaadmechelen. RAH 2000-2103 Notaris Louis Ooms.
12.08.1919 Akte 307 (f°959) Verkoop door:
Vanaerdewegh Maria Regina Antonia landbouwster, ongehuwde wonende en geboren in Kwaadmechelen, 22 februari 1877 verkoopt voor 400 fr aan Franciscus Noels, werkman x Clementina Caerts uit Kwaadmechelen voor namens de soldaat Henricus Ludovicus Noels een perceel heide, thans ledige bosgrond gelegen in Gerhoeven, groot 32.90 are. Sectie A nr 490a.
Het perceel is hem toebedeeld uit zijn ouderlijk erfdeel bij akt van deling verlegd voor ons notaris 24 aoril 1914.

RAH 2000-2104 Notaris Louis Ooms.
15.07.1920 Akte 220 (f°552) Verkoop door:
Maria Regina Antonia Vanaerdewegh, ongehuwd, landbouwster wonende in Kwaadmechelen, ° 22 februari 1877, verkoopt voor 500 fr aan Joannes Antonius Verboven, hoefsmid wonende in Kwaadmechelen x Antonia Noels een dennenbos gelegen in Gerhoeven, groot 22.60 are. Sectie A nr 462k/2.
Het goed komt uit haar moederlijk erfdeel.

Dochter van Casimirus Van AERDEWEGH (Van Eerdewegh), landbouwer, en Maria Regina LARUELLE, landbouwster(1913).
 
Henricus Van AERT, pater, geboren op 14-07-1826 te Zundert Holland, overleden op 24-12-1887 te Oostham op 61-jarige leeftijd, begraven op 29-12-1887 te Oostham, 25.031843 professie. Gent 23.05.1844 Priesterwijding 05.01.1852. Zoon van Jacobus Van AERT en Dymphna VANDIJK.
 
Tess. Anna Catharina AERTGEERTS 1800, gedoopt op 02-05-1762 te Tessenderlo, overleden op 22-02-1839 te Tessenderlo op 76-jarige leeftijd. RAH 730-3615 Notaris Henricus Ooms.
29.06.1839 akte 109 (p318):
Boedelscheiding tussen:
Landbouwer Pieter Francis Verborgstadts uit Vorst, landbouwers Anna Elisabeth Verborgstadts x Hendrik Peeters uit Veerle, de landbouwers Cornelius Verborgstadts, Joseph Verborgstadts en Jan Baptist Verborgstadts deze drie uit Tessenderlo en ieder voor 1/5de deel. Zij doen een boedelscheiding der onroerende goederen hen aangekomen na de dood van Jan Baptist Verborgstadts en Anna Catharina Aertgeerts hun ouders, overleden te Tessenderlo.
Kavel A: aan Cornelis Verborgstadts.
1: een boerenhuizing met aanbehoorten en de moeshof en bouwland daaraan, groot 1 ha in Schoot gelegen op het schulderheyken.
2: land den Vispoel genaamd van 34 are aldaar gelegen.
3: een bouwland van 84 are, het veldstuk genaamd aldaar.
4: de helft oostwaarts van den Boekkelschen Beemd onder Schoot.
5: een ha weide het lang vierkant eerssel genaamd aldaar gelegen.
6: een weide of broek van 34 are aldaar op de Elst gelegen.
Kavel B: aan Pieter Francis Verborgstadts.
1: een klein huis met aanbehoorten en de moeshof en bouwland daaraan gelegen opde schelderheyken te Tessenderlo, groot 38 are.
2: een bouwland van 1 ha in twee percelen de Sil en het Half boinder genaamd aldaar gelegen.
3: een bouwland van 70 are in twee percelen, de hoeven genaamd aldaar gelegen.
4: een bouwland van 50 are de voorste hei genaamd.
5: een hooiland van 1 ha aan de oude vonder gelegen.
6: een weide of broek van 90 are aldaar op Elst gelegen.
7: een weide van 34 are opden hoevael gelegen te Vorst.
8: een gemeenweide of broek van 17 are in Schoot.
Kavel C: aan Anna Elisabeth Verborgstadts.
1: een bouwland van 1ha in Schoot in de Paddenhoek.
2: een bouwland en schaarbos van 34 are het veldeken genaamd.
3: een bouwland van 50 are de Berg genaamd aldaar in de roeyaerdekens gelegen.
4: een bouwland van 50 are, den nieuwen akker, aldaar gelegen.
5: een bouwland van 68 are de achterste heide genaamd.
6: een schaarbos van 34 are den Conijnenberg .
7: een weide of broek van 50 are te Vorst gelegen op de kerken.
8: een weide van 50 are te Vorst op den molendel gelegen.
9: een bouwland van 68 are het hei eerssel genaamd te Veerle gehucht Maekel.
10: een weide of kwacht van 50 are het torfeerssel in Schoot gelegen aan de roeyaerdekens.
11: een jaarrente van 18.96 fr wiens hoofdsom is 474.07 fr verschuldigd door Dymphna Wauters x Antoon Vanhout landbouwers uit Tessenderlo, krachtens akte van nieuwen titel verleden voor mij notaris op 15.03.1834.
Kavel D: aan Joseph Verborgstadts.
1: een bouwland en weide van 1.70 ha, de Everslaeg in Schoot.
2: een bouwland van 50 are aan de schreybroekken gelegen.
3: een bouwland van 80 are de schraenheuvel aldaar gelegen aan de Schriekhoek.
4: een beemd van 80 are den langenboekkelse beemd in Schoot.
5: de helft van 1.7 ha bouwland den Lammerman in Veerle Maekel.
6: een weide van 50 are te Vorst op de Berken.
7: een dennenbos van 17 are met grodn te Veerle Maekel.
Kavel E: aan Jan Baptist Verborgstadts.
1: een boeren huis met aanbehoorten en de moeshof met bouwland daaraan gelegen te Schoot in de Schriekhoek, 1.80 ha groot.
2: een weide van 34 are het koeypad bemdeken.
3: de helft oostwaarts van de boekkelsebemd te Schoot, deze helft 50 are.
4: een bouwland van 50 are te Maekel onder Veerle den koning genaamd.
5: een weide van 85 are de Leeneerssels genaamd te Maekel.
6: een weide van 50 are te Vorst op de Molendelle gelegen. Dochter van Tess.1797/1812 Martinus AERTGEERTS en Tess. Anna Maria MEYTEN.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 26-06-1787 te Tessenderlo met Tess. Joannes Baptista VERBORGSTADTS, 24 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Petrus Franciscus 1800.
   2.  Tess. Petrus Ferdinand, gedoopt op 25-02-1791 te Tessenderlo (getuige(n): Verborgstadts Pet. Ferd. en Meyten Anna Maria.).
   3.  Tess. Josephus 1800.
   4.  Tess. Anna Elisabeth, gedoopt op 25-09-1796 te Tessenderlo (getuige(n): Verborgstadts Pet. Ferd. en Meyten Anna Cathar.), overleden op 24-12-1871 te Veerle op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-04-1823 te Tessenderlo met Tess. Henricus PEETERS, 23 jaar oud, geboren op 07-06-1799 te Veerle, gedoopt op 07-06-1799 te Veerle, overleden op 04-11-1875 te Veerle op 76-jarige leeftijd, begraven te Veerle.
   5.  Tess. Joannes Baptista.
   6.  Tess. Henricus, geboren op 08-03-1803 te Tessenderlo, gedoopt op 08-03-1803 te Tessenderlo (getuige(n): Goos Frans en Breugelmans Anna Catharina.), overleden op 12-05-1825 te Tessenderlo op 22-jarige leeftijd, ongehuwd.
   7.  Tess. Joannes Cornelis.

Augustinus AERTGEERTS, geboren op 05-05-1828 te Tessenderlo, overleden op 10-12-1912 te Tessenderlo op 84-jarige leeftijd. RAH 2000-2090 Notaris Louis Ooms.
19.02.1908 Akte 46 (f°93) Testament gemaakt door:
Augustinus Aertgeerts, rentenier wonende in Tessenderlo maakt zijn testament als volgt:
Ik stel in voor mijn enige erfgenaam Berthilia Mertens, zonder beroep x Louis Strauven, rustend postontvanger, beiden uit Tessenderlo en indien zij voor mij kwam te overlijden aan haar wettige afstammelingen, bij vertegenwoordiging, bij gevolg laat ik haar alle mijn roerende en onroerende goederen.
Ik wil dat noch de roerende, noch de onroerende goederen, die ik haar bij dit testament laar deel maken van de gemeenschap tussen Berthilia Mertens en Louis Strauven, ik wil dar zij alleen eigenaar weze van alle mijn goederen.
Met last aan mijn van binnen de zes maanden na mijn overlijden te betalen aan mijn zusterElisabeth Aertgeerts, weduwe Albert Zeliën, winkelierster wonende in Brussel en indien zij voor mij kwam te overlijden aan haar wettige afstammelingen eens de som van 2000 fr.
Zij moet ook doen lezen 350 missen en 25 jaar lang een jaargetijde doen zingen en ik wil begraven worden met een lijkdienst en uitvaart om half tien.
Overleden 10 december 1912.

Zoon van Jan Baptist AERTGEERTS en Maria Theresia THIELS.
 
Bartholomeus AERTGEERTS 1600. RAH Gichten 843-08
22.05.1595 08-168r Vincent Raijmaeckers ende Bartholomeus Aertgeerts cum suis.
Barthus Aertgeerts met consent zijnder huijsvrou Cathlijn Smolders, insgelijcx Lenaerdt Vander Veken met consent zijnder huijsvrouw Lijsbeth Smolders ende Servaes Smolders zijn in meijninge te vercoopen met uuijtganck der branderder kerssen, een stuck landts aende plaetse tot Ham gelegen.
- O: die gemeijnveltsstraet.
- W: die kercke van Ham.
Bartholomeus verclaert dat hij met consent van zijn megeringe den palmslach van dese bloecxken gegeven heeft Peeter Beijens scholteth alhier. Om ende voer die somme van 110 gls bblx ende 3 gls der huijsvrou van Barthus tot een kermiss met gereet te betaelen.
Dat Peeter Beijens boven de voors somme ende palmslach zal daerop noch setten ten minsten 5 hoogen elck hooge tot 3 gls bblx die twee deel tot profijt vande vercopers ende her derdedeel tot profijt vande hoogher oft hij affgehoocht wordt off nijet...
Alle costen zijn aen de coper.
Item dat erffven belast met 3 sts jaerlijcx aende heijligen geest van Ham, waerinn meer panden verobligeert zijn, alsoo dat dit bleucxke daer van s'jaers coempt te geven 1 sts oft daer ontrent .
Item Varthus is met de sijnen de scholteth te achter van seker boeten 5 gls 5 sts soo dit erffve de scholteth nijet affgehooght en wordt ende hem t'selve blijft, sal die voors doot zijn ende oft hem t'selve affgehoocht wordt zal der cooper sulcx moeten opleggen op hunnen cost.
Opden 29.03.1595 ten huijse van de scholteth voorgelesen, ende daer naer die kersse ten versueck van Bartholomeus onsteken heeft de scholteth daer op geset 10 hoogen, lijcoop nae landtcoop, godspenninck 1 ernestus. Daernae Vincent Raijmaeckers noch 6 hooge ende daermede die kerrse uuijtgegaen ende hem t'selve gebleven.
Op 22.05.1595 heeft Barthus Aertgeerts tot behoeff van Vincent opdracht gedaen.

09.02.1598 08-247b Opheldinge nae daoot van Catlijn Reijnders zaliger.
Andriaen Maes als man ende momboir zijnder huijsvrouw Mari Smolders, soo voer hem als voer Jan, Geertruijt ende Anneke Geert Smolders nae kindt, Henrick Stalmans als man ende momboir sijnen huijsvrouw Maria Smolders, Jan Smolders Peetersoon soo voer hem als voer sijn suster Mari Smolders, Maria Smolders soo voer haer als vper Servaes Smolders ende voer Barthus Aertgeerts als man ende momboir zijnen huijsvrouw Catlijn Smolders, Lenardt der Decker man ende momboir sijnen huijsvrouw Liske Smolders hebben gereleveert alsulck versterff als het t'saemenderhandt aengecomen ende verstorven is nae doot van Catlijn Reijnders als getrout hebbende gehadt wijlen Neelen Smolders.

18.01.1599 08-282v Quijteringe Philips Weijten nomine uxoris ende Jan Boonen tot behoeff van Bartholomeus Aertgeerts.
Philips Weijten heeft als man ende momboir zijnen huijsvrouw ende Jan Boonen gequijteert Bartholomeus Aertgeerts ende zijne panden van een jaerrenthe van 100 gls capitael (6% intrest).

15.02.1599 08-284v Bartholomeus Aertgeerts ende Jan Hillen.
Stass Mertens heeft uuijt cracht van procuratie, hem verleent bij Jan Hillen, opgedraghen ten behoeve van Bartholomeus Aertgeerts sijn aenpaert van een jaerrenthe van 28 gls capitael (7.2% intrest), sulcx als Jan Hillen was treckende aen panden van d'erffgenaemen van Troon Vervoort. Om ende voer de somme van 14 gls bblx.
Procuratie.
Den 05.02.1599 comparerende Jan Hillen borger der Stadt Diest ende heeft geconstitueert Estasius Mertens, woonende tot Quaemechelen. Om inde naem van hem ende van zijnen wegen tot Oostham te compareren, om te transporteren tot behoeff van Bartholomeus Aertgeerts, woonende tot Tessenderlo, een renthe van 2 gls s'jaers...

19.04.1599 08-305v Jan Sijmkens ende Bartholomeus Aertgeerts.
Bartholomeus Aertgeerts heeft met gevolg zijnder huijsvrouw Catlijn Smolders opgedragen ten behoeve van Jan Zijmkens die gichte van een stuck landts gelegen tot Ham opt Slachvelt. Om ende voer de somme van 70 gls bblx daer Bartholomeus aff bekende geconsenteert te sijn. Lijcoop naer landtcoop, godsgelt 30 sts.
- O: den heer van Ham.
- W: Jan Smolders.
Gehuwd met Catharina SMOLDERS, dochter van N.N. SMOLDERS 1600 en N.N. N.N..
 
Joannes Josephus AERTGEERTS, priester, geboren op 13-07-1804 te Meerhout, gedoopt op 13-07-1804 te Meerhout (getuige(n): J.B. Bellincx sacerdos en M.C. Van Bel begina.), overleden op 13-08-1882 om 17:30 uur te Meerhout op 78-jarige leeftijd. RAH 730-400 Notaris Ernest Beeckman.
10.11.1876 Akte 203 (f°291) Verkoop door:
Joannes Josephus Aertgeerts, priester uit Meerhout heeft verkocht voor 1000 fr aan Joannes Stephanus Daems-Aerts, landbouwer uit Meerhout in de Nieuwstraat: een bouwland ter plaatse Weversdries te Meerhout. Sectie D nr 1511.
De verkoper is eigenaar van het perceel bij erfenis verkregen van wijlen zijn ouders. Zoon van Henricus AERTGEERTS, eigenaar(1850), landbouwer, gemeenteraadslid, en Maria Theresia PEERMANS (Anna Theresia), landbouwster(1831).
 
Peeter AERTGEERTS 1600. RAH Gichten 843-06
07.11.1575 06-200v Opheldinge Anna ende Jenneken Zackens.
Peeter Aertgeerts heeft als momboir sijnen huijsvrouwen Anna Zackens ende voer Jenneken sijnen huijsvrouw suster met recht ontfangen sulck versterff als hen aencomen is nae doot hunnen alders.
Gehuwd met Anna ZACKENS.
 
Petrus Franciscus AERTGEERTS 1900, landbouwer, gedoopt op 13-11-1753 te Vorst (getuige(n): Petrus Hinnendaels en Elisabetha Van Roye.), overleden op 15-02-1825 te Vorst op 71-jarige leeftijd. RAH 2000 Notaris Louis Ooms 2074
13.02.1892 akte 41:
Gift onder levenden door Joseph Cuypers.
Joseph Cuypers een huidevetter en grondeigenaar uit Tessenderlo heeft een gift onder levenden gedaan. Hij heeft aan het Kerkfabriek Onze Lieve vrouw Hemelvaart te Genendijk een som van 1000fr gegeven.
Hiervoor moeten er 4 gezongen jaargetijden gedaan worden.
Het 1ste jaargetijde in de maand februarie voor Amandus Aertgeerts en familie in Vorst overleden.
Het 2de jaargetijde in de maand april voor Carolina Mangelschots en familie in Vorst overleden.
Het 3de jaargetijde in maand juli voor Amandus Aertgeerts en familie in Vorst overleden.
Het 4de jaargetijde in de maand oktober voor Carolina Mangelschots en familie in Vorst overleden, zoon van Franciscus AERTGEERTS en Elisabeth HINNENDAELS.
Gehuwd op 62-jarige leeftijd op 10-06-1816 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 10-06-1816 te Kwaadmechelen (getuige(n): Mangelschots Anselmo ex Vorst en Mangelschots J. Franc.) met Maria Carolina MANGELSCHOTS, 20 jaar oud.
 
Ambrosiam AERTNIJS, geboren 1699 te Tessenderlo (bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6). (bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6).
Ambrosius Aert nijs 1699 in julio getrout met Elisabet Nicolai oft Claes tot Peer hebben samen verweckt eenen sone president schepen tot Peer. Zoon van Martinus AERTNIJS en Elisabeth BOONEN.
Gehuwd voor de kerk te Peer met Elisabet NICOLAI (Claes).
 
Ambrosius AERTNIJS 1600, geboren circa 1590, overleden 1648 te Meeuwen. RAH
(bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6). (bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6).
Ambrosius Aert nijs is geweest 33 jaeren schepenen tot Tessenderloo, secretaris en laetschepenen van het hof van de goor. Ses jaeren rentmeester van sijn hooghijdt den prince van Luijck als grave van Loon tot Tessenderloo, mijer ende stadthelder onder Tessenderloo van zijne Eerw. Heer prelaet van Everbode voor het gemeijn besten gestorven in de donderslaghsse heijde anno 16... (nota: dit moet 1648 zijn). Die is 23 getrout met Mariam Elens die is gestorven opt Begijnhof tot Diest ende aldaer begraven anno 16.. in heur 86 jaer des auderdoms. Wiens vader genompt Thomas Elens gestorven 1602 den 26 april. Schepen tot Tessenderloo geweest. Getrout met Aelverchs oud 91 jaeren, gestorven anno 1633 verweckt tsamen Gilis en Mariam Elens van dewelcke den grootvader was Gilis Elens, getrouwt met Luicam Muijskens die verweckt hebben Thomas, Jan, Luciam en Gilis Elens, fondateur der borsen tot Loven 50 Guld. 's jaers aen het capittel S. Petri tot Loven volgens testamente de 20 augusti 1578; wiens grootvader genompt Henrick Elens met sijne vrouwe Margareta Aertnijs, verweckt Gilis als boven, Catharina, getrout met Jan Van Mol, alias Heijans, Maria Elens getrout met Gilis Creijten, Aleijdis getrout met Jan Van Groenendonck. Ambrosius Aertnijs met Maria Elens hebben verweckt als volght:
(+ Ambrosius begraven in de hooge choore tot Tessenderloo onder eenen grooten sercksteen).
Henricus Aert nijs getrout met Catharina Rijnders.
Anna Aert nijs getrout met Ambrosius van de goor verweckt 4 dochters met eenen sone.
Thomas Aert nijs getrout met Catharina Verdonck; verweckt 2 sonen ende 2 dochters.
Lucia Aert nijs getrout met Nicolaes .... 2 dochters met eenen sone.
Catharina Aert nijs procuratorse tot Keijserbosch.
Adriana Aert nijs die is gestorven Begijnken tot Diest.
Maria Aert nijs getrout met Merten van Sweevelt. Alle bijde in peste gestorven sonder kinderen achter te laten.
De andere tot twelf toe sijn jonck gestorven. Zoon van Henrick AERTNIJS 1600 en Maria OPDE BERGH (Tilens).
Gehuwd met Maria ELENS, geboren circa 1590, overleden op 23-08-1676 te Diest, 86 jaar oud, begraven te Diest begijnhof, dochter van Thomas ELENS en N.N. AELBERCHS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thomas.
Gehuwd met Catharina VERDONCK.
   2.  Ambrosius.
   3.  Henricus 1600.
   4.  Anna.
Gehuwd met Ambrosius VANDEGOOR.
   5.  Lucia.
Gehuwd met Nicolaes N.N..
   6.  Catharina.
   7.  Adriana, overleden te Diest begijn.
   8.  Maria.
Gehuwd met Merten Van SWEEVELT.

Ambrosius AERTNIJS, canoninck Averbode (bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6). (bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6).
Ambrosius Aert nijs canininck premonstrijt tot Averbode. Zoon van Henricus AERTNIJS 1600 en Catharina RIJNDERS.
 
Tess. Anna Elisabeth AERTNIJS 1800, huishoudster(1833), gedoopt op 14-09-1779 te Tessenderlo. RAH 730-3609 Notaris Henricus Ooms.
17.08.1833 akte 160 (p321): Openbare en finale verkoop door Anna Elisabeth Aertsnijs x Pieter Joseph Canon wonende te Logny-Bogny in Frankrijk aan Louis Joseph Aertnijs uit Tessenderlo.
Anna Elisabeth Aertnijs huishoudster vergezeld door haar man de gepensioneerde luitenant van de douane Pieter Joseph Canon beiden wonende te Logny-Bogny arrondissement Boiroy departement van Ardennen in Frankrijk verkopen gemeen weide op het Waterbroek te Tessenderlo voor 70 fr aan Louis Joseph Aertnijs.
Het goed is haar aangekomen na de dood van haar ouders. Dochter van Tess. Ambrosius Martinus AERTNIJS en Tess. Maria Catharina VRANCKEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-07-1805 te Tessenderlo met Tess. Petrus Josephus CANOU, 29 jaar oud, gedoopt op 18-11-1775 te Haignes, zoon van Tess. Philip Josephus Philbertus CANOU en Tess. Maria Joanna COULON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Carolus Ludovicus, geboren op 28-04-1806 te Tessenderlo.

Arnoldus AERTNIJS, pastoor (bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6). (bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6).
Arnoldus Aert nijs pastoor tot Velden die het erfdeel door successie van heer Renier Boonen heeft becomen ende den lasten op sijn huijs tot Hulst staende met eenen halven halster coren jaers aen den H. Geest is betalende. Zoon van Henricus AERTNIJS 1600 en Catharina RIJNDERS.
 
Dominique AERTNIJS 1800. RAH 730-3615 Notaris Henricus Ooms.
18.07.1839 akte 128 (p368):
Transactie tussen:
Rentenier Louis Jozef Aertnijs uit Tessenderlo doende zo voor hem als gemachtigde van de Eerw Heer Michael Jacobus Aertnijs doctor in de geneeskunde uit Eindhoven en van apotheker Francois Guillaume Aertnijs uit Rosendaal en huishoudster Antonia Aertnijs x Jan Francis Cnops leerlooier uit Tessenderlo ter eenre en logementshouder Paulus Augustinus Swolfs uit Tessenderlo ter andere zijde:
Dit wegens een proces voor de rechtbank van 1ste aanleg te Hasselt en hof van Luik aanhangig over goederen gelegen te Tessenderlo, Deurne en Schaffen en mobilaire effecten te Tessenderlo betreffende gemeenschap bestaan hebbende tussen gemelden Swolfs en zijn huisvrouw Joanna Aertnijs overleden, mits een oplegging door gemelden Swolfs van 1400 fr.
1: Dit van een huis op de Markt in Tessenderlo, groot ca 17 are.
Een huis met weide en aanhang op Schoonhees, groot ontrent 68 are.
Ontrent 1 ha land op Schoonhees.
Ontrent 34 are heide op Schoonhees in het goor gelegen.
Ontrent 33 are op de molenbosch gelegen.
De helft van craenen vijver in de Ulfheide te Tessenderlo, ca 6 ha groot.
De helft der vijvers genaamd klijnen en grooten geysepoel in de Ulfheide.
Ontrent 17 are land te Tessenderlo aan de Vliet op de Bael heide.
2: al de anderen goederen in gezegd exploit vermeld te weten er volgt nog een opsomming van gronden.
3: een akte verleden voor mij notaris den 08.04.1834 blijft ten volle van kracht..gaat nog verder tot item 9.

05.10.1839 akte 176 (p515):
Verkoop door:
Huishoudster Antonia Aertnijs x Jan Francis Cnops leerlooier verkoopt aan haar broer Louis Jozef Aertnijs rentenier, allen drie uit Tessenderlo 1/4de deel in een weide van ca 40 are te Tessenderlo in de Wildernis en dit voor 125 fr. Het stuk komt uit de erfenis van haar zuster Joanna Aertnijs overleden te Tessenderlo over meer dan 4 jaar (+04.03.1834) en krachtens akte van transactie verleden voor mij notaris op 18.07.1839.
Gehuwd met Marie Therese JANSSENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Maria Catharina, gedoopt op 16-10-1771 te Tessenderlo, overleden op 08-11-1810 te Geel op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-03-1801 te Tessenderlo. In Geel huwelijk genoteerd op 19.06.1806. bron Croes Robert. Echtgenoot is Tess. Carolus Theodorus LEBON, 23 jaar oud, burgemeester van Geel, geboren op 01-09-1777 te Geel, overleden op 12-07-1844 te Geel op 66-jarige leeftijd, vermoord.
   2.  Tess. Joanna 1800.

Henrick AERTNIJS 1600, overleden op 19-08-1605. RAH Gichten 843-06
27.07.1580 06-306v Opheldinghe Henrick Aertnijs als momboir sijnder huijsvrouwen Meriken Opten Berch.
Henrick heeft als momboir gereleveert alsulck versterff als hem van sijnder huijsvrouwen weghen aencomen ende verstorven is nae doot Lisken Goossens sijnder huijsvrouwen grootmoeder.

27.07.1580 06-307r Opheldinghe Henrick Aertnijs als momboir van Peeter Spoeters Janssoen.
Henrick Aertnijs heefft als momboir gereleveert alsulcken versterff als de voirs kinder aencomen ende verstorven is nae doot Troen Troons.

RAH Gichten 843-08
27.02.1595 08-159r Dierick Aerts ende Henrick Aertnijs.
Henrick Aertnijs heeft als wettich man ende momboir sijnder huijsvrou Mari Opde Berg, Brosis dochter, als in dijen naem gepurgeert hebbende seker huijske met de lande daeraen onder Genendijck gelegen, daer wijlen Ghijses Van Cleeff plach te woenen, dwelck bijde scholteth oft rentmeester des heers van Ham, deur fout van betalinge van grontchijs was uuijtgewonnen, Dierick Aerts als wettich man ende momboir sijnder huijsvrou Martijn Van Cleeff wettige dochter van Geert Van Cleeff Ghijsens voors broeder als hij leefde, end alsoo naeste erffgenamen van Ghijs voors, wederom t'recht van purgeringe bekendt, daerenboven bekenden Henrick betaelt te zijn.

(bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6). (bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6).
Henricus Aert nijs geweest schepenen tot Tessenderloo vele jaeren ten tijde Wellens secretaris getrouwt met Maria Op den Bergh alias Tilens, anno 1575. Gestorven anno 1605 den 19 augusti. Hebben samen verweckt Ambrosium ende Mariam Aert nijs. Maria is jongedochter gestorven den 20 augusti 1615 tot Tessenderloo begraven. Maria Tilens, vader was genompt Ambrosius Tilens, wiens vader genompt Gilis Tilens, getrouwt met Beatrix Spooters, gebortich tot Quamechelen. Eerst met Maria Op den Bergh, deur naer met Anna Aelberghs. Getrouwt met Maria van mol, alias heijjans, gestorven anno 1633 den 12 julij in de kercke tot Quamechlen begraven. Zoon van Arnoldus NIJS (Aert nijs) 1600, drossardt, schepenen van Tessenderlo en van het Laethof Van de Goor, en Maria WELLENS.
Gehuwd (1) ca 1575 met Maria OPDE BERGH (Tilens), dochter van Ambrosius OPDE BERG (Tilens) en N.N. N.N..
Gehuwd (2) met Anna AELBERGHS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ambrosius 1600.
   2.  Maria, overleden op 20-08-1615 te Tessenderlo, begraven te Tessenderlo.

Henricus AERTNIJS 1600, gedoopt op 08-02-1644 te Tessenderlo, overleden 1694. RAH Gichten 843-19
30.09.1678 19-130v Proclamatoriale conditie waer op S. Joannes Vaets noie uxoris Elisabeth Aertnijs, sal vercoopen 2 parceelen van landen gelegen tot Genendijck.
Inden eersten sal ieder parceel door S'heeren dienaer opgehangen worden op sekeren prijs, ten beliefften des vercoopers, ende also affgeroepen worden, eerst met 10 ende daernaer met 5 totter tijt tot het selve door iemant wordt gemeijnt ten waere t'selve te leeghe bleve ende niet en quame tot meijninge des vercoopers in welcken gevalle hij het selve sal mogen tot scih nemen sonder contradictie van iemanden. (deze conditie is boven gebruikt als voorbeeld van een openbare verkoop).
Op 30.09.1678 is dese conditie ten huijse Geert Bomans tot Genendijck voorgelesen ende is de hofsstadt gelegen aldaer, opgehangen op 1300 gls bblx ende affgeroepen sijnde tot 950 gls heeft doen supercederen, coram Henrick Aertnijs ende Hen. Cuesters (Ceusters).
Op 10.10.1678 comparerende Jan Vaets x Elisabeth Aertnijs, denw heeft bekent den palmslach gegeven te hebben vande hoffstadt aen Frans Giels, accepterende voor 840 gls bblx ende stelt Frans Giels noch 38 hoogen, Henrick Berincx 1, Frans Giels noch 10.
- O en Z: die heirbane.
Aldus gedaen tot Oisthamme ten huijse van Vertessen, ter pntie van Melchior Palmen ende Mattijs Pluckers ende bekent uijt handen des coopers ontfangen te hebben 420 gls bblx. Item 49 gls vande hoogen.
Anno 06.11.1678 is gecompareert Elisabeth Aertnijs die welcke geeft volmacht aan haren man Joannes Vaets om tot Tessenderloo, Veerle ende elders alwaer haere goederen meugen sijn gelegen ende aldaer te versetten, vercoopen oft belasten die goedere.. Aldus gedaen binnen Hasselt int woonhuijs der constituante ontrent die beeck gelegen, ter pntie van Oriaen Slets ende Jan Vaets den alden.
Op 24.10.1678 is de hofstadt verbleven aen Frans Gils als lesten hooger.

11.10.1679 19-154r Joannes Vaets vercooper aen Henrick Aertnijs.
Comparerende Joannes Vaets x jouffe Elisabeth Aertnijs, denw heeft bekent vercocht te hebben, bempt met het eussel daer voor, gelegen tot Genendijck. Dat aen Henrick Aertnijs, accepeterende voor 160 halsters corens diester maet binnen Hasselt te leveren eerdaeghs beneffens 3 pattacons tot stelgelt ende eenen schellinck godtsgelt voor die kercke alhier.
- O: die gemijnstraet.
- W: die beke.
- N: d'erfgen. Jeroen Tessens.
- Z: d'erfgen. Doctoir Gruenendael.
Aldus gedaen ten huijse van Guiliam Verdonck, ter pntie vanden selven ende Melchior Palmen.
Op 15.01.1680 heeft Jan Vaets het goed opgedraegen aen Henrick Aertnijs.

07.07.1680 19-168v Quitteringe van Joannes Vaets tot behoef van Geert Gils.
Eodem soo quitteerden Henrick Aertnijs volgens procuratie, Geert Gils van alsulcken erffcoop als partijen met malcanderen binnen s'jaers hebben aengegaen.
Tenor procurationis.
Den ondergss bekent ten vollen ende alles voldaen te sijn van Geert sone van wijlen Frans zr, van alsulcke penningen als Frans sijnen vaeder aen mij schuldich was van coop van 3 sillen erffven alhier tot Genendijck, gevende aen Hendrick Aertnijs Thomas soon vollen macht in sijnen name voor schepen binnen Quamechelen te quitteren. Was onderteekent Joannes Vaets.

RAH Gichten 843-20
17..1.1683 20-58r Relieff Henrick Aertnijs noie filia Elisabeth naer doot Thomas Aertnijs haeren broeder.
Eodem heeft Henrick Aertnijs gereleveert voor sijne dochter d'erffgoederen op haer naer doot haerder broeder aengecomen.

RAH Gichten 843-21
27.04.1694 21-71r
107 Approbatie eodem des testaments Hendrick Aertneijs.
Eodem comparuit Margareta Van Sweevelt Rta Hendrick Aertneijs stelt ter proeven alsulck testament als Hendrick Aertneijs tot sijns schult behoef gemaekt heeft op 24.01.1694, gepasseert ende geschreven deur den eerw. Heer Godefridus Vandevenne onderpastoor in Quamechelen, Lauruijs Schooffs ende Geraert Giels als getuijgen..
10.05.1694 schepenen hauden voor soo veel in hun is dit ingestelt testament van Hendrick Aertneijs genochsaem geproeft voor geapprobeert.
Testament Hendrick Aertneijs.
In den naem ons Heeren Amen.
Is gecompareert voor mij priester, Hendrick Aertneijs, sieck te bedde liggende, begeert dat terstont naer sijne doodt sullen gecelebreert woerden 50 missen eens tot sijnder sielen laeffenisse.
Item aen sijne huijsvrouwe Margareta Van Sweevelt tot blussinge vande schulden deur hem gemackt, het goet aen hem aengestorven van wegen Elisabet Van Bauel begijnken tot Diest, om daer van te vercoepen soo veel aks noodelijck sal sijn om de schulden te betalen, te weten 100 gls bblx eens aen Jan Smijers alhier te Genendijck wonende, aen Gilliam Verdonck volgens seijn eigen handtschrift over een jaer daer gegeven.
Item aen Geraert Bomans oft weduwe volgens handstchrift ende eenige potten biers daernaer..
Aen sijne dochter Elisabet Aertneijs alle sijn eerfgoet.
Gedaen ten woonhuijse van Hendrick Aertneijs ter pntie van Geert Giels ende Lauvruijs Schooffs.

18.02.1688 21-100r
144 Hendrick Aertnijs cooper tegen Michiel Giels hem sterckmaeckende voor sijnen broeder Peeter Giels ende sijne suster Maria Giels.
Comparerende voor mij nots residerende Quamechelen, Michiel Giels als last hebbende van sijne broeder Peeter ende sijne suster Maria Giels, volgens handtschrift, denw heeft bekent vercocht te hebben aen Hendrick Aertnijs sijne aenpaert ende aenpaert sijns broeder en suster te weten de ¼ paert int jemmekens velt met den Bosch nu door Aertnijs Hendrick gedeijlt met henne mede condividenten liggende achter de Meselaere straet bij de straet gaende naer Meerhaudt tot Genendijck, dat voor 40 pattacons oft 160 gls bblx.
Aldus gepasseert onder Quamechelen, ter pntie vanden eerw. Heer Godefridus Vandevenne ende Jacob Cruijsberghs.
Anno 25.04.1695 draeght op Arnold Anthonij sich nemende geconstitueerden tot behoeff van Magriet Van Sweevelt, bekennende Peeter Bauwens als momber sijnder huijsvrouwe Marie Giels, van cooppenningen voldaen te sijn. Zoon van Thomas AERTNIJS en Catharina VERDONCK.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 10-02-1664 te Tessenderlo met Christina MOONS, 17 jaar oud, gedoopt op 09-09-1646 te Tessenderlo, overleden op 31-03-1668 te Tessenderlo op 21-jarige leeftijd, dochter van Joannes MOONS en Maria CRUYSBERCHS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-jarige leeftijd op 08-08-1669 te Tessenderlo met Catharina CLAES, 26 jaar oud, gedoopt op 28-12-1642 te Kwaadmechelen (getuige(n): Schuermans Joannes en Smeyers Anna.), overleden voor 1684, dochter van Joannes CLAES 1600 en Elisabeth MEESELEERS.
Gehuwd (3) met Margareta Van SWEEVELT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt op 08-04-1666 te Tessenderlo (getuige(n): Jan Cruysberghs en Maria Aertnijs loco Maria Elens), overleden op 14-05-1671 te Tessenderlo op 5-jarige leeftijd.
   2.  Thomas Frans, gedoopt op 26-03-1668 te Tessenderlo (getuige(n): Jan Rijners en Elisabeth Aertnijs).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Ambrosius, gedoopt op 28-11-1670 te Kwaadmechelen (getuige(n): RD. Nicolay Petrus en Aertnijs Maria.).
   4.  Elizabetha, gedoopt op 08-01-1672 te Kwaadmechelen (getuige(n): Mr. Aertnijs Henricus en Maes Maria.).

Henricus AERTNIJS 1600. RAH
(bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6). (bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6).
Henricus Aer nijs getrout met Catharina Rijnders hebben samen verweckt twelf kinderen, 8 jonck gestorven 4 tot staet: Arnoldus, Ambrosius, Henricus, Mertinus Aert nijs.
Henricus Aert nijs in sijn leven geweest vele jaeren president schepenen van sijne hooghijdt ende meijer en stadthelder van den eerw. heer prelaet van Everbode laetschepen van het hof van de goor gestorven anno 16.. in de hooghchoor tot Tessenderloo begraven. Catharina Rijnders 1667 is gestorven ende begraven in de kercke bij H. Anna-altaer, wiens vader was Jan Rijnders ende moeder Maria van Duren voorts gecomen sijnde van Gilis van Duren en Margareta van de Cloodt, wiens vader woort genompt Jan van de Cloot, getrout met Elisabet Boonen volgens relief der goederen anno 1566, 15 Xbris tot Tessenderloo, welcke Elisabet suster was van heer Renier Boonen die diverse borsen gefondeert heeft, ergo van die sijde bloevtverwanten aen de Rijnders.
Anno 1568 is Aert nijs momboir geweest van heer Renier Boonen 1567, 17 Xbris gereleveert komende van Dionijs Van mol alias Heijerians is bloetverwant wesende aen die familie van Elens ende ook aan Aert nijs ergo van twee kanten soo vaders als moedersijde. De erfg. van Henricus Aert nijs hebben recht tot de borsen van de heer Renier Boonen aengesien noch Arnoldus Aert nij op heden de goederen in erfdeel heeft van heer Boonen voorsch. Ende een vat coren moet betalen aen den H. Geest tot Loo die voors Boonen betaelt heeft volgens testamenten in de fundatie der borsen. Zoon van Ambrosius AERTNIJS 1600 en Maria ELENS.
Gehuwd met Catharina RIJNDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus, gedoopt op 06-04-1668 te Tessenderlo, overleden op 02-06-1705 te Tessenderlo op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 12-jarige leeftijd op 04-02-1681 te Tessenderlo met Aldegondis AERTS, overleden op 08-02-1693 te Tessenderlo.
Gehuwd voor de kerk (2) op 25-jarige leeftijd op 28-06-1693 te Tessenderlo met Elisabeth BOONEN, 19 jaar oud, gedoopt op 09-03-1674 te Tessenderlo, overleden op 12-11-1730 te Tessenderlo op 56-jarige leeftijd.
   2.  Arnoldus.
   3.  Ambrosius.
   4.  Henricus.

Henricus AERTNIJS (bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6). (bron Tuur Wouters Vlaamse Stam jg 6, nr 6).
Henricus Aert nijs laetschepenen des hofs van de goor getrout met Elisabeth Rennats (?) van Boeschot hebben verweckt eenen sone Ambrosius genoempt. Zoon van Henricus AERTNIJS 1600 en Catharina RIJNDERS.
Gehuwd met Elisabet RENNATS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ambrosius.

Tess. Joanna AERTNIJS 1800, gedoopt op 18-01-1776 te Tessenderlo, overleden op 04-03-1834 te Tessenderlo op 58-jarige leeftijd. RAH 730-3615 Notaris Henricus Ooms.
18.07.1839 akte 128 (p368):
Transactie tussen:
Rentenier Louis Jozef Aertnijs uit Tessenderlo doende zo voor hem als gemachtigde van de Eerw Heer Michael Jacobus Aertnijs doctor in de geneeskunde uit Eindhoven en van apotheker Francois Guillaume Aertnijs uit Rosendaal en huishoudster Antonia Aertnijs x Jan Francis Cnops leerlooier uit Tessenderlo ter eenre en logementshouder Paulus Augustinus Swolfs uit Tessenderlo ter andere zijde:
Dit wegens een proces voor de rechtbank van 1ste aanleg te Hasselt en hof van Luik aanhangig over goederen gelegen te Tessenderlo, Deurne en Schaffen en mobilaire effecten te Tessenderlo betreffende gemeenschap bestaan hebbende tussen gemelden Swolfs en zijn huisvrouw Joanna Aertnijs overleden, mits een oplegging door gemelden Swolfs van 1400 fr.
1: Dit van een huis op de Markt in Tessenderlo, groot ca 17 are.
Een huis met weide en aanhang op Schoonhees, groot ontrent 68 are.
Ontrent 1 ha land op Schoonhees.
Ontrent 34 are heide op Schoonhees in het goor gelegen.
Ontrent 33 are op de molenbosch gelegen.
De helft van craenen vijver in de Ulfheide te Tessenderlo, ca 6 ha groot.
De helft der vijvers genaamd klijnen en grooten geysepoel in de Ulfheide.
Ontrent 17 are land te Tessenderlo aan de Vliet op de Bael heide.
2: al de anderen goederen in gezegd exploit vermeld te weten er volgt nog een opsomming van gronden.
3: een akte verleden voor mij notaris den 08.04.1834 blijft ten volle van kracht..gaat nog verder tot item 9.

05.10.1839 akte 176 (p515):
Verkoop door:
Huishoudster Antonia Aertnijs x Jan Francis Cnops leerlooier verkoopt aan haar broer Louis Jozef Aertnijs rentenier, allen drie uit Tessenderlo 1/4de deel in een weide van ca 40 are te Tessenderlo in de Wildernis en dit voor 125 fr. Het stuk komt uit de erfenis van haar zuster Joanna Aertnijs overleden te Tessenderlo over meer dan 4 jaar (+04.03.1834) en krachtens akte van transactie verleden voor mij notaris op 18.07.1839.

05.10.1839 akte 177 (p517):
Verhuring door:
Rentenier Louis Jozef Aertnijs verhuurt aan leerlooier Jan Francis Cnops x Antonia Aertnijs huishoudster een perceel weide den voortsten dries te Tessenderlo op de Wildernis voor 6 jaar en voor jaarlijks 25 fr. Dochter van Dominique AERTNIJS 1800 en Marie Therese JANSSENS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 21-09-1807 te Tessenderlo met Tess. Paulus Augustinus SWOLFS 1800, 27 jaar oud. {Hij is later gehuwd op 55-jarige leeftijd op 14-01-1835 te Tessenderlo met Tess. Dina VOERMANS, 27 jaar oud.}
 
Margareta AERTNIJS 1600, overleden op 03-02-1631 te Kwaadmechelen. RAH Gichten 843-07
14.09.1587 07-123v Quijtscheldinghe Willem ende Jan Schooffs tot behoeff van Jan Moens.
Margriet Artnijs heeft met consent van Pauwels Herians haers wettige man ende momboir, huer tocht gederfft tot behoeff van Willem ende Jan Schoeffs haeren kinderen ende dat van eeenen jaerrinthe van 12 halsters corens sjaers 60 gls capitael, sulcx als sij als tuchtersse nae doot haerder kinder voors vader was treckende aen panden van Jan Moens, welcke panden eertijts toebehoort hebben Edaerdes Lemmens.
Tocht end erffdom vergadert sijnde soo heeft Willem hem sterckmaeckende voer Jan sijnen brueder, met recht gequijteert Jan Moons ende sijne panden.

RAH Gichten 843-08
10.02.1597 08-223v Bekentenis ende consenteringe der kinderen van Lambrecht Nouwers tot behoeff van Magriet Aertnijs nu die huijsvrouw Pauls Herians.
Alsoe Magriet met haeren wettigen man ende momboir, onlancx inder kercken tot Quamechelen hadde op drije verscheijde sondagen continuelijcken malcanderen volgende deur sgerichts bode Abraham Pluckers genaempt, laeten roepen ende publiceren om te vercoopen met uuijtganck der branderder kerssen ende voirgaende conditien, zeker broeck soo eeussels ende beempden aen malcanderen gelegen tot Genenbemde, gecomen ende achtergelaeten bij Matheeus Custermans eerste man van Magriet Aertnijs, ende dat uuijt cracht van testament bij Matheeus sijnder voors huijsvrouw ter schult behoeff gelaeten (register anno 16.12.1566), welcke voors somme ende schult inde testament Willem Schooffs de 2de man van Magriet Aertnijs voors ende staende hunnen houwelijck aen Jan Cruijsberchs voldaen ende betaelt heeft, volgens oock de quijtscheldinge opt register staende nijet tegenstaende ders voors Schooffs noch Magriet tot noch toe egheen vande gelegateerde geuders vercocht en hebben, hebben daeromme in respect van tgene voers is Geert Cruijsberchs met consents zijnder huijsvrouw Barbara Nouwers, Dierick Broeckmans met consent zijnder huijsvrouw Anna Nouwers, Jan Cruijsberchx als man ende momboir sijnder huijsvrouw Christina Laureijs (Lavreijs), Mathijs Pluckers met consent sijnder huijsvrouw Mari Nouwers, Jan ende Henrick Nouwers t'samen wettige kinderen ende erffgenamen van Lambrecht Nouwers ende Christina Custermans soo voer hen als voer henne naecomelinge, der voers Magriet geconsenteert, dat sij uuijt cracht van testament ende in recompenis vande betaelde somme van 525 gls bblx voers meester Willem Schooffs haers soene sal het voers broeck soo eeussels als oock 2 beempden al aen malcanderen gelegen, uuijter handt zal moogen gichten om ende voer de somme van 555 gls bblx volgens hen verdrach, beheltelijck dat hen als toecomende erffgenaemen terstondt sullen volgen den overschot vanden 525 gls, te weten 30 gls bblx...

14.04.1597 08-229r Mangelinge erff om erff tusschen die kinderen van Lambrecht Nouwers ter eender ende Pauls Herians met zijn huijsvrou ter andere.
Pauls Herians met zijn huijsvrou Magriet Aertnijs heeft uuijt cracht van erffmangelinge opgedragen ende gederfft haer tocht die zijn Margriet naede overlijden van haers eersten man Matheeus Custermans genaempt, hadde aen eenen aenzeel van huijsinge end ehoff met de helfft vande huijsbloeck oft landt daer aen gelegen tot Genenbemde.
- O: Geert Cruijsberchs.
- Z: die ander helfft.
- Z: d'erffgenaemen van Lenartd Zoers (Soers).
- N: s'Heerenstraet.
Ende dat tot behoeff van Geert Cruijsberchs met zijn huijsvrouw Barbara Nouwers, mr. Thijs Pluckers met zijn huijsvrou Mari Nouwers, Dierick Broeckmans met zijn huijsvrou Anna Nouwers ende Jan Nouwers kinders van wijlen Lambrecht Nouwers ende Anna Custermans zaliger. Ende hiertegen hebben die voors partijen opgedragen tot behoeff van Pauwels Herians die gichte van eenen wijer gelegen tot Genendijck metten scauvoir daer toe behoorende, den welcken sij nu met gichten ontfangen hebben van d'achtergelaeten mr. Gielis Custermans.

RAH Gichten 843-12
17.02.1631 12-141v Opheldinghe mr. Willem Schooffs naer doot zijne alders.
Eodem heeft mr; Guilliam Schooffs gereleveert allen erffguderen, hem verstorven, naer doot zijnen alders.
Gehuwd voor de kerk (1) voor 1565 met Mathias CUSTERMANS, overleden circa 1566, zoon van N.N. CUSTERMANS 1600 en N.N. N.N..
Gehuwd (2) met Willem SCHOOFFS 1600.
Gehuwd (3) met Paul HERJANS (Heriaens) 1600. {Hij was ook ooit gehuwd met Anna Van RANST 1600.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aert, geboren voor 1565, overleden circa 1581.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Margareta.
Uit het derde huwelijk:
   3.  Maria (Van Molle?).
Gehuwd met Egidius ELENS 1600. {Hij was ook ooit gehuwd met Maria ARTNIJS (Herjans) 1600. Hij was ook ooit gehuwd met Lucia MUIJSKENS.}
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Willem 1600.

Maria Elisabeth AERTNIJS 1700, gedoopt op 02-01-1677 te Tessenderlo (getuige(n): Arnoldus Aertnijs en Elisabeth Oijen.), overleden voor 1705. RAH Gichten 843-24
16.11.1711 24-69v Eedinge Sr. Ambrosius Aertnijs ende Adriaen Claes als momboirs der kinderen Hubertus Nicolaij ende Elisabet Aertnijs.
Die voorss hebben als momboirs voornoempt den eedt van fideliteijt gepresteert van goede administratie ende reeckinge voor ons te doen naer behooren vanwegen de 100 pattcaons dehippliceert.

16.11.1711 24-69v Volght het supplieck met het bijgaende octroije van die 100 pattacons.
Achtbaere Heeren Schepenen,
Zxhibeert voor . Heeren Hubertus Nicolaij sigh beswaert vindende uijt schulden van sijn eerste vrauw Elisabett Aertnijs gesproeten sijnde die selve alnoch jonge dochter sijnde aen Simon Andries stante primo thoro is geobligeert geweest integaen minnelijck accoert wegens hunnen heijsch van 900 gls welcken eijsch is veraccordeert voor 650 gls bblx volgens accoert hier nij geadiungeert waer op betaelt is 250 glx breeder te blijcken ist noodt, remonstrerende aen uwer (?) Heeren ter deses instantie hoe dat sen selven door die groete oorlogen fouragementen ende Andre exstatien sijne volle intentie van betaelingen der schulden van 100 pattcaons voorss niet heefft satisfactie connen geven, soo ist dat den voorss Huberts Nicolaij nempt sijn recuers tot uwer Heeren tot suffisante mentenuerende voor den vader ende weeskinderen, supplicerende oidtmoedelijck den remonstrant vwer Heeren hier inne gelieven te octroijeren met consent ende aggreatie der momboirs, soo niet anders en verhoop om te vercoopen, belasten offte veraliseren alsulcke panden tot besten profijt der weeskinderen als den remonstrant noie Elisabet Aertnijs in touchte is profiterende ter welcke plaetsen gelegen..
Volght octroije

28.01.1704 24-70r Volght het accort de quo insupplica.
Op hodie 28.01.1704 comparuit voor mij nots residerende Tessenderloo, Mart. Deridder tam nomine propio als in qualteijt als momboir met consent ende overstaen van sijn mede momboirs Aert Van Geel ende Hend. Andries der weesen hender Alders kinderen oft weesen van wijlen Simon Andries ende Maroa Aertnijs zalr memorie ter eenre ende Hubertus Nicolaij ter Andre sijden die welck bekenden mits desen innigegaen te hebben seecker minnelijck accoert noepende seecker momboirije als Simon Androes in qualteijt als momboir bedient heeft voor die huijsvrauw van sijne 2de comparant Nicolaij voorss soo sit dat sij uijt rijphinge deliberatie ende om alle cavillatien te voorcomen sijn veraccorderende indervuegen naervolhende.
1ste Hubertus bekent schuldigh te sijn aen d'erfgen voorss die somme va, 600 gls eenen halff offt 50, voortgecomen uijt doe somme van 900 gls als sij gelijcke erfgen waeren vindende ende gratie gedaen sijnde soo kan hij Nicolaij met dese voorss 650 gls voldoen, waertegens hij Nicolaij in deminutie deser penningen is vindende 30 pattacons als hij aen dese erffgen pretenderende.
2de nempt hij Nicolaij tot scih sseckere capitaele obligatie rente van 100 pattacons, alsoo Michiel Truijens is vindende op d'erfgen Simon Andries voorss, desen sullen corten op de 600 gls enz.
Aldus gedaen ten huijse van Jaspar Tielens, prnt Herman Aerts ende Jaspar Tielens. Dochter van Henricus AERTNIJS en Elisabeth ROUVOETS.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 25-07-1698 te Peer met Hubertus NICOLAY (Claes) 1700. {Hij is later gehuwd voor de kerk op 02-06-1705 te Kwaadmechelen (getuige(n): Vertessen Laurent. en Vandenwijer Paulus.) met Maria CRUYSBERGHS, dochter van N.N. CRUYSBERGHS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina.
   2.  Anna Elisabeth (Claes), gedoopt op 16-03-1705 te Peer, overleden op 17-07-1798 te Rijt op 93-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 25-10-1725 te Tessenderlo met Henricus Van WUYTSWINKEL, 25 jaar oud.

Adrianus AERTS, soldaet, gedoopt op 25-11-1793 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ghoos Adrianus en Bogaers Gertrudis.). Hij was soldaat. 5 voet en 5 duim lang.
Hij nam op 16.10.1814 dienst bij het eerste liniebataljon infanterie en was doot het algemeen wervingsdepot gerekruteerd. Op 01.02.1818 werd hij tot korporaal bevorderd en op 01.04.180 tot sergeant. Hij kreeg op 31.10.1820 een paspoort op het einde van zijn dienstermijn. Hij had in 1815 tegen Frankrijk gediend. Zoon van Arnoldus AERTS, landbouwer, en Maria Theresia DAEMS (Dams).
 
[privacy].
 
Albert AERTS, geboren op 27-10-1943 om 6 uur te Heppen, overleden op 25-11-1999 te Oostham op 56-jarige leeftijd, begraven op 30-11-1999 te Oostham. Oprichter Peugeot garages Oostham en Leopoldsburg.
Oud-voorzitter van minivoetbalclub De Mini's Oostham.
Lid KWB en Ziekenzorg Oosthamen en Oud-Kajotters Heppen. Zoon van Leonardus Emiel AERTS en Maria Rosalie PAUWELS.
Gehuwd met [privacy].
Uit dit huwelijk:
   1.  [privacy].
   2.  [privacy].

Tess. Anna Elisabeth AERTS (Wielants) 1800, gedoopt op 22-05-1782 te Testelt, geboren als Wielants, overleden op 04-02-1831 te Tessenderlo op 48-jarige leeftijd. RAH 730-3611 Notaris Henricus Ooms.
11.03.1835 akte 60 (p159):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
In de herberg in Engsbergen van Jaspa Claes verkopen landbouwer Pieter Antoon Houtmeyers uit Tessenderlo, Jan Baptist Houtmeyers, Maria Regina Houtmeyers x Pieter Vos uit Zichem allen dagloners en Hendrik Houtmeyers landbouwer en als voogd en Jan Baptist Aerts landbouwer en als toeziende voogd beiden uit Tessenderlo van de minderjarige Anna Catharina Houtmeyers, Guilliam Houtmeyers, Baptist Houtmeyers en Maria Elisabeth Houtmeyers en allen voor 1/7de deel
Zij verkopen:
1: een boerenhuis, stal, schuur en schob en andere aanbehoorten en de moeshof met bouwland daaraan gelegen te Engsbergen.
2: een bouwland in de deijk Boskens aldaar gelegen.
3: een jongbezaaiden dennenbos ter plaatse den Drassens gelegen aldaar.
4: een perceel bouwland genaamd het hoefken waarin niet begrepen het daarop staande huis met aanbehoorten en gebouwen, welke toebehoren aan de gemelden Pieter Antoon Houtmeyers te Engsbergen.
De goederen behoren hen toe als aangekomen na de dood van hun ouders Waltherus Houtmeyers en Anna Elisabeth Aerts.

18.03.1835 akte 70 (p162):
Finale toewijzing van de verkoop uit akte 60.
1: een boerenhuis, stal, schuur en schob en andere aanbehoorten en de moeshof met bouwland daaraan gelegen te Engsbergen, aan Pieter Francis Claes voor 870fr
2: een bouwland in de deijk Boskens aldaar gelegen, aan Jan Baptist Houtmeyers.
3: een jongbezaaiden dennenbos ter plaatse den Drassens gelegen aldaar, aan Hendrik Peeters winkelier uit Diest.
4: een perceel bouwland genaamd het hoefken verkocht aan Pieter Antoon Houtmeyers.
Verkocht voor een totale som van 1490fr.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-03-1803 te Tessenderlo met Tess. Walter HOUTMEYERS, 23 jaar oud, gedoopt op 14-11-1779 te Tessenderlo-Engsbergen (getuige(n): Waltersu Kusters en Elisabetha Verbist.), overleden op 12-06-1827 te Hemiksem op 47-jarige leeftijd, zoon van Egidius HOUTMEYERS en Anna Margareta MARIëN, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Petrus Antoon 1800.

[privacy].
 
Tess. Anna Paulina AERTS, landbouwster(1848), geboren op 31-08-1805 te Tessenderlo, overleden op 26-08-1877 te Tessenderlo op 71-jarige leeftijd. RAH 730-401 Notaris Ernest Beeckman.
08.08.1877 Akte 129 (f°459) Testament gemaakt door:
Anna Paulina Aerts, landbouwster x Andreas Maes uit Tessenderlo, maakt haar testament als volgt:
Ik geef en maak aan mijn echtgenoot het vruchtgebruk van al de goederen zo roerende en onroerende op uitdrukkelijke last van te betalen binnen de 5 jaar te rekenen van heden alle schulden die op de dag van sterven zullen te betalen zijn door gemelden gemeenschap, geen uitgezondert. Indien de schulden niet betaald worden dan zal het testament van volle recht nietig zijn.
Ik geef en schenk aan mijn dochter Martha, bij vooruitgift buiten paart, al mijn klederen uitgezondert mijn zijde faullie dewelke zal moeten gegeven worden aan mijn dochter Victoria.

17.10.1877 Akte 153 (f°537) Openbare verkoop ten aanzoek van:
Landbouwer Andries Maes voor de helft en voor de helft aan Louisa Maes x Henricus Sas, landbouwster uit Tessenderlo, Maria Maes x Casimir Vanlarken landbouwers uit Paal, Martha Maes x Joseph Verluyten landbouwers uit Tessenderlo, Victoria Maes, landbouwster ook uit Tessenderlo en Francis Maes handloner uit Cimay verkopen meubelen, vee en vruchten. Dochter van Tess. Joannes Baptista AERTS 1800 en Tess. Maria Catharina GIELEN (Joanna Theresia).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-11-1837 te Tessenderlo met Tess. Andreas MAES, 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Maria Ludovica (Aerts).
   2.  Tess. Maria Elisabeth.
   3.  Tess. Joannes Franciscus, landbouwer, geboren op 29-01-1842 te Tessenderlo.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-08-1868 te Tessenderlo met Tess. Eugenia JOOSKENS, 22 jaar oud, dienstmeid, geboren op 31-08-1845 te Paal, dochter van Tess. Karel JOOSKENS, handwerker, en Tess. Christina POEL.
   4.  Maria Catharina Victoria.
   5.  Tess. Martha, landbouwster, geboren op 30-10-1847 te Tessenderlo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-07-1872 te Tessenderlo met Tess. Jozef VERLUYTEN, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 22-10-1847 te Veerle. BS.Tess.+ = geb. 21.10.1847, overleden op 10-02-1893 om 10.00 uur te Merksplas op 45-jarige leeftijd, overleden tengevolge van eenen teering, zoon van Tess. Petrus Franciscus VERLUYTEN en Tess. Carolina THIELENS.

Arnoldus AERTS 1800, gedoopt op 28-07-1778 te Tessenderlo (getuige(n): Aerts Arnold en Vrancken Anna Christina.), overleden op 21-11-1851 te Kwaadmechelen op 73-jarige leeftijd. RAH Erfenisaangiften 08.07.1852 20 Boek F° 20 n°744
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Arnoldus Aerts.
Geen roerende of onroerende goederen. Zoon van Tess. Joannes Baptista AERTS en Tess. Maria Catharina GRIETEN (Anna Catharina).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-06-1807 te Meerhout met Anna Catharina VANLAERKEN, 40 jaar oud, gedoopt op 04-06-1767 te Tessenderlo (getuige(n): Testelmans Peter en Goris Anna Maria.), overleden op 07-04-1848 te Kwaadmechelen op 80-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus VANLAERKEN 1800 en Maria Elisabeth GORIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Franciscus, landbouwer, geboren op 05-08-1807 te Meerhout, overleden op 02-02-1867 te Genebos Kwaadmechelen op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 15-07-1857 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 16-07-1857 te Kwaadmechelen (getuige(n): Gillis Eduardo en Jansens Joanne.) met Regina JANSSENS, 28 jaar oud, dienstmeid, geboren op 12-08-1828 te Meldert, dochter van Josephus JANSSENS en Maria Theresia COX.
   2.  Josephus Ludovicus, geboren op 21-02-1811 te Genenbemde, gedoopt op 21-02-1811 te Kwaadmechelen (getuige(n): Aerts Adrianus en Testelmans Theresia.), overleden op 14-08-1811 te Genenbemde, 174 dagen oud.

Arnoldus AERTS, dienstknecht/landbouwer, geboren op 03-06-1816 te Beverlo, overleden op 25-01-1890 om 17.00 uur te Kwaadmechelen op 73-jarige leeftijd, begraven op 27-01-1890 te Genendijk. RAH 730-3652 Notaris Leonard Ooms.
26.03.1873 Akte 82 (f°168) Testament gemaakt door:
Landbouwer Arnold Aerts wonende in Kwaadmechelen, ziek van lichaam maakt zijn testament als volgt:
Ik stelle aan voor mijn enige erfgenaam mijn vrouw Maria Regina Leten, landbouwster.

RAH 2000-1992 Notaris Albert Ooms.
16.12.1886 Akte 267 (f°542) Schuldbekentenis door:
Arnold Aerts landbouwer x Regina Leten uit Kwaadmechelen bekennen 500 fr schuldig te zijn aan de burgemeester Jean Lambert Ghoos van Kwaadmechelen. Eisbaar binnen de zeven jaar tegen 5% intrest.
Pand: een huis, weide en bouwland gelegen te Genendijk, groot samen 44.90 are. Sectie A nrs 1764-1765-1766-1766bis en 1794.

RAH Erfenisaangiften nr 60 1890:
Aangevers:
Leten Maria Regina, landbouwster uit Kwaadmechelen, weduwe van de overledene.
Testament verlegd notaris Leonard Ooms Tessenderlo 26.03.1873.
Ik stelle aan voor mijne enige en universele erfgenaam mijn vrouw Maria Regina Leten, van de helft van mijn huismeubelen, het vee, hooi en strooi geschat op 200 fr.
Kleedsel van de overledene geschat op 5fr.
Liggende geld 1.5 fr.
Passief:
Betaald aan de geneesheer 10fr.
Betaald aan de pastoor voor begrafenis en uitvaart 40 fr.
betaald aan de koster voor begrafenis en uitvaart 3.30 fr.
Betaald aan lijkkoeken 6 fr.
Indien hij gestorven was zonder testament dan waren de wettelijke erfgenamen:
1: de zeven kinderen van wijlen zijn zuster Dorothea Aerts, nl: Joseph en Ferdinand Hauquier uit Luik.
Hauquier Charel en Arnold uit Heppen.
Hauquier Philomena uit Olmen.
Hauquier Regina en Emerence uit Hasselt.
2: Aerts Joseph uit Luik zoon van wijlen Aerts Henricus, broer overleden. Zoon van Wilhelmus AERTS en Anna Catharina COENEN.
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 05-06-1869 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 07-06-1869 te Genendijk (K.) (getuige(n): Joannes Ghoos en Franciscus Beliën) met Maria Regiena LETEN, 43 jaar oud. {Zij was eerder gehuwd op 39-jarige leeftijd op 12-04-1866 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 16-04-1866 te Genendijk (K.) (getuige(n): Joannes Ghoos en Casimirus Ghoos) met Joannes GHOOS, 40 jaar oud.}
 
Bartholomeus AERTS 1600. RAH Gichten 843-15
07.07.1651 15-48r Henrick Swinnen cooper tegen Bartholomeus Aerdts (Aerts) met zijn huijsvrauwe present Maria Bogarts.
Bartholomeus Aerdts heeft opgedraegen die gichte van een eussel gelegen onder Genendijck.
- O: Thomas Smolders.
- Z: d'erfgen. Paridaen Jansen.
- W: Matijs Goos.
- N: Henrick Convens erfgen.
Dit voir die somme van 652 gls bblx, bekennende ontfangen te hebben 200 gls ende die kermisse.


RAH Gichten 843-18
11.03.1669 18-110v Jan Maes, Jeroen Tessens cooper tegen Barthel Aerts met consent zijnder huijsvrauwe.
Comparerende voor mij notaris, residerende binnen Tessenderloo, Barthel Aerts, denw bekent vercocht te hebben parcheel Bosch, groot 1.5 sille, gelegen in S'Heerenhage. Verkocht aen Jan Maes ende Jeroen Tessens, bijde pnt, accepterende voor 286 gls bblx.
- O: een straetken.
- Z: de beke.
- N: Jan Claes.
Vercooper reserveert wel nog 4 bomen, door hem af te kappen. Lijcoop naer lantcoop, godtspenninck 5 sts ter eeren den altaer vanden H. Franciscis Xaverius binnen Qaumechelen. Pontpenninghen, gichte ende goedinge ende voorders alle onkosten oft haef rechten tot coopers lasten souden corten aen die cooppenningen.
Aldus gedaen ter pntie van Jan Goos.
Den 04.09.1669 heeft Barthel Aerts x Maria Bogarts opgedraegen aen Jan Maes ende Jeroen Tessens.
Gehuwd voor de kerk 00.10.1648 te Kwaadmechelen (getuige(n): Aerts Henricus en Swinnen Henricus.) met Maria BOOGAERTS.
 
[privacy].
 
Tess. Carolina AERTS, landbouwster, geboren op 29-11-1815 te Tessenderlo, overleden op 23-12-1882 te Tessenderlo op 67-jarige leeftijd. RAH 730-407 Notaris Ernest Beeckman.
16.01.1883 Akte 9 (f°33) Openbare verkoop ten aanzoek van:
De kinderen Boonkens uit Engsbergen- Regina Boonkens x Augustinus Extermans en Coleta Boonkens, allen landbouwers verkopen huisraad voor 1658.90 fr.

06.09.1883 Akte 148 (f°533) Openbare verkoop ten aanzoek van:
In Engsbergen wordt er toemaat en veldvruchten verkocht door Regina Boonkens x Augustinus Exelmans en Coleta Boonkens landbouwers allen uit Tessenderlo en Jan Jacob Conings oud-onderwijzer wonendete Tessenderlo. Dochter van Tess. Franciscus AERTS en Tess. Anna Catharina ACKX 1800, landbouwster.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 18-02-1852 te Tessenderlo met Tess. Josephus BOONKENS, 32 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Regina.
   2.  Tess. Coleta.

Casimir AERTS 1800, landbouwer (1846), geboren op 07-06-1820 om 13:00 uur te Olmen-Hamsch hoeven, overleden op 19-06-1846 om 19 uur te Oostham Langven op 26-jarige leeftijd. RAH 730-3623 Notaris Henricus Ooms.
09.05.1846 akte 120 (p365) Testament gemaakt door:
Casimir Aerts meerderjarige ongehuwde man en landbouwer uit Oostham, lichamelijk ziek zijnde maakt zijn testament als volgt:
Ik benoeme en stelle aan voor mijnen enigen en algemene erfgenaam mijn vader Hendrik Aerts, landbouwer waarbij ik te Oostham inwoon. Met last alleenlijk dat hij mijn lijkdienst en uitvaart zal doen geschieden volgens mijn staat. Zoon van Henricus AERTS 1800, landbouwer(1820,1847), en Maria REYNDERS (Anna Maria), landbouwster.
 
Casimirus AERTS, landbouwer(1857), geboren op 01-01-1821 te Beverlo, overleden op 01-02-1897 te Heppen op 76-jarige leeftijd. RAH 730-3573 Notaris Joannes Ooms.
16.02.1857 akte 43 (f°112) Deling tussen:
Felix Aerts en Casimir Aerts beiden landbouwers uit Heppen verdelen onroerende goederen. Beide delen geschat op 800 fr.
Kavel A: aan Casimir Aerts.
1: een tuin, huis en bouwland aan elkanderen gelegen te Heppen. Sectie A nrs 1072,1073 en 1074.
2: een weide aldaar gelegen. Sectie A nr 1076.
3: de helft westwaarts van twee aan elkanderen gelegen heide te Heppen. Sectie A nrs 1665a en 1666a.
Kavel B: aan Felix Aerts.
1: een bouwland te Korspel. Sectie B nr 1017.
2: de helft oostwaarts van twee aan elkanderen gelegen heide te Heppen. Sectie A nrs 1665a en 1666a

RAH 2000-1995 Notaris Albert Ooms.
19.12.1888 Akte 303 (f°678) Verkoop door:
Paulinea Hendrickx grondeigenares uit Heppen heeft verkocht uit haar ouderlijk erfdeel voor 74 fr aan Casimir Aerts-Reymen landbouwer uit Heppen een perceel ledige grond te Heppen op de Laer gelegen.

RAH 2000-2008 Notaris Albert Ooms.
03.06.1901 Akte 77 (f°174) Deling tussen:
1. Ferdinand Aerts, landbouwer wonende te Hechtel,
2. Maria Paulina Aerts, huishoudster x Franciscus Boons, landbouwer wonende te Kwaadmechelen,
3. Leo Aerts landbouwer wonende te Heppen,
Hebben deling gemaakt der onroerende goederen hun aangekomen uit de erfenis van hun ouders wijlen Casimir Aerts overleden te Heppen en Albertina Reymen overleden te Hechtel.
Verdeeld in drie kavels met onroerende goederen te Heppen aan het Dorp, het Voetsveld, Hengstbergen, de Reekers, de Schueten, het Einde, Grootdonkseheide en de Tussen ...

Zoon van Joannes AERTS, landbouwer, en Elisabeth SCHAEKEN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-04-1852 te Heppen met Albertina REYMEN, 26 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Regina, geboren op 02-04-1853 om 24 uur te Heppen, overleden op 23-06-1869 te Heppen op 16-jarige leeftijd.
   2.  Petrus Josephus, geboren op 27-10-1855 om 23 uur te Heppen, overleden op 07-01-1856 te Heppen, 72 dagen oud.
   3.  Ferdinand, geboren op 30-04-1859 om 6 uur te Heppen.
   4.  Leo, geboren op 02-02-1862 om 22 uur te Heppen, overleden op 22-01-1943 te Heppen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria Philomena HULSMANS.
   5.  Maria Paulina.

Catharina Elisabeth AERTS 1800, gedoopt op 06-04-1782 te Paal, overleden op 19-09-1819 te Paal op 37-jarige leeftijd. RAH 730-3613 Notaris Henricus Ooms.
06.06.1837 akte 117 (f°329) Boedelscheiding tussen:
De landbouwers uit Paal Louis Wils, Pieter Wils en Petronella Wils alle drie en doende voor 1/3de deel. Zij doen een boedelscheiding van de onroerende goederen van en na de dood van Catharina Elisabeth Aerts hun moeder te Paal overleden.
Kavel: geschat op 1600 fr en verbleven aan Petronella Wils.
1: een huis, stal, schuur en aanbehoorten met de moeshof en bouwland daaraan gelegen te Paal ontrent het dorp.
2: een weide den dries genaamd te Paal gehucht Geenhout.
Kavel B: geschat op 1600 fr en verbleven aan Pieter Wils.
1: de helft oostwaarts van een beemd te Beringen aan de Voort gelegen.
2: de helft zuidwaarts van een perceel bouwland genaamd de haef te Paal gelegen.
3: een perceel bouwland met schaarbos daaraan op gehucht Geenhout.
4: een perceel weide gemeenbroek genaamd te Paal op het Rijssels gemeenbroek.
5: de helft van een hoofdsom van 474.17 fr jaarrente tegen 4% ten behoeven van Hendrik Peeters landbouwer uit Paal.
Kavel C: geschat op 1600 fr en verbleven aan Louis Wils.
1: een perceel bouwland gelegen aan het dorp te Paal.
2: een perceel bouwland te Paal Geenhout.
3: de helft noorwaarts van voorschreve perceel bouwland de haef genaamd.
4: de ander helft van de rente.
Kavel D: geschat op 1600 fr en verbleven aan
De laatstgenoemde artikelen maken ook deel uit van kavel D.

RAH 730-3632 Notaris Henricus Ooms.
31.05.1853 akte 123 (f°331) Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Petronella Wils meerderjarige ongehuwde naaister uit Paal verkoopt een boerenhuis met alle aanbehoorten en een tweede kamer daaraan, met moeshof, wiede of boomgaart aan elkanderen te Paal Dorp gelegen. Sectie A nrs 1242,1243a,1243b,1244 en 1245.
De verkoopster reserveert voor zich het vruchtgebruik haar leven gedurende van de kamer en de helft van de moeshof staande onder Sectie A nr 1243b en 1244.
Het goed is haar aangekomen na de dood van Catharina Elisabeth Aerts haar moeder, overleden te Paal blijkens akte van deling verlegd voor mij den 06.06.1837.

06.06.1853 akte 124 (f°392) Finale toewijzing van de verkoop uit akte 123:
Verkocht aan Pieter Bervoets landbouwer uit Paal voor 1350 fr.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-01-1803 te Paal met Jan WILS 1800, 26 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus 1800.
   2.  Anna Petronella, geboren circa 1816 te Paal, overleden op 02-04-1854 te Paal.

[privacy].
 
[privacy].
 
Colette AERTS 1800, landbouwster(1852), geboren op 18-03-1811 te Beverlo, overleden op 16-09-1867 te Beverlo op 56-jarige leeftijd. RAH 730-3568 Notaris Joannes Ooms Beverlo.
05.11.1852 akte 6 (p110) Openbare verkoop ten aanzoek van:
Coleta Aerts x Martinus Geys, landbouwers uit Beverlo verkopen een perceel bouwland in Geneberg Oostham, groot 35.70 are. Sectie B nr 357.

12.11.1852 akte 7 (p111) Finale toewijzing van de verkoop uit akte 6:
Verkocht aan landbouwer Hubert Pelsers uit Tessenderlo voor 460 fr.

RAH 730-3570 Notaris Joannes Ooms.
10.02.1854 akte 35 (f°70) Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Ten woonhuize van Peeter Hendrik Daems, herbergier te Oostham op de markt verkoopt Coletta Aerts huishoudster x Martin Geys landbouwer, beiden wonende te Beverlo een perceel hooiland te Oostham in het Eigen. Sectie B nr 552.
Het hooiland komt uit de erfenis van wijlen haar tante Gertrudis Bosch, overleden te Heppen.

17.02.1854 akte 42 (f°71) Finale toewijzing van de verkoop uit akte 35:
Coletta Aerts x Martinus Geys wonende te Beverlo hebben verkocht aan landbouwer Jan Mariën uit Oostham een perceel hooiland te Oostham voor 930 fr. Dochter van Petrus AERTS en Maria Anna BOSMANS, landbouwster.
Gehuwd met Martinus GHIJS (Gheys) 1800.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Gregorius (Gheys).

Tess. Dymphna AERTS 1900, handwerkster, geboren op 10-08-1822 te Tessenderlo, overleden op 13-05-1907 om 11:00 uur te Tessenderlo op 84-jarige leeftijd. RAH 2000-2082 Notaris Louis Ooms.
18.05.1900 Akte 91 (f°190):
Verkoop van allerhande huismeubels, labeurgerief en vee.
In de Molehuizen te Tessenderlo wordt ten aanzoek van Dymphna Aerts weduwe Volders, landbouwster te Tessenderlo met de consoorten verkocht de huismeubelen.
Consoorten:
1. Regina Volders, zonder beroep.
2. Pieter Francis Volders, werkman.
3. Joseph Volders, werkman allen te Tessenderlo wonende.


Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-04-1846 te Tessenderlo met Tess. Petrus Henricus VOLDERS, 29 jaar oud, geboren op 17-06-1816 te Tessenderlo, overleden op 07-06-1874 te Tessenderlo op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Regina, geboren circa 1848.
   2.  Tess. Petrus Franciscus, handwerker, geboren op 17-01-1852 te Tessenderlo, overleden op 11-05-1903 om 07:00 uur te Tessenderlo op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 07-05-1883 te Tessenderlo met Tess. Melania Van ROY (Van Rooy), 21 jaar oud, handwerkster, geboren op 30-10-1861 te Langdorp, dochter van Tess. Peter Jozef Van ROY (Van Rooy) en Tess. Maria Scholastica DEGENT (De Gendt), handwerkster.
   3.  Josephus.

Felix AERTS, landbouwer(1857), geboren op 26-12-1822 te Beverlo, overleden op 25-01-1904 te Heppen op 81-jarige leeftijd. RAH 730-3573 Notaris Joannes Ooms.
16.02.1857 akte 43 (f°112) Deling tussen:
Felix Aerts en Casimir Aerts beiden landbouwers uit Heppen verdelen onroerende goederen. Beide delen geschat op 800 fr.
Kavel A: aan Casimir Aerts.
1: een tuin, huis en bouwland aan elkanderen gelegen te Heppen. Sectie A nrs 1072,1073 en 1074.
2: een weide aldaar gelegen. Sectie A nr 1076.
3: de helft westwaarts van twee aan elkanderen gelegen heide te Heppen. Sectie A nrs 1665a en 1666a.
Kavel B: aan Felix Aerts.
1: een bouwland te Korspel. Sectie B nr 1017.
2: de helft oostwaarts van twee aan elkanderen gelegen heide te Heppen. Sectie A nrs 1665a en 1666a

RAH 730-3574 Notaris Joannes Ooms.
30.03.1858 akte 82 (f°187) Rentconstitutie door:
Felix Aerts x Maria Engelen landbouwers uit Heppen hebben geauthoriseerd aan het kerkfabriek van Beverlo en dit van een jaarlijkse en altijddurende rente van 30 fr ter hoofdsom van 600 fr.
Pand:
1: een weide en hooiland te Heppen. Sectie A nrs 1295 en 1296.
2: een bouwland en bos aldaar. Sectie A nrs 1320 en 1321.
3: een hooiland aldaar. Sectie A nr 68.

RAH 2000-2011 Notaris Albert Ooms.
23.03.1904 Akte 41 (f°93) Deling tussen:
1. Leo Aerts landbouwer uit Heppen,
2. Maria Melania Aerts, zonder beroep x Petrus Josephus Schoofs, landbouwer beiden uit Beverlo,
3. Maria Constantia Aerts zonder beroep x Joannes Ludovicus Boons landbouwer beiden uit Kwaadmechelen,
Maken een deling van de onroerende goederen hun aangekomen uit de erfenis hunner ouder wijlen Felix Aerts en Maria Engelen beiden overleden te Heppen.
Verdeeld in drie kavels met meerdere onroerende goederen...

Zoon van Joannes AERTS, landbouwer, en Elisabeth SCHAEKEN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30-04-1855 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 30-04-1855 te Oostham (getuige(n): Vanhees Martinus en Engelen Felix.) met Maria ENGELEN, 23 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Josephus, geboren op 27-01-1856 om 13 uur te Heppen, overleden op 09-02-1866 te Heppen op 10-jarige leeftijd.
   2.  Henricus, geboren op 15-12-1857 om 4 uur te Heppen, overleden op 02-01-1860 te Heppen op 2-jarige leeftijd.
   3.  Petrus Joannes, geboren op 02-01-1860 om 9 uur te Heppen, overleden op 12-01-1860 te Heppen, 10 dagen oud.
   4.  Maria Carolina, geboren op 01-01-1861 om 5 uur te Heppen, overleden op 25-03-1865 te Heppen op 4-jarige leeftijd.
   5.  Maria Melania.
   6.  Maria Catharina, geboren op 03-02-1865 om 20 uur te Heppen, overleden op 14-04-1865 te Heppen, 70 dagen oud.
   7.  Maria Constantia.
   8.  Leo.
   9.  Josephus Alphonsus, geboren op 13-07-1871 om 11 uur te Heppen, overleden op 20-09-1871 te Heppen, 69 dagen oud.
   10.  N.N., geboren op 26-01-1873 te Heppen, overleden op 26-01-1873 te Heppen, 0 dagen oud.

Tess. Franciscus AERTS, gedoopt op 22-01-1782 te Tessenderlo-Schoot (getuige(n): Lemmens Jan Frans en Bosmans Anna Elisabeth.), overleden op 30-12-1840 te Tessenderlo op 58-jarige leeftijd. RAH 730-409 Notaris Ernest Beeckman.
15.06.1885 Akte 55 (f°211) Verdeling tussen:
1: Dominicus Aerts, landbouwer wonende op Schoonhees.
2: Catharina Aerts, dienstmeid wonende te Kwaadmechelen.
3a: Coletta Boonkens, dienstmeid uit Engsbergen.
3b: Regina Boonkens x Augustinus Exelmans, landbouwers samen wonende te Engsbergen. Deze twee kinderen van wijlen Josephus Boonkens en Carolina Aerts, zuster van te twee voornoemden.
Doen een verdeling van de onroerende goederen van wijlen hun ouders Francus Aerts en Anna Ackx beiden op Schoonhees overleden.
Aan Dominicus Aerts:
Een huisje met land en hof op Schoonhees. Sectie C nrs 1132a,1133a,1134a en 1135. Geschat op 700 fr.
Aan Catharine Aerts een perceel bouwland met weide op Varode. Sectie C nrs 1792a en 1793. Geschat op 500 fr, alsmede 200 fr.
Aan Coletta en Regina Boonkens samen de som van 700 fr. Zoon van Tess. Joannes Baptista AERTS en Tess. Maria Catharina GRIETEN (Anna Catharina).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-10-1810 te Tessenderlo met Tess. Anna Catharina ACKX 1800, 26 jaar oud.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
Franciscus AERTS, dienstknecht,landbouwer(1877), geboren op 14-03-1841 te Olmen. RAH 730-3593 Notaris Joannes Ooms.
28.06.1877 Akte 149 (f°316) Testament gemaakt door:
Landbouwer Franciscus Aerts wonende in Beverlo, gezond van lichaam maakt zijn testament als volgt:
Ik laat en maak aan mijn echtgenote Francisca Smolders huishoudster en landbouwster bij mij inwonende de volle eigendom van al mijn zo roerende en onroerende goederen.

28.06.1877 Akte 150 (f°318) Testament gemaakt door:
Franciscua Smolders wonende in Beverlo, gezond van lichaam maakt haar testament als volgt:
Ik laat en maak aan mijn echtgenote Franciscus Aerts bij mij inwonende de volle eigendom van al mijn zo roerende en onroerende goederen.

Zoon van Petrus Josephus AERTS, landbouwer(1841), en Anna Elisabeth GESKENS (Geyskens).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-04-1873 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 22-04-1873 te Oostham (getuige(n): Schoeters Benedicto en Smolders Leopoldo.) met Francisca SMOLDERS, 23 jaar oud, geboren op 09-10-1849 om 1 uur te Oostham, gedoopt op 09-10-1849 te Oostham (getuige(n): Smolders Franciscus en Stalmans Maria Francisca.). Baptizata est Maria Francisca. Dochter van Leopold SMOLDERS (Leo), handwerker, en Antonette BOONS (Antonia), dienstmeid.
 
[privacy].
 
Tess. Gerardus AERTS, gedoopt op 15-01-1758 te Tessenderlo (getuige(n): Van Der Voort Gerard en Testelmans Maria.), overleden op 13-09-1828 te Tessenderlo op 70-jarige leeftijd. RAH 730-3639 Notaris Leonard Ooms.
06.12.1860 Akte 263 (f°570) Definitieve verkoop door:
Maria Theresia Aerts x Jan Francis Vandeweyer, Pieter Lemmens doende als voogd van de minderjarige Augustinus en Francisca Aerts en de toeziende voogd gemelden Jan Francis Vandeweyer allen uit Tessenderlo, Domien Cronenborghs uit Meerhout als voogd van Augustinus Cronenborghs en de toeziende voogd Francis Lemmens uit Tessenderlo verkopen aan Augustinus Theys uit Tessenderlo, Sophia Francisca Isabella Stevens uit Diest, Charles Amand Jansen uit Tessenderlo, August Walraevens uit Laarne en aan Pieter Constant Clerckx uit Tessenderlo een huis, tuin, bouwlanden, hooilanden gelegen te Tessenderlo voor 4590 fr.

Zoon van Tess. Herman AERTS en Tess. Elisabeth VANDEPAER.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 16-02-1784 te Paal met Tess. Anna Elisabeth CONVENTS, gedoopt te Paal, overleden op 02-01-1802 te Tessenderlo.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 12-09-1802 te Tessenderlo met Tess. Anna Maria KENENS, 29 jaar oud, gedoopt op 05-06-1773 te Paal (getuige(n): Georgius Ariën en Anna Maria Ariën loco Anna Maria Vertessen.), overleden op 02-07-1828 te Tessenderlo op 55-jarige leeftijd, dochter van Petrus KENIS (Keunis) en Anna Christina VANDENBOSCH (Vandenbos).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tess. Maria Theresia.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Tess. Felix, geboren op 25-06-1803 te Tessenderlo, overleden op 27-09-1859 te Tessenderlo op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 02-08-1841 te Tessenderlo met Tess. Carolina ENGELEN 1800, 41 jaar oud.
   3.  Tess. Petrus Franciscus, geboren op 26-12-1805 te Tessenderlo, overleden op 15-04-1847 te Tessenderlo op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 10-09-1834 te Tessenderlo met Tess. Joanna LEMMENS, 24 jaar oud, geboren op 06-07-1810 te Tessenderlo, overleden op 20-08-1852 te Tessenderlo op 42-jarige leeftijd, dochter van Tess. Henricus LEMMENS 1800, landbouwer, en Tess. Maria Theresia SMEYERS (Sneyers), landbouwster.
   4.  Tess. Josephus 1800.
   5.  Tess. Dominicus, geboren op 04-08-1810 te Tessenderlo, overleden op 13-01-1823 te Tessenderlo op 12-jarige leeftijd.

Henricus AERTS 1700, gedoopt te Oostham, overleden op 09-10-1780 te Oostham. Ghoos225 : Protestatie tegens jouffrauw Dirickx van Turenhout.
Gehuwd voor de kerk op 20-02-1759 te Kwaadmechelen (getuige(n): Vertessen Simone en Schuer Willebr.) met Elizabetha SCHUER, 29 jaar oud, gedoopt op 23-10-1729 te Kwaadmechelen (getuige(n): Reynders Agidius en Maes Anna.), overleden voor 1780, dochter van Cornelius SCHUER (Schuermans, Inschuer) 1700 en Anna BELIëN 1700.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dympna, gedoopt op 02-04-1761 te Oostham (getuige(n): Daems Henricus en Geerts Anna), overleden op 19-04-1828 om 11.30 uur te Oostham Plaats op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 10-09-1793 te Oostham (getuige(n): Ooms Henricus en Moens Henrico.) met Joannes Van ERUM, 31 jaar oud, schoenmaker, gedoopt op 11-07-1762 te Beverlo, overleden op 29-01-1832 te Oostham Plaats op 69-jarige leeftijd, zoon van Joannes Van EROM en Elisabeth SEEUS. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 14-06-1791 te Oostham (getuige(n): Prins Joe en Sroyen Willebrordo.) met Maria Theresia BOSMANS, overleden op 26-10-1792 te Oostham.}
   2.  Franciscus, gedoopt op 02-01-1764 te Oostham (getuige(n): Gijsels Franciscus en Beliën Catharina.).

Henricus AERTS 1700, geboren te Meerhout, overleden circa 1781. RAH Gichten 843-34
16.11.1874 34-273v Peeter Pluckers en Wauter Schuer koopers teghens Hendericus Aerts en conss.
Conditie proclamatoriale waer op kinderen van Henderick Aerts ende Dimphna Pluckers gehuijschen in hun leven naementlijck Hendericus Aerts jongman woonachtig tot Vorst, Henricus Chruijsberggs x Anna Maria Aerts ende Jan Bapt De Bien x Maria Elisabeth Aerts woonachtig in de staed Hasselt, vercoopen sekeren halven bempd afgedeelt geweest tegens Peeter Pluckers nu Peeter Caerts gelegen in de lemmekens onder Olmen. Is belast met 200 gls bbl capitael aen Aldegondis Geijben op de Buijtinge van Beringen.
Item een parceel land genaemt de langstroep, gelegen ontrent het pauwenbroeck onder Oostham.
- O: Peeter Ooms erfg.
- Z: Cornelis Schuer erfg.
- N: Jan Pluckers erfg.
- W: Peeter Ooms.
Aldus gedaen ende den gemeijnen geselschap (vergaedert sijnde voorgeseten ten huijse van Joannes Karts gestaen tot Oostham in de merckt.
Getuigen: Jan Boons ende Joannes Kaerts voorss.

RAH Gichten 843-39
19.03.1781 39-29r Relief naer dood Hendericus Aerts ende Dighna Pluckers.
Arnoldus Swennen releveert naemens Henderiscus Aerts, Anna Maria ende Maria Elis. Aerts, dit naer doodt van hunne ouders voorss.

Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 4 : 1780-1785.
16.11.1784 akte 551: Proclamatoriale conditie der kinderen H. Aerts X Maria Pluckers verkoopers tegens Peeter Pluckers en Wouter Schuer koopers.
Kinderen zijn: Henricus Aerts jongman woonachtig tot Vorst; Henricus Chruysbergs X Anna Maria Aerts; Joes Baptist de Bien X Anna Elisabeth Aerts (Hasselt woonachtig).
Gehuwd voor de kerk op 29-06-1744 te Oostham (getuige(n): Lemmens Joannes en Van Groningen Henricus.) met Dymphna PLUCKERS, 46 jaar oud, gedoopt op 13-07-1697 te Beverlo (getuige(n): Willem Heyligen en Maria Pluckers.), overleden circa 1781, dochter van Petrus PLUCKERS 1700 en Maria PELSERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Henricus (Aertz), gedoopt op 15-04-1745 te Oostham (getuige(n): Dillen Henricus en Andries Maria Elisabetha).
   2.  Maria, gedoopt op 15-10-1746 te Oostham (getuige(n): Gijsens Franciscus en Zeukens Maria.), overleden op 01-11-1747 te Oostham op 1-jarige leeftijd.
   3.  Anna Maria, gedoopt op 25-08-1748 te Oostham (getuige(n): Van Redam Paulus en Vreys Cecilia.), overleden op 11-01-1790 te Oostham op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 20-10-1782 te Oostham (getuige(n): Cruysberghs Joanne en Mariën Petro.) met Henricus CRUYSBERGHS 1700, 45 jaar oud. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 28-06-1776 te Oostham (getuige(n): Sroyen Henrico en Sroyen Wilbrordo.) met Christina THEUNIS, overleden op 29-09-1779 te Oostham, dochter van Arnoldus THEUNIS 1700 en Helena COOMANS.}
   4.  Maria Elisabeth, gedoopt op 25-02-1752 te Oostham (getuige(n): Lemmens Petrus en Aerts Elisabeth).
Gehuwd met Joannes Baptist De BIEN.
   5.  Joannes Martinus, gedoopt op 23-07-1755 te Oostham (getuige(n): Rijmen Martinus en Geuckens Catharina).

[privacy].
 
Jan AERTS 1700, overleden op 07-04-1780 te Paal. RAH Gichten 843-30
30-65r Relief van Jan Aerts noe uxoris Aldegondis Jorens.
Eodem comparuit Jan Aers, den welcke releveert alle goederen, als naer doodt van N: Jorens ende Ida Wellens sijne oudesr slr op hem verstorven sijn.

RAH Notariaat J.A. Put 1733-1782: Item 2:
Testament dispositie Jois Aerts en Aldegondis Joorens 29 april 1776.
Gehuwd met Aldegondis JORENS (Joris), gedoopt op 26-08-1724 te Oostham (getuige(n): Obbers Laurentius en Vrancken Christina.), geboren na overlijden vader, overleden op 04-02-1784 te Paal op 59-jarige leeftijd, dochter van Henricus JORENS en Ida WELLENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt op 14-12-1754 te Paal, overleden op 02-05-1815 te Paal op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd met Anna Maria ENGELEN, gedoopt circa 1761 te Tessenderlo, overleden op 25-01-1827 te Paal, dochter van Tess. Peter ENGELEN en Tess. Maria Elisabeth REYNDERS.
   2.  Anna Aldegonda (Aldegondis), landbouwer/ster, gedoopt op 26-02-1757 te Paal, overleden op 09-05-1831 om 13 uur te Oostham Wasseven op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 06-06-1786 te Oostham (getuige(n): Tessens Henrico en Mommen Joe.) met Joannes Reinomus TESSENS 1700, 29 jaar oud.
   3.  Petrus, gedoopt op 10-02-1764 te Paal, overleden op 03-03-1847 te Beverlo op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 42-jarige leeftijd op 16-09-1806 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 16-09-1806 te Oostham (getuige(n): Hermans Petrus en Lenders Joannes.) met Maria Anna BOSMANS, 34 jaar oud, landbouwster, gedoopt op 17-02-1772 te Oostham (getuige(n): Ooms Georgio en Theunis Maria), overleden op 24-12-1822 te Beverlo op 50-jarige leeftijd, dochter van Mathias BOSMANS 1700, landbouwer, en Dymphna CAERTS.
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 23-06-1823 te Paal met Anna Catharina SCHEPERS, 35 jaar oud, gedoopt op 14-04-1788 te Schaffen.

Jan AERTS 1600, geboren voor 1510. RAH Gichten 843-03
08.01.1549 03-181v Opheldinghe van Jan Aerts kinderen teweeten Aert Tijs ende Dinghen.
Soe hebben dese persoenen opgehaeuen alle alsulcken versterff ende goet als hen aencomen is nae doot haerder moeder.
Gehuwd met N.N. N.N., overleden circa 1548.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aert, geboren voor 1525.
   2.  Dinghen, geboren voor 1525.

Jan Gerard Jozef AERTS, geboren op 27-05-1932 te Meerhout, overleden op 05-08-2013 te Geel op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 09-08-2013 te Kwaadmechelen. Het Land van HAM jaargang: 23 nummer 2 blz.13: foto 1979 Toneelgroep.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 02-05-1951 te Kwaadmechelen met Maria Celina Joanna (Jeanne) CELEN, 22 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  [privacy].
   2.  [privacy].

Jeanna AERTS, dienstmeid, geboren op 13-01-1808 te Sint-Huibrechts-Lille, overleden na 1880, ouders zijn Simon Aerts en Catharina Thielemans.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 22-04-1844 te Weert met Jacques GEERAERTS (Gerits), 33 jaar oud, dienstbode, geboren op 09-04-1811 te Weert (NL), overleden op 14-04-1880 te Weert (NL) op 69-jarige leeftijd, zoon van Petrus Nicolaes GEERAERTS (Gerits), landbouwer, en Wilhelmina PEETERS (Peters).
 
[privacy].
 
Tess. Joanna Theresia AERTS 1800, grondeigenaars, geboren op 11-10-1799 te Tessenderlo. RAH 730-3628 Notaris Henricus Ooms.
22.07.1848 akte 162 (f°501) Boedelscheiding tussen:
Pieter Francis Aerts apotheker hier doende voor 1/4de deel, Paulina Aerts x Andreas Maes landbouwers voor 1/4de, Jan Baptist Reynders grondeigenaar zonder bedrijf als vader en voogd van zijn drie minderjarige kinderen verwekt met wijlen Maria Elisabeth Aerts nl.: Maria Anna, Peeter Eugene en Alphonse Reynders en de toeziende voogd Adreas Maes voor 1/4de, Joanna Theresia Aerts x Peeter Francis Huybrechts dagloners uit Mechelen voor het laatste 1/4de deel. Doen een boedelscheiding van de goederen hun aangekomen na de dood van Jan Baptist Aerts en Maria Catharina Gielen, hun respectieve ouders en grootouders, beiden te Tessenderlo overleden.
Kavel A: aan Paulina Aerts.
1: een boerenhuis met alle aanbehoorten, moeshof en een gedeelt bouwland te Tessenderlo aan de Reyt. Sectie A nrs 623,624 en gedeeltelijk 622.
2: ca 70 are uit een groter stuk weide op de Reyt. Sectie A nrs 606 en 607.
3: de helft van 27.20 are weide, het waterbroek genaamd te Tessenderlo. Sectie B nr 569.
Kavel B: aan Maria Aurora Aerts.
1: een huis met aanbehoorten en moeshof daaraan, gelegen te Tessenderlo op de Varkensmarkt. Sectie A nrs 840 en 841.
2: een perceel bouwland en weide het Roosken genaamd op het peerdskerkhof. Sectie A nrs 1007,1008 en 1009.
3: ca 20 are uit een groter stuk bouwland aan de Reyt. Sectie A nr gedeeltelijk 622.
Een obligatie voortbrengende intrest tegen 5%, hoofdsom 1000 fr verschuldigd door Jan Baptist Reyndersn landbouwer uit Vorst, krachtens akte verlegd voor on op 15.03.1845.
Kavel C: aan Joanna Theresia Aerts.
1: ca 60 are uit een perceel bouwland aan de Reyt. Sectie A gedeeltelijk nr 622.
2: ca 1.0280 ha uit een groter stuk weide met bouwland daaraan, gelegen op de Reyt. Sectie A gedeeltelijk nr 606 en 607.
3: de helft van 27.80 are wiede, waterbroek genaamd te Tessenderlo. Sectie B nr 569.
4: een dennenbos met grond te Tessenderlo. Sectie A nrs 1035 en 1036.
Kavel D: aan Pieter Francis Aerts.
1: een perceel bouwland met houtwas te Tessenderlo in de hoek. Sectie A nrs 585 en 586.
2: ca 24 are uit een groter stuk bouwland aan de Reyt. Sectie A gedeeltelijk nr 622.
3: een weide aan de Schans te Tessenderlo op de Reyt. Sectie A nr 513.

10.10.1849 akte 179 (f°576) Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Joseph Louis Luyckx ontvanger van den armen uit Tessenderlo als gevolmachtigde van Joanna Theresia Aerts x Pieter Francis Huybrechts grondeigenaars wonende in Mechelen verkoopt de helft van een weide Waterbroek genaamd te Tessenderlo. Sectie B nr 569.
Het goed komt uit haar ouderlijk erfdeel krachtens akte van deling verleden voor mij den 22.07.1848.

17.10.1849 akte 184 (f°577) Finale toewijzing van de verkoop uit akte 179:
Verkocht aan Joannes Romanus Clerckx uit Tessenderlo voor 125 fr. Dochter van Tess. Joannes Baptista AERTS 1800 en Tess. Maria Catharina GIELEN (Joanna Theresia).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-05-1828 te Tessenderlo met Tess. Petrus Franciscus HUYBRECHTS, dagloner(1848).
 
Joannes AERTS, geboren op 13-04-1857 te Heppen, overleden voor 1920 te Beverlo. RAH 2000-1998 Notaris Albert Ooms.
15.12.1891 Akte 204 (f°389) Verkoop door:
Joannes Aerts uit Beverlo en Josephus Aerts uit Heppen, landbouwers hebben verkocht voor 350 fr aan Jan Baptist Janssens werkman uit Engis bij Luik een bouwland gelegen te Oostham ter plaatse de Hasselt, groot 38.30 are. Sectie B nr 467.

RAH 2000-2010 Notaris Albert Ooms.
26.03.1903 Akte 52 (f°121) Openbare veiling door:
In de herberg van Remy Peeters te Beverlo:
1. Henri Beerten, landbower x Scholastica Peeters uit Beverlo,
2. Lambertus Huybrechts, landbouwer uit Beverlo,
3. Augustinus Huybrechts, landbouwer uit Beverlo,
Verkopen:
1: een hooiland gelegen in Genemeer te Beverlo. Verkocht aan Jan Aerts-Joris landbouwer uit Beverlo voor 1110 fr. Sectie B nr 861b.
2: een bouwland aldaar gelegen ter plaatse Korspel. Verkocht aan Jan Aerts-Jordens herbergier uit Beverlo voor 650 fr. Sectie B nr 1002a.
Goederen die komen uit de erfenis van Jan Beerten overleden te Beverlo.

Zoon van Petrus AERTS, landbouwer/ster, en Maria Theresia SRAEYEN (Schraeyen), landbouwster.
Gehuwd met Catharina Rosalia JORIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozef, geboren op 09-11-1885 te Beverlo, overleden op 27-09-1940 te Oostham op 54-jarige leeftijd, begraven op 30-09-1940 te Oostham.
Gehuwd voor de kerk te Tervant met Maria Rosalia Leonia VERBOVEN, geboren te Paal.
   2.  Victor Adolphus, bediende, geboren op 17-12-1893 te Beverlo.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1920 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 01-05-1920 te Oostham (getuige(n): Aerts Joseph Beverlo en Reusen Franciscus.) met Maria Constantia REUSEN, 24 jaar oud, geboren op 22-10-1895 om 03:00 uur te Oostham, gedoopt op 22-10-1895 te Oostham (getuige(n): Lodewijckx Stephanus en Mertens Constantia.), dochter van Petrus Joannes REUSEN, landbouwer, en Maria Dymphna MERTENS.

Joannes Baptist AERTS (Aerdts), geboren circa 1725 te ex Meerhout, overleden op 12-04-1789 te Olmen. RAA 1781 Notaris P.J. Schooffs Olmen Rol 5859 volume 5334.
10.10.1782 Akte 8 (f°405) Testament gemaakt door:
Jan Baptist Aerts x Elisabeth Dillen uit Olmen beiden gezond van lichaam maken hun testament.


Gehuwd voor de kerk op 19-04-1757 te Olmen (getuige(n): Petrus Oeyen en Jacobus Joris.) met Anna Elisabetha DILLEN (Elisabetha), gedoopt circa 1726, overleden op 07-05-1796 te Olmen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Theresia (Theresia), landbouwster(1833), gedoopt op 28-03-1762 te Olmen, overleden op 28-06-1837 te Vorst-Kempen op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 02-06-1789 te Oostham (getuige(n): Tessens Henricus en Smeyers Joannes.) met Henri TIELEMANS 1700, 23 jaar oud. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 30-01-1787 te Oostham (getuige(n): Tessens Henrico en Tessens Petro) met Anna Elisabetha VRANCKEN 1700, 21 jaar oud.}
   2.  Aldegonde, meid, gedoopt op 29-12-1767 te Olmen (getuige(n): Franciscus Lodewijckx en Aldegundis Dillen.), overleden op 24-10-1815 om 6 uur te Oostham Plaats op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 12-06-1805 te Oostham (getuige(n): Tielemans Henri 40j,schoonbroer bruid landbouwer Oostham,Mertens Martin 52j,dagwerker,Cruysbergs Henri 33j,huisbode Oostham en George Valkenborgs 33j,dienstbode Oostham), gehuwd voor de kerk op 11-06-1805 te Oostham (getuige(n): Vancrunkelsven Josephus en Vancrunkelsven Henricus.) met Henricus BELIëN, 36 jaar oud, dienstbode, gedoopt op 21-04-1769 te Oostham (getuige(n): Noels Henricus en Waldijck Lucia.), overleden op 18-12-1833 te Kwaadmechelen-Plaats op 64-jarige leeftijd, zoon van Joannes BELIëN en Anna Theresia BERGMANS, dagwerkster.

Tess. Joannes Baptista AERTS 1800, gedoopt op 22-09-1762 te Tessenderlo, overleden op 29-01-1848 te Tessenderlo op 85-jarige leeftijd. RAH 730-3627 Notaris Henricus Ooms.
22.07.1848 akte 162 (p501) Boedelscheiding tussen:
Pieter Francis Aerts apotheker hier doende voor 1/4de deel, Paulina Aerts x Andreas Maes landbouwers voor 1/4de, Jan Baptist Reynders grondeigenaar zonder bedrijf als vader en voogd van zijn drie minderjarige kinderen verwekt met wijlen Maria Elisabeth Aerts nl.: Maria Anna, Peeter Eugene en Alphonse Reynders en de toeziende voogd Adreas Maes voor 1/4de, Joanna Theresia Aerts x Peeter Francis Huybrechts dagloners uit Mechelen voor het laatste 1/4de deel. Doen een boedelscheiding van de goedereb hun aangekomen na de dood van Jan Baptist Aerts en Maria Catharina Gielen, hun respectieve ouders en grootouders, beiden te Tessenderlo overleden.
Kavel A: aan Paulina Aerts.
1: een boerenhuis met alle aanbehoorten, moeshof en een gedeelt bouwland te Tessenderlo aan de Reyt. Sectie A nrs 623,624 en gedeeltelijk 622.
2: ca 70 are uit een groter stuk weide op de Reyt. Sectie A nrs 606 en 607.
3: de helft van 27.20 are weide, het waterbroek genaamd te Tessenderlo. Sectie B nr 569.
Kavel B: aan Maria Aurora Aerts.
1: een huis met aanbehoorten en moeshof daaraan, gelegen te Tessenderlo op de Varkensmarkt. Sectie A nrs 840 en 841.
2: een perceel bouwland en weide het Roosken genaamd op het peerdskerkhof. Sectie A nrs 1007,1008 en 1009.
3: ca 20 are uit een groter stuk bouwland aan de Reyt. Sectie A nr gedeeltelijk 622.
Een obligatie voortbrengende intrest tegen 5%, hoofdsom 1000 fr verschuldigd door Jan Baptist Reyndersn landbouwer uit Vorst, krachtens akte verlegd voor on op 15.03.1845.
Kavel C: aan Joanna Theresia Aerts.
1: ca 60 are uit een perceel bouwland aan de Reyt. Sectie A gedeeltelijk nr 622.
2: ca 1.0280 ha uit een groter stuk weide met bouwland daaraan, gelegen op de Reyt. Sectie A gedeeltelijk nr 606 en 607.
3: de helft van 27.80 are wiede, waterbroek genaamd te Tessenderlo. Sectie B nr 569.
4: een dennenbos met grond te Tessenderlo. Sectie A nrs 1035 en 1036.
Kavel D: aan Pieter Francis Aerts.
1: een perceel bouwland met houtwas te Tessenderlo in de hoek. Sectie A nrs 585 en 586.
2: ca 24 are uit een groter stuk bouwland aan de Reyt. Sectie A gedeeltelijk nr 622.
3: een weide aan de Schans te Tessenderlo op de Reut. Sectie A nr 513. Zoon van Tess. Henricus AERTS en Tess. Anna Catharina SAS.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 07-10-1812 te Tessenderlo, gehuwd voor de kerk op 30-01-1800 te Tessenderlo met Tess. Maria Catharina GIELEN (Joanna Theresia), 43 jaar oud, gedoopt op 25-09-1769 te Kwaadmechelen (getuige(n): Gielen Petrus en Brockmans Maria Catharina.), overleden op 20-06-1848 te Tessenderlo op 78-jarige leeftijd, dochter van Tess. Michiel GIELEN (Maghiel) en Tess. Elisabetha BROCKMANS (Broeckmans).
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Joanna Theresia 1800.
   2.  Tess. N.N., geboren op 29-04-1801 te Tessenderlo, overleden op 29-04-1801 te Tessenderlo, 0 dagen oud.
   3.  Tess. Maria Elisabeth, geboren op 30-12-1802 te Tessenderlo, overleden op 26-03-1839 te Tessenderlo op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-06-1830 te Tessenderlo met Tess. Joannes Baptist RIJNDERS (Reynders) 1800, 53 jaar oud.
   4.  Tess. Anna Paulina.
   5.  Tess. Petrus Franciscus 1800.
   6.  Tess. Felix, geboren op 21-03-1811 te Tessenderlo, overleden op 04-04-1813 te Tessenderlo op 2-jarige leeftijd.

Joannes Franciscus AERTS (Petrus Franciscus) 1700, gedoopt op 09-08-1757 te Meerhout (getuige(n): Frans Aerts en Maria Boven.), overleden op 11-09-1830 om 5 uur te Oostham Plaats op 73-jarige leeftijd. RAH Gichten 843-37
19.09.1794 148-150 Franciscus Aerts x Maria Cath. Van Baelen vercooper teghens Joannes Josephus Jansen cooper.
Vercoopen seven bedden achter land gelegen tot Eerselaer onder Oostham genaemt het hanekens. Voor 12 Fransche cronen oft 58 gls bbl, 10 stuyvers en 4 denne bomen voor 20 gls..
- O: Livinus van Runckelen.
- N: den Paelbeke.
- Z: Anna Marg. Daems.
- W: Joannes Josephus Jansen.
Zie ook act Nots. Joes Ooms van 19.09.1794. Zoon van Jan Baptist AERTS en Catharina BOVEN (Boove).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 21-02-1786 te Olmen (getuige(n): Mariën Joannes Baptist en Valgaeren Henricus.) met Maria Catharina Van BAEL (Vanbaelen), 24 jaar oud, landbouwer/ster, gedoopt op 05-12-1761 te Oostham (getuige(n): Van Geel Joes Baptist en Van de Craen Maria), overleden op 09-08-1813 om 11.30 uur te Oostham Langven op 51-jarige leeftijd, dochter van Petrus Van BAEL (Van Balen) 1700 en Maria Catharina MARIëN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria, landbouwer/ster, gedoopt op 07-09-1786 te Olmen, overleden op 05-04-1841 om 20.30 uur te Oostham Kwamol op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16-04-1818 te Olmen met Arnoldus Van CLEMEN (Vanclé) 1800, 33 jaar oud.
   2.  Henricus 1800, landbouwer(1820,1847), gedoopt op 02-02-1789 te Olmen, overleden op 12-11-1849 om 10 uur te Oostham Langven op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 17-09-1814 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 13-09-1814 te Oostham (getuige(n): Rijnders Joannes Franciscus en Aerts Petrus.) met Maria REYNDERS (Anna Maria), 24 jaar oud, landbouwster, gedoopt op 30-10-1789 te Oostham (getuige(n): Wijns Arnoldus en Heyligen Anna Christina.), overleden op 17-12-1842 om 15 uur te Oostham Langven op 53-jarige leeftijd, dochter van Martinus REYNDERS, landbouwer/ster, en Maria Elisabeth CLAES.
Gehuwd (2) op 57-jarige leeftijd op 18-11-1846 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 19-11-1846 te Genendijk (K.) (getuige(n): Arnoldus Coenen ex Oostham en Henricus Schrayen) met Anna Christina SCHRAEYEN (Schrayen/Scrayen) 1800, 49 jaar oud. {Zij is later gehuwd op 53-jarige leeftijd op 02-11-1850 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 04-11-1850 te Oostham (getuige(n): Schrayen Josepho en Timmermans Joanne.) met Gerardus TIMMERMANS 1800, 44 jaar oud.}
   3.  Maria Elisabeth, landbouwer/ster, gedoopt op 08-06-1792 te Olmen, overleden op 13-08-1871 om 22 uur te Oostham Plaats op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-05-1825 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 26-05-1825 te Oostham (getuige(n): Cuppens Gerardus en Aerts Franciscus.) met Wilhelmus CUPPENS (Kuppens) 1800, 47 jaar oud. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 01-03-1802 te Meldert met Anna Elisabeth JOOSKEN (Diooskens, Joostens), 37 jaar oud, landbouwer/ster, gedoopt op 02-09-1764 te Meldert (getuige(n): Joannes Verschueren en Maria Helena Meylemans.), overleden op 03-09-1824 om 20 uur te Oostham Langven op 60-jarige leeftijd, dochter van Petrus JOOSKENS (Joskens) en Elisabeth WOUTERS.}
   4.  Petrus, dienstbode(1824)landbouwer(1832), geboren op 19-01-1797 te Olmen, overleden op 29-10-1840 te Olmen op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-02-1824 te Olmen met Anna Catharina DILLEN, 18 jaar oud, akkerlandbouwster(1824), geboren op 28-07-1805 te Olmen, overleden op 27-04-1838 te Olmen op 32-jarige leeftijd, dochter van Tess. Joannes Baptista DILLEN en Tess. Anna Maria VANDEZANDE.
   5.  Anna Maria, dienstmeid, gedoopt op 25-02-1799 te Olmen, overleden op 03-12-1835 te Gerhoeven op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 24-01-1834 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 24-01-1834 te Kwaadmechelen (getuige(n): Vanclee Josepho Oostham en Testelmans Aug. Jos. Desid.) met Petrus Henricus HERMANS, 40 jaar oud, landbouwer, gedoopt op 12-02-1793 te Kwaadmechelen (getuige(n): Dries Henricus en Mariën Catharina.), overleden op 24-05-1841 te Kwaadmechelen op 48-jarige leeftijd, zoon van Joannes Baptista HERMANS, labeurman, en Maria Catharina MARIëN, landbouwster.

Joannes Franciscus AERTS 1800, landbouwe, winkelier(1830), gedoopt op 05-01-1796 te Kwaadmechelen (getuige(n): Delaruelle Franc. en Convens Anna Elisab.), overleden op 26-02-1863 te Paal op 67-jarige leeftijd. RAH 730-3606 Notaris Henricus Ooms.
22.06.1830 akte 27 (p47):
Openbare verkoop door:
Landbouwster Maria Elisabeth Winderickx uit Tessenderlo, winkelier Francis Aerts uit Paal, landbouwer Pieter Vandervoort, dagloner Josef Lemmens, dienknecht Francis Lemmens, dagloner Jan Vandebril, dienstmeid Dorothea Lemmens allen uit Tessenderlo verkopen roerende goederen te Tessenderlo voor 1200.96 gulden.

06.07.1830 akte 39 (p66):
Openbare verkoop door:
Landbouwster Maria Elisabeth Winderickx uit Tessenderlo, Francis Aerts uit Paal, Josef Lemmens, Pieter Vervoort, Jan Vandebril en Joanna Lemmens allen uit Tessenderlo verkopen een hoeveelheid wassend rogge graan en aardappelen te Tessenderlo voor 5 mud 49 koppen rogge en 170.57 gulden.

30.09.1830 akte 98 (p161):
Openbare en finale toewijzing door:
Landbouwster Maria Elisabeth Winderickx als moeder en voogdesse en winkelier Jan Vandebril als toeziende voogd van de minderjarige Rosalia Lemmens allen uit Tessenderlo, Francis Aerts winkelier uit Paal als voogd en landbouwer Hendrik Smeyers als toeziende voogd van Joanna Lemmens, Pieter Lemmens en Ambroos Lemmens alle drie minderjarig, Elisabeth Lemmens x Frans Aerts beiden uit Paal, Maria Lemmens x Pieter Vandervoort, Jozef Lemmens, Catharina Lemmens x Jan Vandebril, Frans Lemmens en Dorothea Lemmens allen uit Tessenderlo verkopen aan Frans Aerts uit Paal:
1: een huis, stal en aanhorigheden met grond en de daaraan gelegen kruidhof en bouwland op Schoonhees.
2: een stuk bouwland op Schoonhees.
Verkocht voor 285 gulden en goederen waren de verkopers aangekomen na de dood van Hendrik Lemmens en Maria Smeyers hun ouders.

04.10.1830 akte 100 (p169):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Winkelier Francis Aerts uit Paal verkoopt een stuk bouwland te Kwaadmechelen Genenbos van 68 roeden. Dt hem was aangekomen na de dood van zijn ouders.
O: Matheus Reusen.
W: Hendrik Vandervoort.
N en Z: de Heer Cicile.

07.10.1830 akte 101 (p170):
Finale toewijzing van d everkoop uit akte 100.
Francis Aerts uit Paal verkoopt een stuk bouwland te Kwaadmechelen aan Pieter Hendrik Gillis uit Kwaadmechelen en voor 165 gulden.

07.10.1830 akte 102 (p171):
Kwitantie door:
Marie Elisabeth Windrickx als moeder en voogdesse en Jan Vandebril als toeziende voogd van de minderjarige Rosalia Lemmens allen uit Tessenderlo, Francis Aerts uit Paal als voogs en Hendrik Smeyers als toeziende voogd van Joanna Lemmens, Pieter Lemmens en Ambroos Lemmens alle drie minderjarig, Elisabeth Lemmens x Frans Aerts beiden uit Paal, Maria Lemmens x Pieter Vandervoort, Jozef Lemmens, Catharina Lemmens x Jan Vandebril, Frans Lemmens en Dorothea Lemmens allen uit Tessenderlo aan ten ten behoeve van Francis Aerts uit Paal.
Dit van 285 gulden in voldoening der twee koopsommen dar akte van openbaar en finale toewijzing van 30.09.1830 (akte 98). Zoon van Arnoldus AERTS, landbouwer, en Maria Theresia DAEMS (Dams).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-10-1817 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 14-10-1817 te Kwaadmechelen (getuige(n): Mensch Francisco en Lemmens Henrico.) met Elisabeth LEMMENS, 20 jaar oud.
 
Tess. Josephus AERTS 1800, geboren op 09-07-1808 te Tessenderlo, overleden op 29-02-1860 te Tessenderlo op 51-jarige leeftijd, ongehuwd. RAH Erfenisaangiften 1860
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Joseph Aerts.
Aangevers:
1- Pieter Lemmens koopman in vee Tessenderlo als voogd over Augustinus en Francisca Aerts, minderjarige kinderen van Francis Aerts vooroverleden broer.
2- Domien Croenenborghs landbouwer te Meerhout, als voogd over Augustinus Croenenborghs zoon van wijlen Regina Aerts, dochter van Francis Aerts.
3- Theresia Aert x Jan Franciis Vandeweyer landbouwers te Tessenderlo.
Joseph Aerts was halven broer. Zoon van Tess. Gerardus AERTS en Tess. Anna Maria KENENS.
 
Josephus Alphonsus AERTS, dagloner, arbeider(1915), geboren op 25-04-1876 te Tessenderlo, overleden voor 1961. RAH 2000-2102 Notaris Louis Ooms.
15.03.1919 Akte 75 (f°157) Verkoop door:
Josephus Alphonsus Aerts, dagloner uit Tessenderlo er geboren 25 april 1876 verkoopt voor 1000 fr aan Remigius Reusen, handwerker uit Kwaadmechelen, ° Tessenderlo 23 januari 1891 een huis en tuin gelegen te Tessenderlo ter plaatse Eikelenberg. Sectie B nrs 1114/c-1115/a.
Hij had dit aangekocht van Benedictus Noels, landbouwer uit Tessenderlo bij akt van ons notaris den 24 mei 1904.

RAH 2000-2102 Notaris Louis Ooms.
15.03.1919 Akte 75 (f°157) Verkoop door:
Josephus Alphonsus Aerts, dagloner uit Tessenderlo er geboren 25 april 1876 verkoopt voor 1000 fr aan Remigius Reusen, handwerker uit Kwaadmechelen, ° Tessenderlo 23 januari 1891 een huis en tuin gelegen te Tessenderlo ter plaatse Eikelenberg. Sectie B nrs 1114/c-1115/a.
Hij had dit aangekocht van Benedictus Noels, landbouwer uit Tessenderlo bij akt van ons notaris den 24 mei 1904.

Zoon van Tess. Josephus AERTS, landbouwer, en Tess. Maria Regina LOOTS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-02-1901 te Tessenderlo met Maria Constantia NOELS, 22 jaar oud, dienstmeid(1901), geboren op 24-11-1878 te Tessenderlo, overleden op 04-06-1961 te Zuun op 82-jarige leeftijd, dochter van Tess. Benedictus NOELS, landbouwer, en Tess. Anna Carolina ENGELEN, dienstmeid/landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludovicus Antonius, geboren op 26-01-1915 om 02:00 uur te Tessenderlo, overleden op 28-12-1970 te Halle op 55-jarige leeftijd, begraven te Halle.
Gehuwd met Paulina PASTELEURS, overleden na 1970.

[privacy].
 
Julia Marcella AERTS, geboren op 30-06-1933 om 24.30 uur te Oostham, gedoopt op 30-06-1993 te Oostham (getuige(n): Schulpé Frans en Gastmans Julia ex Kwaadmechelen.), overleden op 28-12-2000 te Hasselt op 67-jarige leeftijd. Gevormd op 03.07.1947 in Heusden. Dochter van Franciscus AERTS en Maria Josephina Philomena SCHULPÉ.
Gehuwd met Camillus WILLEKENS.
 
[privacy].
 
Lambertus AERTS, geboren op 17-02-1898 te Saint-Nicolas Liége, zijn ouders weigeren toestemming in het huwelijk, omdat zij overtuigd zijn dat hun zoon in zijn ongeluk loopt. Zoon van Casimirus AERTS, landbouwer/mijnwerker, en Maria Constantina LIEVERS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-08-1919 te Oostham, gehuwd voor de kerk 00.00.1918 te Oostham (getuige(n): Verherstraeten Ludovicus en Leopold Bens.) met Maria Josephina Rosalia BENS, 21 jaar oud, geboren op 18-03-1898 te Balen, dochter van Gregorius BENS, werkman, en Maria Ludovica VERHERSTRAETEN, landbouwster(1919).
 
Leo AERTS, landbouwer, geboren op 26-02-1869 om 10 uur te Heppen, overleden op 23-12-1942 te Heppen op 73-jarige leeftijd. RAH 2000-2020 Notaris Albert Ooms.
12.04.1913 Akte 72 (f°191) Verkoop door:
Rosalie Haesen zonder beroep x Jan Baptist Willems smid beiden uit Mol hebben verkocht voor 700 fr aan Leo Aerts-Boons landbouwer uit Heppen een bouwland gelegen te Heppen ter plaatse Heidesveld. Sectie A nr 221.
Haar eigendom ingevolge akt verlegd voor ons notaris 04 juni 1910.

RAH 2000-2024 Notaris Albert Ooms.
29.05.1918 Akte 125 (f°288) Openbare toewijzing door:
In de herberg van Henri Wouters te Korspel-Beverlo:
1. Jacobus Livinus Braeken, landbouwer wonende te Heppen, ° Beverlo 17 juli 1880;
2. Maria Paulina Braeken zonder beroep ° 26 januari 1883 x Carolus Leopoldus Leyssens landbouwer beiden uit Beverlo,
3. Maria Stephania Braeken, zonder beroep, ° Beverlo 29 oktober 1890 x Mathias Augustus Mombers landbouwer beiden uit Overpelt,
4. Henricus Leopold Braeken, moldersgast, wonende te Zolder, ° Beverlo 25 januari 1893,
Verkopen in Beverlo:
1: een huis, tuin en bouwland aan de Heide gelegen. Sectie B nrs 558c-557a en 559.
2: een bouwland aan de Heide gelegen. Sectie B nr 553.
3: een hooiland (turfweide) gelegen ter plaatse de Tusschen. Sectie B nr 382.
Voortskomende uit hun ouderlijk erfdeel wijlen Benedict Braeken en Constance Eyckmans, beiden overleden te Beverlo.
Perceel 1 en 2 verkocht aan Leonardus Breugelmans, landbouwer uit Koersel, ° Heppen 14 april 1872 voor 4400 fr.
Perceel 3 verkocht aan Leo Aerts landbouwer uit Heppen, ° 26 februari 1869 x Anna Maria Boons ° Kwaadmechelen 15 maart 1876 voor 6125 fr.

RAH 2000-2024 Notaris Albert Ooms.
20.09.1918 Akte 229 (f°517) Verkoop door:
Franciscus Ferdinandus Moons landbouwer en burgemeester wonende en ° te Beverlo 05 mei 1858 heeft verkocht voor 800 fr aan Leo Aerts, landbouwer ° Heppen 26 februari 1869 x Anna Maria Boons, zonder beroep, ° Kwaadmechelen 15 maart 1876 beiden wonende te Heppen:
Een ledige bosgrond gelegen te Heppen ter plaatse de Scheuten. Sectie A nr 1289.
Hem toebehorende als voortskomende uit zijn ouderlijk erfdeel en ingevolge akt van deling verlegd voor ons notaris 17 april 1910.

RAH 2000-2025 Notaris Albert Ooms.
24.03.1919 Akte 93 (f°251) Verkoop door:
Maria Antonia Mathilda Kimpen zonder beroep wonende te Kwaadmechelen, ° Oostham 23 februari 1866, weduwe Petrus Henricus Gijbels (Gestels) verkoopt voor 2000 fr aan Leo Aerts landbouwer wonende en ° Heppen 26 februari 1869 x Anna Maria Boons, zonder beroep uit Heppen, ° Kwaadmechelen 15 maart 1876: een hooiland en weide gelegen te Heppen op de Laer. Sectie A nrs 1216 en 1217.
Aan haar toebehorende uit de erfenis van Joseph Moons overleden te Kwaadmechelen ingevolge zijn testament verlegd voor ons notaris 30 december 1887.

RAH 2000-2027 Notaris Albert Ooms.
02.07.1920 Akte 173 (f°428) Ruiling tussen:
1. Leonardus Vandewijngaert, landbouwer wonende te Heppen, ° 14 juni 1877,
2. Leo Aerts, landbouwer wonende te Heppen, ° 26 februari 1869 ruilen volgende goederen:
Leonardus Vandewijngaert staat af een ledige grond van een dennenbos te Heppen ter plaatse De Schueten, aangekocht ingevolge akt verlegd voor ons den 18 april 1920. Sectie A nr 1322.
Leo Aerts staat af een ledige bosgrond te Heppen ter plaatse De Schueten, aangekocht ingevolge akt verlegd voor ons den 20 september 1918. Sectie A nr 1289.

Zoon van Felix AERTS, landbouwer(1857), en Maria ENGELEN, landbouwster,huishoudsetr(1863).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-01-1898 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 19-01-1898 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Boons en Josephus Schoofs) met Anna Maria BOONS, 21 jaar oud, landbouwster, geboren op 15-03-1876 te Kwaadmechelen, gedoopt op 15-03-1876 te Kwaadmechelen (getuige(n): Franciscus Boons en Maria Mommen), overleden op 15-01-1921 te Heppen op 44-jarige leeftijd, dochter van Joannes Casimirus BOONS, landbouwer(1913), en Maria Theresia MOMMEN, landbouwster(1913).
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N., geboren op 17-04-1898 te Heppen, overleden op 17-04-1898 te Heppen, 0 dagen oud.
   2.  Felix, geboren op 26-02-1900 te Heppen, overleden op 07-04-1994 te Lommel op 94-jarige leeftijd. Marie-Middelareskliniek, begraven op 12-04-1994 te Heppen.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 31-08-1929 te Oostham (getuige(n): Peeters Charel ex Beverlo en Cornelis Frans.) met Victoria Maria Rosalia (Rosalie) CORNELIS, 22 jaar oud, geboren op 18-12-1906 om 04:00 uur te Oostham, gedoopt op 19-12-1906 te Oostham (getuige(n): Cornelis Victor en Rosalia Van Meensel ambo Antwerpen.), overleden op 01-05-1995 te Lommel ziekenhuis op 88-jarige leeftijd, begraven op 04-05-1995 te Heppen, dochter van Ludovicus CORNELIS (Lodewijk), landbouwer, en Maria Philomena Van MEENSEL, landbouwster.
   3.  Maria Virgenia, geboren op 24-06-1904 te Heppen, overleden op 25-06-1955 te Heppen op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd met Carolus Benedictus PEETERS.
   4.  Aosephus, geboren op 24-11-1906 te Heppen, overleden op 11-02-1907 te Heppen, 79 dagen oud.
   5.  N.N., geboren op 04-12-1909 te Heppen, overleden op 04-12-1909 te Heppen, 0 dagen oud.
   6.  Felix Josephus, geboren op 30-03-1917 te Heppen, overleden op 17-11-1917 te Heppen, 232 dagen oud.
   7.  N.N., geboren op 17-10-1918 te Heppen, overleden op 17-11-1918 te Heppen, 31 dagen oud.

Leonardus AERTS, handwerker/dagloner, geboren op 04-03-1879 om 04.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 04-03-1879 te Kwaadmechelen (getuige(n): Josephus Theys en Joanna Peeters ipv Car. Aerts), overleden op 17-02-1936 om 10.00 uur te Genendijk op 56-jarige leeftijd, begraven op 29-02-1936 te Genendijk, iligitima; m = wed. van Augustinus Steurs. Zoon van Philomena AERTS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1902 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 06-05-1902 te Genendijk (K.) (getuige(n): Ludovicus Vander Voort en Henricus Verheyen) met Maria Van HOVE (Vanhove), 20 jaar oud, dientsmeid, geboren op 18-03-1882 te Hoboken-Antwerpen (gezindte: K.), overleden op 10-11-1961 te Genendijk op 79-jarige leeftijd, begraven op 14-11-1961 te Genendijk, dochter van Josephus VANHOVE (Van Hove), metsersgast, en Monica BLOMMAERTS, huishoudster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Melania Amanda, geboren op 06-02-1903 om 15:30 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 07-02-1903 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Smolders en Melania Theys), overleden op 31-01-1983 te Geel op 79-jarige leeftijd, begraven op 02-02-1983 te Oostham.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 04-12-1926 te Kwaadmechelen (getuige(n): Hugo Celen en Josephus Wuyts) met Franciscus Josephus CELEN, 22 jaar oud, geboren op 30-05-1904 te Tessenderlo, overleden op 31-01-1975 te Lanaken op 70-jarige leeftijd, zoon van Joannes Ludovicus CELEN, landbouwer/dagloner, en Maria Josephina BREUGELMANS. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 15-12-1924 te Oostham (getuige(n): Celen August en Bosmans Augustinus ex Kwaadmechelen.) met Maria Carolina Leonia BOSMANS, 23 jaar oud, geboren op 09-11-1901 om 06:00 uur te Oostham, gedoopt op 09-11-1901 te Oostham (getuige(n): Vandezande Gulielmus en Windrix Carolina.), overleden op 10-03-1926 te Oostham op 24-jarige leeftijd. Exeuntium, voorzien van de laatste sacramenten. Begraven op 12-03-1926 te Oostham, dochter van Josephus BOSMANS, landbouwer, en Maria Regina VANDEZANDE, landbouwster.}
   2.  Maria Ludovica, geboren op 13-07-1904 om 04:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 13-07-1904 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Vandervoort en Maria Van Bael), overleden op 12-05-1907 om 04:00 uur te Kwaadmechelen op 2-jarige leeftijd, circa 3 j. oud, begraven op 13-05-1907 te Genendijk.
   3.  Maria Catharina, geboren op 14-10-1905 te Overpelt, gedoopt op 15-10-1905 te Overpelt, overleden op 24-03-1998 te Diest AZ op 92-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1998 te Tessenderlo.
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 22-10-1932 te Genendijk (K.) (getuige(n): Ger.Steurs en H.Aerts) met Augustinus STEURS, 26 jaar oud, geboren op 22-03-1906 om 19:00 uur te Tessenderlo, overleden op 06-07-1933 te Tessenderlo op 27-jarige leeftijd, zoon van Tess. Josephus Carolus STEURS, handwerker, arbeider, en Tess. Maria Regina DOUPAGNE.
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd op 04-05-1935 te Genendijk (K.) (getuige(n): Victor Reynders en Hendrik Aerts) met Ferdinandus REYNDERS, 25 jaar oud, geboren op 27-07-1909 om 21:00 uur te Tessenderlo (gezindte: K.), overleden op 15-05-1986 te Kwaadmechelen op 76-jarige leeftijd, begraven op 19-05-1986 te Tessenderlo, zoon van Tess. Augustinus REYNDERS, dagloner, en Tess. Maria Regina CLAES, dienstmeid.
   4.  Maria Alphonsina Stephania, geboren op 05-03-1907 om 01:30 uur te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 05-03-1907 te Genendijk (getuige(n): Alphonsus Aerts ex Tess en Stephania Van Hove), overleden op 09-02-1908 om 21:00 uur te Kwaadmechelen, 341 dagen oud, begraven op 11-02-1908 te Genendijk.
   5.  Joannes Henricus (Henricus), mijnwerker, geboren op 22-04-1909 om 17:00 uur te Genendijk, gedoopt (K.) op 23-04-1909 te Genendijk (getuige(n): Henricus Verheyen en Antonia Wendrix), overleden op 17-03-1963 te Kwaadmechelen op 53-jarige leeftijd, begraven op 20-03-1963 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 05-12-1931 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Lemmens en Joseph Celen) met Anna Maria Gerardina LEMMENS, 21 jaar oud, geboren op 17-09-1910 om 20:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 19-09-1910 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Theys en Anna Degendt), overleden op 15-06-1987 te Kwaadmechelen op 76-jarige leeftijd, begraven op 19-06-1987 te Kwaadmechelen, dochter van Josephus LEMMENS, handwerker/mandenmaker/landbouwer(1912), en Maria Melania THEYS (Angelina/Thijs), dagloonster.

[privacy].
 
[privacy].
 
Tess. Maria Cartharina AERTS, landbouwster, geboren op 14-08-1867 te Schaffen, overleden op 12-04-1935 om 10.00 uur te Tessenderlo op 67-jarige leeftijd. RAH 2000-2084 Notaris Louis Ooms.
27.05.1902 Akte 98 (f°236) Openbare toewijzing door:
In de herberg van de weduwe Aerts-Bervoets te Tervant-Paa gelegen:
1. Marie Aerts x Frans Vandermaesen, briefdrager beiden uit Tessenderlo,
2. Louis Aerts, landbouwer uit Wesenbeek Kerkstraat,
3. Antoinette Aerts x Frans Wellens, landbouwer beiden uit Tervant-Paal,
4. Remy Aerts, landbouwer uit Tervant-Paal zij verkopen:
1: een hooiland gelegen te Paal ter plaatse de Oude bemden. Sectie A nr 722i.
2: een bouwland gelegen te Paal ter plaatse De Heuvenvelden. Sectie B nrs 133 en 134a.
Zij verklaren dat de goederen hun toebehoren elk voor 1/4de deel als voortskomende uit hun ouderlijk erfdeel.
Verkocht voor 4590 fr.

Dochter van Tess. Josephus AERTS en Tess. Regina VANDEWEYER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-04-1892 te Tessenderlo met Tess. Franciscus Emmanuel VANDERMAESEN, 29 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Antonia, geboren op 15-02-1893 te Tessenderlo (gezindte: K.), overleden op 29-04-1961 te Genendijk op 68-jarige leeftijd, begraven op 03-05-1961 te Genendijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-03-1920 te Tessenderlo, gehuwd voor de kerk te Tessenderlo met Hubertus Benedictus NOELS, 30 jaar oud, geboren op 02-09-1889 om 04.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 02-09-1889 te Genendijk (getuige(n): Benedictus Noels en Victoria Croonenborghs), overleden op 02-04-1941 om 05.00 uur te Genendijk op 51-jarige leeftijd, begraven op 04-04-1941 te Genendijk, zoon van Josephus Dominicus NOELS, dienstknecht/dagloner/landbouwer, en Maria Antonetta WINDERICKX (Wendrickx), dienstmeid.
   2.  Josephus, geboren op 11-10-1895 te Tessenderlo, overleden op 11-12-1938 te Kwaadmechelen op 43-jarige leeftijd, begraven op 14-12-1938 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 19-03-1921 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Vandermaesen en Benedictus Geeraerts) met Maria Antonia VANBAEL (Antonia Leonia), 27 jaar oud, landbouwster(1919), geboren op 07-09-1893 om 09.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 07-09-1893 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Franciscus Jans en Antonia Steurs), overleden op 16-11-1974 te Kwaadmechelen op 81-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1974 te Kwaadmechelen, dochter van Joannes Louis VANBAEL, barreelwachter/werkman staatsspoorweg(1879), en Maria Rosalina STEURS, huishoudster(1917).
   3.  Louis, geboren op 30-01-1899 te Tessenderlo, overleden op 25-12-1968 te Tessenderlo op 69-jarige leeftijd, begraven op 28-12-1968 te Tessenderlo.
Gehuwd met Maria Leonia Sylvia (Leonie) DEWIT, geboren op 12-07-1901 om 02:00 uur te Tessenderlo, overleden op 08-11-1984 te Geel ziekenhuis op 83-jarige leeftijd, begraven op 13-11-1984 te Tessenderlo, dochter van Ludovicus DEWIT en Maria Carolina GOOSSENS.
   4.  Maria Hubertina Julia, geboren op 29-01-1902 om 11:00 uur te Tessenderlo, overleden op 25-03-1986 te Bree op 84-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1986 te Bree.
Gehuwd met Petrus Jacobus (Jaak) HOUSEN (Houben), geboren op 12-12-1903 te Bree, gedoopt op 13-12-1903 te Bree (getuige(n): Jacobus Eerlingen en Helena Leyssens), overleden op 14-08-1986 te Bree op 82-jarige leeftijd, begraven op 19-08-1986 te Gerdingen.
   5.  Maria Alina Dorothea Mathildis (Aline), geboren op 11-07-1903 om 02:00 uur te Tessenderlo, overleden op 19-08-1948 te Tessenderlo op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd met Franciscus VANSINGEL, geboren op 22-02-1899 te Tessenderlo, overleden op 26-02-1940 te Tessenderlo op 41-jarige leeftijd, zoon van Tess. Joseph Augustinus VANSINGEL, dagloner, en Angelica ARIëN (Angelika), dienstmeid.

Tess. Maria Catharina AERTS, huishoudster(1855), geboren op 30-04-1797 te Geel, overleden op 20-03-1855 te Tessenderlo op 57-jarige leeftijd. RAH 730-3623 Notaris Henricus Ooms.
29.04.1846 113 (f°327) Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Spinster Carolina Veeckmans weduwe Leonard Gielen uit Tessenderlo als voogdes van Maria Theresia Gielen en de toeziende voogd landbouwer Hendrik Gielen uit Paal en Guillielmus Gielen landbouwer uit Tessenderlo als voogd en landbouwer Francis Norbert Deleeuw uit Vorst als toeziende voogd der minderjarige Carolus Gielen verkopen met de vrederechter een huis met toebehoorten, moeshof, bouwland en weide daaraar, gelegen te Hulst ter plaatse het Sant. Sectie B nrs 329,330 en 331.
De goederen horen hen toe als volgt:
Aan Carolus Gielen voor 3/4de deel als verbeldende zijn vader Leonard Gielen en zijn moeder Theresia Deleeuw. Het overige 1/4de deel aan Maria Theresia Gielen als representerenTheresde haar avder Leonard Gielen.

06.05.1846 117 (f°346) Openbare en finale toewijzing ten aanzoek van:
Schoenmaker Jan Webbers uit Tessenderlo zo voor hem als vader der drie minderjarige Hubertus Benedictus, Jan Hendrik en Catharina Webbers en de toeziende voogd Melchior Huysmans uit Meerhout, Leocadia Webbers uit Brussel en Maria Delphina Webbers x Augustinus Goossens uit Tessenderlo verkopen aan de gemelde Augustinus Goossens en Maria Delphina Webbers een huis en moeshof gelegen te Hulst in de Nieuwstraat voor 400 fr. Sectoe B nr 135 en 136 groot 10.80 are.

RAH 730-3634 Notaris Leonard Ooms.
11.03.1855 Akte 54 (f°107) Verkoop door:
Huishoudster Anna Catharina Aerts x Joannes Webers schoenmaker verkopen aan landbouwer Romanus Livinus Vandervoort allen uit Tessenderlo een huis, tuin en bouw gelegen te Hulst voor 400 fr. Sectie B nrs 329,330 en 331.
Het goed komt uit een akte van finale toewijzing verlegd voor notaris Hendrik Ooms te Tessenderlo den 06.05.1846.

Dochter van Tess. Joannes AERTS en Tess. Maria Elisabeth MENS.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26-08-1819 te Geel met Joannes Franciscus THIJS, overleden op 11-08-1832 te Vorst, zoon van Anne Catherine THYS.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 20-09-1849 te Tessenderlo met Joannes WEBERS (Webbers) 1800, 53 jaar oud. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1840 te Meerhout met Tess. Isabella Maria HUYSMANS, geboren circa 1786 te Meerhout, overleden op 13-01-1840 te Tessenderlo, 54j. oud.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Theresia, naaister, geboren op 05-04-1821 te Geel, overleden op 27-09-1888 om 04.00 uur te Kwaadmechelen op 67-jarige leeftijd, 67 j. oud.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-04-1845 te Kwaadmechelen met Leopoldus THEYS, 23 jaar oud.
   2.  Tess. Jan, handwerker, geboren op 27-09-1827 te Vorst-Kempen, overleden op 17-10-1868 te Tessenderlo op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-08-1860 te Tessenderlo met Tess. Lucia LUYCKX, 29 jaar oud, handwerkster, geboren op 10-12-1830 te Schaffen, overleden op 02-12-1891 om 15.00 uur te Tessenderlo op 60-jarige leeftijd, 71j. oud ??? Dochter van Tess. Anna LUYCKX. {Zij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 02-09-1869 te Tessenderlo met Tess. Josephus CANNAERTS 1800, 46 jaar oud.}

Tess. Maria Catharina AERTS 1800, zonder beroep(1872), geboren op 01-07-1792 te Tessenderlo, overleden op 04-02-1880 te Tessenderlo op 87-jarige leeftijd. RAH 730-3651 Notaris Leonard Ooms.
16.02.1872 Akte 59 (f°117) Testament gemaakt door:
Catharina Aerts zonder beroep wonende in Tessenderlo, gezond van lichaam maakt haar testament als volgt:
Ik stelle aan voor mijn enige arfgenaam Alphonse Beyens en Theodore Beyens beiden dagloners uit Tessenderlo.

RAH 730-3596 Notaris Joannes Ooms.
23.02.1880 akte 36 (f°113) Verkoop door:
Isidore Beyens herbergier uit Deurne verklaart verkocht voor 100 fr te hebben aan zijn broer Alphonse Beyens landbouwer uit Tessenderlo:
De helft onverdeeld waarvan de andere helft den koper toebehoort, van een huisje met bouwland daaraan, te Tessenderlo Schoonhees. Het goed komt uit de erfenis vanCatharina Aerts overleden te Tessenderlo en ingevolge haar testament verlegd voor meester Ooms Notaris Tessenderlo op 16.02.1872. Dochter van Tess. Joannes Franciscus AERTS en Tess. Anna Maria NEUSKENS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-12-1815 te Tessenderlo met Tess. Jan Baptist BEYENS, 32 jaar oud, geboren te Tessenderlo (Schoonhees), gedoopt op 25-11-1783 te Tessenderlo (getuige(n): Joannes Baptista Huysmans en Maria Theresia Lemmens.), overleden op 31-12-1828 te Tessenderlo op 45-jarige leeftijd, zoon van Henricus BEYENS en Theresia DAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Maria Elisabeth, geboren op 28-05-1823 te Tessenderlo, overleden op 12-09-1856 te Tessenderlo op 33-jarige leeftijd.

Maria Constantia AERTS, landbouwster, geboren op 27-06-1866 om 8 uur te Heppen. RAH 2000-2011 Notaris Albert Ooms.
23.03.1904 Akte 41 (f°93) Deling tussen:
1. Leo Aerts landbouwer uit Heppen,
2. Maria Melania Aerts, zonder beroep x Petrus Josephus Schoofs, landbouwer beiden uit Beverlo,
3. Maria Constantia Aerts zonder beroep x Joannes Ludovicus Boons landbouwer beiden uit Kwaadmechelen,
Maken een deling van de onroerende goederen hun aangekomen uit de erfenis hunner ouder wijlen Felix Aerts en Maria Engelen beiden overleden te Heppen.
Verdeeld in drie kavels met meerdere onroerende goederen...

15.12.1904 Akte 208 (f°483) Verkoop door:
Maria Constancia Aerts zonder beroep x Joannes Ludovicus Boons landbouwer beiden uit Kwaadmechelen hebben verkocht voor 200 fr aan Louis Van Meert een landbouwer uit Paal een hooiland te Paal gelegen ter plaatse Vierhoekstraat. Sectie A nr 207e.
Dit komt uit een akte van deling verlegd voor ons notaris 23 maart 1904.

RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
30.07.1915 Akte 74 (f°186) Verkoop door:
Aerts Maria Constantia x Joannes Ludovicus Boons beiden landbouwers tesamen wonend in Olmen verkopen voor 750 f aan Franciscus Janssen, landbouwer wonende in Kwaadmechelen x Maria Florentina Lodewijckx: Een huis met aangelegen tuin in Kwamol gelegen. Sectie B nrs 723b en 722b. Toebedeeld uit haar ouderlijk erfdeel bij akte van deling verlegd voor Meester Albert Ooms te Beverlo den 23 maart 1904.


Dochter van Felix AERTS, landbouwer(1857), en Maria ENGELEN, landbouwster,huishoudsetr(1863).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 31-01-1894 te Heppen (getuige(n): Leon Aerts ex Heppen en Franciscus Boons) met Joannes Ludovicus BOONS (Mommen), 24 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Felix Edmondus, geboren op 30-10-1894 om 18 uur te Heppen, overleden op 07-04-1895 te Heppen, 159 dagen oud.
   2.  Joannes Casimirus (Casimir), geboren op 05-02-1896 om 7 uur te Heppen, overleden op 19-05-1966 te Oostham op 70-jarige leeftijd, begraven op 22-05-1966 te Oostham.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 01-06-1929 te Oostham (getuige(n): Boons Alfons ex Kwaadmechelen en Tessens Alfons.) met Maria Josephina Octavia TESSENS, 27 jaar oud, geboren op 11-07-1901 om 20:00 uur te Oostham, gedoopt op 12-07-1901 te Oostham (getuige(n): Tessens Joseph en Tessens Octavia.), overleden op 27-03-1973 te Koersel op 71-jarige leeftijd, begraven op 31-03-1973 te Oostham, dochter van Leopold TESSENS, timmerman, en Julia Victoria JANSEN, dienstmeid.
   3.  Maria Theresia, geboren op 08-08-1897 om 12 uur te Heppen.
   4.  Alfons René, geboren op 22-03-1900 te Beverlo, overleden op 09-08-1981 te Dessel op 81-jarige leeftijd, begraven op 13-08-1981 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk te Balen met Julia Anna Catharina Maria RENDERS, geboren op 08-06-1898 te Balen, overleden op 21-10-1971 te Kwaadmechelen op 73-jarige leeftijd, begraven op 25-10-1971 te Kwaadmechelen, dochter van Josephus Ludovicus RENDERS en Regina Francisca SCHELLENS.
   5.  Maria Regina Stephania, geboren op 14-02-1902 om 07:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 14-02-1902 te Kwaadmechelen (getuige(n): Severinus Theys en Regina Boons).
   6.  Eduardus Gerardus, geboren op 21-02-1904 om 04:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 20-02-1904 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Schraeyen en Julia Aerts).
   7.  Petrus Henricus, geboren op 19-04-1906 om 11:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 19-04-1906 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Boons loco Casim.Boons en Philomena Thijs).

Maria Eliabeth AERTS, huishoudster en landbouwster(1876), geboren op 08-07-1814 te Balen, overleden op 30-07-1877 te Heppen op 63-jarige leeftijd. RAH 730-3592 Notaris Joannes Ooms.
04.01.1876 Akte 1 (f°) Testament gemaakt door:
Hendrik Corthals wonende in Heppen maakt zijn testament als volgt:
Geen akte, maar waarschijnlijk idem aan dat van zijn vrouw Maria Elisabeth Aerts.

04.01.1877 Akte 2 (f°01) Testament gemaakt door:
Huishoudster en landbouwster Maria Elisabeth Aerts wonende in Heppen, gezond van lichaam maakt haar testament als volgt:
Ik laat en maak aan mijn echtgenoot de plaffoneerde Hendrik Corthals bij mij inwonende, alzulk paart en deel en zo in eigendom als in vruchtgebruik waarvan de wet mij toelaat te beschikken.

Dochter van Willebrordus AERTS, landbouwer(1834), en Maria Catharina HEYLEN, landbouwster(1840).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-07-1844 te Beverlo met Henri CORTHALS, 25 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharine, geboren op 06-09-1852 om 23 uur te Heppen.
   2.  Rosalie, geboren op 24-07-1857 om 6 uur te Heppen.

Maria Elisabeth AERTS 1800, zonderberdijf(1840). RAH 730-3616 Notaris Henricus Ooms.
15.07.1840 akte 189 (p516):
Verkoop door:
De bejaarde ongehuwde dochter en zonder bedrijf Maria Elisabeth Aerts verkoopt aan grondeigenaar Jan Baptist Rijnders allen uit Tessenderlo een perceel bouwland met houtgewas van 60 are gelegen te Tessenderlo ter plaatse den dooden man voor 460 fr. Het perceel is haar aangestorven na de dood van haar moeder Catharina Sas, overleden te Tessenderlo over vele jaren.(22.08.1808). Dochter van Tess. Henricus AERTS en Tess. Anna Catharina SAS.
 
Maria Helena AERTS, landbouwster(1855), gedoopt op 17-02-1793 te Beverlo (getuige(n): Arnoldus Plees en Maria Boonen.). RAH 730-4027 Notaris Jan Arnold Schoofs
11.05.1851 Akte 45 (f°80) Openbare verkoop door:
Landbouwer Willem Caerts uit Beverlo heeft verkocht aan Pieter Geenen landbouwer uit Beverlo namens zijn afwezige schoonzuster Margarita Beckers, zonder beroep wonende in Beverlo een perceel akkerland gelegen in Korspel. Sectie B nr 1753.
Belast met een kapitale som van 500 fr verschuldigd aan de kopers, krachtens akte verleden voor den notaris Ceyssens te Beringen den 12.05.1846.

RAH 730-3571 Notaris Joannes Ooms.
03.03.1855 akte 31 (f°103) Overdracht door:
Maria Helena Aerts weduwe Henricus Janssen overleden te Heppen heeft afgestaan aan Peeter Bouwens metser beiden uit Heppen en dit van de som van 400 fr als restant der koopprijs van 600 fr, schuldig door Felix Aerts en Casimir Aerts landbouwers uit Heppen van een huisje met grond gelegen te Heppen op de Venberg.
Krachtens akte van aankoop verlegd voor Jan Arnold Ceyssens, Beringen den 12.05.1851. Dochter van Willem AERTS en Anna Catharina MEYTEN.
Gehuwd ca 1823 met Petrus Henricus JANSSEN (Jansen), gedoopt op 10-02-1789 te Kwaadmechelen (getuige(n): Jansen Henricus en Noels Maria Helena.), overleden op 12-04-1854 te Heppen op 65-jarige leeftijd, zoon van Adrianus JANSSEN 1700, landbouwer, bierverkoper, en Maria Christina BELIëN, landbouwster.
 
Tess. Maria Helena AERTS (Helemackers), landbouwster(1881), geboren op 27-10-1827 te Paal. RAH 730-405 Notaris Ernest Beeckman.
12.02.1881 Akte 34 (f°114) Verkoop door:
Landbouwer Paulus Aerts uit Tessenderlo heeft verkocht voor 400 fr aan Maria Helena Aerts, landbouwster wonende te Tessenderlo, weduwe Jan Baptist Vandegoor (Vandeghoor), zijn onverdeelde helft in een perceel bouwland, weide en houtkant op de Ulfheide in Tessenderlo. Sectie B nr 1533,1534 en 1535.
De andere helft hoort toe aan de koopster.

12.02.1881 Akte 35 (f°118) Schuldvordering door:
Maria Helena Aerts weduwe Jan Baptist Vandegoor erkent 400 fr schuldig te zijn aan Carolus Vanaudenhoven schoenmaker uit Diest. Terug te geven binnen de 5 jaar tegen 5% intrest.
Pand:
1: land, weide en houtkant op de Ulfheide in Tessenderlo. Sectie B nrs 1533,1534 en 1535.
2: een bouwland en weide aldaar. Sectie B nrs 1515a en 1516c. Dochter van Tess. Willem Theodorus AERTS 1800, landbouwer(1834), en Tess. Anna Maria TESSENS 1800, landbouwster(1834).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-07-1858 te Tessenderlo, gehuwd voor de kerk op 07-07-1858 te Tessenderlo (getuige(n): Rijnders Francisco en Aerts Gerardo.) met Tess. Joannes Baptista VANDEGOOR, 32 jaar oud, dienstknecht/handwerker, geboren op 10-03-1826 te Kwaadmechelen, gedoopt op 10-03-1826 te Kwaadmechelen (getuige(n): Reynders J. Bapt. ex Tessenderlo en Peeters A. M. ex Tess.), overleden op 05-10-1860 te Kwaadmechelen-Genebos op 34-jarige leeftijd, zoon van Tess. Petrus Henricus VANDEGOOR 1800, landbouwer, en Tess. Maria Catharina PEETERS 1800, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Maria 1900.

Maria Melania AERTS, zonder beroep, geboren op 03-05-1863 te Heppen, overleden op 11-02-1943 te Beverlo op 79-jarige leeftijd. RAH 2000-2011 Notaris Albert Ooms.
23.03.1904 Akte 41 (f°93) Deling tussen:
1. Leo Aerts landbouwer uit Heppen,
2. Maria Melania Aerts, zonder beroep x Petrus Josephus Schoofs, landbouwer beiden uit Beverlo,
3. Maria Constantia Aerts zonder beroep x Joannes Ludovicus Boons landbouwer beiden uit Kwaadmechelen,
Maken een deling van de onroerende goederen hun aangekomen uit de erfenis hunner ouder wijlen Felix Aerts en Maria Engelen beiden overleden te Heppen.
Verdeeld in drie kavels met meerdere onroerende goederen...

27.07.1904 Akte 124 (f°266) Ruiling tussen:
1. Nathalie Bleckenberghs zonder beroep x Ferdinand Caerts koster beiden uit Heppen,
2. Maria Melania Aerts, zonder beroep x Petrus Josephus Schoofs landbouwer uit Beverlo,
Zij ruilen het volgende:
Nathalie Bleckenberghs staat af een bouwland en bos gelegen in Geneberg, groot samen 1.0560 ha. Haar toebehorende ingevolge akt van deling verlegd voor Joannes Ooms Beverlo 15 januari 1877. Sectie B nrs 312 en 313.
Maria Melania Aerts staat af een bouwland gelegen te Heppen ter plaatse de Uitpalingen. Haar toebehorende ingevolge akt van deling verlegd voor ons notaris 23 maart 1904. Sectie A nr 354.

RAH 2000-2013 Notaris Albert Ooms.
10.04.1906 Akte 56 (f°142) Verkoop door:
Maria Melania Aerts, zonder beroep x Petrus Josephus Schoofs, landbouwer beiden uit Beverlo, heeft verkocht voor 2400 fr aan Leo Aerts-Moons, landbouwer uit Heppen:
1: een hooiland gelegen te Heppen, ter plaatse Grootdonk. Sectie B nr 68.
2: een weide en hooiland aldaar gelegen ter plaatse De Schueten. Sectie A nrs 1295 en 1296.
Zij verklaart dat de goederen komen uit haar moederlijk erfdeel ingevolge akt van deling verlegd voor ons notaris den 23 maart 1904.

22.04.1906 Akte 65 (f°154) Ruiling door:
Frans Vermeulen-Peeters, landbouwers uit Oostham en Maria Melania Aerts x Petrus Josephus Schoofs, landbouwers uit Beverlo ruilen volgende goederen:
Frans Vermeulen staat af 31.90 are aan de noordenkant van een bouwland gelegen in Eindert Beverlo. Dit perceel komt uit een akt van aankoop verlegd voor ons notaris den 10 ei 1900. Sectie C nrs 136a en 134d.
Maria Melania Aerts staat af een bouwland gelegen in Geneberg. Dit komt van een deling verlegd voor ons notaris den 23 maart 1904. Sectie B nr 105a.

Dochter van Felix AERTS, landbouwer(1857), en Maria ENGELEN, landbouwster,huishoudsetr(1863).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-07-1891 te Heppen, gehuwd voor de kerk te Heppen met Petrus Josephus SCHOOFS, 28 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Regina Catharina, geboren op 25-01-1893 om 15:00 uur te Oostham, gedoopt op 26-01-1893 te Oostham (getuige(n): Aerts Leo Heppen Schoofs Catharina Beverlo.).
   2.  Felix Augustinus, geboren op 06-07-1894 om 14:00 uur te Oostham, gedoopt op 06-07-1894 te Oostham (getuige(n): Schoofs Felix Beverlo en Aerts Constantia Heppen.).
   3.  Leo, geboren op 18-08-1896 om 06.00 uur te Oostham, gedoopt op 06-08-1896 te Oostham (getuige(n): Aerts Leo Heppen en Rosalie Schoofs Beverlo), overleden op 03-12-1938 te Kwaadmechelen op 42-jarige leeftijd, begraven op 06-12-1938 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14-04-1923 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Schoofs en Alphonsus Bochmans) met Maria Melania BOCHMANS, 26 jaar oud, geboren op 02-07-1896 om 23.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 03-07-1896 te Kwaadmechelen (getuige(n): Servatius Mondelaers Vorst en Maria Melania Bochmans), overleden op 12-04-1959 te Kwaadmechelen op 62-jarige leeftijd, begraven op 15-04-1959 te Kwaadmechelen, dochter van Augustinus Constantinus BOCHMANS, landbouwer/dagloner, en Maria Agatha MONDELAERS, dienstmeid.
   4.  Joannes Ludovicus, geboren op 09-09-1898 om 10:00 uur te Oostham, gedoopt op 09-09-1898 te Oostham (getuige(n): Boons Joannes Ludovicus Beverlo en Schoofs Catharina.).
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 22-06-1929 te Hasselt met Josephina BERTELS.
   5.  Felix Gerardus, geboren op 04-10-1900 om 10:00 uur te Beverlo.
   6.  Maria Francisca, geboren op 14-10-1901 om 10:00 uur te Beverlo.
   7.  Hubertus Franciscus, geboren op 26-02-1904 om 11:00 uur te Beverlo, overleden op 28-08-1987 te Oostham op 83-jarige leeftijd, begraven op 02-09-1987 te Oostham.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 22-04-1933 te Oostham (getuige(n): Schoofs Felix en Sels Frans.) met Maria Ludovica Huberta VANKRUNKELSVEN, 28 jaar oud, geboren op 30-09-1904 om 16:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 01-10-1904 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Van Roy en Maria Sels), overleden op 30-11-1960 te Oostham op 56-jarige leeftijd, begraven op 02-12-1960 te Oostham, dochter van Felix Benedictus VANKRUNKELSVEN, landbouwer, en Maria Philippina SELS, landbouwster.
   8.  Petrus Alfons, geboren op 26-05-1906 te Beverlo.
   9.  Alfons Augustinus, geboren op 12-01-1909 te Beverlo.

Maria Paulina AERTS, landbouwster(1917), geboren op 15-04-1865 om 21 uur te Heppen, overleden op 11-05-1928 te Hechtel op 63-jarige leeftijd, begraven op 30-05-1928 te Kwaadmechelen. RAH 2000-2015 Notaris Albert Ooms.
19.11.1908 Akte 225 (f°542) Verkoop door:
Pauline Aerts zonder beroep x Francus Boons landbouwer uit Kwaadmechelen heeft verkocht voor 1350 fr aan Casimir Loos landbouwer uit Heppen een bouwland gelegen te Heppen ter plaatse De Laer. Sectie A nr 1240e.
Een weide gelegen aldaar ter plaatse de Schueten. Sectie A nr 1298a.
Haar toebehorende ingevolge akt van deling verlegd voor ons notaris den 03 juni 1901.

RAH 2000-2016 Notaris Albert Ooms.
15.07.1909 Akte 117 (f°264) Verkoop door:
Maria Paulina Aerts zonder beroep x Franciscus Boons landbouwer uit Kwaadmechelen heeft verkocht voor 1500 fr aan Joseph Geukens-Reusen landbouwer uit Beverlo een hooiland gelegen te Beverlo ter plaatse de Tussen. Sectie B nr 375.
Voortskomende uit haar ouderlijk erfdeel ingevolg akt van deling verlegd voor ons notaris den 03 juni 1901.

RAH 2000-2017 Notaris Albert Ooms.
04.06.1910 Akte 89 (f°302) Openbare verkoop door:
In de herberg van Joseph Berghmans te Heppen verkopen:
1. Leo Aerts, landbouwer uit Heppen.
2. Ferdinand Aerts, landbouwer uit Hechtel.
3. Paulina Aerts, zonder beroep x Fransus Boons, landbouwer beiden uit Kwaadmechelen.
In Heppen:
1: een bouwland en bos. Verkocht aan Leonard Vandeweyer, landbouwer uit Heppen voor 655 fr. Sectie A nrs 539 en 540.
Gemeente Beverlo.
2: een hooiland gelegen ter plaatse De Laer. Verkocht aan Martinus Aerts voeger x Virginie Degens uit Heppen voor het vruchtgebruik... Sectie A nr 1277.
De goederen komen uit de erfenis van hun tante wijlen Melanie Reymen.

Dochter van Casimirus AERTS, landbouwer(1857), en Albertina REYMEN, huishoudster,landbouwster(1865).
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 25-07-1894 te Heppen, gehuwd voor de kerk op 25-07-1894 te Heppen (getuige(n): Ferdinandus Aerts en Ludovicus Boons) met Franciscus Hubertus BOONS, 45 jaar oud.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 08-11-1919 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 08-11-1919 te Kwaadmechelen (getuige(n): Josephus Theunkens en Ferdinandus Aerts) met Ludovicus VERTESSEN, 57 jaar oud, landbouwer(1919), geboren op 13-12-1861 te Kwaadmechelen, gedoopt op 13-12-1861 te Kwaadmechelen (getuige(n): Arnoldus Vertessen en Anna Regina Verelst), overleden op 08-03-1928 te Kwaadmechelen op 66-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1928 te Kwaadmechelen, zoon van Felix VERTESSEN 1900, handwerker/landbouwer, en Angelina Van WAELDEREN, dienstmeid/landbouwster. {Hij was eerder gehuwd op 38-jarige leeftijd op 28-04-1900 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 28-04-1900 te Kwaadmechelen (getuige(n): Benedictus Vertessen en Joannes Laruelle) met Maria Berthelia LARUELLE, 48 jaar oud.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leo, geboren op 15-05-1895 om 19.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 16-05-1895 te Kwaadmechelen (getuige(n): Leo Aerts en Maria Boons), overleden op 27-04-1975 te Kwaadmechelen op 79-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1975 te Kwaadmechelen.
Gehuwd met Constantia Agatha MONDELAERS, geboren op 20-01-1899 te Vorst, overleden op 26-09-1983 te Kwaadmechelen op 84-jarige leeftijd, begraven op 30-09-1983 te Kwaadmechelen, dochter van Petrus Henricus MONDELAERS, landbouwer, en Maria Rosalia COOMANS.
   2.  Joseph Joannes Baptista, geboren op 08-07-1896 om 12.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 08-07-1896 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Baptista Jansen en Maria Philomena Theys), overleden op 19-01-1965 te Geel op 68-jarige leeftijd, begraven op 23-01-1965 te Kwaadmechelen.
Gehuwd 1925 te Olmen, gehuwd voor de kerk te Olmen met Maria Constantia Bernadetta Van BROEKHOVEN, geboren op 08-11-1898 om 21:00 uur te Oostham, gedoopt op 09-11-1898 te Oostham (getuige(n): Vanbaelen Joseph en Vanbroeckhoven Constantia.), overleden op 16-01-1944 te Kwaadmechelen op 45-jarige leeftijd, begraven op 19-01-1944 te Kwaadmechelen, dochter van Josephus Van BROEKHOVEN, landbouwer, en Anna Maria MAES, landbouwster.
   3.  Severinus, geboren op 27-02-1898 om 13.30 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 27-02-1898 te Kwaadmechelen (getuige(n): Severinus Theys en Constantia Bas), overleden op 01-02-1977 te Koersel op 78-jarige leeftijd, begraven op 05-02-1977 te Kwaadmechelen.
Gehuwd 1925 te Olmen, gehuwd voor de kerk te Olmen met Maria Regina Joanna Van BROEKHOVEN, geboren op 31-12-1902 om 01:00 uur te Oostham, gedoopt op 31-12-1902 te Oostham (getuige(n): VanBroeckhoven Regina ex Olmen en Maes Joannes.), overleden op 27-09-1983 te Hasselt op 80-jarige leeftijd, begraven op 01-10-1983 te Oostham, dochter van Josephus Van BROEKHOVEN, landbouwer, en Anna Maria MAES, landbouwster.
   4.  Casimirus Petrus, geboren op 17-04-1899 om 09.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 17-04-1899 te Kwaadmechelen (getuige(n): Casimirus Heiligen en Stephania Loos), overleden op 05-03-1973 te Koersel op 73-jarige leeftijd, begraven op 09-03-1973 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 24-01-1925 te Oostham (getuige(n): Van Clemen Petrus en Boons Leone.) met Anna Maria Constantia Van CLEMEN, 24 jaar oud, geboren op 06-09-1900 om 00:30 uur te Oostham, gedoopt op 06-09-1900 te Oostham (getuige(n): Thues Ausgustinus en Broekmans Maria.), overleden op 22-08-1980 te Meerhout op 79-jarige leeftijd, begraven op 27-08-1980 te Oostham, dochter van Josephus Hubertus Van CLEMEN, landbouwer, en Maria Elisabeth THUES.
   5.  Anna Maria, geboren op 13-01-1901 om 15:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 13-01-1901 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Vertessen en Maria Thijs), overleden op 28-02-1982 te Tessenderlo op 81-jarige leeftijd, begraven op 04-03-1982 te Hulst-Tessenderlo.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14-11-1925 te Kwaadmechelen (getuige(n): Remigius Reusen en Leon Boons) met Gerardus REUSEN, 23 jaar oud, geboren op 21-01-1902 om 16:00 uur te Tessenderlo, overleden op 17-12-1976 te Diest ziekenhuis op 74-jarige leeftijd, begraven op 22-12-1976 te Hulst-Tessenderlo, zoon van Tess. Augustinus Casimirus REUSEN, handwerker,landbouwer(1914), en Tess. Maria Constantia ENGELEN, landbouwster(1914).
   6.  Ferdinandus Constant, geboren op 19-01-1902 om 12:30 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 20-01-1902 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ferdinandus Aerts en Constantia Aerts), overleden op 23-05-1903 om 03:00 uur te Kwaadmechelen op 1-jarige leeftijd.
   7.  Ludovicus Gerardus (Louis), geboren op 17-02-1903 om 17:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 18-02-1903 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Thielemans en Clementina Theys), overleden op 06-09-1994 te Kwaadmechelen op 91-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-09-1994 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 24-09-1928 te Kwaadmechelen (getuige(n): Leo Boons en Bernardus Schrayen) met Maria Regina Stephania SCHRAEYEN, 21 jaar oud, geboren op 05-03-1907 om 11:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 04-03-1907 te Kwaadmechelen (getuige(n): Casimirus Boons en Regina Beliën), overleden op 12-09-1979 te Geel op 72-jarige leeftijd, begraven op 17-09-1979 te Kwaadmechelen, dochter van Joannes Ludovicus SCHRAEYEN, landbouwer(1914), en Clementina Constantia BOONS, landbouwster.
   8.  Maria Theresia Lucia (Zuster Antonia), geboren op 10-03-1904 om 17:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 11-03-1904 te Kwaadmechelen (getuige(n): Felix Thijs en Louis Jansen), overleden op 05-02-1980 te Diest op 75-jarige leeftijd.
   9.  Maria Virginia, geboren op 28-06-1907 om 15:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 28-06-1907 te Kwaadmechelen (getuige(n): Amandus Theunis en Virgenia Degens), overleden op 09-01-1908 om 20:00 uur te Kwaadmechelen, 195 dagen oud.
   10.  Lambertus Franciscus (Lambert), geboren op 02-11-1909 om 13:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 03-11-1909 te Kwaadmechelen (getuige(n): Franciscus Janssen en Alina Vertessen), overleden op 13-11-1982 te Heusden-Zolder op 73-jarige leeftijd, begraven op 18-11-1982 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 25-05-1931 te Kwaadmechelen (getuige(n): Leo Boons en Ludovicus Clonen) met Maria Emma Theresia CLONEN, 26 jaar oud, geboren op 01-04-1905 te Balen, overleden op 27-07-1983 te Diest op 78-jarige leeftijd, begraven op 30-07-1983 te Kwaadmechelen, dochter van Franciscus Josephus CLONEN, landbouwer, en Joanna Maria BLARINCKX.

Tess. Maria Regina AERTS 1800, dienstmeid, geboren op 04-10-1836 te Tessenderlo, overleden op 09-02-1860 te Tessenderlo op 23-jarige leeftijd. RAH Erfenisaangiften 1860
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Regina Aerts. Dochter van Tess. Petrus Franciscus AERTS en Tess. Joanna LEMMENS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1859 te Tessenderlo met Tess. Bernardus CROONENBORGHS (Crooneborghs), 24 jaar oud.
 
Maria Regina AERTS, huishoudster(1870)zonder beroep(1911), geboren op 29-04-1831 te Beverlo, overleden op 04-02-1911 om 20:00 uur te Oostham op 79-jarige leeftijd, begraven op 06-02-1911 te Oostham. RAH 730-3580 Notaris Joannes Ooms.
27.01.1864 akte 32 (f°95) Deling tussen:
Elisabeth Bens, Casimir Aerts, Felix Aerts, Regina Aerts x Leo Theys. Elisabeth Bens nog doende als moeder envoogd van de minderjarige kinderen Remisius, Martinus en Leopold Aerts en de toeziende voogd Joseph Reynders allen wonende te Heppen doen een boedelscheiding van een perceel onroerend goed voortskomende uit de gemeenschap welke bestaan heeft tussen Elisabeth Bens en wijlen Joannes Aerts.
Een perceel bouwland voorheen heide te Heppen gelegen aan het dorp. Sectie A nr 1063f.
Sectie A nrs 45f/3 en 45.10/5.
De partijen komen overeen dat de helft zuidwaarts in volle eigendom zal toebehoren aan Elisabeth Bens en de andere helft aan de anderen. De 2de verschijners willende uit de onverdeeldheid te geraken van de helft van het perceel verdelen de goederen.
Kavel A: aan Remisius Aerts.
Een bouwland en weide gelegen te Heppen, gewaardeerd op 400 fr. Sectie A nrs 1075 en 1077.
Kavel B: aan Leopold Aerts.
De helft oostwaarts van een hooiland te Heppen in de Schueten gelegen, gewaardeerd op 400 fr. Sectie A nrs 1299 en 1300.
Kavel C: aan Felix Aerts.
De helft westwaarts van het vorige perceel, gewaardeerd op 400 fr.
Kavel D: aan Regina Aerts.
Huis, tuin en boomgaard te Heppen, gewaardeerd op 400 fr. Sectie A nrs 377a,378a en 379c.
Kavel E: aan Martinus Aerts.
De helft noordwaarts van een perceel bouwland voorheen heide, vermeld in de 1ste deling te Heppen aan het dorp gelegen. Sectie A nr 1063f.
De helft zuidwaarts van een hooiland te Beverlo in de Grootebeemden gelegen, gewaardeerd op 400 fr. Sectie B nr 1611.
Kavel F: aan Casimir Aerts.
De helft noordwaarts van een hooiland te Beverlo in de Groote Beemden, gewaardeerd op 400 fr. Sectie B nr 1611.

RAH 730-3586 Notaris Joannes Ooms.
28.04.1870 Akte 118 (f°253) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Joseph Theus te Heppen in de Merkt verkopen huishoudster Regina Aerts x Leo Theys landbouwer wonende in Heppen uit haar ouderlijk erfdeel een hooiland gelegen te Leopoldsburg op het Langdonck. Sectie B nr 151.

03.05.1870 Akte 123 (f°254) Finale toewijzing door:
Regina Aerts x Leo Theys verkopen aan Jan Hendrik en Joseph Claes allen uit Heppen een hooiland te Leopoldsburg voor de som van 830 fr.

RAH 730-3590 Notaris Joannes Ooms.
04.11.1874 Akte 193 (f°356) Verkoop door:
Huishoudster Regina Aerts x Leo Theys landbouwer verkopen aan landbouwer Felix Aerts uit Heppen een huis, tuin en boomgaard gelegen te Heppen voor 400 fr. Goederen die komen ingevolge akte van deling verlegd voor ons notaris den 27.01.1864. Sectie A nrs 377a,378a en 379c.

RAH 2000-1996 Notaris Albert Ooms.
09.03.1889 Akte 59 (f°100) Verkoop door:
Regina Aerts huishoudster x Leo Theys landbouwer uit Oostham, zij heeft verkocht uit haar ouderlijk erfdeel voor 600 fr aan Peer Jan Janssens landbouwer uit Heppen een weide gelegen te Heppen ter plaatse Grootdonck. Sectie B nr 84.

11.08.1889 Akte 184 (f°350) Verkoop door:
Regina Aerts huishoudster x Leo Theys landbouwer uit Oostham heeft verkocht uit haar ouderlijk erfdeel voor 400 fr aan Peer Jan Cruysbergs zager uit Heppen een bouwland gelegen te Heppen ter plaatse Het Einde. Sectie A nr 828d.

RAH 2000-2001 Notaris Albert Ooms.
19.07.1895 Akte 111 (f°250) Openbare veiling door:
A1: Jan Schaeken, landbouwer uit Beverlo,
A2: Joseph Schaeken, landbouwer uit Beverlo,
A3: Monica Schaeken, huishudster x Augustinus Kemps landbouwer uit Balen,
B1: Casimir Aerts, landbouwer uit Heppen,
B2: Felix Aerts, landbouwer uit Heppen,
B3: Regine Aerts huidhoudster x Leo Theys, landbouwer uit Oostham,
B4: Joannes Claes, landbouwer uit Heppen,
B5: Joseph Claes landbouwer uit Heppen,
B6: Marie Boulanders zonder beroep uit Beverlo,
B71: Felix Meukens landbouwer uit Beverlo als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen verwekt met wijlen Maria Philomena Boulanders.
B72: Evrard Cauwenbergh gepensioneerde onderwijzer wonende in Leopoldsburg als voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Charles Hopmans x Maria Catharina Boulanders, representerende wijlen Paul Boulanders overleden te Beverlo.
Zij verkopen onroerende goederen gelegen in Beverlo:
1: een huis, tuin, bouwland en weiden gelegen in Beverlo-Korspel. Verkocht aan Joseph Schaeken voor 1600 fr. Sectie B nrs 1209-1210-1211-1212-1213-1214 en 1215.
2: een bouwland aldaar gelegen aan de Heide. Verkocht aan Leon Bossaert winkelier uit Beverlo voor 180 fr. Sectie B nr 562.
3: een hooiland gelegen te Leopoldsburg aan den Nieuwendijk. Verkocht aan Edouard Aerts slachter uit Leopoldsburg voor 570 fr. Sectie B nr 68a.
De goederen komen uit de erfenis van Anna Catharina Schaeken, overleden te Beverlo.

Dochter van Joannes AERTS, landbouwer, en Elisabeth SCHAEKEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-07-1855 te Heppen met Leon THEYS, 23 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Philomena, geboren op 02-04-1856 om 23 uur te Heppen.
   2.  Ferdinandus Casimirus.
   3.  Felix, geboren op 09-10-1861 om 1 uur te Heppen, overleden op 09-10-1935 te Oostham op 74-jarige leeftijd, begraven op 11-10-1935 te Oostham.
   4.  Franciscis Severinus, landbouwer(1917), geboren op 27-09-1863 om 23 uur te Heppen, overleden op 08-03-1916 om 12:00 uur te Oostham op 52-jarige leeftijd.
   5.  Maria Paulina, geboren op 01-04-1866 om 11 uur te Heppen.
   6.  Maria Regina, geboren op 04-03-1869 om 2 uur te Heppen, overleden op 15-11-1950 te Oostham op 81-jarige leeftijd, begraven op 18-11-1950 te Oostham.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 22-05-1902 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 22-05-1902 te Oostham (getuige(n): Theys Severin en Vandeneynde Julius ex Paal.) met Petrus Amandus (manke) THEUNIS, 28 jaar oud.
   7.  Maria Constantia, geboren op 07-04-1872 om 23 uur te Heppen.
   8.  Philomena, landbouwster, geboren op 13-02-1875 om 9 uur te Heppen, overleden op 08-09-1947 te Oostham op 72-jarige leeftijd, begraven op 11-09-1947 te Oostham.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-01-1907 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 12-01-1907 te Oostham (getuige(n): Toelen Ludovicus ex Leopoldsburg en Theys Severinus.) met Augustinus TOELEN, 38 jaar oud.

Tess. Maria Theresia AERTS, grondeigenares, gedoopt op 10-02-1786 te Tessenderlo, overleden op 14-01-1867 te Tessenderlo op 80-jarige leeftijd. RAH 730-3639 Notaris Leonard Ooms.
06.12.1860 Akte 263 (f°570) Definitieve verkoop door:
Maria Theresia Aerts x Jan Francis Vandeweyer, Pieter Lemmens doende als voogd van de minderjarige Augustinus en Francisca Aerts en de toeziende voogd gemelden Jan Francis Vandeweyer allen uit Tessenderlo, Domien Cronenborghs uit Meerhout als voogd van Augustinus Cronenborghs en de toeziende voogd Francis Lemmens uit Tessenderlo verkopen aan Augustinus Theys uit Tessenderlo, Sophia Francisca Isabella Stevens uit Diest, Charles Amand Jansen uit Tessenderlo, August Walraevens uit Laarne en aan Pieter Constant Clerckx uit Tessenderlo een huis, tuin, bouwlanden, hooilanden gelegen te Tessenderlo voor 4590 fr.

29.12.1860 Akte 286 (f°633) Kwitantie door:
Maria Theresia Aerts x Jan Francis Vandeweyer, Pieter Lemmens doende als voogd van de minderjarige Augustinus en Francisca Aerts en de toeziende voogd gemelden Jan Francis Vandeweyer allen uit Tessenderlo, Domien Cronenborghs uit Meerhout als voogd van Augustinus Cronenborghs en de toeziende voogd Francis Lemmens uit Tessenderlo verkopen aan Augustinus Theys uit Tessenderlo dit van de som van 1325 fr. Dit van de verkoop van een huis met aanbehoorten te Hulst gelegen. Sectie B nrs 948,946b,945a en 945b.

RAH 730-3644 Notaris Leonard Ooms
06.02.1865 Akte 41 (f°86) Verkoop door:
Grondeigenares Maria Theresia Aerts uit Tessenderlo verkoopt uit haar moederlijk erfdeel aan landbouwer Carolus Kimpen en landbouwer Josephus Kimpen uit Paal een perceel bouwland te Paal ter plaatse Kernestveld gelegen voor 650 fr.

06.02.1865 Akte 42 (f°88) Verkoop door:
Grondeigenares Maria Theresia Aerts uit Tessenderlo verkoopt uit haar moederlijk erfdeelaan de grondeigenaar Felix Vanderheyden uit Paal een perceel weide te Paal gelegen genaamd Holsterbemp voor 650 fr.

RAH 730-3642 Notaris Leonard Ooms.
20.12.1863 Akte 277 (f°591) Verkoop door:
Maria Theresia Aerts weduwe Francis Vandeweyer grondeigenares uit Tessenderlo verkoopt aan grondeigenares Maria Elisabeth Thomas uit Diest een lege grond en dennenbos gelegen te Paal voor 800 fr. Sectie D nr 1481.

RAH 730-3644 Notaris Leonard Ooms
21.01.1865 Akte 20 (f°39) Testament gemaakt door:
Grondeigenares Maria Theresia Aerts wonende in Tessenderlo, ziek van lichaam maakt haar testament als volgt:
Ik geve en vermake aan Constant Vandeweyer en zijn dochter Maria Cordelia Celina Vandeweyer en aan Maria Philomena Nuyts, landbouwers wonende in Tessenderlo en aan Jan Joseph Vanderheyden grondeigenaar uit Paal, al mijn liggend geld met last dat zij zullen gehouden zijn tot de gehele bekostiging van mijn lijkdienst en uitvaart volgens mijn staat en dat zij zullen doen geschieden ten mijner zielelafenis voor 500 fr missen.
Ik geve en vermake aan gemelde Constant Vandeweyer in volle eigendom een perceel land gelegen in Hulst achter zijn hof.
Ik geve en vermake aan de gemelde Maria Cordelia Celina Vandeweyer in volle eigendom een perceel land en weide genaamd de Vetpot gelegen te Hulst aan de Ertstraat.
Ik geve en vermake aan gemelde Maria Philomena Nuyts in volle eigendom een beemd gelegen op het Schoonheesbroek.
Ik geve en vermake aan gemelde Jan Joseph Vanderheyden en aan zijn broere Wilhelmus Vanderheyden landbouwer uit Paal, ieder voor de helft een perceel bouwland gelegen te Paal achter hun hof gelegen.
Ik geve en vermaken aan Catharina Pinckx x Bernard Nuyts landbouwster uit Tessenderlo in volle eigendom een perceel bouwland gelegen op Schoonhees achter het huis van Joseph Engelen landbouwer aldaar.
Ik geve en vermake aan Blanca Vanderheyden landbouwster wonende in Paal een som van 100 fr.
Ik geve en vermake aan voornoemde Constant Vandeweyer en zijn gemelde dochter in volle eigendom al mijn overige roerende goederen.

RAH 730-3646 Notaris Leonard Ooms.
22.20.1867 Akte 274 (f°501) Definitieve verkoop door:
Francisca Aerts x Jan Baptist Vonckx uit Aarschot, Pieter Augustinus Aerts uit Antwerpen, Dominicus Croonenborghs doende als voogd van Augustinus Croonenborghs uit Meerhout en de toeziende voogd Francis Lemmens uit Tessenderlo verkopen aan Augustinus Ackx uit Deurne, Jozef Schoumans uit Tessenderlo en aan gemelde Augustinus Aerts landen en bos te Tessenderlo gelegen voor 1720 fr.
1: een perceel land gelegen op Schoonhees. Sectie C nr 1108.
2: land aldaar in Hulst. Sectie B nr 916.
3: een eikenbos aldaar op Schoonhees gelegen. Sectie C nr 758.
Zij heeft de goederen geërfd van haar tante Maria Theresia Aerts, overleden te Tessenderlo.

Dochter van Tess. Gerardus AERTS en Tess. Anna Elisabeth CONVENTS.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 27-01-1810 te Tessenderlo met Tess. Henricus DAS, 45 jaar oud, geboren op 19-06-1764 te Tessenderlo, overleden op 20-08-1826 te Tessenderlo op 62-jarige leeftijd, zoon van Tess. Michael DAS en Tess. Maria Elisabeth LEMMENS. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 16-05-1790 te Tessenderlo met Anna Christina JANSSEN (Janssens), 22 jaar oud, geboren op 13-11-1767 te Tessenderlo, gedoopt op 13-11-1767 te Tessenderlo (getuige(n): Joannes Gils en Christina Vandewijer.), overleden op 13-07-1807 te Tessenderlo op 39-jarige leeftijd, dochter van Franciscus JANSSEN en Maria Elizabetha PEYS 1700.}
Gehuwd voor de kerk (2) op 41-jarige leeftijd op 25-07-1827 te Tessenderlo met Tess. Franciscus VANDEWEYER (Joannes Franciscus) 1800, 43 jaar oud.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tess. Maria Regina, geboren op 19-02-1810 te Tessenderlo, overleden op 17-03-1810 te Tessenderlo, 26 dagen oud.

Norbertus AERTS, landbouwer, geboren op 12-09-1878 te Olmen, overleden op 20-02-1961 te Olmen op 82-jarige leeftijd. RAH 2000-2105 Notaris Louis Ooms.
19.04.1921 Akte 92 (f°222) Lening door:
Norbertus Aerts landbouwer wonende te Olmen x Maria Francisca Thoelen, ° Olmen 12 september 1878 bekent 3000 fr schuldig te zijn aan Emilius Theys, Maria Rosalia Theys, Maria Mathildis Theys allen uit Tessenderlo. Eisbaar binnen tien jaar tegen 7% intrest.
Pand: een huis, met hof en bouwlanden gelegen te Olmen Heivoort.

Zoon van Remigius AERTS, landbouwer(1866), en Maria Alouysia TOELEN (Thoelen), dienstemeid(1866),landbouwster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 02-11-1905 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 02-11-1905 te Kwaadmechelen (getuige(n): Henricus Thoelen en Julius Aerts) met Maria Francisca THOELEN, 22 jaar oud, landbouwster, geboren op 02-11-1883 om 03.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 02-11-1883 te Kwaadmechelen (getuige(n): Carolus Vertessen en Maria Francisca Vertessen), overleden op 10-01-1967 te Olmen op 83-jarige leeftijd, dochter van Ferdinandus THOELEN, landbouwer(1884,1886), en Rosalia BLEUKX (Bleuckx) 1900, dienstmeid,huishoudster(1876).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ferdinandus Gerardus, geboren op 01-01-1906 om 09:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 01-01-1906 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ferdinandus Thoelen en Amelia Thoelen), overleden op 12-01-1906 om 03:00 uur te Kwaadmechelen, 11 dagen oud.

Tess. Paulus AERTS, landbouwer(1881), geboren op 17-05-1825 te Paal, overleden op 18-01-1888 te Tessenderlo op 62-jarige leeftijd. RAH 730-405 Notaris Ernest Beeckman.
12.02.1881 Akte 34 (f°114) Verkoop door:
Landbouwer Paulus Aerts uit Tessenderlo heeft verkocht voor 400 fr aan Maria Helena Aerts, landbouwster wonende te Tessenderlo, weduwe Jan Baptist Vandegoor (Vandeghoor), zijn onverdeelde helft in een perceel bouwland, weide en houtkant op de Ulfheide in Tessenderlo. Sectie B nr 1533,1534 en 1535.
De andere helft hoort toe aan de koopster.

RAH 730-3595 Notaris Joannes Ooms.
18.09.1878 Akte 230 (f°470) Deling tussen:
Landbouwer Paul Aerts en landbouwster Maria Helena Aerts uit Tessenderlo verdelen onroerende goederen gelegen te Tessenderlo, die zij gezamentlijk hebben aangekocht ingevolge akte van finale toewijzing verlegd voor meester Ooms te Tessenderlo den 26.03.1874.
1: een bouwland, weide en bos gelegen te Tessenderlo Ulfheide. Sectie B nrs 1533,1534 en 1535.
2: een weide en bos aldaar gelegen in Ravenshout. Sectie C nrs 204 en 205.
Zij zijn overeengekomen dat Maria Helena Aerts voor haar aandeel, zijnde de helft in volle eigendom zal hebben en bezitten de helft oostwaarts van het perceel onder nr 1 en 2 en dat Paul Aerts voor zijn aandeel, zijnde ook de helft, zal hebben en bezitten de helft westwaarst van nr 1 en de helft westwaarts onder nr 2.

RAH 2000-1992 Notaris Albert Ooms.
11.11.1886 Akte 238 (f°476) Testament gemaakt door:
Paul Aerts uit Tessenderlo maakt zijn testament als volgt:
Ik laat en maak aan mijn echtgenote Joanna Vuegen bij mij inwonend:
1: de volle eigendom van al mijn roerende goederen en molbilaire effecten, daarin begrepen mijn vee en vruchten wassende op landen en weiden.
2: het vruchtgebruik van al mijn onroerende goederen.
Verders laat en maak ik aan Louis Van Lommel, Regina Van Lommel, Alphonse Van Lommel en Elisabeth Van Lommel alle vier bij mij wonende te Tessenderlo en vooraf sterven aan de langstlevende van hen de naakte eigendom van al mijn onroerende goederen...
Overleden 18 januari 1888.

RAH 2000-2078 Notaris Louis Ooms.
01.09.1896 Akte 117 (f°293):
Verkoop door Alphonse en Elisa Van Lommel (Van Lommerens).
Alphonse Van Lommeren en Elisa Van Lommel x Benedictus Janssens, allen landbouwers uit Tessenderlo, verkopen voor 200 fr aan Louis Van Lommel en Regina Van Lommel, beiden landbouwers en wonende te Tessenderlo, de helft onverdeeld welke zij met de kopers bezitten in een huis en bouwland, gelegen op de Ulfheide in Tessenderlo. Sectie C nrs 110c, 113a, groot 30a 50ca.
De goederen komen van een legaat door Paul Aerts voor de naakten eigendom en welk vruchtgebruik geschonken werd aan Joanna Vuegen weduwe Paula Jan Aerts.

Zoon van Tess. Willem Theodorus AERTS 1800, landbouwer(1834), en Tess. Anna Maria TESSENS 1800, landbouwster(1834).
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 29-01-1879 te Tessenderlo met Tess. Joanna VUEGEN (Veugen) 1900, 48 jaar oud. {Zij was eerder gehuwd voor 1856 met Tess. Jan VANLOMMEL, geboren circa 1822 te Paal, overleden op 31-03-1877 te Tessenderlo.}
 
Petrus AERTS, woonplaats onbekend vanaf 1780.
Gehuwd voor de kerk op 02-06-1778 te Tessenderlo met Maria Catharina SCHUER, 40 jaar oud, gedoopt op 05-09-1737 te Tessenderlo (getuige(n): Schuer Peter en Stalmans Catharina Elis.), overleden op 05-03-1805 te Schoonhees op 67-jarige leeftijd, dochter van Willebrordus SCHUER 1700 en Maria SNEYERS. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 05-02-1760 te Tessenderlo met Petrus HESELMANS, 28 jaar oud.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Franciscus, landbouwer/ster, gedoopt op 11-07-1779 te Tessenderlo (getuige(n): Heselmans Petrus en Nuyts Catharina.), overleden op 14-06-1854 om 4 uur te Oostham Kwamol op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 28-12-1815 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 28-04-1815 te Oostham (getuige(n): Ooms Henricus en Ooms Petrus Henricus.) met Maria Agnes ARIëN 1800, 33 jaar oud. {Zij was ook ooit gehuwd met Hubert RIJNDERS, landbouwer/ster, gedoopt circa 1770 te Koersel, overleden op 14-09-1814 om 1 uur te Oostham Kwamol, zoon van Mathias RIJNDERS en Anna JANS.}

Tess. Petrus Franciscus AERTS 1800, geboren op 09-05-1808 te Tessenderlo, in 1853 naar Herk
RAH 730-3630 Notaris Henricus Ooms.
01.02.1851 akte 32 (f°88) Kwitantie en handlichting door:
Landbouwer Gerard Reynders als voogd der minderjarigen van Jan Baptist Reynders en Maria Elisabeth Aerts beiden overleden te Tessenderlo: Maria, Pieter Eugenius en Elloi Alphonse Reynders bekennen ontvangen de te hebben de som van 300 fr hoofdsom en de som van 195 fr voor intrest van Pieter Francis Aerts en ten 3de de som van 30 fr voor twee jaar intrest, ten 4de 68.75 fr voor gerechtelijke onkosten. Samen 593.75 fr.
Welke hij verschuldigd was blijkens het vonnis uitgesproken te Hasselt door de rechtbank van Eerste aanleg 06.06.1849. Zoon van Tess. Joannes Baptista AERTS 1800 en Tess. Maria Catharina GIELEN (Joanna Theresia).
Gehuwd met Tess. Maria Louisa JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Hortentia Francisca, geboren circa 1844, overleden op 05-02-1856 te Herk-de-Stad.
   2.  Petrus Eugenius Vincentinus, geboren op 25-05-1854 te Herk-de-Stad.

Petrus Joannes AERTS, landbouwer, geboren op 30-11-1851 te Paal, overleden op 07-11-1926 te Beverlo op 74-jarige leeftijd. RAH 2000-2010 Notaris Albert Ooms.
26.03.1903 Akte 52 (f°121) Openbare veiling door:
In de herberg van Remy Peeters te Beverlo:
1. Henri Beerten, landbower x Scholastica Peeters uit Beverlo,
2. Lambertus Huybrechts, landbouwer uit Beverlo,
3. Augustinus Huybrechts, landbouwer uit Beverlo,
Verkopen:
1: een hooiland gelegen in Genemeer te Beverlo. Verkocht aan Jan Aerts-Joris landbouwer uit Beverlo voor 1110 fr. Sectie B nr 861b.
2: een bouwland aldaar gelegen ter plaatse Korspel. Verkocht aan Jan Aerts-Jordens herbergier uit Beverlo voor 650 fr. Sectie B nr 1002a.
Goederen die komen uit de erfenis van Jan Beerten overleden te Beverlo.

RAH 2000-2023 Notaris Albert Ooms.
29.09.1917 Akte 160 (f°436) Openbare toewijzing door:
In de herberg van Frans Moons te Beverlo:
Anna Maria Gaukens weduwe Jean Josse Degreef herbergierster wonende te Mol, ° Beverlo 11 december 1844 verkoopt in Beverlo:
1: een bouwland en bos ter plaatse De Laer gelegen. Verkocht aan Pieter Joannes Aerts landbouwer uit Beverlo, ° Paal 30 november 1851 voor 2000 fr. Sectie A nrs 1281 en 1282.
2: een hooiland ter plaatse aan de Nieuwendijk gelegen. Verkocht aan Martinus Jansen landbouwer uit Beverlo, ° Tessenderlo 15 maart 1870 voor 1625 fr. Sectie B nr 439.
3: een hooiland ter plaatse De Ulfort gelegen. Is ingehouden en niet verkocht. Sectie C nr 1210a.
Haar toebehorende ingevolge akt van deling verlegd voor ons notaris 02 januari (?) 1897.


Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-07-1880 te Beverlo met Constantina JORDENS, 26 jaar oud, geboren op 20-01-1854 te Beverlo, dochter van Joannes (Jan) JORDENS 1800, dienstknecht,landbouwer(1855), en Maria Carolina VANDEBOSCH, landbouwster(1855)huishoudster(1878).
 
[privacy].
 
Servatius AERTS, voeger, geboren op 23-04-1876 te Luik. RAH 2000-2006 Notaris Albert Ooms.
27.11.1899 Akte 174 (f°381) Verkoop door:
Maria Regina Tielens zonder beroep wonende te Beverlo heeft verkocht uit haar ouderlijk erfdeel voor 275 fr aan Servatius Aerts-Schaeken voeger wonende te Beverlo twaalf are bouwgrond ten nemen uit ene perceel langs den westkant. Sectie B nrs1043a.

RAH 2000-2009 Notaris Albert Ooms.
25.04.1902 Akte 71 (f°169) Verkoop door:
Maria Regina Tielens, zonder beroep wonende te Beverlo heeft verkocht voor 447 fr uit de erfenis van haar ouders aan Servatius Aerts-Schaeken, voeger wonende te Beverlo ongeveer 14.90 are van een groter perceel gelegen te Korspel-Beverlo. Sectie B nr 1044b.


Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 15-05-1899 te Beverlo met Maria Octavia SCHAEKEN, 22 jaar oud, geboren op 27-11-1876 te Beverlo.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus (Augustinus), geboren op 13-01-1900 te Heppen, overleden voor 1969.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-11-1923 te Tessenderlo met Maria Philomena Gerardina Mathilde JANSSENS, 22 jaar oud, geboren op 13-05-1901 om 01 uur te Tessenderlo, overleden op 07-10-1953 te Beverlo op 52-jarige leeftijd, dochter van Tess. Ludovicus JANSSENS, dagloner, landbouwer, en Tess. Maria Virgenia VUEGEN, dienstmeid, landbouwster.
   2.  Leonard, bakker Aerts, geboren op 15-04-1912 te Beverlo, overleden op 25-04-2001 te Heusden-Zolder op 89-jarige leeftijd. St. Franciscusziekenhuis, begraven op 30-04-2001 te Oostham.
Gehuwd voor de kerk 1933 te Zonhoven met Melania Emma BIELEN, geboren op 01-09-1909 te Zonhoven, overleden op 25-11-1974 te Oostham op 65-jarige leeftijd, begraven op 28-11-1974 te Oostham, dochter van Augustinus Michaël BIELEN en Maria MEUS.

Tess. Willem Theodorus AERTS 1800, landbouwer(1834), gedoopt op 09-11-1778 te Paal, overleden op 14-10-1834 te Tessenderlo op 55-jarige leeftijd. RAH 730-3610 Notaris Henricus Ooms.
27.02.1834 akte 73 (p159):
Openbare verkoop ten aanzoek van Wilhelm Thijs uit Tessenderlo, Maria Theresia Beerten x Francis Boonen uit Tessenderlo als moeder en voogdesse van haar minderjarige kinderen Catharina Elisabeth, Maria Agnes, Anna Barbara, Augustinus en Arnold Thijs.
Verkoop van eiken bomen en hakhout op stam te Tessenderlo en Paal voor 457.5fr.

04.03.1834 akte 83 (p181):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van Wilhelm Aerts uit Tessenderlo.
Landbouwer Wilhelm Aerts verkoopt:
1: een huis, stal, schuur en alle aanbehoorten en grond, alsmede de moeshof, bouwland met een weinig weide en het houtgewas daarop staande op Geenhout te Paal.
2: een bemd of hooiland ook in Geenhout Paal.
Deze onroerende goederen zijn zijn eigendom als voortkomende uit zijn ouderlijk erfdeel.

07.03.1834 akte 90 (p182):
Finale toewijzing door Wilhelm Aerts uit Tessenderlo.
Verkoop uit akte 86, van een huis met aanbehoorten, moeshof, bouwland en weide en een bemd gelegen te Paal. Verkocht aan Hendrik Ariën en Pieter Wiels beiden uit Paal.

10.03.1834 akte 96 (p205):
Testament gemaakt door Wilhelmus Aerts uit Tessenderlo.
Landbouwer Wilhelmus Aerts ziek van lichaam maakt zijn testament als volgt:
Ik geve en vermaak vooruit en buitendeel in vollen eigendom aan Gerardus, Catharina Elisabeth, Susanna, Paulus en aan Maria Helena Aerts mijn vijf minderjarige kinderen verwekt met Anna Maria Tessens bij mij inwonende het vierde paart van alle mijn zo roerende als onroerende goederen.

RAH 730-3653 Notaris Leonard Ooms.
12.03.1874 Akte 65 (f°130) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Thijs gelegen in het dorp te Tessenderlo: Paul Aerts, Maria Helena Aerts, Cornelis Gils in eigen naam en als voogd van Joseph Gils, Leonard Gils, Martinus Gils en Regina Gils allen landbouwers uit Tessenderlo en de toeziende voogde Cornelis Gils landbouwer uit Veerle, Joseph Aerts dagloner uit Tessenderlo, Carolina Aerts x Casimir Theys, Philomena Aerts x Augustinus Stevens en Louis Aerts allen landbouwers uit Kwaadmechelen.
Landbouwster Susanna Schepers x Gerard Nijs, Theresia Schepers religieuse uit Paal, Pieter Jan Schepers landbouwer uit Heusden en iedereen voor hun delen verkopen onroerende goederen te Tessenderlo.
1: land, weide en bos gelegen in de Ulfort te Tessenderlo. Sectie B nrs 1533,1534 e 1535.
2: een weide en bos aldaar gelegen ter plaatse Ravenshout. Sectie C nrs 204 en 205.
3: een vijver aldaar gelegen in de Ulfortheide. Sectie C nr 24.
De goederen zijn geërfd voor hun delen van hun respectieve hele zuster, tante en halve zuster wijlen Elisabeth Aerts.

26.03.1874 Akte 78 (f°132) Definitieve verkoop uit akte 65:
Verkocht aan Paul Aerts en anderen voor 1885 fr.


Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 22-04-1809 te Paal met Tess. Maria Anna HUYBREGHS, gedoopt circa 1785 te Paal, overleden op 03-10-1812 te Paal.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 20-10-1813 te Tessenderlo met Tess. Anna Maria TESSENS 1800, 24 jaar oud.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tess. Petrus Henricus, landbouwer, geboren circa 1804 te Paal (gezindte: K.), overleden op 08-09-1867 te Kwaadmechelen-Genendijk, begraven op 10-09-1867 te Genendijk.
Gehuwd met Tess. Angelica MEYTEN 1800.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Tess. Susanna, landbouwer, geboren op 09-03-1822 te Paal, overleden op 14-10-1871 te Kwaadmechelen-Genebos op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 11-07-1850 te Tessenderlo met Tess. Norbertus GILS 1800, 28 jaar oud.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 29-01-1868 te Tessenderlo, gehuwd voor de kerk op 01-02-1868 te Tessenderlo (getuige(n): Gils Josepho en Gils Cornelio. 3 graad.) met Tess. Casimirus LAVREYS (Nerrees), 47 jaar oud. {Hij was eerder gehuwd op 35-jarige leeftijd op 23-07-1855 te Tessenderlo met Tess. Coleta DEREYK 1800, 28 jaar oud. Hij is later gehuwd op 53-jarige leeftijd op 23-04-1873 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 24-04-1873 te Kwaadmechelen (getuige(n): Winderikx Joanne Judoco en Hermans Francisco, 3 graad.) met Tess. Regina VANDERHEYDEN, 33 jaar oud.}
   3.  Tess. Paulus.
   4.  Tess. Maria Helena (Helemackers).

Catharina AFINE, overleden circa 1716, 17.02.1716 25-15r Wilhelmus Theunis quitteert tot behoef Uldericus Gombeer.
Comparerende Wilhelmus Theunis welcken quitteert Uldericus Gombeer van alsulcke cooppenningen van huijs ende hoff, met de goederen daer annex luijt act van coop ende gichte.

17.02.1716 25-15r Relieff Matteus Witters in naeme van Jan Cruijsberghs.
Eodem comparuit Matteus Witters welcken in naeme van Jan Cruijsberghs versueckt te releveren alsulcke goederen als hem naer doodt van Jacob Cruijsberghs en Catlijn Affinien sijne auders waer van Mattheus Witters inden naem van Jan Cruijsberghs voorss relief verleent. Dochter van N.N. AFINE en Elisabeth VANDEWIJER.
Gehuwd voor de kerk (1) op 08-10-1684 te Kwaadmechelen (getuige(n): Maes Leonardo en Schooffs Joannes.) met Joannes WITTERS 1600.
Gehuwd (2) met Jacob CRUYSBERGHS, overleden voor 1716.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jan CRUIJSBERGHS.

[privacy].
 
Eduard Joannes AGTEN, geboren op 11-02-1928 om 18 uur te Heppen, overleden op 23-12-2001 te Oostham op 73-jarige leeftijd, begraven op 29-12-2001 te Oostham. Schoolmeester 5de leerjaar tot ongeveer 1960.
TIKB Beringen.
Regisseur HADATO teneel Oostham.
Fanfare Oostham.

Vrouw; Kristelijke Mutualiteiten. Zoon van Alphonsus AGTEN en Maria Ludovica (Louisa) MARTENS.
Gehuwd voor de kerk te Lourdes met Francisca Maria Theresia (Mariette) DAMEN, geboren op 23-09-1929 te Achel, overleden op 11-02-2013 te Oostham op 83-jarige leeftijd, begraven op 16-02-2013 te Oostham, dochter van N.N. DAMEN en N.N. VOSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  [privacy].
   2.  [privacy].
   3.  [privacy].

Hubert AGTEN, geboren op 01-06-1929 om 19 uur te Heppen, overleden op 12-03-1994 te Heppen op 64-jarige leeftijd, begraven op 16-03-1994 te Heppen. Stichter van de firma CV& Sanitair Agten, zoon van Alphonsus AGTEN en Maria Ludovica (Louisa) MARTENS.
Gehuwd met José MAES, geboren op 18-05-1935 te Koersel, overleden op 16-09-2012 te Leopoldsburg op 77-jarige leeftijd, begraven op 21-09-2012 te Heppen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie-Paul.
Gehuwd met Albert KUPPENS.
   2.  Rudi.
Gehuwd met Gerda CAERTS.
   3.  Eddy.
Gehuwd met Hilde MONTEN.

Angelina Van AKEN (Van Aeken, Vanaken) 1800, dienstmeid, geboren op 04-08-1814 te Kwaadmechelen, 14.08.1814 volgens huwelijksakte in Olmen. Gedoopt op 04-08-1814 te Kwaadmechelen (getuige(n): Engelen Henricus en Gueuns Anna.). RAH 730-3611 Notaris Henricus Ooms.
05.08.1835 akte 179 (p425):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Huishoudster Maria Theresia Van Aken x Hendrik Nijs kleermaker winkelier uit Tessenderlo voor de helft en van dienstmeid Angelina Van Aken uit Olmen voor de andere helft verkopen:
1: een perceel bouwland in Genendijk, groot 60 roeden.
O: Gerard Celen van Vorst.
Z: de straat.
W: Jan Baptist Wouters.
N: Jan Baptist Wouters en Martinus Vandegoor.
2: een bemd te Baal in Tessenderlo, achter Sweevelt molen
De goederen zijn hun aangekomen na de dood van hun oom Jan Geuens overleden te Vorst.

12.08.1835 akte 184 (p427):
Finale toewijzing van de verkoop uit de akte 179.
Verkoop van een perceel bouwland te Kwaadmechelen en een bemd te Tessenderlo.
Het bouwland verkocht aan Martinus Vandegoor landbouwer uit Kwaadmechelen en de bemd aan Angelina Van Aken.

RAH 730-3618 Notaris Henricus Ooms.
02.03.1842 akte 55 (p153): Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Angelina Van Aken x Pieter Cuypers landbouwers uit Olmen verkopen een beemd of hooiland te Bael Tessenderlo, achter Sweeveltmolen voor 715 fr.
Zij had dit zelf bij aankoop verkregen krachtens akte van finale toewijzing verleden voor mij op 12.08.1835.

09.03.1842 akte 60 (p154):² Finale toewijzing van de verkoop uit akte 55:
Verkocht aan Desiré Vandenschriek uit Leuven voor 1175 fr. Dochter van Joannes Van AEKEN (Van Aken), labeurman, en Anna Catharina Van HEES 1800, labeurster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-05-1840 te Olmen met Petrus Joannes CUYPERS, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 06-02-1813 te Mol, zoon van Guilliemus CUYPERS en Anna Maria VANHEMEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna, geboren op 10-11-1843 om 05:00 uur te Olmen.

Tess. Anna Maria ALAERTS (Huygens), geboren op 05-06-1894 te Tessenderlo, illigitima, gew. bij huw. ouders, dochter van Tess. Alfons ALAERTS, landbouwer, en Tess. Wivina Mathildis HUYGENS.
 
Franciscus Ludovicus ALAERTS, landbouwer(1911), geboren op 17-09-1862 te Herselt (gezindte: K.), overleden op 15-01-1920 om 14:00 uur te Genendijk op 57-jarige leeftijd, begraven te Genendijk. RAH 2000-2014 Notaris Albert Ooms.
04.04.1907 Akte 64 (f°184) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Emile Hermans te Kwaadmechelen:
Dame Henriette Ceyssens, zonder beroep x Theophile Reynders, beambte aan de staatsspoorweg, beiden wonende in Hasselt verkopen in Kwaadmechelen:
1: een hooiland gelegen in Gerhoeven. Verkocht aan Anselm Schraeyen, landbouwer uit Kwaadmechelen voor 400 fr. Sectie A nr 710.
2: een hooiland en ledige grond gelegen in de Zwartenhoek. Verkocht aan Henri Geuns, landbouwer uit Kwaadmechelen voor en namens Gustave Jansen, vrederechter uit Mol voor 325 fr. Sectie A nr 1516c.
3: een dennenbos gelegen in het Geertveld. Verkocht aan Louis Alaerts, landbouwer uit Kwaadmechelen voor 1300 fr. Sectie B nr 1295.
Onder Tessenderlo:
4: een hooiland in het Groot Waterbroek gelegen. Verkocht aan Louis Schellens, landbouwer uit Kwaadmechelen zo voor hem als voor zijn broers en zuster Jan Gielen, Joseph Gielen, Karel Gielen allen landbouwers uit Kwaadmechelen voor 125 fr. Sectie B nr 619.
De goederen komen uit een akte van deling voor ons notaris verlegd 22 november 1900.

RAH 2000-2093 Notaris Louis Ooms.
06.02.1911 Akte 29 (f°70) Verkoop door:
August Ghoos, landbouwer uit Kwaadmechelen in de Zwartenhoek, verkoopt uit zijn vaderlijk erfdeel voor 900 fr aan Louis Alaerts x Josephine Michiels, landbouwer uit Genendijk een hooiland gelegen in Genendijk. Sectie A nr 1965b.

RAH 2000-2102 Notaris Louis Ooms.
14.06.1919 Akte 226 (f°559) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Frans Zels te Kwaadmechelen:
Joannes Michel Hubert Van Ende, opperwachter wonende in Mol, ° Kwaadmechelen 21 februari 1866, verkoopt:
1: een bouwland gelegen in Genendijk, groot 20.80 are. Verkocht aan Maria Antonia Vandegoor weduwe Ludovicus Van Hoeve, landbouwster uit Kwaadmechelen voor 1500 fr. Sectie A nr 1788a.
2: een hooiland aldaar gelegen, groot 38.60 are. Verkocht aan a: helft westwaarts aan Franciscus Ludovicus Alaerts, landbouwer uit Genendijk x Maria Josephina Machiels voor 1000 fr en de helft oostwaarts aan Maria Melania Bosmans herbergierster voor 1000 fr. Sectie A nr 1965c.
3: een bouwland aldaar ter plaatse Geertsveld gelegen, groot 22 are. Percelen 3 en 7 samen verkocht aan Felix Wouters, landbouwer x Maria Rosalia Vandeweyer voor 1600 fr. Sectie B nr 1329.
4: een hooiland aldaar in het Genendijk Waterbroek gelegen, groot 46.60 are. Percelen onder 4 en 5 verkocht aan Josephus Claes landbouwer x Catharina Francisca Berghmans voor 2200 fr. Sectie B nr 1585.
5: een hooiland aldaar gelegen, groot 55.80 are. Sectie B nr 1584.
6: een bouwland, weide en bos aldaar langs de kanten van de ijzerenweg Kepkensberg, groot 31.70 are. Verkocht aan Joseph Noels, landbouwer x Maria Ludovica Theunckens voor 1100 fr. Sectie B nrs 1449a-1451a-1450a-1451b.
7: een weide en bouwland aldaar ter plaatse Waterbroek, groot 30.20 are. Sectie B nrs 1598-1599.
8: een hooiland aldaar in Genendijk, groot 31.30 are. Verkocht aan Alphonsus Bernardus Goos, landbouwer x Joanna Ceustermans voor 1800 fr. Sectie B nr 1607.
9: een perceel ledige grond gelegen aldaar ter plaatse Genebossebossen, groot 46.30 are. Verkocht aan Hubertus Josephus Bosmans, landbouwer x Maria Willemoons voor 200 fr. Sectie B nr 910.
De goederen komen uit zijn ouderlijk erfdeel hem toebedeeld bij akt van deling ontvangen door ons notaris 25 juni 1908.
Joannes Michel Hubert Van Ende soldaat wonende in Brussel, ° Antwerpen 14 maart 1893 als medeeigenaar van het perceel, uit hoofde van de erfenis van zijn moeder Anna Maria Melania De Dekker. Sectie B nrs 1451a-1451b.
Link: Kadastrale legger Art. 1500: Van Ende Leon Jan Michel.


Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 24-10-1903 te Tessenderlo met Maria Josephina MACHIELS (Machiels), 37 jaar oud, geboren op 23-04-1866 te Tessenderlo (gezindte: K.), overleden op 27-08-1956 te Genendijk op 90-jarige leeftijd, begraven op 30-08-1956 te Genendijk, dochter van Tess. Petrus Josephus MACHIELS (Michiels), landbouwer, en Tess. Anna Elisabeth Van GELDER, landbouwster(1890).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius Josephus Gerardus, geboren op 21-01-1905 om 07:30 uur te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 21-01-1905 te Genendijk (getuige(n): Petrus Cor.Machiels en Theresia Heynen ex Veerle), overleden op 20-11-1950 te Ekeren op 45-jarige leeftijd, begraven op 23-11-1950 te Genendijk.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 21-01-1942 te Kwaadmechelen (K.) (getuige(n): R.Rutten en B. Vanaerdewegh) met Elsa Antonia Van AERDEWEGH, 34 jaar oud, geboren op 31-10-1907 om 02:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 31-10-1907 te Kwaadmechelen (getuige(n): Julius Vandervoort en Antonia Van Aerdeweg), overleden op 29-03-1993 te Geel op 85-jarige leeftijd, begraven op 02-04-1993 te Kwaadmechelen-Genendijk, dochter van Augustienus Van AERDEWEGH, landbouwer, en Maria Amelia VANDERVOORT, landbouwster.
   2.  Joanna Maria Elisabeth, geboren op 30-01-1907 om 15:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 30-01-1907 te Genendijk (getuige(n): Antonius Alaerts en Joanna Machiels), overleden op 22-11-1996 te Kwaadmechelen op 89-jarige leeftijd, begraven op 28-11-1996 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 09-11-1935 te Genendijk (K.) (getuige(n): G.Alaerts en L.Rutten) met Emilius Josephus Renatus (René) RUTTEN, 24 jaar oud, geboren op 20-08-1911 om 07:00 uur te Kwaadmechelen-Genendijk, gedoopt (K.) op 20-08-1911 te Genendijk (getuige(n): Felix Van Laerken en Julia Rutten), overleden op 14-01-1998 te Kwaadmechelen-Genendijk op 86-jarige leeftijd, begraven op 17-01-1998 te Kwaadmechelen-Genendijk, zoon van Josephus Benedictus RUTTEN, landbouwer(1881,1911), en Maria Stephania ROELS, landbouwster(1919).
   3.  Hortensia Maria Catharina, geboren op 16-07-1911 om 09:30 uur te Genendijk, gedoopt (K.) op 17-07-1911 te Genendijk (getuige(n): Fr. Michiels en Maria Cath. Alaerts ex Veerle), overleden op 25-09-1911 om 14:00 uur te Kwaadmechelen-Genendijk, 71 dagen oud, begraven op 27-09-1911 te Genendijk.

Steven ALARTS 1600, geboren voor 1570. RAH Gichten 843-08
22.01.1590 08-33r Opheldinghe Steeven Alarts in naem sijnder huijsvrou Barbara Ceers.
Steeven Alarts heeft gereleveert alsulck versterff van een jaerrinthe van drij gls s'jaers, als sijnder huijsvrou, verstorven was nae doot Cristina Ceers, staende aen panden van Merten Martijns.
Gehuwd met Barbara CEERS.
 
Gertrudis ALBERT, gedoopt te Zichem, overleden op 04-01-1777 te Oostham. Not. Daems J.A. volume 1055 item 3 : 1757-1767.
16.04.1766 akte 188: Procuratie op Leonardus De Wael, haere schoonsone, om in haere naeme te vercoopen sekere huysinge gestaen tot Zichem aen de merckt.

Not. Daems J.A. volume 1055 item 3 : 1757-1767.
16.04.1763 akte 130: Declaratie van Gertruyt Albert, de welcke om haeren grooten ouderdom ende onpasselijckhijt haer actuelijck tot Diest niet connende transporteren.....
Gehuwd met Hermannus SWERTS, gedoopt te Meerhout, overleden voor 1766.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina, gedoopt te Zichem, overleden op 16-01-1783 te Oostham, morte improvisa.
Gehuwd met Leonardus De WAEL (Derwael) 1700. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 17-01-1786 te Oostham (getuige(n): Janssens Joe en Schuer Joe.) met Margareta OYEN, spinster, gedoopt circa 1740 te Meerhout, overleden op 12-07-1811 om 12 uur te Oostham Plaats, dochter van Frederik OYEN en Elisabeth HEYLEN.}

Augustinus ALDELHOF, geboren op 16-05-1874 te Tessenderlo. RAH 2000-2105 Notaris Louis Ooms.
16.08.1921 Akte 166 (f°446) Verkoop door:
Joannes Josephus Verwimp landbouwer wonende en ° Tessenderlo 05 mei 1883 heeft verkocht aan voor 5500 fr:
1: Augustinus Alderhof, ° Tessenderlo 16 mei 1874,
2: Maria Josephus Antonius (Joseph) Alderhof ° Tessenderlo 16 maart 1880, beiden ongehuwde landbouwers,
Een huis met bouwland en bos gelegen Baelheide. Sectie E nrs 1314-1313a-1313b.
Hem toebehorende als door hem aangekocht van Joannes Jacobus Renders, schrijnwerker wonende te Tessenderlo bij akt voor ons notaris 08 november 1891.

16.08.1921 Akte 167 (f°448) Overdracht door:
Maria Celina (Celina) Alderhof ° Tessenderlo 19 september 1876 x Joannes Josephus Verwimp, ° Tessenderlo 05 mei 1883 beiden landbouwers, zij verkoopt aan alle onverdeelde rechten die zij met hen bezit in een bouwland gelegen Liebroek. Sectie E nr 1477b.
1: Augustinus Alderhof, ° Tessenderlo 16 mei 1874,
2: Maria Josephus Antonius (Joseph) Alderhof ° Tessenderlo 16 maart 1880, beiden ongehuwde landbouwers,

, zoon van Tess. Rumoldus ALDELHOF (Alderhof), landbouwer(1882), en Tess. Carolina RUTTEN, landbouwster.
 
Joanna ALDELHOF (Alderhof), handwerkster(1881), geboren op 11-01-1854 te Tessenderlo, overleden op 29-01-1882 te Tessenderlo op 28-jarige leeftijd. RAH 2000-2094 Notaris Louis Ooms.
09.11.1912 Akte 256 (f°660) Verkoop door:
1. Angelina Eens x Francis Vandingenen;
2. Virgenie Eens x Louis Moonen,
3. Charles Eens allen landbouwers uit Tessenderlo verkopen:
Een huis met tuin, bakoven, bouwland en weide gelegen ter plaatse Liebroek in Tessenderlo. Sectie E nrs 1398e-1397f-1398g-1398h-1399b.
Deze goederen komen uit hun moederlijk erfdeel Joanna Alderhof x in leven met Frans Eens. Verkocht aan Virginie Eens x Louis Moonen voor 2080 fr.

RAH 2000-2095 Notaris Louis Ooms.
25.01.1913 Akte 23 (f°53) Lening door:
Virginia Eens x Louis Moonen, beiden landbouwers wonende in Tessenderlo erkennen aan Edouard Van Ende wonende in Kwaadmechelen de som van 1200 fr schuldig te zijn. Eisbaar binnen de tien jaar tegen 5% intrest.
Pand:
Een huis met tuin, bakoven, bouwland en weide te Tessenderlo ter plaatse Liebroeksebemden. Sectie E nrs 1398e,1398f,1398g,1398h en 1399e.
Het goed hoort eigenlijk toe aan haar en Louis Moonen als voortkomende uit het erfdeel haar moeder Joanna Alderhof x Frans Eens, te Tessenderlo overleden en als door haar staande huwelijk te hebben aangekocht bij akte verlegd voor ons notaris den 09 november 1912.

Dochter van Tess. Petrus ALDELHOF (Alderhof), landbouwer(1854), en Tess. Maria Dymphna VERLUYTEN 1800.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-04-1875 te Tessenderlo met Tess. Joannes Franciscus (Frans) EENS, 22 jaar oud. {Hij is later gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-02-1884 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 24-02-1884 te Kwaadmechelen (getuige(n): Gabriël Eens en Ludovicus Van Baelen) met Maria Melania VANBAEL (Vanbaelen), 28 jaar oud.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Virginia (Eëns).

Tess. Josephus ALDELHOF, landbouwer(1878), geboren op 14-01-1839 te Tessenderlo, overleden op 13-06-1896 om 22.00 uur te Tessenderlo op 57-jarige leeftijd. RAH 730-402 Notaris Ernest Beeckman.
09.06.1878 Akte 68 (f°230) Verkoop door:
Jan Franciscus Verbessem, onderwijzer uit Baesrode, verkoopt voor 100 fr aan landbouwer Josephus Aldelhofs uit Tessenderlo een perceel heigrond ter plaatse Schoterse bossen te Tessenderlo. Sectie E nr 1671.
Hij heeft het perceel verkregen bij erfenis van wijlen zijn ouders.

RAH 730-413 Notaris Ernest Beeckman.
19.02.1889 Akte 17 (f°51) Verkoop door:
Petrus Janssens, dagloner uit Tessenderlo als gevolmachtigde van juffrouw Theresia Verluyten (Kloosterman) uit Hoegaarde welke verkoopt voor 175 fr aan Josephus Aldelhofs, grondeigenaar en landbouwer uit Tessenderlo, ter plaatse dooden man een perceel ledigen bosgrond ter plaatse Schoterbossen. Sectie E nr 1678a.
Toebehorende aan haar bij akte van deling verleden voor notaris Ooms. Zoon van Tess. Petrus ALDELHOF (Alderhof), landbouwer(1854), en Tess. Maria Dymphna VERLUYTEN 1800.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-06-1862 te Tessenderlo met Tess. Rosalia HESELMANS, 20 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Augustinus, landbouwer, geboren op 30-04-1863 te Tessenderlo.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28-10-1897 te Tessenderlo met Tess. Maria Antonia NUYTS, 34 jaar oud, geboren op 29-05-1863 te Tessenderlo, dochter van Tess. Leonardus NUYTS, handwerker/landbouwer, en Tess. Livina CORNELIS 1900, handwerkster.
   2.  Tess. Ludovicus Constantinus (Constant) 1900.
   3.  Tess. Maria Antonia, geboren op 14-08-1873 te Tessenderlo, overleden op 27-04-1933 te Diest op 59-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1933 te Tessenderlo.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-01-1898 te Tessenderlo met Tess. Dominicus Benediktus (Benedict) RUTTEN, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 22-11-1873 te Tessenderlo, overleden voor 1933, zoon van Tess. Augustinus Ludovicus RUTTEN, landbouwer, en Tess. Antonia NICASIE (Nicasi), dienstmeid.
   4.  Tess. Maria Carolina, geboren op 27-12-1878 te Tessenderlo, overleden op 17-09-1929 te Tessenderlo op 50-jarige leeftijd, begraven op 20-09-1929 te Tessenderlo.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 15-11-1899 te Tessenderlo met Tess. Ludovicus Alphonsus (Alfons) VANDEPAER 1900, 25 jaar oud.
   5.  Maria Stephania (Stefanie) ADELHOF.

Tess. Lambertus ALDELHOF (Aldelhoffe, Anderhofs) 1800, dagloner(1851), geboren op 17-10-1800 te Balen, overleden op 24-08-1861 te Tessenderlo op 60-jarige leeftijd. RAH 730-3630 Notaris Henricus Ooms.
08.03.1851 akte 80 (f°236) Verkoop door:
Dagloners Lambert Anderhofs x Maria Theresia Theunckens verkopen aan Martin Winants koopman, zonder bedijf uit Heers een huisje met aanbehoorten en grond, moeshof en bouwland daaraan, gelegen te Varode Tessenderlo. Zoon van Tess. Rene Jozef ALDELHOF en Tess. Maria Elisabeth VANBAELEN.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 13-09-1826 te Tessenderlo met Tess. Maria Theresia THEUNKENS (Teunkens), 29 jaar oud, gedoopt op 11-11-1796 te Tessenderlo, overleden op 25-06-1851 te Tessenderlo op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) voor 1857 met Tess. Maria Theresia MERTENS, handwerkster, geboren op 12-05-1831 te Paal, dochter van Tess. Franciscus MERTENS en Tess. Elisabeth BERVOETS. {Zij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-10-1863 te Tessenderlo met Tess. Bernardus MAES, 48 jaar oud, handwerker, landbouwer(1845), geboren op 19-12-1814 te Tessenderlo, overleden op 28-09-1870 te Kruibeke op 55-jarige leeftijd, zoon van Tess. Andreas MAES en BS.Tess.x Maria Theresia TESTELMANS 1800.}
 
Tess. Ludovicus ALDELHOF (Alderhof), landbouwer(1881)/handwerker, geboren op 18-10-1848 te Tessenderlo, overleden op 13-08-1934 te Tessenderlo op 85-jarige leeftijd. RAH 730-405 Notaris Ernest Beeckman.
22.06.1881 Akte 85 (f°304) Eerbiedige akte door:
Maria Ursula Mertens, 22 jaar oud, zonder beroep wonende te Tessenderlo Hulst, thans verblijvende bij Joseph Alderhofsn dochter van wijlen Johannes Baptista Mertens en Regina Briers, landbouwster wonende in Tessenderlo. Zij verklaart dat zij door de tegenwoordige, aan haar moeder, eerbiedig raad vraagt over het huwelijk welk zij voornemens is aan te gaan met Louis Alderhofs, landbouwer en oud moldersgast wonende te Tessenderlo.

22.06.1881 Akte 86 (f°305) Bekenmaking door:
De moeder antwoordt dat zij geen toestemming geeft voor het huwelijk kan geven. Omdat zij haar door hare wegloping teveel schande heeft aangedaan.

RAH 2000-2099 Notaris Louis Ooms.
14.01.1919 Akte 09 (f°16) Gift onder levenden door:
Louis Aldelhof landbouwer aan Maria Mertens beiden uit Tessenderlo Lichtveld. Dit van het vruchtgebruik van alle roerende en onroerende goederen...
Overleden 13 augustus 1934.

14.01.1919 Akte 10 (f°) Gift onder levenden door:
Maria Mertens aan Louis Aldehof beiden uit Tessenderlo.
Geen akte aanwezig, overleden na 1934.

RAH 2000-2104 Notaris Louis Ooms.
14.06.1920 Akte 189 (f°490) Verkoop door:
Mevrouw Joanna Virginie Josepha Vanden Hove, gezegd Jenny ° Diest 01 december 1879 x Arthur Bernard Van Oost, ° Leuven 12 september 1870 beiden wonende in Diest verkopen voor 3400 fr aan Louis Aldelhof x Maria Ursula Mertens een huis met bouwland te Tessenderlo ter plaatse genaamd Ouden Molenbosch.Sectie A nrs 1243d-12431241-1242 en gedeelten van 1240-1223(?)-1245.
Het goed komt uit de erfenis van haar grootvader Michel Theys.
Link: Plan van de ligging onroerend goed.

Zoon van Tess. Petrus ALDELHOF (Alderhof), landbouwer(1854), en Tess. Maria Dymphna VERLUYTEN 1800.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 08-07-1881 te Tessenderlo met Tess. Maria Ursela MERTENS, 22 jaar oud, landbouwster, geboren op 18-12-1858 te Tessenderlo, overleden na 1934, dochter van Tess. Jan Baptist MERTENS, landbouwer, en Tess. Maria Regina BRIES, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Franciscus Edmondus.
   2.  Tess. Maria Elisabeth, geboren op 23-05-1887 te Tessenderlo, overleden op 20-04-1892 om 19.00 uur te Tessenderlo op 4-jarige leeftijd.
   3.  Tess. Carolus Eduardus, geboren op 07-04-1889 te Tessenderlo, overleden op 01-03-1892 om 14.00 uur te Tessenderlo op 2-jarige leeftijd.
   4.  Henri, geboren op 20-08-1892 te Tessenderlo, overleden op 07-05-1984 te Aarschot op 91-jarige leeftijd, begraven op 10-05-1984 te Tessenderlo.
Gehuwd met Alina REYNDERS, geboren op 08-08-1895 te Tessenderlo, overleden op 26-02-1973 te Tessenderlo op 77-jarige leeftijd, begraven op 01-03-1973 te Tessenderlo, dochter van Tess. Rumoldus REYNDERS, timmerman, rademaker, en Tess. Maria Rosalia LINSINGH, naaister.
   5.  Tess. Maria Christina Clementina, geboren op 17-01-1899 te Tessenderlo, overleden op 18-02-1900 om 22.00 uur te Tessenderlo op 1-jarige leeftijd.
   6.  Maria Eugenia Bertha, geboren op 10-08-1900 te Tessenderlo.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 03-01-1925 te Tessenderlo met Petrus Lodovicus NOELS, 24 jaar oud, geboren op 07-12-1900 te Olmen-Straal, zoon van Ludovicus Josephus NOELS 1900, landbouwer(1919), en Maria Regina Francisca LUTS (Maria Francisca Loots), landbouwster(1919).

Tess. Ludovicus Constantinus (Constant) ALDELHOF 1900, landbouwer, geboren op 23-10-1867 te Tessenderlo, overleden op 15-07-1949 te Tessenderlo op 81-jarige leeftijd. RAH 2000-2079 Notaris Louis Ooms.
23.06.1897 Akte 106 (f°266):
Louis Vandepaer verkoopt aan Constant Aldelhof een huis met tuin en weide.
Landbouwer Louis Vandepaer uit Tessenderlo verkoopt voor 650 fr aan Constant Aldehof, landbouwer ennook uit Tessenderlo een huis, tuin en weide op het Liebroek in Tessenderlo. Sectie E nrs 1475o en 1473b, groot 12a 10ca.
De verkoper verklaart dat het goed kwam van gedeelte uit zijn ouderlijk erfdeel en gedeelte als door hem aangekocht van zijn broeder en zusters, bij akt voor ons not. Den 18.03.1895.

RAH 2000-2104 Notaris Louis Ooms.
20.09.1920 Akte 260 (f°647) Verkoop door:
Maria Josephina Clotildis Lemmens, zonder beroep x Julien Everardus Voordeckers, handelaar wonende in Tessenderlo verkopen voor 5500 fr aan Ludovicus Constantinus Aldelhof x Maria Antonia Vandepaer een weide gelegen te Tessenderlo ter plaatse de Hoeveweyer. Sectie E nrs 1334f en gedeelte van nrs 1331 en 1333.
Het goed is haar toebedeeld uit haar vaderlijk erfdeel bij akt van deling ontvangen door ons notaris den 27 juni 1916.

Zoon van Tess. Josephus ALDELHOF, landbouwer(1878), en Tess. Rosalia HESELMANS, landbouwster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-01-1895 te Tessenderlo met Tess. Maria Antonia VANDEPAER, 25 jaar oud, geboren op 16-02-1869 te Tessenderlo, overleden voor 1949, dochter van Tess. Felix VANDEPAER 1900, landbouwer, en Tess. Coleta GEYSKENS, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Alphonsus, geboren op 23-11-1895 te Tessenderlo, overleden op 21-03-1896 om 19.00 uur te Tessenderlo, 119 dagen oud.
   2.  Maria, geboren op 10-11-1896 te Tessenderlo, overleden op 02-09-1985 te Hulst-Tessenderlo op 88-jarige leeftijd, begraven op 06-09-1985 te Schoot-Tessenderlo.
Gehuwd met Joannes EENS, geboren op 26-02-1894 te Tessenderlo, overleden op 09-02-1970 te Schoot-Tessenderlo op 75-jarige leeftijd, begraven op 13-02-1970 te Schoot-Tessenderlo, zoon van Tess. Joannes Franciscus (Frans) EENS, landbouwer/dagloner/handwerker(1881), en Maria Melania VANBAEL (Vanbaelen), dagloonster.
   3.  Jospephus Benedictus (Jozef), geboren op 27-12-1897 te Tessenderlo, overleden op 29-12-1974 te Tessenderlo op 77-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1975 te Tessenderlo.
Gehuwd (1) ca 1920 met Maria Paulina Van BEL (Vanbel), geboren op 04-02-1903 om 06:00 uur te Tessenderlo, overleden op 17-05-1929 te Diest op 26-jarige leeftijd, begraven op 20-05-1929 te Schoot-Tessenderlo, dochter van Tess. Henricus Norbertus Van BEL (Vanbel), handwerker, en Tess. Maria Theresia LEMMENS (Laenen).
Gehuwd (2) ca 1931 met Gerardina PAUWELS, geboren op 16-07-1900 te Schoot-Tessenderlo, overleden op 14-11-1941 te Tessenderlo op 41-jarige leeftijd, begraven op 17-11-1941 te Tessenderlo, dochter van N.N. PAUWELS en N.N. VERSPREET.
Gehuwd (3) ca 1945 met Alina Van SWEEVELT, geboren op 21-02-1920 te Veerle, overleden op 27-06-2008 te Geel ziekenhuis op 88-jarige leeftijd, begraven op 03-07-2008 te Tessenderlo.
   4.  Tess. Alphons Eugeen, geboren op 31-01-1899 te Tessenderlo, overleden op 05-05-1899 om 04.00 uur te Tessenderlo, 94 dagen oud.
   5.  Leonie, geboren op 30-04-1900 te Tessenderlo, overleden op 17-05-1975 te Schoot-Tessenderlo op 75-jarige leeftijd, begraven op 21-05-1975 te Schoot-Tessenderlo.
Gehuwd met Franciscus Van BEL, geboren op 12-07-1901 om 07:00 uur te Tessenderlo, overleden op 03-01-1984 te Pellenberg ziekenhuis op 82-jarige leeftijd, begraven op 07-01-1984 te Schoot-Tessenderlo, zoon van Tess. Henricus Norbertus Van BEL (Vanbel), handwerker, en Tess. Maria Theresia LEMMENS (Laenen).
   6.  Maria Carolina Bertha, geboren op 18-10-1907 om 05:00 uur te Tessenderlo, overleden op 03-07-1992 te Tessenderlo Heuvelheem op 84-jarige leeftijd, begraven op 08-07-1992 te Schoot-Tessenderlo.
Gehuwd met Carolus Josephus (Karel) Van NIJLEN, geboren op 02-06-1907 om 04:00 uur te Tessenderlo, overleden op 12-01-1984 te Schoot-Tessenderlo op 76-jarige leeftijd, ongeval, begraven op 17-01-1984 te Schoot-Tessenderlo, zoon van Tess. Augustinus Van NIJLEN (Janssen), landbouwer, en Tess. Paulina CLERCKX.

Maria Franciscus Edmondus ALDELHOF, drukkersgast, geboren op 16-05-1882 te Tessenderlo. RAH 2000-2091 Notaris Louis Ooms.
11.11.1909 Akte 210 (f°574) Overdracht door:
1: jufrouw Antonia Truyens,
2: jufrouw Cécile Truyens, beiden grondeigenaars, zonder beroep wonende in Meerhout, verklaren te verkopen aan Frans Aldelhof x Sylvie Reynders, drukkersgast uit Tessenderlo.
Ongeveer 12.50 meter zijnde in het geheel zes are van een groter perceel bouwland ter plaatse Kolmenveld. Sectie A nr 943.
Het goed komt uit de erfenis van hun moeder wijlen Monica Beyens in Meerhout overleden den 24 mei 1902.

RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
09.10.1917 Akte 208 (f°578) Verkoop door:
Maria Catharina Josephina Schapmans, zonder beroep, wonende in Tessenderlo er ° 24 april 1869, ongehuwd verkoopt voor 1600 fr aan Maria Franciscus Edmondus Aldelhof uit Tessenderlo ° 16 mei 1882 de helft van een bouwland gelegen te Tessenderlo ter plaatse Kolmenveld. Sectie A nr 942.
Zij had dit aangekocht van de erven jufrouw Charlotte Bruers bij akt voor ons den 02 juli 1906.

RAH 2000-2104 Notaris Louis Ooms.
03.04.1920 Akte 112 (f°300) Verkoop door:
Maria Josephus Benedictus Constantinus Verachtert, drukker wonende in Tessenderlo verkoopt voor 50 fr aan Maria Franciscus Edmondus Aldelhof, lichtprenter uit Tessenderlo ongeveer de helft zuidwaarts van een perceel bos in het Klein Waterbroek in Tessenderlo. Sectie B nrs 420-421.

Zoon van Tess. Ludovicus ALDELHOF (Alderhof), landbouwer(1881)/handwerker, en Tess. Maria Ursela MERTENS, landbouwster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-05-1908 te Tessenderlo met Maria Sylvia REYNDERS, 22 jaar oud, geboren op 20-09-1885 te Tessenderlo, dochter van Tess. Rumoldus REYNDERS, timmerman, rademaker, en Tess. Maria Rosalia LINSINGH, naaister.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Rosalia Ludovica, onderwijzeres op rust, geboren op 25-02-1909 om 17:00 uur te Tessenderlo, overleden op 06-03-2000 te Tessenderlo op 91-jarige leeftijd, begraven op 11-03-2000 te Tessenderlo.
Gehuwd met Gaston USEWILS, geboren op 01-05-1903 te Mechelen, overleden op 31-12-1973 te Hasselt Virga Jesse op 70-jarige leeftijd, begraven op 04-01-1974 te Tessenderlo.
   2.  Augusta, zuster Thérèse, geboren op 12-05-1911 te Tessenderlo, overleden op 05-03-2000 te Zonhoven op 88-jarige leeftijd, begraven op 09-03-2000 te Zonhoven.
   3.  Celine, geboren op 07-10-1912 te Tessenderlo, overleden op 17-04-1996 te Leuven UZ op 83-jarige leeftijd, begraven op 20-04-1996 te Tessenderlo.
Gehuwd met Louis BIESEMANS, geboren op 18-10-1914 te Bergen op Zoom, overleden op 18-05-2013 te Tessenderlo op 98-jarige leeftijd, begraven op 23-05-2013 te Tessenderlo.
   4.  Maurice, mede-uitgever Boerenbelang, geboren op 21-02-1916 te Tessenderlo, overleden op 28-04-1990 te Tessenderlo op 74-jarige leeftijd, begraven op 03-05-1990 te Tessenderlo.
Gehuwd met Jeanne LUYTEN, geboren op 25-02-1920 te Tessenderlo, overleden op 05-07-2009 te Hasselt op 89-jarige leeftijd, begraven op 10-07-2009 te Tessenderlo.
   5.  Evrard, geboren op 18-12-1919 te Tessenderlo, overleden op 05-04-1989 te Wilrijk ziekenhuis op 69-jarige leeftijd, begraven op 08-04-1989 te Tessenderlo.
Gehuwd met Maria RUTTEN, overleden na 1989, dochter van Jozef RUTTEN en Constantia Van THIENEN.
   6.  Jeanne, geboren op 08-12-1924 te Tessenderlo, overleden op 14-11-2007 te Zonhoven RVR Heilige Catharina op 82-jarige leeftijd, begraven op 17-11-2007 te Tessenderlo.
   7.  Raymond, geboren op 26-08-1929 te Tessenderlo, overleden op 10-01-2022 te Sint-Truiden op 92-jarige leeftijd, begraven op 15-01-2022 te Tessenderlo.
Gehuwd met Elza THEUNIS, dochter van Joannes Franciscus THEUNIS en Maria Carolina Eugenia HESELMANS.

Tess. Petrus ALDELHOF (Alderhof), landbouwer(1854), geboren op 23-08-1808 te Balen, overleden op 06-07-1875 te Tessenderlo op 66-jarige leeftijd. RAH 730-3633 Notaris Leonard Ooms.
14.03.1854 Akte 71 (f°455) Obligatie door:
Landbouwers Petrus Anderhofs x Dymphna Verluyten beiden wonende in Tessenderlo erkennen 600 fr schuldig te zijn aan de winkeliersters Maria Coletta Peeters en Margareta Philippina Peeters uit Diest.
Terug te geven binnen de 8 jaar tegen 5% intrest.
Pand:
Een huis, moeshof, weide en bouwland daaraan, gelegen te Tessenderlo Schoot.

14.03.1854 Akte 72 (f°453) Transport door:
Landbouwer Francis Aerts wonende in Kwaadmechelen transporteert aan Petrus Anderhofs landbouwer uit Tessenderlo een jaarrente ter hoofdsom van 440 fr. Verschuldigd voor een helft door Petrus Anderhofs en voor de andere helft door Amandus Leus, Livinus Leus en Philomena Leus, landbouwers uit Tessenderlo, krachten akte van finale toewijzing verleden voor notaris Hendrik Ooms te Tessenderlo den 04.09.1843. De rente komt uit zijn ouderlijk erfdeel.

RAH 730-400 Notaris Ernest Beeckman.
17.07.1876 Akte 118 (f°44) Deling tussen:
Ten overstaan van de vrederechter van het kanton Beringen wordt er een deling gedaan van de onroerende goederen Petrus Aldelhofs, overleden Tessenderlo 06.07.1875 en zijn vrouw Maria Verluyten.
A: Josephus Aldelhofs, landbouwer uit Tessenderlo. Kavel D.
B: Rumoldus Aldelhofs, landbouwer uit Tessenderlo. Kavel E.
C: Maria Barbara Aldelhofs x Augustinus Wolput, landbouwers uit Tessenderlo. Kavel F.
D: Johanna Aldelhofs x Franciscus Eens, landbouwers uit Tessenderlo. Kavel A.
E: Ludovicus Aldelhofs, landbouwer uit Tessenderlo. Kavel B.
F: Augustinus Verluyten landbouwer uit Tessenderlo als voogd van de zinneloze Cornelia Aldelhofs, zuster van de eerstgenoemde comparanten. Kavel C.
Kavel A: aan
Een huis met hof, bakoven, weiland, schaapsweide en bouwland in een blok gelegen ter plaatse de brakerbeemden te Tessenderlo op Liebroekse beemden. Sectie E nrs 1398bis, 1398a, 1398b, 1398 en 1399.
Kavel B: aan
Een perceel weide ter plaatse Liebroekse beemden. Sectie E nr 1396b.
Kavel C: aan
Een perceel weide ter plaatse Brakerbeemden. Sectie E nr gedeeltelijk 1397.
Kavel D: aan
Een perceel weide, bouwland en bos aan elkanderen ter plaats Brakerbeemden. Sectie E nrs 1369 en 1370 en gedeeltelijk 1397.
Kavel E: aan
1: een kapitaal van 160 fr te krijgen van kavel A.
2: een som van 10 fr van kavel C.
3: een perceel bouwland ter plaatse Liebroek. Sectie E nr gedeeletelijk 1477.
Kavel F: aan
1: een kapitaal 150 fr van kavel C:
2: een perceel bouwland in Liebroek. Sectie E nr gedeeltelijk 1477.

17.07.1876 Akte 119 (f°49) Openbare verkoop ten aanzoek van:
De kinderen Aldelhofs-Wolput verkopen :
1: een perceel bouwland ter plaatse Schoterse bossen. Sectie E nr 170c en 170d. Verkocht aan Josephus Aldelhofs voor 204fr.
2: een dennenbos aldaar. Sectie E nr 1665. Verkocht aan Bernard Beckers van Deurne voor 390 fr.

17.07.1876 Akte 120 (f°57) Openbare verkoop ten aanzoek van:
De broers en zusters van de op 04.02.1870 overledene Anna Elisabeth Verluyten uit Schoot verkopen:
A: Augustinus Verluyten, landbouwer.
B: Louis Verluyten, landbouwer.
C: Regina Verluyten, landbouwster.
D: Maria Verluyten, landbouwster, allen uit Tessenderlo.
E: Theresia Verluyten, kloosterzuster uit Hoegaarden, vertegenwoordigt door Charles Bloekmans een schoolmeester uit Tessenderlo.
F: Livinus Josephus Leus en Philomena Leus, kinderen van Verluyten Catharina de halve zuster van de overledene uit Tessenderlo. Joseph, Theresia, Benedicta en Charles Leus, kinderen van Amandus Leus die broer was van Livinus en Philomena Leus, allen landbouwers uit Tessenderlo, en de voogdes van de minderjarige Charles Leus, Joanna Vandepaer en Livinus Leus als toeziende voogde.
G a: Josephus, Raymondus en Ludovicus Aldelhofs, alle drie landbouwers uit Tessenderlo.
G b: Johanna Aldelhofs x Franciscus Eens.
G c: Maria Aldelhofs x Augustinus Wolput.
G d: Cornelia Aldelhofs zinneloze uit Tessenderlo met haar voogd. Kinderen van wijlen Dimphna Verluyten die halve zuster was van Anna Elisabeth Verluyten.
Verkopen met vonnis van de rechtbank in Hasselt:
1: een dennenbos op de Schoterse bossen. Sectie E nr 167bis. Verkocht aan Pieter Augustinus Verluyten, landbouwer uit Schoot voor 340 fr.
2: een bouwland te Gerhagen. Sectie E nr 2050. Verkocht aan Pieter Augustinus Verluyten voor 700 fr.
3: een perceel bouwland te Gerhees Tessenderlo. Verkocht aan Pieter Augustinus Verluyten voor 810 fr.

18.07.1876 Akte 121 (f°67) Openbare verkoop ten aanzoek van:
Joseph Aldelhofs verkoopt te Schoot koren op stam in het Liebroek gelegen voor 431 fr.

Zoon van Tess. Rene Jozef ALDELHOF en Tess. Maria Elisabeth VANBAELEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-06-1836 te Tessenderlo met Tess. Maria Dymphna VERLUYTEN 1800, 26 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Josephus.
   2.  Tess. Rumoldus (Alderhof).
   3.  Tess. Maria Barbara (Alderhof), landbouwster, geboren op 06-02-1846 te Tessenderlo, overleden op 19-10-1910 om 01:00 uur te Tessenderlo op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-10-1872 te Tessenderlo met Tess. Augustinus WOLPUT, 30 jaar oud.
   4.  Tess. Ludovicus (Alderhof).
   5.  Joanna (Alderhof).

Tess. Rumoldus ALDELHOF (Alderhof), landbouwer(1882), geboren op 30-11-1843 te Tessenderlo. RAH 730-406 Notaris Ernest Beeckman.
02.02.1882 Akte 34 (f°102) Schuldvordering door:
Rumoldus Alderhofs landbouwer uit Tessenderlo erkent 300 fr schuldig te zijn aan Ludovicus Verhagen, briefdrager en winkelier uit Tessenderlo. Terug te geven binnen de 10 jaar tegen 5% intrest.
Pand:
Een bouwland ter plaatse Liebroek in Tessenderlo. Sectie E gedeeltelijk nr 1477. Zoon van Tess. Petrus ALDELHOF (Alderhof), landbouwer(1854), en Tess. Maria Dymphna VERLUYTEN 1800.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-01-1874 te Tessenderlo met Tess. Carolina RUTTEN, 28 jaar oud, landbouwster, geboren op 31-07-1845 te Tessenderlo, overleden op 25-03-1902 om 09:00 uur te Tessenderlo op 56-jarige leeftijd, dochter van Tess. Franciscus Josephus RUTTEN, landbouwer, en Tess. Carolina SAENEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Augustinus.
   2.  Maria Celina ALDERHOF.
   3.  Maria Constantia Henrica, geboren 1880 te Tessenderlo, overleden op 29-03-1881 om 17:00 uur te Tessenderlo.
   4.  Maria Josephus Antonius (Joseph), geboren op 16-03-1880 te Tessenderlo.
   5.  Ludovicus Franciscus, landbouwer, geboren 1885, overleden op 05-12-1908 om 15:00 uur te Tessenderlo.

Maria Celina ALDERHOF, geboren op 19-09-1876 te Tessenderlo, overleden op 06-11-1963 te Schoot op 87-jarige leeftijd, begraven op 09-11-1963 te Schoot. RAH 2000-2105 Notaris Louis Ooms.
16.08.1921 Akte 167 (f°448) Overdracht door:
Maria Celina (Celina) Alderhof ° Tessenderlo 19 september 1876 x Joannes Josephus Verwimp, ° Tessenderlo 05 mei 1883 beiden landbouwers, zij verkoopt aan alle onverdeelde rechten die zij met hen bezit in een bouwland gelegen Liebroek. Sectie E nr 1477b.
1: Augustinus Alderhof, ° Tessenderlo 16 mei 1874,
2: Maria Josephus Antonius (Joseph) Alderhof ° Tessenderlo 16 maart 1880, beiden ongehuwde landbouwers,

, dochter van Tess. Rumoldus ALDELHOF (Alderhof), landbouwer(1882), en Tess. Carolina RUTTEN, landbouwster.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 05-09-1909 te Tessenderlo met Josephus Joannes VERWIMP, 26 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Rumoldus, geboren op 13-06-1909 om 01:00 uur te Tessenderlo, overleden op 20-03-1928 te Schoot-Tessenderlo op 18-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1928 te Schoot-Tessenderlo.
   2.  Maria Antonia Bertha, geboren op 31-10-1910 om 08:00 uur te Tessenderlo.
   3.  Jules Joannes, bediende, geboren op 30-05-1913 te Tessenderlo (gezindte: K.), overleden op 21-03-1997 te Zelem op 83-jarige leeftijd, begraven op 26-03-1997 te Kwaadmechelen-Genendijk.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17-05-1936 te Tessenderlo-Schoot met Regina Maria PEETERS, 24 jaar oud, geboren op 22-10-1911 te Tessenderlo (gezindte: K.), overleden op 22-10-1990 te Kwaadmechelen op 79-jarige leeftijd, begraven op 25-10-1990 te Kwaadmechelen-Genendijk.
   4.  Albertus Alphonsus (Alfons), geboren op 18-10-1915 te Tessenderlo, gedoopt op 19-10-1915 te Engsbergen-Tessenderlo, overleden op 11-05-2001 te Bekkevoort op 85-jarige leeftijd, begraven op 16-05-2001 te Kwaadmechelen-Genendijk.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 13-01-1940 te Genendijk (K.) (getuige(n): Georgius Verheyen en Julius Verwimp 3e graad) met Maria Gerardina Mathildis VERHEYEN, 25 jaar oud, geboren op 26-12-1914 om 22:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 27-12-1914 te Genendijk (getuige(n): Remigius Smolders en Gerardina Verheyen), overleden op 11-11-2005 te Diest op 90-jarige leeftijd, begraven op 17-11-2005 te Genendijk-Kwaadmechelen, dochter van Carolus Andreas VERHEYEN, handwerker/landbouwer(1914), en Maria Julia CROONENBORGHS, dienstmeid.

Blondina ALENTIJNS (Oudentijd Dymphna), dienstmeid, huishoudster(1919), geboren op 07-10-1842 te Tessenderlo, overleden op 28-03-1923 te Kwaadmechelen op 80-jarige leeftijd. RAH 730-3651 Notaris Leonard Ooms.
14.02.1872 Akte 56 (f°111) Verkoop door:
Dienstmeid Blondina Alenteyns uit Kwaadmechelen, Regina Alenteyns x Francis Cuypers handwerkers wonende in Luik en Alphonse Alenteyns dienstknecht uit Lummen verkopen uit hun ouderlijk erfdeel aan Louis Hermans een dagloner uit Tessenderlo een huisje en land gelegen te Tessenderlo aan de Aertstraat voor 187.50 fr. Sectie C nrs 767bis en 762bis.

Dochter van Gerardus ALENTIJNS (Alentyns) 1800 en Maria Theresia VANDEZANDE (Vandezan) 1800.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-04-1877 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 17-04-1877 te Kwaadmechelen (getuige(n): Noels Felice en Wouters Victore.) met Joannes Baptista WOUTERS, 31 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludovicus Maria Albertus (Louis), geboren op 28-03-1886 om 09.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 28-03-1886 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Lud. Van Dijck en Anna Maria Th. Vandenzande), overleden op 02-06-1973 te Balen op 87-jarige leeftijd, begraven op 06-06-1973 te Kwaadmechelen.

Gerardus ALENTIJNS (Alentyns) 1800, geboren op 05-06-1817 te Paal, overleden op 08-03-1859 te Tessenderlo op 41-jarige leeftijd. RAH 730-3622 Notaris Henricus Ooms.
13.05.1845 akte 104 (p316) Voorlopige toewzijging ten aanzoek van:
De dagloners Hendrik Maes, Pieter Jan Maes, landbouwer Bernard Maes allen uit Tessenderlo en landbouwer Joseph Testelmans als voogd en dienstknecht Pieter Jan Maes uit Lommel als toeziende voogd van de minderjarige Maria Elisabeth Maes, verkopen:
1: een boerenhuis, moeshof, weide en bouwland daaraan gelegen op Schoonhees.
2: en perceel bouwland de Hoef genaamd op Schoonhees ontrent de Ertstraat.
3: een gemeenweide op het waterbroek te Tessenderlo gelegen aan de krommenwillig.
De percelen horen de verkopers toe als voortkomende uit hun ouderlijk erfdeel.

21.05.1845 akte 109 (p319) Finale toewijzing van de verkoop uit akte 104:
Verkocht aan Gerardus Alentijns en aan Bernardus Maes beiden uit Tessenderlo en voor een totaal van 1390 fr.

26.11.1845 akte 222 (p244):
Openbare verkoop ten aanzoek van:
Mathijs Alentijns, Maria Theresia Alentijns, Wilhelmus Mechelmans, Rosalia Alentijns, Hendrik Willekens als voogd der minderjarige Pieter Alentijns en Dorothea Alentijns en van Gerard Alentijns uit Tessenderlo zij verkopen roerende goederen te Paal voor 815 fr.

17.12.1845 akte 236 (p279):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Maria Theresia Alentijns, Carolina Alentijns x Wilhelmus Meubelmans, Rosalia Alentijns, Mathijs Alentijns, Louis Alentijns, Hendrik Willekens als voogd en Pieter Alentijns als toeziende voogd der minderjarige Pieter Alentijns en Dorothea Alentijns allen uit Paal en Gerardus Alentijns uit Tessenderlo, verkopen uit hun ouderlijk erfdeel:
1: een huis, stal, schuur, bakhuis en aanbehoorten, moeshof, bouwland te Paal Tervant. Sectie B nr 8.
2: een perceel bouwland met weide daaraan. Sectie B nr 70 en 71.
3: een gemeenweide aldaar op het Tervants broek gelegen. Sectie A nr 659, groot 35.70 are.

30.12.1845 akte 247 (p282):
Finale toewijzing van de verkoop uit akte 236:
Maria Theresia Alentijns, Carolina Alentijns x Wilhelmus Mechelmans, Rosalia Alentijns; Mathijs Alentijns, Louis Alentijns, Hendrik Alentijns deze als voogd en Pieter Alentijns als toeziende voogd der minderjarige Pieter Alentijns en Dorothea Alentijns allen uit Paal en door Gerard Alentijns uit Tessenderlo.
Zij verkopen een huis, stal, schuur..
en verkocht aan Louis Oeyen, Jan Den Das en Louis Alentijns allen uit Paal.

RAH 730-3624 Notaris Henricus Ooms.
16.11.1846 akte 261 (p313) Obligatie door:
Landbouwer Gerardus Alentijns uit Tessendelo is 300 fr verschuldigd aan zijn zuster Rosalia Alentijns dienstmeid uit Paal en terug te geven binnen de 6 jaar op wettigen intrest van 5%.
Pand: een boerenhuis, moeshof, weide en bouwland daaraan, gelegen Schoonhees Tessenderlo ter plaatse de Ertstraat, groot ca 68 are.

RAH 730-3630 Notaris Henricus Ooms.
11.01.1851 akte 12 (f°28) Verkoop door:
Gerardus Alentijns x Maria Theresia Vandezande landbouwers uit Tessenderlo verkopen aan Maria Agnes Theys meerderjarige ongehuwde dienstmeid uit Beverlo de bloten grond van een gebouw met moeshof, bouwland en weide daaraan, gelegen te Schoonhees Tessenderlo voor 900 fr. Sectie C nrs 763,764,765 en 766.
De verkopers verklaren dat het onroerend goed hen toebehoort krachtens akte van finale toewijzing verlegd voor ons op 21.05.1845.

11.01.1851 akte 13 (f°30) Kwitantie en handlichting door:
Rosalia Alentijns dienstmeid uit Beringen bekent 300 fr hoofdsom en 20 fr intrest ontvangen te hebben van haar broer landbouwer Gerardus Alentijns uit Tessenderlo. Dit in aflossing van deze som verschuldigd krachtens akte van schuldbekentenis verleden voor ons op 16.11.1846.

RAH Erfenisaangiften 1860
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Gerard Alentijns.
Aangifte door Mathias Alentijns dienstknegt Koersel als wettigen voogd 4 kinderen Blondina, Regina, Henricus Alphonsus en Rosalla Alentijns.
Huis en bouwland te Tessenderlo. Zoon van Hendrik ALENTIJNS en Maria Elisabeth AERTS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 22-06-1841 te Paal met Maria Theresia VANDEZANDE (Vandezan) 1800, 23 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Blondina (Oudentijd Dymphna).
   2.  Regina, geboren op 24-07-1844 te Tessenderlo.
Gehuwd met Francis CUYPERS.
   3.  Henricus Alphonsius.
   4.  Rosalia, geboren op 28-11-1851 te Tessenderlo.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-03-1880 te Paal met Ferdinand LETEN, 57 jaar oud.
   5.  Felix Ludovicus, geboren op 07-03-1857 te Tessenderlo, overleden op 23-03-1857 te Tessenderlo, 16 dagen oud.

Henricus Alphonsius ALENTIJNS, handwerker/landbouwer(1888-1912), geboren op 29-03-1847 te Tessenderlo. PR.Kwa.x geb. 12.5.1847, overleden op 07-03-1927 te Kwaadmechelen op 79-jarige leeftijd. RAH 730-412 Notaris Ernest Beeckman.
11.08.1888 75 (f°190) Schuldvordering door:
Alfons Hendrik Alentijns, landbouwer x Anna Catharina Wouters ook landbouwster uit Kwaadmechelen erkennen 200 fr schuldig te zijn aan Amelia Pelsers, landbouwster uit Tessenderlo. Terug te geven binnen de 6 jaar tegen 5% intrest.
Pand:
1: een huis, tuin en bouwland in Veldhoven. Sectie B nrs 545a,546a en 588c.
2: een bouwland in de Kerkeneiken. Sectie B nr 1080b.
3: een dennenbos aldaar. Sectie B nr 369. Zoon van Gerardus ALENTIJNS (Alentyns) 1800 en Maria Theresia VANDEZANDE (Vandezan) 1800.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 21-04-1884 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 21-04-1884 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Wouters en Franciscus Cuypers) met Anna Catharina WOUTERS, 33 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Isidorus, geboren op 27-02-1888 om 23.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 28-02-1888 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Fr. Lodewijckx en Dymphna Vandezanden), overleden op 23-08-1949 te Kwaadmechelen op 61-jarige leeftijd, begraven op 25-08-1949 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk te KL-Vorst met Rosalia Coleta Van TENTELEN (Van Tenteren), geboren op 01-03-1890 te Vorst-Kempen, overleden op 20-06-1960 te Kwaadmechelen op 70-jarige leeftijd, begraven op 23-06-1960 te Kwaadmechelen.
   2.  Maria Nathalia Bernardina, geboren op 24-03-1889 om 07.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 24-03-1889 te Kwaadmechelen (getuige(n): Franciscus Maes en Angelina Dierkx), overleden op 19-07-1973 te Balen op 84-jarige leeftijd, begraven op 23-07-1973 te Kwaadmechelen.

Tess. Andreas ALLÉE (Hallee/Halé, Allez) 1800, gedoopt op 05-02-1755 te Diest, overleden op 08-12-1811 te Tessenderlo op 56-jarige leeftijd. RAH 730-3613 Notaris Henricus Ooms.
03.03.1837 akte 47 (146):
Verkoop door:
Joannes Allez dienstbode uit Kwaadmechelen en door de dienstmeid Maria Theresia Allez uit Diest verkopen aan hun schoonbroer Henricus Reynders x Anna Christina Allez landbouwers uit Vorst 2/3de delen in een perceel bouwland en een perceel bouwland en weide te Tessenderlo voor 500 fr. Het andere 1/3de deel behoort Anna Christina Allez toe.
1: een perceel bouwland in Hulst op het Sant.
2: een perceel bouwland en weide aldaar aan het waterbroek gelegen.
De verkopers verklaren dat de onroerende goederen hen toebehoren als voortkomende uit hun ouderlijk erfdeel. Zoon van Tess. Balthazar ALLÉE en Tess. Anna Maria VERBINNEN (Verbungen).
Gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 28-05-1797 te Tessenderlo met Tess. Maria Elisabeth WITBOLS, 23 jaar oud, gedoopt op 26-12-1773 te Tessenderlo (getuige(n): Aelberghs Jan en Castermans Peter.), overleden op 27-02-1812 te Tessenderlo op 38-jarige leeftijd, dochter van Tess. Henricus WITBOLS 1700 en Tess. Anna Christina AELBERGS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Theresia, geboren op 13-10-1807 te Tessenderlo.

Henrick ALLEMANS 1600, geboren voor 1525. RAH Gichten 843-04
16.02.1551 04-33r Jan Thoelen ende Henrick Verbeeck met sijn huijsvrouw Margriet Bogarts, Henrick Allemans met sijn huijsvrouw Anna Bogarts, Merten Bogarts ende Gielis Bogarts.
Soo hebben partijen met consent hender huijsvrouwen gegicht ende gegoet Jan Thoelen in allen alsulck versterff van erffven als hen verstorven is na die doot van Agnees Diels alias Hubens, gelegen tot Gerhoeven, te weten dat waar Claes die wederhelft aff heeft.
- O: Willem Parduijns oft Jan der molder.
- W: Vrancken Wouter?
Gehuwd met Anna BOGARTS, geboren voor 1525.
 
Tess. Anna Theresia AMBROOS 1800, huishoudster(1850), gedoopt op 02-12-1793 te Tessenderlo (getuige(n): Thijs Peter Frans en Jans M.Clara ipv Davits A.Marg.), overleden op 25-11-1855 te Meerhout op 61-jarige leeftijd. RAH 730-3606 Notaris Henricus Ooms.
17.08.1830 akte 67 (p113):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Huishoudster Anna Theresia Ambroos x Wilbrordus Broekmans winkelier uit Meerhout verkopen een kruidhof genaamd boomgaard gelegen ontrent de markt en kerk van Tessenderlo. De kruidhof hoort haar toe uit krachte van akte van deling gepasseerd voor Antoon Ambroos Andries op 11.06.1828.

23.08.1830 akte 72 (p116):
Finale toewijzing van de verkoop uit akte 67.
Anna Theresia Ambroos x Wilbrordus Broekmans uit Meerhout verkopen een kruidhof genaamd boomgaard te Tessenderlo aan grondeigenares Maria Theresia Reynders uit Tessenderlo voor 300 gulden.

RAH 730-3629 Notaris Henricus Ooms.
08.06.1850 akte 120 (f°362) Verkoop door:
Huishoudster Maria Theresia Ambroos x Willebrordus Broeckmans winkelier uit Meerhout verkopen uit haar moederlijk erfdeel aan landbouwer Jan Reynders x Coleta Verheyen uit Gerhagen een perceel vage of lege grond voorheen schaarbos te Schoot voor 500 fr. Sectie E nr 1713. Dochter van Tess. Joannes Antonius AMBROOS en Tess. Maria Dorothea JANS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-01-1820 te Tessenderlo met Tess. Willebrordus BROECKMANS (Brockmans).
 
Constantia AMBROOS, handwerkster(1881)arbeidster, geboren circa 1856 te Wijnegem, overleden op 10-11-1900 te Borgerhout. Gasthuis. RAH 2000-2089 Notaris Louis Ooms.
07.09.1907 Akte 203 (f°434) Cessie en verkoop door:
Charles Ambroos, zonder beroep uit Tessenderlo verkoopt voor 1500 fr aan Francis Ambroos, werkman wonende in Tessenderlo x Maria Coletta Noels, alle rechten in een huis met tuin en bouwland gelegen ter plaatse de Tus in Tessenderlo. Sectie B nr 1617b-1615a.
Komende uit zijn ouderlijk erfdeel en gedeelte uit de erfenis van zijn zuster Constance Ambroos in Borgerhout overleden.

Dochter van Tess. Petrus Josephus AMBROOS, handwerker, en Tess. Anna Maria LEMMENS 1800.
Kind:
   1.  Franciscus (Frans) AMBROOS.

Franciscus (Frans) AMBROOS, dienstknecht,arbeider, geboren op 22-01-1881 om 12:00 uur te Hulst-Tessenderlo, overleden op 20-12-1972 te Beringen Sint-Annakliniek op 91-jarige leeftijd, begraven op 23-12-1972 te Hulst-Tessenderlo. RAH 2000-2089 Notaris Louis Ooms.
07.09.1907 Akte 203 (f°434) Cessie en verkoop door:
Charles Ambroos, zonder beroep uit Tessenderlo verkoopt voor 1500 fr aan Francis Ambroos, werkman wonende in Tessenderlo x Maria Coletta Noels, alle rechten in een huis met tuin en bouwland gelegen ter plaatse de Tus in Tessenderlo. Sectie B nr 1617b-1615a.
Komende uit zijn ouderlijk erfdeel en gedeelte uit de erfenis van zijn zuster Constance Ambroos in Borgerhout overleden.

RAH 2000-2104 Notaris Louis Ooms.
31.05.1920 Akte 173 (f°446) Finale toewijzing door:
In de herberg van Louis Geyskens in Tessenderlo:
Maria Theresia Bosmans, zonder beroep, ongehuwd, ° 01 juli 1849 verkoopt:
1: een bouwland, weide en bos gelegen te Tessenderlo ter plaatse De Reyt. Verkocht aan Casimir Haesen landbouwer uit Oostham x Maria Carolina Reynders voor 10000 fr. Sectie A nrs 471-472-473-474.
2: een hooiland aldaar ter plaatse Maaiven gelegen. Verkocht aan Franciscus Ambroos landbouwer uit Tessenderlo x Maria Coletta Noels voor 2025 fr. Sectie B nr 1347.
3: een dennenbos adaar ter plaatse Heggenbossen gelegen.Verkocht aan Augustinus Verluyten, landbouwer uit Tessenderlo, ongehuwd, ° 16 febuari 1863, voor 2025 fr. Sectie E nr 2140.
4: een bos en bouwland te Kwaadmechelen in de Dickte, groot samen 38.60 are. Verkocht aan Ferdinandus Vincentius Thijsmans, landbouwer uit Kwaadmechelen x Maria Mathilde Schuer voor 1000 fr. Sectie B nrs 77a-77b-78a.
5: een bouwland gelegen te Oostham aan de Stek, groot 29.70 are. Verkocht aan Joannes Ludovicus Schraeyen, landbouwer uit Kwaadmechelen x Clementina Boons voor 1000 fr.
Sectie A nr 762b.
De goederen komen uit de erfenissen van haar ouders en van haar broer Frans Bosmans.

Zoon van Constantia AMBROOS, handwerkster(1881)arbeidster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-01-1905 te Tessenderlo met Maria Coleta NOELS, 21 jaar oud, geboren op 19-05-1883 om 19.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 20-05-1883 te Kwaadmechelen (getuige(n): J.B. Van Roey Meerhout en Coleta Bervoets Tess), overleden op 14-02-1968 te Hulst-Tessenderlo op 84-jarige leeftijd, begraven op 17-02-1968 te Hulst-Tessenderlo, dochter van Tess. Benedictus Josephus NOELS, dagloner, winkelier, en Maria Anna SMOLDERS, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus Benendictus, geboren op 27-06-1905 om 20:00 uur te Tessenderlo, overleden op 20-12-1948 te Tessenderlo op 43-jarige leeftijd.
   2.  Constant, geboren op 23-12-1907 om 21:00 uur te Tessenderlo, overleden op 12-08-1961 te Diest ziekenhuis op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd met Maria NEUTS, geboren op 07-10-1911 te Deurne-Diest, overleden op 29-05-2005 te Diest AZ op 93-jarige leeftijd, begraven op 02-06-2005 te Deurne-Diest, dochter van Tess. Benedictus NEUTS, landbouwer(1898), en Tess. Carolina THEYS, huishoudster(1898)dienstmeid.
   3.  Octavia, geboren op 19-05-1909 om 11:00 uur te Tessenderlo, overleden op 20-06-1970 te Leuven ziekenhuis op 61-jarige leeftijd, begraven op 24-06-1970 te Tessenderlo.
Gehuwd met Ludovicus Josephus ELSEN.
   4.  Louis, geboren op 07-12-1911 te Tessenderlo, overleden op 22-02-1992 te Hasselt Virga Jesse op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd met Melania (Melanie) NUYTS, geboren op 03-05-1915 om 12:00 uur te Tessenderlo, overleden op 18-11-2007 te Tessenderlo Heuvelheem op 92-jarige leeftijd, begraven op 23-11-2007 te Hulst-Tessenderlo, dochter van Henri Jan NUYTS, arbeider(1915), en Maria CUYPERS.
   5.  Hendrik, geboren op 09-04-1914 te Tessenderlo, overleden op 11-03-1981 te Genk Sint-Jansziekenhuis op 66-jarige leeftijd, begraven op 16-03-1981 te Hulst-Tessenderlo.
   6.  Alfons, geboren op 03-05-1924 te Tessenderlo, overleden op 02-10-2003 te Tessenderlo op 79-jarige leeftijd, begraven op 08-10-2003 te Hulst-Tessenderlo.
Gehuwd met Narda Vanden POEL, geboren op 09-10-1919 te Tessenderlo (aangifte door: db), overleden op 27-06-2007 te Tessenderlo Heuvelheem op 87-jarige leeftijd, begraven op 02-07-2007 te Tessenderlo, dochter van Damien Vanden POEL, smid, en Huberta VANDERVOORT.

Maria Francisca AMBROOS 1800, huishoudster(1831), gedoopt op 13-03-1789 te Tessenderlo (getuige(n): Defooz J. ipv E.H. Jans Fr. en Thijs Anna Maria.), overleden op 15-07-1849 te Tessenderlo op 60-jarige leeftijd. RAH 730-3607 Notaris Henricus Ooms.
10.03.1831 akte 59 (p128): Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Huishoudster Maria Francisca Ambroos x Jan Sneyers bakker wonende te Tessenderlo verkoopt een stuk bouwland van een bunder gelegen te Schoot.Zij heeft dit stuk bouwland van een boedelscheiding heeft verkregen. Beschreven bij notaris Antoon Ambroos Andries van 11.06.1828.
Het bouwland is bezwaard met eeuwig durende jaargetijde in de kerk van Tessenderlo ingevolge testament van 08.07.1824 gemaakt door de heer priester Jans voor notaris Devries in Grobbendonk.

15.03.1831 akte 64 (p129): Finale toewijzing van de verkoop uit akte 59:
Verkocht aan Ambrosius Clercx uit Tessenderlo voor 691 gulden.

17.11.1831 akte 193 (p462): Verkoop door Maria Francisca Ambroos x Jan Sneyers wonende te Tessenderlo aan Jan Baptist Wouters uit Kwaadmechelen.
Huishoudster Maria Francisca Ambroos x broodbakker Jan Sneyers, verkoopt een uitgerooide hakhoutbos gelegen te Tessenderlo voor de som van 40 gulden, dit aan Jan Baptist Wouters landbouwer uit Kwaadmechelen.

RAH 730-3608 Notaris Henricus Ooms.
14.05.1832 akte 132 (p303):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van Jan Sneyers handelende en zich sterkmakende voor zijn echtgenote Maria Francisca Ambroos beiden uit Tessenderlo.
Broodbakker Jan Sneyers voor Maria Francisca Ambroos huishoudster verkoopt twee dennenbossen te Tessenderlo.
1: een dennenbos met grond gelegen tegenover den oeyenberg in Gerhagen.
2: een dennenbos met grond gelegen op de Vlucht.
Zij komen aan haar toe bij boedelscheiding tussen haar en haar zuster Theresia Ambroos een winkelierster uit Meerhout en dit op 11.06.1828 voor notaris Antoon Ambroos Andries.

21.05.1832 akte 137 (p304):
Finale toewijzing door Jan Sneyers handelende en zich sterkmakende voor zijn echtgenote Maria Francisca Ambroos beiden uit Tessenderlo.
Dit van de verkoop uit akte 132 en dit voor 425 gulden.

RAH 730-3609 Notaris Henricus Ooms.
26.02.1833 akte 47 (p104):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van Jan Sneyers handelende voor zijn echtgenote Maria Francisca Ambroos beiden uit Tessenderlo.
Broodbakker Jan Sneyers x Maria Francisca Ambroos huishoudster, verkoopt een schaarhout of hakhoutbos en grond genaamd den ijsbosch gelegen te Tessenderlo ter plaatse genaamd den dooden man.
De bos hoort toe aan Maria Francisca Ambroos na boedelscheiding van 11.06.1828 notaris Antoon Ambroos Andries. Boedelscheiding met haar zuster Theresia Ambroos.

05.03.1833 akte 55 (p105):
Finale toewijzing van de koop uit akte 47 door Maria Francisca Ambroos x Jan Geuens aan Martinus Heylen en Jan Antoon Dewinter uit Vorst.

22.06.1733 akte 130 (p269):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van Jan Antoon Ambroos verbeld door zijnen gemachtigde Pieter Joseph Vangenechten beiden uit Meerhout, Maria Francisca Ambroos x Jan Sneyers uit Tessenderlo en Anna Theresia Ambroos x Wilbord Broekmans uit Meerhout.
Pieter Joseph Vangenechten een landbouwer uit Meerhout als gemachtigde van Jan Antoon Ambroos, schilder uit Meerhout (brevet Nots. Petrus Avonts Meerhout 20.06.1833) en Maria Francisca Ambroos huishoudster x Jan Sneyers broodbakker wonende te Tessenderlo
Van een parceel gemeenbroek en een dennenbos te Tessenderlo, voor 11/48 ste deel en Anna Theresia Ambroos x Wilbord Broekmans, winkeliers uit Meerhout voor het laatste 11/48 ste deel verkopen:
1: een perceel gemeenbroek op het Kleinwaterbroek in Tessenderlo.
2: een dennenbos met de grond te Tessenderlo op de Vlucht gehucht Varode.
De percelen zijn hun vollen eigendom.

07.07.1833 akte 139 (p271):
Finale toewijzing door Jan Antoon Ambroos verbeld door zijnen gemachtigde Pieter Joseph Vangenechten beiden uit Meerhout, Maria Francisca Ambroos x Jan Sneyers uit Tessenderlo en Anna Theresia Ambroos x Wilbord Broekmans uit Meerhout.
Dit van de verkoop uit akte 130 aan Anna Theresia Ambroos voor 445 fr.

11.10.1833 akte 198 (p384):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van Maria Francisca Ambroos x Jan Sneyers beiden uit Tessenderlo.
Huishoudster Maria Francisca Ambroos x bakker Jan Sneyers verkoopt een perceel bouwland en een bemde gelegen te Tessenderlo die belast zijn met een jaarlijks eeuwigdurende rente van 52.9 fr op 21.11. wiens hoofdsom is 592.60 fr aan Lodewijk Joseph Aertnijs x Maria Van Parijs renteniers uit Tessenderlo.
1: bouwland gelegen tegen de rijt wijk Plaats.
2: een bemd of weide aldaar gelegen.

18.10.1833 akte 201 (p385):
Finale toewijzing door Maria Francisca Francisca Ambroos x Jan Sneyers beiden uit Tessenderlo aan Jan Baptist Clercx ook uit Tessenderlo.
Van de verkoop van het perceel bouwland en bemd uit akte 198.

RAH 730-3611 Notaris Henricus Ooms.
20.09.1835 akte 198 (p458):
Obligatie door:
De winkeliers en bakker Maria Francisca Ambroos x Jan Sneyers lenen van Judocus Snoeckx winkelier, allen uit Tessenderlo.
Dit van 340fr op wettigen intrest terug te geven binnen de 25 jaar tegen een rente van 5%.
Pand: Onroerend goed dat haar is toegekomen volgens akte van boedelscheiding verleden voor notaris Antoon Ambroos Andries op 11.06.1828.
Een huis met aanbehoorten en grond met het klein huis, stal, schuur en de moeshof daaraan gelegen aan de Markt in Tessenderlo.

RAH 730-3616 Notaris Henricus Ooms.
30.03.1840 akte 105 (p313):
Ruiling tussen:
Huishoudster Maria Francisca Ambroos x Jan Sneyers bakkersgast en bakker Ambroos Wouters allen uit Tessenderlo ruilen:
Zij staat af : huis met aanbehoorten en grond alsmede het klein huis, stal en schuur met de moeshof daaraan gelegen ontrent de markt in Tessenderlo.
Het huis is en blijft bezwaard met een jaarrente van 41.48 fr, wiens hoofdsom is 1185.19 fr verschuldigd aan de Beurse Stichting Verdonck, krachtens akte van deling verlegd voor Antoon Ambroos Andries op 04.06.1828. Het onroerend goed behoort haar toe in volle eigendom zo blijkt uit een akte van boedelscheiding gepasseerd voor Antoon Ambroos Andries op 11.06.1828.
Zij ruilt dit tegen een perceel bouwland, den Eekelenberg gelegen in Hulst, groot ca 68 are. Aan Ambroos Wouters toebehorende krachtens akte van deling verlegd voor mij op 14.03.1840.
Waarde van het huis met aanbehoorten boven het kapitaal daer opstaande, groot 1185.19 fr, 4000 fr en voor het bouwland 1200 fr.

RAH 730-3619 Notaris Henricus Ooms.
22.07.1843 akte 202 (p623): Obligatie door:
De broodbakkersgast Jan Sneyers x Maria Francisca Ambroos naaister zijn 300 fr verschuldigd aan Augustinus Renders en aangenomen door zijn vader de schrijnwerker Jan Renders allen uit Tessenderlo. Terug te betalen binnen de 10 jaar op wettigen intrest van 5%.
Pand: een perceel bouwlandte Hulst van ca 1ha.

RAH 730-3621 Notaris Henricus Ooms.
12.06.1846 akte 148 (p458): Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Naaister Maria Francisca Ambroos x Jan Sneyers bakkersgast, zij verkoopt in Tessenderlo een perceel bouwland te Hulst op de Eekelenberg Sectie B nr 1118 groot 69.20 are.
Het perceel blijft bezwaard met de volgende verplichtingen van tien jaar, van in hoofdsom van 300 fr tegen 5% intrest, krachtens akte verlegd voor ons op 22.07.1843.

24.06.1846 akte 158 (p458): Finale toewijzing van de verkoop uit akte 148:
Verkocht aan Francis Noels uit Tessenderlo voor 1390 fr met inbegrip twee obligaties.
Zie hiervoor deel 3621 (p458). Dochter van Tess. Joannes Antonius AMBROOS en Tess. Maria Dorothea JANS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-07-1811 te Tessenderlo met Tess. Joannes SNEYERS 1800, 29 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulus Augustinua, geboren op 16-02-1813 te Tessenderlo.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-02-1844 te Diest met Joanna Maria Josepha CRANINCKX, 25 jaar oud, geboren op 10-01-1819 te Diest, dochter van Joannes Franciscus Theodorus CRANINCKX en Anna Margarita CLAES.

Staf AMBROOS, geboren op 31-01-1956 te Tessenderlo, overleden op 17-01-2002 te Hulst-Tessenderlo op 45-jarige leeftijd, begraven op 22-01-2002 te Hulst-Tessenderlo, was gehuwd en heeft 2 kinderen: Veronique en Heidi, zoon van Louis AMBROOS en Melania (Melanie) NUYTS.
 
Anna Theresia ANDRIES, landbouwster, gedoopt op 03-09-1749 te Oostham (getuige(n): Gils Franciscus en Reynders Anna Theresia), overleden op 16-10-1831 om 20 uur te Oostham Gerhees op 82-jarige leeftijd. Not. Van Kerckhoven volume 4787 item 2 : 1786-1791.
30.05.1789 akte 671: Houwelijckx voorwaerde Antoon Huybrechts ende Theresia Andries. Dochter van Simon Petrus ANDRIES en Anna Christina GOOS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 19-02-1775 te Oostham (getuige(n): Tessens Joannes en Van Clemen Petrus.) met Joannes SCHOOFS, overleden op 07-12-1788 te Oostham.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 16-06-1789 te Oostham (getuige(n): Schoofs Petro en Vorsters Petro.) met Antonius HUYBRECHTS, 31 jaar oud. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 1-jarige leeftijd op 06-05-1760 te Tessenderlo met Maria Gertrudis CELEN 1700, 39 jaar oud.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Theresia, landbouwster, gedoopt op 29-07-1775 te Oostham (getuige(n): Vanhove Joannes en Andries Maria.), overleden op 04-10-1831 te Oostham Gerhees op 56-jarige leeftijd.
   2.  Christina 1800.
   3.  Joannes 1800.
   4.  Bernardus, gedoopt op 07-03-1784 te Oostham (getuige(n): Schoofs Petrus en Tessens Helena.).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Antonius, landbouwer/ster, gedoopt op 02-06-1790 te Oostham (getuige(n): Theys Joannes en Andries Anna.), overleden op 06-08-1811 te Olmen op 21-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-10-1809 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 30-10-1809 te Oostham (getuige(n): Schoofs Joannes en Reynders Joes Franciscus.) met Maria Theresia REYNDERS, 24 jaar oud, landbouwer/ster, geboren op 06-02-1785 te Zichem, overleden op 14-04-1849 te Beverlo op 64-jarige leeftijd, dochter van Martinus REYNDERS, landbouwer/ster, en Maria Elisabeth CLAES. {Zij is later gehuwd op 32-jarige leeftijd op 12-01-1818 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 13-01-1818 te Oostham (getuige(n): Coenen Arnoldus en Vanhemelen Guilielmus.) met Henricus KEMPS, 28 jaar oud.}
   6.  Henricus, gedoopt op 02-06-1790 te Oostham (getuige(n): Ghoos Henricus Van Hees Maria Catharina.).

Tess. Christina Antonia ANDRIES, rentenierster, zonder beroep, geboren op 04-12-1810 te Tessenderlo, overleden op 25-01-1891 om 05:30 uur te Meerhout op 80-jarige leeftijd. RAH 730-3648 Notaris Leonard Ooms.
15.05.1869 Akte 127 (f°261) Verkoop door:
De grondeigenaars Christina Antoinette Andries x Joseph Guillaume Meeus uit Tessenderlo verkopen aan Jacob Ignetius Amand Vandenhove uit Diest een perceel land te Engsbergen gelegen voor 300 fr.

RAH 730-3650 Notaris Leonard Ooms.
13.04.1871 Akte 104 (f°281) Verkoop door:
Christina Antoinette Andries x Joseph Guillaume Meeus grondeigenaars uit Tessenderlo verkopen uit haar ouderlijk erfdeel aan de smid Wilhelmus Broeders uit Schaffen een perceel hooiland gelegen te Engsbergen ter plaatse de Streepken voor 850 fr. Sectie D nr 491.

RAH 730-403 Notaris Ernest Beeckman.
14.08.1879 Akte 120 (f°473) Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
A: Maria Schapmans x Henricus Vangelder, landbouwers uit Zichem.
B: Josephina Schapmans landbouwster en herbergierster uit Schoot, weduwe Franciscus Verluyten.
C: Antoinetta Andries grondeigenares, zonder beroep uit Tessenderlo, weduwe Josephus Meeus, zullen verkopen:
1: een perceel bouwland ter plaatse Molenstraat te Tessenderlo. Sectie C nrs 1373,1375d en 1376.
2: een dennenbos te Tessenderlo ter plaatse de Vlucht. Sectie C nrs 2007 en 2010.
3: een dennenbos te Kwaadmechelen Kerkeneiken. Sectie B nr 1031.
4: een hooiland ter plaatse Baalsche beemden onder Tessenderlo. Sectie A nr 135.
Voorschreven goederen horen toe aan de verkoopster als volgt:
Koop 1, de helft van koop 2 en koop 3 aan Maria Schapmans.
De overige helft van koop 2 aan Josephina Schapmans. Dit bij akte van deling verleden voor ons op 03.04.1879.
Koop 4 aan Antoinetta Andries bij akte van ouderlijk erfdeel.

21.08.1879 Akte 126 (f°476) Finale toewijzing van de verkoop uit akte 120:
Verkocht aan:
1: Livina, Louis, Augustin en Felix Josephus Broekmans, allen landbouwers uit Tessenderlo voor 1320 fr
2: Josephus Schapmans voor 510 fr.
3: Emilius Feyen, onderwijzer uit Lummen voor 370 fr.
4: Benedcitus Rutten, landbouwer uit Tessenderlo voor 720 fr.

RAH 730-406 Notaris Ernest Beeckman.
13.05.1882 Akte 76 (f°264) Openbare verkoop van onroerende goederen ten aanzoek van:
Antonetta Andries, weduwe Joseph Meeus, zonder beroep wonende te Tessenderlo heeft voor 850 fr verkocht uit haar ouderlijk erfdeel aan Franciscus Donatus Vandebroek, grondeigenaar, zonder beroep ook uit Tessenderlo ca 25 a weide ter plaatse Russelenberg. Sectie A nr 984.

RAH 730-408 Notaris Ernest Beeckman.
07.04.1884 Akte 38 (f°142) Openbare verkoop van onroerende goederen ten aanzoek van:
Antoinette Andries, weduwe Josephus Meeus, grondeigenares, zonder beroep wonende te Tessenderlo heeft verkocht uit haar ouderlijk erfdeel aan Charles Ooms, grondeigenaar, zonder beroep ook wonende te Tessenderlo, voor zichzelf maar ook voor zijn zuster jufrouw Anoinetta Ooms grondeigenares, zonder beroep wonende in Tessenderlo. Zijn schoonzuster Trinetta Ceulemans, weduwe wijlen Johannes Ooms, grondeigenares, zonder beroep wonende te Diest.
1: een perceel uitgerooide bos gelegen te Tessenderlo Waterbroek. Sectie B nr 1240.
2: een perceeltje ledigen grond aldaar ter plaatse Geetendonck. Sectie C nr 325.

RAH 2000-1991 Notaris Albert Ooms.
29.09.1876 Akte 247 (f°481) Vekoop door:
Antoinette Andries weduwe Meeus, grondeigenares wonende te Tessenderlo heeft verkocht voor 500 fr aan Henri Peeters-Ooms nijveraar uit Diest een dennenbos gelegen op Gettendonck Tessenderlo. Sectie C nrs 325-327 en 328.

RAH 730-410 Notaris Ernest Beeckman.
26.11.1886 Akte 138 (f°293) Testament gemaakt door:
Christina Antoinia Andries de weduwe Meeus, grondeigenares uit Tessenderlo maakt haar testament als volgt:
Ok geef en maak aan de burgelijke godshuizen van Tessenderlo het huis met tuin en bouwland dat ik heden bewoon en gebruik, gestaan in het dorp van Tessenderlo. Sectie A nrs 741,742 en 743.
Op last van ten eeuwgen dagen te doen lezen het zijn in de kerk van Sint Martinus of in de kapel van het gasthuis:
1: tienlezende missen ter ziele lafenis van wijlen den advokaat Stalmans.
2: drie lezende missen ter ziele lafenis van wijlen Carolus Dewitteleers.
3: een lezende mis ten mijne ziele lafenis. En ik benoem Alphonse Andries onderpastoor te Waarloos, mijn neef als testament uitvoerder.

RAH 730-411 Notaris Ernest Beeckman.
20.04.1887 Akte 37 (f°77) Verkoop door:
Antoinette Andries, weduwe van Josephus Meeus, grondeigenares, zonder beroep uit Tessenderlo verkoopt uit haar ouderlijk erfdeel voor 1000 fr aan Maria Elisabeth en Maria Emerentia Godelaine, beiden zonder beroep te Tessenderlo wonende een perceel bouwland met houtkant, heden weide, gelegen op de Russelenberg te Tessenderlo. Sectie A nrs 968a en 968b.

RAH 730-412 Notaris Ernest Beeckman.
10.02.1888 14 (f°38) Gift onder levenden door:
Christina Antonia Andries, grondeigenares zonder beroep uit Tessenderlo, weduwe Josephus Meeus heeft een gift onder levenden gedaan aan de bestierende commissie der burgelijke godshuizen der gemeente Tessenderlo.
Dit van een huis met aanbehoorten, tuin en bouwland gelegen in de Neerstraat in Tessenderlo.Sectie B nrs 741,742 en 743.
Dit onder de volgende voorwaarden:
1: te doen dienen voor een mannen en vrouwen huis en ook voor ziekhuis.
2: aldaar in de kapel of bij gebrek dezer, in de kerk van Sint Martinus te Tessenderlo, alle jaren en ten eeuwige dage te doen lezen:
A: tien lezende missen ten zieke lafenis van wijlen den advokaat Stallemans (Stalmans).
B: drie lezende missen ten ziele lafenis van wijlen den heer Carolus De Witteleers.
C: een lezende mis ten ziele lafenis van de geefster Christina Antonia Andries.

26.04.1888 46 (f°115) Openbare verkoop ten aanzoek van:
Ten woonhuize en verzoek van Antoinette Andries, weduwe Joseph Meeus in het dorp van Tessenderlo verkoopt zij roerende goederen voor 554.40 fr.

RAH 2000-2073 Notaris Louis Ooms.
25.05.1891 Akte 80 (f°211) Openbare verkoop door:
1: Gerard Andries negotiant uit Luik.
2: Sylvie Andries x Jules Bongaerts, burgemeester van Meerhout.
3: Edmond Andries onderpastoor uit Kontich.
4: Alphonse Andries directeur der klooster uit Kontich.
5: Maria Andries x Alphonse Ceyssens, notaris in Beringen.
6: Jeanette Andries x Dieudonné Van de Meuleboucke negotiant uit Meerhout.
7: Louis Andries kandidaat notaris uit Kontich
Zij verkopen onroerende goederen in Tessenderlo:
1: een bouwland en weide ter plaatse Hoekskensveld. Sectie A nr 560a en 560c.
2: een bouwland als vorig gelegen. Sectie A nr 575a.
3: ongeveer de helft noordwaarts van een perceel weide ter plaatse Russelenberg. Sectie A nr 982 en 983.
4: ongeveer de helft zuidwaarts van het perceel weide ter plaatse Russelenberg.
5: een dennenbos ter plaatse de Oude Molenbos. Sectie A nr 1216.
6: ongeveer de helft zuidwaarts van een perceel bouwland genaamd Grootveld. Sectie B nr 84.
7: ongeveer de helft noordwaarts van het perceel bouwland Grootveld genaamd.
8: een bouwland ter plaatse Steendries. Sectie B nr 186a.
9: een hooiland in het Groot Waterbroek gelegen. Sectie B nr 597.
10: een weide aan Pannenhuis gelegen. Sectie B nr 826.
11: een bouwland als vorig gelegen. Sectie B nr 829a.
12: een bouwland en bos achter de Schutpenninck gelegen. Sectie B nrs 1172 en 1173.
13: een weide ter plaatse het Maaiven gelegen. Sectie B nr 1346.
14: een hooiland, bouwland en schaarbos ter plaatse de Kraaivoeten. Sectie B nrs 1584,1585 en 1587.
15: een hooiland en dennenbos ter plaatse Essenschot gelegen. Sectie C nrs 264 en 265.
16: een hooiland, weide, lege grond en dreef ter plaatse het Goor gelegen. Sectie C nrs 722, 723,724,725, 708 en 709.
17: een weide ter plaatse Schoonhees gelegen. Sectie C nr 921a.
18: een weide en schaarbos als vorig gelegen. Sectie C nrs 1295a,1295b en 1296a.
19: een weide en schaarbos ter plaatse aan de molen gelegen. Sectie C nrs 1364,1365,1366 en 1371 en gedeeltelijk nrs 1370 en 1372.
20: een schaarbos en gedeelte jonge dennenbos als vorig gelegen. Sectie C gedeeltelijk nrs 1370 en 1372.
21: een bouwland en weide aan de Mispad gelegen. Sectie C nrs 1413b en 1414a.
22: een bouwland als vorig gelegen. Sectie C nrs 1418,1419 en 1320.
23: een dennenbos ter plaatse Schootersebossen gelegen. Sectie E nr 1711.
De goederen komen uit de nalatenschap van hun te Meerhout overleden tante Antoinette Christine Andries, weduwe Joseph Meeus.

RAH 2000-2076 Notaris Louis Ooms.
28.11.1894 Akte 126 (f°284) Verkoop door:
1. Gerard Andries, negotiant wonende in Luik,
2. Sylvia Andries x Jules Bongaerts, burgemeester en brouwer samen wonend te Meerhout,
3. Maria Andries x Alphonse Ceysens, notaris uit Beringen,
4. Jeannette Andries x Dieudonné Vandemeulebroucke, handelaar uit Meerhout,
5. E.H. Edmond Andries, pastoor uit Hove,
6. E.H. Alphonse Andries, bestierder der Kloosters wonende in Kontich,
7. Louis Andries, kandidaat notaris uit Kontich,
Welke verklaren dat Maria Antonia Christina Andries hun tante te Meerhout overleden den 25 januari 1891, bij akte van gift onder levenden verleden voor Meester Ernest Beeckman Tessenderlo 13 februari 1888, aan de bestierende commissie der burgelijke godshuizen van Tessenderlo gift onder levende heeft gedaan. Dit van een huis met aanhorigheden, tuin en bouwland te Tessenderlo in de Neerstraat. Sectie A nrs 741,742 en 743.
Bij een vonnis van de rechtbank te Hasselt was er aan de bugelijke godshuizen een uitstel gegeven van zes maanden om aan de voorwaarden uit te voeren van de deze gift en daarom is deze gift vernietigd en gaat dit terug naar de wettige erfgenamen dir het dan verkopen.
Verkocht voor 2500 fr en met last van alle jaar en ten eeuwige dage te doen lezen meerder jaargetijden voor advokaat Stalmans, Carolus De Witteleers en Antonia Andries, aan Xaverius Sterckx-Buvens, winkelier uit Tessenderlo.

Dochter van Tess. Henricus Carolus ANDRIES 1800 en Tess. Maria Angelica De WITTELEERS 1800, zonder beroep, grondeigenares(1853).
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 22-05-1857 te Tessenderlo met Josephus Guilielmus MEEUS 1800, 36 jaar oud.
 
Dymphne ANDRIES 1800, huishoudster(1843), geboren op 22-07-1773 te Tessenderlo (aangifte door: Martinus Franciscus Andries en Dimphna Van Weutswinckel.). RAH 730-3613 Notaris Henricus Ooms.
09.08.1837 akte 163 (p460): Boedelscheiding tussen:
Voor 1/6de deel: Michael Andries doctor in de geneeskunde uit Meerhout, huishoudster Dymphna Andries x Fredericus Guilielmus Mertens horlogiemakere uit Geel, doctor in de geneeskunde Henricus Carolus Andries uit Brussel, grondeigenaar Henricus Josephus Andries uit Brussel op het Wandelbolwerk van Waterloo, deze doende zo voor hem als gemachtigde van Anna Catharina Bormans, Maria Joanna Bormans x Philippus Van Loey en Maria Elisabeth Bormans x Joannes Baptista De Voghel allen uit Brussel en als gemachtigde van Anna Catharina Bormans x Bernard Herman Wubbe uit Zaandam, voor 1/6de deel. Dit krachtens akte van boedelscheiding van 03.07.1837.
Zij doen een boedelscheiding als volgt:
Kavel A: aan Henricus Carolus Andries.
1: een perceel bouwland genaamd het grootveld gelegen op de Rijt te Tessenderlo.
2: een perceel bouwland met houtgewas, struiken en bosken gelegen op Schoonhees genaamd de Leemskuylen.
3: een perceel beemd in Baal Tessenderlo.
4: een perceel schaarbos met de grond Schoot..
5: een perceel schaarbos met de grond in Engsbergen in de palmbossen.
6: een perceel beemd gelegen in Gerhees Tessenderlo.
Kavel B: aan Anna Catharina Bormans, Maria Joanna Bormans en Elisabeth Bormans.
1: een jonge eiken boombos met de grond op het maeyven in Hulst gelegen.
2: een perceel bemd op het maeyven gelegen.
3: een perceel bouwland en weide met houtgewas en eiken op het gehucht Bael.
4: een perceel bouwland met houtgewas en eiken op het gehucht Bael.
5: een perceel bouwland met schaarhout en dennen onder Varode gelegen.
6: een perceel bouwland met de kanten met jonge dennen beplant op Varode.
Kavel C: aan Dymphna Andries.
1: een perceel bouwland met schaarhout, struwelen en visgracht daaraan gelegen onder Bael.
2: twee aan elkanderen liggende weiden met houtgewas te Bael.
3: een perceel bouwland met houtgewas en struwelen genoemd Helena Swolfs Dries te Engsbergen.
4: een perceel bouwland met houtgewas te Engsbergen.
5: een perceel bouwland en weide ende haagkanten op Schoonhees.
6: en de helft van een bemd met houtgewas en bosken op Esseschot op Schoonhees.
Kavel D: aan Henricus Josephus Andries.
1: twee aan elkanderen liggende weiden met de twee boomboskens daaraan geegen op Schoonhees ter plaatse de Wassevennen.
2: een perceel bouwland met houtgewas en struwelen gelegen in het huisvelt van Hendrik Renders te Hulst.
3: een bemd op Geetendonck onder Schoonhees gelegen.
4: een perceel bouwland met houtgewas op Schoonhees.
5: een perceel bouwland genaamd de Roode Delle met houtgewas te Hulst.
6: een perceel dennenbos op Schoonhees ter plaatse de Vlucht genaamd.
Kavel E: aan Anna Catharina Bormans x Bernard Herman Wubbe.
1: een perceel bouwland met houtgewas en struwelen ter plaatse de Kolmen.
2: een perceel dennen-, schaar- en heesterbos op Esseschot gelegen.
3: een perceel bemd met haag en bosken op Esseschot.
4: een perceel bemd met houtgewas aldaar op Esseschot.
5: een perceel bouwland met struwelen en hiutgewas te Deurne gelegen.
6: een perceel schaarbos en jonge eiken met de grond in Schoot gelegen op de Roode Aerde.
Kavel F: aan Michaël Andries.
1: een perceel weijde met houtgewas in Engsbergen ontrent de nieuwen dijk.
2: een perceel bouwland en weide te Hulst aan de Roode heide.
3: een perceel weide het bemdeken genaamd te Hulst.
4: een perceel bouwland neffens het voorgaande met houtgwas.
5: een perceel bouwland met houtgewas en struwelen op Schoonhees.
6: een perceel jonge dennenbos met grond gelegen te Tessenderlo ter plaatse genaamd de Laer.

RAH 730-3618 Notaris Henricus Ooms.
09.07.1842 akte 156 (p439): Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Doctor in de geneeskunde Henricus Carolus Andries uit Tessenderlo doende voor zijn zuster de huishoudster Dymphna Andries x Fredericus Guilielmus Mertens horlogemaker uit Geel verkopen:
1: een perceel bouwland met houtwas, Helena Wolfs Dries genaamd te Engsbergen, groot ca 44 are.
2: een perceel bouwland met houtwas, Kortenberg genaamd, aldaar gelegen en ca 30 are.
Zij had die onroerende goederen geërfd van haar broer Antoon Ambroos Andries overleden te Tessenderlo, krachtens akte van deling verleden voor mij op 09.08.1837.

RAH 730-3619 Notaris Henricus Ooms.
05.07.1843 akte 177 (p558):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van
Hendrik Karel Andries doctor in de geneeskunde uit Tessenderlo doende voor zijn zuster de huishoudster Dymphna Andries x Fredericus Guilielmus Mertens horlogemaker uit Geel verkoopt een beemd te Bael Tessenderlo, groot ca 50 are.
Zij heeft het goed geërfd van haar broer Antoon Ambroos Andries overleden te Tessenderlo, krachtens akte van deling. Verleden voor mij op 09.08.1837.

12.07.1843 akt 182 (p557):
Finale toewijzing van de verkoop uit akte 177:
Vekocht aan Dominicus Voordeckers uit Vorst voor 2125 fr. Dochter van Tess. Joannes Baptist ANDRIES 1800 en Tess. Joanna Elisabeth JANSSENS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 21-06-1806 te Geel met Frederic Guillaume MERTENS, geboren circa 1781 te Geel, zoon van Pierre François MERTENS en Jeanne Marie VERBOVEN.
 
Helene ANDRIES (Wellens), geboren op 19-06-1855 te Beverlo. RAH 2000-2012 Notaris Albert Ooms.
02.04.1905 Akte 70 (f°208) Verkoop door:
Helena Andries x Amandus Ooms, veldwachter uit Beverlo verkoopt voor 150 fr aan Theophile Sprengers, Maria Sprengers, Bertha Sprengers en Marcelle Sprengers allen minderjarigen, zonder beroep wonende in Genk een gebouw staande te Beverlo in den Ulfort op een perceel aan de kopers toebehorende uit de erfenis hun moeder Elisabeth Wellens, die het zelf bekwam uit de erfenis van haar broer Hendrik Wellens. Sectie C nr 1142v.

RAH 2000-2025 Notaris Albert Ooms.
19.02.1919 Akte 49 (f°91) Openbare toewijzing door:
In de herberg van Leon Bossaert te Beverlo in het dorp:
A: Andries Helena weduwe Amandus Ooms zonder beroep wonende en ° Beverlo 19 juni 1855,
B1: Felix Josephus Ooms landbouwer wonende en ° Beverlo 06 maart 1882,
B2: Henricus Joseph Ooms, bierfdrager wonende en ° Beverlo 15 maart 1884,
B3: Leopoldus Ooms, landbouwer wonende en ° Beverlo 01 januari 1886,
B4: Alphonsus Felix Maria Ooms broeder wonende te Kikandja Kulu Belgisch Congo, ° Beverlo 25 januari 1888,
B5: Henricus Cornelius Ooms ° Beverlo 29 maart 1893,
B6: Josephus Ferdinandus Ooms, ° Beverlo 18 augustus 1896, beiden studenten in de wijsbegeerte in Leuven wonende.
Zij verkopen in Beverlo:
Een ledige bosgrond gelegen ter plaatse Binneveld. Sectie C nr 499a.
Hun toebehorende als voortskomende uit het huwelijk van Helena Andries en wijlen Amandus Ooms. Zij bekwamen het bij akt verlegd voor Meester Ceysens Beringen 26 augustus 1897.
Verkocht aan Henricus Josephus Ooms medeverkoper voor 680 fr.


Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-05-1881 te Beverlo met Amandus OOMS, 32 jaar oud, veldwachter, geboren op 25-10-1848 om 9 uur te Oostham, gedoopt op 25-10-1848 te Oostham (getuige(n): Ooms Ferdinandus en Veragtert Antonia.), overleden voor 1919, zoon van Leo OOMS, landbouwer, en Constantia VERACHTERT, huishoudster(1864).
Uit dit huwelijk:
   1.  Felix Jozef.
   2.  Hendrik Jozef, geboren op 15-03-1884 te Beverlo.
   3.  Leopold, geboren op 01-01-1886 te Beverlo, overleden op 18-12-1957 te Olmen op 71-jarige leeftijd, begraven op 21-12-1957 te Olmen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01-02-1909 te Heppen met Maria Hubertina REYNDERS, 22 jaar oud, geboren op 15-05-1886 om 22 uur te Heppen, dochter van Franciscus Ludovicus REYNDERS en Maria Theresia PAESSENS.
   4.  Alfons Felix, geboren op 25-01-1888 te Beverlo.
   5.  Maria Elisabeth, geboren op 07-11-1890 te Beverlo.
   6.  Hendrik Corneel, pastoor, geboren op 29-03-1893 te Beverlo.
   7.  Jozef Ferdinand, geboren op 19-08-1896 te Beverlo.

Tess. Henricus Carolus ANDRIES 1800, gedoopt op 11-04-1777 te Tessenderlo, overleden op 26-07-1852 te Tessenderlo op 75-jarige leeftijd. RAH 730-3620 Notaris Henricus Ooms.
03.06.1844 138 (f°422) Nieuwen titel door:
Landbouwer Jan Baptist Peeters vulgo Francis Peeters uit Okselaar Zichem vernieuwt een altijddurende jaarrente van 18.96 fr wiens hoofdsom is 474.07 fr en dit aan de kerkfabriekvan Tessenderlo. Welke hij verschuldigd is dit krachtens akte van rentconstitutie van 11.02.1779 verlegd voor Michiel Antoon Swolfs toen notaris in Tessenderlo en krachtens akte van cessie van het vruchtgebruik gepasseerd voor Antoon Ambroos Andries op 13.06.1821.
Pand:
1: een huis met aanbehoorten, moeshof en bouwland daaraan gelegen te Engsbergen.
2: een weide van 50 are aldaar gelegen.
3: een bouwland van 25 are de meersille.
4: een bouwland van 30 are, de hofstad genaamd en aldaar gelegen.
5: een bouwland van 25 are de groote zille aldaar.
6: een bouwland van ca 1ha den mispad aan de Zandstraat gelegen.

RAH Erfenisaangiften 03.01.1853 21 Boek F°21 n°161
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Henricus Carolus Andries.
Christina Antoinetta Andries, Louis Andries Doctoor Meerhout, kinderen van Henricus Carolus.
Gronden te Tessenderlo

RAH 730-3634 Notaris Leonard Ooms.
03.07.1855 Akte 182 (f°384) Deling tussen:
Doctor Joseph Louis Andries uit Meerhout en grondeigenares Christina Antonia Andries uit Tessenderlo verdelen onroerende goederen hun aangekomen na de dood van hun ouders en gelegen te Tessenderlo zonder waardering, belast met tien zingende missen en met een rente van 28 liter koren.
Kavel A: aan Christina Antonia Andries.
1: een huis met aanbehoorten, moeshof en bouwland daaraan, gelegen te Tessenderlo in het dorp. Sectie A nrs 741,742 en 743.
2: een bouwland aldaar op het Grootveld gelegen. Sectie B nr 84.
3: een bouwland aldaar aan de Aerdemolenbos gelegen. Sectie A nr 1216.
4: een bouwland en schaarbos aldaar gelegen. Sectie C nrs 1364,1365,1366,1370,1371 en 1372.
5: een bouwland an schaarbos aldaar op Schoonhees gelegen. Dit perceel is blijft bezwaard met tien lezende missen ter ziele lafenis van wijlen de heer advokaat Stalmans, overleden te Tessenderlo, ingevolge akte van deling verlegd voor notaris Antoon Ambroos Andries te Tessenderlo den 18.11.1820. Hoofdsom geschat op 212 fr. Sectie C nr 1295 en 1296.
6: een bouwland en dennenbos aldaar aan de Mispad gelegen. Sectie C nrs 1418,1419 en 1420.
7: een bouwland en weide aldaar gelegen. Sectie C nrs 1413a en 1414a.
8: een bouwland aldaar gelegen. Sectie B nr 75a.
9: een bouwland en weide aldaar ter plaatse Hoekstraat gelegen. Sectie A nr 560a en 560b.
10: een bouwland aldaar in het Hoekske gelegen. Sectie A nr 575.
11: een bouwland, weide en houtwas aldaar op de Russelenberg gelegen. Sectie A nrs 982,983 en 984.
12: een bouwland aldaar gelegen. Sectie B nr 1609a.
13: een bouwland en schaarbos aldaar achter den Schutpenninck gelegen. Sectie B nr 1172 en 1173.
14: een bouwland en houtwas op de Russelenberg gelegen. Sectie A nr 968.
15: een bouwland, dennenbos en schaarbos aldaar aan het Goor gelegen. Sectie C nr 707, 709,712,723,724 en 725.
16: een hooiland en houtwas genaamd Kraeyvoeten aldaar gelegen. Sectie B nrs 1584, 1585 en 1587.
17: een hooiland en heesterbos aldaar op Essenschot gelegen. Sectie C nrs 264 en 265.
18: een hooiland aldaar gelegen. Sectie B nr 597.
19: een hooiland aldaar aan de Boekelsebeemden gelegen. Sectie D nr 135.
20: een hooiland aldaar aan de Wolbergen gelegen. Sectie D nr 491.
21: een weide aldaar op Schoonhees gelegen. Sectie C nr 921a.
22: een schaarbos aldaar op het Maaiven gelegen. Sectie B nr 1346.
23: een schaarbos aldaar op de Schooterbossen gelegen. Sectie E nr 1711.
24: een dennenbos op Gettendonck gelegen. Sectie C nrs 325,327 en 328.
25: een schaarbos genaamd de Del gelegen op het waterbroek. Sectie nr 1240.
26: een eikenboombos op het Ravenshout gelegen. Sectie C gedeeltelijk nr 161
Kavel B: aan Joseph Louis Andries.
1: een huis en gebouwen, moeshoven, graaf en vijver en bouwland genaamd het Hof, gelegen te Tessenderlo. Dit is en blijft bezwaard met een altijd durende korenrente van 28 liter koren in het voordeel van armgesticht van Tessenderlo, hoofdsom geschat op 70 fr, krachtens akte van nieuwen titel, verlegd voor notaris Hendrik Ooms te Tessenderlo den 03.06.1844. Sectie C nrs 961,962,963,965,966,967,970 en 971.
2: een bouwland, weide en houtwas aldaar. Sectie C nrs 973,974 en 975.
3: een bouwland, schaarbos en dennenbos aldaar. Sectie C nrs 951,952,953,968,969 en 969bis.
4: een weide aldaar gelegen. Sectie C nr 960.
5: een dennenbos en schaarbos aldaar. Sectie C nrs 952 en 954.
6: een weide aldaar gelegen. Sectie C nrs 955,956 en 957.
7: een weide en dreef aldaar. Sectie C nrs 959 en 964.
8: een dennenbos en schaarbos aldaar. Sectie C nr 981.
9: een hooiland en houtwas aldaar op Gettendonck. Sectie C nrs 532 en 533.
10: een hooiland en schaarbos aldaar op Rattendonck gelegen. Sectie C nrs 384 en 385.
11: een hooiland aldaar ter plaatse Gerhagenbos gelegen. Sectie B nr 1610.
12: een hooiland genaamd de Zillekens aldaar gelegen. Sectie C nrs 241 en 242.
13: een eikenboombos noorwaarts in het Ravenshout gelegen. Sectie C gedeeltelijk nr 161.
14: een hooiland aldaar op het Groot waterbroek gelegen. Sectie B nr 636.
15: een hooiland aldaar gelegen. Sectie B nr 1275.
16: een bouwland en houtwas aldaar op het Solveld gelegen. Sectie A nrs 1010 en 1011.

Zoon van Tess. Joannes Baptist ANDRIES 1800 en Tess. Joanna Elisabeth JANSSENS.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-09-1809 te Tessenderlo met Tess. Maria Angelica De WITTELEERS 1800, 34 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Christina Antonia.
   2.  Tess. Josephus Ludovicus.

Tess. Joannes Baptist ANDRIES 1800, gedoopt op 10-10-1725 te Tessenderlo, overleden op 10-09-1791 te Tessenderlo op 65-jarige leeftijd. RAH 730-3613 Notaris Henricus Andries.
03.07.1837 akte 132 (p379):
Boedelscheiding tussen:
Michael Andries doctor in de geneeskunde uit Meerhout, Dymphna Andries x Fredericus Guilielmus Mertens horlogiemaker uit Geel, doctor in de geneeskunde Henricus Carolus Andries uit Tessenderlo, grondeigenaar Henricus Josephus Andries uit Brussel op het Wandelbolwerk van Waterloo, deze doende zo voor hem als gevolmachtigde van Anna Catharina Bormans de weduwe van den Heer Joannes Baptista Joseph Juste winkelierster uit Brussel op den Berg Van het Hof, Maria Joanna Bormans x Philippus Henricus Van Loey bakkers en winkeliers uit Brussel op de Lovense Straat en van Maria Elisabeth Bormansx Joannes Baptista Franciscus De Volghel fabrikant in tabak wonende op de Kiekemarkt in Brussel, alle drie kinderen van wijlen Maria Theresia Elisabeth Andries en van Theodorus Bormans en de gemelden Henricus Josephus Andries nog doende als gevolmachtigde van Anna Catharina Bormans x Bernard Herman Wubbe koopman uit Zaamdam ter eenere en Martinus Daems uit Tessenderlo ter andere zijde.
Allen doende hier als enige erfgenaam van wijlen hun respectieve broer en oom den Heer Antoon Ambroos Andries voorheen notaris te Tessenderlo en daar overleden, ter eenre en den Heer Martinus Daems rentenier en grondeigenaar uit Tessenderlo handelende hier ale enige erfgenaam van Elisabeth Catharina Daems zijn zuster, overlenden te Tessenderlo ter andere zijde doen een boedelscheiding van de onroerende goederen.
Kavel A: Toebehoort aan de Heer Martinus Daems als de erfgenaam van Elisabeth Catharina Daems.
1: een boerenhuis, stal, schuur en aanhorigheden met de grond alsmede de moeshof daar achter gelegen tot aan de Konijnsbossch gelegen in Hulst, groot 1ha 70 are.
2: een perceel bouwland met het houtgewas en struiken daaraan genaamd de hoeve gelegen op Schoonhees, groot 1ha 20 are.
3: een schaarbos met de beuken met de grond genaamd Konijnsbos te Hulst, groot 34 are.
4: een perceel bouwland en weide met houtgewas, struwelen en jonge bomen te Hulst, 95 are groot.
5: een perceel weide met houtgewas en eiken bomen te Hulst en 70 are groot.
6: drie aan elkanderen liggende weiden of beemden met boom en houtgewas gelegen op Esseschot op Schoonhees.
7: een perceel bouwland op Schoonhees van 42 are.
8: een perceel schaar- en dennenbos met de grond gelegen te Varode en 42 are groot.
9: een dennenbos met grond gelegen in Tessenderlo genaamd de Vlucht onder Engsbergen, 68 are groot.
10: een perceel weide met houtgewas te Schoot aan de Paddenhoek van 38 are.
Kavel B: Toebehoort aan erfgenamen van Antoon Ambroos Andries.
1: een perceel bouwland en weide met houtgewas en struwelen onder Hulst aan de Rode heide; 55 are groot.
2: een perceel bouwland met houtgwas en struwelen gelegen in het huisvelt van Hendrik Renders te Hulst, 60 are groot.
3: twee aan elkanderen liggende weiden met de twee boomboskens daaraan op Schoonhees, genaamde de Wassevennen, 1 ha groot.
4: een perceel bouwland met houtgewas en struwelen, groot 38 are op Schoonhees gelegen.
5: een perceel bouwland met houtgewas en struwelen op de Kolmen en 1ha 20 are groot.
6: een perceel bouwland met houtgewas en struwelen en eiken bomen gelegen in Bael Tessenderlo en 34 are groot.
7: een perceel bouwland en weide met houtgewas en eiken bomen, groot 60 are onder Bael gelegen.
8: twee aan elkanderen liggende weiden met houtgewas te Bael, groot 48 are.
9: een perceel weide met houtgewas en bomen onder Engsbergen gelegen ontrent den nieuwen dijk.
10: een perceel bouwland met houtgewas en struwelen genaamd Helena Wolfs dries te Engsbergen en 34 are groot.
11: een perceel bouwland met houtgewas te Engsbergen, groot 30 are.
12: een perceel bouwland met houtgewas en struwelen en bossen daaraan gelegen in Gerhees Tessenderlo, 50 are groot.
13: een perceel schaarbos met de grond, groot 42 are, te Schoot gelegen.
14: een perceel schaarbos en jonge eiken met de grond, groot 60 are, gelegen op de Rode Aerde te Schoot.
15: een perceel bouwland met schaarhout en dennen, groot 75 are te Varode gelegen.

RAH 730-3616 Notaris Henricus Ooms.
07.07.1840 akte 179 (p490):
Boedelscheiding tussen:
Doctor in de geneeskunde Henricus Carolus Andries uit Tessenderlo, huishoudster Anna Catharina Bormans x Bernard Herman Wubbe koopman uit Zaandam, Dymphna Andries x Fredericus Guilielmus Mertens horlogemaker uit Geel en Anna Catharina Bormans de weduwe van Joannes Baptista Juste, winkelierster uit Brussel, Maria Joanna Bormans x Philippus bakker Henricus Van Loey en Maria Elisabeth Bormans x Joannes Baptista Franciscus De Voghel fabrikant in tabak allen deze uit Brussel.
Zij doen een boedelscheiding hun aangekomen na de dood van den Heer Michael Andries in zijn leven doctor in de geneeskunde, overleden te Meerhout, hun respectieve broer en oom.
Kavel A: aan Henricus Carolus Andries.
1: een bouwland en weide van 54 are in Hulst.
2: een perceel land, houtwas, jonge dennen en schaarbos op Schoonhees te Tessenderlo, de grengehoeve genaamd en 66 are groot.
3: een schaarbos met de grond onder Hulst op de Molenbos, groot 33 are.
Kavel B: aan Dymphna Andries x Mertens.
1: een perceel bouwland den steenen dries genaamd met houtgewas te Hulst, groot 60 are.
2: een perceel weide aldaar gelegen met houtwas en groot 33 are.
Kavel C: aan Anna Catharina Bormans, Maria Joanna Bormans en Maria Elisabeth Bormans.
1: een perceel beemd of hooiland met boom- en houtgewas te Baal Tessenderlo, groot 36 are.
2: een perceel beemd mat boom- en houtgewas te Engsbergen, groot 68 are.
Kavel D: aan Anna Catharina Bormans x Wubbe.
1: een perceel beemd met boom- en houtgewas te Bael onder Tessenderlo, groot 36 are.
2: een perceel bouwland met struiken en jonge bomen op Schoonhees, groot 38 are.
3: een jonge dennenbos met grond gelegen op het Laer, groot 33 are.
4: de helft van een schaarbos met grond te Varode, groot 43 are. Zoon van Ambrosius ANDRIES en Catharina Van OLMEN.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 31-01-1758 te Tessenderlo met Tess. Joanna Elisabeth JANSSENS, 20 jaar oud, gedoopt op 24-11-1737 te Tessenderlo (getuige(n): Petrus Vleugels en Joanna Elisabeth Janssens.), overleden op 06-12-1817 te Tessenderlo op 80-jarige leeftijd, dochter van Paulus JANSSENS en Maria Helena DEREIJDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Maria Elisabeth, gedoopt op 15-02-1762 te Tessenderlo, overleden op 29-04-1799 te Tessenderlo op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 15-11-1791 te Tessenderlo met Tess. Joannes Theodoor BORMANS (Boormans), 40 jaar oud, gedoopt op 14-12-1750 te Valkenburg, overleden op 18-01-1821 te Tessenderlo op 70-jarige leeftijd, zoon van Tess. Jacobus BORMANS en Tess. Maria Josephina LAHEY.
   2.  Dymphne 1800.
   3.  Tess. Henricus Carolus 1800.

Tess. Josephus Ludovicus ANDRIES, dokter, geboren op 30-04-1812 te Tessenderlo, overleden op 17-11-1869 te Meerhout op 57-jarige leeftijd. RAH 730-3651 Notaris Leonard Ooms.
12.11.1868 Akte 289 (f°598) Definitieve verkoop door:
In de herberg van Peeten gelegen in het Vertje te Kwaadmechelen: dokter Louis Andries uit Meerhout, notaris Josephus Augustinus Guilielmus Dierckx uit Balen voor en namens mevrouw Maria Victorie Grieten x Louis Andries rentenierster uit Meerhout en namens mevriuw Joanna Antoinette Grietens x gemelde Dierckx rentenierster uit Balen, voor Maria Anna Grietens x Francis Van Antwerpen tabaksfabrikant uit Tongeren, borgemeester Pieter Vangils uit Baarle-Hertog, winkelierster mevrouw Maria Virginia Grieten uit Beringen, voor mevrouw Maria Ludovica Grietens x Leonard Bours koopman uit Zonhoven, rentenierster Josepha Maria Benedicta Grietens uit Brussel en van Paulina Ludovica Grietens x Jules Joseph Theodore Ferdinand Vandenputte ontvanger van de directe belastingen uit Aalst verkopen lege gronden te Kwaadmechelen aan Jan Baptist Ver Elst uit Westmeerbeek voor 910 fr.
1: een perceel lege grond gelegen in Genebos. Sectie B nr 1223/7.
2: een perceel lege grond aldaar ter plaatse Genebos. Sectie B nr 1223/8.

Zoon van Tess. Henricus Carolus ANDRIES 1800 en Tess. Maria Angelica De WITTELEERS 1800, zonder beroep, grondeigenares(1853).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20-10-1841 te Meerhout met Tess. Joanna Victoria GRIETENS, 19 jaar oud, geboren op 30-04-1822 te Meerhout, overleden op 08-02-1885 te Meerhout op 62-jarige leeftijd.
 
Tess. Maria Elisabeth ANDRIES 1800, gedoopt op 21-06-1766 te Tessenderlo, overleden op 10-10-1848 te Tessenderlo op 82-jarige leeftijd. RAH 730-3606 Notaris Henrcius Ooms.
30.09.1830 akte 97 (f°160) Verkoop door:
Rentenier Jacobus Vandeweyer verkoopt een hakhoutbos te Hulst voor 54.8 gulden aan Maria Elisabeth Andries de weduwe van Pieter Lemmens en verbeld door haar zoon Hendrik Lemmens uit Tessenderlo.
Het hakhoutbos was hem aangekomen na de dood van Hendrik Vandeweyer zijn broer overleden te Tessenderlo over ongveer 14 jaar.

RAH 730-3615 Notaris Henricus Ooms.
08.06.1839 akte 93 (p264):
Verkoop door:
Petrus Josephus Willems uit Engsbergen verkoopt uit zijn vaderlijk erfdeel aan landbouwster Maria Elisabeth Andries de weduwe van Pieter Lemmens en aangenomen door haar zoon landbouwer Emmanuel Lemmens, allen uit Tessenderlo een perceel weide te Schoonhees voor 800 fr.

21.12.1839 akte 228 (f°655):
Verhuring door: Winkelierster Maria Elisabeth Andries weduwe Pieter Lemmens, verhuurt aan de jouffrouw Maria Elisabeth Voermanck, meerderjarig ongehuwd en schoolmeesteres beiden uit Tessenderlo de grote en de kleine kamer, kelder, stal van zeker huis en een gedeelte van de moeshof gelegen te Tessenderlo op de Russelenberg voor drie jaar en voor jaarlijks 45 fr.

RAH 730-3629 Notaris Henricus Ooms.
20.07.1850 akte 150 (f°452) Deling tussen:
Herbergier Arnold Francis Lemmens uit Beringen, schoenmaker Louis Daniël Lemmens, zonder bedrijf Hendrik Lemmens, landbouwster Joanna Lemmens, landbouwer Emaunel Lemmens en naaister Rosalia Lemmens allen uit Tesssenderlo doen een boedelscheiding en ieder voor 1/6de paart dit van de goederen hun aangekomen na de dood van Petrus Lemmens en Maria Elisabeth Andries hun ouders beiden te Tessenderlo overleden.
Kavel A: aan
1: een gedeelte noorwaarts van een gebouw met grond diende thans voor keuken kamer en twee kleine kamers daaraan. Gelegen te Tessenderlo in het dorp. Sectie A nrs 810 en 811.
2: de helft zuidwaarts van ca 1 are van een gebouw dienende als stal met de grond en lege grond daaraan, aldaar. Sectie A gedeeltelijk nrs 810 en 811.
3:een perceel bouwland aldaar in de Varoistraat. Sectie A nrs 1162 en 1162.
4: een perceel bouwland met dennenbos aldaar inde Molenhoeven. Sectie C nrs 1443 en 1444.
5: de helft oostwaarts van 76.70 are bouwland en dennenbos met land aldaar gelegen op de Russelenberg. Sectie A nrs 973,974 en 975.
6: een perceel waterbroek aldaar. Sectie B nrs 507 en 508.
7: een perceel land,weide en bos aldaar op den Doodenman. Sectie A nrs 1071 en 1073.
Kavel B: aan
1: een gedeelte zuidwaarts van een gebouw dienende thans voor bakhuis gelegen in het Dorp te Tessenderlo. Sectie gedeeltelijk nrs 810 en 811.
2: de helft noordwaarts van ca 1 are van een gebouw voor stal met grond en lege grond daaraar. Sectie A gedeeltelijk nrs 810 en 811.
3: een weide aldaar in Hulst. Sectie B nr nrs 769 en 770.
4: een perceel bouwland aldaar op de krommenhoren. Sectie nrs 1013 en 1014.
5: een perceel bouwland aldaar op de Russelenberg. Sectie A nr 989.
6: een perceel bouwland aldaar op Schoonhees. Sectie C nr 1767.
7: een bos op Essenschot. Sectie C nr 224.
Kavel C: aan
1: een huis met hof gelegen op de Russelenberg. Sectie A nrs 883,884 en 885.
2: een perceel bouwland aldaar genaamd de Blamesen op de Reyt gelegen. Sectie A nrs 469 en 470.
3: een perceel Waterbroek aldaar. Sectie A nrs 540 en 541.
4: een bos aldaar op den Henkenberg. Sectie E nrs 1625 en 1627.
5: een weide aldaar op het Schoonhees Waterbroek. Sectie C nr 581.
6: een perceel bouwland aldaar in de Molenhoeven. Sectie C nr 1489.
7: een dennenbos aldaar op de Vlugt. Sectie B nr 108.
Kavel D: aan
1: een dennenbos aldaar aan de Rode Berg. Sectie A nr 280.
2: een weide genaamd Spinnebemden aldaar. Sectie B nrs 1066,1067 en 1068.
3: de helft zuidwaarts van een weide aldaar op het Schoonheesbroek. Sectie C nr 62?
4: een perceel bouwland en weide aldaar in de Ertstraat. Sectie C nrs 780 en 786.
5: een dennenbos aldaar op de Molenbosch. Sectie A nr 129?
6: een perceel waterbroek aldaar in Hulst. Sectie B nrs 338.
7: een perceel bouwland te Deurne in het dorp gelegen. Sectie A nr 211.
Kavel F: aan
1: een perceel bouwland te Tessenderlo in Schoot den Raemaker genaamd. Sectie E nrs 1423 en 1424.
2: een perceel bouwland aldaar in Hulst. Sectie B nr 8..?
3: de helft oostwaarts van 65.20 are weide aldaar op het Schoonheesbroek. Sectie C nr 620.
4: een schaarbos met boomgewas aldaar in de Benderbemden gelegen. Sectie C nr 420.
5: een perceel waterbroek aldaar. Sectie B nr 631.
Kavel G: aan
1: een huis, stal, schuur en hof te Tessenderlo op de Russelenberg. Sectie A nrs 872,873 en 874.
2: een perceel bouwland aldaar op de Russelenberg. Sectie A nrs 986 en 987.
3: de helft oostwaarts van 76.70 are schaar- en dennenbos met land aldaar op de Russelenberg. Sectie A nrs 973,974 en 975.
4: een perceel weide en bos aldaar aan den krommenhoren. Sectie A nrs 1113 en 1114.
5: een perceel waterbroek aldaar. Sectie B nrs 420.
6: een perceel waterbroek aldaar. Sectie B nrs 676 en677.

20.08.1850 akte 159 (f°483) Openbare verkoop ten aanzoek van:
Landbouwer Emanuel Lemmens uit Tessenderlo verkoopt roerende goederen te Tessenderlo voor 236.45 fr. Dochter van Tess. Martinus Franciscus ANDRIES en Tess. Maria Elisabeth RUTTEN.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 23-05-1790 te Tessenderlo met Tess. Petrus LEMMENS 1800, 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Arnoldus, geboren op 20-07-1791 te Tessenderlo, overleden op 01-10-1882 te Beringen op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 10-05-1826 te Beringen met Maria Regina VANDERAA, 44 jaar oud, geboren op 04-06-1781 te Beringen, overleden op 19-07-1838 te Beringen op 57-jarige leeftijd. {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-11-1805 te Beringen met Norbert SCRAIJEN, 32 jaar oud, gedoopt op 21-08-1773 te Beringen, overleden op 27-01-1822 te Beringen op 48-jarige leeftijd.}
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 01-02-1841 te Beringen met Maria Josepha THONES, 41 jaar oud. {Zij was eerder gehuwd op 39-jarige leeftijd op 07-08-1839 te Beringen met Peeter Hendrik BOMANS, 43 jaar oud, geboren op 16-01-1796 te Beringen, overleden op 12-03-1840 te Beringen op 44-jarige leeftijd.}
   2.  Catharina Elisabeth, geboren op 06-01-1793 te Tessenderlo, overleden op 05-07-1823 te Tessenderlo op 30-jarige leeftijd.
   3.  Maria Rosalia.
   4.  Joanna Theresia 1800.
   5.  Maria Dymphena, geboren circa 1802 te Tessenderlo, overleden op 04-05-1844 te Tessenderlo.
   6.  Tess. Emmanuel Theodorus.
   7.  Tess. Louis Daniël 1900.
   8.  Joannes Henricus.
   9.  Petrus Franciscus, overleden voor 1900.

Simon ANDRIES 1600. RAH Gichten 843-19
12.12.1680 19-181r Proclamatoire conditie waer op Simon Andriessen (Andries) als man ende momboir sijnder huijsvrauwe Maria Aertnijs sal vercoopen ettelijcke parceelen oft parceel gelegen tot Genendijck.
Ieder parceel sal door S'Heeren dienaer opgehangen tot beliefften der vercoopers op sekeren prijs ende alsoo affgeroepen.(zie boven vb van zo'n verkoop)..
Dese conditie ten huijse Geert Bomans vergadert sijnde tot Genendicjk vorgelesen ende is bempt de cruijt opgehangen op 1000 gls ende affgeroepen sijnde tot 800 gls, heeft doen supercederen, coram Geert Bomans, Peeter Wauters ende andere.
Depost comparerende Simon Andriessens, dew bekent den palmslach vanden bempt gegeven te hebben aen Thomas Smolders, accepterende voor 600 gls.
- O: die heirbaen.
- W: die Hulsinghstraet.
Aldus gestipuleert ten huijse van Geert Bomans, ter pntie van Aert Creijten ende Geert Bomans.
Op 20.01.1681 stelt Thomas Smolders 35 hoogen, Willem Inschuer stelt noch 2 hoogen, item den cooper noch 3 en is aen Thomas Smolders verbleven.

10.12.1681 19-181r Proclamatoire conditie waer op Simon Andriessen (Andries) x Maria Aertnijs sal vercoopen sijne aenpaert in block gelegen tot Genendijck.
Comparerende Simon Andriessens x Marua Aertnijs, den bekent vercocht te hebben sijn aenpaert in block genaempt de auvre gelegen tot Genendijck.
- O: Elisabeth Gils.
- W en N: die straet.
Dan aen Jan Smijers pnt en accpeterende voor 135 gls bblx, beneffens 10 gls drinckgelt voor vercoopers huijsvrauwe.
Acrtum tot Genendijck ten huijse Geert Bomans, ter pntie van Geert Bomans ende Geetrt Voirtackers (Voordackers).
Op 20.01.1681 heeft Simon Andriessens opgedragen tot behoef van Maria Gijsens wed. van wijlen Peeter Smijers, met consent haeren sone
Acte van laudatie.
Op heden wesende 20.01.1681, comparerende voor mij notaris binnen Tessenderloo residerende, Maria Aertnijs x Simon Andries dew geeft volle last ende procuratie aen Simon Andries haeren man om te compareren voor wethouders van Oistham, om te gichten de vercochte goederen onder Quamechelen, aen Thomas Smolders.
Gedaen ter pntie van Mr. Dirick Vaets ende Henrick Van Hees.


RAH Gichten 843-21
06.12.1694 21-92r
134 Relieff Simon Andries als member van Elisabet Aertnijs.
Eodem heeft Simon Andries gereleveert alsulcke goederen als opt voorss kindt van haere auders sijn aengestorven.
Gehuwd met Maria AERTNIJS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth, gedoopt op 06-03-1673 te Tessenderlo, overleden op 13-01-1751 te Tessenderlo op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Martinus CNOPS (De Ridder), gedoopt te Maastricht, overleden op 27-02-1730 te Tessenderlo.
   2.  Henricus, gedoopt op 05-08-1678 te Tessenderlo, overleden op 15-01-1725 te Tessenderlo op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 16-10-1704 te Westerlo met Catharina PEETERMANS, gedoopt te Westerlo, overleden op 16-05-1734 te Tessenderlo.
   3.  Catharina, gedoopt op 04-08-1683 te Tessenderlo, overleden op 12-03-1708 te Tessenderlo op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 23-11-1704 te Tessenderlo met Henricus HEEREN, 39 jaar oud, gedoopt op 08-10-1665 te Tessenderlo, overleden op 24-11-1720 te Tessenderlo op 55-jarige leeftijd. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 19-01-1690 te Tessenderlo met Anna CAELS, 22 jaar oud, gedoopt op 16-10-1667 te Tessenderlo. Hij is later gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 12-10-1709 te Tessenderlo met Maria Van EECKHOUT, 28 jaar oud, gedoopt op 05-12-1680 te Tessenderlo (getuige(n): Michael Renders en Adriana Gevers.), overleden op 29-03-1763 te Tessenderlo op 82-jarige leeftijd, dochter van Joannes Van EECKHOUT en Dimpna SNIJDERS.}

Anna Catharina ANTHONIS (Theunckens, Theunis,Theuntiens), geboren op 19-12-1655 te Balen, dit volgens gegevens Jos Caerts, dochter van Gommar ANTHONIS en Anna BAEMS.
Gehuwd voor de kerk voor 1697 met Eglegem Guilielmus SCHOOFFS 1700. {Hij is later gehuwd voor de kerk na 1734 met Catharina Odrada de COURTEJOYE. Zie 't Scherneel 2003 nr 20.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, herbergierster inde Poverstraat, gedoopt op 09-12-1691 te Olmen, overleden op 16-12-1751 te Olmen op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 25-11-1718 te Antwerpen met Nicolaes MANGELSCHOTS, overleden op 05-05-1729 te Olmen.
Gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op 14-02-1730 te Olmen met Joannes Baptista BOSMANS, 37 jaar oud, geboren op 27-09-1692, overleden op 12-03-1739 op 46-jarige leeftijd, zoon van Petrus BOSMANS en Anna BOONEN. {Hij was ook ooit gehuwd met Margareta BUECKENBERGHS, overleden voor 1730.}
   2.  Henricus, studeerde rechten in Leuven, advocaat Mechelen, geboren op 15-02-1696 te Olmen.
Gehuwd met Barbara de COURTEJOYE, overleden ??-09-1730.
   3.  Joannes Franciscus, drossaert, rentmeester Joannes Alphonsus Verdonck, gedoopt op 06-06-1698 te Olmen, overleden op 11-09-1763 te Olmen op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 21-05-1727 te Olmen met Theresia SELS, dochter van Wilbordt SELS en Maria DILLEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 54-jarige leeftijd op 09-05-1753 te Olmen met Catharina BOONEN 1800, 25 jaar oud.
   4.  Maria Theresia (Elisabeth Theresia), begijn in Mechelen, gedoopt op 26-12-1700 te Olmen, overleden circa 1770.
   5.  Elisabeth, gedoopt op 08-12-1702 te Olmen.
   6.  Anna Catharina, geboren op 17-03-1705 te Olmen, overleden op 21-05-1785 te Olmen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd op 12-10-1725 te Olmen met Wouter Van OLMEN, 28 jaar oud, geboren op 21-09-1697 te Balen, overleden voor 1733, zoon van Petrus Van OLMEN en Cecilia ANTONIJ.
Gehuwd voor de kerk (2) op 28-jarige leeftijd op 13-05-1733 te Olmen met Jacobus VERTESSEN, gemeentesecretaris, overleden op 18-10-1763 te Olmen.
   7.  Guilielmus Willebrordus Leonardus, studeerde rechten in Leuven, geboren op 30-12-1706 te Olmen, overleden op 15-09-1766 te Olmen op 59-jarige leeftijd.
   8.  Maria Teresia Oderada, geboren op 21-07-1709 te Olmen.
   9.  Petrus Gerardus, advocaat, geboren op 19-05-1711 te Olmen, overleden op 18-10-1750 te Olmen op 39-jarige leeftijd.

Anna Margareta ANTONE (Antoon, Anthoon), kinderoppasster, gedoopt op 18-01-1733 te Olmen, overleden op 18-12-1804 te Oostham Langven op 71-jarige leeftijd, 19.12.1804 R20, bij haar kinderen geboren in Balen is Anna Cuyvers haar moeder meter van het oudste kind - Anna Maria - 24.09.1766 en als peter is er Joannes Baptista Peten en Anna Peten bij Maria Elisabeth 28.02.1768 als meter met Norbertus Anthoon. Dochter van Willebrordus ANTONE en Anna CUYVERS (Cavers).
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 08-11-1765 te Olmen (getuige(n): Rits Ludovicus en Michael Vertessen.) met Joannes WUYTS (Weuts, Wuijts), geboren te ex Graafschap Olen, overleden op 09-08-1775 te Balen.
 
Tess. Alexius APPELEN, landbouwer, geboren op 17-07-1807 te Veerle, overleden op 30-01-1880 te Veerle op 72-jarige leeftijd. RAH 730-3653 Notaris Leonard Ooms.
04.02.1874 Akte 36 (f°66) Openbare verkoop door:
Alexander Appelen uit Tessenderlo verkoopt roerende goederen voor 592.60 fr.


Zoon van Godefridus APPELEN en Catharina BELLEMANS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-06-1835 te Veerle met Tess. Anna Catharina BEETS, 29 jaar oud, landbouwster, geboren op 02-04-1806 te Tessenderlo, overleden op 02-03-1885 te Veerle op 78-jarige leeftijd, dochter van Tess. Joannes Fransciscus BEETS en Tess. Anna Elisabeth AERTGEERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Ludovicus, landbouwer, geboren op 14-01-1844 te Veerle.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-06-1873 te Tessenderlo met Tess. Joanna Barbara VERHEYEN, 28 jaar oud, landbouwster, geboren op 15-02-1845 te Herselt, dochter van Tess. Andreas VERHEYEN, landbouwer, en Tess. Coleta LAUREYS (Laurijs), landbouwster.
   2.  Tess. Antonia, geboren op 28-11-1849 te Veerle, gedoopt op 29-11-1849 te Veerle (getuige(n): Augustinus Aertgeerts en Philomena Appelen), moeder is Bets, overleden op 12-10-1923 te Veerle op 73-jarige leeftijd, begraven op 14-10-1923 te Veerle.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-06-1873 te Tessenderlo, gehuwd voor de kerk te Tessenderlo met Tess. Joannes Baptista PLUE, 27 jaar oud.

Tess. Joanna APPELEN 1800, geboren te Veerle, gedoopt op 01-07-1801 te Veerle (getuige(n): Joannes Belmans en Catharina Belmans), overleden op 26-08-1866 te Tessenderlo op 65-jarige leeftijd. RAH Erfenisaangiften 1866
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Joanna Appelen.
Aangevers:
Jan Francis Hooybergs en Coleta Hooybergs, landbouwers, Tessenderlo. Louis Hooybergs, landbouwer Balen.
Goederen in Tessenderlo.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-02-1828 te Tessenderlo met Tess. Michiel HOOGBERGS 1800, 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Coleta 1800.
   2.  BS.Tess.+ Jan Frans.

Alfons ARIëN, geboren op 22-01-1855 te Paal, overleden op 09-07-1908 op 53-jarige leeftijd. RAH 2000-2015 Notaris Albert Ooms.
23.10.1908 Akte 208 (f°496) Deling tussen:
1. Henricus Ariën, landbouwer uit Vossem bij Tervuren,
2. Remy Ariën landbouwer uit Paal,
3. Leonard Ariën,
4. Delphina Ariën,
5. Nathalia Ariën, alle vijf kindere gesproten uit het huwelijk tussen Alfons Ariën en Francisca Gielen,
Verdelen de onroerende goederen in vijf kavels met onroerende goederen gelegen te Tervant-Paal.

RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
27.07.1917 Akte 135 (f°390) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Rosalia Ariën te Paal:
Maria Nathalia Ariën x Charles Gillijns landbouwers wonende in Vossem bij Tervuren verkopen:
1: een huis en bouwland gelegen te Paal ter plaatse Dijkbeemden. Verkocht aan Franciscus Cuyvers uit Geenhout-Paal x Henrica Van Brabant voor 4600 fr Sectie A nrs 858c-860a.
2: een hooiland aldaar gelegen ter plaatse Schoetersgemeenbroek. Twee en drie verkocht aan Remigius Ariën uit Paal-Tervant x Maria Virginia Viekevorst voor 1050 fr. Sectie A nr 678a.
3: een hooiland aldaar gelegen ter plaatse Scharbroek. Sectie A nr 691.
Het goed komt uit het ouderlijk erfdeel Alphonse Ariën x Francisca Gielen beiden in Paal overleden.


Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-05-1881 te Paal met Francisca Maria GIELEN, 33 jaar oud, geboren op 22-02-1848 te Paal, overleden op 27-04-1902 te Paal op 54-jarige leeftijd, dochter van Petrus Henricus GIELEN, dagloner, en Anna Regina LEMMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Petrus, landbouwer, geboren op 26-10-1887 te Paal.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-12-1908 te Meldert met Louisa REYNDERS (Renders), 18 jaar oud, geboren op 28-07-1890 te Meldert, dochter van Jan August RENDERS (Reynders), landbouwer, en Carolina NUYTS, landbouwster.

Tess. Alphons Victor ARIëN, zonder beroep(1857), geboren op 31-03-1841 te Tessenderlo, overleden op 08-04-1875 te Tessenderlo op 34-jarige leeftijd. RAH 730-3636 Notaris Leonard Ooms.
11.04.1857 Akte 119 (f°257) Testament gemaakt door:
Alphonse Victor Ariën geboren te Tessenderlo 31.03.1841, zonder beroep wonende in Tessenderlo, gezond van lichaam maakt zijn testament als volgt:
Ik geve en vermake vooruit en buitendeel aan mijn moeder Maria Livina Boni, molenares wonende in Tessenderlo, in volle eigendom zodanig paart en deel waarvan de wet mij toelaat te beschikken.

RAH 730-401 Notaris Ernest Beeckman.
10.11.1877 Akte 159 (f°557) Schuldvordering door:
Bernardus Vandenbosch, landbouwer uit Vorst heeft in lening ontvangen van Maria Amelia, Henrietta, Victor en Franciscus Ariën, alle minderjarige kinderen van wijlen Alphonse Ariën en Johanna Vandeweyer, te Tessenderlo wonende. Voor dewelke zijn hier tegenwoordig en aanvaardende Johanna Vandeweyer een landbouwster uit Engsbergen en Franciscus Erasmus Boni, zonder beroep uit Schoot, voogd en toeziende voogd.
Dit van de som van 600 fr en terug te geven op hun meerderjarigheid tegen een intrest van 5%.
Pand: het 1/6de onverdeelde paart, de 5/6de andere delen behoren aan zijn broers en zusters Agatha, August, Elizabeth, Regina en Benedcitus Vandenbosch:
1: een huis, hof en land daaraan gelegen te Vorst ter plaatse Verboekt.
2: een weide aldaar gelegen.
3: een weide aldaar ter plaatse Baenebeemden. Zoon van Tess. Henricus Augustinus ARIëN en Tess. Maria Livina BONI 1800, molenaarster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-10-1865 te Tessenderlo met Tess. Joanna VANDEWEYER, 24 jaar oud, geboren op 06-11-1840 te Tessenderlo, dochter van Tess. Paulus VANDEWEYER (Van de Weyer) 1800 en Tess. Anna Rosa HERMANS, landbouwster. {Zij is later gehuwd op 36-jarige leeftijd op 18-04-1877 te Tessenderlo met Tess. Franciscus Isidorius THEYS, 36 jaar oud, handwerker, geboren op 05-04-1841 te Langdorp, zoon van Tess. Petrus THEYS, handwerker/landbouwer/dagloner/herbergier, en Tess. Maria Regina RENS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Maria Theresia Virginia, geboren op 12-01-1866 te Tessenderlo, overleden op 13-03-1897 om 01.00 uur te Tessenderlo op 31-jarige leeftijd.

Tess. Amelia ARIëN, handwerkster, geboren op 05-03-1861 te Tessenderlo, overleden op 09-06-1942 te Tessenderlo op 81-jarige leeftijd, illigitima
RAH 730-407 Notaris Ernest Beeckman.
03.06.1883 Akte 93 (f°336) Testament gemaakt door:
Angelina Ariën landbouwster weduwe Biesemans uit Tessenderlo maakt haar testament als volgt:
Om alle moeilijkheden te vermijden na mijn dood tussen mijn kinderen rakende mijn roerende nalatenschap verklaar ik dat sinds 07.01.1872 de landbouw alleen aangaat mijn zoon en dochter Augustinis Biesemans en Amelia Ariën, dat op dien ogenblik ik niets bezat als enige kleine huismeubelen zonder waarde en dat den eigendom is van twee voornoemde kinderen. Ingeval een of ander mijn andere kinderen zulks wilde betwisten, dat geef ik aan Augustinus Biesemans en Amelia Ariën bij vooruit gift en buiten paart in mijn nalatenschap, al waarover de wet mij de vrije beschikking laat op den dag van mijn afsterven.

RAH 2000-2104 Notaris Louis Ooms.
15.07.1920 Akte 219 (f°550) Verkoop door:
Jufrouw Maria Regina Antonia Godelaine, winkelierster wonende in Tessenderlo, ongehuwd, ° 13 september 1847. Verkoopt voor 800 fr aan Amelia Ariën, landbouwster uit Tessenderlo weduwe Carolus Oeyen overleden in Tessenderlo,
Huis en bouwland te Tessenderlo ter plaatse Schootersebossen. Sectie E nrs 1687e en 1687f.
Het goed komt uit de erfenis van haar tantes Coletta en Maria Godelaine beiden in Tessenderlo overleden.

Dochter van Tess. Angelica Jacoba ARIëN, landbouwster/handwerkster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-07-1885 te Tessenderlo met Tess. Carolus OEYEN, 32 jaar oud, landbouwer, geboren op 26-05-1853 te Vorst-Kempen, overleden voor 1942, zoon van Tess. Dominicus OEYEN, landbouwer(1847), en Tess. Maria Elisabeth De SWERTS, landbpouwster(1847).
Uit dit huwelijk:
   1.  Benedictus, geboren op 14-04-1892 te Tessenderlo, overleden op 11-12-1982 te Mol op 90-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1982 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 26-04-1924 te Kwaadmechelen (getuige(n): Carolus Eens en Bernardus Tessens) met Maria Constantia TESSENS, 28 jaar oud, geboren op 08-01-1896 om 21.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 09-01-1896 te Kwaadmechelen (getuige(n): Alphonsus Engelen en Constantia Gestels), overleden op 13-07-1978 te Geel op 82-jarige leeftijd, begraven op 17-07-1978 te Kwaadmechelen, dochter van Tess. Casimirus Ludovicus TESSENS, handwerker/landbouwer(1918), en Tess. Maria Benedicta LEUS, handwerkster,landbouwster(1918).
   2.  Felix Jozef, geboren op 06-11-1895 te Tessenderlo, overleden op 12-07-1971 te Kwaadmechelen op 75-jarige leeftijd, begraven op 15-07-1971 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 26-04-1924 te Kwaadmechelen (getuige(n): Carolus Eens en Bernardus Tessens) met Maria Elisabeth TESSENS, 25 jaar oud, geboren op 10-08-1898 om 11.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 10-08-1898 te Kwaadmechelen (getuige(n): Constantinus Vandepaer en Maria Elisabeth Dens Taxandria), overleden op 25-11-1937 te Kwaadmechelen op 39-jarige leeftijd, begraven op 29-11-1937 te Kwaadmechelen, dochter van Tess. Casimirus Ludovicus TESSENS, handwerker/landbouwer(1918), en Tess. Maria Benedicta LEUS, handwerkster,landbouwster(1918).
Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 16-07-1938 te Kwaadmechelen (getuige(n): Frans Oeyen en ... Tessens) met Joanna Maria TESSENS, 46 jaar oud, geboren op 17-02-1892 te Tessenderlo, overleden op 26-07-1966 te Kwaadmechelen op 74-jarige leeftijd, begraven op 29-07-1966 te Kwaadmechelen, dochter van Tess. Casimirus Ludovicus TESSENS, handwerker/landbouwer(1918), en Tess. Maria Benedicta LEUS, handwerkster,landbouwster(1918).
   3.  Maria Regina, geboren op 15-04-1898 te Tessenderlo, overleden op 12-11-1976 te Tessenderlo op 78-jarige leeftijd, begraven op 16-11-1976 te Tessenderlo.
Gehuwd met Joannes Hubertus WAUTERAERTS, geboren op 06-04-1892 om 01.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 06-04-1892 te Genendijk (getuige(n): Joannes Baptist Wauteraerts en Eliabeth Eyckmans), overleden op 19-07-1961 te Tessenderlo op 69-jarige leeftijd, begraven op 21-07-1961 te Tessenderlo, zoon van Ferdinandus WAUTERAERTS, landbouwer, en Maria Theresia Matilda GIELS (Gils).
   4.  Maria Leonie, geboren op 28-07-1902 om 02:00 uur te Tessenderlo, overleden op 21-04-1972 te Diest ziekenhuis op 69-jarige leeftijd, begraven op 25-04-1972 te Tessenderlo.
Gehuwd met Gustaaf COOMANS, geboren op 17-10-1900 te Tessenderlo, overleden op 04-04-1958 te Tessenderlo op 57-jarige leeftijd, begraven op 08-04-1958 te Tessenderlo, zoon van Tess. Josephus COOMANS, landbouwer, en Tess. Ursela ENGELEN.
   5.  Augustinus Theofiel, geboren op 22-10-1905 om 14:00 uur te Tessenderlo, overleden op 08-02-1984 te Tessenderlo op 78-jarige leeftijd, begraven op 13-02-1984 te Tessenderlo.
Gehuwd met Maria PAUWELS, geboren op 28-03-1916 te Tessenderlo, overleden op 29-03-1992 te Tessenderlo Heuvelheem op 76-jarige leeftijd, begraven op 02-04-1992 te Tessenderlo.

Tess. Angela ARIëN 1800, huishoudster(1849), geboren op 15-03-1817 te Tessenderlo, overleden op 22-06-1849 te Tessenderlo op 32-jarige leeftijd. RAH 730-3628 Notaris Henricus Ooms.
22.06.1849 akte 131 (f°425) Testament gemaakt door:
Huishoudster Angelina Ariën uit Tessenderlo, ziek van lichaam maakt haar testament als volgt:
Ik geve en vermake aan mijn man Joannes Casimir Boons landbouwer en winkelier waarbij ik te Tessenderlo inwoon het vruchtgebruik zijn leven gedurende van de helft van al mijn zo roerende als onroerende goederen. Dochter van Tess. Augustinus ARIëN, molenaar(1840), en Tess. Anna Margaretha SAS 1800.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 14-02-1844 te Engsbergen (getuige(n): Boons Leo en Ariën Franciscus.) met Joannes Casimir BOONS, 30 jaar oud. {Hij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 13-08-1851 te Tessenderlo met Angelina KENENS, 28 jaar oud, dienstmeid, geboren op 31-10-1822 om 2 uur te Oostham, gedoopt op 31-10-1822 te Oostham (getuige(n): Kennis Guilielmus Tessenderlo en Beckers Ang. Vorst.), overleden op 20-04-1888 te Tessenderlo op 65-jarige leeftijd, dochter van Joannes Franciscus KENENS, handwerker, en Maria Elisabeth BECKERS (Bakens), dienstmeid.}
 
Tess. Anna Elisabeth ARIëN, handwerkster, geboren te Tessenderlo-Engsbergen, gedoopt op 12-06-1786 te Tessenderlo (getuige(n): Joannes Ariën en Anna Elisabeth Hermans.), overleden op 23-12-1861 te Tessenderlo op 75-jarige leeftijd. RAH 730-3639 Notaris Leonard Ooms.
03.12.1860 Akte 260 (f°566) Verkoop door:
Landbouwster Maria Elisabeth Ariën verkoopt aan haar zoon Felix Bellinx beiden uit Tessenderlo een de helft van een huisje en land te Tessenderlo Varode mits een jaarrente van 20 fr.


Dochter van Egidius ARIEN (Guillielmus, Gillis), handwerker(1826), en Anna Catharina ARIëN (Catharina, Joanna Catharina), spinster(1812).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 31-05-1826 te Tessenderlo met Tess. Petrus Franciscus BELLINCKX 1800, 30 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Maria Theresia.
   2.  Tess. Felix.

Anna Maria ARIëN 1800, gedoopt circa 1749, overleden op 14-04-1812 te Paal. Andries 106 nr 11: 05.01.1811 Testament van Anna Maria Ariën, 63 jaar weduwe van Jean Lemmens. Erfg. Petrus Franciscus, Henricus, Joannes, Anna Catharina en Antonius Lemmens.
Gehuwd met Joannes LEMMENS, gedoopt op 21-05-1743 te Paal, overleden op 10-06-1796 te Paal op 53-jarige leeftijd, zoon van Joannes LEMMENS en Adriana MOONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth PUT, gedoopt op 30-10-1775 te Koersel, overleden op 28-02-1853 om 16:00 uur te Paal op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 09-08-1815 te Paal met Pieter Frans LEMMENS, 43 jaar oud, gedoopt op 10-09-1771 te Paal, overleden op 03-09-1825 te Paal op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 04-07-1826 te Paal met Petrus Franciscus STALMANS, 32 jaar oud. {Hij is later gehuwd op 60-jarige leeftijd op 29-11-1854 te Paal met Maria Melania SCHRAYEN, 17 jaar oud, geboren op 22-08-1837 te Paal, overleden op 13-11-1892 te Beverlo op 55-jarige leeftijd, dochter van Petrus Joannes SCHRAYEN en Maria Agnes TEMPELS.}
   2.  Petrus Henricus 1700.
   3.  Jan Antoon 1800.

Augustinus ARIëN 1800, overleden op 26-02-1857 te Tessenderlo. RAH Erfenisaangiften
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Augustinus Ariën.
Maria Livina Boni in eigen naam en als moeder en voogdesse 2 minderjarige kinderen Alphonsus Victor Ariën en Maria Theresia Virgina Ariën, broer en zuster van de overledene.
Goed te Tessenderlo, zoon van Tess. Henricus Augustinus ARIëN en Tess. Maria Livina BONI 1800, molenaarster.
 
Tess. Henricus ARIëN 1800, gedoopt op 23-08-1792 te Tessenderlo-Gerhees (getuige(n): Smeyers Hendrik en Ariën Aldegonde.), overleden op 28-02-1862 te Tessenderlo op 69-jarige leeftijd, ongehuwd. RAH Erfenisaangiften 1863
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Henricus Ariën.
Aangevers: Maria Theresia Ariën, handwerkster te Tessenderlo Schoot, zuster van de overledene.
Goed te Tessenderlo. Zoon van Tess. Petrus ARIëN en Tess. Isabella SMEYERS (Smeyrs).
 
Jacobus ARIëN 1700, gedoopt op 19-11-1701 te Tessenderlo, overleden op 03-10-1773 te Tessenderlo op 71-jarige leeftijd. RAH Gichten 843-39
08.11.1773 39-4r Relief naer dood de ouders van Jan Baptista Arien.
Baptist Arien releveert naer dood sijne ouders, goederen onder Quaetmechelen. Zoon van Thomas ARIëN en Maria VRANCKX.
Gehuwd voor de kerk (1) op 39-jarige leeftijd op 09-04-1741 te Tessenderlo met Maria Catharina CAELEN, 29 jaar oud, gedoopt op 23-11-1711 te Kwaadmechelen (getuige(n): Daems J. ipv Cruysberghs J. en Bomans Elis.), overleden op 27-09-1748 te Tessenderlo op 36-jarige leeftijd, dochter van Leonardus CAELEN (Calen) 1700 en Maria CREYTEN 1700.
Gehuwd voor de kerk (2) op 47-jarige leeftijd op 29-06-1749 te Tessenderlo met Dymphna MAES, 52 jaar oud, gedoopt op 01-07-1696 te Oostham, overleden op 02-11-1773 te Tessenderlo op 77-jarige leeftijd. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 22-07-1737 te Tessenderlo met Petrus MICHIELS, overleden op 14-07-1739 te Tessenderlo. Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 21-02-1740 te Tessenderlo met Laurens SMAERS, gedoopt te Meerhout, overleden op 01-10-1744 te Tessenderlo.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Martinus, gedoopt op 11-11-1742 te Tessenderlo (getuige(n): Willebrord Scheunis en Christina Bosch).
   2.  Joannes Baptista.

Tess. Joanna Theresia ARIëN 1800, geboren op 13-02-1817 te Tessenderlo, overleden op 01-05-1864 te Tessenderlo op 47-jarige leeftijd. RAH Erfenisaangiften 1865
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Joanna Theresia Ariën.
AAngevers: Jan Francis Vandebroek, handwerker te Tessenderlo, als vader en voogd, 4 minderjarige kinderen: Jan, Augustinus, Regina en Maria Vandebroek. Verder nog Rosalia en Josephus Vandebroek, beiden handwerkers te Tessenderlo.
1/2 in huis te Tessenderlo, dochter van Tess. Petrus Franciscus ARIëN, kleermaker(1836), en Tess. Maria Catharina FREMONT (Friamont).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-01-1840 te Tessenderlo met Tess. Jan Franciscus VANDENBROECK, 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Maria Rosalia.
   2.  Tess. Petrus Josephus, dienstknecht, geboren op 14-02-1844 te Tessenderlo.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-04-1872 te Tessenderlo met Tess. Coleta GHOOS, 23 jaar oud, dienstmeid, geboren op 03-11-1848 te Tessenderlo, dochter van Tess. Joannes Franciscus GHOOS 1800, landbouwer(1841), en Tess. Antoinetta VERHEYEN (Wolput) 1800, dienstmeid,landbouwster(1849).
   3.  Augustinus.

Joannes Baptista ARIëN, gedoopt op 01-06-1745 te Tessenderlo (getuige(n): Jan Baptis Laenen ipv.Jacob Vertessen en Catharina Wilboorts), overleden op 01-12-1817 te Tessenderlo op 72-jarige leeftijd. Ghoos293 : Obbligatie van 200 gls ontvangen van Henricus Berghmans. Zoon van Jacobus ARIëN 1700 en Maria Catharina CAELEN.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 30-11-1769 te Beverlo met Maria Helena SCHEPKENS, 29 jaar oud, gedoopt op 04-02-1740 te Beverlo, overleden op 27-09-1809 te Tessenderlo op 69-jarige leeftijd, dochter van Martinus SCHEPKENS 1700 en Anna JORIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Theresia, gedoopt op 15-04-1771 te Tessenderlo (getuige(n): Schoonaerts Arnold en Schepkens Catharina.).
   2.  Tess. Maria Elisabeth, gedoopt op 30-11-1773 te Tessenderlo (getuige(n): Vandenwijngaert Henri en Ariën Maria Elis.), overleden op 07-02-1840 te Tessenderlo op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 19-04-1796 te Tessenderlo met Tess. Henricus REYNDERS 1800, 29 jaar oud.
   3.  Anna Catharina, gedoopt circa 1777, overleden op 22-02-1783 te Tessenderlo.
   4.  Anna Christina, gedoopt op 12-05-1778 te Tessenderlo (getuige(n): Pals Henri en Schepkens Anna Christ.), overleden op 14-01-1779 te Tessenderlo, 247 dagen oud.
   5.  Joannes Baptista, gedoopt op 01-04-1780 te Tessenderlo (getuige(n): Schepkens Martin en Testelmans Maria.), overleden op 24-01-1788 te Tessenderlo op 7-jarige leeftijd.
   6.  Anna Maria, gedoopt op 10-11-1783 te Tessenderlo (getuige(n): Jooris Henri en Ariën Anna Maria.), overleden op 17-01-1784 te Tessenderlo, 68 dagen oud.

Tess. Joannes Franciscus ARIEN 1800, landbouwer(voor 1852) zonderbedrijf(1852), gedoopt op 16-09-1776 te Tessenderlo (getuige(n): Joannes Franciscus Verbeeck en Maria Theresia Shertogen.), overleden op 20-02-1856 te Deurne-Diest op 79-jarige leeftijd. RAH 730-3631 Notaris Henricus Ooms.
08.05.1852 akte 124 (f°311) Verkoop door:
Jan Francis Ariën weduwnaar Elisabeth Wellens, voorheen landbouwer thans zonder bdrijf verkoopt aan winkelier en bakker Jan Francis Snoeckx beiden uit Tessenderlo de helft westwaarts van een parceel weide en bouwland te Gerhagen voor 440 fr. Sectie E nr 1977.

RAH 730-3637 Notaris Leonard Ooms.
15.04.1858 Akte 97 (f°203) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Joseph Snoeckx te Tessenderlo aan het dorp gelegen verkopen Hendrik Nuyts, Elisabeth Nuyts x Carolus Huypens, Catharina Nuyts x Joseph Vandeneynde allen landbouwers, Angelica Ariën x Joseph Biesemans, Livina Ariën allen dagloners wonende te Tessenderlo en Coleta Ariën x Jan Aerts landbouwer uit Deurne een bouwland gelegen te Gerhagen. Sectie E nrs 2100,2101,2102 en 2103.

23.04.1858 Akte 103 (f°204) Finale toewijzing van de verkoop uit akte 97:
Verkocht aan Joseph Verheyen uit Tessenderlo voor 1200 fr.

Zoon van Egidius ARIEN (Guillielmus, Gillis), handwerker(1826), en Anna Catharina ARIëN (Catharina, Joanna Catharina), spinster(1812).
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 05-02-1818 te Tessenderlo met Tess. Maria Elisabeth WELLENS 1800, 38 jaar oud. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 16-05-1797 te Tessenderlo met Tess. Joannes Baptista NUYTS, 20 jaar oud, gedoopt op 20-02-1777 te Tessenderlo (getuige(n): Auwers Jan Baptist en Goris Anna Elisabeth.), overleden op 01-12-1815 te Tessenderlo op 38-jarige leeftijd, zoon van Henricus NUYTS en Maria Dymphna GORIS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Angelica Jacoba ARIëN, landbouwster/handwerkster, geboren op 25-07-1821 te Tessenderlo, overleden op 06-04-1898 om 17.00 uur te Tessenderlo op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-01-1849 te Tessenderlo met Tess. Josephus BIESEMANS, 28 jaar oud, dienstknecht/handwerker, gedoopt op 19-03-1820 te Veerle (getuige(n): Petrus Franciscus Michiels en Anna Elisabeth Roelants), overleden op 02-01-1859 te Tessenderlo op 38-jarige leeftijd, zoon van Tess. Joannes Franciscus BIESEMANS (Franciscus), handwerker(1836), en Tess. Maria Catharina MONDELAERS, handwerkster,dagwerkster(1836)spinster(1877).
   2.  Tess. Coleta ARIëN (Livina), landbouwster, geboren op 21-05-1825 te Tessenderlo.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-01-1848 te Tessenderlo met Tess. Augustinus RUTTEN, 36 jaar oud, landbouwer, geboren op 11-04-1811 te Tessenderlo, overleden op 14-12-1856 te Tessenderlo op 45-jarige leeftijd, zoon van Tess. Egidius Clemence RUTTEN 1800, landbouwer, en Tess. Maria Theresia THEYS (Thijs) 1800, landbouwster.

Tess. Livina ARIëN, zonder beroep(1887), geboren op 11-10-1810 om 01:00 uur te Tessenderlo, overleden op 30-11-1887 te Sint-Gillis Brussel op 77-jarige leeftijd. RAH 730-412 Notaris Ernest Beeckman.
26.04.1888 45 (f°113) Decharge door:
Augustinus Vandenbroek landbouwer uit Deurne en Rosalia Vandenbroek x Benedictus Ackx beiden landbouwers uit Deurne hebben bekend dat Frans Damen, kandidaat notaris uit Brussel hun mandateren ingevolge volmacht verleden voor ons notaris op 11.12.1887.
Hu heeft ter hand gesteld 426.02 fr af aan ieder van hun twee houdend 18.01 fr, welke hij voor hun heeft opgetrokken blijkens akte verleden voor notaris Stroobant te Brussel op 23 en 25.04.1888, inhoudende vereffening nalatenschap van Livina Ariën, overleden te Sint-Gillis bij Brussel 30.11.1887. Dochter van Tess. Petrus Franciscus ARIëN, kleermaker(1836), en Tess. Maria Catharina FREMONT (Friamont).
 
Maria Agnes ARIëN 1800, gedoopt op 29-05-1767 te Tessenderlo (getuige(n): Aerts Ambrosius en Van Hoof Maria Agnes.), overleden op 11-02-1830 te Plaats op 62-jarige leeftijd. RAH 730-3606 Notaris Henricus Ooms.
15.05.1830 akt 5 (p10):
Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Ambroos Tessens dienstknecht, Elisabeth Tessens dagloonster, Josef Tessens sagloner allen uit Kwaadmechelen, Jan Baptist Tessens dagloner uit Meerhout en Paul Tessens dienstknecht uit Oostham.
Zij verkopen:
1: een huis, stal, schuur en aanbehoorten met grond, kruidhof en bouwland aan elkanderen gelegen te Hulst aan de Roede heide. Belast met een jaarlijkse en altijd durende rente van 868 gulden tegen 4% ten behoeve van Adriaen Blankaerts metselaar uit Tessenderlo krachtens akte van nieuwen titel voor Antoon Ambroos Andries op 03.11.1828.
2: een bouwland te Hulst.
3: een bemd ter plaatse genaamd Geetendonk in Tessenderlo.
De goederen komen uit hun ouderlijke erfdeel.

21.05.1830 akte 10 (p12):
Finale toewijzing van de verkoop uit akte 5.
Verkocht aan Francis Ambroos Volders uit Tessenderlo voor de som samen met inbegrip van de daarop staande rente, 545.5 gulden.

RAH 730-3607 Notaris Henricus Ooms.
20.03.1831 akte 72 (p157): Verkoop door:
Landbouwer Ambroos Tessens, dagloner Jan Baptist Tessens beiden van Meerhout, Jozef Tessens, Elisabeth Tessens x Norbert Maes, dagloners wonende te Kwaadmechelen en dienstknecht Paul Tessens van Oostham verkopen aan Francis Ambroos Volders rentenier van Tessenderlo. Zij verkopen een parceel bemd gelegen te Tessenderlo voor de som van 32 gulden 80 centen.
De bemd ligt in Tessenderlo ter plaatse genaamd geetendonck en is 34 roeden groot en komt voort uit hun ouderlijk erfdeel.

RAH 730-3618 Notaris Henricus Ooms.
01.04.1842 akte 69 (p189): Openbare verkoop ten aanzoek van:
Ambrosius Tessens landbouwer, Jan Baptist Tessens dagloner, dienstbode Josef Tessens allen uit Meerhout,dienstbode Paul Tessens uit Oostham, Norbert Maes en Hendrik Tessens beiden dagloners uit Kwaadmechelen, landbouwer Mathijs Volders uit Paal, dienstbode Pieter Lavreys uit Kwaadmechelen, landbouwer Francis Bellings uit Tessenderlo, grondeigenaar Pieter Winderickx, herbergier Felix Frederix beiden uit Paal, landbouwster Maria Tessens uit Tessenderlo, landbouwer Joseph Van Rethi uit Kwaadmechelen en Matheus Willems timmermans uit Paal, zij verkopen roerende goederen te Kwaadmechelen voor 302.90 fr. Dochter van Tess. Ambroos ARIëN en Tess. Helena VANHOVE.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 07-06-1791 te Tessenderlo met Petrus Franciscus TESSENS 1800, 25 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ambrosius, landbouwer(1842), gedoopt op 25-04-1792 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ariën Ambrosius en Mellen Maria.).
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 04-10-1830 te Meerhout met Dymphna Elisabet BOVEN, 36 jaar oud, gedoopt op 06-09-1794 te Meerhout (getuige(n): Frans Claes en Anna Elis. Geuns.), dochter van Joannes Baptista BOVEN, labeurman, en Anna Elisabeth HILLEN.
   2.  Joannes Baptist, dagloner(1842), gedoopt op 09-02-1794 te Kwaadmechelen (getuige(n): Winrix Joes Bapt. en Ariën Maria Gertrudis.).
   3.  Maria Elisabeth 1800.
   4.  Josephus, geboren op 13-05-1799 te Kwaadmechelen, gedoopt op 13-05-1799 te Kwaadmechelen (getuige(n): Tessens Henricus en Luts Anna Catharina.).
   5.  Petrus Henricus, gedoopt op 14-01-1802 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ariën Michael en Winrix Maria Elis. alias Tessens.).
   6.  Petrus Henricus, geboren op 10-02-1803 te Kwaadmechelen, overleden op 07-11-1849 te Kwaadmechelen op 46-jarige leeftijd.
   7.  Paulus 1800.
   8.  Joannes, geboren op 10-07-1809 te Genenbemde, gedoopt op 10-07-1809 te Kwaadmechelen (getuige(n): onleesbaar en Anna Elisabeth Windrix ipv Tessens Mar. Els.), overleden op 21-12-1809 te Genenbemde, 164 dagen oud.

Maria Agnes ARIëN 1800, landbouwerster(1835), geboren op 18-06-1782 te Paal, overleden op 16-12-1851 om 23 uur te Oostham Kwamol op 69-jarige leeftijd. RAH 730-3611 Notaris Henricus Ooms.
13.03.1835 akte 65 (p184):
Verkoop door Agnes Ariën met haar man Francis Aerts en door Antonia Reynders haar dochter aan Pieter Hendrik Ooms allen uit Oostham.
Agnes Ariën voor de helft en haar dochters voor de andere helft, verkopen een bouwvallig huis, moeshof, weide en bouwland te Kwamol voor 400fr boven een jaarrente van 7.3fr. Dit aan Pieter Hendrik Ooms x Elisabeth Maes, landbouwers.
O: Arnold Mariën en de weduwe Joris Ooms.
Z: de straat.
W: Cornelia Schuer en Arnold Mariën.
N: Francis Mariën.

RAH Erfenisaangiften 13.07.1852 20 Boek F° 20 n°757
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Maria Agnes Ariën.
Antonia Rijnders en Carolina Aerts ten nuize van Francis Aerts Quamol Oostham, verklaren dat hunne moeder is overleden op 15.12.1851.
te Oostham.
Gene roerende of onroerende goederen. Dochter van Jan ARIëN en Anna Marie ENGELEN.
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 28-12-1815 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 28-04-1815 te Oostham (getuige(n): Ooms Henricus en Ooms Petrus Henricus.) met Petrus Franciscus AERTS, 36 jaar oud, landbouwer/ster, gedoopt op 11-07-1779 te Tessenderlo (getuige(n): Heselmans Petrus en Nuyts Catharina.), overleden op 14-06-1854 om 4 uur te Oostham Kwamol op 74-jarige leeftijd, zoon van Petrus AERTS en Maria Catharina SCHUER.
Gehuwd (2) met Hubert RIJNDERS, landbouwer/ster, gedoopt circa 1770 te Koersel, overleden op 14-09-1814 om 1 uur te Oostham Kwamol, zoon van Mathias RIJNDERS en Anna JANS. {Hij was ook ooit gehuwd met Elisabeth BILLICKS.}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Anna Christina, geboren circa 1802 te Paal, overleden op 21-05-1807 om 10 uur te Oostham Kwamol.
   2.  N.N. RENDERS, geboren op 03-09-1806 te Oostham, overleden op 03-09-1806 te Oostham, 0 dagen oud.
   3.  Petrus Franciscus, geboren op 24-03-1809 om 8 uur te Oostham, gedoopt op 24-03-1809 te Oostham (getuige(n): Cruysberghs Petrus Franciscus en Tempels Anna Catharina.), overleden op 06-02-1832 om 2 uur te Oostham Kwamol op 22-jarige leeftijd.
   4.  Antoinette, landbouwer/ster, geboren op 14-09-1813 om 21 uur te Oostham Kwamol, gedoopt op 15-09-1813 te Oostham (getuige(n): Ariën Jois Michael en Wellens Clara Paal.), overleden op 21-03-1859 om 4 uur te Oostham op 45-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   5.  Maria Catharina (Carolina), landbouwer/ster, geboren op 20-06-1816 om 11 uur te Oostham Kwamol, gedoopt op 20-06-1816 te Oostham (getuige(n): Troonbeeckx Joannes Franciscus en Ariën Maria Cath. Tessen.), overleden op 26-09-1899 om 23:00 uur te Oostham op 83-jarige leeftijd, begraven op 28-09-1899 te Oostham.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28-01-1850 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 29-01-1850 te Oostham (getuige(n): Theunis Josepho en Ooms Leone.) met Leopold THEUNIS, 31 jaar oud, landbouwer/ster, geboren op 22-11-1818 om 22 uur te Oostham Gerhees, gedoopt op 23-11-1818 te Oostham (getuige(n): Ghoos Petrus Kwaadmechelen en Boschmans Maria Dymphna.), overleden op 10-10-1862 om 22 uur te Oostham Gerhees op 43-jarige leeftijd, zoon van Joannes Franciscus THEUNIS, landbouwer, en Anna Christina GHOOS.
   6.  Maria Catharina, geboren op 21-05-1819 om 22 uur te Oostham Kwamol, gedoopt op 22-05-1849 te Oostham (getuige(n): Heselmans Petr. Franc. Tessend. en Wellens M. Cath. Paal.), overleden op 02-08-1835 om 6 uur te Oostham Kwamol op 16-jarige leeftijd.

Maria Catharina ARIëN 1800, gedoopt op 20-11-1772 te Paal, overleden op 28-12-1840 te Tessenderlo op 68-jarige leeftijd. RAH 730-3611 Notaris Henricus Ooms.
26.05.1835 akte 122 (p301):
Verkoop door Augustinus Kenens uit Schaffen aan Anna Catharina Ariën aangenomen door haar zoon Bernardus Vervoort beiden uit Tessenderlo.
Augustinus Kennes landbouwer verkoopt aan Anna Catharina Ariën verbeld door haar zoon Bernardus Vervoort een beemd of hooiland te Hulst voor 350fr. Het perceel komt uit haar moederlijk erfdeel.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 30-07-1807 te Tessenderlo met Petrus Franciscus VERVOORT, 50 jaar oud, gedoopt op 20-06-1757 te Tessenderlo (getuige(n): Heeren Peter Frans en Beckers Anna Cath.), overleden op 07-01-1828 te Tessenderlo op 70-jarige leeftijd, zoon van Hendrik VERVOORT en Petronella BOONTJENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Petrus Ludovicus 1900.

Tess. Maria Dymphna ARIëN 1800, gedoopt op 08-09-1769 te Tessenderlo (getuige(n): Geenen Petrus en Heeren Maria Catharina.), overleden op 31-07-1846 te Tessenderlo op 76-jarige leeftijd. RAH 730-3609 Notaris Henricus Ooms.
20.02.1833 akte 39 blz 3609 (90): Verkoop door Mathias Cuyvers en zijn echtgenote Anna Maria Ariën aan Jan Francis Bens allen wonende te Tessenderlo.
Landbouwer Mathias Cuyvers x Anna Maria Ariën verkopen aan Jan Francis Bens, landbouwer:
1: een stuk ledigen grond van 34 roeden ontrent de molen in Tessenderlo genaamd bloksken.
2: den naakten eigendom van een boerenhuizing met aanhorigheden, gebouwen en grond met den moeshof en het bouwland daaraan gelegen op de Kolmen ontrent de Markt, groot samen 34 roeden.
De goederen zijn bezwaard met een hoofdsom van 182.32 fr tegen 4% rente aan de erfgenamen van wijlen Pieter Boonkens (akte notaris Antoon Swolfs Tessenderlo 19.10.1779).
De verkopers verklaren dat het onroerend goed hun toebehoort te weten aan Anna Maria Ariën als algemeen erfgenaam van wijlen Francis Bens, haren eerste echtgenoot, voor ≤ delen en aan Mathias Cuyvers voor ¼ deel krachtens akte van ruiling akte notaris Ooms 01.02.1833.

RAH 730-3612 Notaris Henricus Ooms.
21.12.1836 akte 202 (p497):
Kwitantie door:
Landbouwster Anna Maria Ariën de weduwe in het 2de huwelijk van Matheus Cuyvers uit Tessenderlo heeft ontvangen 500 fr van Guilliam Luyckx landbouwer uit Deurne van een obligatie. Anna Maria Ariën behoorde deze voor de helft voor hun eigen toe en de andere helft als deze te hebben verkregen bij erfenis van haar voorgenoemde man Metheus Cuyvers, krachtens zijn testament verleden op 03.12.1833 voor ons notaris en krachtens akte van schuldebekentenis verleden voor mij den 25.02.1834.

RAH 730-3621 Notaris Henricus Ooms.
10.06.1846 akte 145 (p453): Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Dagloner Pieter Joseph Ariën doende voor Anna Maria Ariën weduwe Mathias Cuyvers, partiluliere zonder beroep beiden uit Tessenderlo verkopen twee weiden te Tessenderlo.
1: een weide op Schoonhees Sectie C nrs 1091,1092 en 1093 groot 49.70 are.
2: een weide Sectie C nr 1090, groot 61.90 are.

16.06.1846 akte 153 (p454): Finale toewijzing der verkoop uit akte 145:
Verkocht aan Paulus Guillielmus Adriaens uit Diest voor 800 fr.
Zie hiervoor 3621.

RAH 730-3622 Notaris Henricus Ooms.
26.06.1846 akte 162 (p31): Testament gemaakt door:
Partikuliere zonder beroep Maria Dymphna Ariën, weduwe van Matheus Cuyvers uit Tessenderlo, ziek van lichaam maakt haar testament als volgt:
Ik geve en vermaak in volle eigendom aa, mijn neef Pieter Joseph Ariën, dagloner, thans bij mij inwonende voor getrouwen dienst en oppas al mijn zo roerende en onroerende goederen, met last alleenlijk dat hij zal verplicht zijn doen lezen binnen de maand na mijn dood, 50 missen ter mijner ziele lafenis aan 1 fr per mis en dat hij zal doen geschieden mijner lijkdienst en uitvaart volgens mijn staat.

RAH 730-3624 Notaris Henricus Ooms.
21.10.1846 akte 240 (p267) Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Dagloner Peer Joseph Ariën uit Tessenderlo verkoopt een beemd of weide te Schoonhees Tessenderlo aan de Gooren. Sectie C nr 674.
Hij had dit geërfd van Maria Dymphna Ariën zijn tante overleden te Tessenderlo, krachtens haar testament verleden voor ons op 26.06.1846. Dochter van Tess. Henricus ARIëN en Tess. Dymphna GEENEN (Gienen).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 22-01-1793 te Tessenderlo met Tess. Petrus Franciscus BENS (Beyens), 30 jaar oud, gedoopt op 15-05-1762 te Tessenderlo (getuige(n): Aertgeerts Peter en Bens Anna.), overleden op 21-03-1828 te Tessenderlo op 65-jarige leeftijd, zoon van Tess. Petrus BENS (Beyens) 1800 en Tess. Elisabeth LABERTINE (De La Fortune).
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 22-01-1829 te Tessenderlo met Tess. Mathias CUYVERS 1800, 61 jaar oud. {Hij was eerder gehuwd op 38-jarige leeftijd op 19-11-1806 te Tessenderlo met Tess. Anna Maria AERTS, 42 jaar oud, gedoopt op 14-08-1764 te Tessenderlo (getuige(n): Theys Peter en Troonbeeckx Anna.), overleden op 25-08-1827 te Tessenderlo op 63-jarige leeftijd, dochter van Tess. Herman AERTS en Tess. Elisabeth TROONBEECKX.}
 
Maria Rosalia ARIëN, herbergierster, geboren op 15-05-1831 te Paal, overleden op 20-08-1921 te Paal op 90-jarige leeftijd. RAH 2000-1992 Notaris Albert Ooms.
02.04.1885 Akte 88 (f°175) Verkoop door:
Rosalie Ariën huishoudster x Romanus Bervoets herbergier uit Paal verkopen uit haar ouderlijk erfdeel voor 5500 fr aan Joseph Vanzeer grondeigenaar uit Paal een huis, tuin, weiden en bouwlanden gelegen ter plaatse Straetenveld en Dueren Koop te Paal. Sectie B nrs 264-265-266-267-268-269-270-271a en 273a.

RAH 2000-2088 Notaris Louis Ooms.
09.11.1906 Akte 178 (f°399) Verkoop door:
Louis Vanderhoydonck, veearts wonende in Mol verkoopt voor 700 fr aan Louis Vankerkhoven x Eugenia Geysens, houthandelaar uit Tessenderlo, een perceel ledigen bosgrond ter plaatse het Maaiven in Tessenderlo. Sectie B nrs 1327-1328-1329-1330.
Het goed was door hem gekocht blijkens akte voor ons notaris den 06 juni 1895 van de gemeentesecretaris Eugene Vandeweyer, welke het bekwam van zijn ouders die het verkregen uit de erfenis van Maria Helena Reynders.

RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
23.02.1915 Akte 26 (f°66) Testament gemaakt door:
Maria Rosalia Ariën herbergierster weduwe Benedictus Gielen en van Romanus Bervoets, wonende in Paal maakt haar testament als volgt:
Ik geef en laat vooruit en buitendeel en bij voorafsterven aan de langstlevende van hen, aan mijn beide zonen Ernest Gielen, bakker en Louis Gielen, molenaar en beiden wonende in Paal, al hetgene waarover de wet mij toelaat te beschikken.
Overleden te Paal op 20 augustus 1921.

RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
30.11.1917 Akte 243 (f°686) Verkoopt door:
Maria Rosalia Ariën, weduwe Bervoets, herbergierster wonende in Paal verkoopt voor 2000 fr aan Joannes Josephus Elsen, landbouwer uit Paal een dennenbos, bos en bouwland gelegen te Paal ter plaatse Hauterveld en Houterbergveld. Sectie C nr 1028a-1155-1156.
Het goed komt uit de erfenis van haar broer Joseph Ariën en haar toebedeeld bij akt van deling ontvangen door ons notaris 20 juli 1914.

RAH 2000-2100 Notaris Louis Ooms.
10.05.1918 Akte 146 (f°399) Verkoop door:
Maria Rosalia Ariën, herbergierster uit Paal weduwe Benedictus Hubertus Gielen verkoopt voor 4000 fr aan Gerard Aerts landbouwer uit Paal x Monica Ribus een bouwland en bos gelegen te Paal ter plaatse Heide Hoeven. Sectie B nrs 81 en 82.
Het goed komt uit de erfenis van haar broer Joseph Ariën, in Paal overleden den 27 november 1913.


Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 20-04-1857 te Paal met Benedictus Hubertus GIELEN, 22 jaar oud.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 29-03-1865 te Paal met Romanus BERVOETS, 17 jaar oud, geboren op 21-02-1848 te Paal, overleden op 18-06-1888 te Paal op 40-jarige leeftijd.
 
Tess. Maria Scholastica ARIëN, dienstmeid, geboren op 15-02-1826 te Tessenderlo. RAH 730-3639 Notaris Leonard Ooms.
05.02.1860 Akte 37 (f°105) Verkoop door:
De dienstboden Josephus Ariën en Scholastica Ariën uit Tessenderlo verkopen uit hun ouderlijk erfdeel aan negotiant Michiel Theys uit Diest een huisje met grond te Hulst gelegen voor 110 fr.

Dochter van Tess. Michael ARIëN 1800, landbouwer(1832), en Tess. Catharina Elisabeth VOLDERS 1800.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 04-06-1860 te Tessenderlo met Tess. Constantinus VERRECKT, 43 jaar oud, landbouwer, geboren op 03-02-1817 te Veerle, gedoopt op 04-02-1817 te Veerle (getuige(n): Petrus Verreckt en Isabella Hermans), zoon van Tess. Petrus Martinus VERRECKT en Tess. Maria HERMANS, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus, geboren op 08-10-1864 te Veerle.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16-10-1890 te Veerle met Regina REYNDERS, 20 jaar oud, geboren op 03-04-1870 te Tessenderlo, dochter van Tess. Martinus REYNDERS, dagloner/handwerker, en Tess. Dorothea BLOCKX 1900, handwerkster.

Tess. Maria Theresia ARIëN, landbouwster(1862), gedoopt op 21-05-1790 te Tessenderlo-Gerhees (getuige(n): Smeyers Cornelius en Smeyers Maria Ther.), overleden op 25-12-1873 te Tessenderlo op 83-jarige leeftijd, ongehuwd. RAH 730-3641 Notaris Leonard Ooms.
05.04.1862 Akte 98 (f°233) Gift onder levende door:
Landbouwster Maria Theresia Ariën uit Tessenderlo geeft aan het Armgesticht van Tessenderlo de naakte eigendom, haar reserverende het vruchtgebruik van een huisje, tuin, bouwland gelegen te Schoot, geschat op 500 fr en een jaarlijkse geschatte huurprijs van 20 fr. Sectie E nrs 910,911, 912,913 en 914.
Dochter van Tess. Petrus ARIëN en Tess. Isabella SMEYERS (Smeyrs).
 
Tess. Michael ARIëN 1800, landbouwer(1832), gedoopt op 25-04-1768 te Tessenderlo (getuige(n): Renders Michael en Renders Anna Maria.), overleden op 05-10-1835 te Tessenderlo op 67-jarige leeftijd. RAH 730-3607 Notaris Henricus Ooms.
01.03.1831 akte 50 (p114): Verkoop door:
Landbouwer Michiel Ariën verkoopt aan rentenier Francis Ambroos Volders beiden van Tessenderlo een stuk bouwland uit een groter stuk gelegen te Tessenderlo voor de som van 82 gulden 20ct.
Dit bouwland gelegen in Hulst en het kwam uit zijn ouderlijk erfdeel.

RAH 730-3608 notaris Henricus Ooms.
15.05.1832 akte 133 (p306):
Verkoop door Michiel Ariën aan Francis Ambroos Volders beiden uit Tessenderlo.
Landbouwer Michiel Ariën verkoopt een stuk bouwland te hulst voor 109.60 gulden. Dit aan de rentenier Francis Ambroos Volders en het komt uit zijn ouderlijk erfdeel. Zoon van Tess. Ambroos ARIëN en Tess. Helena VANHOVE.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 11-07-1818 te Tessenderlo met Tess. Catharina Elisabeth VOLDERS 1800, 26 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Maria Scholastica.

Petrus ARIEN 1800, gedoopt op 19-02-1778 te Tessenderlo, overleden op 08-02-1850 te Tessenderlo op 71-jarige leeftijd. RAH 730-3629 Notaris Henricus Ooms.
11.04.1850 akte 87 (f°281) Voorlopige toewijzing ten aanzoek van:
Jan Francis Arën, Maria Elisabeth Ariën x Francis Bellings landbouwers, Felix Blockx, Pieter Jozef Blockx dagloners, Maria Regina Blockx dienstmeid, landbouwer Hendrik Blockx deze als vader en voogd van de minderjarige Maria Elisabeth Blockx allen uit Tessenderlo, landbouwer Leonard Ariën uit Deurne zo in eigen naam en als toeziende voogd vande gemelde Maria Elisabeth Blockx, Augustinus Vervoort, Jan Vervoort, Rosalia Vervoort, Catharina Vervoort x Joseph Rutten, Joseph Francis Rutten, Peeter Francis Rutten landbouwers, Augustinus Renders schrijnwerker, Jan Rutten, Domien Rutten, Catharina Rutten landbouwers allen uit Tessenderlo en Maria Elisabeth Rutten x Jan Gielen landbouwers uit Kwaadmechelen verkopen een perceerl hooiland of beemd in de Baelsbemden te Tessenderlo. Sectie a nr 131.
Het goed komt uit de nalatenschap van wijlen Pieter Ariën x Dymphna Pals, hun respectieve broer, oom en tante.

18.04.1850 92
(f°283) Finale toewijzing van de verkoop uit akte 87:
Verkocht aan Desiré Vandenschriek uit Leuven voor 1180 fr. Zoon van Egidius ARIEN (Guillielmus, Gillis), handwerker(1826), en Anna Catharina ARIëN (Catharina, Joanna Catharina), spinster(1812).
Gehuwd op 47-jarige leeftijd op 20-01-1826 te Tessenderlo met Dymphna PALS, 55 jaar oud, gedoopt op 27-04-1770 te Tessenderlo, overleden op 22-11-1843 te Tessenderlo op 73-jarige leeftijd, dochter van Tess. Henricus PALS en Tess. Anna Catharina GEUENS.
 
Tess. Victoria ARIëN 1800, landbouwster(1851), geboren op 13-03-1809 te Tessenderlo, overleden op 02-06-1876 te Tessenderlo op 67-jarige leeftijd. RAH 730-3630 Notaris Henricus Ooms.
11.09.1851 akte 212 (f°630) Deling tussen:
De wettige dochter van Maria Christina Reynders, overleden te Tessenderlo, Victoria Ariën x Francis Joseph Beckers landbouwers en grondeigenares, zonder bedrijf Maria Catharina Rutten weduwe van Joseph Ariën welkde de zoon was van Maria Christina Reynders, hier verbeldende door haar dochter Rosa Ariën, doen een boedelscheiding na de dood van Maria Christina Reynders.
Kavel A: aan Victoria Ariën.
1: een boerenhuis met alle aanbehoorten, moeshof en weide daaraan, gelegen te Gerhagen. Sectie E nrs 2104,2105, en 2106.
2: de helft westwaarts van een weide het Goor genaamd aldaar. Sectie E nr 1963.
3: een perceel bouwland aldaar ter plaatse Goor. Sectie E nr 1964.
4: een perceel bouwland met houtwas aldaar. Sectie E nrs 2114 en 2115.
5: de helft oostwaarts van 1.029 ha bouwland met houtwas ter plaatse Heybosschen genaamd. Sectie E nrs 2156 en 2157.
Kavel B: aan Maria Catharina Rutten.
1: een huis met alle aanbehoorten, tuin, weide en bouwland met houtwas gelegen in Gerhagen. Sectie E nrs 2088,2089,2090,2091 en 2092.
2: de helft oostwaarts van de 1.029 ha bouwland. Sectie E nrs 2156 en 2157.

RAH 730-400 Notaris Ernest Beeckman.
19.12.1876 Akte 228 (f°368) Deling tussen:
A: Dymphena Beckers x Benedictus Clerckx, winkeliers samen wonende te Schoot.
B: Regina Beckers x Rumoldus Clerckx, landbouwers wonende samen te Schoot.
C: Ludovicus Beckers, landbouwer uit Schoot.
D: Norbertus Kerspriet, landbouwer uit Schoot hier als vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen Augustinus en Josephus Kerspriet, uitgesproten uit zijn huwelijk met wijlen Catharina Beckers.
E: Benedictus Clerckx als toeziende voogd.
Doen een boedelscheiding van de onroerende goederen van hun overleden ouders Josephus Beckers, overleden in Schoot op 27.02.1865 en Victoria Ariën, ook te Schoot overleden op 02.06.1876.
Kavel A: aan Regina Beckers.
1: een perceel grond, zijnde gedeeltelijk heide, bouwland en bos ter plaatse Oeysche bossen in Tessenderlo. Sectie A nrs 1868,1869 en 1870.
2: een huis met aanbehoorten, tuin, weide en bouwland in Gerhagen gelegen. Sectie A nrs 2105a,2106b,2106c,2104,2114 en 2115.
Kavel B: aan Augustinus en Josephus Kerspriet.
1: een dennenbos ter plaatse Schoterbossen. Sectie A nr 1765.
2: een weide ook te Tessenderlo ter plaatse groote Geeren Sectie A nr 2007a.
3: een bouwland ter zelfde plaatse. Sectie A nr 2010a.
Kavel C: aan Dymphena Beckers.
1: een perceel grond zijnde gedeeltelijk bos en gedeeltelijk bouwland in Tessenderlo, ter plaatse Krommen horen. Sectie A nrs 1094 en 1095.
2: een perceel grond zijnde gedeeltelijk bouwland en gedeeltelijk bos ter plaatse Oeyschebossen. Sectie A nrs 1874 en 1875.
Kavel D: aan Ludovicus Beckers.
1: een dennenbos te Tessenderlo ter plaatse Schoterbossen. Sectie A nr 1723.
2: een perceel heide ter plaatse genaamd Goor te Tessenderlo. Sectie A nr 1954.
3: een perceel schaapsweide ter zelfde plaatse gelegen. Sectie A nr 1959.
4: een perceel bouwland ter zelfde plaatse gelegen. Sectie A nr 1963.
5: een perceel weide te Deurne Kreisbroek. Dochter van Tess. Henricus ARIëN en Tess. Anna Christina REYNDERS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-07-1830 te Tessenderlo met Tess. Franciscus Josephus BECKERS 1800, 30 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina.
   2.  Tess. Dimphna.
   3.  Tess. Maria Regina.
   4.  Tess. Ludovicus 1900.

Jacques ARNOYS, meubelmaker, geboren op 29-08-1865 te Leuven, 30.04.1898: getuige bij huwelijk in Brussel van Virginie De Knop, ° Beringen, Pepingen 26.10.1870, x Pierre Jean Jansse,s ° 14.10.1859 in Mechelen
Zij woonde in de rue des Visitandines 12 en hij rue de Miroir 74 in Brussel. Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 19-07-1890 te Brussel met Maria Constantia PEETERS, 25 jaar oud, dagloonster, geboren op 21-09-1864 te Tessenderlo, dochter van Tess. Henricus Franciscus PEETERS, dienstknecht, en Tess. Maria Rosalia SCHAEKEN, dienstmeid.
 
Maria ARTNIJS (Herjans) 1600. RAH Gichten 843-09bis
08.05.1612 9bis-104v Quiteringhe Margriet Artnijs met haren soon Egidius Elens ten behoeve van Jan Roex.
Margriet Artnijs quiteert, met bijwesen van haren schoonsone, die panden van Jan Roex, van een jairlijxe renthe van 3 gls jairlijx, verpandt aen zekeren beempt genaempt den langhen beempt ende kendt haer betaelt te zijn, onder restrict nochtans dat Jan Roex haren panden insgelijcx sal quiteren van eenen renthe naer luijdt huns contracts.
Gehuwd met Egidius ELENS 1600. {Hij was ook ooit gehuwd met Maria HERJANS (Van Molle?), dochter van Paul HERJANS (Heriaens) 1600, secretaris, en Margareta AERTNIJS 1600. Hij was ook ooit gehuwd met Lucia MUIJSKENS.}
 
Jan Van ASSCH 1600, geboren voor 1515. RAH Gichten 843-04
02.03.1551 04-36r Momberije Jan Van Assch.
Soo heeft Jan Van Assch ontfangen tot momber Dionijs Herians, Henrick Keenens ende Wouter Swalen.
Opden voors dach ter selver tijt daer na heeft Jan Van Assch sijn tocht gederft met sijnen momber Henrick Keenens, tot behoeff van sijn dochter Anna ende dat van een beempken geheijten dat peels beempken.
Tocht ende erffdom vergadert sijnde soo heeft Anna met haren momber Geert Van Goor dat beempdeken opgedragen tot behoeff van Thomas Nijns haeren swager.
Gehuwd met N.N. N.N..
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna, geboren voor 1525.

Guillielmus Ludovicus ASSEN, schoenmaker(1877), geboren op 23-04-1832 te Meerhout, overleden op 24-02-1902 om 04:00 uur te Kwaadmechelen op 69-jarige leeftijd. RAH 730-3591 Notaris Joannes Ooms.
02.06.1875 Akte 102 (f°205) Openbare verkoop door:
Schoenmaker Louis Assen wonende op het Zand te Kwaadmechelen, Juliana Assen x Joseph Lodewijckx opperwerkman aan de vaart uit Olmen en dienstmeid Joanna Assen uit Kwaadmechelen verkopen roerende goederen te Kwaadmechelen voor 534.90 fr.

02.06.1875 Akte 103 (f°207) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Machiel Verbeeck te Kwaadmechelen in de merkt gelegen, verkopen:
Louis Assen uit Kwaadmechelen, Julianan Assen x Joseph Lodewijckx uit Olmen en Joanna Assen uit Kwaadmechelen verkopen onroerende goederen te Kwaadmechelen.
1: een hooiland van 37 are gelegen in Gerhoeven. Sectie A nr 714.
2: een weide voorheen dennenbos, groot samen 90.50 are aldaar in de Zwartenhoek gelegen. Sectie A nrs 1232 en 1233.
3: een huis, tuin en bouwland, groot samen 14.10 are, aldaar in Veldhoven op het Zand gelegen. Sectie B nrs 259,290a en 261.
4: een bouwland van 86.10 are aldaar gelegen op de Kepkensberg. Sectie B nr 1419a.
5: noorwaarts 82.35 are van een bouwland en bos aldaar in Veldhoven gelegen. Sectie B nrs 293e, 298b en 294c.
6: zuidwaarts 78.35 are van de gemelde bouwlanden en bos. Sectie B nrs 293e,294c en 298b.
7: een perceel lege grond voorheen dennenbos aldaar in de Zwartenhoek gelegen, 72.40 are samen groot. Sectie A nrs 1409 en 1410.
Goederen die zij hebben geërfd van hun te Kwaadmechelen overleden tante Josephine Nijs.

09.06.1875 Akte 113 (f°209) Finale toewijzing van de verkoop uit akte 103:
Verkocht aan Franciscus Antonius Vumeren Heirman uit Antwerpen, Jan Baptist Schellens, Louis Assen, Louis Broeckmans en Charles Vertessen uit Kwaadmechelen voor 5625 fr.
Joannes Assen is slechts gerechtigd in het onroerende goed onder artikel vier de andere goederen horen toe aan Louis Assen ingevolge het testament van Josephine Nijs, verlegd voor notaris Ooms Tessenderlo den 31.03.1869.

09.06.1875 Akte 114 (f°211) Verkoop door:
Louis Assen uit Kwaadmechelen en Juliana Assen x Joseph Lodewijckx uit Olmen verkopen aan Casimir Nuyts een kleermaker uit Kwaadmechelen een bouwland van 4.90 are te Veldhoven Kwaadmechelen voor 100 fr. Sectie B nr 258.

24.07.1875 Akte 161 (f°308) Obligatie door:
Schoenmaker Louis Assen x Angelina Vanrethy huishoudster uit Kwaadmechelen erkennen aan Elisa Rutten de weduwe Gielen, een grondeigenares uit Beringen 2000 fr schuldig te zijn. Terug te geven binnen de 5 jaar tegen 5% intrest.
Pand:
A: goederen toebehorende aan Angelina Vanrethy:
1: een bouwland gelegen te Veldhoven in Kwaadmechelen. Sectie B nr 563.
2: een hooiland aldaar in de Genebossche bemden gelegen. Sectie B nr 1248.
B: goederen toebehorende aan beiden, verkregen bij akte van finale toewijzing verlegd voor ons notaris den 09.06.1875.
1: een huis, tuin en bouwland gelegen in Veldhoven Kwaadmechelen. Op het Zand. Sectie B nrs 259,260a en 261.
2: noordwaarts 82.36 are van een bouwland en bos aldaar gelegen in Veldhoven. Sectie B nrs 293e,294c en 298b.
3: een perceel lege grond voorheen dennenbos aldaar in de Zwartenhoek gelegen. Sectie A nrs 1409 en 1410.
Louis Assen belooft ook het huis en de gebouwen te verzekeren tegen brand.

RAH 730-3593 Notaris Joannes Ooms.
05.05.1877 Akte 99 (f°207) Verkoop door:
Schoenmaker Louis Assen verkoopt aan landbouwers Charles Amand en Agatha Verborgstadt allen uit Kwaadmechelen een huis en grond samen 14.10 are en gelegen te Veldhoven Kwaadmechelen voor 1300 fr. Sectie B nrs 259,260a en 261.
Hij heeft de goederen verkregen ingevolge akte van finale toewijzing verlegd voor ons notaris den 09.06.1875.

RAH 730-3593 Notaris Joannes Ooms.
17.06.1877 Akte 130 (f°290) Obligatie door:
Schoenmaker Louis Assen x Angelina Vanrethy huishoudster uit Kwaadmechelen erkennen 1000 fr schuldig te zijn aan Maria Helena Verbeeck weduwe Baffroy uit Heppen. Terug te geven binnen de 15 jaar tegen 5% intrest.
Pand:
A: goederen toebehorende aan Angelina Vanrethy uit haar ouderlijk erfdeel.
1: een bouwland in Veldhoven Kwaadmechelen, 60.20 are groot. Sectie B nr 563.
2: een hooiland aldaar in de Genebosche bemden gelegen en 23.70 are groot. Sectie B nr 1248.
B: goederen toebehorende aan hen beiden als te hebben verkregen bij akte van finale aankoop verlegd voor ons notaris den 09.09.1875.
Noordwaarts 82.35 are van bouwlanden en bos gelegen te Veldhoven. Sectie B nrs 293c,294c en 298b.

16.08.1877 Akte 181 (f°390) Verkoop door:
Schoenmaker Louis Assen verkoopt aan winkelier Edouardus Benedictus Gillis uit Kwaadmechelen een vage grond voorheen dennenbos, groot samen 72.40 areen gelegen te Kwaadmechelen in de Zwartenhoek voor 300 fr. Sectie A nrs 1409 en 1410.

RAH 2000-1994 Notaris Albert Ooms.
02.04.1888 Akte 83 (f°159) Schuldbekentenis door:
1. Joseph Assen onderwijzer uit Helchteren,
2. Angelina Van Rethy huishoudster x Willem Louis Assen schoenmaker uit Kwaadmechelen bekennen 4000 fr schuldig te zijn aan Eugene Jean Joseph Sanders handelaar uit Turnhout.
Eisbaar binnen de tien jaar tegen 5% intrest en ingeval van betaling binnen de zes jaar van 4.5%.
Pand: meerdere onroerende goederen gelegen in Kwaadmechelen.

Zoon van Joannes ASSEN en Anna Maria NIJS 1800, dienstmeid, naaister zonder beroep(1841).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1857 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 13-05-1857 te Kwaadmechelen (getuige(n): Nuyts Joanne en Benedicto Ghoos.) met Angelina Van RETHY, 25 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus.
   2.  Maria Nathalia, geboren op 28-08-1859 te Kwaadmechelen, gedoopt (K.) op 28-08-1859 te Kwaadmechelen (getuige(n): Dominicus Van Rethy en Maria Dorethea Assen), overleden op 19-02-1900 om 01.00 uur te Kwaadmechelen op 40-jarige leeftijd, begraven op 21-02-1900 te Genendijk.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-10-1879 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 27-10-1879 te Kwaadmechelen (getuige(n): Assen Josepho en Eyckmans Baptista.) met Victor Guilliëlmus WOUTERS, 25 jaar oud.
   3.  Maria Caroliena Ludovica, geboren op 08-12-1861 te Kwaadmechelen, gedoopt op 08-12-1861 te Kwaadmechelen (getuige(n): Benedictus Smolders en Maria Carolina Dillen), overleden op 04-02-1878 te Plaats op 16-jarige leeftijd.
   4.  Joannes Franciscus, schoenmaker(1917), geboren op 24-12-1863 te Kwaadmechelen, gedoopt op 25-12-1863 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Ludovicus Schuermans en Maria Anna Assen), overleden op 10-06-1917 om 23:00 uur te Kwaadmechelen-Zand op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-02-1888 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 08-02-1888 te Kwaadmechelen (getuige(n): Franciscus Nuyts en Petrus Theophilus Assen) met Maria Amelia NUYTS 1900, 24 jaar oud.
   5.  Petrus Theophilus.
   6.  Maria Stephania (Stefanie), dienstmeid, geboren op 09-07-1869 te Kwaadmechelen, gedoopt op 09-07-1869 te Kwaadmechelen (getuige(n): Josephus Lodewijckx en Blanca Schuermans), overleden op 10-05-1937 om 18.00 uur te Tessenderlo op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-05-1902 te Tessenderlo met Josephus Everardus Theophilus (Theophiel) de SMACKERS, 28 jaar oud.
   7.  Edouardus Casemierus, landwerkman/handwerker/koolmijnwerker(1916), geboren op 11-12-1871 te Kwaadmechelen, gedoopt op 11-12-1871 te Kwaadmechelen (getuige(n): Leonardus Smolders en Maria Catharina ...), overleden op 27-10-1918 om 13.00 uur te Kwaadmechelen op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 25-04-1903 te Olmen, gehuwd voor de kerk op 26-04-1903 te Olmen (getuige(n): .../...) met Maria Angelina MAES (Maas), 26 jaar oud, dienstmeid, geboren op 16-05-1876 te Olmen, overleden te Meerhout, dochter van Joannes MAES, landbouwer, en Virginia JORIS, landbouwer.
Gehuwd (2) met Melania Rosalia PLEES.
   8.  Maria Milania, geboren op 29-07-1874 te Kwaadmechelen, gedoopt op 29-07-1874 te Kwaadmechelen (getuige(n): Anselmus Nuyts en Theresia Van Rethy).

Joanna Christina ASSEN, dienstmeid/huishoudster, geboren op 26-06-1837 te Meerhout, overleden op 22-07-1890 om 18.00 uur te Kwaadmechelen op 53-jarige leeftijd, 53 j. oud. RAH Erfenisaangiften nr 133 1890.
Aangevers:
Theunkens Martinus, landbouwer te Kwaadmechelen als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Theunkens Lodewijk Theophiel.
Verklaart dat Assen Joanna Christina, moeder van zijn minderjarige zoon, op 22.07.1890 is overleden te Kwaadmechelen.
Nalatenschap:
Een huis met aanpalend bouwland in Veldhoven B 187c en 1785b, groot 25.60 are. Geschat voor de helft op 255 fr. Dochter van Joannes ASSEN en Anna Maria NIJS 1800, dienstmeid, naaister zonder beroep(1841).
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 10-05-1876 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 10-05-1876 te Kwaadmechelen (getuige(n): Assen Ludovicus en Schroyen Petrus Joannes.) met Martinus THEUNCKENS (Theunkens), 35 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludovicus Teophilius (Theunkens), geboren op 12-12-1877 te Kwaadmechelen, gedoopt op 12-12-1877 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Assen en Carolina Dillen), overleden op 04-12-1945 te Gent op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd met Juliana De SMEDT.
   2.  Victor Leonardus (Theunkens), geboren op 07-11-1880 te Kwaadmechelen, gedoopt op 07-11-1880 te Kwaadmechelen (getuige(n): Victor Wouters en Maria Cuypers), overleden op 26-06-1881 om 03.00 uur te Kwaadmechelen, 231 dagen oud, 8 m. oud, begraven op 27-06-1881 te Kwaadmechelen.

Josephus ASSEN, onderwijzer(1881), geboren op 05-02-1858 te Kwaadmechelen, gedoopt op 05-02-1858 te Kwaadmechelen (getuige(n): Josephus Van Rethy en Josephina Nijs). RAH 2000-1992 Notaris Albert Ooms.
01.08.1885 Akte 165 (f°339) Schuldbekentenis door:
Joseph Assen onderwijzer uit Helchteren en Angelina Van Rethy x Willem Louis Assen uit Kwaadmechelen bekennen 500 fr schuldig te zijn aan Joseph Haccuaria winkelier uit Kwaadmechelen. Eisbaar binnen de vijf jaar tegen 5% intrest.
Pand:
1: een huis, hof en land gelegen in Veldhoven, groot ongeveer 18 are.
2: een weide aldaar in Gerhoeven gelegen, groot 43?50 are.

RAH 2000-1994 Notaris Albert Ooms.
02.04.1888 Akte 83 (f°159) Schuldbekentenis door:
1. Joseph Assen onderwijzer uit Helchteren,
2. Angelina Van Rethy huishoudster x Willem Louis Assen schoenmaker uit Kwaadmechelen bekennen 4000 fr schuldig te zijn aan Eugene Jean Joseph Sanders handelaar uit Turnhout.
Eisbaar binnen de tien jaar tegen 5% intrest en ingeval van betaling binnen de zes jaar van 4.5%.
Pand: meerdere onroerende goederen gelegen in Kwaadmechelen.

Zoon van Guillielmus Ludovicus ASSEN, schoenmaker(1877), en Angelina Van RETHY, landbouwster(1860).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-08-1881 te Velm met Maria Julia HEBOERS, 29 jaar oud, geboren op 16-10-1851 te Velm.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ludovicus Herman Octavius, geboren op 06-09-1882 te Helchteren.
   2.  Gaspard Eugenius Léon, geboren op 22-02-1884 te Helchteren.

Petrus Theophilus ASSEN, landbouwer/dagloner, geboren op 30-05-1866 om 14.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 30-05-1866 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Cruysbergs en Theresia Assen), overleden op 07-06-1942 te Tessenderlo op 76-jarige leeftijd. RAH 2000-2098 Notaris Louis Ooms.
19.09.1916 Akte 134 (f°346) Verkoop door:
Petrus Theophilus Assen, landbouwer wonende in Tessenderlo, geboren in Kwaadmechelen den 30 mei 1868 verkoopt voor 300 fr aan Louis Alphonse Geyskens, landbouwer wonende in Peer en geboren in Tessenderlo den 01 juni 1871 gehuwd met Maria Veronica Clementina Gils geboren in Kwaadmechelen den 05 september 1876.
Een perceel ledige bosgrond gelegen in de Genebosbemden te Kwaadmechelen. Sectie B nr 1254.
Het perceel komt uit de erfenis van zijn moeder Angelina Van Rethy, overleden in Tessenderlo den 05 september 1908 en door hem aangekocht bij akte van openbare toewijzing, verlegd voor ons notaris den 26 november 1908.
Link: Kadastrale legger Art. 1384: Assen-Winderickx Theophiel.

Zoon van Guillielmus Ludovicus ASSEN, schoenmaker(1877), en Angelina Van RETHY, landbouwster(1860).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-06-1893 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 28-06-1893 te Kwaadmechelen (getuige(n): Josephus Assen en Augustinus Valkenborghs) met Maria Francisca WINDERICKX, 28 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus Ludovicus, postbode, geboren op 01-05-1894 om 01.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 01-05-1894 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Assen en Antonia Boons), overleden op 27-01-1981 te Genk op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 15-06-1926 te Zelem met Maria Irma VANDERHEYDEN, 24 jaar oud, geboren op 30-09-1901 te Zelem.
   2.  Josephus Gustavus, geboren op 23-04-1895 om 07.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 23-04-1895 te Kwaadmechelen (getuige(n): Josephus Winderickx en Angelina Van Rethy), overleden op 21-12-1895 om 10.00 uur te Kwaadmechelen, 242 dagen oud, 8 m. oud.
   3.  Maria Amelia Sidonie, vroedvrouw, geboren op 06-07-1896 om 07.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 06-07-1896 te Kwaadmechelen (getuige(n): Franciscus Assen en Amelia Winderickx), overleden op 18-02-1984 te Tessenderlo op 87-jarige leeftijd, begraven op 23-02-1984 te Tessenderlo.
Gehuwd met Hendrik DUCHATELEZ, geboren op 25-01-1898 te Veurne, overleden op 21-12-1945 te Tessenderlo op 47-jarige leeftijd.
   4.  Josephus Victor, mijnwerker, geboren op 09-07-1897 om 08.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 09-07-1897 te Kwaadmechelen (getuige(n): Victor Wouters en Paulina Heiligen), overleden op 18-09-1955 te Mechelen op 58-jarige leeftijd.
   5.  Maria Nathalie, vroedvrouw, geboren op 20-10-1898 te Tessenderlo, overleden op 08-12-1966 te Hasselt op 68-jarige leeftijd.
   6.  Theophilus Gerardus, mijnwerker, geboren op 10-12-1899 te Tessenderlo, overleden op 09-02-1972 te Tessenderlo op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 22-09-1924 te Meerhout (getuige(n): Ludovicus Assen en Alphons Beckers) met Maria Emilia TEUNKENS (Theunkens), 23 jaar oud, geboren op 22-05-1901 te Meerhout-Gestel.
   7.  Regina Alina, geboren op 09-06-1901 te Tessenderlo, overleden op 18-01-1902 om 23:00 uur te Tessenderlo, 223 dagen oud.
   8.  Maria Leonia Ludovica, vroedvrouw, geboren op 19-06-1902 om 22:00 uur te Tessenderlo, overleden op 23-11-1951 te Leuven op 49-jarige leeftijd, begraven op 27-11-1951 te Tessenderlo.
Gehuwd met Louis PAUWELS, geboren op 27-07-1904 te Tessenderlo, overleden op 31-05-1990 te Geel ziekenhuis op 85-jarige leeftijd, begraven op 07-06-1990 te Deurne-Diest, zoon van Tess. Felix PAUWELS, landbouwer, en Tess. Maria Ursela (Ursula) ENGELEN, landbouwster.
   9.  Joseph George, rijkswachter, geboren op 10-06-1904 te Tessenderlo, overleden op 03-08-1988 te Herk de Stad op 84-jarige leeftijd, begraven op 08-08-1988 te Kermt.
Gehuwd met Jeanne ENGELEN, geboren op 30-04-1907 te Bocholt, overleden op 15-02-1992 te Herk-de-Stad op 84-jarige leeftijd.
   10.  Irma Maria Ludovica, geboren op 15-01-1908 om 17:00 uur te Tessenderlo, overleden op 24-09-1908 om 22:00 uur te Tessenderlo, 253 dagen oud.

Maria Van AUBRUG, gedoopt op 16-10-1616 te Kwaadmechelen (getuige(n): Molitore Roberto en Maria N?). Van Aubrug is een plaatsaanduiding, niet de familienaam. Dochter van Joannes Van AUBRUG en Maria SULTERS.
 
Aldegonde AUGUSTIJNS, gedoopt op 15-05-1712 te Oostham (getuige(n): Gielen Arnoldus en Janssen Alegundis), overleden op 11-12-1776 te Eindhout op 64-jarige leeftijd. Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 2 : 1759-1768.
15.2.1764 akte 90: Transport van een rente van 100 gls, staende ten laste oft op panden Jan Wouters tot Langven oft erfg. Hendr. Wouters ende dat aen ende ten behoeve van Joes Karts. Dochter van Joannes AUGUSTIJNS 1700 en Aldegonda BROSIS (Brooss) 1700.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 01-05-1747 te Eindhout (getuige(n): Petrus Methei en De Swert Franciscus.) met Josephus De SWERDT, gedoopt circa 1710, overleden op 12-01-1748 te Eindhout.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josephus, gedoopt op 25-03-1748 te Eindhout (getuige(n): De Swert Andreas en Maria Gillis.), overleden op 04-07-1785 te Eindhout op 37-jarige leeftijd, begraven op 05-07-1785 te Eindhout.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 28-08-1777 te Eindhout (getuige(n): Henricus Peetermans en Joannes Baptista Van Bael.) met Anna Christina GIELS, 32 jaar oud, gedoopt op 02-03-1745 te Olmen, overleden op 26-06-1819 te Eindhout op 74-jarige leeftijd, dochter van Cosmas Damianus GIELS (Gils) 1700 en Maria GILIS. {Zij is later gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 29-01-1787 te Eindhout (getuige(n): Franciscus Van Tendelo en Joannes Baptista Nijs.) met Petrus Anselmus MANGELSCHOTS, 22 jaar oud, gedoopt op 10-07-1764 te Meerhout-Merckt (getuige(n): Petrus Mangelschots en Clara Biesmans loco Arnold Catharina Van Geel.), overleden op 05-06-1843 te Eindhout op 78-jarige leeftijd.}

Aldegondis AUGUSTIJNS, gedoopt op 25-08-1745 te Oostham (getuige(n): Zeeukens Franciscus en Augustijns Aldegondis), overleden voor 1792. Het Land van Ham, 1000 jaar geschiedenis, blz. 310. Werd in Geel verpleegd als geesteszieke.
Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 2 : 1759-1768.
30.01.1767 akte 147: Testament P. Hendr. Augustijns jongman ende woonachtigh alhier tot Oostham, aut ontrent 19 jaeren, sieck nochtans gaende ende staende, etende ende drinckende sijn volkomen verstant, memorie ende vijf sinnen over al noch matigh wesende. Aen sijne suster Anna Maria Augustijns sijn goederen, eventueel te delen met Aldegondis Augustijns (int klooster der witsusters tot Hasselt) als zij uiteindelijk niet intreed.

Not. Van Kerckhoven volume 4785 item 3 : 1769-1779.
10.07.1772 akte 247: Rekeninge bewijs et reliqua soo is doende Joes Karts als momboir voor sijne swagerinne Aldgondis Augustijns.

Not. Van Kerckhoven volume 4785 item 3 : 1769-1779.
15.05.1771 akte 225: Transpoort Hendrick Wouters tegens Joes Karts acceptant, voor sijne swagerinne Aldondis Augustijns. Dochter van Martinus AUGUSTIJNS 1700 en Maria SEUKENS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 21-06-1772 te Oostham (getuige(n): Sullinx Nicolao en Van de Bosch Joanne.) met Guilielmus WOUTERS 1700, 28 jaar oud. {Hij was ook ooit gehuwd met Maria Helena MOONS, landbouwer/ster, gedoopt op 02-03-1753 te Beverlo, overleden op 07-09-1808 om 23 uur te Oostham Plaats op 55-jarige leeftijd, dochter van Henricus MOONS en Maria Van KEULEN.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus 1700.

Anna Maria AUGUSTIJNS, herbergierster, gedoopt op 26-03-1736 te Oostham (getuige(n): Geukens Joannes en Augustijns Maria), overleden op 14-02-1811 om 14 uur te Oostham Plaats op 74-jarige leeftijd. Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 2 : 1759-1768.
30.01.1767 akte 147: Testament P. Hendr. Augustijns jongman ende woonachtigh alhier tot Oostham, aut ontrent 19 jaeren, sieck nochtans gaende ende staende, etende ende drinckende sijn volkomen verstant, memorie ende vijf sinnen over al noch matigh wesende. Aen sijne suster Anna Maria Augustijns sijn goederen, eventueel te delen met Aldegondis Augustijns (int klooster der witsusters tot Hasselt) als zij uiteindelijk niet intreed. Dochter van Martinus AUGUSTIJNS 1700 en Maria SEUKENS.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 15-01-1760 te Oostham (getuige(n): Moons Dioysius en Caerts Petrus.) met Joannes CAERTS 1700.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Franciscus, gedoopt op 27-03-1761 te Oostham (getuige(n): Theunis Franciscus en De L'Arbre Maria.), overleden op 03-05-1766 te Oostham op 5-jarige leeftijd.
   2.  Anna Gertrudis 1800.
   3.  Norbertus 1700.
   4.  Josephus 1700.
   5.  Maria Helena, gedoopt op 25-02-1769 te Oostham (getuige(n): Rijnders Martinus en Moons Maria Helena.), overleden op 14-09-1781 te Oostham op 12-jarige leeftijd.
   6.  Joannes Martinus 1800.
   7.  Petrus Henricus 1800.
   8.  Anna Catharina 1800.
   9.  Petrus Henricus 1800.

Christianus AUGUSTIJNS 1700, gedoopt op 26-12-1707 te Oostham (getuige(n): Wouters Henricus en Wouters Catharina.), overleden op 27-11-1769 te Oostham op 61-jarige leeftijd. R25blz277 : 1.1.1743 100 gls aen H. Geest tafel, als erfgenaam van Jan Augustijns, dit aan Jacobus Vrancken, gehuwd met Theresia Wouters.

Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 2 : 1759-1768.
14.01.1768 akte 167: Testament Christiaen Augustijns ende Catharina Maes. Met een zusters Aldegonde wonende Eyndhout, Helena Augustijns wonende tot Olmen, Peeter Ooms van Langven als erfgenamen.

RAH Gichten 843-28
18.09.1741 28-27r Relief van Christiaen Augustijns, naer doodt van Jan Augustijns ende Aldegondis Brosis sijne ouders.
Eodem comparuit Christiaen Augustijns, denw heegt gereleveert alle goederen, als naer doodt van sijn voors ouders op hem gedevolveert sijn. Zoon van Joannes AUGUSTIJNS 1700 en Aldegonda BROSIS (Brooss) 1700.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 16-06-1743 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ooms Petro en Theunis Henrico.) met Catharina MAES, overleden op 15-01-1781 te Tessenderlo.
 
Gertrudis AUGUSTIJNS 1700, gedoopt op 06-06-1648 te Oostham (getuige(n): Mathei Paulus en Valentijns Ida.). RAH Gichten 843-22
22-120r Supplieck Geertruijt Augustijns.
Achtbaere heeren
Exponeert met alle reverentie (eerbied, ontzag) ende eerbiedinge van Heeren in recht, Gertruijd Augustijns achtergelaten weduwe Aert Teunis Hendrickenzoon hoe dat haeren man sr ontrent 4 oft 5 jaeren nu is overleden haer achterlatende 4 oft 5 kleijn kinderen ende eenige schulden geene middel weetende om die selve te konnen .. (betalen) ende de kinderen te konnen onderhouden , ook door de grote hagelslag waer deur alle vriuchten sijn totaliter woorden geruineert, de suppliant met overstaen van Jan Augustijns ende Jan Teunis als naeste vrinden ende momboirs, vragen om die goederen van haar of die van haren man te mogen belasten met 300 gls bblx.
Schepenen ordonneren als dat Jan Teunis eerst ende voor all sal hebben te presenteren den behoorelijcken eedt voor de onmundige, sulckx gedaen zijnde dese voorss requeste aen Joannes Augustijns ende Jan Teunis voor te lesen om daer tegen te seggen.
Eodem heeft Jan Teunis als momboir der kinderen Aert Teunis ende Geertruijt Augustijns den eedt van getrouwicheijt gedaen.
Eodem Joannes Augustijns als ontfanger ende Jan Teunis als toesiender ende worden geauthoriseert op te lichten op de goederen van Aert Teunis ende Geertruijt Augustijns 250 gls bblx.

30.06.1699 22-125v Den Eerw. Heer Martinus Augustinus (Augustijns) tegen Joannes Augustijns ende Jan Theunis als momboirs der kinderen Aert Theunis Aertssoen ende Gertruijt Augustijns.
Eodem comparuit Joannes Augustijns ende Jan Theunis als mombers der kinderen Aert Theuns Aertsoen ende Gertruijt Augustijns, dew bekennen ontfangen te hebben uijt handen vande Eerw Heer Martinus Augustijns 200 gls capitael volgens octroije 20.05.1699, verobligerende dries gelegen tot Gerhese.
- O: Maria Theunis (Thunis).
- W: de Cattestraet.
Ende een plack lants int voortsvelt gelegen.
- O: Peeter Cruijsberghs.
- N: de voetsvelt heijde.
Ende voorts alle de kinders goederen hebbende ende vercrijgende. Dochter van Theodorus AUGUSTIJNS (Augustus) 1600 en Maria VANGROENINGHEN.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 06-09-1671 te Oostham (getuige(n): Vangrueningen Joanne en Augustijns Martino.) met Arnoldus THEUNIS, overleden op 26-10-1693 te Oostham, uxoratus. Zoon van Arnoldus THEUNIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria, gedoopt op 04-08-1672 te Oostham (getuige(n): Matheus Paulus en Van Krenkelsven Helena.), overleden op 13-05-1736 te Oostham op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20-07-1698 te Oostham (getuige(n): Schoutens Waltherus en Vandeweyer Petrus.) met Joannes Van CLEMEN (Van Clee) 1700.
   2.  Anna, gedoopt op 10-05-1674 te Oostham (getuige(n): onleesbaar.), overleden op 09-05-1683 te Oostham op 8-jarige leeftijd.
   3.  Henricus, gedoopt op 20-03-1677 te Oostham (getuige(n): onleesbaar.).
   4.  Theodorus 1700.
   5.  Joannes, gedoopt op 10-04-1684 te Oostham (getuige(n): niet leesbaar en Moons Elisabetha.).
   6.  Arnoldus, gedoopt op 10-08-1687 te Oostham (getuige(n): Cruysberchs Petrus en Augustijns Aldegondis.), filius Arnold Theunis filius Henricus Theunis.
   7.  Franciscus, gedoopt op 08-05-1691 te Oostham (getuige(n): Theunis Franciscus junior en Augustijns Alleg.), overleden op 26-11-1699 te Oostham op 8-jarige leeftijd.

Gertrudis AUGUSTIJNS 1700, rentenierster, gedoopt op 05-05-1726 te Oostham (getuige(n): Schuer Henricus en Augustijns Aldegondis.), overleden op 03-03-1804 om 05.00 uur te Oostham op 77-jarige leeftijd, 04.03.1804 BSR27v844/6. Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A3: blz.222
- Een parceel lant en dries tot Langhven, 253 r.
- Eenen bos genamt de steenbraecken, 113 r. O. de heyrbane.
Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A5: blz.318
Stukken komen van Mattheus Lebon.
- Een bosken daer neven, 102 r. Z. den loop. Nu aen Gertrudis Augustijns.

Not. Van Kerckhoven volume 4785 item 3 : 1769-1779.
21.06.1774 akte 273: Accoort Gertrudis Augustijns tegens Sr. J.A. Daems ende Jan Tessens. Dit voor de uytlandige overleden Matthias Lebon.
M. Phil. Lebon was een eerste keer gehuwd met Helena Bosmans, zie testament hiervan 17.08.1739 Nots. Jan Loyens Beringen.

Not. Van Kerckhoven volume 4785 item 3 : 1769-1779.
16.05.1770 akte 205: Testament Martinus Augustijns met als erfg. oa.: sijne vrouw Anna Catharina Reynders; sijne suster Elisabeth Augustijns X Arnoldus Mommen, suster Gertrudis Augustijns X Sr. M.P. Lebon. Dochter van Joannes AUGUSTIJNS en Maria STAS.
Gehuwd met Philippe Mathias LEBON 1700. {Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 21-11-1729 te Oostham (getuige(n): Geeben Henrico en Sullinx Petro.) met Helena BOSMANS. Hij was ook ooit gehuwd met Helena OPHEYDE, overleden op 22-09-1766 te Beringen.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias.

Joannes AUGUSTIJNS, overleden op 26-11-1741 te Oostham. Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 2 : 1759-1768.
12.03.1760 akte 26: Eerffschijdinge thusschen Martinus Augustijns et consts. nl. Martinus Augustijns, Aert Theunis ende Adriaen Bosmans momboirs voor Gertrudis en Elisabeth Augustijns. Drie cavels met oa. grond en huys in Wasseven.
Gehuwd met Maria STAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus (Agusstens), gedoopt op 09-05-1721 te Oostham (getuige(n): Convens Laurentius en Ooms Gertrudis.).
   2.  Martinus (Agustens) 1700.
   3.  Gertrudis 1700.
   4.  Maria Elisabetha 1700.

Joannes AUGUSTIJNS 1700, overleden voor 1741. RAH Gichten 843-28
18.09.1741 28-27r Relief van Christiaen Augustijns, naer doodt van Jan Augustijns ende Aldegondis Brosis sijne ouders.
Eodem comparuit Christiaen Augustijns, denw heegt gereleveert alle goederen, als naer doodt van sijn voors ouders op hem gedevolveert sijn.
Gehuwd voor de kerk op 01-06-1707 te Oostham (getuige(n): Bosmans Martino en Manne Andrea.) met Aldegonda BROSIS (Brooss) 1700, 35 jaar oud. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk voor 1695 met Henricus GIELIS 1700.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Christianus 1700.
   2.  Helena, gedoopt op 02-03-1710 te Oostham (getuige(n): Vertessen L. ipv Wouters Adr. en Augustijns Ald.), overleden op 13-12-1775 te Olmen op 65-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1775 te Olmen.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 08-11-1733 te Olmen (getuige(n): Giels Franciscus en Schoofs Joannes) met Joannes JORIS, 22 jaar oud.
   3.  Aldegonde.

Joannes AUGUSTIJNS 1700, overleden op 29-05-1713 te Oostham, scabinus territoro Oosthamme. RAH Gichten 843-22
08.06.1705 22-324r Approbatie des testament Gertruijt Heijligen.
Jan Augustijns stelt aen ter proeven alsulck testament als aen hem gemaeckt is deur Getruijt Heijligen sijne huijvrouwe zr, op 01.04.1704, geschreven door notaris Theus, neffens Jeroen Tessens als getuijgen, mits dat Peeter Janssen andere getuijgen is comen afflijvich te woorden, verder nog Lamb. Rijnders ende Pauls Heijligen als naaste vrinden, om daer tegen te opponeren ift repliceren.
Op 08.06.1705 comparuerunt Arnold Theus als scribent ende Jeroen Tessens ende hebbende den eedt gedaen, als dat het is geweest den uijttersten wille des testateurs.
Schepenen approberen testament, omdat vanweg Pauls Heijligen ende Lamb. Rijnders er geene contradictie was
Volght het testament
De 01.04.1704 comparerende nots binnen Oostham residerende, tot Langven in hunne huijse Jan Augustijns x Gertruijt Heijligen, beijde sieck van lichaem ende liggende te bedde maken hun testament.
1ste aen sijn huijsvrouwe alle sijne goederen dew achtergelaten, gecomen ende gedevolveert sijn van sijne auders tot eende schultbehoeff, om te vercoopen, belasten tot meeste profijt van henne achtergelaten kinderen;
2de sij testatrice Gertrudis Heijligen maecht aen haeren man in alle haere goederen soo gelegen tot Luijckx Gestel als andersints, ook tot schultbehoeff.
3de is merckelijck geordineert, dat saecken waere sij testateurs alle beijden quamen afflijvich te woorden, soo wilden ende begeerden sij, aengesien naer lants costuijme wegens de graeffschap Loon, den oudsten soen oft ouste kinderen souden geprevileert sijn vanden henne eerstscheijd ende deijlinge van henne auders achtergelaten, te nemen oft te pretenderen het huijs met den hoff, in dien gevalle, maecken laten ende willen sij aen ieder kint gegeven ende gelegateert te woorden ieder 100 pattacons eens, maer in soo verre sij kinderen veersamelijck sullen comen te deijlen sonder prententie van huijs ende hoff buijten henne cavelinge oft deijlinge, soo wilden ende begeerden sij testateurs dat den audsten soen oft audste kindt sijn keus sal mogen hebben, als wanneer de goederen hender alders verdeijlt woorden, sonder nochtans eenige pretentie van een voordere paerts aen het auste kindt vn huijs, hoff oft andersints .

RAH Gichten 843-24
17.04.1714 24-244v Relief Jan Augustijns soo voor hem als sijne broeders ende susters.
Eodem heeft Jan Augustijns soo voor hem als sijne metgeringe gereleveert alsulcke goederen als op hun naer doodt van Jan Augustijns ende Gertruijt Heijligen sijn aengestorven.
Gehuwd voor de kerk op 20-05-1685 te Oostham (getuige(n): Heyligen Guilielmus en Coomans Guilielmus.) met Gertrudis HEYLIGEN, overleden op 28-04-1704 te Oostham.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus, gedoopt op 13-03-1686 te Oostham (getuige(n): Heyligen Guilielmus en Coomans Margareta.), overleden op 07-04-1686 te Oostham, 25 dagen oud.
   2.  Theodorus (Dierick) 1700.
   3.  Joannes, gedoopt op 17-05-1689 te Oostham (getuige(n): Cerstens P. ipv Vertessen Laur. en Cruysberchs M.).
   4.  Maria, gedoopt op 08-05-1691 te Oostham (getuige(n): Arnoldus Coomans en Reynders Christina.).
   5.  Christina, gedoopt op 08-05-1691 te Oostham (getuige(n): Petrus Pelsers? en Coomans Christina.).
   6.  Anna, gedoopt op 22-11-1693 te Oostham (getuige(n): Binnemans Laur.(Meerhout) en Jans Christina.), overleden op 18-05-1696 te Oostham op 2-jarige leeftijd.
   7.  Martinus, gedoopt op 20-03-1696 te Oostham (getuige(n): Boschmans M. ipv RD. Augustijns M. en Beliën Marg.).
   8.  Franciscus, gedoopt op 03-06-1699 te Oostham (getuige(n): Heyligen W. ipv Heyligen Paul. en Theunis Chr.), overleden op 06-10-1701 te Oostham op 2-jarige leeftijd.

Maria AUGUSTIJNS 1700, overleden op 28-06-1774 te Oostham. Not. Van Kerckhoven volume 4785 item 3 : 1769-1779.
17.06.1773 akte 272: Rentcreatie Francis Vrancken rentgelder tegens Marten Vrancken ende Gertrudis Vrancken rentheffers, namens henne moeder Maria Augustijns.

Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A2: blz.87
- Een parceel lant aen het Pauwenbrock, 140 r. Nu jan Gombeer bij succ. Nu aen Louis Gijbels bij koop.
- Eenen dries in het Pauwenbrock, 142 r. Nu Jan Gombeer bij succ. Nu aen Joannes en Agnes Lemmens kinderen van Jacobus Lemmens bij succ.
- Een parceel lant en bos tot Geneberghe, 83 r. O. de straet. Nu Martin Vrancken.
- Eenen bos in den haegendoren, 55 r. N. de Hoenderbeek. Nu Peeter Gombeer. Nu Jan B. Keulemans noe uxoris. Nu Arnold Smaers bij koop. Nu aen Francis Smaers.

Not. Van Kerckhoven volume 4785 item 3 : 1769-1779.
05.02.1771 akte 213: Testament Maria Augustijns, met als erfg. oa. haeren 2 voorkinderen Jan en Peeter Gombeer, sone Franciscus Vrancken X Catharina Baers, en Gertrudis Vrancken, Martinus Vrancken.
Gehuwd voor de kerk (1) op 06-11-1713 te Oostham (getuige(n): Van Emmerden Petrus en Cruysberchs Petrus.) met Wilhelmus GOMBEER (Gombeir) 1700, 22 jaar oud.
Gehuwd voor de kerk (2) op 03-05-1722 te Oostham (getuige(n): Jorens Henricus en Bukenberghs Joannes.) met Nicolas VRANCKEN, geboren te Heusden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus, gedoopt op 16-08-1714 te Oostham (getuige(n): Maes Petrus en Augustijns Alegundis.), overleden op 28-12-1717 te Oostham op 3-jarige leeftijd.
   2.  Joannes 1700.
   3.  Petrus 1700.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Martinus, gedoopt op 20-03-1723 te Oostham (getuige(n): Vertessen Martinus en Vrancken Christina.), overleden op 27-03-1723 te Oostham, 7 dagen oud.
   5.  Joannes Franciscus 1700.
   6.  Henricus, gedoopt op 31-12-1726 te Oostham (getuige(n): Blickebergh Petrus en Stas Maria.), overleden op 08-04-1730 te Oostham op 3-jarige leeftijd.
   7.  Dympna Gertrudis.
   8.  Martinus, dagloner, gedoopt op 22-09-1731 te Oostham (getuige(n): Reynders Joannes en Vrancken Christina.), overleden op 12-03-1809 om 15 uur te Oostham Gerhees op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 19-02-1775 te Olmen (getuige(n): Oeijen Henricus en Cuvers Petrus.) met Anna Maria MARIëN, gedoopt te Kwaadmechelen, overleden op 17-03-1789 te Oostham.
   9.  Henricus, gedoopt op 24-08-1734 te Oostham (getuige(n): Vandenbosch Petrus en Reynders Maria.).
   10.  Henricus, overleden op 15-06-1740 te Oostham.

Maria Elisabetha AUGUSTIJNS 1700, gedoopt op 12-11-1727 te Oostham (getuige(n): Vrancken Nicolaus en Matheuws Maria.), overleden op 03-10-1781 te Oostham op 53-jarige leeftijd. Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A3: blz.223
- Een parceel lant en dries tot Wasseven, 353 r. Z. het straetken.
- Eenen bempt genamt den huys bempt, 159 r. N. de beke.

Not. Van Kerckhoven volume 4785 item 3 : 1769-1779.
16.05.1770 akte 205: Testament Martinus Augustijns met als erfg. oa.: sijne vrouw Anna Catharina Reynders; sijne suster Elisabeth Augustijns X Arnoldus Mommen, suster Gertrudis Augustijns X Sr. M.P. Lebon. Dochter van Joannes AUGUSTIJNS en Maria STAS.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 03-02-1761 te Oostham (getuige(n): Smijers Wilhelmus en Cruysberghs Joes.) met Arnoldus MOMMEN, 25 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gertrudis, gedoopt op 06-12-1761 te Oostham (getuige(n): Mommen Matthias en Augustijns Gertrudis.), overleden op 16-05-1764 te Oostham op 2-jarige leeftijd.
   2.  Joannes Martinus 1700.
   3.  Martinus, gedoopt op 19-09-1765 te Oostham (getuige(n): Augustijns Martinus en Heyligen Catharina.), overleden op 28-09-1781 te Oostham op 16-jarige leeftijd.
   4.  Petrus, gedoopt op 07-05-1768 te Oostham (getuige(n): Ooms Petrus en Tessens Margareta.), overleden op 22-09-1781 te Oostham op 13-jarige leeftijd.
   5.  Petrus Franciscus, gedoopt op 03-12-1770 te Oostham (getuige(n): Dams Petro en Vrancken Gertrude.).
   6.  Maria Teresia, gedoopt op 30-04-1773 te Oostham (getuige(n): Rijnders Henrico en Gombeer Aldegonde.), overleden op 14-12-1774 te Oostham op 1-jarige leeftijd.
   7.  Franciscus, overleden op 22-09-1781 te Oostham.

Martinus AUGUSTIJNS (Agustens) 1700, gedoopt op 23-05-1723 te Oostham (getuige(n): Vertessen Martinus en Seuppens Anna.), overleden op 22-09-1770 te Oostham op 47-jarige leeftijd. Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A3: blz.222
- Huys met de erve daeraen gelegen tot Wasseven, 279 r. O. de Wassevense straet. Nu Jan Mommen.

Not. Van Kerckhoven volume 4785 item 3 : 1769-1779.
16.05.1770 akte 205: Testament Martinus Augustijns met als erfg. oa.: sijne vrouw Anna Catharina Reynders; sijne suster Elisabeth Augustijns X Arnoldus Mommen, suster Gertrudis Augustijns X Sr. M.P. Lebon.

RAH Gichten 843-30
24.10.1757

Relief van Marten Augustijns ende cons naer dood van Jan Augustijns ende Marie Stas sijne ouders slr.
Comparuit Merten Augustijns, den welcken releveert sso voor hel als sijne cons alle goederen, als naer dood hunne voorss ouders op hem ende cons verstorven sijn. Zoon van Joannes AUGUSTIJNS en Maria STAS.
Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 12-02-1765 te Oostham (getuige(n): Beerts Martino en Van Bel Wilhelmo.) met Anna Catharina REYNDERS, gedoopt te Tessenderlo.
 
Martinus AUGUSTIJNS 1700, geboren te Oostham, overleden op 11-09-1748 te Oostham. RAH Gichten 843-28
05.11.1748 28-300v
Relief Claes Dillen en cons naer doodt van Merten Augustijns ende Anna Maria Dillen.
Eodem comparuit Claes Dillen, den soo voor hem en cons releveert alle goederen, als naer doodt van hunnen broeder slr op hun verstorven sijn.


Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 2 : 1759-1768.
04.03.1768 akte 173: Rekeninge bewijs et reliqua soo sijn doende Joes Karts ende Martinus Augustijns als momboirs der kinderen Mart. Augustijns ende Maria Seuckens zr.
Zeer gedetailleerde lijst.

Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 2 : 1759-1768.
20.09.1764 akte 98: Rekeninge bewijs et reliqua soo is doende Joes Kart ende Martinus Augustijns als momboirs der kinderen Mart. Augustijns ende Maria Seuckens zr.
Ook een zeer lange gedetailleerde lijst, meer dan 400 gls inkomsten en uitgaven.

Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 2 : 1759-1768.
22.05.1760 akte 29: Erffschijdinge der achtergelatene kinderen wijlen Mart. Augustijns ende Maria Seuckens. Met Peeter Gombeer voor Joannes Mart. Augustijns, Marten Augustijns als momboir voor Petrus Henricus Augustijns, Joannes Karts X Anna Maria Augustijns ende Sr. De Larbre als Schepenen ende toesiender voor Aldegondis Augustijns. Vier cavels met oa. lant en huys in Ham, Wasseven, De Plaetse, Truybroeck.....

RAH Gichten 843-30
30-123v Quitteringe Elisabeth Cruijsbergs ten behoeve van Jan Vliegen.
Eodem comparuit Elisabeth Cruijsbergs, dew bekent ontfangen te hebben inden naem van Peeter Kerstens als erfg Jan Kerstens 52 gls 12 sts 3 oorden mits den selven in sijn handen noch is houdende voor de gemijnte schattinge vande goederen Elisaebeth Maes dew Jan Kerstens niet betaelt en hadde de somme van 47 gls 7sts 1 oort, waer mede bekent de voors Elisabeth Cruijsbergs voldaen te sijn aengaende den interest van 700 gls capitael die Jan Kerstens naemens sijne huijsvrouw Maria Seuckens rta Merten Augustijns.

RAH Gichten 843-29
04.03.1754 29-166v Relief der momboirs voors naemens die kinderen Merten Augustijns ende Marie Seeukens.
Eodem comparuerunt die voors momboirs dew hebben gerelveert alle goederen, als naer dood van hun voors ouders op die kinderen vemelt verstorven sijn.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-02-1730 te Oostham (getuige(n): Dillen Jacobo en Moons Dionysio.) met Anna Maria DILLEN, geboren te Balen, overleden voor 1735.
Gehuwd voor de kerk (2) op 03-06-1735 te Beverlo (getuige(n): Henricus Beggers en Filip ....) met Maria SEUKENS, geboren circa 1705 te Beverlo, overleden voor 1755.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  N.N., gedoopt op 25-07-1734 te Oostham, overleden op 25-07-1734 te Oostham, 0 dagen oud, ab obstetrice baptisatus.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Anna Maria.
   3.  Joannes Martinus, gedoopt op 01-10-1737 te Oostham (getuige(n): Bukenberghs Joannes en Stas Maria.), overleden op 31-10-1739 te Oostham op 2-jarige leeftijd.
   4.  N.N., gedoopt op 22-01-1740 te Oostham, overleden op 22-01-1740 te Oostham, 0 dagen oud, ab obstetrice baptisata.
   5.  Gertrudis, gedoopt op 19-02-1741 te Oostham (getuige(n): Reynders Theodorus en Zeeukens Gertrudis.), overleden op 21-06-1748 te Oostham op 7-jarige leeftijd.
   6.  Joannes Martinus, gedoopt op 18-04-1743 te Oostham (getuige(n): Joris Joannes en Zeeukens Christina), overleden op 04-08-1766 te Oostham op 23-jarige leeftijd.
   7.  Aldegondis.
   8.  Petrus Henricus.

Petronella AUGUSTIJNS, gedoopt op 27-11-1718 te Oostham (getuige(n): Soogen Petrus en Vertessen Barbara.), overleden op 09-12-1718 te Oostham, 12 dagen oud, is de vader de zoon van Joannes en Heyligen? Dochter van Theodorus (Dierick) AUGUSTIJNS 1700 en Maria Anna GERMAU (Marianna Germaeux).
 
Petrus Henricus AUGUSTIJNS, gedoopt op 02-04-1748 te Oostham (getuige(n): Ooms Waltherus en Zeeuws Maria), overleden op 14-02-1767 te Oostham op 18-jarige leeftijd. Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 2 : 1759-1768.
30.01.1767 akte 147: Testament P. Hendr. Augustijns jongman ende woonachtigh alhier tot Oostham, aut ontrent 19 jaeren, sieck nochtans gaende ende staende, etende ende drinckende sijn volkomen verstant, memorie ende vijf sinnen over al noch matigh wesende. Aen sijne suster Anna Maria Augustijns sijn goederen, eventueel te delen met Aldegondis Augustijns (int klooster der witsusters tot Hasselt) als zij uiteindelijk niet intreed. Zoon van Martinus AUGUSTIJNS 1700 en Maria SEUKENS.
 
Theodorus AUGUSTIJNS (Augustus) 1600, gedoopt circa 1610, overleden op 29-10-1668 te Oostham. RAH Gichten 843-14
12.05.1642 14-04r Quitteringe Winandus Ceullarts borger der stadt St. Truijden, als man ende momboir Anna Pansarts soo voir hem als Jan ende Merten Pansarts zijne swaegers ende respective kinderen wijelen Henrick Pansarts ende Merten Bastiaens hennen groetvader, tot behoef van Dirick Augustijns.
Eodem heeft Winandus Ceullarts, gequitteert Dirick Augustijns noie uxoris Maria Van Groeningen, dochter Jan Van Groeningen, ende zijne panden van rente 200 gls capitael (6% intrest).

28.09.1643 14-44r Quitteringe Jacob Bomans als gemachtichde van Sr. Lenart Nicolai noie uxoris Anna Truijens tot behoef van Dierick Augustijns.
Jacob Bomans heeft als geconstitueerden van Lenart Nicolai noie uxoris, behoorelijcke quitteringe gedaen van seeckeren erfcoop als Dirick Augustijns tegen Nicolai gedaen heeft.

22.03.1649 14-180r Quitteringe Dirick Baten ende Niclaes Nijs tot behoef van Paulus Mattheuwis ende Dirick Augustijns.
Eodem soo quitteerden Dirick Baten ende Niclaes Nijs, die panden van Paulus Mattheuwis ende Dirick Augustijns van een jaer rente van 75 gls capitael (6% intrest).

RAH Gichten 843-15
20.02.1651 15-31.2 Opheldinge Dirick Augustijns noie uxoris Maria Van Groeningen, Jan ende Paulus Van Groeningen naer doot Jan Berchmans alias Van Groeningen ende zijne kinderen.
Op datum voors: heeft Dirick Augustijns cum suis gereleveert eenen bempt genoempt die most gelegen tot Gerhoeven, op hen relevanten gedevolveert naer doot als voor henne respectieve nichten doen sij leefden, ende is dienvolgens Dirick in qualitaeijt als voor daer van met Jan Van Groeningen soo voor hem als oijck voor zijnen broeder Palus daer van ter gichten comen.
- O: Jan Van Groeningen erfgen.
- W: Jan Hultermans.

RAH Gichten 843-17
20.10.1664 17-71v Dirick Augustijns ende Vincent Heijligen.
Comparerende Vincent Heijligen, denw heeft bekent vercocht te hebben, seker eeussel met 2 heijthoeven dien annex gelegen op Elevoort onder Oistham. Dat aen Dierick Augustijns voorss, pnt ende accepterende voor 500 gls bblx.
- O: d'erfgen Pauls Heijligen.
- W: die heierbaene.
- Z: Dirick Augustijns.
Vercooper alle eijcke boomen soo opgaende als struijck eijcken voor sich om te houden ende te gebruijcken ende zal die selve ruijmen binnen den termijn van 2 naestcoemende jaeren.
Lijcoop tot coopers ende vercoopers belieften, goidsgelt 5 sts voor die cappelle alhier ende andere rechtscosten alles tot coopers last.
Aldus gedaen binnen Oisthamme, ten huijse Peeter Wouters, ter pntie van Jan Mariën ende Pauls Matteus.
Opden 20.10.1664 heeft Dierick Augustijns gestelt 19 hoogen, Paulus Mattheus stelt 2, Dierick Augustijns stelt noch 3 hooge ende naer expiratie der kerssen, zijnde die voormelde erven aen den selven Dierick verbleven.
Vincent Heijligen bekent op mindernisse ontfangen te hebben 300 gls bblx.


RAH Gichten 843-18
30.01.1668 18-31v Eedinge Joris Augustijns ende Jan Van Groeningen als mombaers der kinderen Dirick Augustijns.
Eodem soo hebben Joris Augustijns ende Jan Van Groeningen als mombaers der kinderen Dirick Augustijns den eed gedaen.

20.01.1670 18-118v Relief Jeuris Augustijns als mombaer der kinderen Dirick Augustijns, naer doot Helena Vandegoor der kinderen grootmoeder.
Eodem soo releveerden Jeuris in naeme voorss die guederen naer doot Helena Vandegoor aencoemen.


RAH Gichten 843-19
30.09.1675 19-66r Beloefte van betaelinge van rente Maria Van Groeningen geassisteert met Joris Augustijns ende Jan Van Groeningen als momboirs Dirick Augustijns x Maria Van Groeningen.
Eodem soo hebben Maria Van Groeningen mette de momboirs belooft te betaelen aen ..(niet ingevuld) 10 gls bblx jaerlijckx, dew Lambrecht Rijnders op sijne panden heeft laeten realiseren tot behoef de voorss Van Groeningen, dew Lambrecht soo van het capitael ter somme van 250 gls bblx, als verloopen van dijen hebben gelooft t'onkosten stellende tot hem tot eenen pant eersel gelegen op hoelen voort onder Langven. Zoon van N.N. AUGUSTIJNS en N.N. N.N..
Gehuwd voor de kerk op 03-07-1638 te Oostham (getuige(n): Vangruninghen Joannes en Jansen Cristianus.) met Maria VANGROENINGHEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ailid, gedoopt op 07-02-1640 te Oostham (getuige(n): Mathuiwis Paulus en Boonen Elisabeth.).
   2.  Maria, gedoopt op 02-02-1642 te Oostham (getuige(n): Tessens Joes en Wouters Anna.).
   3.  Joannes, gedoopt op 24-03-1644 te Oostham (getuige(n): Hermans? Hermannus en Biesmans Maria.), overleden op 07-04-1644 te Oostham, 14 dagen oud.
   4.  Aleydis, gedoopt op 25-12-1645 te Oostham (getuige(n): Svolders Joes en Zeeuws Anna.).
   5.  Gertrudis 1700.
   6.  Helena, gedoopt op 27-01-1651 te Oostham (getuige(n): Theodorus S..rtwijckx en Cruysberch Anna.).
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 12-02-1679 te Oostham (getuige(n): Vertessen Wilhelmo en Theunis Petro.) met Laurentius VERTESSEN 1700, 22 jaar oud.
   7.  Martinus, priester, meester, gedoopt op 05-02-1654 te Oostham (getuige(n): Beliën Joes senior en Lambrechts Elisabetha.).
   8.  Joannes, gedoopt op 12-11-1656 te Oostham (getuige(n): Jansen Leonardus en Matheuws Gertrudis.).
   9.  Maria (Augusteyns), gedoopt op 01-09-1659 te Oostham (getuige(n): Beliën Martinus en Vrancken Christina.).
   10.  Onbekend, overleden op 13-06-1644 te Oostham.

Theodorus (Dierick) AUGUSTIJNS 1700, gedoopt op 05-04-1687 te Oostham (getuige(n): Heyligen G. ipv Wilms P. en Moons Helena.), overleden op 24-01-1726 te Oostham op 38-jarige leeftijd. RAH Gichten 843-26
15.05.1728 26-230v
459 Eedt Hendrick Van Groeningen als momboirs der kinderen Dirick Augustijns ende Maria Anna Germeau bijde zlr.
Heeft Hendrick Van Groeningen als momboir der kinderen Dirick Augustijns ende Maria Anna Germeau den gewoonelijcken eedt gedaen. Zoon van Joannes AUGUSTIJNS 1700 en Gertrudis HEYLIGEN.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 01-03-1718 te Oostham (getuige(n): Heyligen Guilielmus en Augustijns Joannes.) met Maria Anna GERMAU (Marianna Germaeux).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella.
   2.  Anna Gertrudis, gedoopt op 01-01-1720 te Oostham (getuige(n): Vertessen Laurentius en Heyligen Lucia).
   3.  Maria Catharina (Augstins), gedoopt op 10-09-1721 te Oostham (getuige(n): Ooms Waltherius en Agustens Maria), overleden op 09-07-1726 te Oostham op 4-jarige leeftijd.
   4.  Joanna Christina, gedoopt op 31-12-1722 te Oostham (getuige(n): Clee Joannes en Stas Maria.), overleden op 13-07-1726 te Oostham op 3-jarige leeftijd.
   5.  Aldegonda, gedoopt op 28-12-1724 te Oostham (getuige(n): Augustijns Martinus en Augustijns Aldegonda).

Joseph AUSLOOS, kasseier, geboren op 29-10-1883 te Leopoldsburg. RAH 2000-2024 Notaris Albert Ooms.
05.02.1918 Akte 22 (f°51) Verkoop door:
Charles Joseph Perceval hovenier wonende te Leopoldsburg, ° Heppen 21 april 1853 heeft verkocht voor 2000 fr aan Joseph Ausloos, kasseier wonende en ° te Leopoldsburg 29 oktober 1883 x Augustina Perceval, zonder beroep wonende en ° te Leopoldsburg 14 juli 1887:
Een huis en tuin gelegen te Leopoldsburg langs de Balensesteenweg. Sectie A nrs 45i/15 en 45h/15.
Zijn eigendom ingevolge akt van aankoop verlegd voor ons notaris den 20 juni 1907.

RAH 2000-2104 Notaris Louis Ooms.
29.09.1920 Akte 268 (f°659) Verkoop door:
Joseph Ausloos, kasseier wonende in Leopoldsburg, er ° op 29 oktober 1883 verkoopt voor 10000 fr aan Maria Victor Frans Vantilt, wuikerbakker wonende in Tessenderlo x Maria Paulina Emma Hermans een huis en tuin gelegen te Leopoldsburg in de Koninklijke straat. Sectie A nrs 84t en 84p.
Hij had dit zelf aangekocht van Florisand Schollaert gepensioneerde wachtmeester gendarme bij akt verlegd voor Meester Albert Ooms Beverlo 02 augustus 1919.

Zoon van Charles Alphonse AUSLOOS, kasseiër, en Maria Regina LIEVENS.
Gehuwd met Augustina PERCEVAL, geboren op 14-07-1883 te Leopoldsburg.
 
Tess. Lambertus AUSLOOS, boomsnoeier, geboren op 13-01-1839 te Sint-Margaretha-Houthem. RAH 2000-2089 Notaris Louis Ooms.
21.10.1907 Akte 224 (f°474) Verkoop door:
Lambert Ausloos, boomsnoeier wonende in Schaffen verkoopt voor 60 fr Joseph Renders x Clementina Engelen, herbergier en houthandelaar wonende in Tessenderlo een perceel ledigen bosgrond te Tessenderlo aan het Speelhuis gelegen. Sectie D nr 131.
Hij had dit gekocht van de familie Conings blijkens akt verlegd voor ons notaris den 18 september 1902.
Link: Kadastrale legger art. 2848: Ausloos-Masset Lambert.

Zoon van Tess. Joannes Baptist AUSLOOS en Tess. Antonia NIJS, handwerkster.
Gehuwd (1) voor 1867 met Tess. Paulien PEETERS, geboren voor 1885, overleden op 06-06-1870 te Neerlinter.
Gehuwd (2) voor 1876 met Tess. Josephina VANROY, geboren te Neerlinter, overleden op 15-03-1885 te Tessenderlo.
Gehuwd (3) op 46-jarige leeftijd op 13-10-1885 te Tessenderlo met Lambertina MASSET, 25 jaar oud, geboren op 02-01-1860 te Brusthem, dochter van Maria Elisabeth MASSET, huishoudster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tess. Augustinus, grondwerker, geboren op 28-06-1867 te Neerlinter, overleden op 05-05-1897 om 06.15 uur te Hoogstraten op 29-jarige leeftijd, overleden op 't Gelmenslot in de kolonie van Weldadigheid.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Tess. Hendrik, geboren circa 1876 te Schaffen, overleden op 28-04-1888 te Kwaadmechelen.
Uit het derde huwelijk:
   3.  Tess. Maria Magdalena Bernadetta, geboren op 15-01-1899 om 22.00 uur te Tessenderlo.
   4.  Tess. Maria Paulina, geboren op 21-10-1900 te Tessenderlo, overleden op 30-10-1900 om 09.00 uur te Tessenderlo, 9 dagen oud.
   5.  Jeannette, geboren op 02-02-1902 om 02:00 uur te Tessenderlo.

Maria Van AUTENBOER, gedoopt (tw) op 17-03-1715 te Testelt (getuige(n): Michael De Cock en Maria De Cael). Huwd Adrianus Boeckx. Moeder is De Cock.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 10-09-1736 te Langdorp (getuige(n): Henricus Lauwens en Joannes Baptist Henrard), achternaam man NV met Adrianus BOECKX, gedoopt voor 1716.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus, landbouwer, gedoopt op 09-09-1740 te Langdorp (getuige(n): Petrus Lauwers en Catharina De Cocq), overleden na 1813.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 28-11-1775 te Langdorp (getuige(n): Adrianus Boeckx en Gaspharus Peeters) met Maria Catharina PEETERS, 24 jaar oud, gedoopt op 16-03-1751 te Langdorp (getuige(n): Andreas Lauwens en Maria Vervoort), overleden na 1813.

Tess. Joanna AUWERS 1800, landbouwster, geboren op 16-09-1804 te Meerhout, overleden op 02-01-1892 om 02.00 uur te Tessenderlo op 87-jarige leeftijd. RAH Erfenisaangiften 1892.
Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Joanna Auwers.
Aangevers:
1: Joseph Blanckaers, landbouwer, Tessenderlo, echtgenoot der overledene.
2: Louis Blanckaers, herbergier, Tessenderlo, zoon.
3: Lambertus Blanckaers, landbouwer, Tessenderlo, zoon.
4: Josephina Blanckaers x Augustinus Pals, koster, Tessenderlo, dochter.
5: Maria Blanckaers, landbouwster, Tessenderlo, dochter.
Huwelijkcontract Petrus Aronrs, notaris te Meerhout.
Goederen:
In Tessenderlo en Meerhout.
Passief: kosten voor uitvaart, begrafenis, waslicht, geneesheer, doodskist en uitvaartkoeken: 217.75fr. Dochter van Tess. Joannes Baptista AUWERS en Tess. Maria Catharina COOLS.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 13-02-1841 te Meerhout met Tess. Josephus BLANKAERS (Blanckaerts) 1900, 33 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Franciscus Ludovicus.
   2.  Tess. Coleta Josephina.

Anna Elizabetha (Elisabeth) De BACKER 1800, winkelierster, gedoopt op 20-08-1793 te Oostham (getuige(n): Bleux Walterus en Vertessen Elizabetha.), overleden op 26-04-1863 om 19 uur te Oostham Plaats op 69-jarige leeftijd. RAH Erfenisaangiften 1863
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen De Bakker Elsiabeth.
Aangevers: Coomans Joannes, Coomans Anselmus, Coomans Felix, winkeliers te Oostham. Coomans Francisca x Adang Joannes Engelbertus, winkelier te Bourg-Léopold.
Nu 105 stukken grond, totaal actief van 31737,85, dochter van Jan Franciscus De BACKER, landbouwer/ster, en Joanna Catharina BOSMANS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-07-1822 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 01-08-1822 te Oostham (getuige(n): Tessen Arnoldus en Coomans Petrus Henricus.) met Martinus COOMANS 1800, 25 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N., geboren op 27-02-1823 om 4 uur te Oostham, overleden op 27-02-1823 om 4 uur te Oostham, 0 dagen oud.
   2.  Francisca.
   3.  Johannes.
   4.  Henricus Guilielmus (Anselmus).
   5.  Felix 1900.
   6.  Petrus Josephus, geboren op 10-12-1835 om 23 uur te Oostham, gedoopt op 10-12-1835 te Oostham (getuige(n): Hauquier Petrus Franciscus en Coemans Anna Maria.), overleden op 12-01-1836 om 7 uur te Oostham, 33 dagen oud.

Anna Maria De BACKER 1800, landbouwster en huishoudsetr(1860), gedoopt op 22-03-1789 te Oostham (getuige(n): Debacker Petrus en Geeben Anna Maria.), overleden op 24-10-1860 om 4 uur te Oostham Plaats op 71-jarige leeftijd. RAH 730-3576 Notaris Joannes Ooms.
16.11.1860 akte 186 (f°) Openbare verkoop door:
Francis Delarbre uit Oostham, Peeter Wils uit Paal doende als voogd van zijn minderjarige kinderen Constance en Ludovica Wils en de toeziende voogd Charles Delarbre uit Koersel, gemelden Charles Delarbre doende tevens in eigen naam, Casimir Delarbre uit Paal, Hendrik Delarbre uit Oostham en Hubert Delarbre wonende te Beringen verkopen roerende goederen te Oostham voor 1460 fr.

28.07.1860 akte 128 (f°260) Testament gemaakt door:
Huishoudster en landbouwster Anna Maria Debacker weduwe Delarbre uit Oostham, gezond van lichaam maakt haar testament als volgt:
Ik geve en vermake vooruit en buitendeel aan mijn zoon Hendrik Delarbre, landbouwer bij mij te Oostham inwonende, voor getrouwen dienst en oppas en gedeeltelijk in compensatie van de uitzet welke mijn andere kinderen tijdens hun huwelijk hebben gehad, eens de som van 620 fr en die door de andere erfenamen moet betaald worden binnen de maand na mijn overlijden.
Verders wille en begere ik dat mijn erfgenamen boven en behalve mijn lijkdienst en uitvaart, zullen doen lezen tot mijn zielelafenis voor 60 fr aan lezende missen.

RAH 730-3577 Notaris Joannes OOms.
14.03.1861 akte 49 (f°136) Voorlopige toewijzing door:
Ten woonhuize van Peeter Jan Theunis, herbergier te Oostham in de Markt verkopen Francis Delarbre winkelier en grofsmid uit Oostham, Charles Delarbre landbouwer uit Koersel, Casimir Delarbre landbouwer uit Paal, Henricus Delarbre landbouwer uit Oostham, Hubert Delarbre grofsmid uit Beringen en Peeter Wils landbouwer uit Paal, deze als voogd van zijn minderjarige kinderen Constance en Ludovica Wils en de toeziende voogd Charles Delarbre verkopen, allen doende voor 1/6de deel, met vonnis van de rechtbank bouwlanden gelegen te Meerhout..
Bouwlanden te Paal.
Bouwlanden te Kwaadmechelen.
Bouwlanden, dennenbos, hooilanden, huis, tuin alles te Oostham gelegen. Goederen die komen uit de erfenis van wijlen hun respectieve ouders en grootouders Simon Delarbre en Anna Maria Debacker, beiden overleden te Oostham.
1: een hooiland gelegen te Tervant Paal op het gemeenbroek. Sectie A nr 239.
2: een bouwlandte Meerhout in het Burgerhoutveld. Sectie B nr 1107.
3: een bouwland aldaar gelegen. Sectie B nr 1140.
4: een bouwland en bos gelegen te Kwaadmechelen in de Dickte. Sectie B nrs 21 en 22.
5: een bouwland gelegen te Oostham Langven, Baelense plak genaam. Sectie A nr 551.
6: een bouwland, weide en bos aldaar gelegen op den Suikerberg. Sectie A nrs 1027,1028 en 1029.
7: een huis met aanhorige gebouwen, tuin en bouwland daaraan, gelegen aan het dorp. Sectie A nrs 1180,1181 en 1182.
8: een dennenbos, bouwland en bos, de Groote Rooaerde genaamd aldaar in de Rooaerde gelegen. Sectie A nrs 1542,1543 en 1544.
9: een hooiland aldaar in het Eigen gelegen. Sectie B nr 563.
10: Een hooiland aldaar in het Truibroek gelegen. Sectie B nr 813.
11: een bouwland aldaar in Gerheesche Blokken genaam in Gerhees gelegen. Sectie A nr 1376a.

RAH 730-3577 Notaris Joannes Ooms.
25.11.1861 akte 181 (f°470) Kwitantie door:
Francis Delarbre winkelier uit Oostham, Charles Delarbre landbouwer uit Koersel, Casimir Delarbre landbouwer uit Paal, Hendrik Delarbre landbouwer uit Oostham, Hubert Delarbre grofsmid uit Beringen en Peeter Wils landbouwer uit Paal en deze doende als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen Constance en Ludovica Wils en de toeziende voogd Charles Delarbre erkennen van de notaris Ooms van Beverlo ontvangen te hebben een som van 1460 fr en een som van 563 fr zulks in gehele betaling van het beloop der verkochte roerende goederen op 16.11.1860.

RAH Erfenisaangiften 1861
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Anna Maria Debacker.
Aangevers:
1- Frans De l'Arbre smid Oostham
2- Carolus De l'Arbre landbouwer Koersel
3- Casemir De l'Arbre landbouwer te Pael.
4- Hendrikus De l'Arbre landbouwer te Oostham;
5- Hubertus De l'Arbre smid te Beringen, allen kinderen vd overledene.
6- Pieter Wils landbouwer te Pael als vader en voogd Constantia en Louisa Wils kleinkinderen vd overledene, kinderen verwekt met wijlen Victorie De l'Arbre.
Totaal 12 stukken te Oostham en Meerhout. Dochter van Jan Franciscus De BACKER, landbouwer/ster, en Joanna Catharina BOSMANS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-01-1816 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 09-01-1816 te Oostham (getuige(n): De L'Arbre Henricus en Bleux Henricus.) met Simon De L'ARBRE, 27 jaar oud, smid, gedoopt op 02-01-1789 te Oostham (getuige(n): Deprovins Simon en Claes Maria Aldegondis.), overleden op 07-04-1833 om 21 uur te Oostham Plaats op 44-jarige leeftijd, zoon van Franciscus De L'ARBRE 1700, koopman, en Anna Maria Van CLEMEN (Clemans), eigenaresse.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Franciscus 1800.
   2.  Victorine, landbouwster, geboren op 11-01-1818 om 20 uur te Oostham Plaats, gedoopt op 11-01-1818 te Oostham (getuige(n): Cruysberghs Henricus en Bosmans Joanna Catharina.), overleden op 11-05-1859 te Paal op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-09-1841 te Oostham met Petrus WILS 1800, 31 jaar oud.
   3.  Charles, landbouwer, geboren op 24-05-1819 om 2 uur te Oostham Plaats, gedoopt op 24-05-1819 te Oostham (getuige(n): Schoofs Martinus en Debakker Elizabetha.), overleden op 30-08-1869 te Seraing op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 16-05-1848 te Olmen (getuige(n): Delarbre Casimirus en Ooms Joanne.) met Francisca OOMS, 23 jaar oud, geboren op 25-03-1825 te Olmen, overleden op 18-03-1871 te Brugge op 45-jarige leeftijd, dochter van Paulus Laurentius OOMS en Anna Catharina LUYTEN.
   4.  Casimirus.
   5.  Petrus Henricus.
   6.  Hubertus.

Henricus De BACKER, onderwijzer, koster(1842), gedoopt op 02-03-1778 te Olen, overleden op 23-03-1869 te Plaats Kwaadmechelen op 91-jarige leeftijd. Werd Organist der Abdij van Vlierbeek in 1793.
Was gedurende de Fransche omwenteling de leidsman van den Prior dezer Abdij.
Werd Maire der gemeente Olmen tijdens de regeering van Napoleon den eerste en daarna aldaar Koster en Onderwijzer.
Hij werd Koster, Organiste en Onderwijzer in Kwaadmechelen in 1834.
Gaf zijn ontslag als Onderwijzer in 1842.
En bleef Koster en Organist tot den 23 Maart 1869 wanneer hij overleden is. Zoon van Petrus Josephus De BACKER en Maria Theresia Van KERCKHOVEN.
Gehuwd met Anna Catharina OEYEN, overleden op 10-04-1821 te Olmen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena, naaister, geboren op 19-06-1818 te Olmen, overleden op 06-08-1855 te Kwaadmechelen (Borgerij) op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-05-1842 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 19-05-1842 te Kwaadmechelen (getuige(n): onleesbaar.) met Arnoldus Josephus HEYLIGEN 1800, 31 jaar oud.

[privacy].
 
Carolus Josephus Van BAEL, landbouwer, geboren op 14-05-1881 te Deurne-Diest, overleden op 04-06-1966 te Deurne-Diest op 85-jarige leeftijd. RAH 2000-2089 Notaris Louis Ooms.
22.04.1907 Akte 92 (f°184) Verkoop door:
Amelie Cornelis, weduwe Paulus Van Bael, landbouwster uit Deurne-Diest heeft verkocht uit haar ouderlijk erfdeel voor 1000 fr aan Charles Van Bael x Angelica Eggen, landbouwer uit Deurne-Diest een huis met tuin gelegen te Deurne-Diest ter plaatse Hosté. Sectie A nr 169b en 170c.

22.04.1907 Akte 93 (f°187) Verkoop door:
Englebert Cornelis, schoenmaker wonende in Deurne-Diest verkoopt uit zijn ouderlijk erfdeel voor 400 fr aan Charles Van Bael x Angelica Eggen een bouwland gelegen te Deurne-Diest. Sectie A nr 166b.
Link: Kadastrale legger art. 40: Cornelis Englebert.

22.04.1907 Akte 94 (f°190) Lening door:
Charles Van Bael x Angelica Eggen bekent 1000 fr schuldig te zijn aan madame Marie Maris, weduwe Gustaaf Naetsn rentenierster wonende in Diest. Eisbaar binnen de ten jaar tegen 4.5% intrest.
Pand: een bouwland gelegen te Deurne-Diest. Sectie A nr 166b.

RAH 2000-2090 Notaris Louis Ooms.
08.03.1908 Akte 60 (f°124) Verkoop door:
Dame Clementine Pauline Marie Houtmortels, zonder beroep x Cornelius Van Rossem, leraar aan de staatsmiddelbare school, beiden wonende in Aarschot verklaren voor 400 fr verkocht te hebben aan Charles Van Bael x Angelica Eggen, landbouwer uit Deurne-Diest een huis met hof te Deurne-Diest. Sectie A nr 167a en 168b.
Het goed komt uit haar ouderlijk erfdeel.

08.03.1908 Akte 61 (f°127) Lening door:
Charles Van Bael, landbouwer uit Deurne-Diest x Angelica Eggen bekent 500 fr schuldig te zijn aan Joannes Josephus Ghoos, landbouwer uit Deurne-Diest. Eisbaar binnen de tien jaar tegen 4.5% intrest.
Pand:
1: een bouwland gelegen te Deurne-Diest. Sectie A nr 166b.
2: een huis met tuin aldaar ter plaatse Hosté gelegen. Sectie A nr 164b, 170c.
3: een huis met hof aldaar gelegen. Sectie A nr 167a-168b.

Zoon van Paulus Petrus Bartholomeus Van BAEL en Amelia CORNELIS, landbouwster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-04-1904 te Deurne-Diest met Angelica EGGEN, 22 jaar oud, geboren op 03-11-1881 te Deurne-Diest, overleden op 25-07-1966 te Deurne-Diest op 84-jarige leeftijd, dochter van Joannes Alphonsus EGGEN en Maria Elisabeth OEYEN (Oyen), landbouwster(1879).
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Theophilus (Theofiel) VANBAEL, geboren op 09-05-1906 te Deurne-Diest, overleden op 09-10-1969 te Pellenberg op 63-jarige leeftijd, begraven op 14-10-1969 te Tessenderlo.
Gehuwd met Maria-Theresia Margaretha (Margareta) VANSWEEVELT, geboren op 17-04-1912 te Tessenderlo, overleden op 06-07-1987 te Diest ziekenhuis op 75-jarige leeftijd, begraven op 10-07-1987 te Tessenderlo, dochter van Augustus VANSWEEVELT, landbouwer, en Maria Mathildis CAMPS.
   2.  Louise VANBAEL, geboren op 16-02-1911 te Deurne-Diest, overleden op 15-03-1990 te Sint-Martens-Latem op 79-jarige leeftijd, begraven op 21-03-1990 te Deurne-Diest.
Gehuwd met Jozef RUTTEN, geboren op 09-02-1908 te Deurne-Diest, overleden op 20-11-1943 te Waterschei op 35-jarige leeftijd, ongeval koolmijn, begraven op 24-11-1943 te Deurne-Diest, zoon van Hubertus RUTTEN en Julia LUYCKX (Maria).
   3.  Engelbertus Josephus VANBAEL.
   4.  Henri VANBAEL, geboren op 31-10-1913 te Deurne-Diest, overleden op 18-10-1980 te Geel ziekenhuis op 66-jarige leeftijd, begraven op 22-10-1980 te Tessenderlo.
Gehuwd met Bertha JANNES, geboren circa 1915, dochter van Augustinus (August) JANNES, dagloner, en Maria Theresia BENSCH (Convens).
   5.  Maria Cecilia Jozefa, geboren op 21-08-1919 te Deurne-Diest, overleden op 04-02-1969 te Lovenjoul Salve Mater op 49-jarige leeftijd, begraven op 08-02-1969 te Deurne-Diest.

Felix Van BAEL 1900, bareelwachter, geboren op 05-03-1850 om 9 uur te Oostham Genenberg, gedoopt op 05-03-1850 te Oostham (getuige(n): Rutten Paulus en A.M. Josepha Moons.). RAH 2000-2079 Notaris Louis Ooms.
10.08.1897 Akte 128 (f°307):
Hendrik Schraeyen verkoopt aan Felix Vanbael 17a uit een groter parceel.
Landbouwer Hendrik Schraeyen wonende te Kwaadmechelen verkoopt voor 350 fr aan Felix Vanbael, piocheur aan den ijzerenweg, landbouwer en wonende te Genebos Kwaadmechelen, ongeveer 17a uit een groter parceel weide gelegen te Genebos. Sectie B.
Het goed kwam uit zijn ouderlijk erfdeel.
Akte bevat een uittreksel uit de kadastrale leggen van Schraeyen Henri Art. 538.

11.08.1897 Akte 129 (f°310):
Lening aan Felx Vanbael door Philomeen Cornelis.
Felix Vanbael, werkman aan de ijzerenweg en landbouwer, wonende te Genebos leent 300 fr van Joseph Louis Vandebril die handelt in naam van Philomeen Cornelis, zonder beroep, wonende te Tessenderlo. Terug te geven binnen de tien jaar tegen 5% intrest.
Pand: ongeveer 17a uit een groter parceel weide gelegen te Genebos. Sectie B.
Het goed kwam uit zijn ouderlijk erfdeel.

RAH 2000-2085 Notaris Louis Ooms.
09.06.1903 Akte 98 (f°225) Openbare verkoop door:
Felix Vanbael, werkman aan de ijzerenweg van de staat wonende in Kwaadmechelen verkoopt in Genebos allerhande huismeubelen, labeurgerief en vee voor 565.70 fr.

Zoon van Josephus VANBAEL, landbouwer, en Anna Elisabeth RUTTEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-04-1877 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 21-04-1877 te Tessenderlo (getuige(n): Vanbalen Ludovico en Vanbalen Casimiro.) met Maria Regina VERSPREET, 23 jaar oud, handwerker/bareelwachtster, geboren op 31-10-1853 te Tessenderlo, dochter van Tess. Dominicus VERSPREET, dienstknecht, en Tess. Dorothea REYNDERS, landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Dorothea VANBAEL (Vanbalen), dagloonster, geboren op 15-04-1879 te Kwaadmechelen, gedoopt op 16-04-1879 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Vanbalen en Dorethea Reynders), overleden op 09-02-1954 te Kwaadmechelen op 74-jarige leeftijd, begraven op 12-02-1954 te Kwaadmechelen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-05-1900 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 12-05-1900 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Vanbael en Ludovicus Troonbeeckx) met Hubertus Ludovicus TROONBEECKX, 28 jaar oud, landbouwer(1912), geboren op 07-04-1872 te Tessenderlo, overleden op 08-02-1943 te Kwaadmechelen op 70-jarige leeftijd, begraven op 11-02-1943 te Kwaadmechelen, zoon van Tess. Joannes Alphonsus TROONBEECKX, landbouwer(1882), handwerker(1881), en Tess. Maria Regina THIJS, dienstmeid,landbouwster(1886), handwerkster(1881).
   2.  Petrus Henricus VANBAEL (Vanbalen), geboren op 28-11-1880 te Kwaadmechelen, gedoopt op 29-11-1880 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Henricus Van Eerdewegh en Elisabeth Rutten), overleden op 04-09-1891 om 12.00 uur te Kwaadmechelen op 10-jarige leeftijd.
   3.  Ludovicus VANBAEL (Vanbaelen), geboren op 18-03-1883 om 04.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 18-03-1883 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Verspreet en Melania Van Baelen).
   4.  Maria Theresia Celina VANBAEL, geboren op 16-11-1885 om 08.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 17-11-1885 te Kwaadmechelen (getuige(n): Franciscus Vanbaelen en Theresia Vaneerdewegh).
   5.  Pauline VANBAEL (Vanbaelen), geboren op 20-05-1888 om 13.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 20-05-1888 te Kwaadmechelen (getuige(n): Benedictus Loos en Clementina van Baelen), overleden op 25-05-1889 om 08.00 uur te Kwaadmechelen op 1-jarige leeftijd.
   6.  Maria Antonia Stephania VANBAEL (Vanbaal), geboren op 08-06-1890 om 09.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 08-06-1890 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Van Eerdewegh en Antonia Vanbaal), overleden op 02-07-1891 om 15.30 uur te Kwaadmechelen op 1-jarige leeftijd, 1 j. oud.
   7.  Maria Justina VANBAEL, geboren op 30-11-1892 om 01.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 30-11-1892 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Baptista Luyten en Maria Vanbael).

Fernand Van BAEL, geboren op 18-11-1921 te Bokrijk. Fernand Van Bael, spoorwegbeambte en verzetsman
Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren honderden mensen in Limburg in verzet gekomen tegen de fascistische Duitse bezetter. Velen ondervonden aan den lijve dat de nazi's niet konden lachen met de sabotages van de weerstandsgroeperingen en stierven ver van huis in erbarmelijke omstandigheden in de SS-concentratiekampenkampen.
Dit verhaal gaat over enkele jonge spoorwegbeambten, die uit idealisme voor het vaderland een korte strijd aangingen met de nazimachine, een strijd die ze uiteindelijk verloren.
Familie Van Bael-Reynders in Bokrijk

Louis Van Bael uit Kwaadmechelen begon zijn loopbaan als bediende bij de vóóroorlogse spoorwegen. Hij was in zijn geboortedorp getrouwd op 21 september 1917 met Maria Francisca Reynders en hadden een zoon, genaamd Victor .
Omwille van dienstredenen verhuisde het gezin Van Bael-Reynders regelmatig.
Zo werkte Louis Van Bael na de Eerste Wereldoorlog in Leopoldsburg, maar op 15 juni 1920 muteerde hij naar Genk, waar hij bijna vijf jaar lang beambte was in het station van Bokrijk.
Zij woonden destijds op het adres Bockrijk 7, waar hun tweelingszonen Fernand en Leon op 18 november 1921 werden geboren.
Op 30 oktober 1924 muteerde Louis Van Bael opnieuw naar Leopoldsburg, waar het gezin aanvankelijk in de Diestsestraat nr. 1 verbleef.
Een verzetstrijder en zijn straat in Leopoldsburg
In Leopoldsburg werd na de Tweede Wereldoorlog de Gestichtsstraat omgedoopt tot Ferdinand Van Baelstraat, omdat daar het huis van de familie Van Bael stond, een jonge held die als politiek gevangene van de nazi's op 8 december 1944 in het concentratiekamp Gross-Rosen overleed. Maar ook twee andere straten in dezelfde gemeente werden in die periode vernoemd naar zijn scoutsvrienden : Marcel Torfs en Henri Van Gompel, die in Duitse concentratiekampen het leven lieten. In 1967 werd er een herdenkingsmonument voor de drie helden geplaatst aan het Paulusmuseum van de scouting in Leopoldsburg, in de Koning Leopold III-laan, waar jaarlijks een plechtigheid plaatsvindt van de vereniging De Kampse Patriot .
Fernand en Marcel, scouts en spionnen in Leopoldsburg
Tijdens zijn humaniorastudie in Leopoldsburg sloot Fernand aan bij de O.-L.-Vrouw scoutsvereniging, waar Marcel Torfs al verkenner was, waarna ze onafscheidelijke vrienden werden. Ook Rik Van Gompel en zijn broer Leopold waren aangesloten bij de dezelfde scoutsvereniging in Leopoldsburg.
Fernand besloot als beroepsvrijwilliger dienst te nemen in het Belgisch leger bij de Eerste Jagers te Paard . Hij maakte de 18-daagse veldtocht mee, waarna hij in zijn gemeente terugkeerde en in dienst trad van de Belgische spoorwegen (NMBS) in Tessenderlo.
Zijn vriend Marcel werd treinconducteur op de lijn Mol-Hamont, langs waar de transporten van de Wehrmachttroepen verliepen.
Door de bemiddeling van Michel Kenens en Frans Sels sloten Fernand en Marcel aan bij de verzetsgroep G , zonder medeweten van hun ouders. Zij werden door Michel betrokken bij het opstellen en verspreiden van het ondergronds maandblad Nationale Actie-Action Nationale, een sluikblad dat op duizend exemplaren gedrukt werd in de Broederschool te Leopoldsburg .
Marcel was in staat om enkele stoomlocomotieven te saboteren, door zand in de vetpotten te mengen. Fernand en Marcel namen in 1942 deel aan verscheiden acties van het verzet, o.a. om door koolzaadvelden te vernielen.

In 1942 sloten Fernand en Marcel als geheimagenten aan bij het inlichtingennetwerk Marc, waarvan hun scoutsvriend Rik Van Gompel sectoroverste was in Leopoldsburg.
Rik werkte samen met Léon Leynen, substituut procureur des Konings te Hasselt en zijn instructies werden doorgegeven door François Melchior, de afgezette stadssecretaris van Hasselt .
Fernand reed iedere zaterdag van Lommel naar Mol om in de kanaalsector de sterkte van de Duitse SS-troepen op te nemen. Een laatste spionage-opdracht in Lommel, waarbij Fernand een parachuttageterrein in kaart bracht, zou hem fataal worden. Het Hasselts netwerk werd op 22 juni 1943 ontdekt door de Abwehr met de aanhouding van François Melchior en daaropvolgend de aanhouding van Léon Leynen op datum van 31 juli 1943.
Op 16 september 1943 werd Rik Van Gompel gearresteerd en ondervraagd door de Geheime Feldpolizei, waarbij hij onder dwang bekentenissen aflegde over zijn spionagenetwerk.
Hij werd eerst naar het concentratiekamp Buchenwald getransporteerd en stierf op 10 mei 1945 in het Tsjechische concentratiekamp Theresienstadt .
Een en ander was het gevolg van de infiltratie van een dubbelagent van de Geheime Feldpolizei die in de zomer van 1943 onder de codenaam Willy het netwerk Luc-Marc penetreerde. Zijn echte naam was John Debilde . Door zijn toedoen werd een veertigtal agenten van Luc-Marc aangehouden in de provincie Limburg en in Luik .
Op 21 september 1943 liep het dan ook mis voor Fernand toen hij op dienst in Tessenderlo werd aangehouden op verdenking van bespieding. Ook zijn vriend Marcel werd diezelfde dag gearresteerd en beiden werden opgesloten in de gevangenis van Antwerpen in de Begijnenstraat. Op 6 april 1944 werden zij getransporteerd naar Keulen om op paasmaandag 1944 opgesloten te worden in het tuchthuis van Gross-Strehlitz.
Marcel werd naar Buchenwald overgebracht, waar hij op 19 maart 1945 overleed .

Fernand Van Bael, die al fysiek erg verzwakt was door ondervoeding, werd pas eind oktober 1944 vervoerd naar het concentratiekamp Gross-Rosen in Polen, waar hij dwangarbeid moest verrichten in de steengroeven. Hij stierf in dit concentratiekamp aan de gevolgen van een slecht verzorgde kniekwetsuur op 8 november 1944 . Leopoldsburg heeft van alle gemeenten in Limburg wellicht de meeste straatnamen, gewijd aan lokale verzetslieden uit WO II.

Met dank aan : Willy Bels, Vic Geerdens, Marc Kenens, Roger Rutten, René Thijs, Maurice Thysen

╕ Alex Marut
Genk, 13 december 2018

S.A.Genk, Volkstelling register 1920-'30.
Petrus Ludovicus Van Bael (°Quaedmechelen, 2.8.1890) was getrouwd met Maria Francisca Reynders (°Quaedmechelen, 19.2.1883).
Ibidem. Albertus Victor Van Bael (°Quaedmechelen, 26.7.1917).
KENENS, M., mail dd. 5.12.2018.
Documentatie van Victor Geerdens, mail van 6.12.2018.
Josef Marcel Torfs (°Leopoldsburg, 14.6.1921).
Groupe général de sabotage of Groep Gerard genoemd, in 1942 opgericht.
KENENS, M. Documentatie uit de aantekeningen van zijn vader Michel, mail van 11.12.2018.
MARUT, A., Pilotenhulp achter de schermen, Bourg jg. 24 nr. 2/2011.
François Melchior was secretaris te Hasselt onder het bewind van de Genkenaar Jozef Bollen (1890-1977), die van 1937 tot mei 1940 burgemeester was in Hasselt en vanaf september 1944 tot 1963 zijn ambtsperiode voleindigde.
MARUT, A., Pilotenhulp in Genk, 2011, p. 45.
Henri Van Gompel (°Leopoldsburg, 3.11.1919) en Léon Leynen (°Hasselt, 23.8.1909).
S.B., Het was alsof hij het onheil voelde naderen, Het Belang van Limburg dd. 18.6.1995.
In dit artikel staan nogal wat fouten.
LOUCHE, M., Luc and Marc : Leopoldsburg calling London, 1991, p. 271.
John Emile Fernand Debilde (°Lessines, 5.5.1922), alias Willy codenaam VN/RX/254
VERHOEYEN, E., België bezet 1940-1944, 1993, p. 275.
THEUNISSEN, H., Het leven van een Nacht und Nebel, p. 204, Alfabetische lijst van Weerstanders van Limburg, omgekomen in concentratiekampen.
Documentatie Sonderlandesamt Arolsen nr. 953/1954 gericht aan archivaris Lucien Bogers te Genk op 31.1.1989. Zoon van Petrus Ludovicus Van BAEL, handwerkman(1917)bediende spoorwegen, en Maria Francisca REYNDERS, landbouwster(1917).
 
Joannes Baptist Van BAEL 1700, wever, gedoopt op 15-01-1752 te Olmen, overleden op 12-09-1810 om 9 uur te Oostham Langven op 58-jarige leeftijd. RAH Gichten 843-39
15.03.1784 39-40v Relief naer dood Peeter Van Bael ende Catharina Marien.
Tist Van Bael soo voor hem als voor sijne andere broeders ende susters releveert dit naer doodt van hunne ouders.

Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A1: nr 16
- Huys met de erve tot Langhven, Z. de gemente straet, 495 roe. Aen J. Bapt. Van Balen.
- Een plack lant, 45 roe. N. de paelloop.
- Een weyde en heyde in het Pouwenbroek, 123 roe. N. het straetken. Aen Peeter Van Balen. Jan Van Balen ieder de helligt, de paert Peeter Van Balen ... Schops bij koop. De paert van Maria Schops aen de weduwe Janssen.
- Een eersel int Pouwenbroek, 93 roe. W. het straetken. Joes Karts bij koop. Jan Van Balen bij vernaedering.
- Een eersel, 82 roe. Jan Van Balen. Zoon van Petrus Van BAEL (Van Balen) 1700 en Maria Catharina MARIëN.
 
Petrus Van BAEL (Van Balen) 1700, gedoopt op 16-03-1720 te Olmen, overleden op 20-02-1784 te Oostham op 63-jarige leeftijd. RAH Gichten 843-35
RAH Schepenbank 35 27.03.1787
Supplieck van Maria Schops weduwe wijlen Peeter van Balen.
De eersaeme Maria Schops exponeert aen H.H. met eerbiedig rescpect hoe dat sij getrauwt sijnde geweest met sekeren Peeter van Balen hebbende samen verweckt een dochter Maria van Balen en hoe sij saemen sittende hunnen hauwelijck hebben gekocht twee parceelen....
RAH Schepenbank 35 Maria Schops weduwe van Peeter van Balen zoont in Langven verkoopt land aen de merckt genaempt den bloemhof
+ lijst met schulden

22.03.1787 35-50v Maria Schops vercooppersse tegens Petrus Vertessen en Jan Schuer.
Conditie proclamatoriale waer op Maria Schops wed van Peeter Van Balen, woonachtig tot Langven, ten meestbiedende sal verkoopen parceel land gelegen aen de merckt, genaempt den bloemhof. Belovende hier over octroije in te brengen.
- O en Z: de straet.
- N: Wouters Schuer.
- W: Jan Vliegen.
Item eenen bempd onder Quaemol.
- O: Margarita Geeben.
- Z: de beeck.
- W en N: hend. Schuer erfgn.
Aldus gedaen ten huijse van Joannes Kaerts gestaen tot Oostham in de merckt ter pnt van Peeter Vens ende Francis Van Balen.
Eodem bempd verbleven aen Gerardus Vandegoor als laetste hoogher voor 430 gls en heeft seffens sijne coop verbetert met 5 hoogen. Getuigen hier waren J.B. Van Balen en Petrus Vertessen.
Eodem heeft Sr. J.H. Ghoos noch gestelt 2 hoogen.
Eodem heeft Gerardis Vandegoor nog geset 2 hoogen
Land aen Petrus Vertessen voor 560 gls en seffens verbetert met 20 hoogen, getuigen hier J.B. Van Balen en Petrus Wouters.
Eodem heeft Francis Vandegoor geset op parceel land 4 hoogen en Petrus Vertessen nogh 6 hoogen.
Op 23.03.1787 Gerardus Vandegoor op bempd noch heeft geset 17 hoogen, getuigen Wilhelmus Moons en Joannes Alen.
Op 27.03.1787 Jan Schuer op bempd heeft geset 10 hoogen, getuigen J.H. Ghoos ende G. Convents.

35-56v Lijste van schulden voor Maria Schops.
Lijste van schulden wegen Maria Schops weduwe wijlen Peeter Van Balen dienende tot aenwijsinge van haere penningen der 2 verkochte parceelen waer over octroije verleent is op den 27.03.1787.

RAH Gichten 843-37
08-02-1794 84-88 Maria Helena Marien en conss. vercoopers tegens Hendericus Brems.
De erfgn. Wijlen Elisabeth Barbara Marien als lestlevende ende geinstueerde erfgenaeme door haeren broeder Joannes Marien ende Maria Marien haere suster, welcke goederen sijn gesuccedeert op haere suster Maria Helena Marien x Jan Baptist Geerts van eenen struyk.
Item de kinderen van wijlen Peeter Marien ende Marie Marien de 2de struyk.
Item de kinderen van wijlen Cath. Marien in houwelijck geweest sijnde met Peeter van Baelen van de 3de struyk.
Item ende finalijk de kinderen wijlen Anna Marg. Marien in den eersten houwelijk met Trudo Neelen ende met den 2de Henricus Vertessen van de 4de en laesten struyk.
Het vierde parcheel lands ende heyde gelegen onder Oosthamme groot 250 roeden/
- O: heyde.
- Z: kind Vanbaelen.
- W: Hend. Brems.
- N: den scheyloop van Olmen en Ham op de Bede,
Henricus Brems gekocht voor 250 gls. bbl. Zie act Nots. Schoofs P.F. 12.12. an IX

Not. Van Kerckhoven volume 4785 item 3 : 1769-1779.
22.12.1778 akte 381: Rentcreatie Peeter Van Balen rentgelder tegens Peeter Moons rentheffer.

Not. Van Kerckhoven volume 4785 item 3 : 1769-1779.
07.02.1775 akte 300: Mangelinge Peeter Van Baelen X Anna Schoeps, ende Christina Theunis tegens Jan Pluckers.

Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A1: nr 16
- Huys met de erve tot Langhven, Z. de gemente straet, 495 roe. Aen J. Bapt. Van Balen.
- Een plack lant, 45 roe. N. de paelloop.
- Een weyde en heyde in het Pouwenbroek, 123 roe. N. het straetken. Aen Peeter Van Balen. Jan Van Balen ieder de helligt, de paert Peeter Van Balen ... Schops bij koop. De paert van Maria Schops aen de weduwe Janssen.
- Een eersel int Pouwenbroek, 93 roe. W. het straetken. Joes Karts bij koop. Jan Van Balen bij vernaedering.
- Een eersel, 82 roe. Jan Van Balen.

Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 4 : 1780-1785.
01.04.1784 akte 530: Erfschijdinge der kinderen Peeter Van Balen X Catharina Mariën.
Cavel A: aan Jan Baptist Van Balen.
Cavel B: aan Franciscus Van Balen.
Cavel C: aan Henricus Van Balen.
Cavel D: aan Wilbrordus Van Balen.
Cavel E: aan Maria Catharina Van Balen
Cavel F: aan Petrus Van Balen.
Cavel G: aan Jan Baptist Convents X Anna Van Balen.

Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 4 : 1780-1785.
17.11.1783 akte 519: Transpoort Peeter Van Balen tegens Joannes Karts acceptant van capitale rente staende op panden Jan Haesen X Anna Vandecraen, gelegen tot Quamol, gecreert anno 03.06.1747. (Gichte in den Laethof van Averbode)

Not. Van Kerckhoven volume 4787 item 2 : 1786-1791.
22.03.1787 akte 605: Proclamatoriale conditie Maria Schops verkoopersse tegens Gerardus Vandegoor ende Petrus Vertessen koopers van lant ontrent de merckt genaemt den blomhof en eenen bempt tot Quamol.

Not. Van Kerckhoven volume 4787 item 2 : 1786-1791.
20.01.1786 akte 576: Koop oft transpoort Jan Peys tegens Maria Schops rta Peeter Van Baelen, dit over een perceel grond in Gerhese, wat te goedkoop verkocht was door Jan Peys.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-jarige leeftijd op 05-02-1752 te Olmen met Maria Catharina MARIëN, 31 jaar oud, geboren te Olmen, gedoopt op 01-07-1720 te Olmen, dochter van Petrus MARIëN 1700 en Maria JENNEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 46-jarige leeftijd op 24-06-1766 te Oostham (getuige(n): Dirickx Henricus en Timmermans Theodorus.) met Anna Maria SCHOPS, gedoopt circa 1735 te Tessenderlo, overleden op 31-12-1805 om 1 uur te Oostham, 28.12.1805 R20, dochter van Lambertus SCHOPS en Anna Maria MAES.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Joannes Baptist 1700.
   2.  Pieter Henderick VANBAEL 1700.
   3.  Anna Catharina VANBAEL (Van Balen), gedoopt op 19-05-1755 te Oostham (getuige(n): Janssen Joes Mattheus en Mariën Catharina.), overleden op 20-03-1794 te Oostham op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 17-11-1776 te Oostham (getuige(n): Pluckers Joannes en Vanhove Henricus.) met Joannes Baptist CONVENTS 1700, 38 jaar oud.
   4.  Willebrordus (Van Balen).
   5.  Petrus 1700.
   6.  Joannes Franciscus, gedoopt op 03-12-1759 te Oostham (getuige(n): Vandecraen Petrus en Folders Barbara).
   7.  Maria Catharina (Vanbaelen), landbouwer/ster, gedoopt op 05-12-1761 te Oostham (getuige(n): Van Geel Joes Baptist en Van de Craen Maria), overleden op 09-08-1813 om 11.30 uur te Oostham Langven op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 21-02-1786 te Olmen (getuige(n): Mariën Joannes Baptist en Valgaeren Henricus.) met Joannes Franciscus AERTS (Petrus Franciscus) 1700, 28 jaar oud.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Anna Maria, gedoopt op 08-09-1769 te Oostham (getuige(n): Seukens Franciscus en Maes Anna.).
   9.  Joannes Franciscus, gedoopt op 24-06-1771 te Oostham (getuige(n): Ooms P. loco Nuyts F. en Van Bael Helena.), overleden op 07-03-1772 te Oostham, 257 dagen oud.

Petrus Van BAEL 1700, dienstbode, gedoopt op 23-08-1758 te Oostham (getuige(n): Van Bael Joannes Baptista en Coomans Catharina), overleden op 28-02-1837 te Kwaadmechelen-Veldhoven op 78-jarige leeftijd. Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A1: nr 16
- Huys met de erve tot Langhven, Z. de gemente straet, 495 roe. Aen J. Bapt. Van Balen.
- Een plack lant, 45 roe. N. de paelloop.
- Een weyde en heyde in het Pouwenbroek, 123 roe. N. het straetken. Aen Peeter Van Balen. Jan Van Balen ieder de helligt, de paert Peeter Van Balen ... Schops bij koop. De paert van Maria Schops aen de weduwe Janssen.
- Een eersel int Pouwenbroek, 93 roe. W. het straetken. Joes Karts bij koop. Jan Van Balen bij vernaedering.
- Een eersel, 82 roe. Jan Van Balen. Zoon van Petrus Van BAEL (Van Balen) 1700 en Maria Catharina MARIëN.
 
Tess. Petrus Franciscus Van BAEL 1800, landbouwer, geboren op 12-08-1799 te Tessenderlo, overleden op 10-10-1873 te Deurne-Diest op 74-jarige leeftijd. RAH 730-3614 Notaris Henricus Ooms.
23.04.1838 akte 91 (p265):
Inventaris ten aanzoek van :
Pieter Francis Van Bael landbouwer weduwnaar van Maria Elisabeth Mariën uit Engsbergen, zo voor hem als vader en voogd van Pieter, Catharina en Scholastica Van Bael en de toeziende voogd Josephus Van Larcken uit Okselaar, moederlijke oom.
Inventaris van zaken toe een gemeenschap behorende, gewaardeerd op 1195.75 fr.

RAH 730-3635 Notaris Leonard Ooms.
11.02.1856 Akte 69 (f°138) Verkoop door:
Petrus Vanbael verkoopt aan zijn vader Franciscus Vanbael, beiden landbouwers uit Tessenderlo roerende goederen voor 250 fr in betaling van welke som staande hij in eigendom af 2/4de delen welke hij heeft in twee percelen land en een dennenbos gelegen te Tessenderlo. Goederen aangekomen van wijlen zijn moeder Maria Elisabeth Mariën overleden te Tessenderlo.

Zoon van Tess. Joannes VANBAEL en Tess. Maria Helena SNEYERS.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 21-06-1824 te Tessenderlo met Tess. Anna Elisabeth MARIëN 1800, 20 jaar oud.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 17-05-1838 te Zichem met Tess. Anna Cornelia EXELMANS (Extermans) 1800, 27 jaar oud.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tess. Petrus VANBAEL 1900.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Paulus Petrus Bartholomeus, geboren op 21-06-1839 te Tessenderlo, overleden op 15-12-1896 te Deurne-Diest op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-09-1866 te Deurne-Diest met Amelia CORNELIS, 24 jaar oud.
   3.  Tess. Catharina Elisabeth VANBAEL, geboren op 14-01-1844 te Tessenderlo, overleden op 07-06-1907 om 04:00 uur te Tessenderlo op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 03-09-1877 te Tessenderlo met Tess. Petrus Amandus VERLUYTEN, 40 jaar oud. {Hij was eerder gehuwd op 33-jarige leeftijd op 04-05-1870 te Tessenderlo met Tess. Maria Theresia GHOOS, 27 jaar oud, landbouwster, geboren op 18-07-1842 te Tessenderlo, overleden op 29-08-1875 te Tessenderlo op 33-jarige leeftijd, dochter van Tess. Joannes Franciscus GHOOS 1800, landbouwer(1841), en Tess. Antoinetta VERHEYEN (Wolput) 1800, dienstmeid,landbouwster(1849).}
   4.  Henricus VANBAEL, geboren op 05-05-1847 te Tessenderlo.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-04-1879 te Deurne-Diest met Angelica De GENDT, 26 jaar oud, geboren op 06-09-1852 te Deurne-Diest, dochter van Joannes Antonius De GENT (De Gendt), landbouwer, en Joanna VERSTREPEN.
   5.  Maria Catharina VANBAEL, geboren op 01-04-1852 te Deurne-Diest, overleden voor 1910.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-06-1878 te Deurne-Diest met Carolus Josephus HESELMANS, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 10-03-1854 te Tessenderlo, zoon van Tess. Joseph HESELMANS en Tess. Angelica LEMMENS (vulgo Carolina), landbouwster(1879,1890).

Willebrordus Van BAEL (Van Balen), gedoopt op 20-12-1756 te Oostham (getuige(n): De Crom Willebrordus en Leyssens Catharina.), overleden op 09-05-1784 te Oostham op 27-jarige leeftijd. Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 4 : 1780-1785.
17.04.1784 akte 531: Testament Wilbrordus Van Balen. Met als erfg. oa.: sijne vrouw Dimphna Convents. Zou maar 1 kint nog in leven hebben. Zoon van Petrus Van BAEL (Van Balen) 1700 en Maria Catharina MARIëN.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 06-06-1775 te Oostham (getuige(n): Pluckers Petro en Ooms Francisca.) met Dymphna CONVENS (Vens), 38 jaar oud, geboren op 01-11-1736 te Kwaadmechelen, gedoopt op 01-11-1736 te Kwaadmechelen (getuige(n): Rutten Rothus en Peys Aldegunde.), overleden op 17-03-1807 om 15 uur te Oostham Langven op 70-jarige leeftijd, dochter van Henricus CONVENTS (Joannes) 1700 en Catharina BOONS (Boens).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt op 14-07-1777 te Oostham (getuige(n): Van Clemen Joannes en Zeeuws Elisabetha.), overleden op 11-06-1779 te Oostham op 1-jarige leeftijd.
   2.  Joannes, gedoopt op 23-04-1780 te Oostham (getuige(n): Pluckers P. loco Sroyen Joan. en Schoeps Maria.).
   3.  Joannes Baptist VANBAEL (Vanbaelen Jan), landbouwer, gedoopt op 01-09-1782 te Oostham, overleden na 1848.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 12-09-1802 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 25-09-1802 te Oostham (getuige(n): Schellens Petrus en Veraghtert Henricus.) met Anna Catharina BEETS (Chatrina), 22 jaar oud, geboren op 01-01-1780 te Oostham, overleden op 02-10-1848 om 04 uur te Meerhout op 68-jarige leeftijd, dochter van Jan Baptist BEERTS (Beets) en Anna AERTS, spinster.

Wivina Van BAEL, geboren op 06-08-1867 te Deurne-Diest, overleden op 02-04-1948 te Deurne-Diest op 80-jarige leeftijd. RAH 2000-2098 Notaris Louis Ooms.
22.09.1916 Akte 137 (f°353) Afstand van de rechten door:
1. Franciscus Engelbertus Cornelius, schoenmaker wonende in Deurne en daar geboren den 16 mei 1838.
2. A: Petrus Joannes Van Bael, landbouwer wonende in Deurne, daar geboren den 23 juni 1871.
B: Maria Cecilia Vanbael x Josephus Henricus Luyckx, beiden landbouwers wonende in Deurne. Er geboren den 22 november 1876.
C: Josephus Carolus Vanbael, landbouwer wonende in Deurne, er geboren den 14 mei 1881.
Zij verkopen voor 1000 fr aan Wivina Vanbael x Josephus Alphonsus Steurs, beiden landbouwers wonende in Deurne, zij geboren te Deurne op 06 augustus 1867 en hij geboren te Tessenderlo den 09 november 1869.
De onverdeelde rechten die zij bezitten in een bouwland gelegen te Deurne ter plaatse de Gooren. Sectie B nr 3.
De verkopers dat het goed hun toebehoort te weten: de helft in onverdeeldheid met de aankoopster Wivina Vanbael te weten aan Franciscus Engelbertus Cornelis voor de helft als voortskomende uit de erfenis van zijn broer Augustinus Corneis in Averbode overleden, aan Petrus Joannes Van Bael, Josephus Carolus Van Bael, Maria Cecilia Vanbael en de aankoopster Wivina Vanbael voor de andere helft als voortskomende uit hun moederlijk erfdeel Amelia Cornelis vrouw van Paulus Petrus Bartholomeus Van Bael, beiden te Deurne overleden. Amelia Cornelis vond de helft van dit onroerend goed in de erfenis vanhaar broer voormelde Augustinus Cornelis.

Dochter van Paulus Petrus Bartholomeus Van BAEL en Amelia CORNELIS, landbouwster.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 09-11-1899 te Deurne-Diest met Josephus Alphonsus STEURS, 30 jaar oud, geboren op 09-11-1869 te Tessenderlo, overleden op 23-11-1952 te Deurne-Diest op 83-jarige leeftijd, begraven op 26-11-1952 te Deurne-Diest, zoon van Tess. Jan Michael STEURS, landbouwer/handwerker(1889), en Tess. Maria Elisabeth GRIETEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexandrina, geboren op 13-11-1900 te Deurne-Diest, overleden op 17-02-1964 te Tessenderlo op 63-jarige leeftijd, begraven op 20-02-1964 te Deurne-Diest.
Gehuwd met Tess. Carolus Hubertus (Karel) GOVAERTS, geboren op 14-01-1899 om 01.00 uur te Tessenderlo, overleden op 21-04-1976 te Diest ziekenhuis op 77-jarige leeftijd, begraven op 24-04-1976 te Deurne-Diest, zoon van Tess. Augustinus GOVAERTS, landbouwer/dagloner, en Tess. Maria Theresia RAYMAEKERS, landbouwster.
   2.  Cecilia Maria, geboren op 04-02-1902 te Deurne-Diest (gezindte: K.), overleden op 16-04-1979 te Geel op 77-jarige leeftijd, begraven op 19-04-1979 te Kwaadmechelen-Genendijk.
Gehuwd (1) met Benedictus Josephus ACKX, geboren op 13-12-1904 te Tessenderlo (gezindte: K.), overleden op 16-11-1969 te Kwaadmechelen op 64-jarige leeftijd, begraven op 25-11-1969 te Genendijk, zoon van Josephus Alfons ACKX (Jozef), dagloner(1903), en Maria Joanna VANDENBROECK, dienstmeid.
Gehuwd (2) met Alphonsus Ludovicus (Alfons) VANDERVOORT, geboren op 29-12-1903 om 03:00 uur te Tessenderlo, overleden op 25-06-1942 te Leuven op 38-jarige leeftijd, verwondingen fabrieksramp Tessenderlo, begraven op 29-06-1942 te Tessenderlo, zoon van Tess. Eugeen Alphons VANDERVOORT, landbouwer, en Tess. Maria Leonia LOOS, landbouwster.
   3.  Celina, geboren op 04-01-1906 te Deurne-Diest, overleden op 25-12-1980 te Duffel op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jozef LEMMENS, geboren op 15-05-1903 te Deurne-Diest, overleden op 29-12-1993 te Duffel op 90-jarige leeftijd, begraven op 04-01-1994 te Duffel, zoon van Franciscus (Frans) LEMMENS en Maria Mathilda RUTTEN.

Alfons Van BAELEN, schoenmaker, geboren op 09-01-1892 te Tessenderlo, overleden op 17-11-1957 te Tessenderlo op 65-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1957 te Tessenderlo. RAH 2000-2105 Notaris Louis Ooms.
25.11.1921 Akte 231 (f°610) Verkoop door:
Franciscus Alphonsius (Alfons) Godelaine grondeigenaar heeft verkocht voor 4000 fr aan Alphonsus Van Baelen, schoenmaker wonende en ° Tessenderlo 09 januari 1892 een huis met hof op het Lichtveld. Sectie A nr 1260o en gedeelte van 1260m..
Hem toebehorende als aangekocht van de erven Vandermaesen-Beckers bij akte verlegd voor ons notaris 05 december 1904.

Zoon van Tess. Henricus Josephus VANBAELEN (Petrus Franciscus), schoenmaker, en Tess. Maria Virginia WILMS, dagloonster.
Gehuwd met Tess. Maria Josephina LUYTEN, geboren op 01-03-1896 te Tessenderlo, overleden op 24-03-1985 te Tessenderlo Heuvelheem op 89-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1985 te Tessenderlo, dochter van Tess. Carolus LUYTEN, landbouwer/herbergier/bakker, en Tess. Maria Catharina LAEREMANS (Laremans).
 
Anna Helena Van BAELEN (Vanbael) 1700, gedoopt op 01-01-1723 te Olmen (getuige(n): Gijbens Bartholomeus en Reynders Helena.). RAH Gichten 843-39
12.09.1775 39-9r Relief naer dood Hendrick Dillen.
Jan, Hendericus Willebrordus en Peeter Scroyen, Willem Schaeken x Elisabeth Scroyen. Peeter Scroyen x Anna Maria Lemmens, Peeter Van Bael, Peter Pluckers, Jan Van Clemens x Helena Van Bael ende Arnoldus Pluckers releveren naer doodt Hendrick Dillen.

Not. Van Kerckhoven volume 4787 item 2 : 1786-1791.
28.01.1788 akte 626: Rentcreatie Helena Van Balen rentheffer tegens Martinus Scroyen rentgelder. Dochter van Jan Baptist VANBAEL (Vanbalen) 1700 en Anna PLUCKERS.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 09-01-1754 te Olmen (getuige(n): Mariën Joannes en Pluckers Petrus.) met Joannes Van CLEMEN (Van Clenen), 23 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus (Petrus Henricus).

Henricus Van BAELEN (Vanbael), dienstknecht/dagloner,landbouwer(1877), geboren op 08-10-1822 te Olmen, overleden op 28-07-1887 om 20.00 uur te Kwaadmechelen op 64-jarige leeftijd, 64 j. oud. RAH 730-3651 Notaris Leonard Ooms.
07.05.1872 Akte 130 (f°270) Verkoop door:
Leopold Deprovins, Maria Rosalia Deprovins x Livinus Vanhove, Pieter Francis Deprovins allen landbouwers uit Kwaadmechelen verkopen aan de landbouwer Hendrik Vanbael x Maria Catharina Deprovins uit Kwaadmechelen 3/4de delen in een huis, tuin en land gelegen in Kwaadmechelen Zwartenhoek voor 487.50 fr. Goederen geërfd van wijlen hun moeder Maria Regina Vansweevelt. Setcie A nrs 1147a,1148 en 1149a.

RAH 730-401 Notaris Ernest Beeckman.
15.05.1877 Akte 101 (f°376) Schuldvordering door:
Henricus Vanbael-Deprovins, landbouwer wonende te Kwaadmechelen in de Zwartenhoek erkent wettig schuldig te zijn aan de burgemeester en kandidaat notaris Domincus Dox uit Meerhout de som van 250 fr. Terug te geven op eerste verzoek tegen 5% intrest.
Pand: een huis met tuin en bouwland in een blok in de Zwartenhoek. Sectie A nrs 1148,1147a en 1149a.

RAH 2000-1988 Notaris Albert Ooms.
03.06.1882 Akte 133 (f°258) Obligatie door:
Henricus Vanbael-Deprovins landbouwer uit Kwaadmechelen erkent 100 fr schuldig te zijn aan Joseph Haccuria uit Kwaadmedchelen. Eisbaar binnen de de vijf jaar tegen 5% intrest.
Pand: een huis, tuin en bouwland gelegen in de Zwartenhoek, groot samen 16.50 are. Sectie A nrs 1148-1147a en 1149a.

Zoon van Joannes Baptista VANBAELEN (Van Bael) 1800, labeurman, landbouwer(1830), en Anna Carolina THIJS (Theys) 1800, landbouwster(1830-1832)tapster(1837).
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 17-02-1868 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 18-02-1868 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ghoos Casimiro en Deprovins Petro.) met Maria Constantia DEPROVINS, 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Clementina VANBAELEN (Deprovins).
   2.  Petrus Henricus VANBAELEN (Deprovins).
   3.  Alphonsius VANBAELEN, geboren op 27-03-1869 te Kwaadmechelen, gedoopt op 27-03-1869 te Kwaadmechelen (getuige(n): Leopoldus Deprovins en Maria Constantia Vanbaelen).
   4.  Maria Eugenia, dagloonster, geboren op 04-03-1871 te Kwaadmechelen, gedoopt op 05-03-1871 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Provines en Maria Eugenia Vandewyer), overleden op 02-02-1952 te Heppen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-06-1900 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 07-06-1900 te Kwaadmechelen (getuige(n): Josephus Lemmens en Sophia Noels.) met Ludovicus Dominicus LEMMENS, 27 jaar oud, handwerker, geboren op 04-11-1872 te Tessenderlo, overleden op 11-06-1930 te Heppen op 57-jarige leeftijd, zoon van Tess. Augustinus LEMMENS, handwerker, en Tess. Josephina NOELS, handwerkster.

Joannes Baptist Van BAELEN 1700, gedoopt te ex Oostham. Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A1: blz.72
Stukken komende van de Erfg. Hendr. Pluckers.
- Een heythoeve in Asdonck, 365 roe. Hierin betaelt Peeter Jansen de hellicht noe J.B. Van Baelen. Nu aen Hendr. Rommens. Nu aen Joannes Rommens bij succ.
Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A1: blz.73
Stukken komen van Hendrick Geskens.
- Een driesken aghter Esselaer, 96 roe. N. de Paelloop. Nua Jan Baptist Van Balen noe uxoris. Nu aen H. Peys bij koop.
Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A1: blz.74
- Een bemdeken in Strontvoort, 49 roe. N. de beke. Nu aen Willem Van Baelen bij succ.
- Een half heythoev in Strontvoort, 55 roe. Nu aen Willem Van Baelen bij succ.
- Eenen halven bempt in Strontvoort, 97 roe. Nu Peeter Jansen bij succ. en betaelt noch de hellicht in de heyhoeve Hend. Pluckers erfg. blz.73. Nu aen Hend. Rommens geheel. Nu aen Hericus Moons noe uxoris.

Bunderboek 1764 RAH OH Gem.22, A6: blz.424
Waarschijnlijk is het deze Baptist vermeld in de volgende akte. Stukken komen van Henderick Dillen.
- Lant met wat bos in den hagendooren, 189 r. O. het Velt straetken. Nu Peeter Pluckers bij succ. Nu Peeter van Balen bij mangelinge. Nu Jan Convents noe uxoris. Nu aen Pet. Convents bij koop. Nu Joes Baptista Van Balen bij succ.
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-02-1781 te Oostham (getuige(n): Ooms Petro en Ooms Joanna) met Maria Catharina BROECKMANS, 40 jaar oud. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 21-01-1772 te Oostham (getuige(n): Nijs Arnoldus en Wouters Guilielmus.) met Matthias PEETERS 1700, 30 jaar oud.}
Gehuwd voor de kerk (2) op 16-08-1785 te Olmen (getuige(n): Mariën Joannes Baptist en Ooms Petrus.) met Anna Margareta GEYSKENS, 38 jaar oud. Weduwnaar bij dit huwelijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Elisabetha Van BAEL, gedoopt op 27-06-1781 te Oostham (getuige(n): Van Clemen Henricus en Noels Anna Maria), baptisata sub conditione. Overleden op 15-07-1781 te Oostham, 18 dagen oud.
   2.  Maria Catharina Van BAEL, gedoopt op 16-06-1782 te Oostham (getuige(n): Beliën Arnoldus en Schoops Maria.), overleden op 27-12-1795 te Oostham op 13-jarige leeftijd.
   3.  Joannes Baptista Van BAEL, gedoopt op 20-02-1785 te Oostham (getuige(n): Pluckers Joes Baptista en Noels Maria Helena.), overleden op 25-02-1785 te Oostham, 5 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Willebrordus VANBAEL, wever, gedoopt op 29-05-1786 te Oostham (getuige(n): S'royen Willebrordus en Vanbael Maria Cath.), overleden op 11-04-1808 om 23 uur te Oostham Langven op 21-jarige leeftijd.

Joannes Baptista Van BAELEN (Van Baale, Van Baerle, Balemans), gedoopt op 22-10-1711 te Meerhout (getuige(n): Joannes Van Balen en Maria Van Hoof.), overleden op 30-04-1743 te Meerhout-Grees op 31-jarige leeftijd, begraven op 30-04-1743 te Meerhout. Kind gedoopt in Meerhout 28.03.1738: Henricus Guilielmus Van Baele, Balemans, zoon van Joannes Baptista Van Baele en Elizabetha Vertessen ex Vorst.
Peter: Guilielmus Vertessen.
Meter: Anna Balemans.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 05-11-1737 te Meerhout (getuige(n): Jacobus Van Baale en Henricus Huysmans.) met Anna Elisabeth VERTESSEN 1700, 31 jaar oud. {Zij is later gehuwd op 37-jarige leeftijd op 26-05-1744 te Meerhout (getuige(n): Petrus Dries en mastro Mangelschots.) met Guillielmus BINNEMANS, 25 jaar oud, gedoopt op 05-04-1719 te Meerhout, overleden op 27-02-1801 te Vorst-Kempen op 81-jarige leeftijd, begraven op 28-02-1801 te Vorst-Kempen.}
 
Maria Theresia Hubertina Van BAELEN, dienstmeid, geboren op 01-09-1874 te Kwaadmechelen, gedoopt op 01-09-1874 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Dries en Maria Theresia Van de Roy), overleden op 06-07-1971 te Engsbergen-Tessenderlo op 96-jarige leeftijd, begraven op 10-07-1971 te Engsbergen-Tessenderlo. RAH 2000-2092 Notaris Louis Ooms.
01.02.1910 Akte 32 (f°79) Cessie of overdracht door:
Maria Theresia Hubertina (Theresia) Van Baelen, zonder beroep x Jan Wijckmans, handelaar beiden uit Kwaadmechelen verkopen voor 1600 fr en staan af aan Louis Van Baelen, landbouwer uit Kwaadmechelen een huis met bos, tuin en bouwland op het Vertje in Kwaadmechelen. Sectie B nrs 767a-768b-767c-767d.
Het gemeld goed hoort haar in onverdeeldheid tot met de aankoper, als te hebben verkregen uit de erfenis hunner vader Jan Frans Van Baelen, overleden in Kwaadmechelen en elk voor de helft.

Dochter van Joannes Franciscus VANBAELEN, landbouwer(1879), en Antonia DRIES, landbouwer.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1897 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 29-05-1897 te Kwaadmechelen (getuige(n): Remigius Valkenborghs en Ludovicus Van Baelen) met Joannes Franciscus (Jan) WIJCKMANS, 35 jaar oud. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-06-1889 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 01-06-1889 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Wijckmans en Ludovicus Beliën) met Maria Ludovica BELIëN, 28 jaar oud, landbouwster, geboren op 27-03-1861 te Kwaadmechelen, gedoopt op 27-03-1861 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Franciscus Schaeken en Maria Aloysia Clerx), overleden op 26-04-1895 om 09.00 uur te Kwaadmechelen op 34-jarige leeftijd, 34 j. oud, begraven op 29-04-1895 te Kwaadmechelen, dochter van Joannes BELIëN, landbouwer, gemeenteraadslid/herbergier,zonder beroep(1916), en Angelina SCHAEKEN 1800, landbouwer.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Josephus, geboren op 21-02-1898 om 14.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 21-02-1898 te Kwaadmechelen (getuige(n): Franciscus Van Bael en Theresia Wijckmans), overleden op 22-03-1898 om 22.00 uur te Kwaadmechelen, 29 dagen oud, 1 m. oud.
   2.  Carolus Judocus Adolphus (Charel), geboren op 19-02-1899 om 01.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 19-02-1899 te Kwaadmechelen (getuige(n): Carolus Wijckmans en Elisabeth Dries), overleden op 22-06-1950 te Mol op 51-jarige leeftijd, begraven op 26-06-1950 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 29-08-1936 te Kwaadmechelen (getuige(n): G. Wyckmans en V. Vrachten) met Maria Leontina VRACHTEN, 32 jaar oud, geboren op 01-08-1904 om 17:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 01-08-1904 te Kwaadmechelen (getuige(n): Fr.Vrachten en Maria Elisabeth Van Krunkelsven), overleden op 05-12-1993 te Geel op 89-jarige leeftijd, begraven op 09-12-1993 te Kwaadmechelen, dochter van Leonardus VRACHTEN, handwerker/landbouwer(1912), en Maria Coletta REYMEN, dagloonster. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 19-09-1925 te Kwaadmechelen (getuige(n): .../... 3e gr.) met Alphonsus VANKRUNKELSVEN, 42 jaar oud, geboren op 07-06-1883 te Groot-Vorst. PR.Kwa.+ = geb. 02.04.1883 te Balen-Neet, overleden op 02-05-1928 te Kwaadmechelen op 44-jarige leeftijd, begraven op 05-05-1928 te Kwaadmechelen, zoon van Josephus VANKRUNKELSVEN en Francisca WILLEMS.}
   3.  Gerardus Philomena Ludovicus (Gerard), geboren op 02-12-1900 om 21.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 02-12-1900 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Van Bael en Philomena Wijckmans), overleden op 08-02-1981 te Kwaadmechelen op 80-jarige leeftijd, begraven op 12-02-1981 te Kwaadmechelen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-04-1927 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 30-04-1927 te Kwaadmechelen (getuige(n): Carolus Wyckmans en Alphonsus Hermans) met Maria Mathilda (Mathilde) HERMANS (Van Hoeve), 26 jaar oud, geboren op 21-04-1901 om 1 uur te Heppen, overleden op 17-11-1958 te Kwaadmechelen op 57-jarige leeftijd, begraven op 19-11-1958 te Kwaadmechelen, dochter van Amandus Emilius HERMANS, landbouwer(1913), en Maria Coletta VANHOVE (Van Hoeve) 1900, landbouwster.
   4.  Franciscus Hubertus (Bér), geboren op 06-02-1903 om 16:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 07-02-1903 te Kwaadmechelen (getuige(n): Franciscus Wijckmans en Maria Nijs), overleden op 19-01-1987 te Lommel op 83-jarige leeftijd, begraven op 23-01-1987 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 31-07-1937 te Kwaadmechelen (getuige(n): ... Wijckmans en Ch. Reynders) met Augusta Maria Antonia REYNDERS, 30 jaar oud, geboren op 27-07-1907 om 11:30 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 28-07-1907 te Kwaadmechelen (getuige(n): Augustinus Broekhoven en Antonia Van Eerdewegh), overleden op 09-01-1975 te Lommel op 67-jarige leeftijd, begraven op 14-01-1975 te Kwaadmechelen, dochter van Josephus Leopoldus REYNDERS, schoenmaker(1915), en Maria Joanna BROCKHOVEN (Broeckhoven), dienstmeid.
   5.  Maria Gerardina Gabriëlla, geboren op 10-04-1905 om 03:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 10-04-1905 te Kwaadmechelen (getuige(n): Carolus Winderix en Maria Beliën), overleden op 05-11-1918 om 2.00 uur te Kwaadmechelen op 13-jarige leeftijd.
   6.  Maria Severina Celestina (Celestine), geboren op 21-11-1909 om 20:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 22-11-1909 te Kwaadmechelen (getuige(n): Xaverius Beysen en Maria Wijckmans), overleden op 20-08-1989 te Leuven Gasthuisberg op 79-jarige leeftijd, begraven op 24-08-1989 te Engsbergen-Tessenderlo.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 04-09-1937 te Kwaadmechelen met Leonardus Josephus (Jozef) LEYSSENS, 28 jaar oud, geboren op 01-03-1909 om 12:00 uur te Heusden, overleden op 14-10-1984 te Diest ziekenhuis op 75-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1984 te Engsbergen-Tessenderlo, zoon van Alphonsus Franciscis LEYSSENS, landbouwer, en Maria Amelia INTHOF.

Christina (Catharina) BAENS 1600. RAH Gichten 843-18
03.12.1668 18-71r Christina Baens in naeme haerder kinderen Cathlijn ende Alith Brandenborchs daer moeder af is die voorss Christina.
Eodem soo sijn gecompareert Heer ende mr. Adrianus Van Wuestenraede pastoor der stadt Beringen, ende Sr. Henrick Schoofs scholtes s'landts Oisthamme in naeme ende van wegen onsen Hoogedene Gen. Heeren Baronnen dese lants Oisthamme, gelijck die comparanten verclaeren ende hebben ten voordeel van die kinderen gedimitteert seecker parcheel erfve gelegen tot Langven, met den last vab chijns ende oncostern, voor maels bij den Hoogedelen Heer Baron deses lants sailger memorie geeninceert (?) ende is alsoo, Christina in naeme haerder kinderen ter gichten coemen.
Gehuwd voor de kerk op 30-09-1646 te Oostham (getuige(n): Brandenburghs Walthero en Vandenbosch Joanne.) met Gilles BRANDEBORCHS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina, gedoopt op 24-12-1649 te Oostham (getuige(n): Vandenbosch Joes en Baens Anna.), overleden op 19-05-1719 te Oostham op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 12-06-1678 te Oostham (getuige(n): Rombouts Petro en Vrancken Petro.) met Joannes VRANCKEN (Francken) 1700.
   2.  Aleidis, gedoopt op 24-02-1652 te Oostham (getuige(n): Reynders Goswin en Seyekens? Anna.).
   3.  Maria, gedoopt op 22-07-1655 te Oostham (getuige(n): Brandenborchs Lambertus en Jans Catharina.).

Jan BAENS 1600, overleden op 06-12-1626 te Oostham. RAH Gichten 843-10
09.12.1614 10-112v Jan Baens cooper ende Huijbrecht Verburcht.
Ter zelver tijt zoo heeft Huijbrecht Verburcht opgedragen ten behoeve Jan Baens, seker stuck lants genaempt den eijckenbosch, groot ontrent 3 varen saijens, gelegen tot Genenberg. Belast met 5gls 10 sts, die eraen treckende is Anthonis Zeeukens.
- O: die gemeijnstrate.
- W: Gijzen Beliën.
- Z: Jan Bouwens erfgenamen.
- N: Marten Bastiaens.
Dat om ende voor die somme van 69 gls te betalen aen Geert Houwen.
 
Antonia Maria BAERTS (Baers), landbouwer, geboren op 13-10-1839 te Beverlo, overleden op 13-02-1926 te Oostham op 86-jarige leeftijd, begraven op 15-02-1926 te Oostham. RAH 2000-2084 Notaris Louis Ooms.
27.01.1902 Akte 24 (f°75) Schuldbekentenis door:
Antoinette Baers, weduwe Augustinus Nijs, landbouwster wonende te Oostham bekent 800 fr schuldig te zijn aan Paul Lambert Thomas, grondeigenaar uit Tessenderlo. Eisbaar binnen de tien jaar.
Pand:
1: een hooiland ter plaatse Homansveld, groot 62.80 are. Sectie B nrs 873 en 874.
2: een bouwland aldaar ter plaatse De Rooibraeken, groot 60.80 are. Sectie B nr 967.
3: een bouwald en bos aldaar Homansveld gelegen, groot samen 62.80 are. Sectie B nrs 898-899-900.
4: een dennenbos aldaar aan de Fransberg gelegen, groot 82.30 are. Sectie B nrs 819 en 840a.
5: een hooiland aldaar in de Vloet gelegen, groot 43.50 are. Sectie B nr 674.

RAH 2000-2105 Notaris Louis Ooms.
18.07.1921 Akte 150 (f°376) Testament gemaakt door:
Antoinette Baerts weduwe August Nijs, zonder beroep wonende te Tessenderlo maakt haar testament als volgt:
Ik geef en laat vooruit en buiten deel aan mijn zoon Theophile Nijs, kleermaker, wonende met mij te Tessenderlo:
A: alle mijne meublerende meubelens, voertuigen en eetwaren die ik zal bezitten op de dag van mijn overlijden.
B: de kamer aan mijn huis onder Oostham bestaande uit een woonplaats met kelderkamer, slaapkamer en watersteen met de helft van de tuin van de straatkant en 17 are in het bouwland, te nemen van de kant van Reynders, groot het geheel 62.50 are. Sectie B nrs 748b-744l-744m.
Overleden 13 februari 1926 te Oostham.

Dochter van Petrus Joannes BAERTS 1800, landbouwer, en Anna Elisabeth BEYENS (Bayens, Beyns), landbouwster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-10-1866 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 13-10-1866 te Oostham (getuige(n): Hoquier Josephus en Baars Franciscus.) met Joannes Augustinus Adolphus NIJS, 26 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Ludovicus, geboren op 20-05-1867 te Beverlo, overleden op 31-03-1875 om 14 uur te Oostham Kwamol op 7-jarige leeftijd.
   2.  Maria Catharina, landbouwster, geboren op 20-05-1867 te Beverlo.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-07-1892 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 16-07-1892 te Oostham (getuige(n): Beysen Groot Vorst en Nijs Theophilo.) met Franciscus Xaverius BEYSEN, 24 jaar oud.
   3.  Theofiel.
   4.  N.N., geboren op 25-06-1872 om 20 uur te Oostham, overleden op 25-06-1872 om 20 uur te Oostham, 0 dagen oud.
   5.  Louis.
   6.  Coleta Nathalia.
   7.  Maria Virginia, landbouwster, geboren op 13-02-1880 om 10 uur te Oostham, gedoopt op 13-02-1880 te Oostham (getuige(n): Baerts Henricus Franciscus en Vertessen Maria Virginea.), overleden op 28-09-1944 te Koersel op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-12-1905 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 12-12-1905 te Oostham (getuige(n): Moons Joannes ex Koersel en Nijs Josephus.) met Petrus Josephus Alphonsus (Alphons) MOONS, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 04-02-1882 te Koersel, overleden op 09-03-1962 te Koersel op 80-jarige leeftijd, zoon van Petrus Josephus MOONS, landbouwer, en Philomena GAETHOFS.
   8.  Joseph Maria.
   9.  Maria Theresia Methildis, geboren op 26-12-1888 om 14:00 uur te Oostham, gedoopt op 26-12-1888 te Oostham (getuige(n): Vandebosch Theophilus en Nijs Maria.), overleden op 10-08-1970 te Oostham op 81-jarige leeftijd, begraven op 14-08-1970 te Oostham.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-04-1913 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 05-04-1913 te Oostham (getuige(n): Schoofs Henricus en Nijs Ludovicus.) met Franciscus Theophilus GIJBELS, 29 jaar oud.

Carolina Maria BAERTS, geboren op 10-07-1847 te Beverlo, overleden op 25-02-1930 te Oostham op 82-jarige leeftijd, begraven op 28-02-1930 te Oostham. RAH 2000-2006 Notaris Albert Ooms.
30.11.1899 Akte 175 (f°383) Verkoop door:
Carolina Baerts winkelierster uit Oostham heeft verkocht voor 1100 fr aan Felix Saenen landbouwer uit Paal een huis, tuin en bouwland gelegen in Kwamol, groot samen 55.70 are. Sectie B nrs 749f-749i en 748h.
Het goed komt uit haar ouderlijk erfdeel ingevolge akt van deling verlegd voor ons notaris 05 januari 1889.

RAH 2000-1996 Notaris Albert Ooms.
05.01.1889 Akte 3 (f°05) Deling tussen:
1. Louis Baers landbouwer uit Oostham,
2. Carolina Baers zonder beroep uit Oostham,
Doen een deling der onroerende goederen hun aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders wijlen Peer Jan Baers x Elisabeth Beyens en dit ingevolge akt van deling verlegd voor Joannes Ooms Beverlo 23 mei 1874, behalve het perceel onder Oostham, welke goederen zij hebben verkregen bij akt van aankoop verlegd voor Joannes Ooms Beverlo 12 oktober 1878 en met Ernest Beeckman Tessenderlo 11 maart 1886. Sectie A nr 115 en 190.
Kavel A: aan Carolina Baers.
1: een huis en tuin gelegen in Kwamol, groot samen 5.40 are. Sectie B nr 749f en 749i.
2: oostwaarts 1/3de deel van een bouwland aldaar, groot het geheel 47.80 are. Sectie B nr 748g.
3: twee aaneen gelegen weiden aldaar in het Truibroek gelegen, groot samen 70.80 are. Sectie B nrs 757 en 765.
4: een dennenbos aldaar aan Fransberg gelegen, groot samen 62 are. Sectie B nrs 819d en 819f.
5: een bouwland aldaar in Kwamol, groot 39.30 are. Sectie B nr 1178.
6: een hooiland gelegen in Paal in de Bastaardvijverbemden. Sectie A nr 115.
Kavel B: aan Louis Baers.
1: westwaarts 2/3de deel van een bouwland aldaar, groot het geheel 47.80 are. Sectie B nr 748g.
2: een dennenbos aldaar aan Fransberg gelegen, groot samen 56.30 are. Sectie B nrs 822c en 824c.
3: van een dennenbos 1/4de deel aldaar gelegen in de Vloet, groot het geheel 15.60 are. Sectie B nr 1213a.
4: een hooiland gelegen te Kwaadmechelen Genebos, groot 81.50 are. Sectie B nr 1213a.
5: een hooiland gelegen te Paal in den Breendonk. Sectie A nr 190.
6:

RAH 2000-2017 Notaris Albert Ooms.
25.11.1910 Akte 175 (f°490) Verkoop door:
Carolina Baerts, landbouwster uit Oostham heeft verkocht voor 300 fr aan Theophile Nijs, kleermaker uit Oostham de naakte eigendom van een perceel bouwland met haagkant en dennenbos gelegen in Kwamol, groot samen 56.20 are. Sectie B nrs 895a-895b-893a en 894.

RAH 2000-2028 Notaris Albert Ooms.
09.10.1921 Akte 226 (f°421) Verkoop door:
1. Maria Carolina Baerts, zonder beroep wonende te Oostham, ° Beverlo 10 juli 1847,
2. Maria Regina Baerts, landbouwster wonende en ° 03 oktober 1872 te Oostham verkopen voor 1000 fr aan Franciscus Theophilus Gijbels landbouwers wonende in Hulst, ° Oostham 07 oktober 1883 een bouwland gelegen in Oostham ter plaatser Kloosterdriesen, groot 39.30 are. Sectie B nr 1178.
Aan Maria Carolina toebehorende volgens akt van deling verlegd voor ons notaris 05 januari 1889 en aan Maria Regina in naakte eigendom volgens onderhandse akte 30 mei 1917.

Dochter van Petrus Joannes BAERTS 1800, landbouwer, en Anna Elisabeth BEYENS (Bayens, Beyns), landbouwster.
 
Felix Theophilus BAERTS, werkman, geboren op 01-04-1889 te Oostham, gedoopt op 01-04-1889 te Oostham (getuige(n): Saenen Theophilus Paal en Baerts Antonia.). RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
24.02.1917 Akte 28 (f°45) Lening door:
Felix Theophile Baerts, werkman wonende in Montihnée, geboren in Oostham 01 april 1889 x Victorine Désirant bekent 3500 fr schuldig te zijn aan de Spaar- en Leengilde van Oostham. Eisbaar binnen de twintig jaar tegen 4% intrest.
Pand:
Een bouwland, bos en weide gelegen te Oostham ter plaatse Wasseven, groot samen 2.648 ha. Sectie B nrs 1250-1249-1252-1251-1251b-1254.
Het goed komt uit zijn vaderlijk erfdeel Louis Baerts die het zelf verkreeg van Karel Verbeeck, eigenaar te Oostham bij akt verlegd door Meester Pieter Alphonse Benedict Ceysens te Beringen den 13 maart 1896.

Zoon van Ludovicus (Louis) BAERTS, landbouwer, en Florentina SAENEN (Hermans, Zanen), landbouwster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-10-1911 te Montegnée met Victorine DÉSIRANT, 18 jaar oud, geboren op 05-08-1893 te Montegnée.
 
Franciscus Henricus BAERTS, bediende op de bank, geboren op 03-03-1888 om 23:00 uur te Oostham, gedoopt op 04-03-1888 te Oostham (getuige(n): Baerts Franciscus Henricus en Hermans Elisabeth Paal.). RAH 2000-2018 Notaris Albert Ooms.
19.04.1911 Akte 60 (f°173) Deling tussen:
1. Caroline Baerts, zonder beroep x Bernard Tessens landbouwer en beiden uit Oostham,
2. Frans Baerts, bediend op de Bank wonende in Gent, Abeelstraat nr 9,
3. Theophile Baerts, mijnwerker uit Oostham, Felix Saenen landbouwer uit Oostham als voogd van de minderjarige:
4. Marie Baerts en de toeziende voogd Theophile Nijs kleermaker uit Oostham.
Verdelen onroerende goederen:
Kavel A: aan Caroline Baerts.
1: een bouwland en bos gelegen ter plaatse In de Bus, groot 31.70 are. Sectie B nrs 1131 en 1129.
2: een huis, tuin, bouwland en bos gelegen aldaar in Wasseven, groot 76.40 are. Sectie B nrs 1227-1226-1228-1228bis en 1229.
3: een bouwland en bos aldaar In de Bus gelegen, groot 64,80 are. Sectie B nrs 1130 en 1132.
4: een dennenbos gelegen te Beverlo ter plaatse het Binneveld. Sectie C nr 532.
Kavel B: aan Theophile Baerts.
1: een bouwland, weide, bos en heide gelegen in Wasseven, groot 2.648 ha. Sectie B nrs 1249-1250-1251-1252-1253 en 1254.
2: een bouwland gelegen te Paal ter plaatse de Hoogevelden. Sectie B nr 319.
Kavel C: aan Frans Baerts.
1: een bouwland gelegen in de Leugen in Oostham, groot 58.50 are. Sectie B nr 1258.
2: een hooiland gelegen te Paal ter plaatse de Bastaartsvijver bemden. Sectie A nr 148.
3: een hooiland aldaar gelegen ter plaatse Breedonck. Sectie A nr 190.
Kavel D: aan Marie Baerts.
1: een bouwland, dennenbos en bos gelegen in Geneberg, groot 1.031 ha. Sectie B nrs 37-38-39 en 40.
2: een hooiland gelegen te Beverlo ter plaatse de Reservoiren. Sectie B nr 1769.

14.08.1911 Akte 127 (f°362) Verkoop door:
Frans Baerts bediende op de bank wonende in Gent, Abeelstraat nr 9 heeft verkocht voor 1900 fr aan Henri Coomans, landbouwer uit Oostham een hooiland gelegen te Paal ter plaatse De Bastaardsvijversbeemden. Sectie A nr 148.
Het perceel komt uit een akte van deling verlegd voor ons notaris den 19 april 1911.

14.08.1911 Akte 128 (f°364) Verkoop door:
Frans Baerts bediende op de bank wonende in Gent, Abeelstraat nr 9 heeft verkocht voor 1900 fr aan Henri Coomans, landbouwer uit Oostham een bouwland gelegen te Oostham ter plaatse De Leugen. Sectie B nr 1258a.
Het perceel komt uit een akte van deling verlegd voor ons notaris den 19 april 1911.
Link: Kadastrale legger art 491: Louis Baerts-Saenen de kinderen.

Zoon van Ludovicus (Louis) BAERTS, landbouwer, en Florentina SAENEN (Hermans, Zanen), landbouwster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-10-1911 te Asper, gehuwd voor de kerk op 21-10-1911 te Asper Oudenaerde (getuige(n): Vandendriesche Amilio en Biasino A.), gescheiden na 9 jaar op 06-07-1921 te Gent. Asper 13 juli 1921 van Maria Augusta BIASINO, geboren op 06-11-1889 te Asper, dochter van Seraphinus BIASINO, huisschilder, en Maria Mathildis Van LANCKER.
 
Henricus BAERTS, landbouwer, geboren op 27-01-1845 te Beverlo, overleden op 08-04-1908 om 02:00 uur te Oostham op 63-jarige leeftijd, begraven op 10-04-1908 te Oostham. RAH 2000-1996 Notaris Albert Ooms.
05.01.1889 Akte 3 (f°05) Deling tussen:
1. Louis Baers landbouwer uit Oostham,
2. Carolina Baers zonder beroep uit Oostham,
Doen een deling der onroerende goederen hun aangekomen uit de nalatenschap van hun ouders wijlen Peer Jan Baers x Elisabeth Beyens en dit ingevolge akt van deling verlegd voor Joannes Ooms Beverlo 23 mei 1874, behalve het perceel onder Oostham, welke goederen zij hebben verkregen bij akt van aankoop verlegd voor Joannes Ooms Beverlo 12 oktober 1878 en met Ernest Beeckman Tessenderlo 11 maart 1886. Sectie A nr 115 en 190.
Kavel A: aan Carolina Baers.
1: een huis en tuin gelegen in Kwamol, groot samen 5.40 are. Sectie B nr 749f en 749i.
2: oostwaarts 1/3de deel van een bouwland aldaar, groot het geheel 47.80 are. Sectie B nr 748g.
3: twee aaneen gelegen weiden aldaar in het Truibroek gelegen, groot samen 70.80 are. Sectie B nrs 757 en 765.
4: een dennenbos aldaar aan Fransberg gelegen, groot samen 62 are. Sectie B nrs 819d en 819f.
5: een bouwland aldaar in Kwamol, groot 39.30 are. Sectie B nr 1178.
6: een hooiland gelegen in Paal in de Bastaardvijverbemden. Sectie A nr 115.
Kavel B: aan Louis Baers.
1: westwaarts 2/3de deel van een bouwland aldaar, groot het geheel 47.80 are. Sectie B nr 748g.
2: een dennenbos aldaar aan Fransberg gelegen, groot samen 56.30 are. Sectie B nrs 822c en 824c.
3: van een dennenbos 1/4de deel aldaar gelegen in de Vloet, groot het geheel 15.60 are. Sectie B nr 1213a.
4: een hooiland gelegen te Kwaadmechelen Genebos, groot 81.50 are. Sectie B nr 1213a.
5: een hooiland gelegen te Paal in den Breendonk. Sectie A nr 190.
6:

RAH 2000-2076 Notaris Louis Ooms.
26.04.1894 Akte 49 (f°136) Ruiling tussen:
1: Victor Emile Fasbinder-Vanden Eynde, eigenaar wonende in Antwerpen, Leopoldlei 28/2.
2: Hendrik Baerts-Raeyen, landbouwer uit Oostham, ruilen volgende goederen:
Victor Emile Fassbinder staat af een perceel heide gelegen te Kwaadmechelen Aubrugge. Sectie B nr 504a.
Hendrik Baerts staat af een perceel dennenbos gelegen in Oostham aan de Fransberg. Sectie B nr 824b.

RAH 2000-2094 Notaris Louis Ooms.
17.08.1912 Akte 176 (f°475) Verkoop door:
Joseph Baerts, winkelier en Regina Baerts x Ludovicus Gestels landbouwers en alle drie uit Oostham verkopen uit zijn ouderlijk erfdeel voor 80 fr aan Emile Cuypers, geneesheer uit Oostham x Hubertine Goossens ongeveer 17.97 are van een perceel heide gelegen in Aubrugge Kwaadmechelen. De rest van het perceel is afgestaan aan de Belgische Staat voor de verbreding van de vaart bij akt ontvangen voor de Gouverneur van Limburg den 14 maat 1912. Sectie B nr 504a.

Zoon van Petrus Joannes BAERTS 1800, landbouwer, en Anna Elisabeth BEYENS (Bayens, Beyns), landbouwster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-10-1872 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 29-10-1872 te Oostham (getuige(n): Baerts Ludovico en Raeyen Felix.) met Maria Philomena RAEYEN, 32 jaar oud, landbouwer/ster, geboren op 24-08-1840 te Beverlo, overleden op 06-04-1878 om 11 uur te Oostham Kwamol op 37-jarige leeftijd, dochter van Henricus RAEYEN 1800, landbouwer(1842), en Tharsilla BEYENS (Theresia) 1800, landbouwerster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Regina (Zienne boer).
   2.  Petrus Josephus, winkelier, geboren op 17-08-1875 om 2 uur te Oostham, gedoopt op 17-08-1875 te Oostham (getuige(n): Rayen Petrus en Baerts Carolina.), overleden op 30-01-1920 om 14:00 uur te Oostham op 44-jarige leeftijd, begraven op 02-02-1920 te Oostham.
   3.  Maria Francisca, geboren op 14-01-1878 om 4 uur te Oostham, gedoopt op 14-01-1878 te Oostham (getuige(n): Baerts Ludovicus en Rayen Anna Catharina.), overleden op 14-01-1879 om 8 uur te Oostham Kwamol op 1-jarige leeftijd.

Ludovicus (Louis) BAERTS, landbouwer, geboren op 08-02-1842 te Beverlo, overleden op 16-10-1903 om 08:00 uur te Oostham op 61-jarige leeftijd, begraven op 19-10-1903 te Oostham. RAH 730-3593 Notaris Joannes Ooms.
04.11.1877 Akte 243 (f°527) Openbare verkoop door:
Louis en Carolina Baers beiden landbouwers uit Oostham verkopen roerende goederen te Oostham voor 554.40 fr.

RAH 2000-2006 Notaris Albert Ooms.
05.01.1899 Akte 5 (f°07) Openbare toewijzing door:
In de herberg van Joseph Hermans te Oostham in het dorp:
Casimir Reusen landbouwer en Maria Josepha Reusen weduwe Coomans, zonder beroep beiden uit Oostham verkopen uit hun ouderlijk erfdeel:
1: een huis, tuin en bouwland gelegen in Geneberg, groot samen 29.20 are. Verkocht aan Remy Peeters timmerman uit Oostham voor 950 fr. Sectie B nrs 117-118 en 119.
2: een weide, hooiland en bouwland aldaar in de Reit gelegen, groot samen 80.10 are. Verkocht aan Jan Reusen landbouwer uit Oostham voor 1130 fr.Sectie B nrs 419-420 en 421.
3: een bouwland en bos aldaar In de Bus gelegen, groot samen 64.80 are. Verkocht aan Louis Baerts landbouwer uit Oostham voor 500 fr. Sectie B nrs 1130-1132.

RAH 2000-2085 Notaris Louis Ooms.
30.07.1903 Akte 119 (f°275) Verkoop door:
Louis Baerts, landbouwer wonende in Oostham verkoopt voor 200 fr uit zijn ouderlijk erfdeel aan Emile Cuypers, dokter uit Oostham een dennenbos te Oostham gelegen ter plaatse aan de Fransberg. Sectie B nrs 822c-824c.

RAH 2000-2018 Notaris Albert Ooms.
19.04.1911 Akte 60 (f°173) Deling tussen:
1. Caroline Baerts, zonder beroep x Bernard Tessens landbouwer en beiden uit Oostham,
2. Frans Baerts, bediend op de Bank wonende in Gent, Abeelstraat nr 9,
3. Theophile Baerts, mijnwerker uit Oostham, Felix Saenen landbouwer uit Oostham als voogd van de minderjarige:
4. Marie Baerts en de toeziende voogd Theophile Nijs kleermaker uit Oostham.
Verdelen onroerende goederen:
Kavel A: aan Caroline Baerts.
1: een bouwland en bos gelegen ter plaatse In de Bus, groot 31.70 are. Sectie B nrs 1131 en 1129.
2: een huis, tuin, bouwland en bos gelegen aldaar in Wasseven, groot 76.40 are. Sectie B nrs 1227-1226-1228-1228bis en 1229.
3: een bouwland en bos aldaar In de Bus gelegen, groot 64,80 are. Sectie B nrs 1130 en 1132.
4: een dennenbos gelegen te Beverlo ter plaatse het Binneveld. Sectie C nr 532.
Kavel B: aan Theophile Baerts.
1: een bouwland, weide, bos en heide gelegen in Wasseven, groot 2.648 ha. Sectie B nrs 1249-1250-1251-1252-1253 en 1254.
2: een bouwland gelegen te Paal ter plaatse de Hoogevelden. Sectie B nr 319.
Kavel C: aan Frans Baerts.
1: een bouwland gelegen in de Leugen in Oostham, groot 58.50 are. Sectie B nr 1258.
2: een hooilans gelegen te Paal ter plaatse de Bastaartsvijver bemden. Sectie A nr 148.
3: een hooiland aldaar gelegen ter plaatse Breedonck. Sectie A nr 190.
Kavel D: aan Marie Baerts.
1: een bouwland, dennenbos en bos gelegen in Geneberg, groot 1.031 ha. Sectie B nrs 37-38-39 en 40.
2: een hooiland gelegen te Beverlo ter plaatse de Reservoiren. Sectie B nr 1769.


Zoon van Petrus Joannes BAERTS 1800, landbouwer, en Anna Elisabeth BEYENS (Bayens, Beyns), landbouwster.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 27-11-1886 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 27-11-1886 te Oostham (getuige(n): Baerts Henricus en Saenen Felix Paal.) met Florentina SAENEN (Hermans, Zanen), 35 jaar oud. {Zij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-11-1875 te Paal, gehuwd voor de kerk op 25-11-1875 te Paal (getuige(n): Ooms Romanus Oostham en Vandeyck Jos. Koersel 2 en 3 graad.) met Franciscus OOMS, 49 jaar oud.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Carolina.
   2.  Franciscus Henricus.
   3.  Felix Theophilus.
   4.  Maria Paulina, geboren op 11-04-1890 te Oostham, gedoopt op 12-04-1890 te Oostham (getuige(n): Raeyen Felix en Saenen Paulina Paal.), overleden op 20-01-1892 om 09:00 uur te Oostham op 1-jarige leeftijd, begraven op 21-01-1892 te Oostham.
   5.  Maria Josephina.
   6.  N.N., geboren op 11-11-1892 te Oostham, overleden op 11-11-1892 om 01:00 uur te Oostham, 0 dagen oud, begraven op 13-11-1892 te Oostham.

Maria Carolina BAERTS, landbouwster, geboren op 31-12-1886 om 06:00 uur te Oostham, gedoopt op 31-12-1886 te Oostham (getuige(n): Saenen Petrus Franciscus Paal en Baerts Maria Carol.), overleden op 15-06-1931 te Hasselt Kliniek Salvator op 44-jarige leeftijd, begraven op 17-06-1931 te Leopoldsburg. RAH 2000-2017 Notaris Albert Ooms.
20.03.1910 Akte 51 (f°168) Obligatie door:
Caroline Baers, zonder beroep x Bernard Tessens, landbouwer uit Oostham bekennen 1200 fr ontvangen te hebben van landbouwer Joseph Saenen uit Paal. Eisbaar binnen de tien jaar tegen 4% intrest.
Pand: onroerende goederen gelegen in Oostham (In de Bus, Geneberg, Wassevenen de Leugen) en Paal Bastaardsvijverbemden en Bredonk.

RAH 2000-2018 Notaris Albert Ooms.
19.04.1911 Akte 60 (f°173) Deling tussen:
1. Caroline Baerts, zonder beroep x Bernard Tessens landbouwer en beiden uit Oostham,
2. Frans Baerts, bediend op de Bank wonende in Gent, Abeelstraat nr 9,
3. Theophile Baerts, mijnwerker uit Oostham, Felix Saenen landbouwer uit Oostham als voogd van de minderjarige:
4. Marie Baerts en de toeziende voogd Theophile Nijs kleermaker uit Oostham.
Verdelen onroerende goederen:
Kavel A: aan Caroline Baerts.
1: een bouwland en bos gelegen ter plaatse In de Bus, groot 31.70 are. Sectie B nrs 1131 en 1129.
2: een huis, tuin, bouwland en bos gelegen aldaar in Wasseven, groot 76.40 are. Sectie B nrs 1227-1226-1228-1228bis en 1229.
3: een bouwland en bos aldaar In de Bus gelegen, groot 64,80 are. Sectie B nrs 1130 en 1132.
4: een dennenbos gelegen te Beverlo ter plaatse het Binneveld. Sectie C nr 532.
Kavel B: aan Theophile Baerts.
1: een bouwland, weide, bos en heide gelegen in Wasseven, groot 2.648 ha. Sectie B nrs 1249-1250-1251-1252-1253 en 1254.
2: een bouwland gelegen te Paal ter plaatse de Hoogevelden. Sectie B nr 319.
Kavel C: aan Frans Baerts.
1: een bouwland gelegen in de Leugen in Oostham, groot 58.50 are. Sectie B nr 1258.
2: een hooiland gelegen te Paal ter plaatse de Bastaartsvijver bemden. Sectie A nr 148.
3: een hooiland aldaar gelegen ter plaatse Breedonck. Sectie A nr 190.
Kavel D: aan Marie Baerts.
1: een bouwland, dennenbos en bos gelegen in Geneberg, groot 1.031 ha. Sectie B nrs 37-38-39 en 40.
2: een hooiland gelegen te Beverlo ter plaatse de Reservoiren. Sectie B nr 1769.

Dochter van Ludovicus (Louis) BAERTS, landbouwer, en Florentina SAENEN (Hermans, Zanen), landbouwster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-02-1909 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 20-02-1909 te Oostham (getuige(n): Joseph Baerts en Tessens Joseph ex Kwaadmechelen.) met Bernardus TESSENS, 24 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. BAERTS, geboren op 22-12-1907 te Oostham, gedoopt op 22-12-1907 te Oostham, overleden op 22-12-1907 om 02:00 uur te Oostham, 0 dagen oud, begraven op 23-12-1907 te Oostham.
   2.  Maria Louisa (Maria Ludovica), geboren op 04-12-1909 om 01:00 uur te Oostham, gedoopt op 04-12-1909 te Oostham (getuige(n): Ludovicus Tessens Kwaadmechelen en Baerts Maria Tervant.), overleden op 26-01-1910 om 22:00 uur te Oostham, 53 dagen oud, begraven op 28-01-1910 te Oostham.
   3.  Maria Stephania, geboren op 09-03-1911 om 01:00 uur te Oostham, gedoopt op 10-03-1911 te Oostham (getuige(n): Baerts Felix en Leus Benedicta Kwaadmechelen.), overleden op 06-06-1990 te Lommel op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 02-07-1936 te Leopoldsburg met Louis Stefan PAUWELS, overleden voor 1990.
   4.  Josephus, geboren op 26-05-1912 om 24:00 uur te Oostham, gedoopt op 27-05-1912 te Oostham (getuige(n): Tessens Jozef ex Kwaadmechelen en Baerts Maria ex Tervant.).
   5.  Victorine, geboren op 09-06-1913 om 21:00 uur te Oostham, gedoopt op 11-06-1913 te Oostham (getuige(n): Tessens Carolus ex Heppen en Victorina ?.), overleden op 15-09-1913 om 15:00 uur te Oostham-Wasseven, 98 dagen oud, begraven op 17-09-1913 te Oostham.
   6.  Hubertina Maria, geboren op 18-02-1915 om 02:00 uur te Oostham, gedoopt op 18-02-1915 te Oostham (getuige(n): Saenen Felix en Tessens Maria ex Kwaadmechelen.).
   7.  Maria Josepha Constantia Germaine, geboren op 30-10-1919 om 03:00 uur te Oostham, gedoopt op 30-10-1919 te Oostham (getuige(n): Jozef Baerts en Constantia Tessens ex Kwaadmechelen.).
Gehuwd voor de kerk op 15-jarige leeftijd op 19-02-1935 te Oostende met Telesphos? FIERS.
   8.  Maria Josephina Augusta, geboren op 29-12-1921 te Oostham, gedoopt op 30-12-1921 te Oostham (getuige(n): Volders Carolus en Tessens Elisabeth ex Kwaadmechelen.), overleden op 22-03-1922 te Oostham, 83 dagen oud, begraven op 24-03-1922 te Oostham.

Maria Josephina BAERTS, dienstmeid, geboren op 03-05-1891 om 10:00 uur te Oostham, gedoopt op 03-05-1891 te Oostham (getuige(n): Saenen Joseph Paal en Nijs Maria.), overleden op 26-06-1973 te Oostham op 82-jarige leeftijd, begraven op 30-06-1973 te Oostham. RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
23.08.1917 Akte 154 (f°437) Verkoop door:
Petrus Joannes Antonius Inthof landbouwer uit Paal-Tervant verkoopt voor 3000 fr aan Maria Josephina Baerts, ongehuwde dienstmeid wonende in Paal-Tervant, ° in Oostham 03 mei 1891 een huis met bouwland en weide gelegen in Langven Oostham, groot samen 68.50 are. Sectie A nrs 1036a-1037c en 1039.
Het goed komt uit de erfenis van van zijn moeder Maria Francisca Lemmens in Paal overleden 26 januari 1894.
Maria Francisca Lemmens verkreeg dit uit haar ouderlijk erfdeel bij akt van deling ontvangen door Pieter Alphonse Benedict Ceysens te Beringen 18 februari 1891.

RAH 2000-2102 Notaris Louis Ooms.
04.04.1919 Akte 101 (f°245) Verkoop door:
Maria Josephina Baerts, zonder beroep x Carolus Volders landbouwers uit Paal verkopen uit haar ouderlijk erfdeel voor 2500 fr aan Josephus Ceunen landbouwer uit Kwaadmechelen x Constantia Vanherck een hooiland gelegen in de Genebosbemden te Kwaadmechelen, groot 81.50 are. Sectie B nr 1213a.

Dochter van Ludovicus (Louis) BAERTS, landbouwer, en Florentina SAENEN (Hermans, Zanen), landbouwster.
Gehuwd voor de kerk te Paal met Karel VOLDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leo Albertus, geboren op 18-03-1918 om 07:00 uur te Oostham, gedoopt op 19-03-1918 te Oostham (getuige(n): Volders Leo ex Paal en Baerts Carolina.), overleden op 08-07-1989 te Leuven op 71-jarige leeftijd, begraven op 12-07-1989 te Oostham.
   2.  Maria Paulina Hubertina (Bertha), geboren op 05-02-1922 te Oostham, gedoopt op 06-02-1922 te Oostham (getuige(n): Theophile Baerts en Paulina Breugelmans Tervant.), overleden op 14-11-2005 te Paal-Beringen op 83-jarige leeftijd, begraven op 19-11-2005 te Oostham.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 29-01-1949 te Oostham (getuige(n): Henri Geuekens en Volders Albert.), gescheiden voor 1990 van Marcellus Josephus GEUKENS, geboren op 14-02-1922 te Kwaadmechelen, gedoopt op 14-02-1922 te Kwaadmechelen (getuige(n): Josephus Gils en Alina Geuckens ex Gestel-Meerhout), overleden voor 1990, zoon van Julianus GEUKENS en Catharina Louisa GILS (Giels, Leonia).

Maria Regina BAERTS (Zienne boer), landbouwster, geboren op 03-10-1872 om 18 uur te Oostham, gedoopt op 04-10-1872 te Oostham (getuige(n): Rayen Felix en Rayen Victoria.), gewettigd door huwelijk. Overleden op 19-06-1969 te Oostham op 96-jarige leeftijd, begraven op 21-06-1969 te Oostham. RAH 2000-2101 Notaris Louis Ooms.
17.07.1918 Akte 249 (f°733) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Henri Beliën in het dorp te Kwaadmechelen:
1. Maria Carolina Feyen, gezegd Charlotte, zonder beroep geboren te Lummen 07 april 1874 x Maria Josephus Benedictus Constantinus Verachtert, drukker wonende in Tessenderlo.
2. Maria Modestus Julius Feyen, klerk aan de koolmijnen te Waterschei-Genk.
Verkopen:
1: een weide gelegen in Gerhoeven, groot 31.90 are. Verkocht aan Joannes Ludovicus Vandervoort in eigen naam en voor zijn broer en zusters voor 2200 fr. Sectie A nr 741.
2: een hooiland aldaar gelegen, groot 19.30 are. Verkocht aan Joannes Ludovicus Vandervoort in eigen naam en voor zijn broer en zusters voor1600 fr. Sectie A nr 102a.
3: een bouwland aldaar gelegen, groot samen 45.80 are. Verkocht aan Petrus Ludovicus Vermeulen x Maria Agnes Sels voor 1800 fr. Sectie A nrs 482-483.
4: een bouwland in Veldhoven gelegen, groot 33.50 are. Verkocht aan Philippus Franciscus Kenis x Maria Ludovica Bochmans voor 1775 fr. Sectie B nr 168.
5: een bouwland in het dorp gelegen, groot 22.20 are. Verkocht aan Maria Regina Baerts, weduwe Ludovicus Leopoldus Gestels voor 300 fr. Sectie A nrs 576-577.
6: een perceel ledige grond gelegen in de Genebossebossen, groot 32.20 are. Verkocht aan Maria Constantie Philomena Winderix weduwe Emile Vanderstraeten voor 150 fr. Sectie B nr 946a.
Zij verklaren dat de onroerende goederen hen toebehoren als volgt:
Nummers 1,2,3,4 en 5 aan beiden als voortskomende uit de erfenis van hun nicht Maria Theresia Nicolay, overleden in Tessenderlo 23 mei 1918. Zoals blijkt uit een opebaar testameny ontvangen door ons notaris den 17 mei 1918.
Perceel hoort toe aan Maria Carolina Feyen als komende uit haar ouderlijk erfdeel en als haar toebedeeld bij akt van deling verlegd voor ons notaris den 19 november 1911.
Link: Kadastrale legger Art.1173: Nicolay Antoinette en Maria Theresia.

RAH 2000-2028 Notaris Albert Ooms.
09.10.1921 Akte 226 (f°421) Verkoop door:
1. Maria Carolina Baerts, zonder beroep wonende te Oostham, ° Beverlo 10 juli 1847,
2. Maria Regina Baerts, landbouwster wonende en ° 03 oktober 1872 te Oostham verkopen voor 1000 fr aan Franciscus Theophilus Gijbels landbouwers wonende in Hulst, ° Oostham 07 oktober 1883 een bouwland gelegen in Oostham ter plaatser Kloosterdriesen, groot 39.30 are. Sectie B nr 1178.
Aan Maria Carolina toebehorende volgens akt van deling verlegd voor ons notaris 05 januari 1889 en aan Maria Regina in naakte eigendom volgens onderhandse akte 30 mei 1917.

Dochter van Henricus BAERTS, landbouwer, en Maria Philomena RAEYEN, landbouwer/ster.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 29-11-1902 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 29-11-1902 te Oostham (getuige(n): Baerts Josephus en Zels Franciscus ex Kwaadmechelen.) met Ludovicus (Louis) GESTELS (Ludovicus Leopoldus), 28 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Constantia, geboren op 10-03-1903 om 05:00 uur te Oostham, gedoopt op 10-03-1903 te Oostham (getuige(n): Baerts Henricus en Gestels Const. ipv Heiligen Regina Kwaad.), overleden op 07-12-1981 te Geel op 78-jarige leeftijd, begraven op 10-12-1981 te Oostham.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 13-09-1924 te Oostham (getuige(n): Alphons Mondelaers en Frans Sels ex Kwaadmechelen.) met Petrus Ludovicus (Louis) MONDELAERS, 25 jaar oud, geboren op 14-07-1899 om 17:00 uur te Oostham, gedoopt op 14-07-1899 te Oostham (getuige(n): Luyckx Ludovicus en Mondelaers Regina.), overleden op 21-07-1996 te Mol op 97-jarige leeftijd, begraven op 26-07-1996 te Oostham, zoon van Josephus Benedictus MONDELAERS 1900, landbouwer, en Constantia MERTENS, landbouwster.
   2.  Maria Regina Stephania (Zienneboer), geboren op 05-10-1904 om 04:00 uur te Oostham, gedoopt op 05-10-1904 te Oostham (getuige(n): Raeyen Felix en Regina Heiligen ex Kwaadmechelen.), overleden op 24-10-1976 te Oostham op 72-jarige leeftijd, begraven op 28-10-1976 te Oostham.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 17-01-1925 te Oostham (getuige(n): Jan Ooms en Frans Zels ex Kwaadmechelen.) met Constantinus Gerardus GIELEN, 23 jaar oud, geboren op 12-03-1901 om 12:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 12-03-1901 te Kwaadmechelen (getuige(n): Constantinus Ghoos en Justina Blarings), overleden op 22-11-1982 te Oostham op 81-jarige leeftijd, begraven op 26-11-1982 te Oostham, zoon van Franciscus GIELEN, dagloner/landbouwer, en Maria Regina GOOS.
   3.  Maria Carolina Francisca, landbouwer, geboren op 04-05-1906 om 07:00 uur te Oostham, gedoopt op 04-05-1906 te Oostham (getuige(n): Franciscus Zels ex Kwaadmechelen en Baerts Carolina.), overleden op 05-09-1906 om 04:00 uur te Oostham, 124 dagen oud, begraven op 07-09-1906 te Oostham.
   4.  Maria Gerardina Mathildis, geboren op 30-04-1907 om 04:00 uur te Oostham, gedoopt op 30-04-1907 te Oostham (getuige(n): Mommen Henricus en Kimpen Mathildis ex Kwaadmechelen.), overleden op 14-12-1907 om 05:00 uur te Oostham, 228 dagen oud, begraven op 15-12-1907 te Oostham.
   5.  Anna Maria Rosalia, geboren op 08-09-1908 om 07:00 uur te Oostham, gedoopt op 08-09-1908 te Oostham (getuige(n): Baerts Joseph en Kimpen Mathilde ex Kwaadmechelen.), overleden op 14-01-1944 te Oostham op 35-jarige leeftijd, begraven op 17-01-1944 te Oostham.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 08-09-1928 te Oostham (getuige(n): Noels Jozef ex Olmen en Truyens Alfons.) met Dominicus Joseph HOUTMEYERS, 24 jaar oud, geboren op 03-09-1904 te Linkhout, overleden op 04-08-1969 te Oostham op 64-jarige leeftijd, begraven op 07-08-1969 te Oostham, zoon van Paulus Franciscus HOUTMEYERS en Rosalia VANDEBROEK.
   6.  Maria Carolina Bertha (Maria Carolina Hubertina), geboren op 13-01-1910 om 15:00 uur te Oostham, gedoopt op 14-01-1910 te Oostham (getuige(n): Zels Frans Kwaadmechelen en Baerts Carolina.), overleden op 27-01-2001 te Beringen-Mijn RVT op 91-jarige leeftijd, begraven op 01-02-2001 te Oostham.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 09-02-1929 te Oostham (getuige(n): Gielen Constant en Mondelaers Louis.) met Petrus Ludovicus (Louis) GIELEN, 24 jaar oud, geboren op 27-04-1904 om 19:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 27-04-1904 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ludovicus Ghoos en Albertina Peten), overleden op 13-07-1991 te Oostham op 87-jarige leeftijd, begraven op 18-07-1991 te Oostham, zoon van Franciscus GIELEN, dagloner/landbouwer, en Maria Regina GOOS.
   7.  Petrus Henricus Leo, geboren op 16-04-1911 om 08:00 uur te Oostham, gedoopt op 16-11-1911 te Oostham (getuige(n): Gestels Leopold ex Vorst en Baerts Antonia.), overleden op 11-09-1980 te Geel op 69-jarige leeftijd, begraven op 16-09-1980 te Oostham.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25-04-1935 te Beverlo met Maria Josepha PEETERS, 22 jaar oud, geboren op 08-04-1913 te Beverlo, overleden op 11-09-1997 te Heusden-Zolder op 84-jarige leeftijd.
   8.  Maria Mathildis, geboren op 15-04-1912 om 02:00 uur te Oostham, gedoopt op 16-04-1912 te Oostham (getuige(n): Gijbels Theophile en Nijs Mathilde.), overleden op 08-12-1912 om 19:00 uur te Oostham, 237 dagen oud, begraven op 10-12-1912 te Oostham.
   9.  Maria Gabriëlla (Gabriëlle), geboren op 30-11-1913 om 03:00 uur te Oostham, gedoopt op 30-11-1913 te Oostham (getuige(n): Gestels Petrus Vorst en Gestels Constantia ex Kwaadmechelen.), overleden op 16-04-1995 te Kwaadmechelen op 81-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1995 te Kwaadmechelen.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 08-09-1934 te Oostham (getuige(n): Beyns Casimir ex Kwaadmechelen en Gestels Leon.) met Ferdinandus Emilius (Emile) GESKENS, 20 jaar oud, geboren op 30-11-1913 om 01:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 30-11-1913 te Kwaadmechelen (getuige(n): Ferdinandus Bensch en Theresia Jordens), overleden op 19-05-1963 te Kwaadmechelen op 49-jarige leeftijd, begraven op 22-05-1963 te Kwaadmechelen, zoon van Franciscus Ludovicus GESKENS, aardwerker(1912), en Maria Regina Leonia BEYNS (Bens,Bensch), dienstmeid(1912).

Petrus Joannes BAERTS 1800, landbouwer, geboren op 22-09-1796 te Lummen, overleden op 06-02-1866 om 18 uur te Oostham Kwamol op 69-jarige leeftijd. RAH Erfenisaangiften 1866
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Pieter Jan Baerts.
Aangevers:
1- Baerts Louis.
2- Baerts Hendrik.
3- Baerts Antoinette.
4- Baerts Carolina, landbouwers te Oostham.

RAH 730-3586 Notaris Joannes Ooms.
21.05.1870 Akte 137 (f°290) Verkoop door:
Landbouwer Joannes Aerts uit Oostham verkoopt aan Louis Baers, Hendrik Baers allen landbouwers wonende in Oostham en landbouwster Antoinette Baers x Augustinus Nijs uit Beverlo een huis, tuin en bouwland te Oostham Kwamol gelegen voor 550 fr.

RAH 730-3590 Notaris Joannes Ooms.
23.05.1874 Akte 103 (f°188) Deling tussen:
1: landbouwer Louis Baers.
2: huishoudster Antoinette Baers x Augustinus Nijs landbouwer.
3: landbouwer Hendrik Baers.
4: landbouwster Carolina Baers allen wonende in Oostham verdelen onroerende goederen te Oostham en Kwaadmechelen. Verkregen uit de erfenissen van wijlen hun te Oostham overleden ouders Peeter Jan Baers en Elisabeth Beyens.
Kavel A: aan Antoinette Baers x Augustinus Nijs.
1: een huis, tuin en weide gelegen te Kwamol Oostham, samen 12.40 are. Sectie B nrs 749e;750a en 750a/bis.
2: zuidoostwaarts 1/4de gedeelte van een bouwland aldaar gelegen, groot het geheel 1.925 ha. Sectie B nr 748e.
3: een bos en bouwland aldaar in Homansveld gelegen, groot samen 62.80 are. Sectie B nrs 898,899 en 900.
4: het 1/4de gedeelte noordwaarts van een perceel lege grond en dennenbos aldaar aan de Fransberg gelegen, groot in het geheel 98.30 are. Sectie B nrs 819a en 819b.
Kavel B: aan bij onverdeeldheid aan Louis en Carolina Baers.
1: een huis en tuin gelegen te Oostham Kwamol, groot samen 4.60 are. Sectie B nrs 749f en 749g.
2: het 1/4de gedeelte noordoostwaarts van een bouwland aldaar gelegen, groot het geheel 1.925 ha. Sectie B nr 748e.
3: twee aaneen gelegen weiden aldaar in het Truybroek , groot het geheel 70.80 are. Sectie B nr 757.
4: het 1/4de gedeelte zuidwaarts van een perceel lege grond en dennenbos aldaar aan de Fransberg gelegen, groot in het geheel 98.30 are. Sectie B nrs 819a en 819b.
Kavel C: aan bij onverdeeldheid aan Louis en Carolina Baers.
1: circa de helft westwaarts van een bouwland gelegen in Kwamol, groot het geheel 1.9250 ha. Sectie B nrs 748e.
2: een hooiland gelegen te Kwaadmechelen Genebos, groot 81.50 are. Sectie B nrs 1213a.
3: een dennenbos voorheen gedeeltelijk bouwland aldaar gelegen aan Fransberg, groot samen 56.30 are. Sectie B nrs 822c.
4: het 1/4de gedeelte in het midden van een perceel lege grond en dennenbos aldaar aan de Fransberg gelegen, groot in het geheel 98.30 are. Sectie B nrs 819a en 819b.
Kavel D: aan Hendrik Baers.
1: een dennenbos voorheen bouwland gelegen te Oostham aan de Fransberg, 38.70 are groot. Sectie B nr 824b.
2: twee aaneen gelegen hooilanden en bouwland aldaar aan de Fransberg gelegen, samen 97.10 are groot. Sectie B nrs 830a,830d en 830abis.
3: een weide en bouwland van samen 50.20 are aldaar in Homansveld gelegen. Sectie B nrs 919 en 920.
4: het 1/4de gedeelte in het midden zuidwaarts van een perceel lege grond en dennenbos aldaar aan de Fransberg gelegen, groot in het geheel 98.30 are. Sectie B nrs 819a en 819b.
5: een huis en bouwland aldaar in Kwamol gelegen, groot samen 20.60 are en dit perceel hoort in onverdeeldheid aan hen toe. Sectie B nrs 1393 en 1394.

Zoon van Pieter Jan BAERTS en Maria Theresia MEYKENS, landbouwer/ster.
Gehuwd voor de kerk (1) op 37-jarige leeftijd op 27-08-1834 te Oostham (getuige(n): Theunis Petro en Put Josephus.) met Anna Elisabeth BEYENS (Bayens, Beyns), 27 jaar oud, landbouwster, geboren op 17-10-1806 om 8 uur te Oostham, gedoopt op 18-10-1806 te Oostham (getuige(n): Baeyens Henricus en Pelsers Maria Elizabetha.), overleden op 03-12-1873 om 8 uur te Oostham Kwamol op 67-jarige leeftijd, dochter van Mathijs BEYNS 1800, landbouwer/ster, en Lucia SCHEPERS, landbouwer/ster.
Gehuwd (2) met Agnes SCRAPEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antonia Maria (Baers).
   2.  Ludovicus (Louis).
   3.  Henricus.
   4.  Carolina Maria.

Bartholomeus BAETEN 1600, geboren voor 1500, overleden circa 1551. RAH Gichten 843-04
02.04.1551 04-46v Scheijdinge ende deijlinge der kinderen van Bartolomeus Baten te weten Maria met haren man Peeter Bosmans, Heijn Baten ende Magdalene Baten met haren geleverden momber Gielis Nijs ende Peeter Nelis.
Inden iersten is Peeter Bosmans ende Maria sijn huijsvrouw gevallen drij zillen lants gelegen te Genendijck.
- O: Tijs Kops kinderen.
- W: Heijn Lemmens kinderen.
Heijn ende Magdalena is gevallen allen dander te weten huijs ende hoff te Genenbosch met een zille lants ende een eusel ende een heijthoeve. Daer tegen moet Peeter dese deijlinge aff nemen 30 sts jaerlicx aen Jan Van Ijper.

02.04.1551 04-47r Henrick Baten ende Magdalena Baten sijn suster met haeren geleverden momber Gielis Custers ende Peeter Nelis.
Opden voors dach van april soo heeft Magdalena met haeren momber gegicht ende gegoet Henrick Baten haeren broeder in haer paert van erffven haer vervallen inde voors deijlinge. Om ende voor die somme van 75 rgls bblx. Zoon van N.N. BAETEN en N.N. N.N..
Gehuwd met N.N. N.N..
Uit dit huwelijk:
   1.  Hein, geboren voor 1520.
   2.  Nelis, geboren voor 1520.
   3.  Margareta, geboren voor 1520.
   4.  Maria BATEN, geboren voor 1520.
Gehuwd met Peeter BOSMANS, geboren voor 1520.

Francisca BAETEN, landbouwster,zonder beroep(1915), geboren op 25-07-1835 te Paal, overleden op 14-11-1915 om 23:00 uur te Oostham-Wasseven op 80-jarige leeftijd, begraven op 17-11-1915 te Oostham. RAH 2000-2019 Notaris Albert Ooms.
08.10.1912 Akte 191 (f°525) Testament gemaakt door:
Francisca Baeten herbergierster uit Oostham maakt haar testament als volgt:
Om mijne twee kinderen Amelie Ruuten en Anselm Rutten beiden bij mij wonende te belonen van de goeden oppas en bijstand welke zij mij verleend hebben laat en maakt ik hen vooruit en buiten deel en zulks elk van hen de som van 300 fr. Mede maak ik hen en voor zoveel nodig ook vooruit en buitendeel zes jaren huur beginnende te lopen van de da van mijn overlijden van het huis met aangelegen land en weide door mij bewoond te Oostham Wasseven...
Overleden 14 november 1915.

RAH 2000-2022 Notaris Albert Ooms.
04.05.1916 Akte 52 (f°175) Openbare verkoop door:
Te Oostham wordt er een hoeveelheid meubels verkocht door de familie Rutten-Baeten voor 2639.70 fr.

06.07.1916 Akte 77 (f°221) Verkoop door:
1. Petrus Henricus Rutten, landbouwer uit Oostham, ° 20 januari 1867,
2. Ferdinand Rutten, landbouwer uit Paal, ° Oostham 20 april 1875,
3. Maria Paulina Rutten, landbouwster uit Kwaadmechelen, ° Oostham 27 juni 1873, weduwe Christiaen Van Bael,
4. Maria Leonora Rutten, zonder beroep, ° Oostham 07 december 1868 x Joseph Vandebosch landbouwer beiden uit Oostham,
5. Maria Amelie Rutten, zonder beroep, ° Oostham 05 april 1877 weduwe Theophile Lenaerts,
6. Petrus Henricus Rutten nog doende als gevolmachtigde van Clementina Rutten zonder beroep, ° Oostham 21 juli 1860 wonende te Laken weduwe Karel Frans Streel.
7. A: Henriette Maria Vanderhaegen, zonder beroep ° te Elsene 30 juli 1887 x Joseph Dussant wonende te Etterbeek Cransstraat 141.
B: Hendrik Frans Vanderhaegen, schoenmaker, ° Elsene 15 juli 1891 wonende te Vorst bij Brussel Guillaume Duivenstraat nr 280.
C: Karel Theophile Vanderhaegen soldaat woonachtig te Etterbeek, ° Elsene 05 mei 1893.
Zij verkopen aan Anselm Rutten landbouwer uit Oostham, ° 23 april 1871 de onverdeelde delen en alle gerechtigheden welke zij bezitten in:
1: een huis met tuin en weide gelegen in Wasseven, groot samen 21.40 are. Sectie B nrs 1199c-1200b en 1203.
2: een bouwland aldaar in de Benefice gelegen, groot 42 are. Sectie B nr 1154a.
Aan hen toebehorende in onverdeeldheid uit de erfenis van hun ouders Francus Rutte en Francisca Baeten beiden te Oostham overleden.

Dochter van Hendrik BAETEN en Maria Helena STALMANS.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 17-05-1859 te Paal (getuige(n): Mariën Casimirus en Baeten Ludovicus.) met Petrus Franciscus RUTTEN, 35 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Clementina, geboren op 31-07-1860 om 14 uur te Oostham, gedoopt op 31-07-1860 te Oostham (getuige(n): Baeten Ludovicus en Smaers Anna Maria.).
Gehuwd met Charles STREEL, overleden voor 1916 te Laken.
   2.  Helena, geboren op 17-09-1861 om 5 uur te Oostham, gedoopt op 17-09-1861 te Oostham (getuige(n): Rutten Petrus en Stalmans Helena.).
Gehuwd met N. VANDERHAEGEN.
   3.  Maria Paulina.
   4.  Maria Rosalia, geboren op 09-07-1865 om 8 uur te Oostham, gedoopt op 09-07-1865 te Oostham (getuige(n): Rutten Henricus en Baeten Rosalia.), overleden op 04-07-1869 om 15 uur te Oostham Wasseven op 3-jarige leeftijd.
   5.  Petrus Henricus.
   6.  Maria Leonora, landbouwster, geboren op 07-12-1868 om 9 uur te Oostham, gedoopt op 07-12-1868 te Oostham (getuige(n): Leeten Ludovicus en Verbeek Maria Elenora.), overleden op 23-10-1934 te Diest op 65-jarige leeftijd, begraven op 27-10-1934 te Oostham.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-12-1894 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 04-12-1894 te Oostham (getuige(n): Vandebosch Theophilo en Rutten Henrico.) met Josephus VANDEBOSCH, 25 jaar oud, landbouwer, geboren op 03-01-1869 om 10 uur te Oostham, gedoopt op 03-01-1869 te Oostham (getuige(n): Mariën Josephus en Baers Carolina.), overleden op 20-02-1956 te Oostham op 87-jarige leeftijd, begraven op 23-02-1956 te Oostham, zoon van Joannes Franciscus VANDEBOSCH, landbouwster, zonder beroep(1912), en Maria Theresia MARIëN, landbouwster,zonder beroep(1912).
   7.  Guillielmus Anselmus.
   8.  Ferdinandus, geboren op 20-04-1875 om 19 uur te Oostham, gedoopt op 21-04-1875 te Oostham (getuige(n): Claes Ferdinandus en Rutten Maria.).
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 09-05-1910 te Paal (getuige(n): Leenaerts Theophilus ex Oostham en Convenst Remi ex Paal.) met Ludovica KENNERS, 29 jaar oud, geboren op 01-01-1881 te Paal, dochter van Henricus KENNERS en Maria Juliana CONVENTS.
   9.  Maria Amelia, landbouwster, geboren op 05-04-1877 om 4 uur te Oostham, gedoopt op 05-04-1877 te Oostham (getuige(n): Dams Ludovicus Kwaadmechelen en Rutten Clementina.), overleden op 21-06-1950 te Oostham op 73-jarige leeftijd, begraven op 24-06-1950 te Oostham.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-10-1909 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 16-10-1909 te Beverlo (getuige(n): Rutten Anselmus en Leenaers Leopold ex Angleur.) met Antonius Theophile LEENAERS, 32 jaar oud, landbouwer, geboren op 18-05-1877 te Paal, overleden op 16-08-1911 om 18:00 uur te Oostham-Wasseven op 34-jarige leeftijd, begraven op 18-08-1911 te Oostham, zoon van Henricus LEENAERS, landbouwer, en Constantia SCHRAEPEN.
   10.  Maria Ludovica, geboren op 01-05-1879 om 3 uur te Oostham, gedoopt op 01-05-1879 te Oostham (getuige(n): Verbeeck Julius Hubertus en Bosmans Francisca Pael.), overleden op 22-07-1879 om 20 uur te Oostham Wasseven, 82 dagen oud.

Lambertus BAETEN 1600. RAH Gichten 843-13
19.04.1639 13-107v Jan Smolders ende Lambrecht Baethen met consent zijnder huijsvrouw.
Eodem heeft Lambrecht Baethen, gegichte ende gegoijet Jan Smolders in een jaer rente van 100 gls capitael (6% intrest), Lambrecht Baethen heeft als pandt opgedraegen huijs ende hof soo veule hem is toegedeijlt, gelegen tot Genenbempt, groot ontrent twee zillen.
Lambrecht betaeltb het pontgelt ende Smolders die hoefrechten.
Gehuwd voor de kerk op 10-07-1633 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petro Boekelmans? en Joe Nijs.) met Anna HERMANS.
 
Theodorus BAETEN (Backmans) 1600, overleden voor 1674. RAH Gichtenn 843-12
03.01.1634 12-268v Art Gilen ende Jan Reijnders cooper tegen Dirick Bathen man ende mombaer zijnder huijsvrouwe Anna Schoifs.
Dierick Bathen heeft opgedragen tot behoef van Art Gilen ende Jan Reijnders, die gicht van seecker landt gelegen aen kercke van Quamechelen.
- O: den kerckhoff.
- Z: die heerbaene.
- W: Jan Vaes.
- N: die erfgenamen mr. Jan Deliën eendeels.
Item een parceel landts daeraen gelegen.
- O: mr. Jan Deliën erffgenamen.
- S: eendeels het voors vercocht erfve ende Jan Vaes.
- N: Jan Ghijsels erffgenamen.
Item noch een stuck landts het voors parceel annex gelegen tot oostzijde ende Jan Vaes.
- S: die heerbaene.
- W: die straete loopenden naer Genenbemde.
- N: d'erffgenamen Jan Ghijsels.
Belast met een vat roggen jaerlijx aende kercke van Quamechelen ende dat om ende voir die somme van 1470 gls bblx, boven lasten, 12 pattacons voor een kermis, goidspenninck 30 sts.

RAH Gichten 843-19
24.09.1674 19-39v Relief Willem Baten ende Jan Vanden Broeck noie uxoris naer doot Dirick Baten hunnen respective broeder ende swaeger.
Eodem soo releveren Willem Baten ende Jan Vanden Broeck noie ut supra alsulcke goederen als naer doot van hunnen broeder ende swaeger op hun verstorven sijn.

18.11.1676 19-86v Relief Mr. Jan Vandenbroeck noie uxoris Elisabeth Baten soo voor hem als voor sijne swager Dirick naer doot Willem Baten sijn huijsvrauwe broeder.
Eodelm heeft Mr. Jan Vandenbroeck gereleveert alsulcke erffgoederen als op hem gga naer doot Willem Baten sijn verstorven.

09.10.1679 19-147r Relief den Eerw. heer Stalmans voor ende inden name Mr. Jan Vandebroeck noie uxoris naer doot Dirick Baten sijnen swaeger.
Eodem heeft den Eerw. heer Paulus Stalmans inden name als voor gereleveert alsulcke erffgoederen als naer doot Dirick Baten op Jan sijn gedevolveert.
Gehuwd voor de kerk 00.05.1628 te Kwaadmechelen (getuige(n): Schooffs ? en Hermans Henricus.) met Anne SCHOOFFS, overleden voor 1674, dochter van Willem SCHOOFFS en N.N. N.N..
Uit dit huwelijk:
   1.  Margereta (Baten), gedoopt op 22-06-1629 te Kwaadmechelen (getuige(n): Reynders Joannes en Booghmans Maria.).
   2.  Guilliaume (Baten), gedoopt op 15-08-1631 te Kwaadmechelen (getuige(n): Arnoldus Groes? en Margareta Van Meeselaer.), overleden circa 1676.
   3.  Elisabetha (Backmans), gedoopt 00.02.1635 te Kwaadmechelen (getuige(n): ? en Elisabetha ?.), overleden voor 1711.
Gehuwd voor de kerk op 29-01-1670 te Kwaadmechelen (getuige(n): Beyens Henricus en Van Wuitswinckel Guilielmus.) met Joannes VANDENBROECK 1600.
   4.  Michel (Baese), gedoopt op 30-09-1638 te Kwaadmechelen (getuige(n): Boomans Joannes en Hermans Elysabetha.).
   5.  Henricus, gedoopt op 02-09-1640 te Kwaadmechelen (getuige(n): Reynders Joannes en Hermans Catharina.).
   6.  Theodorus, gedoopt op 24-05-1643 te Kwaadmechelen (getuige(n): Claes Gasparus en Hermans Christina.).
   7.  Catharina, gedoopt op 26-03-1646 te Kwaadmechelen (getuige(n): Albroogs? Joannes en Van Velthoven Maria.).

Willem BAETEN 1600, overleden circa 1549. RAH Gichten 843-03
17.06.1549 03-206v Opheldinghe vanden kinderen van Bartholomeeus Baeten alias Inden Bossch teweeten Hein, Neelis ende Magdalena.
Soe hebben deese kinderen opgehaeuen allen alsulcken versterff als hen aengecoemen is nae doot Willem Baeten ende Margrietens Inde Bossch sijnder huijsvrouwen hen moeijen. Zoon van N.N. BAETEN en N.N. N.N..
Gehuwd met Margareta INDEN BOSSCH, overleden circa 1549.
 
Gerardus BAEYENS, dagloner, gedoopt op 01-11-1755 te Olmen, overleden op 16-09-1815 om 12 uur te Oostham Plaats op 59-jarige leeftijd. Not. Van Kerckhoven volume 4786 item 4 : 1780-1785.
18.09.1784 akte 547: Testament Joannes Wijtsel. Hij testateur laet erfvelijck aen Wilboort Vangroeningen parceel moer in de maye onder Lommel, afgekomen van sijne leste voors. huysvrouwe.
Verder roept ende nomineert daer inne voor sijne universele erfgenaemen Gerardus Beyens X Helen Lenaerts, nu bij hem woonende. Zoon van Petrus BAEYENS en Maria BERCKMANS.
Gehuwd met Maria Helena LENDERS (Lenaerts,Lemmens), spinster, gedoopt op 01-04-1755 te Paal, overleden op 13-04-1821 om 8 uur te Oostham Plaats op 66-jarige leeftijd, dochter van Joannes LENDERS en Catharina CONINKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Franciscus 1800.
   2.  Joannes, soldaat, gedoopt op 24-07-1787 te Oostham (getuige(n): Berghmans Joes Franciscus en Maes Anna Cath.), overleden op 03-11-1807 te Antwerpen op 20-jarige leeftijd. Volgens info militairen Napoleon gestorven in militair hospitaal in Antwerpen op 15.12.1807.

Stamboek nr: 3300
In dienst op 29.01.1807. 3de batallion 3de compagnie.
Signalement:
1,55m groot.
Rond gezicht.
Groot voorhoofd.
Blauwe ogen.
Ecrasé neus. (verpletterde neus?).
Kleine mond.
Korte kin.
Blond haar en wenkbrauwen.
   3.  Henricus (Bayens), gedoopt op 14-11-1788 te Oostham (getuige(n): Vanhout M. ipv Wellens H.M. en Vrancken Aldeg.), moeder vermelt als Lemmens Maria Helena. Overleden op 29-11-1788 te Oostham, 15 dagen oud.
   4.  Henricus 1800.

Henricus BAEYENS 1800, linnenwever(1856), gedoopt op 06-06-1793 te Oostham (getuige(n): Van Bael Joes Baptista en Huybreghs Dympna.), overleden op 06-12-1859 om 20 uur te Oostham Dorp op 66-jarige leeftijd. RAH 730-3572 Notaris Joannes Ooms.
12.08.1856 akte 199 (f°490) Testament gemaakt door:
Angelina Reynders huishoudster uit Oostham x Hendrik Baeyens linnenwever, gezond van lichaam maakt haar testament als volgt:
Ik geve en vermake aan mijn man alzulk paart en deel in al mijn zo roerende en onroerende zo in eigendom als vruchtgebruik.

12.08.1856 akte 200 (f°492) Testament gemaakt door:
Hendrik Baeyens uit Oostham maakt zijn testament als volgt:
Ik geve en vermake aan mijn vrouw alzulk paart en deel in al mijn zo roerende en onroerende zo in eigendom als vruchtgebruik

RAH 730-3574 Notaris Joannes Ooms.
05.02.1858 akte 37 (f°93) Verkoop door:
Hendrik Baeyens landbouwer verkoopt uit zijn ouderlijk erfdeel aan Cornelis Verachtert grondeigenaar beiden wonende te Oostham een perceeltje bouwland te Oostham in den Hagendoren gelegen voor 110 fr. Sectie A nr 1159.

RAH 730-3575 Notaris Joannes Ooms.
22.12.1859 akte 211 (f°445) Openbare verkoop door:
Joseph Berghmans dagloner uit Oostham, agent der politie Jacques Theodore Ghandit Robay, Peeter Romanus Baeyens, Gerard Baeyens allen dienstknecht uit Brussel, Joseph Wouters kuiper uit Oosterwijk Houtvenne verkopen roerende goederen te Oostham voor 177.90 fr.

22.12.1859 akte 212 (f°451) Finale toewijzing door:
In de herberg van Peeter Jan Theunis te Oostham in de Merkt gelegen verkopen uit hun ouderlijk erfdeel, Antoinette Baeyens x Jacques Theodore Ghandit Robay, Peeter Romanus Baeyens, Leocadia Baeyens x Joseph Berghmans uit Oostham, Francisca Baeyens x Joseph Wouters uit Oosterwijk Houtvenne en Gerard Baeyens verkopen aan Hendrik Theunis uit Heppen en Francis Delarbre uit Oostham twee huizen, tuinen, bouwland en weide gelegen te Oostham in de hagendoren en dit voor 1150 fr. Sectie A nrs 1165,1166 en 1167 en Sectie A nrs 1160a,1163 en 1164.

RAH Erfenisaangiften 1860
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Baeyens Henricus.
Aangifte door Baeyens Romanus en Baeyens Gerardus dienstboden te Brussel, Francisca Baeyens x Wouters Josephus kuiper te Houtvenne, Baeyens Leocadia x Bergmans Josephus dagloner te Oostham en Baeyens Antoinette x Ghan Jacques Theodore agent van police te Bruxelles. Allen kinderen vd overledene.
Goederen in de Hagendooren te Oostham.
1: een weide, huis en tuin in de Hagendoren Sectie A nrs 1165,1166 en 1167.
2: een bouwland, huis en tuin in de Hagendoren Sectie a nrs 1160a, 1163 en 1164. Zoon van Gerardus BAEYENS, dagloner, en Maria Helena LENDERS (Lenaerts,Lemmens), spinster.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-06-1816 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 04-06-1816 te Oostham (getuige(n): Coenen Arnoldus en Thijs Henricus Hieronymus.) met Angelina REYNDERS (Renders, Rijnders), 24 jaar oud, handwerkster, gedoopt op 16-10-1791 te Oostham (getuige(n): Rijmens Gerardus en Roels Anna Christina.), overleden op 12-10-1857 om 7 uur te Oostham Plaats op 65-jarige leeftijd, dochter van Martinus REYNDERS, landbouwer/ster, en Maria Elisabeth CLAES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie Françoise (Maeia Francisca), geboren op 05-07-1817 om 18 uur te Oostham Plaats, gedoopt op 06-07-1817 te Oostham (getuige(n): Rijnders Martinus en Eyckmans Brigida Koersel.).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-11-1841 te Herselt met Josephus WOUTERS, 30 jaar oud, kuiper, geboren op 05-04-1811 te Werchter, zoon van Franciscus WOUTERS en Elisabeth LAMBERECHTS.
   2.  Petrus Romanus, geboren op 09-08-1821 om 19 uur te Oostham, gedoopt op 09-08-1821 te Oostham (getuige(n): Baeyens Franciscus en Boschmans Dympna.).
   3.  N.N., geboren op 26-12-1824 om 12 uur te Oostham, overleden op 26-12-1824 om 12 uur te Oostham, 0 dagen oud.
   4.  Maria Leocadia, naaister, geboren op 09-12-1826 om 13 uur te Oostham, gedoopt op 09-12-1826 te Oostham (getuige(n): Rijnders Joannes Baptista Tax. en Loduweks Elis. Balen.), overleden op 26-11-1895 om 13:00 uur te Oostham op 68-jarige leeftijd, begraven op 28-11-1895 te Oostham.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-04-1853 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 11-04-1853 te Oostham (getuige(n): Beyens Gerardo en Bergmans Joanne.) met Josephus BERGMANS, 30 jaar oud.
   5.  Antonia (Maria Antonia), geboren op 26-08-1830 om 21 uur te Oostham, gedoopt op 27-08-1830 te Oostham (getuige(n): Heylen Petrus Franciscus en Reynders Maria Theresia.).
Gehuwd circa 1857 te Brussel met Jacques Theodore GHANDIT ROBAY, agent de police.
   6.  Gerardus BAYENS, geboren op 26-11-1833 om 11 uur te Oostham, gedoopt op 27-11-1833 te Oostham (getuige(n): Luyten Gerardus en Reynders Maria.).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-03-1864 te Brussel met Marie Louise Van DOOREN, 28 jaar oud, geboren op 25-08-1835 te Mazenzele.

Petrus Franciscus BAEYENS 1800, linnenwever, gedoopt op 13-05-1785 te Oostham (getuige(n): Lenaerts Petrus en Nelysen Maria Elizabetha.), overleden op 22-03-1856 om 12 uur te Oostham (Plaats) op 70-jarige leeftijd. RAH 730-3619 Notaris Henricus Ooms.
24.02.1843 akte 58 (p186):
Obligatie door:
Linnenwever Pieter Francis Baeyens is verschuldigd aan de jouff. De gezusters Anna Maria Van Breugel en Maria Catharina Van Breugel, rentenierster, allen uit Oostham 200 fr en terug te geven binnen de 15 jaar op wettigen intrest van 5%.
Pand: huis met aanbehoorten en grond met de moeshof en bouwland daaraan, thans door hem gebezigd, gelegen in het dorp van Oostham, groot ca 20 are.(Sectie A nr 1160,1163,1164 Art. 5 Franciscus Baeyens). Ongeveer hoek Beukenlaan en Essenweg nu.
O: de kinderen Wilbord Schroeyen. (Sectie A nr 1161,1161 Art. 274 kinderen Wilhelmus Schraeyen).
Z: de straat. Huidige Beukenlaan.
W: Hendrik Baeyens. (Sectie A nr 1165,1167,1164 Art. 7 Hendrik Baeyens).
N: de armen. (Sectie A nr 1158 Art. 208 den armen Oostham).

RAH Erfenisaangiften
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Petrus Franciscus Baeyens.
Henricus Baeyens linnewever Oostham broer.
1- huis en tuin Oostham Hagendoren Sectie A nr 1163,1164, groot 6.70a
2- parceelken bouwland Hagendoren Sectie A nr 1160a, groot 1.10a
3- 1/2 roerende goederen. Zoon van Gerardus BAEYENS, dagloner, en Maria Helena LENDERS (Lenaerts,Lemmens), spinster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1810 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 14-05-1810 te Oostham (getuige(n): Janssen Petrus Henricus en Baeyens Henricus.) met Maria Elisabeth LODEWIJCKX, 25 jaar oud.
 
Joannes Franciscus BAFFROY, zonder beroep (1867) grondeigenaar en schrijnwerker(1868), geboren op 20-06-1811 om 09:00 uur te St-Pieters-Jette, overleden op 13-12-1869 te Heppen op 58-jarige leeftijd. RAH 730-3583 Notaris Joannes Ooms.
17.08.1867 Akte 154 (f°470) Contract van huwelijk tussen.
Joannes Franciscus Baffroy meerderjarige, zonder beroep uit Heppen en Maria Helena Verbeeck meerderjarige grondeigenares wonende te Oostham gevende aan de langstlevende den eigendom der roerende goederen en het vruchtgebruik van de onroerende goederen.

RAH 730-3584 Notaris Joannes Ooms.
04.05.1868 Akte 157 (f°356) Testament gemaakt door:
Grondeigenaar en schrijnwerker Francis Baffroy wonende in Heppen, gezond van lichaam maakt zijn testament als volgt:
Ik laat en maak aan mijn echtgenote Helena Verbeeck, huishoudster bij mij te Heppen inwonende, den volle eigendom van de helft van een huis en tuin gelegen te Heppen, door mij en mij vrouw thans bewoond.

Zoon van Laurent BAFFROY (Baveroy), dagloner, en Claire JACOBS, huishoudster(1811).
Gehuwd voor de kerk circa 1867 met Maria Helena VERBEECK.
 
[privacy].
 
Paulus BARDUYNS 1600, overleden op 09-07-1627 te Oostham. RAH Gichten 843-11
17.07.1626 11-275v D'erffven van tocht Pauwels Barduijns, ten behoeve van zijne kinderen.
Pauwels Barduijns heeft zijne tocht gederft, hem competerende in sekeren bempt gelegen tot Genenbosch. Ten behoeve zijnen kinderen om daermede te blussen sijne reele lasten, penningen. Peter Gijsels ende Jan Barduijsn momboirs der kinderen, daerin gegicht.
- O ende W: Jeroen Tessens.
- Z: die beke.
- N: die heijde.
 
Casimirus BAS 1800, geboren op 05-02-1824 te Kwaadmechelen, gedoopt op 06-02-1824 te Kwaadmechelen (getuige(n): Vertessen Felix en Giels Helena.), overleden op 03-12-1854 te Gerhoeven op 30-jarige leeftijd. RAH 730-3631 Notaris Henricus Ooms.
27.05.1852 akte 138 (f°337) Deling tussen:
Dagloner Casimir Bas, dienstbode Francis Bas en dagloner Hendrik Bas allen uit Kwaadmechelen :
Kavel A: aan Casimirus Bas.
1: een huisje met aanbehoorten en grond te Gerhoeven. Sectie A nr 33.
2: ongeveer de helft westwaarts van 6.30 are weide aldaar. Sectie A nr 35.
3: een tuin of moeshof aldaar. Sectie A nr 36.
4: een stukje bouwland aldaar. Sectie A nr 37.
Kavel B en C: aan Francis en Hendrik Bas.
1: een stuk bouwland te Gerhoeven. Sectie A nr 40.
2: ongeveer 8 are oostwaarts van 23.80 are bouwland aldaar. Sectie A nr 39.

RAH Erfenisaangiften
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Casimir Bas.
Frans en Hendrik Bas broeders en eenige erfgenamen van den overledene wonende te Kwaadmechelen Vertjen.
Gronden te Kwaadmechelen, zoon van Gerardus BAS, dagwerker, en Maria Elisabetha TESSENS, spinster.
 
Gerardus BAS, dagwerker, gedoopt op 27-03-1797 te Sint-Lambrechts-Herk, overleden op 24-04-1850 te Kwaadmechelen op 53-jarige leeftijd. RAH 730-3631 Notaris Henricus Ooms.
27.05.1852 akte 138 (f°337) Deling tussen:
Dagloner Casimir Bas, dienstbode Francis Bas en dagloner Hendrik Bas allen uit Kwaadmechelen :
Kavel A: aan Casimirus Bas.
1: een huisje met aanbehoorten en grond te Gerhoeven. Sectie A nr 33.
2: ongeveer de helft westwaarts van 6.30 are weide aldaar. Sectie A nr 35.
3: een tuin of moeshof aldaar. Sectie A nr 36.
4: een stukje bouwland aldaar. Sectie A nr 37.
Kavel B en C: aan Francis en Hendrik Bas.
1: een stuk bouwland te Gerhoeven. Sectie A nr 40.
2: ongeveer 8 are oostwaarts van 23.80 are bouwland aldaar. Sectie A nr 39.
:

Kad. Nr. 5 : Kadaster Kw. Sectie A nr.: 33,35,36,37. Zoon van Gerard BAS, dagwerker, en Gertruyde THIJS, dagwerkster.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-02-1819 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 10-02-1819 te Kwaadmechelen (getuige(n): Tesses Petro Francisco en Boons Joanne.) met Maria Elisabetha TESSENS, 26 jaar oud, spinster, gedoopt op 29-10-1792 te Kwaadmechelen (getuige(n): Vertessen Henricus en Tessens Elisabeth.), overleden op 26-01-1848 te Kwaadmechelen op 55-jarige leeftijd, dochter van Henricus TESSENS en Catharina HENDRICKX.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena, geboren op 23-11-1818 te Gerhoeven, gedoopt op 23-11-1818 te Kwaadmechelen (getuige(n): Tessens Petrus Franciscus en Vanbalen Maria Helena.), overleden op 15-03-1824 te Gerhoeven op 5-jarige leeftijd.
   2.  Henricus, geboren op 28-05-1821 te Gerhoeven, gedoopt op 28-05-1821 te Kwaadmechelen (getuige(n): Vertessen Henricus en Tessens Anna Elisabetha ex Olmen.), overleden op 12-06-1821 te Gerhoeven, 15 dagen oud.
   3.  Albertina, geboren op 02-01-1823 te Gerhoeven, gedoopt op 02-01-1823 te Kwaadmechelen (getuige(n): Vanbaelen Henricus en Vertessen Anna Maria.), overleden op 08-01-1823 te Gerhoeven, 6 dagen oud.
   4.  Casimirus 1800.
   5.  Petrus Franciscus 1900.
   6.  N.N., geboren op 22-03-1830 te Gerhoeven, overleden op 22-03-1830 te Gerhoeven, 0 dagen oud.
   7.  Henricus 1800.
   8.  Josephus, geboren op 21-03-1835 te Gerhoeven, gedoopt op 22-03-1835 te Kwaadmechelen (getuige(n): Vanbaelen Josephus en Vertessen Maria Cornelia.), overleden op 06-04-1837 te Gerhoeven op 2-jarige leeftijd.

Henricus BAS 1800, dagloner(1852), geboren op 25-03-1831 te Kwaadmechelen, gedoopt op 25-03-1831 te Kwaadmechelen (getuige(n): Beliën Henricus en Vanbaelen Anna Catharina.). RAH 730-3631 Notaris Henricus Ooms.
27.05.1852 akte 138 (f°337) Deling tussen:
Dagloner Casimir Bas, dienstbode Francis Bas en dagloner Hendrik Bas allen uit Kwaadmechelen :
Kavel A: aan Casimirus Bas.
1: een huisje met aanbehoorten en grond te Gerhoeven. Sectie A nr 33.
2: ongeveer de helft westwaarts van 6.30 are weide aldaar. Sectie A nr 35.
3: een tuin of moeshof aldaar. Sectie A nr 36.
4: een stukje bouwland aldaar. Sectie A nr 37.
Kavel B en C: aan Francis en Hendrik Bas.
1: een stuk bouwland te Gerhoeven. Sectie A nr 40.
2: ongeveer 8 are oostwaarts van 23.80 are bouwland aldaar. Sectie A nr 39.

01.06.1852 akte 143 (f°343) Verkoop door:
Dienstbode Francis Bas en dagloner Hendrik Bas verkopen uit hun moederlijk erfdeel aan Peeter Francis Schraeyen x Maria Anna Vandervoort, landbouwers allen uit Kwaadmechelen twee stukken bouwland te Kwaadmechelen voor 350 fr.
1: een stuk bouwland te Gerhoeven. Sectie A nr 40.
2: ongeveer 8 are oostwaarts van 23.80 are bouwland aldaar. Sectie A nr 39. Zoon van Gerardus BAS, dagwerker, en Maria Elisabetha TESSENS, spinster.
 
Leonardus BAS, wever, geboren op 22-10-1801 te Zonhoven, overleden op 24-01-1848 te Lummen op 46-jarige leeftijd, dit volgens gegevens van Lummen, terwijl Schaffen Ambrosius Bas x Anna Portens vermeld.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 02-03-1840 te Lummen met Carolina POELMANS, 24 jaar oud, geboren op 10-09-1815 te Lummen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus, dagloner, geboren op 10-11-1840 te Lummen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-10-1871 te Schaffen met Barbara BELLINGS, 32 jaar oud, geboren op 01-12-1838 te Schaffen, dochter van Ambrosius BELLINGS en Maria LYPATS.

Leopoldus BAS, kleermaker/winkelier, geboren op 22-03-1861 te Kwaadmechelen, gedoopt op 23-03-1861 te Kwaadmechelen (getuige(n): Leopoldus Gestels en Philomena Jansen), overleden op 08-05-1921 te Oostham op 60-jarige leeftijd, begraven op 11-05-1921 te Oostham. RAH 2000-2003 Notaris Albert Ooms.
18.03.1896 Akte 60 (f°124) Openbare veiling door:
In de herberg van de weduwe Theunis te Oostham in het Dorp gelegen:
Alfons Moons, grondeigenaar wonende in Oostham verkoopt:
1: een perceel ledigen grond gelegen in Oostham aan de statie, groot ongeveer 14.50 are.
2: een perceel ledige grond aldaar gelegen, groot ongeveer 12.80 are.
3: een perceel ledige grond aldaar groot ongeveer 12.50 are
4: een perceel ledige grond aldaar gelegen, groot ongeveer 50.80 are.
In massa verkocht aan Leopold Bas voor 905 fr.

RAH 2000-2105 Notaris Louis Ooms.
15.07.1921 Akte 149 (f°368) Bewaargeving van een eigenhandig testament van:
Leopold Bas van Oostham heeft zijn testament gemaakt als volgt:
Ik ondergeteekende Bas Leopold laat en maak aan mijn echtgenote Maria Gevers in eigendom en vruchtgebruik al wat de wet haar toelaat in mijne nalatenschap hetzij roerende of onroerende goederen aldus eigenhandig geschreven te Oostham den vijftiende juni 1920.

Zoon van Petrus Franciscus BAS 1900, dienstknecht/winkelier, en Tess. Anna Catharina SCHRAEYEN (Maria Catharina) 1900, winkelierster.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-04-1888 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 12-04-1888 te Kwaadmechelen (getuige(n): Henricus Bas en Henricus Hermans) met Anna Maria GEVERS, 23 jaar oud, geboren op 20-05-1864 te Paal, dochter van Petrus Joannes GEVERS en Maria Regina PLUCKERS (Maria Rosina), zonder beroep(1913).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leopoldus Franciscus, geboren op 23-08-1888 om 13:00 uur te Oostham, gedoopt op 23-08-1888 te Oostham (getuige(n): Bas Petrus Franciscus en Plukkers Regina ambo Kwaadmechelen.), overleden op 22-01-1889 te Oostham, 152 dagen oud, begraven op 24-01-1889 te Oostham.
   2.  Alphonsus Joseph Maria, geboren op 23-08-1888 om 17:00 uur te Oostham, gedoopt op 23-08-1888 te Oostham (getuige(n): Vangenechten Alphonsus en Coenegracht Maria Eulalia.), overleden op 06-12-1889 te Oostham op 1-jarige leeftijd, begraven op 08-12-1889 te Oostham.
   3.  Maria Catharina Irmina, geboren op 09-03-1890 te Oostham, gedoopt op 10-03-1890 te Oostham (getuige(n): Hermans Ferdinand en Schrayen Maria Cath. ambo Kwaadm.), overleden op 28-04-1890 te Oostham, 50 dagen oud, begraven op 30-04-1890 te Oostham.
   4.  N.N., geboren op 13-02-1891 te Oostham, overleden op 13-02-1891 om 06:00 uur te Oostham, 0 dagen oud.
   5.  Josephus Henricus Francisca, priester te Halen, geboren op 13-01-1892 om 02:00 uur te Oostham, gedoopt op 13-01-1892 te Oostham (getuige(n): Bas Petrus Henricus Engsbergen en Hermans Hort. Kwaadm.), overleden op 29-02-1960 te Herk-de-Stad kliniek op 68-jarige leeftijd, begraven op 04-03-1960 te Halen.
   6.  Maria Josepha Rosalia, geboren op 08-04-1894 om 08:00 uur te Oostham, gedoopt op 08-04-1894 te Oostham (getuige(n): Bas Constantina en Hermans Amilius Kwaadmechelen.), overleden op 28-08-1959 te Mol H.Hart-kliniek op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 30-04-1924 te Oostham (getuige(n): Bas Henrico en Massagé Carolo.) met Octaaf MASSAGÉ, 33 jaar oud, geboren op 23-01-1891 te Meerhout, zoon van Joannes Josephus Theophilus MASSAGÉ en Joanna Maria VERHERSTRAETEN.
   7.  Josephus Ludovicus, geboren op 24-09-1896 om 22:00 uur te Oostham, gedoopt op 25-09-1896 te Oostham (getuige(n): Vankrunkelsven Ludo. Kwaadmechelen en Moons Ther. Heppen.), overleden op 12-01-1897 om 21:00 uur te Oostham, 110 dagen oud, begraven op 14-01-1897 te Oostham.
   8.  Maria Agnes Leonia (Maria Agnes Eleonora), geboren op 28-11-1897 om 21:00 uur te Oostham, gedoopt op 29-11-1897 te Oostham (getuige(n): Hermans Henricus en Grieten Agnes ambo Kwaadmechelen.), overleden op 15-12-1998 te Boechout RVT Sint-Mathildis op 101-jarige leeftijd, begraven op 19-12-1998 te Veerle-Laakdal.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 22-11-1932 te Oostham (getuige(n): Bas Emile en Corten Frederik.) met Karel CORTEN, 37 jaar oud, geboren op 04-02-1895 te Veerle, overleden op 03-07-1988 te Geel ziekenhuis op 93-jarige leeftijd, begraven op 07-07-1988 te Veerle, zoon van Petrus CORTEN en Maria Julia MENS (Meus).
   9.  N.N., geboren op 30-01-1899 te Oostham, overleden op 30-01-1899 om 01:00 uur te Oostham, 0 dagen oud, begraven op 31-01-1899 te Oostham.
   10.  Maria Catharina Stephania, geboren op 17-03-1902 om 04:00 uur te Oostham, gedoopt op 17-03-1902 te Oostham (getuige(n): Valkeborghs Josephus en Hermans Stephania ambo Kwaadmechelen.), overleden op 01-05-1902 om 09:00 uur te Oostham, 45 dagen oud, begraven op 03-05-1902 te Oostham.
   11.  Josephus Emilius, geboren op 04-08-1903 om 03:00 uur te Oostham, gedoopt op 04-08-1903 te Oostham (getuige(n): Hermans Aemilius en Bas Maria ambo ex Kwaadmechelen.), overleden op 31-10-1981 te Merksem Jan Palfijnziekenhuis op 78-jarige leeftijd, begraven op 07-11-1981 te Kontich.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-04-1928 te Heppen met Maria Louisa Lambertina DELCHAMBRE, 19 jaar oud, geboren op 26-01-1909 te Jemepp-sur-Meuse, overleden voor 1981, dochter van Eugeen Petrus DELCHAMBRE en Maria Monique MOONS.
   12.  Maria Monica Sidonia, geboren op 12-03-1905 om 05:00 uur te Oostham, gedoopt op 12-03-1905 te Oostham (getuige(n): Franciscus Schrayen en Sidonia Hermans abo Kwaadmechelen.).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 19-06-1929 te Oostham (getuige(n): Vanseir Jozef ex Mol en Bas Emile.) met Henricus Maria Alphons VANZEIR, geboren te Vorst, zoon van Remigius VANZEIR, onderwijzer, en Mathilde Maria Victoria BETEN.

Maria Agnes Philomena BAS 1900, geboren op 24-06-1864 te Kwaadmechelen, gedoopt op 24-06-1864 te Kwaadmechelen (getuige(n): Carolus Vertessen en Maria Agnes Grieten), overleden op 12-01-1943 te Kwaadmechelen op 78-jarige leeftijd, begraven op 16-01-1943 te Kwaadmechelen. RAH 2000-2080 Notaris Louis Ooms.
10.11.1898 Akte 160 (f°392):
Testament van Constantine Bas.
Ten woonhuize van Constantine Bas in het dorp te Kwaadmechelen maakt zij haar testament.
Ik stel voor mijne enige en algemene erfgenamen ten uitsluiting van alle anderen mijne zuster Maria Bas en Melanie Bas, beiden winkeliersters wonende met mij te Kwaadmechelen en bij voor afsterven de langst levende van hen; om ten dag van mijn overlijden van mijne roerende en onroerende goederen te beschikken als zaken aan hen eigen.
Overleden te Kwaadmechelen op 09 februari 1935.

10.11.1898 Akte 161 (f°393):
Testament van Marie Bas.
Ten woonhuize van Constantine Bas in het dorp te Kwaadmechelen maakt zij haar testament.
Ik stel voor mijne enige en algemene erfgenamen ten uitsluiting van alle anderen mijne zuster Constantine Bas en Melanie Bas, beiden winkeliersters wonende met mij te Kwaadmechelen en bij voor afsterven de langst levende van hen; om ten dag van mijn overlijden van mijne roerende en onroerende goederen te beschikken als zaken aan hen eigen.
Overleden te Kwaadmechelen op 12 februari 1943.

10.11.1898 Akte 162 (f°394):
Testament van Melanie Bas.
Ten woonhuize van Constantine Bas in het dorp te Kwaadmechelen maakt zij haar testament.
Ik stel voor mijne enige en algemene erfgenamen ten uitsluiting van alle anderen mijne zuster Constantine Bas en Marie Bas, beiden winkeliersters wonende met mij te Kwaadmechelen en bij voor afsterven de langst levende van hen; om ten dag van mijn overlijden van mijne roerende en onroerende goederen te beschikken als zaken aan hen eigen.

Dochter van Petrus Franciscus BAS 1900, dienstknecht/winkelier, en Tess. Anna Catharina SCHRAEYEN (Maria Catharina) 1900, winkelierster.
 
Maria Constantia Florentina BAS 1900, geboren op 20-06-1858 te Kwaadmechelen, gedoopt op 20-06-1858 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Joannes Schrayen en Maria Constantia Vanbaelen), overleden op 09-02-1935 te Kwaadmechelen op 76-jarige leeftijd, begraven op 13-02-1935 te Kwaadmechelen. RAH 2000-2080 Notaris Louis Ooms.
10.11.1898 Akte 160 (f°392):
Testament van Constantine Bas.
Ten woonhuize van Constantine Bas in het dorp te Kwaadmechelen maakt zij haar testament.
Ik stel voor mijne enige en algemene erfgenamen ten uitsluiting van alle anderen mijne zuster Maria Bas en Melanie Bas, beiden winkeliersters wonende met mij te Kwaadmechelen en bij voor afsterven de langst levende van hen; om ten dag van mijn overlijden van mijne roerende en onroerende goederen te beschikken als zaken aan hen eigen.
Overleden te Kwaadmechelen op 09 februari 1935.

10.11.1898 Akte 161 (f°393):
Testament van Marie Bas.
Ten woonhuize van Constantine Bas in het dorp te Kwaadmechelen maakt zij haar testament.
Ik stel voor mijne enige en algemene erfgenamen ten uitsluiting van alle anderen mijne zuster Constantine Bas en Melanie Bas, beiden winkeliersters wonende met mij te Kwaadmechelen en bij voor afsterven de langst levende van hen; om ten dag van mijn overlijden van mijne roerende en onroerende goederen te beschikken als zaken aan hen eigen.
Overleden te Kwaadmechelen op 12 februari 1943.

10.11.1898 Akte 162 (f°394):
Testament van Melanie Bas.
Ten woonhuize van Constantine Bas in het dorp te Kwaadmechelen maakt zij haar testament.
Ik stel voor mijne enige en algemene erfgenamen ten uitsluiting van alle anderen mijne zuster Constantine Bas en Marie Bas, beiden winkeliersters wonende met mij te Kwaadmechelen en bij voor afsterven de langst levende van hen; om ten dag van mijn overlijden van mijne roerende en onroerende goederen te beschikken als zaken aan hen eigen.

Dochter van Petrus Franciscus BAS 1900, dienstknecht/winkelier, en Tess. Anna Catharina SCHRAEYEN (Maria Catharina) 1900, winkelierster.
 
Maria Milania BAS 1900, geboren op 30-12-1869 te Kwaadmechelen, gedoopt op 30-12-1869 te Kwaadmechelen (getuige(n): Augustinus Vanbaelen en Maria Melania Jansen). RAH 2000-2080 Notaris Louis Ooms.
10.11.1898 Akte 160 (f°392):
Testament van Constantine Bas.
Ten woonhuize van Constantine Bas in het dorp te Kwaadmechelen maakt zij haar testament.
Ik stel voor mijne enige en algemene erfgenamen ten uitsluiting van alle anderen mijne zuster Maria Bas en Melanie Bas, beiden winkeliersters wonende met mij te Kwaadmechelen en bij voor afsterven de langst levende van hen; om ten dag van mijn overlijden van mijne roerende en onroerende goederen te beschikken als zaken aan hen eigen.
Overleden te Kwaadmechelen op 09 februari 1935.

10.11.1898 Akte 161 (f°393):
Testament van Marie Bas.
Ten woonhuize van Constantine Bas in het dorp te Kwaadmechelen maakt zij haar testament.
Ik stel voor mijne enige en algemene erfgenamen ten uitsluiting van alle anderen mijne zuster Constantine Bas en Melanie Bas, beiden winkeliersters wonende met mij te Kwaadmechelen en bij voor afsterven de langst levende van hen; om ten dag van mijn overlijden van mijne roerende en onroerende goederen te beschikken als zaken aan hen eigen.
Overleden te Kwaadmechelen op 12 februari 1943.

10.11.1898 Akte 162 (f°394):
Testament van Melanie Bas.
Ten woonhuize van Constantine Bas in het dorp te Kwaadmechelen maakt zij haar testament.
Ik stel voor mijne enige en algemene erfgenamen ten uitsluiting van alle anderen mijne zuster Constantine Bas en Marie Bas, beiden winkeliersters wonende met mij te Kwaadmechelen en bij voor afsterven de langst levende van hen; om ten dag van mijn overlijden van mijne roerende en onroerende goederen te beschikken als zaken aan hen eigen.

Dochter van Petrus Franciscus BAS 1900, dienstknecht/winkelier, en Tess. Anna Catharina SCHRAEYEN (Maria Catharina) 1900, winkelierster.
 
Petrus Franciscus BAS 1900, dienstknecht/winkelier, geboren op 25-09-1827 te Kwaadmechelen, gedoopt op 25-09-1827 te Kwaadmechelen (getuige(n): Vanbalen Petrus Franciscus en Willekens Anna Catharina.), overleden op 10-08-1895 om 14.30 uur te Kwaadmechelen op 67-jarige leeftijd, 67 j. oud/PR.Kwa.+ 09.08.1895, begraven op 12-08-1895 te Kwaadmechelen. RAH 730-3631 Notaris Henricus Ooms.
27.05.1852 akte 138 (f°337) Deling tussen:
Dagloner Casimir Bas, dienstbode Francis Bas en dagloner Hendrik Bas allen uit Kwaadmechelen :
Kavel A: aan Casimirus Bas.
1: een huisje met aanbehoorten en grond te Gerhoeven. Sectie A nr 33.
2: ongeveer de helft westwaarts van 6.30 are weide aldaar. Sectie A nr 35.
3: een tuin of moeshof aldaar. Sectie A nr 36.
4: een stukje bouwland aldaar. Sectie A nr 37.
Kavel B en C: aan Francis en Hendrik Bas.
1: een stuk bouwland te Gerhoeven. Sectie A nr 40.
2: ongeveer 8 are oostwaarts van 23.80 are bouwland aldaar. Sectie A nr 39.

01.06.1852 akte 143 (f°343) Verkoop door:
Dienstbode Francis Bas en dagloner Hendrik Bas verkopen uit hun moederlijk erfdeel aan Peeter Francis Schraeyen x Maria Anna Vandervoort, landbouwers allen uit Kwaadmechelen twee stukken bouwland te Kwaadmechelen voor 350 fr.
1: een stuk bouwland te Gerhoeven. Sectie A nr 40.
2: ongeveer 8 are oostwaarts van 23.80 are bouwland aldaar. Sectie A nr 39.

RAH 730-3641 Notaris Leonard Ooms.
07.10.1862 Akte 227 (f°511) Verkoop door:
Dagloonster Maria Elisabeth Noels verkoopt aan dagloner Francis Bas uit Kwaadmechelen een lege grond aldaar gelegen ter plaatse Bosberg voor 25 fr.

RAH 730-3593 Notaris Joannes Ooms.
22.04.1877 Akte 86 (f°168) Verkoop door:
Landbouwer Henricus Theys uit Beverlo als gemachtigde van Maria Elisabeth Vandermuysen, zonder beroep en weduwe Timmermans en haar dochter de winkelierster Maria Regina Timmermans weduwe in eerste huwelijk van Franciscus Vandeweyer en in tweede huwelijk van Vital D'Hane wonende in Brussel Baamschestraat 11, verkopen aan Franciscus Bas een winkelier uit Kwaadmechelen een huis, tuin en land te Gerhoeven Kwaadmechelen, samen groot 23 are voor 100 fr. Sectie A nrs 472,472 en 472(??) .
De goederen komen uit de gemeenschap tussen de gemelde Vandermuysen en Francis Timmermans ein ingevolge akt van aankoop verlegd voor meester Ooms in Tessenderlo den 21.01.1867.

RAH 2000-2075 Notaris Louis Ooms.
21.08.1893 Akte 116 (f°275) Josephus Cuypers x Joanna Verbiest verkopen aan Francis Bas een parceel jongen dennenbos.
Winkelier en schepen in Schoonderbuken, Josephus Cuypers en zijn vrouw Joanna Verbiest, huishoudster verkopen voor 850 fr aan Francis Bas bakker en winkelier wonende te Kwaadmechelen een parceel jongen dennenbos en gedeelte ledigen bosgrond gelegen in Kwamol Oostham. Sectie B nr 666, groot 3ha 3a.
De verkoper verklaart dat dit zijn eigendom is te weten de helft aan madame Joanna Verbiest, als voortkomende uit haar ouderlijk erfdeel en haar aangedeeld bij akte meester Van Assche notaris Diest 12.10.1872 en de helft hoort toe aan beide verkopers.

RAH 2000-2077 Notaris Louis Ooms.
24 en 25.09.1895 Akte 108 en 109 (f°249) Verkoop te Kwaadmechen, in het klein nieuwe koopwaren, allerhande huismeubels en veldvruchten.
Dit ten aanzoek van Constancia Bas, zonder beroep, wonende te Kwaadmechelen. Leopold Bas, herbergier wonende te Oostham. Marie Bas en Melanie Bas, beiden zonder beroep en wonende te Kwaadmechelen. Henri Bas pnderwijzer wonende te Tessenderlo. August Valkenborghs, herbergier uit Kwaadmechelen handelende als voogd over zijn minderjarige kinderen Joseph en Constantine Valkenborghs. Welke roerende goederen zij in onverdeeldheid bezitten als voortskomende uit de erfenis van hun ouders.
Een totaal bedrag van 1554.90fr. en 17 blz aan tekst.

05.12.1895 Akte 153 (f°373) Verkoop met de vrederechter door familie Bas.
In de gemeenteschool van Kwaadmechelen verkopen:
1. Constantina Bas, zonder beroep.
2. Maria Bas, zonder beroep.
3. Melanie Bas, zonder beroep, alle drij wonende te Kwaadmechelen.
4. Leopold Bas, handelaar wonende te Oostham.
5. Henri Bas, onderwijzer wonende te Engsbergen.
6. A: Auguste Valkenborghs, herbergier uit Kwaadmechelen, hier doende als voogd over zijn minderjarige kinderen: Joseph en Constantia Valkenborgs, uit huwelijk met Regina Van Hemelen, overleden te Kwaadmechelen.
Verkopen met de vrederehcter:
1. Een huis gestaan te Gerhoeven. Sectie A nrs 472p en 472q, groot samen 32a. verkocht aan Constantina Bas, Marie Bas en Melanis Bas voor 2125 fr.
2. Een dennenbos en ledigen bosgrond te Oostham, Sectie B nr 995a en Kwaadmechelen Sectie B nr 444k/3, groot samen 1ha 25a 80ca. verkocht aan Joseph Cuypers, huidevetter uit Tessenderlo voor en namens zijn moeder Antoinette Moons, weduwe Johannes Cuypers, voor 500 fr.
3. Een dennenbos te Oostham ter plaatse op den berg. Sectie B nr 999b, groot 3ha 9a 80ca. Verkocht aan Alphonse Van Lommel, landbouwer uit Tessenderlo voor en namens dame Agnes Cantillion, weduwe van de Heer Walrave, grondeigenares uit Diest voor 1160 fr.
De verkopers verklaren dat de goederen hun toebehoren die onder nrs 1,2, 3, 4 en 5 als voortskomende uit hun ouderlijk erfdeel, die onder nr 6 als voortskomende uit de erfenis van wijlen hun grootmoeder Catharina Scraeyen, overleden te Kwaadmechelen 19.04.1895.

RAH 2000-2079 Notaris Louis Ooms.
30.04.1897 Akte 79 (f°181):
Verdeling van de gelden in de licitatie der onroerende goederen en roerende goederen met vrederechter en notaris van de familie Bas.
1. Constantine Bas.
2. Marie Bas.
3. Melanie Bas, winkelierster, allen wonende te Kwaadmechelen ne vertegenwoordigt door Henri Bas.
4. Leopold Bas, winkelier wonende te Oostham.
5. Henri Bas, onderwijzer wonende te Engsbergen.
6. Auguste Valkenborgs als voogd over zijn minderjarige kinderen Josep en Constantine Valkenborgs, uit zijn huwelijk met Regina Van Hemelen, overleden te Kwaadmechelen.
En ten overstaan van de vrederechter.
A. Voorlopige aanmerkingen:
a. Zij verklaren dat hun moeder Catharina Schraeyen weduwe in 1ste huwelijk van Andreas Van Hemelen, overleden is in Kwaadmechelen den 09.04.1895 en dat hun vader Francis Bas aldaar is overleden den 10.08.1895.
b. Dat de roerende goederen der nalatenschap van hun ouders door het minesterie van ons notaris openbaar verkocht werden op 24, 25 en 30.09.1895 en dat de onroerende goederen openbaar verkocht werden den 05.12.1895.
c. Dat de aandelen der rechthebbenden volgender wijze bepaald zijn: Constantine, Marie, Melanie, Leopold en Henri Bas hebben elk 1/12 deel uit hun moederlijk erfdeel en 1/10 uit hun vaderlijk erfdeel. Of elk 11/60 delen. De kinderen van August Valkenborgs en wijlen Regina Van Hemelen hebben tesamen 5/60 delen.
d. Dat al de roerende en onroerende goederen van de gemeenschap, welke bestaan heeft tussen de ouders afhangen.
e. Dat zij tot heden gemeen gebleven waren.
Zij vragen aan de notaris hun nalatenschappen te bepalen.
Er volgt dan de verdeling.

Zoon van Gerardus BAS, dagwerker, en Maria Elisabetha TESSENS, spinster.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-11-1857 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 05-11-1857 te Kwaadmechelen (getuige(n): Steenaers Lamberto en Schrayen Joanne.) met Tess. Anna Catharina SCHRAEYEN (Maria Catharina) 1900, 25 jaar oud. {Zij was eerder gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25-09-1852 te Tessenderlo, gehuwd voor de kerk op 03-10-1852 te Kwaadmechelen (getuige(n): Thijs Guilielmus en Kerstens Henricus) met Tess. Andreas VANHEMEL, 41 jaar oud, handwerker, geboren op 19-02-1811 te Mol, overleden op 14-12-1856 te Kwaadmechelen-Gerhoeven op 45-jarige leeftijd, zoon van Franciscus VANHEMEL, dienstknecht, en Anna Maria CUYPERS, landbouwer.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Constantia Florentina 1900.
   2.  Leopoldus.
   3.  Maria Agnes Philomena 1900.
   4.  Petrus Henricus.
   5.  Maria Milania 1900.
   6.  Vincentius Anselmus, geboren op 10-03-1873 te Plaats, gedoopt op 10-03-1873 te Kwaadmechelen (getuige(n): Jos. Schrayen ipv Anselmus Schrayen en Maria Schrayen), overleden op 04-09-1873 te Plaats, 178 dagen oud.
   7.  Maria Rosalia, geboren op 29-05-1875 te Kwaadmechelen, gedoopt op 29-05-1875 te Kwaadmechelen (getuige(n): Anselmus Schrayen en Regina Van Hemel), overleden op 22-02-1888 om 21.00 uur te Kwaadmechelen op 12-jarige leeftijd.

Petrus Henricus BAS, onderwijzer in Engsbergen 1887 - 1932, geboren op 27-08-1867 te Kwaadmechelen, gedoopt op 27-08-1867 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Henricus Boons en Melania Vanbalen), overleden op 19-02-1934 om 17.30 uur te Tessenderlo op 66-jarige leeftijd, begraven op 23-02-1934 te Tessenderlo, hebben 7 kinderen, zoon van Petrus Franciscus BAS 1900, dienstknecht/winkelier, en Tess. Anna Catharina SCHRAEYEN (Maria Catharina) 1900, winkelierster.
Gehuwd met Maria Theresia Coleta SCHROVEN, geboren op 11-10-1865 te Vorst-Kempen, overleden op 07-04-1939 te Tessenderlo op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozef, geboren op 13-11-1899 te Tessenderlo, overleden op 13-12-1980 te Diest Stedelijk Ziekenhuis op 81-jarige leeftijd, begraven op 18-12-1980 te Tessenderlo.
Gehuwd met Emma WIJCKMANS, geboren op 23-07-1903 te Beringen, overleden op 11-04-1987 te Diest Stedelijk Ziekenhuis op 83-jarige leeftijd, begraven op 15-04-1987 te Tessenderlo, dochter van Franciscus Hubertus WIJCKMANS, voerman/herbergier, en Maria Hubertina THIJS (Theys), landbouwster.
   2.  Maria Anselmus Antonius, geboren op 21-02-1901 om 13:00 uur te Tessenderlo, overleden op 07-04-1901 om 15:00 uur te Tessenderlo, 45 dagen oud.
   3.  Maria Anselmus Marcellus (Marcel), geboren op 17-05-1902 om 07:00 uur te Tessenderlo, overleden op 07-09-1971 te Kortenaken op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd met Elvire GIJSENBERGH, overleden na 1971.
   4.  Anna Helena, rustend onderwijzeres, geboren op 12-11-1903 om 02:00 uur te Tessenderlo, overleden op 27-02-1992 te Tessenderlo Heuvelheem op 88-jarige leeftijd, begraven op 03-03-1992 te Tessenderlo.
   5.  N.N., geboren op 09-11-1905 om 06:00 uur te Tessenderlo, overleden op 09-11-1905 om 06:00 uur te Tessenderlo, 0 dagen oud.
   6.  Maria Ludovicus Antonius Raphaël, geboren op 01-01-1908 om 14:00 uur te Tessenderlo, overleden op 02-06-1980 te Mol op 72-jarige leeftijd, begraven te Mol.
Gehuwd met Rosa MOERENHOUT, overleden na 1980.
   7.  Maria Francisca Martha Germana, geboren op 21-06-1910 om 21:00 uur te Tessenderlo, overleden op 07-07-2003 te Diest AZ op 93-jarige leeftijd, begraven op 12-07-2003 te Tessenderlo.
Gehuwd met Frans NICASIE, geboren op 21-10-1899 te Vorst-Laakdal, overleden op 26-03-1991 te Diest AZ op 91-jarige leeftijd, begraven op 30-03-1991 te Tessenderlo.

Peeter BASTEN 1600, geboren voor 1520. RAH Gichten 843-03
11.12.1548 03-180v Jan Houtmans ende Peter Bastens.
Opden voors dach is gecompareert Jan Houtmans ende heeft opgedraghen in ons hant allen sijn gerichticheijt van tocht ende erffelijckheijt die hij hadde ter uren des cloesters van Sinte Mariedael op sijn guederen gedaen en nog op al zijn goederen hij mag hebben. Dat tot behoeff van Peter Bastens momber zijnre huijsvrouwen die wettighe dochter van Jan Houtmans.
Gehuwd met N.N. HOUTMANS, geboren voor 1520.
 
Jan BASTENS 1600. RAH Gichten 843-08
08.06.1598 08-261r Matheeus Beckers ende Jan Bastens cum uxore.
Jan Bastens heeft met consent zijnder huijsvrouw Anna Vreen, opgedraghen ten behoeve van Matheus Beckers, die gichte van een beempdeken gelegen onder Corspel, groot ontrent 1.5 dachmael, geheijten het costers beempdeken. Om ende voer de somme van 180 gls bblx ende des vercoopers huijsvrou 5 gls tot een kermiss, waervan de vercooper ontfangen heeft 100 gls ende die resterende 80 gls heeft de cooper termijn van betaelinge tot opde dach van bejaeren. Lijcoop nae landtcoop, godsgelt 20 sts.
Opden 24.05.1599 heeft Jan Bastens hem betaelt gekendt.
Gehuwd met Anna VREEN.
 
Peeter BASTENS (Buyens) 1600, geboren voor 1525. RAH Gichten 843-04
30.09.1550 04-14r Uitspraeck geschiet tusschen Peeter Bastens oft Buijens ter eender met sijn megeringen t'eender ende Jan Hermans met sijn manscappen partijen ter andere zijden.
Inden jaeren 1550 den derden dach van julij, inden saken tusschen Peter Bastens ter eender ende Jan Hermans ter andere zijden partijen, is utspraeck der submissie bijden voirs partijen gedaen voor scepenen van Ham. Overmitzs mr Johan Grieten, Jan Moens als segsmannen van wegen Jans voors ende Peeter Keijarts ende Marcq Loijen als segsmannen van wegen Peeter voors, dat Peeters al aff staen van alsulcken recht als hij bedaegt hadde tegen Lambrecht Zeeuw ende Peeter Van Ham tot Jan Hermans behoeff van alsulcken gueden daer Jan Hermans voortijts utgewonnen is geweest ende Ja, Hermas vanden clooster van Sinte Mariadael gecocht heeft met voirwaerden dat Jan voors betalen sal allen costen van recht... gaat nog wat verder.

30.09.1550 04-14v Jan Hoemans, Peeter Bastens met sijn huijsvrouw Maria, Jan Houtmans dochter.
Daerna anno voirs den 08.07 soo is coemen voir ons scoltis ende scepenen van Ham, Peeter Buijens met sijn huijsvrouw voors ende hebben ganschelijck ende met recht van allen alulcken erffguederen onder ons sorterende als clooster van Sinte Mariadael met recht gedimneert oft uitgewonnen hadde aen Jan Houtmans ..

26.10.1551 04-74v Quijtscheldinge van Peeter Bastens met sijn huijsvrouw tot behoeff Peeter Donderdouwe.
Op datum voirs sijn gecompareert Peeter Bastens met sijn huijsvrouw Jan Houtmans dochter ende hebben quijtgescholden allen recht dat sij hadden, van eenen beempt die Peeter gecocht hadde van Jan Hoemans gecomen van Jan Houtmans en die clooster van Sinte Annadael..
Gehuwd met Maria HOUTMANS, geboren voor 1525, dochter van Jan HOUTMANS en N.N. N.N..
 
Tess. Maria Angelina BASTIAENS 1900, geboren op 14-04-1814 te Grobbendonk, overleden op 19-09-1898 om 11.00 uur te Tessenderlo op 84-jarige leeftijd. RAH 2000-1993 Notaris Albert Ooms.
25.03.1887 Akte 81 (f°160) Openbare toewijzing door:
In de herberg van Joseph Renders te Tessenderlo:
1. Domuun Renders landbouwer uit Oostham,
2. Joseph Renders landbouwer uit Tessenderlo,
3. Regina Renders landbouwster uit Vorst,
4. Louis Renders dagloner uit Luik verkopen:
Een huis, tuin, weide en bouwland gelegen te Tessenderlo aan de Ploeg. Sectie B nrs 748-749-750-751 en 752.
Goed dat komt uit de erfenis van hun neeft Louis Sneyers overleden te Tessenderlo.
Verkocht aan Liboire Melis handelaar uit Tessenderlo voor zijn moeder Maria Angelina Bastiaens handelaarster uit Tessenderlo voor 1650 fr.

RAH 2000-2077 Notaris Louis Ooms.
14.09.1895 Akte 107 (f°247) Marie Angeline Bastiaens weduwe Cornelius Melis, wonende te Tessenderlo
Marie Angeline Bastiaens de weduwe Cornelius Melis verkoopt aan Francis Raynaud wonende te Moustier-sur-Sambre, gedomicilieert te Parijs, en Theophile Raynaud wonende te Tessenderlo domicileert in Moustier-sur-Sambre koopt voor 12000fr grond Sectie B nrs 278 en 279, 1ha 78a 90ca.

RAH Erfenisaangiften 1899 26-26870 en 26876 nr 186 en 232.
Aangevers:
1: Egidius Liborius Melis, winkelier en grondeigenaar te Tessenderlo.
2: Constance Melis, winkelierster en grondeigenares te Tessenderlo.
3: Eulalie Melis x Sidron Monsiers, onderwijzer uit Meerhout-Gestel.
Aangifte:
Meerdere onroerende goederen te Tessenderlo.

Bijvoegsel:
1: een schuldvordering van 500 fr ten behoeve van Angeline Bastiaens weduwe Cornelius Melis en ten laste van Joseph Clerckx uit Paal.
Verlegd voor notaris Ooms te Tessenderlo op 20.09.1874 ten behoeve van Louis Frans Lardé van Tessenderlo en afgestaan door hem aan Angelina Bastiaens bij akte verlegd notaris Albert Ooms Beverlo op 15.2.1889.
2: een schuldvordering van 300 fr ten behoeve van Angelina Bastiaens weduwe Cornelis Melis en ten laste van Joseph Clerckx van Paal.
Verlegd voor notaris Ooms te Tessenderlo op 18.02.1875 ten behoeve van Louis Frans Lardé van Tessenderlo en afgestaan door deze aan Angelina Bastiaens verlegd voor meester Albert Ooms Beverlo 15.02.1889.
Er volgen nog een aantal delen (1/28ste deel) van een aantal onroerende goederen te Antwerpen.

RAH 2072-2077 Notarius Louis Ooms.
14.09.1895 akte 107:
Marie Angeline Bastiaens weduwe Cornelius Melis, wonende te Tessenderlo
Marie Angeline Bastiaens de weduwe Cornelius Melis verkoopt aan Francis Raynaud wonende te Moustier-sur-Sambre, gedomicilieert te Parijs, en Theophile Raynaud wonende te Tessenderlo domicileert in Moustier-sur-Sambre koopt voor 12000fr grond Sectie B nrs 278 en 279, 1ha 78a 90ca.
-
RAH 2000-2074 Notaris Louis Ooms.
07.09.1892 akte 137:
Verkoop te Tessenderlo van gras.
Dit ten aanzoek van de weduwe Melis, geboren Maria Angelina Bastiaens, winkelierster wonende te Tessenderlo en Ludovicus Verdonck, landbouwer te Kwaadmechelen wonende.

RAH 2000-2077 Notaris Louis Ooms.
19.04.1895 Akte 54
(f°116) Verkoop door Eugeen Rijnders van twee hooilanden en een dennenbos.
In de herberg van madame de weduwe Louis Engelen-Vandeweyer in de Schutpenninck te Hulst gelegen:
Gemeentesecretaris Eugeen Rijnders, wonende te Tssenderlo, verkoopt:
1. Een hooiland te Tessenderlo, ter plaatse de spekkebeemden. Sectie B nr 1049, groot 42a 10ca. Verkocht aan Liborius Melis, grondeigenaar uit Tessenderlo voor en namens zijn moeder Maria Angelica Bastiaens, weduwe Constantin Melis, negotiante en grondeigenares te Tessenderlo wonende, voor 700 fr.
2. Een hooiland ter zelve plaatse. Sectie B nr 1055, groot 34a 90ca. . Idem voor 1210 fr
3. Een dennenbos ter plaatse Maaiven. Sectie B nrs 1327, 1328, 1329, 1330, groot 90a 80ca.
De verkoper verklaart dat de goederen komen uit zijn ouderlijk erfdeel.

Dochter van Tess. Franciscus BASTIAENS en Tess. Elisabeth VANDENPUTTE.
Gehuwd met Tess. Cornelius MELIS 1800.
Uit dit huwelijk:
   1.  Egidius Liborius.
   2.  Tess. Maria Eulalia.

Martinus BASTIAENS (Sebastiaens) 1600, overleden circa 1633 te Sint-Truiden. RAH Gichten 843-08
02.12.1591 08-75r Anna Premen achtergelaten Coen Van Meeselaer ende Melchior Stalmans ende Lambrecht Guekens.
Melchior ende Lambrecht hebben opgedragen tot behoeff van Anna Premen, een jaerlijxe renthe van 100 gls capitael (7% intrest), als pand opgedragen het voorste ende achterste leuwken, gelegen onder Heppen. Soo is joncker Herman hoen in naem van Anna te gichten comen.
Den 12.01.1627 heeft Huijbrecht Cremen (?) uuijt cracht zijnen procuratie hem verleent bij Marten Bastiaens op 07.09.1624, voir de notaris ende commissarus van St. Truijden, gequiteert die panden.

04.10.1599 08-312v Marten Bastiaens ende Peeter Vrancken.
Peeter Vrancken heeft als man ende momboir sijnder huijsvrouw Lijsbeth Janssen, opgedragen ten behoeve van Marten Bastiaens, die gichte vande voers renthe, zulcx als hij treckende is aen panden van eertijts Jan Schooffs, nu Wouter Verheijen. Anna Premen is de huijsvrouw van Marten Bastiaens.
Den 29.01.1629 heeft Huijbrecht Crenen uuijt cracht zijnen procuratie van wegen Marten Bastiaens voor notaris Minthen tot St. Truijden, gequiteert die panden originaen anno 1581 geschiet tusschen Lenardt Janssen ende Jan Schooffs.

RAH Gichten 843-09bis
18.06.1612 9bis-112v Merten Bastiaens cooper ende Henrick Rombouts met consent Elizabeth Wouters met haren momboir Jan Engelen.
Henrick Rombouts heeft opgedraghen, ten behoeve van Merten Bastiaens, een beempdeken gelegen tit Beverlo aen het papendijxken, ende dat als pandt eender renthe van 60 gls capitael, die den vercoopen ontfangen heeft.
Den 19.04.1616 quiteert Merten Bastiaens die panden Henrick Rombouts ende kendt hem betaelt te zijn.
Gehuwd met Anna Van MEESELAER (N.N.) 1600.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanne (Sebastiaens).
Gehuwd voor de kerk op 13-04-1617 te Oostham (getuige(n): Hubertus ...?, Nijsen? Petrus, Pluckarts Matthias en A. Multis.) met Henricus PANSARTS.

Merten BASTIAENS 1600, geboren voor 1525. RAH Gichten 843-03
05.07.1547 03-125r Quiteringe Metten Bastiaens.
Mertten Bastiaens quiteert met zijnder huijsvrouwen Truijen, Henrick Truijens ende zijne panden vanden helft van twee philipsglssjaers.
Gehuwd met Truyen N.N., geboren voor 1525.
 
Tess. Anna Catharina BASTIAENSEN (Bastiaens), geboren op 27-07-1818 te Kasterlee, overleden op 08-12-1890 te Tessenderlo op 72-jarige leeftijd. RAH 730-411 Notaris Ernest Beeckman.
18.05.1887 Akte 40 (f°) Toestemming in een huwelijk door:
Anna Catharina Bastiaensen, weduwe Vanheukelom, zonder beroep uit Schoot.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-11-1838 te Kasterlee met Tess. Jacobus Henricus VANHEUKELOM, 30 jaar oud, geboren op 21-09-1808 te Geel, overleden op 13-07-1879 te Zelem op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Joanna, geboren op 03-03-1856 te Geel.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 22-06-1895 te Tessenderlo met Tess. Carolus Ludovicus PEETERS, 39 jaar oud.

Dierick BATEN 1600. RAH Gichten 843-09bis
05.11.1613 9bis-160v Opheldinghe der kinderen Dierick Bathen, verwect aen Barbara Cuijpers.
Eodem heeft Dierick Bathen, zoo voir hem als zijne broeders ende susters gereleveert alsulcken erffguderen als jun verstorven zijn naer doot hunder alders.

RAH Gichten 843-10
05.11.1613 10-76v Opheldinge der kinderen Dierick Baten verwect aen Barbara Cuijpers.
Dierick Baten zo voor hem als zijne broeders ende susters hebben gereleveert alzuclke erffguderen als hun aengestorven zijn naer doot haren alders.

RAH Gichten 843-11
24.05.1621 11-150v Mathijs Maes cooper ende Dierick Bathen.
Dierick Bathen, heeft opgedragen, ten behoeve van zijnen coopman, eenen bempt, groot ontrent een dachmael, gelegen tot Genenberg, aen het hammerbroeck. Dat om ende voor die somme van 200 rinsgulden int gereet te betalen, oft goide sufficente reele renthen daervoer te assigneren, op conditie soo Mathijs met zijnen tegenwoirdighe huijsvrouwe, van leven ter doot komende, sal desen bempt wederom devolueren opden vercoopers oft zijne naeste erffgenamen. Goidspenninck 11 sts, lijcoop 4 -10.
- S: Gijzen Beliën.
- W: den hoemans bempt.
Tot betalinge van dese coop heeft Dierick overgenomen, eenen renthe van 150 rinsgulden capitael (6% intrest), staende aen panden Thielen Noels.
Den 21.06.1621 heeft Mathijs Maes tot volle voldoeninge deser cooppeningen nocg geassigneert 50 rinsgulden capitael gelijck hij is treckende aen panden Gijzen Beliën.

RAH Gichten 843-12
10.09.1630 12-121r Dierick Bathen cooper tegen Aert Pluckarts.
Dese naervolgende conditie is voorgelesen, ten huijse vanden scholtis, ende naer dijen die keersse was onsteken ende gebannen sijnde naerdijen Peeter Pluckarts den palmslach hadden onderstaen , heeft Peeter Pluckarts daerop geseth 20 hooghen, Aert Wouthers drij, Peeter Pluckarts 2, jan Reijnders 4, Dierick Bathen 2, Gielis Creijten 2, Dierick Bathen een ende is hem met den uuijtganck verbleven.
Conditie.
Aert Pluckarts heeft den palmslach gegeven aen Machiel Bomans, van een stuck landts, gelegen aende driesbosch, groot ontrent een half bunder, dat om ende voir de somme van 425 gls eens, eenen dobbelen ducaet oft 10 gls tot eenen doeck voor des vercoopers huijsvrouwe, goidspenninck 7 ¼ gls, lijcoop ende drinckgelt 18-2 ≤ gls.
- O: Jeroen Oijen.
- W: Henrick Van Meeselaer.
Den 24 meert 1631 kenden Aert Pluckers hem betaelt te zijn.

09.12.1630 12-130r Dierick Bathen cooper tegen Jeronimus Oijens vercooper.
Jeroen Oijen sheeft cessie egdaen, vande erffve naer gescreven.
Conditie.
Comparerende Jeronimus Oijens, geassisteert met zijnen ooms Niclaes de Vilther ende Silvester Gaethoffs, hebben vercocht aen Dierick Bathen, prnt ende accepterende seker eussel met eenen heijthoeve daeraen gelegen, genoempt het lanckeusel, gelegen tot Genendijck.
- O: den h: Geest ende Michiel Boechmans.
- W: Peeter Engelen cum suis.
- S: den vercooper.
- N: een straetken.
Item noch eenen heijthoeffken eertijts geweest hebbende eijckebosch, gelegen tot Genendijck.
- O: Henrick Vandenwijer.
- W ende N: die koijstraet.
- S: Peter Coghen.
Dat om ende voir de somme van 450 gls bblx, twee cruijsdaeler tot vercoopers huijsvrouwe, lijcoop naer lantcoop, goidspenninck twee blaumuijsers.
Actum ten huijse Henrick Maes, ter pntie Jan Spoirters, Michiel Boechmans, ende meer ander.
Den 07 april 1631 kenden Niclaes de Vilther, Jaspar Gielkens, prnt, die huijsvrouwe van Jeroen Oijens, hun betaelt te zijn.
Gehuwd met Barbara CUYPERS.
 
Dierick BATHEN 1600. RAH Gichten 843-07
10.03.1583 07-33v Mr. Lenardt Van Hout ende Dierick Bathen met consent sijnder huijsvrouw Barbara Vandegoor Geerts dochter.
Dierick Bathen gichden ende goijden mr. Lenardt Van Hout in 50 gls capitael (6% intrest).. Aen panden van Dierickens voors huijsvrou kintsgedeelte haer nae doot haerder alders verstorven
Den 19.05.1631 kenden Silvester Gaethofs, getrout hebbende Anna Vilthers, een der erffgenamen van mr. Lenardt Van Houdt, quiteert deze panden.
Gehuwd met Barbara VANDEGOOR, dochter van Gerardus VANDEGOOR en N.N. N.N..
 
Gertrude BATHEN 1600. RAH Gichten 843-07
25.04.1588 07-147v Oriaen Wouters ende Geertruijt Bathen achtergelaeten van Lenaert Wouters met haeren wittighen man ende momboir Thomas Sleeghers.
Geertruijt Bathen heeft met consent van haeren wettighe man ende momboir opgedragen tot behoeff van Oriaen Wouters, haer tocht van eenen halven aenzeel met den eerffdom daer aen geleghen tot Gerhees.
- O: Wouter Van Crenckelsven.
- W: Geertruijt Bathen.
Noch die hellicht van eenen bleucxken daerbij geleghen.
- O: de voers aenzeel.
- W: Peeter Stalmans.
Om ende voer die somme van 40 gls bblx, int gereet te betalen.

25.04.1588 07-147v Oriaen Wouters ende Geertruijt Bathen met haeren man ende momboir voers.
Ter selver tijt soo gichden ende goijden Geertruijt met consent van Thomassen haeren man, Oriaen Wouters in die ander helfft vande aenzeel met den errfdom ende bleucxken. Om ende voer die somme van 100 gls bblx, te betaelen binnen sjaers.
Gehuwd (1) met Leonard WOUTERS, overleden voor 1588.
Gehuwd (2) met Thomas SLEGERS (Sleeghers).
 
Jan BATHEN 1600, overleden voor 1614. RAH Gichten 843-09bis
31.05.1614 9bis-186r Opheldinge Jan Bollen nomine uxoris, Jan Timmermans nomine uxoris, met sijne megeringen Jan Cempenaers, Geert Kempenaers ende Aert Sraijen, nomine uxoris.
Die partijen hebben gereleveert, inde guderen hun aengestorven van Peter ende Lucia Bathen suste rende broeder als erffgenaem, ende Jacob Robijns saliger als tuchtenaer.

21.07.1614 9bis-189v Ratificatie Jan Bollen, Jan Timmermans, Aert Raijen (Sraijen), in naem hunner huijsvrouwen, soo voor hun, als hunnen megeringenren behoeve Peter Coppens.
Die partijen hebben geaggreertn voor goet vast ende van weerden gehouden, als naeste erffgenamen van Jan Bathen ende Geertruijt Kempenaers gehouden lieden als zij leefden, alsulcken act van gight gepasseert voor die weth van Oistham, tusschen Peter Bathen ende Jacob Robijns ter eenre ende Peter Coppens ter ander .

09.03.1615 9bis-206r Erffdeijlinghe der erffgenamen Jan Bathen ende Gertruijt Kempenaers bij name Jan Bollen ter eenre, als naesten erffgenaem van Jan Bathen, ende Jan Timmermans, Geert Kempenaers soo voir hen als die onbejairde kinderen Marie Kempenaers saliger, ende Jan Kempenaers, absent als naeste erffgenaem van Gertruijt kempenaers, ter ander sijden partijen.
Erffdeijlinge van 23.02.1615 voir notaris Christiaen Servatij.
Jan Bollen is in deser scheijdinghe ende deijlinghe ten deele gevallen:
Ierst die huijsinghe metten hoff daeraen gelegen tot Beverlo inhet gehuchte Eijndert (Teijndert).
Item noch een bleuxken gelegen achter Wilbort Jeuris inde Molenstraet, groot zijnde ontrent drij halster, met een bosken daeraen gelegen.
Item noch een stuck weijvelts gelegen aen die molenheijde, genoempt het ven.
Item noch eenen bempt genoempt den roesbempt, belast met 6 gls jairlijx.
Item heeft Jan Bollen nair sich genomen drij gls jairlijxe renthe, staende aen een weijvelt genaempt het rijt. Diewelcke is treckende Griet Heselmans.
Jan sal bijleggen 22.5 sts wesende die helft van 45 sts jairlijxe renthe, gehijpotiseer aen den panbeempt, diewelcke is toegdeijlt der erffgenamen Gertruijt Kempeneers saliger.
Gertruijt Kempenaers erffgenamen zijn ten deele gevalllen, inden eersten een block genaempt Heijn Claes lant, groot ontrent 8 sillen, gelegen achter het huijsblock, comende met den eijnde aende seijde van die wintmolen.
Item noch een bloxken achter Wilbort Pris gelegen, groot ontrent 5 vaten lants, oft 2.5 halsters zaijens.
Item noch een stuck lants genaempt het haverblock, groot ontrent drij vaet saijens.
Item noch een stuck broew, genaempt ie rijt gelegen bij Peter Coppens.
Item noch een stuck broex, groot ontrent 1.5 dachmael, gelegen achter die berghen, belast met 7.5 sts aen selven bempt ende die helft van 45 sts voor gecavelt in die deijlinge Jan Bollen...

RAH Gichten 843-10
09.04.1612 10-21v Bekentenis des heeren ten behoeve Jan Swinnen.
Op datum voor soe heeft onzen Ed. heer van Ham gecenussioneert (?) quijtgeschouwen ende vergheven gehoirt hebbende die doleantien (?bezwaarschrift) van Jan Verpoirten , zeker delict van oploop ende met sterckerhant geperpetreert, aen de soon van Jacob Robijns, beijde zijnde onderdanen ende dat op doe leste vrije jaermerct gepasseert, waervan zijne Ed. zijne hebben mogen procederen tegen Jan Verpoirten, om verbeurten van zijne rechte hant oft nar luijdt der voors vrijheijt dan geinclineert zijne tot zijne onderdanen meer tot clemencie ende bermherticheijt dan tot uuijterste straffe op hope dat zulx vande zelven .. heeft den zelven alsoe denzelven vergeven..

01.05.1614 10-93r Visitatie aen het doot lichaem van Jacob Robijns ten versuecke des officiers.
Is bevonden aen het lichaem dat opde slincke canden wenich bevonden het schouwerblat, eenen blauwen plecke groot ontrent die lengde van een hant int ronde nijet opgelopen noch inwarts ..

31.05.1614 10-97v Opheldinghe Jan Bollen nomine uxoris, Jan Timmermans nomine uxoris, met zijne medegeringen, Jan Kempeneers, Geert Kempeneers ende Aert Sraijen nomine uxoris.
Die partijen hebben gereleveert alzulcke erffgoit hen aengecomen is naer doot Jacob Robijns saliger, als tochter in zekere guderen sijns eerste huijsvrouwe saliger bij name Lucia Bathen, ende Peeter Bathen erffman, zijns huijsvrouwe broeder, te weten 2 stucken lants bij Truijen Coppens gelegen, item een stuck erffs genaempt het ven, itme een euzel genaempt het rijt, idem eenen beempt genaempt den torfbeempt ende voirts allen eghene datter noch wettelijck competeert, naer doot vande 2 partijne voors overleden.

12.05.1614 10-94r Momborije Geertruijt Jans weduwe wijlen Jacob Robijns.
Eodem is Jan Jans rechtelijck tot momboir gelevert zijnen zusteren Geertruijt.

21.07.1614 10-102r Ratifficatie Jan Bollen, Jan Timmermans, Aert Sraijen in name haren huijsvrouwe zoo voor hun als hunnen medegeringhe, ten behoeve Peeter Coppens.
Die partijen hebben geratificeert in qualiteijt als naiste erffgenamen van Jan Bathen ende Gertruijt Kempeneers gehouwelijcken als zij leefden, alzulcke acte van gight gepasseert voir heeren werhouders van Oistham (tusschen Peeter Bathen ende Jacob Robijns, ter eenre ende Peeter Coppens ter andere)...

28.07.1614 10-102v Accordt tusschen Jan Timmermans, Jan Bollen, Aert Sraijen hun stercmakende voir hunne mede consorten ter eenre, ende Geertruijt Hox (?) wedwue wijlen Jacob Robijns, geassisteert met haeren broeder ende momboir Jan Hox, Bertholomeus Calen ende Wouter Boularts ter anderen.
Alzoo die partijen nair doot Jacob Robijns saliger zekere actie hebben geintentieert die Geertruijt weduwe wijlen Jacobs voors, aengaende zeker tuchtguderen bij Jacob beseten tot sijne sterffdach, staende aende (??) van zekere gecochde tochte vande weduwe wijlen Peeter Bathen waervan proces naer is was hangende voorden Ed: heer off: tot Luijck, ende vande voors tocht bij Jacob naer doot zijner eerste huijsvrouwe daliger beseten alhier voorde weth van Oistham, soo zijn partijen in alle questien zijn veraccordeert als volgt.
Inden eersten zal die weduwe hebben sekere helft van een beempt genaempt huijsmans beempt waervan Jacob die ander helft gecocht ende vercregen heeft met Geertruijt voors tegen Jan Huijsmans.
Idem sal zij noch hebben eens die somme van 100 rinsgulden, te betalen tusschen dit ende bamis eerstcomende, tegen tot wanneer zij die huijsinge sal bewoenen, ende die schuer gebruijcken om haijr coren te schuren, ende aldaer te dorssen, des moet zij die langh landerije lathen liggen met hem stoppelen, die nu besaijt zijn, ..
Item sullen den voors partijen die helft der vruchten vander deijlinghen Jacoben gevallen.

21.07.1614 10-102v Geloifte Jacob Coppens ende Peeter Meeukens hun stercmakende voor hunnen swager Herman.
Ter zelver tijt gelovende die partijen te betalen tusschen dit ende bamis eerstcomende, die somme van 75 gls die Peeter noch tenachter was, als noch die somme van 50 gls, die zij geloeven te betalen, aen Jan Bollen ende Jan Timmermans cum suis..
Den 19.01.1615 kenden Jan Bollen, Jan Timmermans, Geert Coppens ende die momboirs der erffgenamen wijlen Magriet Kempeneers zoo voir hen als haere medegeringe betaelt.

28.07.1614 10-102v Accordt tusschen Jan Timmermans, Jan Bollen, Aert Sraijen hun stercmakende voir hunne mede consorten ter eenre, ende Geertruijt Hox (?) wedwue wijlen jacob Robijns, geassisteert met haeren broeder ende momboir Jan Hox, Bertholomeus Calen ende Wouter Boularts ter anderen.
Alzoo die partijen nair doot Jacob Robijns saliger zekere actie hebben geintentieert die Geertruijt weduwe wijlen Jacobs voors, aengaende zeker tuchtguderen bij Jacob beseten tot sijne sterffdach, staende aende (??) van zekere gecochde tochte vande weduwe wijlen Peeter Bathen waervan proces naer is was hangende voorden Ed: heer off: tot Luijck, ende vande voors tocht bij Jacob naer doot zijner eerste huijsvrouwe daliger beseten alhier voorde weth van Oistham, soo zijn partijen in alle questien zijn veraccordeert als volgt.
Inden eersten zal die weduwe hebben sekere helft van een beempt genaempt huijsmans beempt waervan Jacob die ander helft gecocht ende vercregen heeft met Geertruijt voors tegen Jan Huijsmans.
Idem sal zij noch hebben eens die somme van 100 rinsgulden, te betalen tusschen dit ende bamis eerstcomende, tegen tot wanneer zij die huijsinge sal bewoenen, ende die schuer gebruijcken om haijr coren te schuren, ende aldaer te dorssen, des moet zij die langh landerije lathen liggen met hem stoppelen, die nu besaijt zijn, ..
Item sullen den voors partijen die helft der vruchten vander deijlinghen Jacoben gevallen.

28.07.1614 10-103v Geertruijt Hocx (Hox) ende Jan Timmermans, Jan Bollen ende Aert Sraijen cum suis vercoopers.
Volgende het voorgaende accordt soo hebben die vercoopers rechtelijck opgedracht gedaen vande voors halven beempt.

22.09.1614 10-105r Afstant Geertruijt Hox met haren momboir Wouter Boularts ten behoeve Jacob Coppens ende Peeter Meeukens.
Op datum voors alzoo tusschen partijen voors aenstaende was zeker erfelijcke twist nopende .. zekere beempt oft aenzeel, soo verclairt die voors Geertruijt met haren momboir...

09.03.1615 10-125r Erffdeijlinge der erffgenamen Jan Bathen ende Geertruijt Kempeneers bij name Jan Bollen, ter eenre als naeste erffgenaem van Jan Bathen, ende Jan Timmermans, Geert Kempeneers zoo voir hun als d'onbejairde kinderen Marie Kempeneers saliger, ende Jan Kempeneers asbsent.
Ter selver tijt zoo hebben partijen een tot anderen behoeff opgedragen, naer luijdt der deijlinge alhier naer volgens.

10.06.1615 10-138r Jan Wils cooper ende d'erffgenamen Geertruijt Kempeneers.
Ter zelver tijt zoo hebben die vercoopers opgedragen ten behoeve Jan Wils sekeren bempts naer luijdt die brandinge vande keersen gedaen den 28.04. lestleden.
Gehuwd met Gertrudis KEMPENEERS (Hoex,), overleden circa 1614. {Zij was ook ooit gehuwd met Jacob ROBIJNS 1600. Zij was ook ooit gehuwd met Jan TIMMERMANS 1600.}
 
Willem BATHEN 1600, overleden voor 1624. RAH Gichten 843-11
09.12.1624 11-231v Magriet Bomans relicte wijlen Willem Bathen, geassisteert met Herman Hermans, haren swager, ter eenre, ende Henrick Eijckmans (Eijcmans) als momboir der kinderen Jan Eijckmans.
Alzoo Henrick Eijckmans bekenden ontfangen te hebben, sekere renthe van 100 rinsgulden capitael, als inden jaire 1568 den 29 november had uijtgeseth Govart Belmans ende Dierick Bathen, van Magriet voors ende dat tot behoeff haerder naerkinderen, ende mits die renthe was brabants gelts, heeft hij Henrick ontfangen 110 rinsgulden, sulx dat zij voir hare naerkinderen uuijtgegeven heeft ende tot hunnen profijt 110 gls, om in cas van affquijtinge dat doe geldes oft kinderen dieselve sommme moeten rembouseren.

RAH Gichten 843-12
02.04.1629 12-69v Dierick Bathen ende Dionijs Bouchults (Bocholts) nomine uxoris Jenneken Peskens.
Dionijs Bochuijts (Bocholts) in naem ende met consent zijnder huijsvrouwe heeft volgens der conditien,behoirelijcke opdracht gedaen ten behoeve Dierick Bathen.
Conditie.
Op heden den 12 maart 1629 compareerden Dionijs Bocholts alias Vuskens als man ende momboir Anna Pesken, diewelcke bekennen vercocht te hebben aen Dierick Bathen stuck bempts geleghen tot Genendijck op hulsinghe.
- O ende N: Sijmon Hillen.
- S: Adriaen Spoirters.
- W: die beke.
Item noch een parceel erffven genaempt het thoelen block, met een hoffken daeraen gelegen.
- O: Cornelis Swinnen.
- W: Mr. Henrick Wellens.
- N: die heerbane.
Dat om ende voir die somme van 1525 gls bblx, twee dobbelen ducaten tot een kermisse.
Den 23 april 1629 is Dierick Bathen gebleven bij zijn 70 hooghenn ende is met uuijtagnck der kersse hem verbleven.
Dionijs Bocholts kent ontfangen te hebben 900 gls bblx.
Johanna Peslens heeft procuratie gegeven op dit goet coram notaris Robertus Zegers, den lesten meert 1629.

02.04.1629 12-71r Herman Hermans cooper tegen Dierick Bathen.
Naerdijen Magriet Bomans haer tocht had affgestaen van sekeren dries oft stuck dries, gelegen aen malcanderen bij Herman Hermans, ten behoeve van Dierick Bathen haren soon, op conditie dat Magriet haer tocht sal hebben inde guderen bij hel op heden gecocht, item of haren soon quaem afflijvich te worden sonder wettighe geboirte achter te lathen, dat die geochde guderen oft soo veel penningen daeruijt sullen wederkeren, naer die rechte linie van daer die gecomen zijn.
- O: Jan Beliën.
- W: Andries Peerkens erffgenamen.
- Tocht ende erffdom vergadert zijnde, heeft Dierick Bathen opgedraghen die twee driessen, ten behoeve van Herman Hermans zijnen oom, om ende voir die somme van 900 gls bblx, twee dobbelen ducaten tot een kermis
- Den 16 september 1630 kende Dierick Bathen hem betaelt te zijn.
Gehuwd met Margareta BOMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dierick.

Tess. Gerardus Amandus BAUWENS 1800, gedoopt op 25-01-1779 te Mol, overleden op 09-11-1855 te Tessenderlo op 76-jarige leeftijd. RAH 730-3634 Notaris Leonard Ooms.
17.11.1855 Akte 262 (f°529) Openbare verkoop door:
Landbouwers Pieter Bauwens uit Schaffen, Pieter Jan Bauwens uit Lier, Henricus Bauwens uit Vierseldijck (Zandhoven) en Theresia Verlinden uit Tessenderlo verkopen roerende goederen te Tessenderlo voor 199.90 fr.

29.11.1855 Akte 276 (f°562) Verkoop door:
Pieter Bauwens uit Schaffen, Pieter Jan Bauwens uit Lier, Henricus Bauwens uit Vierseldijck, Petrus Bauwens uit Schaffen en Joannes Bauwen uit Brussel verkopen aan Casimirus Norbertus Ghoos uit Deurne een hooiland gelegen te Tessenderlo op het Schoonheesbroek voor 225 fr. Sectie C nr 600.
Zij hebben het geërfd van hun broer Gerardus Amandus Bauwens overleden te Tessenderlo.


RAH Erfenisaangiften
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Gerard Armand Bauwens.
Petrus Bauwens landbouwer Schaffen, Joanna Bauwen zonder beroep Brussel, Jan Bauwens landbouwer Lier, Henricus Bauwens landbouwer Kessel, broers en zusters van de overledene. Zoon van Carolus BAUWENS en Dymphna RUTTEN.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 24-11-1818 te Tessenderlo met Tess. Maria Elisabeth Isabella LUYCKX, 58 jaar oud, gedoopt op 02-01-1760 te Tessenderlo (getuige(n): Loots Jan Frans en Verheyden Maria Theresia.), overleden op 22-09-1834 te Tessenderlo op 74-jarige leeftijd, dochter van Tess. Jan Frans LUYCKX en Tess. Anna Catharina VERHEYEN. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 43-jarige leeftijd op 03-02-1803 te Tessenderlo met Tess. Joannes Franciscus GOOS, 48 jaar oud, gedoopt op 28-03-1754 te Tessenderlo (getuige(n): Goos Adriaan en Custers Elisabeth.), overleden op 04-09-1811 te Tessenderlo op 57-jarige leeftijd, zoon van Tess. Henricus GOOS 1700 en Tess. Dimphna WOUTERS.}
 
Tess. Augustinus Josephus BAYET, schrijnwerker,timmerman(1878), geboren op 12-12-1849 te Thuillies. RAH 730-3594 Notaris Joannes Ooms.
09.05.1878 Akte 122 (f°260) Testament gemaakt door:
Augustinus Bayet timmerman wonende in Thuillies, gezond van lichaam maakt zijn testament als volgt:
Ik laat en maak aan mijn echtgenote Maria Theresia Deliën, huishoudster bij mij te Thuillies inwonende de volle eigendom van al mijn zo roerende als onroerende goederen.

09.05.1878 Akte 123 (f°262) Testament gemaakt door:
Theresia Deliën wonende in Thuillies maakt zijn testament als volgt:
Ik laat en maak aan mijn echtgenoot de timmerman Augustinus Bayet bij mij te Thuillies inwonende de volle eigendom van al mijn zo roerende als onroerende goederen.

16.05.1878 Akte 129 (f°269) Testament gemaakt door:
Augustinus Bayet wonende in Thuillies provincie Henegouwen maakt zijn testament als volgt:
Nu Franstalige tekst.

Zoon van Tess. Franciscus BAYET, dagloner, en Tess. Adelaïda Josepha BOSSEAU.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 26-04-1878 te Tessenderlo met Tess. Maria Theresia DELIëN, 35 jaar oud, landbouwster, geboren op 11-12-1842 te Tessenderlo, dochter van Tess. Lambertus DELIëN (Delliën) 1800, landbouwer, en Tess. Maria Elisabeth VERVOORT 1800.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Josephus (Deliën).

Tess. Josephus BAYET (Deliën), geboren op 21-06-1874 te Tessenderlo, illigitimus, gew. bij huw. ouders, zoon van Tess. Augustinus Josephus BAYET, schrijnwerker,timmerman(1878), en Tess. Maria Theresia DELIëN, landbouwster.
 
Alfons BECKERS, priester,Pastoor te Kwaadmechelen, geboren op 15-12-1908 te Beringen, overleden op 18-01-1994 op 85-jarige leeftijd, begraven op 22-01-1994 te Beringen. Priester van het Bisdom Hasselt.
Priester gewijd te Luik in 1935.
Leraar Normaalschoom te Maasmechelen.
Parochiepriester te Overpelt-fabriek.
Pastoor te Kwaadmechelen.
Rustend pastoor te Beringen sedert 1975.
Ere-proost van het Davidsfonds-KBG en gepensioneerde mijnwerkers.
Ere-voorzitter van het Internationaal Katholiek Esperanto verbond.
 
[privacy].
 
Angelica BECKERS 1800, landbouwster, geboren op 30-12-1825 te Kwaadmechelen, gedoopt op 30-12-1825 te Kwaadmechelen (getuige(n): Vanherck Joannes Baptista ex Olmen en Mangelschots A. El.), overleden op 20-05-1892 om 13.00 uur te Kwaadmechelen op 66-jarige leeftijd, 66 j. oud. RAH Erfenisaangiften 1892.
Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Angelica Beckers.
Aangevers:
1: Vandepaer Josephus, landbouwer te Olmen.
2: Vandepaer Maria x Daems Lodewijk, landbouwer te Kwaadmechelen.
3: Vandepaer Constantinus, landbouwer te Kwaadmechelen.
Goederen:
1/2 weide in Gerhoeven. Sectie A 346. Dochter van Tess. Joannes Franciscus BECKERS 1700, landbouwer, en Tess. Anna Maria Van ROY (Vanroey).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-01-1852 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 29-01-1852 te Genendijk (K.) (getuige(n): Carolus Gielen en Casimirus Beckers) met Benedictus VANDEPAER, 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Van de Paar), landbouwster, geboren op 04-05-1852 te Genendijk, gedoopt (K.) op 04-05-1852 te Genendijk (getuige(n): Fr. Beckers en Maria Clara Kusters), overleden op 18-02-1922 te Kwaadmechelen op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02-05-1881 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 03-05-1881 te Kwaadmechelen (getuige(n): Josephus Van de Paer en Petrus Joannes Daems) met Louis DAEMS, 25 jaar oud.
   2.  Josephus (Van de Paer/Vandepaar), landbouwer, geboren op 02-04-1854 te Genendijk, gedoopt (K.) op 02-04-1854 te Genendijk (getuige(n): Josephus Lemmens en Joanna Beckers).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-07-1882 te Oostham, gehuwd voor de kerk op 02-07-1882 te Oostham (getuige(n): Constantius Vandepaer en Victor Verachtert) met Constantia Sophia VERACHTERT, 29 jaar oud, geboren op 13-01-1853 om 2 uur te Oostham, gedoopt op 13-01-1853 te Oostham (getuige(n): Huypens Henricus en Veragtert Constantia.), overleden op 31-10-1905 om 09:00 uur te Olmen-Hamsche hoeven op 52-jarige leeftijd, dochter van Casimirus VERACHTERT 1800, landbouwer(1850), en Maria Rosalia HUYPENS, dienstmeid/landbouwster.
   3.  Maria Constantia (Van de Paar), geboren op 28-08-1856 te Genendijk, gedoopt (K.) op 28-08-1856 te Genendijk (getuige(n): Joannes Lambertus Ghoos en Regina Vandepaar), overleden op 28-04-1857 te Genendijk, 243 dagen oud, begraven op 29-04-1857 te Genendijk.
   4.  Maria Antonette, geboren op 17-04-1858 te Genendijk, gedoopt (K.) op 17-04-1858 te Genendijk (getuige(n): Bernardus Van Hove en Albertina Beckers), overleden op 21-04-1859 te Genendijk Kwaadmechelen op 1-jarige leeftijd, begraven op 23-04-1859 te Genendijk.
   5.  Maria Constantia, geboren op 17-04-1858 te Genendijk, gedoopt (K.) op 17-04-1858 te Genendijk (getuige(n): Joannes Lambertus Ghoos en Colleta Vandepaar), overleden op 29-07-1860 te Genendijk Kwaadmechelen op 2-jarige leeftijd, begraven op 31-07-1860 te Genendijk.
   6.  Constantinus Vande PAER.

Tess. Anna Elisabeth BECKERS 1800, landbouwster, geboren op 01-03-1796 te Tessenderlo, overleden op 19-11-1855 te Tessenderlo op 59-jarige leeftijd. RAH Erfenisaangiften
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Anna Elisabeth Beckers.
Domin Norbert Vansweevelt landbouwer Tessenderlo als vader en voogd 2 minderjarige kinderen: Felix en Antonetta Vansweevelt en verder Augustinus Donatus, Anna Maria Josepha, Regina, Joseph, Coletta Vansweevelt alle Tessenderlo, landbouwers.
Alsool Maria Agnes Vansweevelt en Rosalia Vansweevely religeusen in het klooster van Nivelles
Kad. lggr Tess. art 854

RAH 730-3640 Notaris Leonard Ooms.
19.09.1861 Akte 187 (f°393) Verkoop door:
Augsutinus Donatus Vansweevelt, Anna Maria Josepha Vansweevelt x Hendrik Van Eynde, Regina Vansweevelt x Benedictus Broekmans, Josephus Vansweevelt, Felix Vansweevelt, Coleta Vansweevelt, Antoinetta Vansweevelt, allen landbouwers uit Tessenderlo, religieuze Angelina Vansweevelt uit Hoegaarden en religieuze Agnes Vansweevelt uit Nivelle verkopen uit hun moederlijk erfdeel aan dienstmeid Maria Elisabeth Verluyten uit Hamont een bouwland gelegen te Schoot voor 700 fr.

RAH 2000-2076 Notaris Louis Ooms.
20.04.1894 Akte 46 (f°102) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Louis Beckers-Vankrunkelsven te Schoot:
A: de kinderen van Joseph Beckers:
1. Dymphna Beckers, zonder beroep x Benedictus Clerckx, winkelier uit Schoot.
2. Regina Beckers, zonder beroep x Rumoldys Clerckx, landbouwer uit Gerhagen.
3. Louis Beckers, bakker en winkelier uit Schoot.
4. De kinderen van wijlen Catharina Beckers x Norbert Verspriet.
Augustinus Verspriet,
Joseph Verspriet, beiden landbouwers uit Schoot,
B: de kinderen van Francis Beckers:
1. Felix Beckers, grondeigenaar uit Schoot.
2. Joseph Beckers, winkelier wonende in Sint-Joost-ten-Node, Brabantsestraat 108.
3. Berthilia Beckers, weduwe Lambertus Peeters, landbouwster uit Veerle.
4. Philomene Beckers x Francis Janssen, landbouwers uit Schoot.
C: de kinderen van Martinus Beckers:
1. Theresia Beckers x Bernard Witters, landbouwers uit Veerle.
2. Cordelia Beckers, weduwe Amandus Verreck, landbouwster uit Veerle.
3. Louis Beckers, verver wonende in Schaarbeek Groenstraat 81.
D: de kinderen van Antoon Beckers:
1. Johannes Beckers, pastoor te Zoerle-Parwijs.
2. Victoire Beckers, zonder beroep x Johannes Menté, landbouwers uit Tongerlo.
3. Colette Beckers, zonder beroep x Alphonse Van Roy, winkelier uit Veerle.
E: de kinderen van Elisabeth Beckers x Dominicus Vansweevelt.
1. Petrus Cuyvers, landbouwer uit Hulst, handelende voor Gommarius Boeckmans, apotheker uit Geel en deze handelend als voorlopige bestuurder van Felix Vansweevelt.
2. Voormelde Petrus Cuyvers als gevolmachtigde van Donatus Vansweevelt.
3. Antoinette Vansweevelt, landbouwster uit Hulst x Petrus Cuyvers.
4. Colette Vansweevelt, zonder beroep wonende in Tessenderlo in het hospice van Sint Joseph.
5. De kinderen van Maria Vansweevelt x Van Eynde.
Joseph Van Eynde,
Louis Van Eynde,
Francis Van Eynde,
Elisabeth Van Eynde allen landbouwers uit Schoot.
6. De kinderen van Regina Vansweevelt x Benedictus Broeckmans.
Antoon Broekmans,
Felix Broekmans beiden landbouwers uit Tessenderlo.
F: de kinderen van Marie Beckers x Augustinus Vansweevelt.
1. Petrus Vansweevelt, pastoor wonende in Molenstede-Schaffen.
2. Louis Vansweevelt, landbouwer uit Zelem.
3. Elisabeth Vansweevelt, zonder beroep uit Molenstede-Schaffen.
4. Theresia Vansweevelt, zonder beroep x Alfons Van Zeer, landbouwer uit Deurne Diest.
G: de kinderen van Catharine Beckers x Henri Verluyten. Benedictus Beets, herbergier uit Tessenderlo, als gemachtigde van:
1. Maria Verluyten,
2. A: Joseph Verluyten
B: Eugenie Verluyten, beiden landbouwers uit Tessenderlo.
C: Rosalia Verluyten, kloosterlinge wonende in Enghin.
D: Colette Verluyten, kloosterlinge wonende in Made Holland.
3. Theresia Verluyten, kloosterlinge wonende in Hoegaerden.
H: de kinderen van Dymphna Verluyten x Alderhof.
Deze verschijners zijn in de erfenis van Henri Beckers gerechtigd als erfgenamen als erfgenamen van Elisabeth Verluyteb en den naakten eigendom der goederen van Carolus Verluyten, respectieve halve zuster en broer van hun moeder Dymphna Verluyten.
1. Joseph Alderhof, landbouwer uit Tessenderlo, handelende in eigen naam en als voogd der inverbieding gestelde Cornelis Alderhof en de toeziende voogd Frans Eens.
2. Remondus Alderhof,
3. Louis Alderhof,
4. Marie Alderhof x Augustinus Wolput,
5. Frans Eens voormelde als voogd over zijn minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Maria Angelina Alderhof overleden met name: Maria Angelina, Joseph, Maria Virginia Alderhof.
I: de kinderen van Catharina Verluyten x Joseph Leus.
1. Carolus Leus zo voor hem en in naam van Levinus Leus, werkman uit Antwerpen, Sint Willebrordus Klappeistraat 10.
2. Philomene Leus, zonder beroep x Jacobus Helsen, herbergier uit Vorst Sint Gertrudis.
3. De kinderen van Amandus Leus.
Joseph Leus landbouwer uit Schaffen.
Theresia Leus x Alfons Engelen.
4. Benedicta Leus x Louis Tessens landbouwers uit Kwaadmechelen.
5. Carolus Leus voormeld.
Zij verkopen onroerende goederen die voortskomen uit de erfenis van hun respectieve oom ene tantes Henri Beckers, Joanna Theresia Beckers en Regina Beckers oa. in Tessenderlo beschreven in 27 artikels.

Dochter van Tess. Joannes BECKERS en Tess. Isabella SNEYERS (Maria Elis. Smeyers).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-02-1819 te Tessenderlo met Tess. Dominicus Norbertus Van SWEEVELT 1800, 21 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Augustinus Donaat.
   2.  Tess. Anna Maria Josephina.
   3.  Tess. Regina, landbouwster, geboren op 29-07-1822 te Tessenderlo.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-04-1845 te Tessenderlo met Tess. Joannes Benedictus BROCKMANS, 21 jaar oud.
   4.  Tess. Coleta.
   5.  Felix.
   6.  Tess. Antonia.
   7.  Maria Agnes, non.
   8.  Rosalia, non.

Tess. Anna Maria Josepha BECKERS, geboren op 04-05-1798 te Tessenderlo, overleden op 06-10-1875 te Deurne-Diest op 77-jarige leeftijd. RAH 730-3591 Notaris Joannes Ooms.
12.11.1875 246 (f°473) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Colette Wittockx de weduwe Clerckx te Tessenderlo in de merkt gelegen verkopen goederen voortkomende uit de erfenis van wijlen hun te Deurne overleden moeder Anna Maria Josepha Beckers en ingevolge haar testament verlegd voor meester Ooms Tessenderlo den 05.05.1873.
1: Maria Elisabeth Vansweevelt landbouwster uit Deurne. voor 5/16de delen
2: E.H. Petrus Augustinus Vansweevelt onder pastoor uit Testelt. voor 3/16de delen
3: landbouwer Louis Vansweevelt uit Deurne. voor 5/16de delen
4: landbouwster Maria Theresia Vansweevelt uit Tessenderlo verkopen onroerende goederen te Tessenderlo en Deurne. voor 3/16de delen
1: een bouwland en bos gelegen te Tessenderlo Schoot. Sectie E nr 607a.
2: een bouwland aldaar in Schoot gelegen. Sectie E nr 1537b.
3: een weide gelegen te Deurne ter plaatse genaamd Kerkbemd. Sectie B nr 135.
4: een weide aldaar gelegen ter plaatse genaamd grootbroek. Sectie B nr 151.

19.11.1875 252 (f°475) Finale toewijzing van de verkoop uit akte 246:
Verkocht aan Maria Vangompel, Joseph Vandervoort, Lambert Vanden Eynde uit Tessenderlo en Josephus Ackx uit Deurne voor 4010 fr.

RAH 2000-2076 Notaris Louis Ooms.
20.04.1894 Akte 46 (f°102) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Louis Beckers-Vankrunkelsven te Schoot:
A: de kinderen van Joseph Beckers:
1. Dymphna Beckers, zonder beroep x Benedictus Clerckx, winkelier uit Schoot.
2. Regina Beckers, zonder beroep x Rumoldys Clerckx, landbouwer uit Gerhagen.
3. Louis Beckers, bakker en winkelier uit Schoot.
4. De kinderen van wijlen Catharina Beckers x Norbert Verspriet.
Augustinus Verspriet,
Joseph Verspriet, beiden landbouwers uit Schoot,
B: de kinderen van Francis Beckers:
1. Felix Beckers, grondeigenaar uit Schoot.
2. Joseph Beckers, winkelier wonende in Sint-Joost-ten-Node, Brabantsestraat 108.
3. Berthilia Beckers, weduwe Lambertus Peeters, landbouwster uit Veerle.
4. Philomene Beckers x Francis Janssen, landbouwers uit Schoot.
C: de kinderen van Martinus Beckers:
1. Theresia Beckers x Bernard Witters, landbouwers uit Veerle.
2. Cordelia Beckers, weduwe Amandus Verreck, landbouwster uit Veerle.
3. Louis Beckers, verver wonende in Schaarbeek Groenstraat 81.
D: de kinderen van Antoon Beckers:
1. Johannes Beckers, pastoor te Zoerle-Parwijs.
2. Victoire Beckers, zonder beroep x Johannes Menté, landbouwers uit Tongerlo.
3. Colette Beckers, zonder beroep x Alphonse Van Roy, winkelier uit Veerle.
E: de kinderen van Elisabeth Beckers x Dominicus Vansweevelt.
1. Petrus Cuyvers, landbouwer uit Hulst, handelende voor Gommarius Boeckmans, apotheker uit Geel en deze handelend als voorlopige bestuurder van Felix Vansweevelt.
2. Voormelde Petrus Cuyvers als gevolmachtigde van Donatus Vansweevelt.
3. Antoinette Vansweevelt, landbouwster uit Hulst x Petrus Cuyvers.
4. Colette Vansweevelt, zonder beroep wonende in Tessenderlo in het hospice van Sint Joseph.
5. De kinderen van Maria Vansweevelt x Van Eynde.
Joseph Van Eynde,
Louis Van Eynde,
Francis Van Eynde,
Elisabeth Van Eynde allen landbouwers uit Schoot.
6. De kinderen van Regina Vansweevelt x Benedictus Broeckmans.
Antoon Broekmans,
Felix Broekmans beiden landbouwers uit Tessenderlo.
F: de kinderen van Marie Beckers x Augustinus Vansweevelt.
1. Petrus Vansweevelt, pastoor wonende in Molenstede-Schaffen.
2. Louis Vansweevelt, landbouwer uit Zelem.
3. Elisabeth Vansweevelt, zonder beroep uit Molenstede-Schaffen.
4. Theresia Vansweevelt, zonder beroep x Alfons Van Zeer, landbouwer uit Deurne Diest.
G: de kinderen van Catharine Beckers x Henri Verluyten. Benedictus Beets, herbergier uit Tessenderlo, als gemachtigde van:
1. Maria Verluyten,
2. A: Joseph Verluyten
B: Eugenie Verluyten, beiden landbouwers uit Tessenderlo.
C: Rosalia Verluyten, kloosterlinge wonende in Enghin.
D: Colette Verluyten, kloosterlinge wonende in Made Holland.
3. Theresia Verluyten, kloosterlinge wonende in Hoegaerden.
H: de kinderen van Dymphna Verluyten x Alderhof.
Deze verschijners zijn in de erfenis van Henri Beckers gerechtigd als erfgenamen als erfgenamen van Elisabeth Verluyteb en den naakten eigendom der goederen van Carolus Verluyten, respectieve halve zuster en broer van hun moeder Dymphna Verluyten.
1. Joseph Alderhof, landbouwer uit Tessenderlo, handelende in eigen naam en als voogd der inverbieding gestelde Cornelis Alderhof en de toeziende voogd Frans Eens.
2. Remondus Alderhof,
3. Louis Alderhof,
4. Marie Alderhof x Augustinus Wolput,
5. Frans Eens voormelde als voogd over zijn minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Maria Angelina Alderhof overleden met name: Maria Angelina, Joseph, Maria Virginia Alderhof.
I: de kinderen van Catharina Verluyten x Joseph Leus.
1. Carolus Leus zo voor hem en in naam van Levinus Leus, werkman uit Antwerpen, Sint Willebrordus Klappeistraat 10.
2. Philomene Leus, zonder beroep x Jacobus Helsen, herbergier uit Vorst Sint Gertrudis.
3. De kinderen van Amandus Leus.
Joseph Leus landbouwer uit Schaffen.
Theresia Leus x Alfons Engelen.
4. Benedicta Leus x Louis Tessens landbouwers uit Kwaadmechelen.
5. Carolus Leus voormeld.
Zij verkopen onroerende goederen die voortskomen uit de erfenis van hun respectieve oom ene tantes Henri Beckers, Joanna Theresia Beckers en Regina Beckers oa. in Tessenderlo beschreven in 27 artikels.

Dochter van Tess. Joannes BECKERS en Tess. Isabella SNEYERS (Maria Elis. Smeyers).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-09-1825 te Tessenderlo met Tess. Augustinus Van SWEEVELT, 26 jaar oud, geboren op 04-01-1799 te Tessenderlo, overleden op 03-11-1863 te Deurne-Diest op 64-jarige leeftijd, zoon van Tess. Simon Franciscus Van SWEEVELT en Tess. Anna Catharina BEERTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Ludovicus, landbouwer, geboren op 07-06-1840 te Deurne-Diest, overleden op 21-05-1919 te Zelem op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-11-1869 te Tessenderlo met Tess. Albertina VANDEWEYER, 21 jaar oud, landbouwster, geboren op 04-04-1848 te Tessenderlo, bij huw. = geb. 05-04-1848, overleden op 24-01-1908 te Halen op 59-jarige leeftijd, dochter van Tess. Ferdinandus VANDEWEYER, landbouwer, en Tess. Dymphna Van GELDER, landbouwster.

Tess. Augustinus BECKERS, landbouwer(1878), geboren op 16-02-1841 te Vorst-Kempen. RAH 730-402 Notaris Ernest Beeckman.
20.10.1878 Akte 115 (f°382) Schuldvordering door:
Landbouwer Augustinus Beckers wonende in de Meerhoustraat te Vorst erkent schuldig te zijn aan Rosalia Lantmeeters, begijn te Diest, en aannemende door Josephus Godelaine, winkelier uit Tessenderlo de som van 600 fr. Terug te geven binnen de 3 tegen 5% intrest.
Pand:
Een huis met aanbehoorten, hof en land gelegen te Vorst ter plaatse Boomstraat. Sectie B nrs 1115,1116 en 1117. Zoon van Tess. Joannes Franciscus BECKERS en Tess. Catharina NICASI.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 30-04-1869 te Vorst-Kempen met Albertina Van BERGEN, 29 jaar oud, geboren op 30-03-1840 te Vorst-Kempen, overleden op 04-02-1870 te Vorst-Kempen op 29-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 29-07-1870 te Vorst-Kempen met Tess. Sofia Van BERGEN, 27 jaar oud, geboren op 17-09-1842 te Vorst-Kempen, overleden op 02-07-1880 te Vorst-Kempen op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 40-jarige leeftijd op 20-07-1881 te Vorst-Kempen met Anna Barbara VERBEECK, 55 jaar oud, geboren op 24-02-1826 te Tessenderlo, overleden op 25-10-1901 te Vorst-Kempen op 75-jarige leeftijd, dochter van Tess. Joannes Baptist VERBEECK en Tess. Anna Maria VANDUEREN 1800. {Zij was ook ooit gehuwd met Joannes Franciscus TUYAERTS, overleden voor 1880.}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Tess. Alphonsus Dominicus, landbouwer, geboren op 04-02-1870 te Vorst-Kempen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-10-1894 te Tessenderlo met Tess. Maria Sophia VERBEECK, 32 jaar oud, geboren op 05-08-1862 te Tessenderlo, dochter van Tess. Guilielmus VERBEECK, handwerker/dienstknecht, en Tess. Rosalina Van SWEEVELT 1900.

Tess. Augustinus BECKERS, landbouwer, geboren op 10-07-1842 te Tessenderlo, overleden op 19-08-1921 te Tessenderlo op 79-jarige leeftijd. RAH 2000-2089 Notaris Louis Ooms.
16.03.1907 Akte 65 (f°136) Gift onder levenden door:
Augustunis Beckers x Christina Vansweevelt, beiden landbouwers tesamen wonend in Engsbergen doen een gift onder levenden aan Jan Beckers, hun zoon de ongehuwde landbouwer uit Tessenderlo van een som van 1000 fr.

RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
31.10.1917 Akte 221 (f°616) Gift onder levenden door:
Augustinus Beckers landbouwer aan zijn vrouw Christina Van Sweevelt beiden landbouwers uit Engsbergen.
Overleden 19 augustus 1929.

31.10.1917 Akte 222 (f°) Gift onder levenden door:
Christina Van Sweevelt aan zijn vrouw Christina Van Sweevelt beiden landbouwers uit Engsbergen.

Zoon van Tess. Dominicus BECKERS, landbouwer, en Tess. Cecilia HEYLEN, dienstmeid.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-12-1869 te Tessenderlo met Tess. Anna Christina Van SWEEVELT, 18 jaar oud, landbouwster, geboren op 07-07-1851 te Tessenderlo, dochter van Tess. Jan Franciscus Van SWEEVELT 1800, landbouwer(1881), en Tess. Anna Maria RAEYEN (Maria Elisabeth), landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus, landbouwer, geboren op 27-02-1876 te Tessenderlo, overleden voor 1970.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-11-1901 te Tessenderlo met Maria Scholastica GIJBELS, 20 jaar oud, geboren op 29-03-1881 om 19:00 uur te Engsbergen-Tessenderlo, overleden op 17-07-1970 te Molenstede op 89-jarige leeftijd, dochter van Tess. Felix GIJBELS, landbouwster, en Tess. Coleta CAMPS, landbowuster(1881).
   2.  Tess. Anna Maria Paulina, geboren op 03-01-1878 te Tessenderlo, overleden op 01-01-1955 te Tessenderlo op 76-jarige leeftijd, begraven op 04-01-1955 te Tessenderlo.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-10-1900 te Tessenderlo met Tess. Franciscus Ferdinand Josephus BONROY, 21 jaar oud.
   3.  Josephina, geboren op 06-09-1882 te Tessenderlo, overleden op 26-09-1955 te Deurne-Diest op 73-jarige leeftijd, begraven op 29-09-1955 te Deurne-Diest.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-10-1908 te Tessenderlo met Petrus Frans VANWESEMAEL, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 27-09-1884 te Tessenderlo, overleden op 12-06-1984 te Diest ziekenhuis op 99-jarige leeftijd, begraven op 16-06-1984 te Deurne-Diest, zoon van Tess. Ferdinandus VANWESEMAEL, landbouwer, en Tess. Barbara SEVERIJNS (Severens).

Bernard BECKERS 1900, landbouwer(1845), geboren op 11-09-1821 om 02:00 uur te Deurne-Diest. RAH 730-3634 Notaris Leonard Ooms.
15.11.1855 Akte 257 (f°521) Verkoop door:
Landbouwer Bernard Beckers wonende in Deurne verkoopt uit zijn moederlijk erfdeel aan de rentenier Jan Baptist Joseph Sterken- Desmaecker uit Diest een weide gelegen te Deurne den Weerden Dries genaamd voor 300 fr.

RAH 730-3641 Notaris Leonard Ooms.
26.12.1862 Akte 271 (f°585) Verkoop door:
Augustinus Timmermans, Catharina Timmermans x Joseph Blockx uit Tessenderlo, Maria Theresia Timmermans uit Brussel en Jan Timmermans verkopen uit hun ouderlijk erfdeel aan Bernard Beckers beiden uit Deurne een weide gelegen te Deurne ter plaatse Grasbroek voor 700 fr. Sectie B nr 152.

17.07.1876 Akte 119 (f°49) Openbare verkoop ten aanzoek van:
De kinderen Aldelhofs-Wolput verkopen :
1: een perceel bouwland ter plaatse Schoterse bossen. Sectie E nr 170c en 170d. Verkocht aan Josephus Aldelhofs voor 204fr.
2: een dennenbos aldaar. Sectie E nr 1665. Verkocht aan Bernard Beckers van Deurne voor 390 fr.

RAH 2072-2079 Notaris Louis Ooms.
06.05.1897 akte 84:
Verkoop door familie Beckers van een herberg en bouwland in Deurne.
1.Joseph Beckers, landbouwer, wonende te Engsbergen.
2.Henri Edouard Beckers, landbouwer.
3.Jan Beckers, koster en herbergier, beiden wonende te Deurne.
4.Elisabeth Beckers x Constantinus Bloemmen, landbouwer, beiden wonende te Heppen.
Zij verkopen:
1.Een wel gekalandeerde herberg met aangehorige stal en schuur, tuin, boomgaard, gestaan te Deurne ter plaatse "Het Dorp". Sectie B nrs 298b, 299g, groot samen 34a 20ca.
2.Een bouwland aldaar ter plaatse Heerbosch. Sectie A nr 63, groot 47a 40ca.
3.Een weide aldaar ter plaatse Molenspek. Sectie B nr 474, groot 57a 50ca.
4.Een weide aldaar ter plaatse Grootbroek genaamd Graasbroek. Sectie B nr 152, groot 44a 80ca.
5.Een weide aldaar ter zelfde plaatse. Sectie B nr 160i, groot 29a.
6.Een dennenbos gelegen te Tessenderlo ter plaatse Schooterschebosschen. Sectie E nr 1669a, groo 65a 40ca.
7.Een ledigen grond gelegen aldaar. Sectie E nrs 1665b en 1666, groot samen 80a 80ca.
De goederen kwamen voort uit hun ouderlijk erfdeel. Zoon van Joannes BECKERS en Elisabeth VALGAERS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-06-1845 te Deurne-Diest met Anna Cornelia DAS, 27 jaar oud, landbouwster(1845), geboren op 24-06-1817 om 09:00 uur te Deurne-Diest, overleden op 29-09-1879 om 22:00 uur te Deurne-Diest op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Joannes Josephus.
   2.  Coleta Elisabeth, geboren op 18-01-1856 om 09:00 uur te Deurne-Diest, gedoopt op 18-01-1856 te Deurne-Diest (getuige(n): Augustinus Exelmans en Elisabeth Valgaers), overleden op 29-01-1933 te Beverlo op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 08-06-1893 te Deurne-Diest met Constantinus BLOEMMEN, 31 jaar oud.
   3.  Henri Edouard.
   4.  Jan 1900.

Tess. Carolina BECKERS, handwerkster, geboren op 06-02-1796 te Tessenderlo, overleden op 11-01-1867 te Tessenderlo op 70-jarige leeftijd. RAH 730-3644 Notaris Leonard Ooms
28.03.1865 Akte 95 (f°) Toestemming in een huwelijk door:
Carolina Beckers uit Tessenderlo aan haar zoon Benedictus Veeckmans met Maria Rasschael uit Antwerpen.
Geen akte aanwezig.

Dochter van Tess. Anna Maria BECKERS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-02-1821 te Tessenderlo met Tess. Egidius VEECKMANS (Veekmans), 27 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Leonardus (Veekmans) 1800.
   2.  Tess. Catharina (Veekmans), handwerkster/herbergierster, geboren op 08-03-1825 te Tessenderlo, overleden op 10-11-1895 om 04.00 uur te Tessenderlo op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-08-1850 te Tessenderlo met Tess. Ludovicus Augustinus REYNDERS, 30 jaar oud, handwerker(1881), geboren op 02-09-1819 te Tessenderlo, overleden op 02-06-1881 om 17:00 uur te Schoonhees-Tessenderlo op 61-jarige leeftijd, zoon van Tess. Joannes Franciscus REYNDERS en Tess. Anna Barbara BRUYNINCKX (Isabella), handwerkster.
   3.  Tess. Maria Agnes.
   4.  Benedictus.
   5.  Tess. Maria Theresia, rondleurster, geboren op 27-04-1837 te Tessenderlo, overleden op 03-05-1895 om 01.00 uur te Tessenderlo op 58-jarige leeftijd.

Tess. Casimir BECKERS, dagloner,landbouwer, geboren op 17-07-1875 te Tessenderlo, overleden op 12-06-1932 te Hulst-Tessenderlo op 56-jarige leeftijd, begraven op 15-06-1932 te Hulst-Tessenderlo. RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
30.08.1917 Akte 159 (f°450) Verkoop door:
1: Matheus Alysius Conings, rustend onderwijzer wonende in Tessenderlo,
2a: Maria Catharina Josepha Celina Conings, handelaarster uit Tessenderlo,
2b: Maria Lucia Conings, zonder beroep wonende in Tessenderlo,
2c: Josephus Godefridus Albertus Conings, hoefsmid uit Tessenderlo,
2d: Maria Josephina Ludovica Felicitas Conings, zonder beroep uit Tessenderlo
2e: Maria Joanna Mathildis Conings, zonder beroep uit Tessenderlo,
2f: Anna Maria Philomena Conings, zonder beroep uit Tessenderlo,
2g: Maria Catharina Elisabeth Conings, kloosterlinge uit Paal,
2h: Carolus Josephus Henricus Conings, hoefsmid uit Tessenderlo,
2i: Maria Carolina Odolia Conings, zonder beroep uit Tessenderlo,
2j: Maria Josepha Victoria Conings, zonder beroep uit Tessenderlo,
2k: Maria Alina Conings, zonder beroep uit Tessenderlo,
Zij verkopen aan Casimirus Beckers, landbouwer uit Tessenderlo en er geboren 17 juli 1875:
De timmer van een huis staande op een perceel bouwland ter plaatse in de Ghooren te Tessenderlo voor 200 fr. Sectie C nrs 732f-732g-733e-733d.

RAH 2000-2101 Notaris Louis Ooms.
02.11.1918 Akte 392 (f°1019) Finale toewijzing door:
In de herberg van mejufrouw Hubertine Clerckx te Tessenderlo:
Jufrouw Marie Catherine Therese Pauline gezegd Marie Michiels, grondeigenares wonende in Tessenderlo, geboren in Luik 14 oktober 1854 verkoopt een hooiland op Schoonheesbroek gelegen. Sectie C nr 580.
Het perceel komt uit de erfenis van wijlen haar tante Maria Catharina Michiels, weduwe Francis Wittockx, overleden in Tessenderlo 03 maart 1917. Verkocht aan Casimirus Beckers landbouwer uit Tessenderlo x Maria Celestina Loos voor 1000 fr.

RAH 2000-2103 Notaris Louis Ooms.
19.09.1919 Akte 369 (f°1112) Verkoop door:
Maria Joanna Mathildis Conings, zonder beroep x Felix Eugeen Persoons, handelaar in boter verkoopt voor 2500 fr aan Casimirus Beckers landbouwer uit Tessenderlo x Maria Celestina Loos een dennenbos, hooiland en bos gelegen op Schoonheeser Ghooren. Sectie C nrs 641a-642e-643a-644a.
Het goed komt uit haar ouderlijk erfdeel bij akt van deling verlegd voor ons notaris 29 augustus 1919.

Zoon van Tess. Constantinus BECKERS, landbowuer(1886), en Tess. Maria Elisabeth THIJS 1900, landbouwster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-04-1900 te Tessenderlo met Tess. Maria Celestine LOOS, 24 jaar oud, geboren op 21-03-1876 te Tessenderlo, overleden op 14-07-1940 te Hulst-Tessenderlo op 64-jarige leeftijd, dochter van Tess. Josephus LOOS, handwerker, en Tess. Antonia BOSMANS, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Matheus Cornelius, geboren op 09-02-1901 om 18:00 uur te Tessenderlo, overleden op 11-02-1901 om 03:00 uur te Tessenderlo, 2 dagen oud.
   2.  Josephus Gerardus (Jozef), geboren op 12-05-1902 om 20:00 uur te Tessenderlo, overleden op 13-03-1990 te Paal op 87-jarige leeftijd, begraven op 17-03-1990 te Hulst-Tessenderlo.
Gehuwd met Maria Julia SAS, geboren op 20-08-1898 om 07:00 uur te Tessenderlo, overleden op 20-09-1975 te Hulst-Tessenderlo op 77-jarige leeftijd, begraven op 24-09-1975 te Hulst-Tessenderlo, dochter van Tess. Felix SAS, landbouwer, en Tess. Maria Regina THEYS, landbouwster.
   3.  Franciscus Alfons (Frans), geboren op 05-04-1907 om 07:00 uur te Tessenderlo, overleden op 28-09-1991 te Diest ziekenhuis op 84-jarige leeftijd, begraven op 02-10-1991 te Hulst-Tessenderlo.
Gehuwd met Louisa THEYS, geboren op 29-08-1904 te Tessenderlo, overleden op 01-01-1984 te Diest ziekenhuis op 79-jarige leeftijd, begraven op 05-01-1984 te Hulst-Tessenderlo, dochter van Franciscus THEYS, landbouwer(1902), en Maria Coleta BEETS.
   4.  Eliza, geboren op 10-12-1915 te Tessenderlo, overleden op 13-06-2005 te Beringen De Biekorf op 89-jarige leeftijd, begraven op 18-06-2005 te Hulst-Tessenderlo.
Gehuwd met Alfons THEYS, geboren op 30-01-1913 te Tessenderlo, overleden op 13-09-2000 te Tessenderlo op 87-jarige leeftijd, begraven op 16-09-2000 te Tessenderlo, zoon van Franciscus THEYS, landbouwer(1902), en Maria Coleta BEETS.

Tess. Casimirus BECKERS, landbouwer(1860), geboren op 28-12-1823 te Kwaadmechelen, gedoopt op 29-12-1823 te Kwaadmechelen (getuige(n): Kempen Petr. Fr. Oosterlo en Hermans Anna Margarita.). RAH 730-3576 Notaris Joannes Ooms.
09.10.1860 akte 171 (f°330) Testament gemaakt door:
Landbouwer Casimirus Beckers uit Kwaadmechelen, ziek van lichaam maakt zijn testament als volgt:
Ik geve en vermake aan mijn echtgenote, huishoudster Florentina Theys, bij mij te Kwaadmechelen inwonende in volle eigendom, al mijn zo roerende als onroerende goederen..

RAH 730-3646 Notaris Leonard Ooms.
22.10.1867 Akte 275 (f°548) Verkoop door:
Landbouwer Casimir Beckers verkoopt aan landbouwer Felix Beckers beiden uit Kwaadmechelen een perceel land gelegen te Hulst voor 700 fr.
Zoon van Tess. Joannes Franciscus BECKERS 1700, landbouwer, en Tess. Anna Maria Van ROY (Vanroey).
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 27-05-1857 te Tessenderlo, gehuwd voor de kerk op 28-05-1857 te Tessenderlo (K.) (getuige(n): Augustinus Theys en Bernardus Van de Paer) met Tess. Florentina THEYS 1800, 37 jaar oud.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 11-09-1861 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 11-09-1861 te Kwaadmechelen (getuige(n): Beckers Felice en Delaruelle Bernardo.) met Regina GERRINCKX, 22 jaar oud, dienstmeid, geboren op 10-08-1839 te Meerhout, dochter van Petrus Franciscus GERRINCKX en Maria Catharina THEUNIS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tess. Josephiena, geboren op 06-05-1858 te Tessenderlo, overleden op 23-09-1860 te Kwaadmechelen op 2-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Constantia, geboren op 23-10-1862 te Kwaadmechelen, gedoopt op 23-10-1862 te Kwaadmechelen (getuige(n): Felix Beckers en Maria Gerinks).
   3.  Maria Josephiena, geboren op 16-04-1864 om 13:00 uur te Zwartenhoek, gedoopt op 16-04-1864 te Kwaadmechelen (getuige(n): Felix Theunis en Angelica Beckers).
   4.  Maria Franciscus, geboren op 27-11-1865 om 23.00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 28-11-1865 te Kwaadmechelen (getuige(n): Benedictus Leurs en Francisca Leurs).
   5.  Josephus Hubertus, geboren op 29-03-1868 te Kwaadmechelen, gedoopt op 30-03-1868 te Kwaadmechelen (getuige(n): Josephus Gerinckx en R. Beckers).
   6.  Maria Coletta, geboren op 10-12-1869 te Kwaadmechelen, gedoopt op 10-12-1869 te Kwaadmechelen (getuige(n): Henricus Beckers en Coleta Gerings).
   7.  Benedictus, geboren op 15-11-1872 te Kwaadmechelen, gedoopt op 15-11-1872 te Kwaadmechelen (getuige(n): Benedictus Vandepaer en Virgenia Theunis).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-06-1898 te Borgerhout met Anna WOLFF, 28 jaar oud, geboren op 30-04-1870 te Eich (L), dochter van Jean WOLFF en Marie EBERHARD.
   8.  Franciscus, geboren op 08-06-1876 te Kwaadmechelen, gedoopt op 09-06-1876 te Kwaadmechelen (getuige(n): Fransiscus Theunis en Rosalia Beckers).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-06-1898 te Geel met Theresia BOONEN, 23 jaar oud, geboren op 26-08-1874 te Geel, dochter van Joannes BOONEN en Joanna VANGENECHTEN.
   9.  Desiderius, geboren op 05-04-1879 te Kwaadmechelen, gedoopt op 05-04-1879 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Theunis en Constantia Vandermaesen).
Gehuwd voor de kerk te Borgerhout met Joanna Ludovica VERBOVEN, geboren op 24-10-1885 te Deurne.
   10.  Petrus, diamantversteller, geboren op 29-06-1882 te Borgerhout.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-06-1906 te Borgerhout met Josephina Romana GELENS, 20 jaar oud, geboren op 25-07-1885 te Borgerhout.

Tess. Casimirus BECKERS 1800, landbouwer(1867), geboren op 04-03-1819 te Tessenderlo, overleden op 21-08-1863 te Tessenderlo op 44-jarige leeftijd. RAH 730-3639 Notaris Leonard Ooms.
13.02.1860 Akte 52 (f°129) Contract van huwelijk door:
Casimir Beckers en Dymphna Renders beiden uit Tessenderlo maken een huwelijkscontract.

RAH Erfenisaangiften 1863
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Casimirus Beckers.
Aangevers: Dymphena Renders, Jan Mathijs Beckers, Regina Beckers, Antoinetta Beckers, Bendicta Beckers, Romanus Beckers, Josephus Beckers, Constantinus Beckers en Ludovicus Beckers, allen landbouwers te Tessenderlo. Mijnen man; mijnen zoon en onzen broeder en halven broeder.
Huwelijks overeenkomst 13.02.1860, nots. Oooms Tessenderlo.
8 stukken.

RAH 730-3642 Notaris Leonard Ooms.
20.12.1863 Akte 276 (f°589) Overeenkomst tussen:
Dymphena Renders weduwe Casimir Beckers ten eenre, Jan Beckers vader van de gemelde Casimir Beckers, Felix Beckers, Antoon Beckers allen landbouwers uit Tessenderlo, Francis Beckers landbouwer uit Kwaadmechelen, Regina Beckers, Antoinetta Beckers x Francis Rutten, Benedicta Beckers x Felix Vandeweyer, Romanus Beckers, Josephus Beckers, Constantinus Beckers en Ludovicus Beckers landbouwers uit Tessenderlo ten andere zijde en dit wegens de nalatenschap van wijlen Casimir Beckers overleden te Tessenderlo.
1: de helft der roerende goederen voortkomende uit de gemeenschap.
2: in de roerende goederen 1/16de deel nagelaten door wijlen zijn moeder Isabella Ceusters.
3: in de volgende onroerende goederen 1/8ste deel:
A: een bouwland in Schoot gelegen ter plaatse Liebroekveld. Sectie E nr 1506.
B: een dennenbos genaamd Heggebossen aldaar gelegen. Sectie E nrs 2135.
4: in de volgende onroerende goederen 1/16de deel:
A: een hooiland in Schoot gelegen ter plaatse Liebroek. Sectie E nrs 1341 en 1342.
B: een bouwland aldaar ter plaatse Hees gelegen. Sectie E nr 973.
C: een dennenbos aldaar op Nachtegaal bossen gelegen. Sectie E nr 2230.
D: een bouwland aldaar gelegen. Sectie E nr 997.
5: in de naakte eigendom 1/8ste deel van een huis, tuin en wiede te Schoot gelegen. Gekocht bij akte van aankoop verlegd voor ons notaris den 25.08.1861.
Uit deze nalatenschap heet Dymphena Renders geërfd ingevolge akte van huwelijkscontract verlegd voor ons notaris den 13.02.1860 den eigendom der roerende goederen en het vruchtgebruik der onroerende goederen.
De vader en de andere krijgen ook hun gedeelte.

Zoon van Tess. Joannes Mathias BECKERS (Jacob Mathijs) 1800, landbouwer, en Tess. Isabella CEUSTERS (Custers).
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 15-02-1860 te Tessenderlo met Tess. Maria Dymphna REYNDERS (Renders), 47 jaar oud. {Zij was eerder gehuwd op 28-jarige leeftijd op 09-09-1841 te Tessenderlo met Tess. Petrus Franciscus BOONEN 1800, 43 jaar oud. Zij is later gehuwd op 52-jarige leeftijd op 25-01-1865 te Tessenderlo met Tess. Josephus VANDERVOORT 1900, 38 jaar oud.}
 
Tess. Constantinus BECKERS, landbowuer(1886), geboren op 11-10-1829 te Tessenderlo, overleden op 05-04-1890 te Tessenderlo op 60-jarige leeftijd. RAH 730-410 Notaris Ernest Beeckman.
14.03.1886 Akte 42 (f°93) Schuldvordering door:
De landbouwers Constant Beckers x Maria Theys zijn 3500 fr verschuldigd aan Maria Elisabeth Snoeckx, grondeigenares zonder beroep uit Tessenderlo. Terug te geven binnen de 10 jaar tegen 4.5% intrest.
Pand:
1: een boerenhuis met aanbehoorten, tuin, bouwland en weide gelegen in Hulst. Sectie B nrs 972,973,974,975,976,977,978,979.
2: een hooiland en houtkant in het Waterbroek gelegen. Sectie B nrs 1249 en 1251a.

26.03.1886 Akte 46 (f°103) Definitieve toewijzing van de verkoop uit akte
In Schoot wordt openbaar verkocht door Constant Beckers, landbouwer uit Tessenderlo onroerend goed uit zijn ouderlijk erfdeel.
Dit van een perceel bouwland ter plaatse Liebroeksveld in Tessenderlo. Sectie E nr 1506.
Definitief verkocht aan Romanus Beckers, landbouwer uit Schoot voor 1780 fr. Voor zichzelf en voor zijn broer Josephus Beckers, met hem wonende.

20.12.1886 Akte 143 (f°303) Schuldvordering door:
Constant Beckers landbouwer uit Tessenderloen zijn schoonzuster Catherina Thijs, zonder beroep wonende in Tessenderlo erkennen gezamentlijk 1623 fr schuldig te zijn aan Philomena Bruers, weduwe Donatus Vandenbroek, grondeigenares, zonder beroep wonende te Tessenderlo. Terug te geven binnen verzoek tegen 4% intrest.
Pand:, zoon van Tess. Joannes Mathias BECKERS (Jacob Mathijs) 1800, landbouwer, en Tess. Isabella CEUSTERS (Custers).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-02-1860 te Tessenderlo met Tess. Maria Elisabeth THIJS 1900, 25 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Jan Mathijs.
   2.  Tess. Rosalia Eliza, geboren op 19-08-1863 te Tessenderlo.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-07-1885 te Tessenderlo met Tess. Josephus Augustinus THEYS, 23 jaar oud.
   3.  Tess. Maria Carolina, geboren op 29-11-1869 te Tessenderlo, overleden op 27-03-1930 te Tessenderlo op 60-jarige leeftijd, begraven op 29-03-1930 te Tessenderlo.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-09-1895 te Tessenderlo met Tess. Ludovicus BENS, 28 jaar oud, draaier, geboren op 09-09-1866 te Tessenderlo, overleden op 07-12-1952 te Tessenderlo op 86-jarige leeftijd, begraven op 10-12-1952 te Tessenderlo, zoon van Tess. Bernardus BENS 1900 en Tess. Angelica LAUREYN.
   4.  Tess. Maria Regina, geboren op 28-10-1872 te Tessenderlo, overleden op 22-02-1905 om 06:00 uur te Tessenderlo op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-01-1895 te Tessenderlo met Tess. Ludovicus THIJS, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 06-10-1868 te Tessenderlo, overleden op 05-02-1905 om 13:00 uur te Tessenderlo op 36-jarige leeftijd, zoon van Tess. Petrus Augustinus THIJS, landbouwer, en Tess. Maria Cordelia NEUTS, landbouwster.
   5.  Tess. Casimir.

Constantinus BECKERS, landbouwer, geboren op 26-09-1845 te Vorst Kempen. RAH 2000-2090 Notaris Louis Ooms.
09.03.1908 Akte 63 (f°131) Verkoop door:
Agatha Celen x Paul Lambert Thomas, grondeigenaars uit Tessenderlo verkopen uit haar ouderlijk erfdeel voor 300 fr aan Constantinus Beckers, landbouwer uit Vorst-Kempen x Lucie Verellen een moeras gelegen te Meerhout-Zitaartbroek. Sectie D nr 635 en 636.

09.03.1908 Akte 64 (f°133) Verkoop door:
Agatha Celen x Paul Lambert Thomas, grondeigenaars uit Tessenderlo verkopen voor 400 fr uit haar ouderlijk erfdeel voor 300 fr aan Constantinus Beckers, landbouwer uit Vorst-Kempen x Lucie Verellen
1: een hooiland gelegen te Vorst-Kempen Broek-en Gijperstraat. Sectie B nr 844.
2: een hooiland en gedeelte bos aldaar gelegen. Sectie B nr 845 en gedeelte 844.
Zij verklaart dat de goederen zijn aangekocht van Louis Huygens en consoorten, molenaar uit Houwaert, blijkens akte verlegd voor meester Raedts notaris Veerle 26 februari 1878.

RAH 2000-2093 Notaris Louis Ooms.
20.04.1911 Akte 97 (f°256) Verkoop door:
Joseph Vandervoort-Renders, kleermaker en herbergier wonende in Tessenderlo verkoopt voor 700 fr aan Constant Beckers, landbouwer uit Vorst-Kempen x Lucia Verellen een perceel vage grond voor een gedeelte en voor een ander gedeelte beplant met dennen gelegen op Baelheide in Tessenderlo. Sectie A nr 27d.
Het perceel was door hem aangekocht van Benedictus Jacobs bij akte ontvangen voor notaris Beeckman Tessenderlo 11 november 1887.

Zoon van Tess. Joannes Franciscus BECKERS en Tess. Catharina NICASI.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-01-1867 te Vorst Kempen met Lucia VERELLEN, 19 jaar oud.
 
Constantinus BECKERS, koster(1915),oud-schepen Tessenderlo, geboren op 04-04-1882 om 06:00 uur te Schoot-Tessenderlo, overleden op 27-01-1968 te Schoot-Tessenderlo op 85-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1968 te Schoot-Tessenderlo. RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
28.06.1917 Akte 116 (f°241) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Louis Blankaers in Schoot:
1. Maria Josephine Caroline Huypens, zonder beroep x Alphonus Ludovicus Carolus Maria Van Looy landmeter en gemeenteontvanger beiden wonende in Meerhout,
2. Maria Gustavus Ludovicus Huyeps, zonder beroep wonende in Meerhout,
Verkopen onroerende goederen onder Tessenderlo:
1: een bouwland gelegen ter plaatse Schansheuvelheide. Verkocht aan Augustinus Peeters landbouwer uit Tessenderlo x Maria Haenegreefs voor 7000 fr. Sectie E nrs 278a/2 en 279c.
2: een bouwland aldaar gelegen. Verkocht aan Josephus Henricus Vandepoel,schoenmaker x Maria Elisabeth Luyten voor 1875 fr. Sectie E nr 279d.
3: oostwaarts 50 are uit een groter perceel bouwland aldaar in de Schrikhoek. Verkocht aan Constantinus Beckers, koster en grondeigenaar x Maria Berthilia Ludovica Huypens voor 1000 fr. Sectie E nrs 11 en 12.
4: een bouwland en weide aldaar in de Schrikhoek gelegen. Verkocht aan Jan Baptist Peeters landbouwer voor Augustinus Peeters x Maria Antonia Wolput en Ludovicus Peeters x Joanna Isabella Bries uit Veerle voor 8000 fr. Sectie E nr 70a.
De goederen komen uit de erfenis van hun oom de E.H. Joannes Ludovicus Huypens, in leven pastoor te Eversel en als hen toebedeeld bij akt van deling ontvangen voor ons notaris den 08 jun 1817.
De pastoor Huypens verkreeg dit van zijn ouders wijlen Carolus Huypens en wijlen Maria Elisabeth Nuyts en hem toebedeeld bij akt van deling voor ons notaris den 20 september 1910.

Zoon van Tess. Ludovicus BECKERS 1900, landbouwer(1882),bakker, en Regina Philomena VANKRUNKELSVEN 1900, landbouwster(1882).
Gehuwd met Maria Berthelia Ludovica HUYPENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis, geboren op 12-04-1914 te Tessenderlo, overleden op 02-12-1971 te Diest ziekenhuis op 57-jarige leeftijd, begraven op 07-12-1971 te Tessenderlo.
Gehuwd met Christina BERGÉ, geboren op 26-07-1925 te Hasselt, overleden op 31-07-2018 te Leuven op 93-jarige leeftijd, begraven op 04-08-2018 te Tessenderlo.
   2.  Anna Maria Philomena Josepha, geboren op 25-04-1915 om 18:00 uur te Schoot-Tessenderlo, overleden op 12-01-2000 te Veerle op 84-jarige leeftijd, begraven op 18-01-2000 te Veerle-Laakdal.
Gehuwd met Albert Van ROY, overleden voor 2000.
   3.  René, geboren op 23-01-1924 te Tessenderlo, overleden op 14-08-2010 te Diest AZ op 86-jarige leeftijd, begraven op 19-08-2010 te Schoot-Tessenderlo.
   4.  Josée, geboren op 27-03-1925 te Tessenderlo, overleden op 11-06-1984 te Leuven AZ op 59-jarige leeftijd, begraven op 15-06-1984 te Schoot-Tessenderlo.
   5.  Manil, geboren op 26-11-1926 te Tessenderlo, overleden op 14-07-2014 te Diest AZ op 87-jarige leeftijd, begraven op 22-07-2014 te Schoot-Tessenderlo.

Tess. Dimphna BECKERS, landbouwster, geboren op 07-04-1835 te Tessenderlo, overleden na 1910. RAH Erfenisaangiften 1894 25289 en 25296 nr 55 en 56.
Ophouding van vruchtgebruik rakende de nalatenschap van Maria Theresia Beckers overleden te Tessenderlo op 19.12.1876. Dochter van Tess. Franciscus Josephus BECKERS 1800, landbouwer, en Tess. Victoria ARIëN 1800, landbouwster(1851).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-05-1857 te Tessenderlo met Tess. Benedictus Franciscus CLERCKX 1900, 27 jaar oud.
 
Tess. Dominicus BECKERS, landbouwer, geboren op 14-12-1818 te Tessenderlo (getuige(n): Dominicus Coemans/Anna Elisabeth Beckers), overleden op 20-06-1882 te Tessenderlo op 63-jarige leeftijd. RAH 2000-1996 Notaris Albert Ooms.
27.06.1889 Akte 160 (f°303) Openbare toewijzing door:
In de herberg van Francus Engelen te Tessenderlo Engsbergen gelegen:
1. Augustinus Beckers,
2. Joseph Beckers,
3. Louis Beckers allen landbouwers uit Tessenderlo,
4. Maria Beckers x Hendrik Vansweevelt landbouwer uit Tessenderlo,
5. Theresia Beckers x Jan Baptist Maes landbouwer uit Tessenderlo,
Zij verkopen uit hun ouderlijk erfdeel een huis en bouwland gelegen in Engsbergen ter plaatse Heuvelken. Sectie D nrs 646b/2 en 646/3.
Verkocht aan Joseph Beckers voor 610 fr.

Zoon van Tess. Joannes Franciscus BECKERS, landbouwer(1840), en Tess. Anna Carolina THEUNCKENS (Anna Catharina), landbouwster(1840).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-06-1842 te Tessenderlo met Tess. Cecilia HEYLEN, 26 jaar oud, dienstmeid, geboren op 18-12-1815 te Veerle (getuige(n): Joannes De Vriend/Maria Anna Heylen), overleden op 22-03-1878 te Tessenderlo op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Augustinus.
   2.  Tess. Anna Maria, geboren op 28-09-1844 te Tessenderlo, overleden voor 1923.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 16-01-1883 te Tessenderlo met Tess. Henricus VANSWEEVELT, 40 jaar oud, landbouwer, geboren op 04-12-1842 te Engsbergen-Tessenderlo, overleden op 03-07-1923 te Engsbergen-Tessenderlo op 80-jarige leeftijd, begraven op 06-07-1923 te Engsbergen-Tessenderlo, zoon van Tess. Jan Franciscus Van SWEEVELT 1800, landbouwer(1881), en Tess. Anna Maria RAEYEN (Maria Elisabeth), landbouwster.
   3.  Tess. Josephus.
   4.  Tess. Maria Theresia, landbouwster, geboren op 01-10-1855 te Tessenderlo, overleden op 06-02-1934 te Deurne op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-10-1878 te Tessenderlo met Tess. Jan Baptiste MAES, 30 jaar oud, landbouwer, geboren op 12-08-1848 te Tessenderlo, overleden op 16-10-1918 te Tessenderlo op 70-jarige leeftijd, zoon van Tess. Josephus MAES, landbouwer, en Tess. Maria Barbara VERHEYEN, dienstmeid/landbouwster.
   5.  Tess. Ludovicus.

Tess. Felix BECKERS 1800, landbouwer(1867), geboren op 31-07-1807 te Tessenderlo, overleden op 29-01-1890 te Tessenderlo op 82-jarige leeftijd, ongehuwd. RAH 730-3614 Notaris Henricus Ooms.
23.05.1838 akte 113 (p321):
Testament gemaakt door:
Pieter Francis Renders landbouwer uit Tessenderlo, ziek van lichaam maakt zijn testament als volgt:
Ik geve en vermaak in volle eigendom aan mij huisvrouw Maria Theresia Claes, landbouwster, bij mij inwonende, al mijn roerende goederen, met last dat zij zal verplicht zijn tot de gehele bekostiging van mijn lijkdiens en uitvaart naar mijn staat en dat zij binnen twee maanden na mijn dood zal uitbetalen aan mijn neef Felix Beckers dienstbode, bij mij inwonende, eens de som van 100 fr.
Item geve en vermaak ik aan mij huisvrouw het vruchtgebruik haar leven gedurende van al mijn onroerende goederen.
Item geve en vermaak ik nog aan mijn neef Felix Beckers in volle eigendom al mijn paart bestaande in de helft van een perceel bouwland gelegen te Tessenderlo ter plaatse Gerhees en waarvan de andere helft toebehoort aan mijn halven broer Jan Mathies Beckers, groot het geheel 1ha 36 are. Zulks uit bezondere genegengheid voor hem.
En eindelijk geve en vermaak ik nog in volle eigendom aan de kerkfabriek van Tessenderlo eens de som van 250 fr, met laste dat de kerkfabriek zal verplicht zijn te doen geschieden te rekenen vanaf de dag af van mijn overlijden en van mijn huisvrouw een jaargetijde te mijner zielelafenis met een grote mus met orgel en zulks ten eeuwige dage in de kerk van Tessenderlo...

RAH 730-3654 Notaris Leonard Ooms.
16.01.1875 Akte 13 (f°214) Testament gemaakt door:
Landbouwer Augustinus Peeters wonende in Schoot, ziek van lichaam maakt haar testament als volgt:
Ik geve en vermake vooruit en buitendeel aan mijn zuster landbouwster Maria Coletta Peeters al mijn roerende goederen en het vruchtgebruik van al mijn onroerende goederen.

RAH 2000-1988 Notaris Albert Ooms.
30.03.1882 Akte 75 (f°155) Gift door:
Felix Beckers landbouwer wonende te Tessenderlo doet ene gift onder levenden aan Joseph Beckers landbouwer wonende te Tessenderlo:
1: een bouwland gelegen in Schoot, uit de nalatenschap zijns ouders.
2: een bouwland te Schoot Gerhees gelegen, voor een helft uit de nalatenschap van zijn oom Francis Pieter Renders en voor de andere helft uit de nalatenschap zijn ouders.
3: het 1/3de deel van een hooiland gelegen in het Liebroek. Komende uit de nalateschap van zijn broer Antoon Beckers.

Zoon van Tess. Joannes Mathias BECKERS (Jacob Mathijs) 1800, landbouwer, en Tess. Catharina RUTTEN.
 
Felix Adrianus BECKERS, landbouwer, geboren op 14-07-1819 te Olmen, gedoopt op 14-07-1819 te Olmen, overleden op 31-03-1899 om 05:00 uur te Olmen-Heivoort op 79-jarige leeftijd. RAH 730-3646 Notaris Leonard Ooms.
22.10.1867 Akte 275 (f°548) Verkoop door:
Landbouwer Casimir Beckers verkoopt aan landbouwer Felix Beckers beiden uit Kwaadmechelen een perceel land gelegen te Hulst voor 700 fr.

13.11.1867 Akte 281 (f°561) Verkoop door:
Landbouwer Felix Beckers uit Kwaadmechelen verkoopt aan landbouwer Jan Jacob Reynders uit Tessenderlo een perceel land gelegen te Hulst voor 750 fr.
Het perceel komt uit een akte van aankoop verlegd voor ons notaris den 22.10.1867.

RAH 730-3591 Notaris Joannes Ooms.
23.07.1875 Akte 155 (f°296) Obligatie door:
Landbouwer Felix Beckers x Maria Antoinetta Larulle huishoudster erkennen 1000 fr schuldig te zijn aan landbouwer Dominicus Boven allen uit Kwaadmechelen. Terug te geven binnen de 10 jaar tegen 5% intrest.
Pand:
Een huis, tuin, land en weide gelegen te Kwaadmechelen Genebemde. Sectie A nrs 604, 605,606 en 607.
Zij beloven een brandverzekering te nemen voor de gebouwen.

RAH Erfenisaangiften 1893.
Memorie van aangifte der nalatenschap van wijlen Geuens Petronella Louisa.
Aangevers:
1: Boven Dominicus, Kwaadmechelen, echtgenoot.
2: Boven Maria Theresia Eugenia, dochter.
Goederen:
Testament notaris Joannes Ooms, Beverlo, 27.05.1879.
18 stukken in Kwaadmechelen in volle eigendom.
5 stukken in Kwaadmechelen voor de helft in eigendom.
Hypothecaire schuldvorderingen voor de helft aan de overledene toebehorende. Een rente van 1000fr, verschuldigd door Felix Beckers x Maria Antonetta Laruelle. Notaris Ooms van Beverlo, 23.07.1875.

RAH 2000-2077 Notaris Louis Ooms.
28.05.1895 Akte 73 (f°) Opheffing lening door Dominique Boven, eigenaar en landbouwer wonende te Kwaadmechelen tegen Felix Beckers en Marie Antoinette Laruelle, beiden landbouwers en wonende te Kwaadmechelen.
Geen akte aanwezig

RAH 2000-2081 Notaris Louis Ooms.
01.02.1899 akte 25:
Verkoop van onroerende goederen door familie Beckers.
A.1 Felix Beckers een landbouwer wonende te Kwaadmechelen.
B.1 Leonard Francis Beckers werkmans wonende te Antwerpen, Lange Beeldekensstraat 218.
B.2 Rosalie Beckers x Henri Jansen, landbouwers te Olmen wonende.
B.3 Charles Beckers, zonder beroep, wonende te Kwaadmechelen.
B.4 De kinderen van Jan Beckers overleden:
A: Louis Beckers, dienstknecht wonende te Kwaadmechelen.
B: Constantine Moons, weduwe Jan Beckers, zonder beroep, wonende te Borgerhout Scheldestraat 30 als voogdes haar minderjarige kinderen Henri, Alphonse en Marie Beckers.
Verkoop met vonnis rechtbank Hasselt 14.12.1898 te weten:
1. Een huis, tuin, weide en bouwland inhet dorp van Kwaadmechelen. Sectie A nrs 604, 605, 606, 607, samen groot 64a 30ca.
2. Een hooiland in Genebemde gelegen. Sectie A nr 790a, groot 53a 10ca.
De goederen voor A1 komen van Maria Antoinette Laruelle, overleden te Kwaadmechelen 26.12.1897 met testament not. Ceyssens Beringen 07.02.1858.
De goederen voor B2 en B3 elk voor ¼ deel in naakten eigendom van hun moederlijk erfdeel Maria Antoinette Laruelle.
Onder B4 elk voor 1/16 deel dit van hun grootmoeder Maria Antoinette Laruelle.

09.06.1899 Akte 92 (f° 278):
Erfenis verdeling familie Beckers-Laruelle en Beckers-Moons.
1. Leonard Francis Beckers, werkman en wonende te Antwerpen, Pothoek 24.
2. Henri Janssens, landbouwer wonende te Olmen handelende als hoofd der gemeenschap welke bestaat tussen hem en zijn nagemelde vrouw.
3. Rosalia Beckers x Henri Janssens.
4. Karel Beckers, dienstknecht wonende te Kwaadmechelen.
5. De kinderen van Jan Beckers in Antwerpen overleden 18.02.1898.
a. Louis Beckers, handwerker wonende te Kwaadmechelen.
b. Constantine Moons, zonder beroep, wonende te Borgerhout Scheldestraat 30, handelende als vruchtgebruikster over de helft der aandelen voortkomende uit de erfenis van Maria Antonia Laruelle en als voogdes over haar minderjarige kinderen verwekt met haar man Jan Baptist Beckers te weten:
i. Maria Stephania Beckers.
ii. Louis Beckers.
iii. Eduard Beckers.
Voorlopige aanmerkingen:
1. Felix Beckers en Maria Antonia Laruelle respective vader en grootvader, moeder en grootmoeder der verschijners traden zonder huwelijkse voorwaarden in het echt.
2. Bij testament mr. Ceyssens te Beringen 07.02.1858 maakt voormelde Maria Antonia Laruelle het vruchtgebruik aan haren man.
3. Bij testament voor ons notaris van 03.07.1899 heeft voormelde Maria Antonia Laruelle volgende wijze beschikt:
Ik geef en ik maak voor uit en buiten deelen met vrijstellingen van inbreng aan mijnen zoon Charles Beckers, landbouwer wonende te Kwaadmechelen met mij, de som van 800fr, welke mijne andere erfgenamen, vrij van alle rechten en onkosten hem zullen moeten betalen binnen de twee maanden na mijn overlijden.
4. Uit het huwelijk van Felix Beckers en Antonia Laruelle zijn vier kinderen gesproten allen voormeld:
a. Leonard Francis Beckers.
b. Rosalia Beckers x Henri Janssens.
c. Charles Beckers.
d. Jan Beckers, welke te Antwerpen is overleden 18.02.1898.
Jan Beckers is op 17.09.1879 in huwelijk getreden met Constantin Moons en uit dit huwelijk zijn vier kinderen gesproten:
a. Louis Beckers,
b.Maria Stephania Beckers,
c. Louis Alphonse Beckers,
d. Eudard Beckers.
Zij hebben recht op 1/8 deel in vollen eigendom en 1/8 deel in naakten eigendom.
Zijn vrouw Constantin Moons erft de helft in vruchtgebruik der erfenis der moeder Maria Antonia Laruelle.
5 .Maria Antonia Laruelle is te Kwaadmechelen overleden den 26.12.1897. Felix Beckers is te Olmen overleden de 30.03.1899.
6. Bij het afsterven van Maria Antonia Laruelle is het mobilaire aandeel dezer in de nalatenschap Beckers-Laruelle voor ¼ deel in de gemeenschap Beckers-Moons gevallen en bijgevolg komt er aan Constantin Moons de helft van 1/8 toe of 1/16 deel.
7. De onroerende goederen der nalatenschap van Maria Antonia Laruelle zijn verkocht geworden (not. .Louis Ooms 01.02.1899). De roerende voorwerpen werden openbaar verkocht den 24.06. en 09.12.1898.
8. Daar de penningen tot heden gemeen gebleven waren uit deze verkopingen en daar de partijen verlangden tot de afrekening en verdeling over te gaan hebben zij ons notaris aanzocht de massa der gemeenschap Beckers-Laruelle, de erfenis Beckers en die van Maria Antonia Laruelle vast te stellen en daarna tot de verdeling en vereffening over te gaan.
Hierna volgen er nog pagina's met de beschrijving van de baten en lasten met de eindafrekening. Zoon van Tess. Joannes Franciscus BECKERS 1700, landbouwer, en Tess. Anna Maria Van ROY (Vanroey).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1845 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 13-05-1845 te Genendijk (K.) (getuige(n): Bernardus Peys en Joannes Goosens) met Antoinetta LARUELLE 1900, 25 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Baptista, landbouwer/dagloner, geboren op 16-01-1847 te Kwaadmechelen, gedoopt op 17-01-1847 te Kwaadmechelen (getuige(n): J.B. Rutten en Maria Vanroy), overleden voor 1904 te Borgerhout.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17-09-1879 te Kwaadmechelen, gehuwd voor de kerk op 18-09-1879 te Kwaadmechelen (getuige(n): Heyligen Joannes en Beckers Leonardus.) met Maria Constantia Bert. MOONS, 22 jaar oud, huishoudster, geboren op 03-02-1857 te Kwaadmechelen, gedoopt op 04-02-1857 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Anthonius Heyligen en Maria Berthelia Moons), dochter van Jan Francis (Frans) MOONS, landbouwer(1855,1883), en Maria Rosalia HEYLIGEN, huishoudster,zonder beroep(1911).
   2.  Maria Rosalia.
   3.  Louis, geboren op 10-09-1851 te Kwaadmechelen, gedoopt op 11-09-1851 te Kwaadmechelen (getuige(n): Casimirus Beckers en Maria Dorethea Reusen), overleden op 18-06-1864 te Genenbemde Kwaadmechelen op 12-jarige leeftijd.
   4.  Maria Catharina, geboren op 04-06-1854 te Kwaadmechelen, gedoopt op 05-06-1854 te Kwaadmechelen (getuige(n): Benedictus Vanpaer en Maria Melania Cuypers), overleden op 05-02-1856 om 5 uur te Genebemde op 1-jarige leeftijd.
   5.  Franciscus (Franciscus Leonardus), geboren op 05-11-1856 te Kwaadmechelen, gedoopt op 05-11-1856 te Kwaadmechelen (getuige(n): Franciscus Feyen en Regina Gielen).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-05-1881 te Heppen, gehuwd voor de kerk op 11-05-1881 te Heppen (getuige(n): Joannes Beckers en Dionisius Moons) met Maria Clementine MOONS, 22 jaar oud, geboren op 06-05-1859 om 1 uur te Heppen, dochter van Petrus Hendrik MOONS en Constantia PLEES.
   6.  Maria Louisa, landbouwer, geboren op 13-04-1859 te Kwaadmechelen, gedoopt op 13-04-1859 te Kwaadmechelen (getuige(n): Joannes Lambertus Ghoos en Maria Catharina Cuypers), overleden op 17-05-1879 te Genenbemde op 20-jarige leeftijd.
   7.  Charel, geboren op 06-09-1863 te Kwaadmechelen, gedoopt op 06-09-1863 te Kwaadmechelen (getuige(n): Petrus Joannes Jansen en Maria Regina Gerinks), overleden op 07-09-1944 te Kwaadmechelen op 81-jarige leeftijd, begraven op 14-07-1944 te Kwaadmechelen.

Franciscus Augustinus BECKERS, landbouwer, geboren op 22-06-1872 te Tessenderlo, overleden op 28-06-1965 te Tessenderlo op 93-jarige leeftijd. RAH 2000-2102 Notaris Louis Ooms.
25.03.1919 Akte 85 (f°179) Verkoop door:
August Pals grondeigenaar uit Tessenderlo, ° 17 maart 1842 verkoopt aan Franciscus Augustinus Beckers, landbouwer x Anna Maria Leona Bosmans de naakte eigendom van een bouwland en bos gelegen te Tessenderlo ter plaatse Schooterheide. Sectie E nrs 714a-715a.
Het goed komt uit zijn ouderlijk erfdeel hem toebedeeld bij akt van deling verlegd voor Meester Albert Ooms Beverlo 13 september 1898.

Zoon van Tess. Ludovicus BECKERS, landbouwer, en Tess. Bertina VANLAERKEN, landbouwster.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20-02-1906 te Tessenderlo met Maria Leonie BOSMANS, 31 jaar oud, geboren op 26-12-1874 te Tessenderlo, overleden voor 1965, dochter van Petrus Hubertus BOSMANS, landbouwer, en Elisabeth PALS, landbouwer.
 
Tess. Franciscus Josephus BECKERS 1800, landbouwer, geboren op 24-05-1800 te Tessenderlo, overleden op 27-02-1865 te Tessenderlo op 64-jarige leeftijd. RAH Erfenisaangiften 1865
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Francis Joseph Beckers.
Aangevers: Victoria Ariën, landbouwster te Tessenderlo, als moeder en voogdess minderjarige overledene zoon Ludovicus Beckers. Dymphna Beckers en Regina Beckers, landbouwsters te Tessenderlo.
Norbert Verspreet, landbowuer te Tessenderlo, als vader en voogd zijne 2 minderjarige kinderen verwekt met wijlen Catharina Beckers, die dochter was van de overledene. Verder Augustinus en Joseph Verspreet .

RAH 2000-2076 Notaris Louis Ooms.
20.04.1894 Akte 46 (f°102) Voorlopige toewijzing door:
In de herberg van Louis Beckers-Vankrunkelsven te Schoot:
A: de kinderen van Joseph Beckers:
1. Dymphna Beckers, zonder beroep x Benedictus Clerckx, winkelier uit Schoot.
2. Regina Beckers, zonder beroep x Rumoldys Clerckx, landbouwer uit Gerhagen.
3. Louis Beckers, bakker en winkelier uit Schoot.
4. De kinderen van wijlen Catharina Beckers x Norbert Verspriet.
Augustinus Verspriet,
Joseph Verspriet, beiden landbouwers uit Schoot,
B: de kinderen van Francis Beckers:
1. Felix Beckers, grondeigenaar uit Schoot.
2. Joseph Beckers, winkelier wonende in Sint-Joost-ten-Node, Brabantsestraat 108.
3. Berthilia Beckers, weduwe Lambertus Peeters, landbouwster uit Veerle.
4. Philomene Beckers x Francis Janssen, landbouwers uit Schoot.
C: de kinderen van Martinus Beckers:
1. Theresia Beckers x Bernard Witters, landbouwers uit Veerle.
2. Cordelia Beckers, weduwe Amandus Verreck, landbouwster uit Veerle.
3. Louis Beckers, verver wonende in Schaarbeek Groenstraat 81.
D: de kinderen van Antoon Beckers:
1. Johannes Beckers, pastoor te Zoerle-Parwijs.
2. Victoire Beckers, zonder beroep x Johannes Menté, landbouwers uit Tongerlo.
3. Colette Beckers, zonder beroep x Alphonse Van Roy, winkelier uit Veerle.
E: de kinderen van Elisabeth Beckers x Dominicus Vansweevelt.
1. Petrus Cuyvers, landbouwer uit Hulst, handelende voor Gommarius Boeckmans, apotheker uit Geel en deze handelend als voorlopige bestuurder van Felix Vansweevelt.
2. Voormelde Petrus Cuyvers als gevolmachtigde van Donatus Vansweevelt.
3. Antoinette Vansweevelt, landbouwster uit Hulst x Petrus Cuyvers.
4. Colette Vansweevelt, zonder beroep wonende in Tessenderlo in het hospice van Sint Joseph.
5. De kinderen van Maria Vansweevelt x Van Eynde.
Joseph Van Eynde,
Louis Van Eynde,
Francis Van Eynde,
Elisabeth Van Eynde allen landbouwers uit Schoot.
6. De kinderen van Regina Vansweevelt x Benedictus Broeckmans.
Antoon Broekmans,
Felix Broekmans beiden landbouwers uit Tessenderlo.
F: de kinderen van Marie Beckers x Augustinus Vansweevelt.
1. Petrus Vansweevelt, pastoor wonende in Molenstede-Schaffen.
2. Louis Vansweevelt, landbouwer uit Zelem.
3. Elisabeth Vansweevelt, zonder beroep uit Molenstede-Schaffen.
4. Theresia Vansweevelt, zonder beroep x Alfons Van Zeer, landbouwer uit Deurne Diest.
G: de kinderen van Catharine Beckers x Henri Verluyten. Benedictus Beets, herbergier uit Tessenderlo, als gemachtigde van:
1. Maria Verluyten,
2. A: Joseph Verluyten
B: Eugenie Verluyten, beiden landbouwers uit Tessenderlo.
C: Rosalia Verluyten, kloosterlinge wonende in Enghin.
D: Colette Verluyten, kloosterlinge wonende in Made Holland.
3. Theresia Verluyten, kloosterlinge wonende in Hoegaerden.
H: de kinderen van Dymphna Verluyten x Alderhof.
Deze verschijners zijn in de erfenis van Henri Beckers gerechtigd als erfgenamen als erfgenamen van Elisabeth Verluyteb en den naakten eigendom der goederen van Carolus Verluyten, respectieve halve zuster en broer van hun moeder Dymphna Verluyten.
1. Joseph Alderhof, landbouwer uit Tessenderlo, handelende in eigen naam en als voogd der inverbieding gestelde Cornelis Alderhof en de toeziende voogd Frans Eens.
2. Remondus Alderhof,
3. Louis Alderhof,
4. Marie Alderhof x Augustinus Wolput,
5. Frans Eens voormelde als voogd over zijn minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Maria Angelina Alderhof overleden met name: Maria Angelina, Joseph, Maria Virginia Alderhof.
I: de kinderen van Catharina Verluyten x Joseph Leus.
1. Carolus Leus zo voor hem en in naam van Levinus Leus, werkman uit Antwerpen, Sint Willebrordus Klappeistraat 10.
2. Philomene Leus, zonder beroep x Jacobus Helsen, herbergier uit Vorst Sint Gertrudis.
3. De kinderen van Amandus Leus.
Joseph Leus landbouwer uit Schaffen.
Theresia Leus x Alfons Engelen.
4. Benedicta Leus x Louis Tessens landbouwers uit Kwaadmechelen.
5. Carolus Leus voormeld.
Zij verkopen onroerende goederen die voortskomen uit de erfenis van hun respectieve oom ene tantes Henri Beckers, Joanna Theresia Beckers en Regina Beckers oa. in Tessenderlo beschreven in 27 artikels.

Zoon van Tess. Joannes BECKERS en Tess. Isabella SNEYERS (Maria Elis. Smeyers).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-07-1830 te Tessenderlo met Tess. Victoria ARIëN 1800, 21 jaar oud.
Uit dit huwelijk: 4 kinderen.
 
Tess. Henricus BECKERS 1800, landbouwer(1843), gedoopt op 20-05-1794 te Tessenderlo, overleden op 13-10-1857 te Tessenderlo op 63-jarige leeftijd, ongehuwd. RAH 730-3619 Notaris Henricus Ooms.
10.08.1843 akte 220 (p667):
Verkoop door:
Joanna Maria Maes partikuliere zonder beroep uit Lommel verkoopt aan broer en zusters Hendrik Beckers, Regina Beckers en Theresia Beckers allen landbouwers uit Tessenderlo een perceel bouwland, de Drij Sillen, te Tessenderlo Schoot benende de Baen en ca 1 ha groot, voor 1480 fr.
Zij had het perceel zelf bij aankoop verkregen krachtens akt van finale toewijzing verleden voor mij op 19.06.1834.

RAH Erfenisaangiften 1858
Memorie van aengifte der nalatenschap van wijlen Henricus Beckers.
Goederen te Tessenderlo, zoon van Tess. Joannes BECKERS en Tess. Isabella SNEYERS (Maria Elis. Smeyers).
 
Henricus BECKERS 1600. RAH Gichten 843-16
30.05.1661 16-137v Quitteringe Jan Goris als mombaer der kinderen Jacob Bomans, Peeter Theunis zoo voor hem als oijck als mombaer voor die kinderen voorss, Henrick Beckers noie uxoris tot behoef van mr. Waulter Schuermans ende consorten.
Eodem zoo quitteerden die voorss Jan, Peeter ende Henrick , meester Waulter Schuermans ende zijne consorten van alsulcke erfcoop tegen haerlieden gedaen.
Gehuwd met Anna BOMANS 1600.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Backers), gedoopt op 01-04-1657 te Oostham (getuige(n): Cos Joannes en Cuppers Elisabetha.).
   2.  Leonardus, gedoopt op 26-12-1658 te Oostham (getuige(n): Petrus Theunis? en Ponderoos Anna.).
   3.  Elisabetha, gedoopt op 05-04-1660 te Oostham (getuige(n): Sas Lambertus en Moons Anna.).
   4.  Lambertus, gedoopt op 31-01-1665 te Oostham (getuige(n): Schoofs Joes en Gielis Adriana.).
   5.  Adriana, gedoopt op 13-08-1666 te Oostham (getuige(n): onleesbaar.).
   6.  Maria, gedoopt op 15-02-1668 te Oostham (getuige(n): Seves Petrus en Marius? Christina.), filia Joannis Beckers et Anna Bomans. Overleden op 17-04-1672 te Oostham op 4-jarige leeftijd.
   7.  Gertrudis, gedoopt op 06-11-1671 te Oostham (getuige(n): Brosis Hejorimus? en Gertrudis Berchmans?).
   8.  Maria, gedoopt op 21-11-1673 te Oostham (getuige(n): Bomans Petrus en Bomans Margareta.), overleden op 22-11-1673 te Oostham, 1 dag oud.

Jan BECKERS 1900, koster. RAH 2072-2079 Notaris Louis Ooms.
28.05.1897 akte 94:
Lening van 3000fr aan Jan Beckers.
Jan Beckers, koster en herbergier wonende te Deurne, leent 3000fr van Eugeen Vandeweyer, burgemeester en grondeigenaar wonende te Deurne die dit doet voor hem en in zijnen naam voor zijne afwezige zuster en broeder Juffrouw Hortence Vandeweyer, winkelierster en de heer Joseph Vandeweyer, gemeenteontvanger en grondeigenaar, beiden wonende te Deurne. Zoon van Bernard BECKERS 1900, landbouwer(1845), en Anna Cornelia DAS, landbouwster(1845).
 
Tess. Jan Mathijs BECKERS, landbouwer, geboren op 26-08-1861 te Tessenderlo, overleden op 13-08-1940 te Tessenderlo-Schoot op 78-jarige leeftijd, begraven op 19-08-1940 te Tessenderlo-Hulst. RAH 2000-2087 Notaris Louis Ooms.
22.12.1905 Akte 221 (f°512) Verkoop door:
Gerard Andries-Payn handelaar en grondeigenaar wonende in Luik, Rue des Croisiers verkoopt voor 700 fr uit de erfenis van wijlen zijn ouders aan Jan Beckers-Vanwesemael, landbouwer uit Tessenderlo een bos en hooiland gelegen in Tessenderlo ter plaatse De Zillekens. Sectie C nrs 242 en 241.

RAH 2000-2092 Notaris Louis Ooms.
26.11.1910 Akte 211 (f°502) Verkoop door:
Vrederechter Gustaaf Jansen uit Mol verkoopt voor 800 fr aan Jan Beckers, landbouwer uit Tessenderlo x Catharina Vanwesemael een perceel weide gelegen te Tessenderlo ter plaatse de Zillekens. Sectie C nrs 235-236.
Dit komt uit de erfenis van zijn broer Jules Jansen, in Mol overleden.

RAH 2000-2097 Notaris Louis Ooms.
02.10.1917 Akte 195 (f°559) Verkoop door:
Maria Anna Adelia Lemmens, zonder beroep x Julianus Urbanus Josephus Lemmens, zonder beroep beiden uit Meerhout verkopen voor 300 fr aan landbouwer Jan Mathijs Beckers x Maria Catharina Vanwesemael een perceel ledige bosgrond in Tessenderlo Essenschot. Sectie C nr 284a en 284b.
Het goed komt uit haar ouderlijk erfdeel toebedeeld bij akt van deling verlegd voor ons notaris 27 juni 1916.

Zoon van Tess. Constantinus BECKERS, landbowuer(1886), en Tess. Maria Elisabeth THIJS 1900, landbouwster.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 27-10-1896 te Tessenderlo met Tess. Maria Catharina VANWESEMAEL, 36 jaar oud. {Zij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-07-1888 te Tessenderlo met Tess. Anselmus GOOS, 32 jaar oud, landbouwer, geboren op 06-07-1856 te Vorst-Kempen, overleden op 03-01-1895 te Paal op 38-jarige leeftijd, zoon van Tess. Franciscus GOOS en Tess. Susanne GOOS.}
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Josephus Franciscus (Frans), geboren op 21-04-1903 om 04:00 uur te Tessenderlo, overleden op 11-11-1970 te Leuven Sint-Pieterskliniek op 67-jarige leeftijd, begraven op 14-11-1970 te Hulst-Tessenderlo.
Gehuwd met Maria Albertina BERREVOETS (Maria Huberta), geboren op 17-03-1904 om 08:00 uur te Kwaadmechelen, gedoopt op 14-03-1904 te Kwaadmechelen (getuige(n): Constantinus Ghoos en Regina Theunkens), overleden op 06-02-1983 te Diest op 78-jarige leeftijd, begraven op 10-02-1983 te Hulst-Tessenderlo, dochter van Benedictus BERREVOETS, dagloner/landbouwer, en Maria Theresia GOOS, landbouwster.
   2.  Maria Celestina, geboren op 05-08-1906 om 23:00 uur te Tessenderlo, overleden op 07-08-1906 om 06:00 uur te Tessenderlo, 2 dagen oud.

Tess. Joanna BECKERS, landbouwster/herbergierster, geboren op 18-09-1829 te Kwaadmechelen, gedoopt op 18-09-1829 te Kwaadmechelen (getuige(n): Cruysbergs Trudo ex Meerhout en onleesbaar.), overleden op 02-11-1906 te Borgerhout op 77-jarige leeftijd, aangever was de 41 jarige zoon Henricus Loos, handelsreiziger. RAH 730-3642 Notaris Leonard Ooms.
20.11.1863 Akte 251 (f°) Volmacht door:
Maria Joanna Beckers x Benedictus Leus (Loos) als voogden van de minderjarigen Josephus en Maria Constantia Vandermaesen en de toeziende voogd Jan Vandermaesen allen uit Tessenderlo.
Geen akte aanwezig.

RAH 2000-2086 Notaris Louis Ooms.
05.12.1904 Akte 233 (f°616) Voorlopige toewijzing door:
Verkoop der onroerende goederen afhangendevan de gemeenschappen Vandermaesen-Beckers en Loos-Beckers.
In de gemeentezaal te Tessenderlo:
A: Joanna Beckers, weduwe in eerste huwelijk van Jan Bernard Vandermaesen en in tweede huwelijk van Benedictus Loos, herbergierster uit Tessenderlo.
B1: Constantin Louis Vandermaesen, veehandelaar uit Tessenderlo.
B2: Regina Valgaerts, landbouwster uit Tessenderlo, weduwe Joseph Vandermaesen, in leven veehandelaar uit Tessenderlo, handelende als moeder en voogd van haar minderjarige kinderen: Hortence Maria Sophia Vandermaesen, Maria Anna Catharina Vandermaesen, Anna Maria Elisabeth Vandermaesen, Regina Maria Odile Vandermaesen.
De vijf kinderen gesproten uit het huwelijk Benedictus Loos en Joanna Beckers.
Zij verkopen ( in vijf artikels) de onroerende goederen gelegen in Tessenderlo.

RAH 2000-2088 Notaris Louis Ooms.
15.09.1906 Akte 152 (f°331) Finale toewijzing door:
A: Joanna Beckers, weduwe Benedictus Loos, zonder beroep, wonende voorheen in Tessenderlo, thans te Borgerhout, Van Daelstraat 64.
B1: Sophie Loos, weduwe Joseph Daniëls, zonder beroep wonende in de Van Daelstraat 64 in Borgerhout.
B2: Henri Loos, reiziger wonende in de Kroonstraat 93 in Borgerhout.
B3: Jeannette Loos, zonder beroep x Petrus Vandeweyer, schoenmaker beiden wonende te Tienen, Violettestraat 32.
B4: Constant Loos, artiest, wonende in Antwerpen, thans verblijvende te Milaan.
B5: Regina Loos, zonder beroep x Louis Ceusters, onderwijzen en beiden wonende in Sint-Pieters-Molenbeek.
Zij verkopen: een bos en bouwland gelegen te Tessenderlo ter plaatse Ouden molenbos. Sectie A nrs 1168a-1169a.
Joanna Beckers heeft het aangekocht in staande huwelijk en anderen verkregen uit hun erfenis van hun vader. Verkocht aan Petrus Cuypers, werkman uit Balen-Wezel voor 1310 fr.
Link: Kadastrale legger art. 1930: Loos-Beckers Benedictus de weduwe en kinderen.

Dochter van Tess. Joannes Franciscus BECKERS 1700, landbouwer, en Tess. Anna Maria Van ROY (Vanroey).
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 30-01-1856 te Tessenderlo met Tess. Jan Bernard VANDERMAESEN 1800, 51 jaar oud.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 19-09-1861 te Tessenderlo met Tess. Benedictus LOOS (Leus/Leeuws), 34 jaar oud, landbouwer, geboren op 29-10-1826 te Tessenderlo, overleden op 07-05-1882 te Tessenderlo op 55-jarige leeftijd, zoon van Tess. Joannes Baptista LEEUWS (Loos/Leus) 1800, landbouwer(1843), en Tess. Regina JANSSEN (Jans).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tess. Josephus.
   2.  Tess. Maria Constantia.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Bernardus, geboren op 28-06-1862 te Tessenderlo, overleden op 02-08-1862 te Tessenderlo, 35 dagen oud.
   4.  Maria Sophia, geboren op 28-06-1862 te Tessenderlo.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 04-09-1897 te Antwerpen met Pieter Joseph DANIëLS, 45 jaar oud, geboren op 28-01-1852 te Paal.
   5.  Tess. Maria Regina, naaister, geboren op 22-01-1864 te Tessenderlo.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-10-1887 te Tessenderlo met Tess. Ludovicus CEUSTERS, 26 jaar oud, onderwijzer, geboren op 09-11-1860 te Vorst-Kempen, zoon van Tess. Amandus CEUSTERS, schoenmaker(1877), en Tess. Maria Elisabeth BEYENS, landbouwster.
   6.  Henricus, handelsreiziger, geboren op 09-04-1865 te Tessenderlo.
   7.  Tess. Maria Antonia, naaister, geboren op 30-11-1866 te Tessenderlo.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-12-1896 te Tessenderlo met Tess. Petrus Josephus VANDERWEYEN, 26 jaar oud, schoenmaker, geboren op 15-09-1870 te Tienen, zoon van Tess. Josephus VANDERWEYEN, fabriekwerker, en Tess. Catharina DELBROECK.
   8.  Lodewijk Benedictus, geboren op 17-01-1869 te Tessenderlo, overleden op 11-06-1870 te Tessenderlo op 1-jarige leeftijd.
   9.  Ludovicus Constantinus, geboren op 22-12-1871 te Tessenderlo.

Joanna Theresia BECKERS, landbouwster(1857), geboren op 05-05-1791 te Tessenderlo, overleden op 22-01-1864 te Tessenderlo op 72-jarige leeftijd. RAH 730-3636 Notaris Leonard Ooms.
15.05.1856 Akte 147 (f°335) Verkoop door:
Landbouwer Bernardus Lemmens verkoopt uit zijn ouderlijk erfdeel aan de koopman in beesten Pieter Lemmens beiden uit Tessenderlo een huis, tuin,weide en bouwland gelegen te Tessenderlo op de Bruggenberg gelegen voor 700 fr. Sectie C nrs 1035,1036,1037,1038 en 1039.

RAH 730-3636 Notaris Leonard Ooms.
09.01.1857 Akte 8 (f°20) Openbare verkoop door:
Landbouwster Joanna Beckers (schoonmoeder), de dagloners Felix Sas en Bernard Maes en allen uit Tessenderlo verkopen roerende goederen te Tessenderlo voor 398.80 fr.

18.03.1857 Akte 94 (f°209) Verhuring door:
Maria Joanna Theresia Beckers weduwe Bernard Lemmens, landbouwster verhuurt aan Francis Vandezanden dagloner en beiden uit Tessenderlo een huis, tuin, bouwland en weide te Tessenderlo op de Bruggenberg voor twee jaar en jaarlijks 35 fr. Sectie C nrs 1035,1036,1037,1038 en 1039.

11.06.1857 Akte 162 (f°345) Kwitantie en handlichting door:
Joanna Theresia Beckers weduwe Bernard Lemmens landbouwster, Maria Theresia Lemmens x Felix Sas, Bernard Maes als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen Francis, Theresia, Maria, Elisabeth en Philomena Maes en de toeziende voogd gemelde Felix Sas en Louis Maes erkennen de som van 300 fr ontvangen te hebben van de koopman van beesten Peeter Lemmens, allen uit Tessenderlo en verbeldende wijlen hun vader en grootvader Bernard Lemmens. De som was verschuldigd ingevolge akte van verkoop verlegd voor ons notaris den 15.05.1856.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-04-1817 te Tessenderlo met Bernard LEMMENS, 25 jaar oud, geboren op 17-02-1792 te Tessenderlo, overleden op 21-10-1856 te Tessenderlo op 64-jarige leeftijd, zoon van Joannes LEMMENS en Christina VANDEWEYER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tess. Maria Josephina, geboren op 09-07-1815 te Tessenderlo, overleden op 11-05-1852 te Tessenderlo op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1841 te Tessenderlo met Tess. Bernardus MAES, 26 jaar oud, handwerker, landbouwer(1845), geboren op 19-12-1814 te Tessenderlo, overleden op 28-09-1870 te Kruibeke op 55-jarige leeftijd, zoon van Tess. Andreas MAES en BS.Tess.x Maria Theresia TESTELMANS 1800. {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 14-12-1853 te Tessenderlo met Tess. Livina ENGELEN, 39 jaar oud, handwerkster, geboren op 29-06-1814 te Tessenderlo, overleden op 19-07-1857 te Tessenderlo op 43-jarige leeftijd, dochter van Tess. Marcel ENGELEN en Theresia DAS 1800. Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 20-10-1863 te Tessenderlo met Tess. Maria Theresia MERTENS, 32 jaar oud, handwerkster, geboren op 12-05-1831 te Paal, dochter van Tess. Franciscus MERTENS en Tess. Elisabeth BERVOETS.}
   2.  Tess. Maria Theresia, geboren op 09-12-1820 te Tessenderlo, overleden op 04-10-1857 te Tessenderlo op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-06-1843 te Tessenderlo met Tess. Felix SAS, 22 jaar oud, handwerker, geboren op 08-02-1821 te Tessenderlo, overleden op 23-06-1875 te Tessenderlo op 54-jarige leeftijd. {Hij is later gehuwd op 38-jarige leeftijd op 01-02-1860 te Paal met Tess. Maria Veronica GAETHOFS, 24 jaar oud.}

Joannes BECKERS 1600. RAH Gichten 843-20
22.03.1683 20-37v Relieff Jan Beckers noie uxoris naer doot Peeter Pluckers x Maria Gilen haeren oom ende moeije.
Eodem heeft Jan Beckers x Marie Brandenborghs gereleveert erffgoederen als naer doot voorss op haer quo quota sijn gedevolveert.
Gehuwd met Maria BRANDEBURGHS (Brandeborgs).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes, gedoopt op 15-04-1661 te Kwaadmechelen (getuige(n): Wouters A.en Vervoort A.ipv V.d.Goeden Huysen Cath.).
   2.  Arnoldus, gedoopt op 24-12-1663 te Kwaadmechelen (getuige(n): Custers H. ipv Reynders Arn. en Beckers Aleyd.).
   3.